Sunday, January 22, 2012

Het antisemitisme leidde tot de Holocaust 

   .....Een ruime meerderheid van de Nederlandse Joden overweegt te emigreren voordat deze borden weer uit de kast worden gehaald.In 2010 steeg het aantal antisemitische incidenten in Nederland met 48%.De prominente VVD-politicus Frits Bolkestein probeerde onlangs het land wakker te schudden door te stellen dat praktiserende Joden geen toekomst hebben in Nederland en naar Israël of de VS zouden moeten emigreren.Ondanks pogingen van de overheid om het antisemitisme te bestrijden -denk aan de inzet van 'lokjoden'- wordt de haat tegen Joden tot in de hoogste politieke kringen aangewakkerd. Neem bijvoorbeeld voormalig SP-leider Jan Marijnissen, die het Palestijnse terrorisme tegen Israël vergeleek met het verzet tegen de Nazi's in de Tweede Wereldoorlog. En wie herinnert zich niet hoe SP-kamerlid Harry van Bommel samen met enkele andere linkse parlementariërs in 2009 meedeed aan een anti-Israël demonstratie waarbij luid 'Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas!'[ filmpje ]..................                                                                                                                   De afgelopen jaren heeft het Midden-Oostenconflict geleid tot toenemende antisemitische uitingen, niet alleen in Nederland maar ook in andere delen van de wereld.Het Israëlisch-Palestijns conflict wordt vaak gebruikt als uitlaatklep voor de meest vileine Jodenhaat.De geschiedenis lijkt op herhaling te gaan.Weer krijgen de Joden de schuld van zo'n beetje alle problemen in de Wereld, waarbij veel antisemitisme verborgen wordt onder de dekmantel van het 'anti-Zionisme'.Wat het moderne antisemitisme betreft lijkt het dat een deel van de mensheid terugkeert naar de zwartste perioden in de Middeleeuwen. Alleen speelt de jodenhaat zich nu niet af in een christelijke, maar in een islamitische arena.Moslims in het Midden-Oosten willen nu hetzelfde bereiken als Europese christenen in de afgelopen eeuwen: joden beroven van hun recht om te bestaan. Het antizionisme, zoals het antisemitisme in de Arabische wereld wordt genoemd, heeft diepe religieuze wortels. In de Koran worden Joden afstammelingen van apen en varkens genoemd.Het idee dat Joden verachtelijke beesten zijn, betekent in eerste instantie dehumanisering en demonisering. Uiteindelijk echter leidt het tot een rechtvaardiging voor hun vernietiging.Vernietiging van de Joden wordt in religieuze preken veelvuldig gekoppeld aan een populaire profetische uitspraak die iedere moslim kent: „Voor het einde der tijden zullen moslims alle Joden doden. De Joden zullen zich in angst verbergen achter bomen en stenen. Die zullen echter roepen: „O moslim, o dienaar Allah, een Jood verbergt zich achter mij. Kom en dood hem.” Deze profetie betekent volgens godsdienstige predikers dat de wereld gezuiverd dient te worden van Joden voordat de dag des oordeels komt.Grond die eenmaal in handen van de islam is geweest mag, volgens wat vandaag de ‘politieke islam’ heet, nooit meer uit handen worden gegeven.De ‘Groot-Moefti’ Amin el Hoesseini op het Peel-verdelingsplan (1937): “Elke centimeter van Palestina hoort toe aan de Islam”.De Nazi’s vonden  ‘Groot-Moefti’ Amin el Hoesseini een leukere bondgenoot.Zijn islamitische jeugdbeweging heette ‘de nazi-padvinders’. Al Husseini houd voor Radio Berlijn anti Joodse donderpreken, die hun uitwerking in de moslim wereld niet missen. In Egypte, Syrië, Irak, Marokko, Turkije en Libanon worden tussen 1941-1945 duizenden Joden vermoord. En Synagogen plat gebrand en kerkhoven ontheiligd. Vele Joden slaan op de vlucht. Vandaar de naziachtige elementen in het huidige Palestijnse kamp.Het Palestijnse antisemitisme gaat verder dan alleen bommen af laten gaan. Zij voeden hun kinderen op om Joden te haten. Daarmee gaat een hele generatie verloren.Bezoekt u eens de website van Palestinian Media Watch en kijkt u eens wat de Palestijnse televisie zegt over het martelarendom, de vernietiging van Israël en het doden van Joden. Zo worden de Palestijnse kinderen opgevoed. Het probleem is dat de meeste Europeanen en hun leiders het grootste deel van wat Joden "antisemitisme" noemen, slechts als kritiek op Israël beschouwen, die moet worden toegestaan. Anderen erkennen dat echt antisemitisme nog steeds bestaat, maar beschouwen het niet als wijdverbreid probleem, dat zou kunnen leiden tot een nieuwe holocaust.Deze houdingen zijn vergelijkbaar met de ontkenning van de feiten door de