Wednesday, April 26, 2017

De geschiedenis herhaalt zich: wij staan aan de vooravond van World War III

https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/17992015_844187655719517_5610914114451846897_n.png?oh=fe0ba63aa047638564ce4b1803f91424&oe=5987ADCF Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn door toedoen van nazi-Duitsland miljoenen Joden vermoord.Dit waren geen slachtoffers van oorlogsgeweld. Ze werden gedood omdat ze joods waren.De Duitsers beroofden de Joden niet alleen van het leven, maar ook van hun bezittingen. Joden werden afgeperst, moesten boetes betalen, steekpenningen. In heel bezet Europa werden hun huizen onteigend, hun meubilair in beslag genomen, hun kunst gestolen. Dode Joden werden ontdaan van hun gouden tanden, hun haar, hun trouwring, hun vulpennen en brillen. Alles wat overbleef was een schamel lijk en dat lijk werd verbrand. Duitse huisvrouwen droegen ineens bontmantels en juwelen, in hun huizen stonden antieke meubels, lagen tapijten en aan de muur hingen fraaie schilderijen...

Het Duitse fascisme is aan de macht gebracht door grote kapitaalgroepen/Thyssen, Krupp, Siemens, enz/ en was er het instrument van.De familie Bush speelde een centrale rol in het financieren en bewapenen van Adolf Hitler voor zijn machtsovername in Duitsland. Ze hielpen de kanonnenfabrikanten de nazi-oorlogsmachine op te bouwen...Al in maart 1942 wisten de tegenstanders van nazi-Duitsland van de moord op de Joden.Dit blijkt uit een openbaar gemaakt geheim document/20 Feb 2011/ van de Amerikaanse geheime dienst OSS.Maar,waarom de Amerikaanse en Britse regering niets deden, om het uitroeien van de Joden tegen te gaan?Naast het zwijgen van westerse regeringen is het beschamend om te lezen hoe de bevolking in bezette landen bereid was om Joden te verraden en mee te werken met de Duitsers in het opsporen en transporteren van Joden naar de vernietigingskampen in Oost-Europa. Ambtenaren, politieagenten, spoorwegpersoneel, gewone burgers, ze lieten zich massaal voor het karretje van de Duitsers spannen. Wat zullen Joden zich opgejaagd en eenzaam hebben gevoeld. Wat doet het met je als de hele samenleving zich tegen je lijkt te keren en je beschouwt als uitschot, hoewel je je nooit misdragen hebt en je je aan geen enkele wetsovertreding schuldig hebt gemaakt.....

Zonder de opoffering van de Russen in de Tweede Wereldoorlog, zou Europa nu waarschijnlijk een groot concentratiekamp zijn geweest! Nazi-Duitsland werd niet verslagen op de stranden van Normandië, maar op de Russische vlaktes(in Rusland vielen meer dan 20 miljoen doden).De Russen zorgen voor 85 % van alle Duitse verliezen.En wie veroverden de hoofdstad van de Nazi's, Berlijn?Uh, de Russen.De Britten en Amerikanen waren het grootste deel van de oorlog louter toeschouwers.Pas in juni 1944 vond de invasie in Normandië plaats, die in de westerse propaganda als beslissend wordt voorgesteld.Zo hoor je ook altijd over Amerikanen als bevrijders, en nooit hoor je dat het hen geen moer kon schelen, die oorlog in Europa.Totdat Pearl Harbour werd aangevallen en ze meegesleurd werden in Wereld Oorlog II.En hun oorlog ging niet om het bestrijden van het fascisme, maar om het veroveren van afzetmarkten...“Geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars”, beweerde Winston Churchill ooit. Hij bedoelde hier mee dat machthebbers bepalen welk verhaal over de geschiedenis verteld wordt...

De nazi’s, na de Tweede Wereldoorlog, gewoon aan de macht konden blijven in Duitsland.Bij het Duitse ministerie van Justitie in Bonn werkten na de Tweede Wereldoorlog opvallend veel nazi’s. In 1957 was bijna 80 procent van de hoge justitiefunctionarissen eerder lid van Hitlers partij, de NSDAP.Eén van de hoge functionarissen van Hitlers ministerie van Justitie, Heinrich Ebersberg, kon na de oorlog gewoon opnieuw bij Justitie aan de slag.Bij het einde van de Tweede Wereldoorlog kwamen er volgens officiële instanties alleen in Duitsland al zo'n 13,2 miljoen mensen in aanmerking voor onmiddellijke arrestatie omdat ze onderdeel uitmaakten van het Nazi-apparaat. Maar minder dan 3,5 miljoen onder hen werden beschuldigd en van die groep werden er 2,5 miljoen vrijgelaten zonder enige vorm van proces. Dat betekende dat uiteindelijk amper 1 miljoen mensen werden vervolgd. Het merendeel kwam er vanaf met een boete, een tijdelijk verbod op werk of een openbare functie en sommigen zagen de eigendommen die ze tijdens de oorlog van Joden hadden gestolen in beslag genomen. In 1949, vier jaar na het einde van de oorlog, zaten minder dan 300 van die 13,2 miljoen in een gevangenis... 

