Thursday, September 16, 2010

Oorlog in Bosnie/Sarajevo

                                                      Waarom de Serviërs demoniseren en een oorlog tegen Bosnische Serviërs beginnen op grond van vervalst Engels “bewijsmateriaal” door ITN? Dat de Serviërs concentratiekampen hadden, was een leugen; het waren verzamelkampen voor vluchtelingen.Moslimleider Izetbegovic heeft op zijn sterfbed bekend ( aan Kouchner o.a.) dat in de Servische concentratiekampen niet werd gemarteld etc.....http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/    Hoezo belegering van Sarajevo? De helft van de gemeente werd toch door Serviërs bewoond?De stad Sarajevo was veeleer een verdeelde stad, zoals Mostar in Bosnie,zoals de Libanese hoofdstad Beiroet en de Serviërs waren ook omsingeld. Sarajevo was nooit helemaal bezet: eenheden (van de moslimstrijdkrachten, red.) konden komen en gaan zoals ze wilden en humanitaire hulp werd niet tegengehouden.Islamitische autoriteiten geblokkeerd altijd poging van de VN om duizenden islamitische vluchtelingen te evacueren uit de belegerde stad. Ouderen, zieken en kinderen bleven in de stad als propagandawapen, om het medelijden van de wereld op te wekken, om de Verenigde Staten en NAVO de oorlog in te trekken.Weinigen vroegen en vragen zich af hoe het toch kon zijn dat er een tunnel was van de stad naar moslimgebied daarbuiten maar dat de vrouwen, kinderen en bejaarden van de stad niet werden geevacueerd.In 1994 was er een wapenstilstand rond Sarajevo, de stad bloeide weer op, er was weer transport mogelijk van en naar de stad, er was gas en licht, er werden plannen gemaakt voor herstelwerkzaamheden. En wie heeft dat bestand toen gebroken? Meneer Izetbegovic. En waarom? Omdat hij nog geen vrede wilde. Hij dacht dat hij bij verdere oorlogsvoering nog wat te winnen had. Je had de gezichten moeten zien van de mensen in Sarajevo! Die wilden die geen oorlog meer, die wilden vrede. Maar de Bosnische regering had andere plannen.De Serviërs waren  bereid de strategische Igman-berg te ontruimen om deze volledig te demilitariseren, maar het resultaat was natuurlijk dat de moslims de berg innamen en hem zelf voor beschietingen gingen gebruiken. Bij al hun bruutheid gaven de Serviërs al eens cadeautjes; de moslims deden dat niet. In ieder geval kregen de Serviërs het odium van barbaarse beschieters van burgerdoelwitten in de belegerde stad Sarajevo.http://www.ex-yupress.com/slobos/slobos2.html Franse VN-militairen hebben constateren dat Bosnische moslim soldaten de sluipschutters zijn geweest,[opereerden vanaf het dak van het voormalig parlement, dat in handen is van het Bosnische moslim-leger] die herhaaldelijk en maandenlang geschoten hebben op hun eigen burgers in Sarajevo in een poging om met schokkende beelden de internationale steun te verkrijgen voor harder optreden tegen de Serviers. Bosnische moslims soldaten verstopt achter eigen burgers in Sarajevo.Er waren tienduizenden islamitische soldaten in Sarajevo.  http://www.youtube.com/watch?v=8E81K71d00U&eurl  Moslim strijders blijken aansprakelijk te zijn voor aanslagen op burgers die  de wereld deden schokken, zoals de geruchtmakende aanslagen op een rouwstoet op een kerkhof, op een wachtrij bij een bakker en op bezoekers van een markt in Serajevo.Denk maar aan de 'mortiergranaat' op de Makale markt in Serajevo in begin 1995 die 49 doden veroorzaakte, na forensisch taktisch onderzoek bleek het een bom geplaatst door de Bosniers zelf. Markale bloedbad was veroorzaakt door een op afstand bediende bom!De opdrachtgever van deze misdaad: waarschijnlijk Izetbegovic zelf of vice-president Ejup Ganic. Hun doel was de Navo in te zetten in het conflict met de Serviers.Karadzic ontkent ook dat de Serviërs 'willekeurige aanvallen' en 'aanvallen op de burgerbevolking' uitvoerden.Gebruikten de moslimsoldaten scholen, crèches, ziekenhuizen en andere burgergebouwen voor militaire doeleinden.Hij wees op een diascherm verschillende voorbeelden aan. 'In deze crèche zat een commandopost van de militaire politie', wees hij bijvoorbeeld. 'Als ze daarvandaan schoten en wij schoten terug, dan werden wij beschuldigd van willekeurige aanvallen. Ze zouden van de moslimautoriteiten in de hoofdstad Sarajevo het bevel hebben gekregen om de Bosnische Serven te provoceren:Dagelijks werden er Serven gedood. Het aantal Serviers in Sarajevo vermoord tijdens de oorlog door moslim leger, politie en criminelen, ten minste in de vele honderden en waarschijnlijk in de lage duizenden.http://www.balkanstudies.org/blog/being-friendless-balkansDr.Karadzic is reeds veroordeeld door het wereld publiek op basis van manipulaties, leugens, intriges ZONDER enige vorm van proces.Niemand ontkent dat er individuele misdaden op de Servische zijde. Toch kan niemand geloofwaardig beweren dat deze misdaden waren een gevolg van de Servische leiders het beleid.De Serviers zijn beschilderd als agressors (in hun eigen land?).We hebben hier duizenden keren gehoord over moslims of albaneze vluchtelingen maar de cijfers tonen dat meeste vluchtelingen Serviers zijn (meer dan 1 mil.)Vijftigduizend moslimvluchtelingen werden in Servie geregistreerd maar hier wordt alles op zijn kop gezet, met leugens en onwaarheden. Daar hoor je niets over in Journaal.Sarajevo, hoofdstad van Bosnie, vroeger multi/etnisch, vandaag meer dan 90 procent bewoond door moslims/150000 Serviers zijn weg!.Sarajevo was Jeruzalem, nu een stad vol minaretten.Bombardement op de burgerbevolking in Dresden zijn 60 000 mensen bij om kwamen.Ratko Mladic wordt nu beschouwd als oorlogsmisdadiger,terwijl Churchill wordt gezien als grootste Brit aller tijden. Maar ja, de winnaars schrijven nu eenmaal de geschiedenis. http://www.afvn.nl/2007_4/afpag_3_17.htm                                                                                         http://www.historycommons.org/timeline.jsp?complete_911_
http://www.youtube.com/watch?v=8E81K71d00U&eur
http://www.srpska-mreza.com/library/facts/jihad-in-Europe.html                    http://www.youtube.com/watch?v=WldfX7GODCM                               .Mostar is ook/nog steeds!!!/ verdeelde stad en vernietigd net als Sarajevo door oorlog tussen moslims en Kroaten.Maar,geen media-aandacht,geen  Tribunaal.Waarom?.......................................................... 

