Wednesday, September 29, 2010

Poetin haalde Rusland uit chaos

File:. RedSquare SaintBasile (pixinn.net) jpg     Nadat het communisme ten val kwam, stortte de economie volledig in elkaar waardoor er veel armoede en werkeloosheid ontstond. Criminaliteit tierde welig, en er was sprake van veel interne twist. Kortom, Rusland stond op het randje van de afgrond. De presidentiële jaren van Boris Yeltsin veranderde weinig aan de deplorabele situatie van het land. In dit soort tijden is het absoluut noodzakelijk dat er iemand aan het roer staat die de touwtjes stevig in handen heeft, en in dit geval vervulde Vladimir Putin deze rol.In Rusland gebeurde het privatiseren, maar Poetin greep toen in om de nationale bezittingen in Russische handen te houden. Daarom is Poetin nu de gebeten hond in het westen, omdat hij de criminele overnameplannen van het westen dwarsboomde.Poetin is de man die de plunderingen van de jaren ’90 consolideert.De oligarchen Berezosvky en Goesinsky moesten naar het buitenland vluchten om aan de gevangenis te ontkomen, Michail Chodorkovsky, de intussen afgetreden baas van oliereus Joekos, is opgesloten.Het beleid van Premier Putin zorgde er onder andere voor dat:
De Russische economie groeide met gemiddeld 7% per jaar, de industrie met maar liefst 76%!Daarmee is Rusland, na China, de snelst groeiende economie van de BRIC-landen. Investeringen stegen met 125%. Het gemiddelde inkomen van burgers werd verzevenvoudigd. De middenklasse groeide van 8 miljoen tot 55 miljoen mensen! De armoede werd omlaaggedrongen van 30% in 2000, tot maar 14% in 2008. Een compleet nieuw pensioneringssyteem werd ingevoerd. De nationale schuld werd afgelost en er een reserve werd opgebouwd van velen miljarden.Als ik in Moskou ben, zie ik dezelfde auto's rijden als hier. De winkelschapen zijn gevuld, de mensen goed gekleed– kijk maar naar de enorme zondagfiles richting IKEA! Uiteraard zijn er ook regio's waar het minder gaat, maar de middenstand groeit en dat is een teken van en een voorwaarde voor welvaartsgroei.Ook bedacht Putin het concept van "nationale kampioenen", bedrijven die verticaal werden geïntegreerd in strategische sectoren en niet alleen winst moesten maken, maar ook rekening moesten houden met de bevolking en het landsbelang. Rusland is een economische supermacht aan het worden met grote grondstofvoorraden, lage lonen en sociale lasten, een flexibele arbeidsmarkt en zonder grote staatsschuld.De economische en monetaire situatie van Rusland is rooskleurig te noemen in vergelijking met veel Europese landen of de VS.Rusland heeft een overschot op de betalingsbalans van 3,4% en de totale staatsschuld bedraagt slechts 12% van het BBP.(Voor Italië is dat 120%).. De staat heeft nu 650 miljard dollar in kas (valutareserves plus het stabilisatiefonds). Alleen al in 2007 kreeg Rusland er – netto – 243 miljard dollar bij.Putin heeft in 10 jaar de russische schuld aan de IMF betaald, nu lenen ze zelf geld aan IMF.Geen enkel leider van een land heeft meer voor zijn volk gedaan als Putin.In 2010 stond Rusland op de elfde plek van 's werelds grootste economieën, aldus cijfers van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).   Dat president Medvedev begin dit jaar de vergadering opende van het World Economic Forum in Davos, is tekenend voor de krachtiger wordende positie van Rusland.Sinds boef en belastingontduiker Kodokovsky – die bezig was de Russische olie aan USA uit te leveren – gepakt is, wordt Poetin als een dictator afgeschilderd. Poetin is in Rusland enorm populair.Hij is tweemaal verkozen met een ruime meerderheid en zonder noemenswaardige tegenkandidaat.Geen enkele Russische politicus heeft zo lang achtereen de steun van de bevolking genoten.Rusland beschikt weer over kracht, zelfverzekerdheid en het respect van de wereld. Natuurlijk ook verkregen met dank aan Verenigd Rusland.Volgens Poetin leven we sinds het einde van de Koude Oorlog al in een "unipolaire wereld". Die ziet de Russische president als "een wereld met een politiek machtscentrum, een militair machtscentrum, een centrum van besluitvorming. Dit is de wereld van een heerser, een soeverein. Met democratie heeft het niets te maken."Poetin heeft de Amerikanen aangevallen, door te zeggen dat ze “leven als parasieten