Tuesday, May 9, 2017

Stop islamisering van Europa!

In de wereldbeschouwing van de Islam bestaat de wereld uit twee delen: Dar al-Islam en Dar al-Harb. De Dar al-Islam, het ‘huis van de islam’ is het deel van de wereld waar het gezag van de islam geldt, de Dar al-Harb, het ‘huis van de oorlog’ is het deel van de wereld wat nog aan de Islam onderworpen moet worden(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40...’Overwin en onderwerp de ongelovigen/niet-moslims’-Koran 61:9, 48:28, 9:33)…Twee maal trachtte de Islam Europa te veroveren.Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de Islam.Wat ze met de wapens van het verleden niet konden, doen ze vandaag met de geboortegraad en immigratie.Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in West-Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims en duizenden moskeeën!...

De Jihad(strijd op Allah weg/oorlog tegen niet-moslims) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten niet-moslims landen(Dar al-Harb), op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.De massa-immigratie is altijd al een bewuste strategie van de Islam geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad..Dankzij migratie, werden Indonesië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd!In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie.Hij was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereld kunnen veroveren niet alleen met zwaard,maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine!...Door de massa immigratie,in West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones(parallel samenlevingen; een staat in een staat), waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben,waar de sharia,islamitisch recht heerst.In Frankrijk bericht de regering nu op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone”: Hardcore-islamieten leggen er in sommige buurten hun wetten op... 

In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven, dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd.Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten.Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons in Europa zeker goed gaat uitpakken.En als dit in 57 landen niet gelukt is, waarom dan ineens in Europa wel?...Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte Islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Een Europese, verlichte Islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht.Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient...Wie islam zaait, zal Sharia en Jihad oogsten.Bereid u voor op de nieuwe tijd.Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier binnen te halen...
 
De Islam is een intolerante ideologie bij uitstek, waarin vrouwen als tweederangs burgers worden beschouwd.In een islamitische land wordt een vrouw over het algemeen gezien als het bezit van de familie...De gelijkwaardigheid van man en vrouw is niet alleen vastgelegd in de Nederlandse wet, maar ook in de universele mensenrechten. Binnen de Islam wordt hier echter anders over gedacht. In de Koran staat:De mannen zijn opzichters over de vrouwen voor wat God aan de een meer gegeven heeft dan aan de ander(Koran-4:34)...Mannen hebben een rang boven haar”(Koran-2:228) ...Vrouwen worden vergeleken met een akker waar een man mee kan doen wat hij wil:Uw vrouwen zijn een akker voor u, zo komt dan tot uw akker zoals gij maar wilt (Koran-2:223). De ongelijkheid blijkt verder uit het feit dat twee vrouwelijke getuigen evenveel waard zijn als één mannelijke (Koran-2:282) en dat van de erfenis de zoon het dubbele krijgt van de dochter (Koran-4:11). Daarnaast mag een man - naast zijn seksslavinnen - tot vier vrouwen hebben, mits hij ze redelijkerwijs kan onderhouden (Koran-4:3). Opstandige vrouwen mogen "vermaand" en "geslagen" worden(Koran-4:34)...Verliefd worden vóór of buiten het huwelijk is het ergste wat een islamitische vrouw kan overkomen.Een vrouw mag niet genieten van seks (daarom de besnijdenis).Een moslima mag niet trouwen met een niet-moslim maar een moslimman kan wel huwen met een niet-moslima.Kinderen horen 100% aan de vader. Na scheiding mag de moeder ze meestal niet meer zien, vooral niet als ze hertrouwt.Een moslimvader kan zijn dochter uithuwen wanneer hij wil – haar leeftijd speelt geen rol. Het huwelijk mag pas geconsumeerd worden na de eerste menstruatie.Kindhuwelijken worden mogelijk in de Koran verondersteld (Koran-65:4)....Vrouwen en meisjes zijn in den moslimwereld nooit meer dan bezittingen geweest, die gesluierd waren en in afzondering werden gehouden. Ze hebben geen ene pest te vertellen en zijn niet meer dan huissloof en seksobject...Vrouwen mogen zelfs niet eens meer zelf kiezen hoe ze gekleed gaan. Zij worden in de Islam verplicht een hoofddoek, sluier of zelfs niqab of boerka te dragen.Het dragen van de hoofddoek of hijab is in het westen gewoon een statement een afwijzing van onze moderne samenleving,afwijzing van het idee dat mensen gelijk zijn.De boodschap met het dragen van een boerka,hoofddoek of nikab wordt afgegeven is:Ik wil niet meedoen aan het maatschappelijk verkeer tussen mensen. Ik wil niet op gelijkwaardig niveau communiceren met de medemens. Ik sta buiten jullie samenleving. Het is jullie samenleving, niet de mijne.En doordat sommige vrouwen een hoofddoek dragen en anderen niet, wekt de suggestie dat er twee soorten vrouwen zijn: kuise islamitische vrouwen en uitdagende westerse vrouwen, die hun seksualiteit als het ware te koop aanbieden...Je komt Saudi-Arabië als vrouw zonder hoofddoek niet eens binnen. Het is aanpassen of wegwezen daar. Misschien zouden we daar een les uit kunnen trekken. Laat degenen die zich hier niet aan willen passen, naar Saudi-Arabië emigreren en kijken of het daar beter isDe geheime agenda achter de hoofddoek leidt naar segregatie, naar een cultureel, maatschappelijk en religieus apartheidsregime waarbij de islam onze beschaving wil controleren en uiteindelijk overheersen.Onbegrijpelijk is, hoe weinig reactie er is, vanwege vrouwenemancipatieorganisaties tegen discriminatie van vrouwen in de Islam...


