Tuesday, September 28, 2010

Van wie is het land Israël?

 Jerusalem: 4000 years in 5 minutes: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2mR2W43t6tI  ................Internationale juridische experts leggen in een 15 minuten durende video uit waarom de Joodse staat internationale legitimiteit geniet, en het wettelijke recht heeft om Judea, Samaria en Gaza te besturen...................

Israel is historisch uniek. Israel is het enige land ter wereld dat nog bevolkt wordt door hetzelfde volk, met dezelfde taal en dezelfde religie, als duizenden jaren geleden.       

                                                                                                                                                                                 Het gevecht om het bezit van de kleine landstrook tussen de Jordaan en de Middellandse Zee, dat wij kennen als Israël, stamt van ver voor onze jaartelling. In de oudheid vochten Joden en Romeinen erom, daarna Byzantijnen en moslims, later kruisvaarders en Mameluken, daarna Turken en Britten en nu Palestijnen en Israël.Extra bijzonder wordt het als we beseffen dat het om een gebied gaat dat kleiner is dan Nederland; een land zonder bodemschatten,geen olie zoals Saoedi-Arabië en geen goud en diamanten zoals Zuid-Afrika, een land dat voor zestig procent uit woestijn bestaat.Veel land was in handen van de staat (de Turkse overheid) of was bezit van dorpen. Prive-grond was vaak in bezit van landeigenaren die zelf niet in Palestina woonde. Als Palestijnse boeren al land hadden dan was dit vaak staatsland dat ze hadden ingepikt en waarvoor ze geen belasting betaalden.In 1858 werd prive-land beschikbaar gesteld. Maar omdat weinigen bereid waren belasting te betalen, werd niet veel land geregistreerd. Dit impliceert dus dat het land formeel eigendom bleef van het Ottomaanse Rijk en later van het Britse Mandaat.Veel Palestijnse claims op land zijn dus onterecht.Er is geen sprake van 'bezette gebieden'. Israël heeft de Westelijke Jordaanoever immers op Jordanië veroverd die geen internationaal erkende soevereiniteit over het gebied had.De Nazi's vonden dat de Joden geen recht hadden om in Europa te wonen. Hetzelfde doen de Palestijnen, die niet willen dat er Joden in Palestina wonen. De Palestijnen handelen op dezelfde wijze als de Europeanen vroeger deden......Al drieduizend jaar, sinds koning David er de hoofdstad van zijn Koninkrijk van maakte, is Jeruzalem het nationale en spirituele centrum van het joodse volk. In Tenach (het Oude Testament) wordt Jeruzalem 656 keer genoemd; het welzijn van de stad staat centraal in de joodse gebeden.Waar past Jeruzalem in de geschiedenis van islam?In de Koran (34:10-13) is er ook een verwijzing naar Koning David en naar zijn zoon Salomo. De stad is nooit de hoofdstad van een soevereine moslimstaat geweest, en nooit een centrum voor islamitische cultuur of geleerdheid.De Palestijnen hebben immers nooit een eigen staat gehad. De Joden hadden wel een eigen staat in Judea en Samaria.Wie de geschiedenis een beetje kent, weet dat Jeruzalem al in 1004 v.Chr. door koning David werd gesticht als hoofdstad van Israël. Ook nadat Jeruzalem in 70 n.Chr. door de Romeinen werd verwoest, bleef het voor de Joden in de diaspora de eeuwige hoofdstad.De islam pas in 622 na Chr. ontstond.De Al-Aksamoskee zou zijn gebouwd op de drieduizend jaar oude Stallen van Salomo,de zoon en opvolger van David.Alle belangrijke joodse heilige plaatsen liggen in Oost-Jeruzalem, dat in 1967 op Jordanië werd veroverd of in de naaste omgeving van de stad (in Bethlehem en Hebron). De voornaamste hiervan zijn de Tempelberg (de berg Moria,144.000 mÇ) en de Klaagmuur is het bewijs en laat ons zien waar de tempel heeft gestaan .Bewijzen hiervoor vind je ook in de Bijbel.Vier eeuwen lang hadden de Ottomanen de stad verwaarloosd. Voor hen was Jeruzalem niet meer dan een provinciestadje - ver weg van de hoofdstad Constantinopel.In