Friday, September 30, 2011

Is NAVO een legale terreurorganisatie ?

         Zo lang de wereld - rijk genoeg om overal een eind te maken aan de armoede - is verdeeld in zij die bezig zijn met de problemen van overvloed en zij die geconfronteerd worden met de problemen van schaarste, zullen vrede en vrijheid breekbaar blijven.Nelson Mandela, 24 juli 1998, op een bijeenkomst van de Mercosur in Ushuaia, Argentinië .....................                                                                                                                                                                                                                         Sedert de tweede wereldoorlog heeft de VS-regering voor meer dan 200 miljard dollar militaire hulp gespendeerd om meer dan 2,3 miljoen soldaten en binnenlandse veiligheidstroepen in een achttal landen te trainen en te subsidiëren. De bedoeling was niet die landen te vrijwaren voor een buitenlandse invasie, maar de rijke machthebbers en multinationale investeerders te beschermen tegen de gevaren van binnenlandse antikapitalistische oproer.De Amerikaanse legermacht is 'de politie van het kapitalisme'; en is 'het leger van het imperialisme'.In hun zucht naar wereldhegonomie hebben de kapitalistische staten enorme misdaden op hun geweten.Deze misdaden gaan door tot op de dag van vandaag.De NATO is een bende oorlogsmisdadigers.Het is een roofmachine van het imperialisme.Ik vind dat elke bom die onschuldige burgers doodt een terroristische daad is. Als men deze definitie aanneemt dan hebben de VSA en de NAVO in de laatste 20 jaren ongeveer honderden duizend terroristische daden gepleegd.Wat is erger..? Een land dat wordt vergiftigd door een dictator--onder Gaddafi leefden beter Libiërs dan de meeste burgers in de EU-- of een vergiftigd land door radio-actieve DU-munitie..!De Amerikanen gooiden duizenden uranium bommen op Fallujah, Irak in 2003, en de resultaten daarvan zijn in een woord ‘catastrofaal’. Een kwart van alle geboorten die plaatsvonden sinds deze aanvallen, tonen ernstige geboorte-afwijkingen, die variëren van kanker tot leukemie, waarbij ook nog eens het aantal lichamelijke mutaties in deze pasgeborenen, groter is dan die in Japan, vlak na de Tweede Wereldoorlog, toen de VS de 2 atoombommen op Nagasaki en Hiroshima had gegooid.De verspreiding van nucleair afval/het gebruik van DU-munitie/ door de legers van de USA gaat door wapenhandel in elke oorlog plaatsvinden. Het aantal slachtoffers door kanker, veroorzaakt door dit nucleaire avontuur, stijgt in de toekomst wereldwijd exponentieel.Ondanks het weten over hun dodelijke werking op de lange termijn en ondanks waarschuwingen van het U.S. Nuclear Regulatory Committee vielen de Verenigde Staten Joegoslavie aan met raketten, bommen en wapens, die verarmd uranium bevatten en radioactieve stoffen in lucht, bodem, grondwater en de voedselketen verspreiden alsook in gebouwen, die door uraniumhoudende raketten, bommen en wapens werden geraakt.Daardoor stelden zij de bevolking van Joegoslavië voor hele generaties bloot aan het gevaar van dood, genetische beschadiging, kanker, tumoren, leukemie en andere schade voor de gezondheid.De oorlogsvelden in de wereld de komende jaren vergeven zullen blijven van dit uiterst giftige, radio-actieve materiaal.Uranium heeft een halfwaarde-tijd van 4,5 miljard jaar en heeft daarom al de titel gekregen: ‘De stille moordenaar die nooit stopt met moorden’. Clinton,Bush sr. en Bush jr,Tony Blair,Joschka Fischer,Sarkozy, Obama, Rasmussen,...... hebben zich schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden, etnische zuivering en misdaden tegen mensheid in.Hun plaats is in de gevangenis van het internationale strafhof van Den Haag.Zolang ze niet voor een internationale rechtbank verschijnen evenals de verantwoordelijken voor de koloniale oorlogen tegen Irak, Afghanistan,Balkan,Libië,…. leven wij in een wereld zonder rechtvaardigheid.Ik denk dat het moment is om naar de kerk te gaan of in elk geval te knielen en met God te praten "vergeef ons, we hebben gans de wereld gebombardeerd en 50 miljoen onschuldige burgerslachtoffers gemaakt, nu kennen we de pijn en de vernietiging, we stoppen onmiddellijk met onze agressies tegen de wereld en  bezetting van de wereld om de rijkdom van de wereld uit te buiten.De miljarden voor bewapening van de NAVO zouden we beter investeren in de sociale, economische en democratische ontwikkeling van de wereld.Wat kunnen we doen? Volwassen worden natuurlijk en ons ook zo gedragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1] http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2ABBB&obid=8100 ........2]                       http://www.youtube.com/watch?v=vfijG_FdYFY&feature=related......3]   http://home.tiscali.nl/sb008024/Rik/Joego.html  .......4]  http://www.ncpn.nl/archief/grond/afghaan.htm                                                                                              
Stad Sirte in Libië ............Nog niet eerder in de geschiedenis is het zo duidelijk geweest: er zijn roofstaten en er zijn slachtofferstaten! Het maakt dan niet uit of de leider van een land een dictator is of mensen martelt.Zo gauw als de westerse belangen in gevaar komen, wordt de zittende regering omver geworpen. Dat zo'n regering democratisch gekozen kan zijn maakt niet uit. Democratie, dictatuur of facistisch bewind, het maakt niet uit zolang er maar geld valt te verdienen.Voorbeelden van dictaturen die het leven aan honderduizenden mensen hebben gekost en gesteund werden door de V.S. zijn legio.Denk bijv. aan Cambodja onder de Rode Khmer, zo'n 1,5 miljoen doden of de steun aan Soekarno in de Oost-Timor kwestie. Verder bijv. de steun aan het regime in Algarije waar al honderdduizenden burgers zijn omgekomen door regerinsgeweld nadat een Islamitische parij de verkiezingen had gewonnen.Denk bijv. aan de omverwerping van het bewind in Chili op 11 september 1973 of de V.S.-staatsterreur tegen Nicaragua.De staatsterreur tegen Cuba.De jarenlange steun, politiek en met wapens, aan Saddam Hoessein, de jarenlange steun aan Ceausescu, de dictator van Roemenie. De door de CIA gesteunde staatsgreep in Iran van 1958. Zo zijn er honderden voorbeelden te noemen waarbij zeer discutabele politieke leiders gesteund werden door de V.S. en andere democratisch gekozen leiders met de grond gelijk werden gemaakt omdat zij een financieel obstakel vormden voor het kapitalistische-imperialisme van de V.S.  .............http://vimeo.com/23654667 De NAVO is opgericht om oorlogsmisdaden te plegen onder de noemer van een defensief pact voor het vrije Westen. Het is niet meer dan een verlengstuk van de economische machten die vrije toegang willen hebben tot grond- en brandstoffen. De Sovjets waren alleen een denkbeeldige tegenstander die de illusie schiep dat zij ons wilden aanvallen.
                                                 De vraag is hoe bewust de jonge militairen van deze tijd op de hoogte zijn van de uiterst giftige, radio-actieve munitie, waarmee ze werken!........The Balkans Chronicles -archives-http://szrzlj3.blogspot.com/2012/05/balkans-chron.html