Onlangs is uit vrijgegeven FBI-documenten gebleken dat Adolf Hitler aan het eind van WOII met Eva Braun uit Duitsland wist te vluchten en met meerdere hogere Nazi’s in een onderzeeër naar Argentinië is gebracht.Er is geen bewijs dat Hitler zelfmoord heeft gepleegd in Berlijn!In 2009 kreeg archeoloog Nicholas Bellatoni toestemming om de schedelresten te onderzoeken. Hieruit bleek dat de schedelresten tot een 40 jarige vrouw behoorden en niet tot Hitler of Eva von Braun...Waarom bevinden de Argentijnse documenten over Hitler zich nog altijd achter slot en grendel, als hij toch nooit in Argentinië is geweest? CIA-veteraan Bob Baer zei: “Wat de overheid ons vertelt is een leugen. Uit de FBI-stukken blijkt iets heel anders.” Op één van de pagina’s in het dossier staat: “Amerikaanse legerfunctionarissen hebben het lichaam van Hitler niet gevonden. Het is ook niet zeker dat Hitler dood is.”...Het is bij velen bekend, dat de Amerikaanse regering, vlak na de Tweede Wereldoorlog, duizenden nazi’s naar de VS liet komen in Operatie Paperclip’.De CIA is een organisatie die na de Tweede Wereldoorlog is opgericht en toen vooral bestond uit voormalige geheim agenten van het nazi-regime, die op die manier hun straf ontliepen en werden ingezet voor de Amerikaanse federale staat. Een enkeling van de kopstukken van nazi's krijgen de doodstraf in Neurenberg(militaire rechtbank),omdat ze de Tweede Wereldoorlog verloren hebben!...

Het Derde Rijk is militair verslagen, maar machtige bankiers, industriëlen en ambtenaren uit het nazitijdperk werden herboren als democraten en floreren in het nieuwe West-Duitsland. Ze werken voor een nieuw doel: de Europese economische en politieke integratie.Veel oud nazi’s, nazi bankiers (Herman Abs: Deutsche Bank), industriëlen (Krupp, Flick, IG Farben, BMW, Siemens, Volkswagen, BASF, Bayer) en talrijke hoge nazi-ambtenaren kregen na de oorlog hun baantjes terug.Herman Abs werd de belangrijkste man in de uitvoering van de Marshall hulp in Duitsland. In 1949 werd hij de persoonlijke adviseur van Konrad Adenauer.Krupp werd na de oorlog een van de belangrijkste bedrijven in Duitsland. Een flink aantal figuren binnen de nazi-economie werden de belangrijkste promotors van de Europese Unie.Slechts weinig politici weten waar het concept van het verenigde Europa oorspronkelijk vandaan kwam...

Onlangs is er een nazi document opgedoken: het zg. Red House report. Dit heeft de Daily Mail Online onlangs onthuld. Het document is al die jaren in bezit geweest van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst.Rapport EW-Pa 128, ook bekend als “The Red House Report”, beschrijft een geheime samenkomst op 10 augustus 1944 van hoge nazi’s die plaatsvond in het Maison Rouge Hotel in Straatsburg.De Duitsers, die inzagen dat ze militair verslagen waren, smeedden plannen om een soort Vierde rijk, een economisch imperium, in het leven te roepen. In Straatsburg werden de blauwdrukken besproken voor een pan-Europees gemeenschappelijke markt, steunend op een Europese gemeenschappelijke economie.In het Straatsburgse hotel gaven hoge nazi’s bevel aan een leidende groep industriëlen om enerzijds plannen te ontwikkelen om nazi geld en andere bezittingen in het neutrale buitenland (Zwitserland) in veiligheid te brengen. Anderzijds plannen voor een terugkeer naar de macht in het geval Duitsland de oorlog zou verliezen. Hoofdrolspelers: SS chef Heinrich Himmler en Max Faust, een van de directeuren van I.G. Farben... 

