Friday, September 30, 2011

ISLAMITISCH ANTISEMITISME, DE WORTEL VAN HET MIDDEN OOSTEN

Afbeelding                                                 Het conflict in het Midden-Oosten staat bekend om zijn vele mythen. Daarom is goede voorlichting van belang. Een van de mythe is dat velen menen dat Palestijnen een eigen staat hadden die door de Joden is ingepikt.De Joden vestigden zich in 1300 voor het begin van de gewone jaartelling in het Land Israel.De eerste koning was Saul. Deze werd later opgevolgd door koning David en vervolgens diens zoon koning Salomo. Na koning Salomo werd de natie opgesplitst in het noordelijke koninkrijk Israel, dat bleef bestaan tot 722 voor het begin van de gewone jaartelling, en het zuidelijk koninkrijk Judea, dat bleef bestaan tot 586 voor het begin van de gewone jaartelling. Daarna waren er nog korte perioden van Joodse soevereiniteit tot het jaar 135 van de gewone jaartelling.Dit impliceert dat Joodse onafhankelijkheid langer dan 400 jaar duurde. Als er geen buitenlandse overheersing was dan zou Israel 3000 jaar bestaan.'Palestina' was oorspronkelijk een buiten-lands koloniaal concept, uitgevonden door de Romeinen die het Joodse volk afslachtten, verbanden en in slavernij voerden. 'Palestina' is daarom geen authentieke Arabische identiteit.'De naam Palestina werd voor het eerst even gebruikt in het jaar 70 A.D., toen de Romeinen probeerden de Joden uit te roeien, de tempel verwoestten en zeiden, dat er geen Israël meer bestond. Daarna beloofden ze dat dit gebied voortaan Palestina zou worden genoemd.Sinds tweeduizend jaar had geen enkel volk interesse gehad om hier een staat te beginnen nadat het Joodse volk in de Diaspora terecht zijn gekomen.De Joden begonnen al met massa-imigratie naar 'Palestina' in de jaren 1880 in een poging om het land van Malaria, moerassen en onvruchtbare plaatsen te ontdoen om zo de weg open te leggen voor de 'wedergeboorte' van de staat Israel.Moslims  beweerden zelfs dat Spanje en India moslimlanden zijn. Het was de traditie van Moslim-overwinnaars om kerken en tempels om te bouwen tot moskeeën en dat is precies wat er is gebeurd op de Joodse Tempelberg toen 100 jaar nadat de profeet Mohammed stierf, moslim-veroveraars de moskee bouwden precies op de top van de tempelberg. Stel je eens voor als Joden of christenen een tempel op de top van de Kaaba in Mekka bouwden. Dit is hoe Islam de Joden heeft behandeld.Israël en de Joden zijn begonnen met weinig of niets in 1948, er waren veel families nog steeds bezig met de genezing van de Holocaust uit de Tweede Wereldoorlog. Toch, zelfs met dit bescheiden begin, hebben ze hun land veranderd in een van de rijkste en meest productieve landen ter de wereld.Israel is het beste wat er is in Arabië. Het is het enigste beschaafde, moderne, hi-tech, democratische land in heel Arabië! De rest bestaat uit middeleeuwse zandbak vol met terroristen.De strijd in het Midden-Oosten is geen territoriale, maar een ideologische strijd.Islamitische radicalen die de controle hebben over 'Palestina' en de omringende Arabische landen willen maar een ding, de dood van de Joden en de vernietiging van Israël.De agenda van de islam is al 1400 jaar bekend.Palestijnse schoolkinderen wordt systematisch geleerd om joden te haten, de media zitten vol met jaren '30-stijl racistische nazi-propaganda; passages uit de Koran worden geciteerd als bewijs van de joodse trouweloosheid, de Holocaust wordt behandeld als een zionistische hoax gericht op het chanteren van de Westen.Ik wil  ook nog op wijzen dat de christelijke ‘Palestijnen’ niet dezelfde problemen hebben met de joden als hun islamitische ‘broeders’, en ook nooit gehad hebben.De meeste wereldbewoners en met name de Europeanen negeren doelbewust de ernst waarmee de oproep in de Koran om iedere Jood te doden, waar deze ook maar te vinden is, opgevolgd wordt. Met name in het Westen worden de ogen gesloten voor de religieuze dimensie, die echter al duizenden jaren het hart vormt van het conflict tussen de Arabieren en de Joden. Zolang dit niet wordt ingezien zullen de meeste Europeanen de leugens van de anti-Israëlische media blijven slikken, en blind en zonder enig inzicht blijven denken dat als de Palestijnen nu maar hun eigen staat krijgen, alle problemen zullen zijn opgelost.De overleden Palestijnse leider Jasser Arafat beweerde met regelmaat dat de Oslo-akkoorden een nieuwe manier was om uiteindelijk Israël te vernietigen. De Palestijnen zouden met het gefaseerde plan van de PLO overal waar ze maar konden voet aan de grond proberen te krijgen in het heilige land. En als ze sterk genoeg waren zouden ze de rest erbij pakken..Hamas en Fatah zeggen in hun charters en regeringsstructuur dat Israël geen recht heeft om te bestaan naast hen en vraagt om de dood van de Joden en de vernietiging van Israël. Zelfs met deze vicieuze, anti semitische en ongelijke speelveld, als VN, met de internationale gemeenschap, vragen Hillary en Obama om een Palestijnse staat. Dit is als een stelletje 13-jarige slachtoffers van verkrachting die een vreedzame regeling uitwerken met de seriemoordenaar Ted Bundy.http://www.franklinterhorst.nl/Israel%20en%20Europa.htm
                                                                 Islam is niet een op zichzelf staande religie maar een  militair systeem dat een religie van de angst toepast om een kadaverdiscipline af te dwingen. Het belangrijkste doel van de islam zou de onderwerping van alle ongelovigen en uiteindelijk de oprichting van een islamitische wereldheerschappij zijn, de globale ‘dar-al-islam’...http://www.answering-islam.org/Dutch/l/godofallah.htm....'Zoon van Hamas' waarschuwt het Westen opnieuw voor de islam. Mosab Hassan Yousef, de tot het christendom bekeerde zoon van een mede-oprichter van de Palestijnse terreurbeweging Hamas, waarschuwde onlangs opnieuw dat het uiteindelijke doel van de islam is om de Westerse beschaving van binnenuit te vernietigen en alle andere religies te vervangen door de islam.Hamas werd in 1987 opgericht als onderdeel van de strategie van de Moslim Broederschap om de islamitische moederorganisatie niet in direkt verband te brengen met terroristen. 'Maar Hamas is de Moslim Broederschap. Het is dezelfde organisatie,' zegt Yousef, die zelf jarenlang in de top van Hamas samenwerkte met zijn vader, sheik Hassan Yousef. ...............Moeder, waarom leven wij? Om te ontploffen, mijn kind:
.http://www.youtube.com/watch?v=_GwlHpyOTxI&feature=player_embedded#!   ........The Balkans Chronicles -archives-http://szrzlj3.blogspot.com/2012/05/balkans-chron.html