rpclogo2 Brd5v 20441.Republican Policy Comittee of US Senate give good description about these self-inflicted atrocities as follows:
Almost since the beginning of the Bosnian war in the spring of 1992, there have been persistent reports -- readily found in the European media but little reported in the United States -- that civilian deaths in Muslim-held Sarajevo attributed to the Bosnian Serb Army were in some cases actually inflicted by operatives of the Izetbegovic regime in an (ultimately successful) effort to secure American intervention on Sarajevo's behalf. These allegations include instances of sniping at civilians as well as three major explosions, attributed to Serbian mortar fire, that claimed the lives of dozens of people and, in each case, resulted in the international community's taking measures against the Muslims' Serb enemies. (The three explosions were: (1) the May 27, 1992, "breadline massacre," which was reported to have killed 16 people and which resulted in economic sanctions on the Bosnian Serbs and rump Yugoslavia; (2) the February 5, 1994, Markale "market massacre," killing 68 and resulting in selective NATO air strikes and an ultimatum to the Serbs to withdraw their heavy weapons from the area near Sarajevo; and (3) the August 28, 1995 "second market massacre," killing 37 and resulting in large-scale NATO air strikes, eventually leading to the Dayton agreement and the deployment of IFOR.)   

Concentratiekamp of opvangkamp…. 
http://www.groene.nl/1997/18/de-nieuwe-censor-als-deze-trend-doorzet-beleven-we-het-einde-van-de-journalistiek
                  Bernard Kouchner is vandaag Frans minister van Buitenlandse Zaken maar was van 1999 tot 2001 missiehoofd en Speciaal Gezant van de Secretaris-Generaal van de VN in Kosovo. In zijn boek verhaalt hij over zijn bezoek van 2 december 2003 samen met Richard Holbrooke, de Amerikaanse diplomaat, aan het sterfbed van Alija Izetbegovic, de president van Bosnië.“Het was een moment van genade”, zo vertelt Kouchner. “Wij hadden het geluk ons te mogen onderhouden met de grootste vertegenwoordiger van de verlichte islam.Zij bespraken ook de oorlog in Bosnië en vroegen hem: “Was het niet nodig humanitaire hulp te bieden aan Sarajevo? U hebt zelf een aantal dagen de brug gestopt. Dacht u dat deze hulp een steun was voor de Serviërs en een blanco cheque voor hun bombardementen?” “Nee”, antwoordde de president. “Ik heb mij vergist. Je moet altijd proberen mensen te helpen maar de geallieerden waren niet bereid op dat ogenblik tussen te komen. Ik heb dan ook getracht het Westen hiertoe te dwingen.” “Herinnert u zich het bezoek van president Mitterrand?” vroeg Kouchner hem. “Tijdens een onderhoud met hem hebt u over uitroeiingkampen gesproken in Bosnië. U hebt het ook voor de journalisten herhaald. Dit maakte grote emoties in de wereld los. François Mitterrand zond mij naar Omarska en andere gevangenissen. Het waren verschrikkelijke plaatsen maar niemand werd er uitgeroeid. Wist u dat?” “Ja”, antwoordde de president, “maar ik dacht dat mijn verklaringen en onthullingen de bombardementen op de Serviërs zou versnellen. Ik heb de reactie van onder andere de Fransen gezien en ik heb mij vergist.” Holbrooke vroeg hem of hij in Helsinki niet had begrepen dat president Bush senior niet zou reageren. “Ja”, antwoordde de president, “maar alle beweringen waren onjuist. Er waren geen uitroeiingkampen, hoe sinister deze gevangenissen ook waren.De memoires van Kouchner zijn enorm belangrijk. Izetbegovic geeft zonder meer toe dat hij heeft gelogen hoewel hij de tragische gevolgen van zijn leugens kende. Hij geeft toe dat hij de luchtbrug heeft opgeschort, hoewel die noodzakelijk was voor het overleven van de inwoners van Sarajevo, en dat hij uiteindelijk de bevolking heeft uitgehongerd. De reden waarom is al even erg, namelijk om het Westen tot interventie te dwingen. Zijn tweede bekentenis gaat over de Servische uitroeiingkampen. Door de Serviërs hiervan te beschuldigen, hoopte hij dat het Westen zou interveniëren en de Serviërs bombarderen.  
.................                   ..The Balkans Chronicles -archives-http://szrzlj3.blogspot.com/2012/05/balkans-chron.html