Jeruzalem waren de Joden altijd de grootste demografische groep, behalve in die periodes waarin de veroveraars hen eigenhandig verdreven en verhinderden terug te keren.Op 15 april 1854 publiceerde de New York Daily Tribune een artikel over onder andere de demografie van de stad: "De permanente bevolking van Jeruzalem telt ongeveer 15.500 zielen, waarvan 4000 muzelmannen en 8000 joden". De auteur van het artikel heette Karl Marx.Maar niet alleen Jeruzalem wordt nooit genoemd in de Koran, maar “Palestina” ook niet! Welke taal spraken en spreken de Palestijnen? Palestijns? Welke muntsoort hadden ze? Welke nationaliteit stond er bij de meeste ‘Palestijnen’ 60 jaar geleden in hun paspoort? De Joden hebben de moerassen droog gelegd, bossen aangeplant en akkers ontwikkeld.Het land begint op te bloeien. Waar meer dan 1500 jaar alleen maar woestijnachtig gebied was, beginnen groene landschappen te ontstaan. In 1909 stichtte men de stad Tel Aviv.Door de massale Joodse immigratie komt er ook een economische ontwikkeling op gang, die op haar beurt voor een toegenomen Arabische immigratie zorgt. 1917 en 1948 verdubbelt de Arabische bevolking er.In Jaffa hebben zich in die tijd Arabieren uit niet minder dan 15 Arabische landen gevestigd.Tussen 1922 en 1929 alleen al nam de niet-Joodse bevolking van Palestina (de Bedouinen niet meegerekend) met meer dan 75% toe.De enige Arabieren in het Midden-Oosten die echt vrij zijn, zowat 1 procent van alle Arabieren, wonen zonder uitzondering allemaal in Israël.Gaza kan zich het beste aansluiten bij Egypte omdat het alleen nooit zal kunnen overleven.Formeel hebben de Palestijnse Arabieren al een eigen staat: Jordanië. Jordanie bestaat uit 3/4 van Palestina's oorspronkelijke land massa. Ondanks dat zij zich "Jordaniers" noemen, zijn zij cultureel, etnisch, historisch en religieus niet anders dan de Arabische "Palestijnen" op de "West Bank". Zelfs de vlag van Jordanie en de vlag van de voorgestelde 2de Arabisch-Palestijnse Staat op de West Bank en Gaza zijn bijna identiek.Walid Shoebat, een voormalige PLO-terrorist, erkende dat hij voor een leugen vocht: ”Wij beschouwden ons als Jordaniërs totdat de Joden naar Jeruzalem terugkeerden. Toen waren we plotseling Palestijnen. Ze verwijderden de ster van de Jordaanse vlag en heel plotseling hadden we een eigen Palestijnse vlag.Gaza is inmiddels al Judenrein verklaard en de hele wereld lijkt daar vrede mee te hebben.Net zoals vroeger de Europeanen de Joden verjaagden en uitmoorden zo doen nu de Palestijnen dat. Gelukkig heeft Israël een leger zodat niet meer ongestraft Joden vermoord kunnen worden zoals in Europa gebeurde. Dat is moeilijk voor de Palestijnen te accepteren want ze dachten net zoals de Europeanen ongestraft Joden te kunnen vermoorden. Helaas voor hen is dat dus nu niet meer mogelijk. Wie wil vechten kan klappen terug verwachten.lhttp://szrzlj3.blogspot.com/2012/03/palestine-has-never-existed.html.........................http://jmm.aaa.net.au/articles/1002.htm   http://www.templemount.org/quranland.html                                                  Oude stenen muren 15 meter hoog, de resterende muren van de Tweede Tempel.  Joodse gelovigen worden verzameld aan de basis van de enorme muur, wat het dragen van gebed shawls en opstaan ​​tegen de stenen................http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PeyPc8P5T0w#!Western Wall:
The most important site in the world for Jews, the 15 metre high (50ft) walls are the only remaining stone blocks still standing from the Second Temple. Symbolically, it has remained for 2000 years following the Roman sacking of the city, and has inspired prayers and reverance.http://www.generationword.com/jerusalem101/47-southern-temple-wall.html                                          Ophel City Walls site. Photo: Israel Antiquities Authority.http://www.welcometohosanna.com/JERUSALEM_TOUR/jesustime%20.htm 