meeste Europeanen, waaronder de meeste Europese Joden, tijdens de decennia voorafgaand aan de inspanningen van de nazi’s om het Europese Jodendom uit te roeien. Moslims die treinen opblazen in Madrid noemt men terroristen. Moslims die Israëlische bussen opblazen noemt men activisten. Mensen die kinderen gebruiken als  menselijke schilden noemt men lafaards en schurken, behalve wanneer het Arabieren zijn.Wanneer terroristen overal ter wereld aanslagen plegen of wanneer Hamas in zijn Charta schrijft dat hij alle Joden wil vermoorden – niet alleen de Israëlische – dan interesseert niemand dat, omdat het immers gaat om Palestijnen.Het blijkt wel weer duidelijk dat terroristen op meer symphatie kan rekenen dan niet terroristen.De Hamas, Jihad en Hezbollah zijn geen bevrijdingsorganisaties, maar religieuze fascisten.Kijk eens naar Gaza, Israël heeft zich helemaal uit dat gebied teruggetrokken, het heeft Gaza jodenvrij gemaakt. De plaatselijke leiders hadden een keuze, ze konden het gebied goed besturen, en kansen scheppen voor de jongeren. Maar Hamas koos voor machtsstrijd met Fatah, en voor geweld tegen Israël. Wie uit anti-imperialistische of andere opportunistische redenen weigert glashelder afstand te nemen van deze fascisten en hun misdadige methoden, legitimeert antisemitisme. Wie de aanslagen op willekeurige Israëlische burgers verzwijgt of die op de een of andere manier begrijpelijk acht of vergoelijkt, onderschrijft de antisemitische redenering erachter dat Israëlische joden altijd schuldig zijn - of ze het nu eens zijn met hun regering of niet -, gewoon omdat ze joden zijn.Antisemitisme is ook het wanneer je zegt dat er een wereldwijde joodse samenzwering bestaat om de wereld te domineren.Antisemitisme is ook als je kritiek op joden zou hebben, ongeacht wat ze zouden doen.
Antisemitisme is ook als je liever een wereld zonder joden zou zien dan met joden.Het naziverleden heeft vandaag niet alleen in Europa een nieuwe voedingsbodem gevonden, maar is thans een wereldwijde ziekte geworden. De fans van Hitlers moordmachine laten zich steeds nadrukkelijker horen en dat belooft weinig goeds voor de toekomst.
 Antisemitisme is een ronduit vijandige houding ten opzichte van joden op grond van vooroordelen. Vooral de christelijke kerken hebben hier in het verleden een belangrijke rol gespeeld. Zo heeft de Rooms-katholieke kerk de joden eeuwenlang beschuldigd van de moord op Jezus, terwijl de Romeinen de doodstraf hebben uitgevoerd. De joden kregen allerlei beperkingen opgelegd: veelal geen land bezitten, dragen van een "jodenlap", geen sociale omgang hebben met niet-joden, ze kregen de schuld van pestepidemieën.Een toenemend aantal Joodse gemeenschappen in heel Europa zijn het doelwit van escalerend antisemitisme, wat ons herinnert aan de jaren voor aan de nazi-holocaust.Vrijwel overal zijn Joden op een zeker moment verdreven of aangevallen en gedood omdat zij Joden waren.Het antisemitische gedachtegoed is diep geworteld in zowel Europa als de Arabische wereld.Joodse burgers worden nageroepen, uitgescholden, bespuugd en belaagd. Zelfs de Hitlergroet wordt in het voorbijgaan aan hen gebracht.Het is schrijnend dat joodse medeburgers hun keppeltje moeten verstoppen om veilig over straat te gaan.Er zijn gevallen bekend dat mensen in elkaar zijn geslagen door extreem rechtse jongeren en door islamieten. Synagogen en joodse gezinnen waren het doelwit van vernielingen. Daarnaast werden begraafplaatsen beklad met hakenkruizen. Veel meldingen worden ook niet gedaan uit angst.Het is onacceptabel dat joodse scholen in vestingen moeten veranderen om geweld buiten de deur te houden. Dat is beschamend en onaanvaardbaar. Het zijn geen verhalen uit de Tweede Wereldoorlog, nee het zijn afschuwelijke ervaringen in Nederland anno 2010, in Amsterdam, in Sneek, in Enschede of waar dan ook. Niet alleen onder extreemrechts, maar ook onder moslims.Dus naast het eeuwenoude antisemitisme is er een nieuw soort antisemitisme bij gekomen, namelijk het antizionisme. Antizionisten zullen dat bestrijden, maar feit is dat de antizionistische strijd ook gericht is tegen joden die niet in Israël wonen..........Als een nazi in de jaren dertig op een NSDAP-bijeenkomst 'Juden raus aus Deutschland' heeft gebruld, is hij een antisemiet. Als een linkse sympathisant vandaag op een Palestina-bijeenkomst brult: 'Zionisten raus aus Palästina', dan is hij geen antisemiet maar een antizionist die wil bijdragen aan een rechtvaardige oplossing van het conflict.

