Tuesday, January 31, 2012

Het verborgen gezicht van de Europese Unie

De Nazi-Roots van de Brusselse EU.Dit boek, dat werd geschreven door Paul Anthony Taylor, Aleksandra Niedzwiecki en dr. Rath, beschrijft hoe de belangrijkste architecten van de Europese Unie werden gerekruteerd uit dezelfde groep technocraten die al plannen hadden ontworpen een naoorlogs Europa onder de controle van de nazi's, IG Farben en het chemisch-farmaceutisch kartel..........Wist u dat Bayer, BASF, Hoechst (IG Farben) de eigenlijke "belangrijkste oorlogsmisdadigers" van de Tweede Wereldoorlog waren en dat deze oorlog zonder dit kartel überhaupt niet mogelijk zou zijn geweest? De Europese Gemeenschappelijke Markt, de voorloper van de Europese Unie, was een geesteskind van de top nazi's in de jaren 1940 die wilden de fascistische macht behouden in geval van een nederlaag in de Tweede Wereldoorlog.Joseph Goebbels, minister van propaganda in het Derde Rijk, zei al in 1940 profetisch: "Wij willen de creatie van een economische vereniging van Europa op grote schaal. Over vijftig jaar denken mensen niet meer in termen van nationale staten."Het Derde Rijk werd militair verslagen en Himmler pleegde zelfmoord, maar veel oud nazi's, nazi bankiers (Herman Abs: Deutsche Bank), industriëlen (Krupp, Flick, IG Farben, BMW, Siemens, Volkswagen, BASF, Bayer) en talrijke hoge nazi-ambtenaren kregen na de oorlog hun baantjes terug.Krupp werd na de oorlog een van de belangrijkste bedrijven in Duitsland.Voor veel toonaangevende industriële figuren dicht bij het nazi-regime, Europa werd een dekmantel voor het nastreven van de Duitse nationale belangen na de nederlaag van Hitler ....De EU en de Euro is het een creatie van Bilderberg.Volgens Belgische edelman en huidige Bilderberg-voorzitter Etienne Davignon, heeft de Bilderberg Groep geholpen om de euro te creëren.http://euobserver.com/843/27778 En volgens velen, waaronder de Britse academicus Dr Richard Aldrich, was Bilderberg-groep veel belangrijker dan de Europese beweging in het creëren van de Europese Unie en als het aan groep Bilderberg ligt wordt de EU totaal geislamiseerd en worden de orginele bewoners er uit gewerkt evenals het christendom{de Palestinizatie van Europa}.Om de plannen voor de verovering van de wereldheerschappij op lange termijn veilig te stellen, bouwt het olie- en farmakartel steeds opnieuw politieke machtcentra op. Een prominent voorbeeld hiervoor is het EU-apparaat in Brussel. Vooral gefinancierd door belastinggelden uit het farmaceutische exportland Duitsland werd de EU-commissie in Brussel – buiten elke democratische controle – uitgebouwd tot het "Politbureau" van het farmakartel. De EU portretteert zichzelf graag als een parlementaire democratie, waarin het EU parlement een beslissende rol speelt. Echter, alle top-besluiten die genomen worden en alle wetten die geschreven worden, worden uitgevoerd door de Europese Commissie en haar staf die bestaat uit meer dan 54,000 ambtenaren.  Het 754-leden tellend EU parlement dat bestaat uit vertegenwoordigers van de 27 landen hebben geen enkele controle over dit leger van ambtenaren. Het EU parlement functioneert enkel als een etalage met het doel om de inwoners van Europa het gevoel te geven dat het een ‘parlementaire democratie’ is.De 27 ‘commissarissen’ van de Europese Commissie, het uitvoerende orgaan van de ‘Brusselse EU’ en haar voorzitter Herman Van Rompuy, werden niet door de burgers gekozen. Het democratische kiesrecht van de burgers is in feite overgedragen en opgeofferd aan zakelijke belangen.In een toespraak in Berlijn op 9 november 2010 verklaarde Herman Van  Rompuy dat het tijdperk van onafhankelijke landen voorbij is en noemde Eurosceptici een gevaar voor de vrede. “Het idee dat landen nog op zichzelf kunnen staan is een illusie en een leugen”,die een groot voorstander is van een Europese superstaat en de vloer aanveegt met iedereen die hier sceptisch tegenover staat. Hij zegt dat in de ogen van Brussel het idee van een nationale staat binnen de grenzen van Europa geen bestaansrecht meer heeft.Van Rompuy deed zijn omstreden uitlatingen in het kader van de 21e verjaardag van de val van de Berlijnse muur.Het hele bouwwerk van de EU berust op bedrog en manipulatie.Burgers van Europa en andere delen van de wereld zijn het slachtoffer van een coup gepleegd door een nietsontziende oude satanische orde die de Nazi agenda geruisloos achter de schermen heeft kunnen voortzetten door middel van o.a. de Bilderberg conferenties.Slechts weinig politici weten waar het concept van het verenigde Europa oorspronkelijk vandaan kwam. De 'democratische' Europese Unie is inmiddels tot een bureaucratisch monstrum uitgegroeid. Zij is op weg om een totalitaire federale bestuursvorm te worden, een tirannieke superstaat.In 2002 vertelde Louis Michel, de toenmalige Belgische Minister van Buitenlandse Zaken,die
tegenwoordig lid is van de Europese Commissie, het Belgische Parlement, dat de EU uiteindelijk Noord-Afrika, het Midden-Oosten als ook Europa zal omvatten.Ligt de toekomst niet in een groot en sterk Europa op de manier zoals Hitler wilde?Nu Europa later de wereld......                                                                                                                                           http://www.profit-over-life.org/ ..........                                                                                                             http://theinternationalforecaster.com/ .........http://www.stelling.nl/kleintje/323/Nazis.htm  ...........Een onlangs opgedoken geheim document gelabeld “EW-PA 128” van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst, beter bekend als het “The Red House Report”. Dit heeft de Daily Mail Online onlangs onthuld.In het Straatsburgse hotel gaven hoge nazi's bevel aan een leidende groep industriëlen om enerzijds plannen te ontwikkelen om nazi geld en andere bezittingen in het neutrale buitenland (Zwitserland) in veiligheid te brengen. Anderzijds plannen voor een terugkeer naar de macht in het geval Duitsland de oorlog zou verliezen. Hoofdrolspelers: SS chef Heinrich Himmler en Max Faust, een van de directeuren van I.G. Farben.Een van de plannen was om een geheim netwerk van bedrijven in het buitenland op te zetten om geldtransacties te verbergen. Als de tijd daar was om weer aan de macht te komen, zouden de nazi's weer over deze liquiditeiten kunnen beschikken.Andere aanwezigen op de geheime bijeenkomst in Straatsburg waren vertegenwoordigers van Volkswagen, Krupp en Messerschmitt, evenals hoge vlootofficieren en hoge ambtenaren van het ministerie van Bewapening. ..............