 
De basis van de Koran is de oproep tot Jihad(oorlog tegen niet-moslims).In ontelbare verzen in de Koran wordt aangespoord tot het uitroeien van de niet-moslims en wordt er verboden met ongelovigen vriendelijke relaties te onderhouden: „ Bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn”(Koran 2.193)…”Het vechten is voor u voorgeschreven.”(Koran 2:216)…Het afhakken van de hoofden van ongelovigen/niet-moslims wordt gerechtvaardigd met o.a. (Koran 47:4)... „Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4)...„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101)…„Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen”(Koran 60.4)…enz,enz...Ongelovigheid wordt vereenzelvigd met alles wat slecht is; het zijn de slechtsten der schepselen" (Koran 98:6)....Alle radicalen, alle terroristen op dit moment, die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van de Koran.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard:„Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” ( Koran 4, vers 95)...Minstens 80% van alle terroristische aanslagen in de wereld worden uitgevoerd in de naam van de Islam..Pas nadat de Islam de ganse wereld veroverd heeft, zal er vrede zijn; pas dan zal de Islam een godsdienst van vrede zijn...

 
Bij de opmars van de islam speelt de moskee een centrale rol.Er zijn in Nederland duizenden moskeen en andere soort islamitische instellingen die hele dag propaganda verspreiden voor de jihad. Er waren in 1970 in de BRD slechts drie moskeeën. Tegenwoordig is het aantal moskeeën en gebedszalen bijna 2.500...In moskeeën een parallelle islamitische samenleving en het handhaven van de Sharia wordt gepromoot.Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee dan een ideologie die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds.Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast. Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de sharia wordt afgewezen, dan horen we dat graag.Arabist Hans Jansen zei:„Iemand die mij een moskee kan wijzen waar vanaf de kansel de gematigde Islam wordt gepredikt, waarmee ik dan vooral bedoel dat de plicht om deel te nemen aan de Jihad-oorlog tegen alles wat niet islamitisch is, volgens de predikant geen wettig onderdeel van de islam hoeft te zijn; of voor iemand die mij iets kan aanwijzen dat de Islamitische Staat in het Midden-Oosten heeft gedaan dat tegen de sharia ingaat. Er staat duizend euro op het spel, die makkelijk te verdienen zouden moeten zijn als er ook maar iets van wat onze politieke en media-elite over de islam beweert, juist is.Het is een slecht bericht, maar de Sharia is het ware gezicht van de Islam. waar de gematigde Islam gepredikt wordt.” ...“De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten…Er bestaat geen gematigde of niet-gematigde islam. Islam is islam en dat is het.…” Recep Tayyip Erdoğan…


De Islam is niet een godsdienst zoals in het Westen over godsdiensten wordt gedacht, waarin iedereen kan geloven of nalaten, wat hij/zij wil.Dat is niet zozeer een religie, maar vooral een politieke ideologie en wel een zeer gewelddadige.Dat is een religieuze-politieke-culturele ideologie/maatschappelijke orde, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt, waarin God slechts een bijrol speelt. Minstens 75% van de Sira (het leven van Mohammed) gaat over de Jihad. Ongeveer 67% van de Koran, geschreven in Mekka, gaat over de ongelovigen of de politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Ongeveer 20% van Bukhari’s Hadith gaat over de jihad en de politiek. De religie vormt het kleinste deel van de islamitische stichtingsteksten. En deze kleinste godsdienstige elementen in de Islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40)….Ex moslima Wafa Sultan(een Amerikaanse psychiater van Syrische afkomst) zei:„Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun politieke godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de Islam hun leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de Islam gelooft, moet gedood worden.”...

De historie van de Islam is;moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting!Doden, moorden, terrorisme en bloedvergieten zijn de DNA codes van de Islam...Volgens Bill Warner(directeur van het Center for the Study of Political Islam -CSPI) en een groep wetenschappers,in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de politieke Islam.De islamitische verovering van India is waarschijnlijk het bloedigste verhaal in de geschiedenis der mensheid.In deze land alleen al zijn tussen de zestig en tachtig miljoen hindoes ter dood gebracht gedurende de eeuwen van invasies door islamitische legers.De lange lijst van doden, vervolgden, bannelingen en onder dwang bekeerde Joden en christenen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, loopt ook in de miljoenen.En vergeet niet de 1.5 miljoen Armeense christenen die door de Turken werden gedood tijdens WW-I…VERSCHRIKKELIJK!…OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!