  ..Waarom moest Hitler na zijn machtsovername voorzichtig zijn met de invoering van antisemitische maatregelen? Omdat Hitler eerst moest proberen zijn machtspositie te versterken, de Rijksdag te ontbinden en het volk volledig voor zich te winnen. Zodra hij dit allemaal gedaan had, zijn tegenstanders had uitgeschakeld, kon hij zich gaan richtten op het joodse volk. Eerst moest hij de ariërs zo ver krijgen dat zij ook begonnen te geloven dat de joden slecht waren en uit eigen beweging hen begonnen te discrimineren. Vervolgens zodra hij absolute macht had kon hij beginnen met het elimineren ervan. Himmler was het hoofd hiervan...........  Israël misbruikt de Holocaust niet. Het zijn juist de antisemieten die de les van de Holocaust niet geleerd hebben. Ten tijde van de Europese Holocaust werden Joden vanuit hun woonplaatsen weggerukt om vernietigd te worden. De Nazi's vonden dat de Joden geen recht hadden om in Europa te wonen. Hetzelfde doen de Palestijnen, die niet willen dat er Joden in Palestina wonen. De Palestijnen handelen op dezelfde wijze als de Europeanen vroeger deden. Ook in Arabische landen mogen zich geen Joden/Israëliërs vestigen. De geschiedenis herhaalt zich, alleen de locatie is nu ergens anders. Bovendien kunnen de Joden zich nu verdedigen, iets wat de wereld eeuwen lang niet gewend was.
111sfaasfsf.                                                                               De Verenigde Naties, media, wereldleiders en woordvoerders van allerlei pro-Palestijnse organisaties brandmerken de Israëlische nederzettingen als illegaal met ze zijn echter ook volledig in overeenstemming met de Vierde Conventie van Geneve (van 12 augustus 1949) en het internationale recht. Zelfs een oppervlakkig onderzoek van deze Conventie maakt duidelijk dat het bestaan en de oprichting van de nederzettingen in Samaria en Judea juridisch volkomen legaal is.In resolutie 181 wordt Israël maar liefst dertig keer als ‘de Joodse staat’ benoemd en is er geen sprake van een Palestijnse staat, logisch trouwens omdat er toen nog geen door de wereld gecreëerd Palestijns volk bestond. Vandaag roept de hele internationale anti-Israël kliek volkomen onterecht dat de Joodse staat, Palestijns gebied bezet houdt.  De volkomen illegale beslissing van de Verenigde Naties, leverde de Arabieren in totaal (inclusief Jordanië dus) maar liefst 82.7 procent land op dat aanvankelijk door de Volkerenbond aan de Joodse staat was toegewezen,  en hielden de Joden daar maar17.3 procent van over wat ook nog eens voor 65 procent bestond uit woestijn.Volgens mijn lezing van de geschiedenis is de staat Israel indertijd op legale wijze tot stand gekomen, en hebben Palestijns-Arabische leiders van meet af aan geweigerd, Joden als hun buren te accepteren. Dit laatste om de simpele reden, dat Joden en andere niet-moslims in Arabisch-Islamitische kringen traditioneel als minderwaardig beschouwd en behandeld worden.Wanneer iemand er voor pleit dat Joden niet in Oost-Jeruzalem en de Westbank mogen wonen, handelt deze niet anders dan de antisemieten, die vonden dat Joden slechts in getto's mochten wonen of zelfs verdreven moesten worden uit hun landen. Terwijl antizionisten het nieuwe antisemitisme graag aan de bezetting, Israëlisch geweld en de onderdrukking van de Palestijnen wijten, wijzen anderen op het feit dat het een handige manier is