De V.S-NAVO vormen bedreiging voor de hele wereld, net als Duitsland onder Hitler.Een uitgelokte kernoorlog met Rusland is steeds dichterbij.De geschiedenis herhaalt zich: wij staan aan de vooravond van WO III.Wij worden opnieuw een (wereld)oorlog ingelokt!...Het nazi-fascisme in Europa rukt weer op.De zittende regering werd met nazi-geweld weggejaagd om er voor te zorgen dat de Oekraïne onder westerse invloed kwam. Het was onderdeel van het plan om de NAVO en de EU steeds meer te laten opdringen naar de grenzen van Rusland. Zo hoopte men Rusland te kunnen omsingelen.Moskou is al langere tijd bezig om maatregelen te nemen om de dreiging aan de Russische grenzen, gevormd door de NAVO en vooral Amerika, te beteugelen. Het is al langere tijd duidelijk dat de westerse dreiging steeds groter en brutaler wordt. Steeds vaker worden NAVO troepen tot vlak bij de Russische grenzen ingezet. Dat het hierbij gaat om offensieve manoeuvres is meer dan duidelijk...Nederland troepen ook gaat leveren in Oost-Europa, tegen wat men als de Russische dreiging omschrijft.Hier wordt concreet gesproken van NAVO-plannen om 4000 soldaten te plaatsen en Nederland zal 100 tot 150 man onder Duits commando in Litouwen stationeren.Dat hebben we eerder gezien bij de Waffen SS, dat was de militaire tak van de SS en deze werd in november 1939 in gebruik genomen. Hieronder ontstond het initiatief van zowel Nederlandse als Duitse krachten om een Vrijwilligerslegioen op te richten. Dit contingent bestond uit voornamelijk Nederlandse manschappen en werd geleid door zowel Nederlandse als Duitse officieren. Doel? Rusland binnenvallen en veroveren... 

De machtshonger en de interventies in andere landen komen van Amerika en EU, niet van Rusland.Kijk naar de lijst van Amerikaanse en NAVO bomdoelen: voormalig Joegoslavië, Afghanistan, Irak, Libië, Mali en Syrië. Via Saudi-Arabie gebeurt hetzelfde in Jemen. Allemaal landen waar is ingegrepen onder het voorwendsel van het brengen van vrijheid en democratie, terwijl de ware grond was het uitbreiden van de Amerikaanse belangen.In de loop van deze conflicten werden groepen als de ISIS, Al Nusra, Al Quaida en de Taliban gecreëerd. Groepen die ons nu allemaal bedreigen.De chaos moest regeren in Europa en het plan werkte. Tel hier nog de terroristische aanslagen bij op, uitgevoerd door groepen die voortkomen uit de Amerikaanse buitenlandse politiek, en het is duidelijk dat Amerika Europa in rep en roer heeft gebracht. Dit is nog maar het begin, want de onderwerping van Europa is nog lang niet compleet...Rusland laat zich niet meer uit de rails werpen en dat zou wel eens de redding van de wereld kunnen zijn. Niet voor de eerste keer, want ook in de jaren 1940 was het Rusland dat Nazi Duitsland de nek brak.Europa heeft niet de politieke moed om tegen Amerika te zeggen dat het afgelopen moet zijn. Dat we niet meer zullen deelnemen in hun proxy oorlogen en interventies. Dat we niet zullen accepteren dat een politiek gemotiveerde "vluchtelingenstroom" de Europese landen nog verder zal ondermijnen. Dat we ons niet laten gebruiken in een oorlog tegen Rusland,net als in de WO II...De wereld zal niet vergaan door de slechten,maar wel door de goeden, die aan de kant staan en niets doen...

 Afbeelding
Het Vaticaan is de drijvende kracht achter alle oorlogen en veel ellende in de wereld. Achter de schermen doet men precies het tegenovergestelde van wat men beweert te zijn.Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is een debat gaande: was de Katholieke Kerk(die 'christendom' wordt genoemd) goed of fout tijdens de oorlog? Heeft zij de nazi’s tegengewerkt of geholpen in hun vervolging van de Joden? Of stond de Kerk aan de zijlijn, passief(in de Balkan niet), doelloos en nutteloos?...Door het Vaticaan werd besloten om in 1929 een concordaat te sluiten met Mussolini. Een concordaat is een bindende overeenkomst waarbij religieuze en kerkelijke belangen enerzijds en staatkundige belangen anderzijds duidelijk beschreven worden en waar vervolgens beide partijen zich aan dienen te houden. Deze overeenkomst leek in de praktijk redelijk goed uit te pakken. Beide partijen hielden zich hieraan. Daarom werd door Paus Pius XI besloten om in 1933 eveneens een concordaat te sluiten met Hitler die datzelfde jaar in Duitsland aan de macht was gekomen.De toenmalige paus Pius XII was leider van de katholieke kerk.Hij bezat macht genoeg om vele van zijn volgelingen te mobiliseren tegen de jodenvervolging. Echter, hij weigerde om zelfs kritiek uit te oefenen op de nazi's...Het Vaticaan speelde een schimmige rol in de vlucht van vele nazi’s.De Oostenrijkse bisschop Alois Hudal hielp prominente nazi-kopstukken strafrechtelijke vervolging te ontlopen...