       ..................http://www.generationword.com/jerusalem101/25-hezekiah-tunnel.html This is a view of the south side of the temple - the Ophel. You can see the dozens of cisterns and ritual baths and reconstructed residential buildings from the 2nd temple period (1st C BC to 1st C AD).  On the bottom right side is a large rock-cut pool. On the background is the mount of Olives.http://www.generationword.com/jerusalem101/48-archaeology-park.html File:Jerusalem-TowerOfDavid 004.jpg.                                       Jerusalem-Tower of David                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Het is inderdaad de tragedie van de Palestijnen dat de twee leiders die hun nationale ontwikkeling bepaalden tijdens de 20e eeuw – Hajj Amin al-Hoesseini en Yasser Arafat, de laatste die de Palestijnse politiek domineerde sinds halverwege de jaren 1960 tot aan zijn dood in november 2004 – megalomane extremisten waren, verblind door anti-Joodse haat en intens geobsedeerd door geweld. Had de groot-moefti ervoor gekozen om zijn volk te leiden naar vrede en verzoening met hun Joodse buren, zoals hij de Britse ambtenaren had beloofd die hem in het begin van de jaren 1920 tot zijn hoge rang hadden benoemd, dan zouden de Palestijnen in 1948 hun onafhankelijke staat hebben gehad op een wezenlijk deel van het Brits Mandaat Palestina en zou het bespaard zijn gebleven van de traumatische ervaring van hun verstrooiing en ballingschap. Had Arafat de PLO vanaf het begin op de weg naar vrede en verzoening gezet, in de plaats van die organisatie te veranderen in een van de meest moorddadige terroristische organisaties van onze moderne tijd, dan zou een Palestijnse staat zijn opgericht in de late jaren 1960 of in het begin van de jaren 1970, of in 1979 als een uitvloeisel van de Egyptisch-Israëlisch vredesverdrag; of in mei 1999 als onderdeel van het Oslo-akkoorden, of ten laatste tijdens de onderhandelingen van juli 2000 in Camp David.Net zoals de Palestijnse leiders tijdens het mandaat niet twijfelden om hun kiezers aan te zetten tot haat tegen het zionisme en de Joden, onderwijl hun eigen zakken vullende met de vruchten van het Joodse ondernemerschap, maakten de ambtenaren van de PLO gretig misbruik van de miljarden dollars die hun werden geschonken door de Arabische oliestaten en, tijdens het Oslo-tijdperk, door de internationale gemeenschap hun luxueuze levensstijl laten financieren terwijl de gewone Palestijnen moesten krabben voor hun dagelijks levensonderhoud.......Palestijnse staat is er allang; Jordanië.Laat Jordanië, dat zich altijd als Palestina heeft gezien, de Palestijnse vluchtelingen opnemen. De 1 miljoen Joodse vluchtelingen uit de Arabische wereld deden wat miljoenen vluchtelingen doorheen de hele geschiedenis hebben gedaan. Ze begonnen elders een nieuw leven. Er zijn geen joodse vluchtelingenkampen.Zolang het Westen weigert te begrijpen dat de Palestijnse vluchtelingen als wapen tegen Israël worden gebruikt, zal het niet begrijpen dat het niet de plicht van Israël is om de Palestijnen een staat ter beschikking te stellen - omdat er reeds een Palestijnse staat bestaat.  http://www.360cities.net/image/akko-caffe-akko-fortress-acre-israel#-65.33,18.50,62.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     De Jordaanse vlagJordanian Flag                                                                                              Proposed Palestinian Flag                                                                                                                                                                                                                 Het onbekende verhaal over de verdreven Joden in het Midden-Oosten
  
                                                                                                                                                                                  .Treffend beeld van de 'verschrikkelijke humanitaire crisis' in Gaza