om van onze schuldgevoelens over de Holocaust af te komen: als de Joden de nieuwe Nazi's zijn en de Palestijnen de nieuwe Joden, dan is de Holocaust toch niet zo uniek.Onterecht wordt bij antisemitisme vaak alleen aan de oude stereotiepen en de pogroms gedacht, terwijl antisemitisme in de loop der tijden bijzonder flexibel bleek en zich aanpaste aan de tijd en omstandigheden. In de huidige tijd is antizionisme de meest geaccepteerde vorm.Palestijnen zijn het slachtoffer van Arabische wereld. De rijke olielanden geven liever geld uit aan de terreurorganisaties in die gebieden dan dat ze het zullen besteden aan ontwikkeling van deze gebieden.De Palestijnse gebieden zijn en blijven voor hen uitvalsbasissen voor de strijd tegen Israël. Palestijnen krijgen ook geen kans duurzaam een nieuw leven op te bouwen in de Arabische landen. In Europa en Noord-Amerika kunnen ze staatsburgers worden. Maar een Palestijn kan in Egypte of Syrië geboren worden, leven en sterven zonder ooit de nationaliteit te krijgen. Zij moeten vluchtelingen blijven, willen of niet, als menselijke tijdbom tegen Israël.Vreemd dat Palestijnse vluchtelingen wel in Israël mogen wonen, maar dat Joden uit het kernland Judea en Samaria moeten vertrekken.Talloze andere vluchtelingen zijn door de internationale gemeenschap niet erkend: de 850.000 Joden uit de Arabische landen; de honderdduizenden Joden uit Europese landen; de vijftien miljoen Duitsers die verdreven zijn uit Pomerania, Silesia, Bohemia en Moravia door Polen en Tsjecho-slowakije na de Tweede Wereldoorlog; de twee miljoen Grieken en Turken uit zowel Griekenland en Turkije; de miljoenen Hindoes die uit Pakistan vluchtten…..enz.Al deze vluchtelingen hebben geen compensatie gehad voor verlies van eigendom.Er zijn trouwens ook al tientallen miljoenen moslims naar West-Europa gekomen. Die worden toch ook opgenomen?Ik zie niet in waarom er geen Joden naar Israël zouden mogen komen. Mogen ze dan wel in Amerika of Europa wonen? Waarom daar wel en niet in Israël?Bekend is bovendien dat veel Palestijnen eigenlijk uit andere landen afkomstig zijn. Waarom mochten deze mensen wel naar 'Palestina' emigreren en Joden niet?............Arabieren in Israël genieten niet alleen absolute godsdienstvrijheid, maar ook volledige politieke vrijheid; zij kunnen als Israëlische staatsburgers deelnemen aan de verkiezingen en zelf ook gekozen worden en eigen politieke partijen oprichten. Momenteel zijn er in het Israëlische parlement (Knesset) drie Arabische partijen met elf Arabische volksvertegenwoordigers.Zij genieten in Israël meer democratische rechten dan hun volksgenoten in Gaza, Jordanië en andere Arabische buurlanden.Israël het enige land in het Midden-Oosten is waar het aantal Arabische christenen toeneemt. In 1948 woonden er 35.000 in Israël, in 2011 waren 120.000, een toename van meer dan 300 procent! Hoe anders is het in Egypte dit jaar waarschijnlijk meer dan 250.000 koptische christenen zullen moeten vluchten voor islamitisch geïnspireerd geweld. Datzelfde geweld dat eerder de joden in die Arabische landen bereikte, waardoor er een miljoen moesten vluchten. De Arabische landen zijn anno 2011 bijna volledig gezuiverd van joden, eenzelfde lot wacht nu waarschijnlijk de christenen.Moslimterrorisme     ........The Balkans Chronicles -archives-http://szrzlj3.blogspot.com/2012/05/balkans-chron.html