In het Joegoslavië van voor de oorlog had Ante Pavelic een politieke partij opgericht onder de naam "Ustase", wat zoveel betekent als opstand. Deze Ustase hield zich, met goedkeuring van de Duitsers, het Vaticaan en de Italiaanse fascisten tijdens de Duitse bezetting van Joegoslavië bezig met een etnische "zuivering" van de door hen uitgeroepen onafhankelijke rooms katholieke staat Kroatië. Een roomse staat die met de steun en medewerking van het Vaticaan het levenslicht zag. Ante Pavelic(de führer van Kroatië) beging vele gruweldaden. Zo had de "zuivering" van het terreurstaatje als resultaat dat er uiteindelijk enige tienduizenden Joden en meer dan 700.000 orthodoxe Serviërs werden gedood(Balkan Holocaust!).Met messen, hamers, bijlen en vleeshaken, richtte men enorme bloedbaden aan(Ustase wilden kogels uitsparen). Eén van de specialiteiten van het kamp was het "kelen in serie". Hiervoor gebruikten ze een speciaal mes van het merk Graviso, een soort dolk met een krom uiteinde die vastgemaakt was op een armband die de beul rond zijn pols gespte. Een helper moest het hoofd van de slachtoffers achterover houden zodat de hals goed strak stond en vlijmscherp werd overgesneden. De kampleiders organiseerden soms een wedstrijd voor de "beste keler". Wie niet werd gekeeld, liep het risico levend te worden te verbrand in de baksteenovens, die nog op het terrein stonden waar het kamp Jasenovac was opgericht.Volgens bronnen uit concentratiekampen, vielen zelfs de monden van de SS-ers open van de wreedheid van dit Ustasharegime(Ustasha=IS). Priesters, monniken en aalmoezeniers deden fanatiek mee aan de wreedheden tegenover de niet roomse landgenoten, waarbij ze vaak eigenhandig honderden mensen afslachtten.Veel Ustasa eenheden hadden zelfs een priester of monnik als officier.Naast Kroatische ustacha’s, heel veel Bosnische moslims waren ook Ustacha’s, die druk bezig waren om zo veel mogelijk Serven en joden te doden.Naast het vernietigingskamp Jasenovac,nazi Kroatië had ook aparte vernietigingskampen speciaal ingericht voor het uitmoorden van kinderen.In deze vernietigingskampen(Stara Gradiška, Uštica, Jablancu i Lobogradu) werden gedood: 42791 Servische kinderen, 5737 Roma en 3710 Joodse kinderen...


De Rooms-katholieke Kerk is niet de kerk die Jezus Christus heeft ingesteld(in 1054 kwam het tot een kerkscheuring: het Grote Schisma).De Orthodoxe Kerk(bijv. de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Russisch-Orthodoxe kerk) pretendeert de enige ware kerk van Christus te zijn...Te Rome woont er een vrijgezel die beweert de plaatsbekleder van Christus te zijn. Dit is niet waar, want Christus heeft geen plaatsbekleder nodig. Jezus zei toch: “Zie, ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld” (Matteüs 28:20).Nergens in de Schrift lezen wij dat Petrus een opvolger moest hebben...De Katholieke Kerk is een bolwerk van macht en geld en heeft 2000 jaar christendom verkwanselt.De Inquisitie moorden, martelen en afslachten van bijbelgetrouwe christenen, die niet wilden doen wat Rome en zijn machtswellustelingen wilden.Miljoenen Christenen stierven,lijdend door de handen van Rome, omdat zij geloofden in Christus alleen(niet in paus).Wie de geschiedenis van de Katholieke kerk doorspit, treft een geschiedenis van list en bedrog, van moord en verminking aan. Dit allemaal in en uit naam van de paus…Met zo'n nep religie is men nu bezig een Nieuwe Wereld Religie te smeden, waar alle gelovigen binnen kunnen komen, ongeacht waar je in geloofd(dat is ook de reden, waarom het Vaticaan islamisering van Europa steunt). Er zal echter weinig tot niets over het verlossingswerk van Jezus Christus worden verteld...https://brabosh.files.wordpress.com/2009/12/moefti03.jpg?w=636Bij uitroeiing van Joden kreeg Hitler hulp uit islamitische hoek.Mohammed Amin-al-Husani was de belangrijkste moslim collaborateur van de tweede wereldoorlog...Het Nazi-regime had van 1933 tot 1941 meer dan een half miljoen Joden uit Duitsland laten vertrekken, en was daar financieel beter van geworden: losgeld uit het buitenland, plus de bezittingen van de emigranten zelf. Waarheen deze Joden gingen, maakte Duitsland niet uit... In februari 1941 had Hitler een voorstel tot samenwerking van Moefti el-Husseini ontvangen. Daarin werd in paragraaf zeven als voorwaarde voor een bondgenootschap gesteld dat de Joodse emigratie, Europa uit, zou worden beëindigd. Hitler ging 11 maart akkoord. Emigratie van Joden uit Duitse gebieden werd per 31 oktober verboden...Nu verdrijving van de Europese Joden niet meer mogelijk was, moest er een andere oplossing komen. Die, weten we nu, is er gekomen...Voor Radio Berlijn sprak de grootmoefti al-Husani in 1942: „Dood de Joden waar ge hen maar aantreft. Zulks behaagt God, de geschiedenis en de godsdienst.”...