Extraordinary revelations: The 1944 Red House Report, detailing 'plans of German industrialists to engage in underground activity'.http://www.dailymail.co.uk/news/article-1179902/Revealed-The-secret-report-shows-Nazis-planned-Fourth-Reich--EU.html                                                                                                                              .........                                                                                                                                  Het “Duitse Europa” zowel Tsjecho-Slowakije als Joegoslavië heeft verdeeld in precies dezelfde kleinburgerlijke nationalistische en religieus extreme staatjes, die in 1940 het nazisme en het fascisme schiep in die landen. Dat proces heeft hetzelfde resultaat - moord, etnische zuivering en de vervolging van de Serviërs, zigeuners en joden. En een terecht laten staan, niet van de supporters van het fascisme en het nazisme, maar van hun tegenstanders, waarvan we getuige zijn in het proces tegen Milosevic in het “Hof” in Den Haag.De Europese Unie heeft de etnische zuivering bevorderd en gefinancierd van een miljoen Europeanen in de Balkan. Slovenië voor de Slovenen,Kroatië alleen voor Kroaten,Bosnie alleen voor moslims, Kosovo alleen voor Albanezen,..enc,zijn stuk voor stuk misdaden tegen het staatsrecht en de menselijkheid.Slowakije, Kroatië, Bosnië, en het Albanese Kosovo waren alle nazi-bondgenoten tijdens de jaren 1940 en elk voorzien door Duitsland, van een volledige Waffen SS divisie. Franjo Tudjman had het werk dat de Kroatische fascisten  in 1941 waren begonnen ,in de jaren 90 volbracht.Als vlag en munt van de nieuwe staat kopieert Tudjman simpelweg die van de fascisten van 1941-1945.Kroatië was al schuldig aan de grootste etnische zuivering in Europa sinds tientallen jaren, toen ze ongeveer 300.000 Serviërs uit hun historische thuisland Krajina verdreven in 1995.De internationaal bekende journalist en schrijfster Nora Beloff beschrijft in haar boek 'Jugoslavia - an avoidable war" hoe Franjo Tudjman met hulp van de extremistische Ustachabeweging de vernietiging van Joegoslavie inleidde.Hoelang zal het duren eer in Kosovo wordt gesproken over een "Groot-Albanië"?Er is al eerder een Groot-Albanië geweest: onder impuls van de Italiaanse fascistische leider Mussolini kwam er in 1941 een Groot-Albanië dat twee jaar bestond en in feite een Italiaans protectoraat was.Van Servisch-orthodox werd Kosovo langzaam Albanees-islamitisch.Kanselier Kohl krijgt voor mekaar wat Keizer Wilhelm of Hitler niet vermochten.  http://www.afvn.nl/2007_4/afpag_3_17.htm
Tijdens zijn tijd{in 1960} als hoogste baas van BASF merkt Carl Wurster een veelbelovende jonge medewerker op: Helmut Kohl. Hij ondersteunt diens politieke carriere tot aan het ambt van kanselier van Bondsrepubliek……1981-1998 16 Jaar lang is Helmut Kohl de politieke handlanger van het olie- en farmakartel. Hij financiert de opbouw en uitbreiding van de EU-bureaucratie en organiseert de tweede poging van het kartel om Europa onder controle te brengen. Tijdens zijn regeringsperiode benoemt Kohl twee betrouwbare opvolgers die er op hun beurt verder mee gaan om Europa over te leveren aan de grote concerns: Angela Merkel (huidige Bondskanselier) en Wolfgang Schäuble (huidige minister van binnenlandse zaken).De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy werken volledig mee aan de totstandkoming van het 'Fourth Reich', het Vierde Rijk: een Europese superstaat. ......Lees het boek De nazi wortels van de ‘Brusselse EU’".Moet een herhaling de geschiedenis mijn verhaal doen bevestigen?                                                                                                                                                           ........The Balkans Chronicles -archives-http://szrzlj3.blogspot.com/2012/05/balkans-chron.html