op de mondiale economie, met hun monopolie van de dollar.”"Onze tegenstanders hebben baat bij een zwakke en zieke staat", zei Poetin. "Ze willen dat de maatschappij verdeeld is, zodat ze hun daden achter haar rug kunnen verrichten." Hij suggereerde dat de oppositie in Rusland net zo'n revolutie wil ontketenen als in Oekraïne en Georgië,Servie,… waar na massademonstraties westers-georiënteerde leiders/poppen/ aan de macht kwamen.Helaas zijn er in ons land mensen die rekenen op financiële en politieke steun uit het buitenland en niet op hun eigen mensen en als de oppositie haar zin krijgt, vervalt tot de chaotische economische situatie van de jaren '90", zei hij.Men kan onmogelijk beweren dat de heer Putin niet goed is voor zijn land.Maar het kost tijd om van een voormalig totalitaire staat een normaal land te maken. Eerst moet het sovjetgedrag verdwijnen dat zeventig jaar heeft bestaan. Sovjetburgers respecteerden tenslotte geen enkele wet.Voor hen bestonden alleen de ongeschreven regels van het leven. En dat laatste zie je nog steeds.De sovjetmacht mag dan voorbij zijn, maar de sovjetmentaliteit blijft nog zeker honderd jaar bestaan.Stalin is overigens nog steeds uiterst populair in Rusland.Maar Rusland zit in een overgangsfase en lijkt de stap te kunnen maken naar een goeddraaiende natie.Poetin verdient daar dan krediet voor wat mij betreft.Het is duidelijk: Rusland is terug als supermacht. Rusland is een macht geworden waar, gezien haar enorme ambities, opnieuw fors rekening mee gehouden zal moeten worden.Westen moeten beter samenwerken met Rusland,een koude oorlog is genoeg.Europa zal op wereldvlak pas echt meetellen als het samen met Rusland kan optreden.
 http://en.wikipedia.org/wiki/Russia                                                                                                                                                                                                                  Poetin aan de gaskraan Rusland is  met een marktaandeel van 25 procent de hofleverancier van het aardgas waarmee we in Europa een groot deel van onze huizen verwarmen en onze elektriciteit opwekken.Als die kraan dicht gaat, dan dreigt een groot deel van Europa in de kou en het donker achter te blijven...........Kijk hoe Europese regeringsleiders kruiperig komen opdraven om de nieuwe Nordstream-gaspijpleiding in gebruik te nemen. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nKo2p4Yqf1w ...................   http://archief.fembusiness.nl/2007/01/27/nummer-4/Rusland-Grootmacht.htm                                                                                                                                                         
Высокоскоростной поезд "Сапсан"Высокоскоростной поезд "Сапсан"                                    De snelle trein verbindt Moskou met Sint-Petersburg in minder dan vier uur tijd.De hogesnelheidstreinen kunnen op het traject 250 kilometer per uur rijden en zijn zo gemaakt dat ze ook in barre weersomstandigheden kunnen rijden. Het project heeft 367 miljoen euro gekost.http://visual.rzd.ru/isvp/public/visual?STRUCTURE_ID=5122&page300_349=1File: Mir op 12 juni 1998edit1.jpgRussian space station Mir
                                     Vladimir Poetin: loungezangerVladimir Poetin heeft een hart! Vorig jaar was de Russische eerste minister aanwezig op een evenement ten voordele van kinderen met kanker. Daar nam hij de moeite om het podium te betreden en er zijn eigen versie van Blueberry Hill te zingen. U herkent in het filmpje ook andere grote bekenden als Kevin Costner, Monica Belucci en Sharon Stone.http://www.youtube.com/watch?v=IV4IjHz2yIo&feature=player_embedded    Poetin is een held en precies wat een land als dat nodig heeft.Als hij het beste voor de Russen en Rusland heeft wat is daar mis mee?Nu moet Shell toestemming vragen en betalen als ze in Rusland willen boren, vandaar het zwartmaken van Rusland en Putin in de ogen van Nederlanders.                                                                                                                              
http://rt.com/news/election-america-golos-support-393/Kerk van de Verlosser op Bloed, St. Petersburg........The Balkans Chronicles -archives-http://szrzlj3.blogspot.com/2012/05/balkans-chron.html