 Mohammed Amin-al-Husani riep via de door nazi-Duitsland verzorgde kortegolfzender moslims op de Balkan op om dienst te doen in speciale door hem opgerichte Bosnisch-islamitische Waffen-SS de zogeheten SS-Handschaar (of Handzar)-divisie, en speelde daarnaast een hoofdrol in het aanzetten tot genocide op de Europese Joden en Serviërs. Het oprichten van de Handschar was in volledige contradictie met de zelfverklaarde waarden van de nazi ideologie en in het bijzonder het manifest van de S.S.Moslims uit andere landen dienden ook in de volgende formaties en eenheden: een Albanese Waffen-SS Divisie in Kosovo-Metohija en West-Macedonië, de 21st Waffen Gebirgs Division der SS 'Skanderbeg', een Moslim SS zelfverdedigingregiment in het Raskha (Sandzak) gebied van Servië de zogeheten 'Sandzak Divisie', het Arabische Legioen (Arabisches Freiheitskorps), de Arabische Brigade, het Ostmuselmanische SS-Regiment, het Ostturkischen Waffen Verband der SS dat bestond uit Turkistanen, de Waffengruppe der-SS Krim, formaties die bestonden uit moslims uit Tsjetjenië... 

Hamas(religieuze fascisten) nu nog steeds de uitroeiing predikt van alle Joden.Zoals het doel van Adolf Hitler en de nazi’s de vernietiging van het Joodse volk in Mein Kampf was vastgelegd, is het uiteindelijk doel van fascistische organisatie Hamas de GEWELDDADIGE VERNIETIGING VAN DE STAAT ISRAËL en de vestiging van een islamitische staat in het gehele gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee. Het doel wordt uiteen gezet in haar handvast uit 1988…De terreur gericht tegen de Joodse staat heeft niets te maken gehad met door “Israël bezet gebied”,maar met Jihad en kolonisatie(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40...’Hij/Allah/ duldt niemand in het delen van zijn heerschappij.'-Koran:18:26)...Jihad is gewoon ‘kolonialisme’ in het Arabisch.Islam zou niet hebben bestaan zonder het kolonialisme/Jihad.Wie de geschiedenis een beetje kent, weet dat Jeruzalem al in 1004 v.Chr. door koning David werd gesticht als hoofdstad van Israël. Deze stad werd pas in 638 door Kalief Omar veroverd. In die tijd stonden er alleen kerkgebouwen in de stad en ook op de Tempelberg,die in Al-Aksa moskee veranderd(een bewijs van islamitische kolonisatie).Terwijl Jeruzalem 700 maal in de Bijbel wordt genoemd, bestaat hierover geen enkele passage in de Koran. In Judea en Samaria,de Joodse aanwezigheid duizenden jaren bestaan (de moslims hebben feitelijk Bethlehem overgenomen/gekoloniseerd)!..Alle landen en gebieden die nog niet door uitsluitend de Islam worden overheerst(gekoloniseerd), worden automatisch als oorlogsgebied beschouwd,dat moet worden veroverd.Het gebied, dat volgens de Koran moet weer worden veroverd/gekoloniseerd is Israël.Deze staat,net als Europa,is belangrijke doelwit in al 1400 jaar durende oorlog tegen mensheid en beschaving...Met kolonisatie/Jihad, heeft de Islam 57 staten gekoloniseerd,veroverd!