Tuesday, August 24, 2010

Nieuwe Wereldorde: het nieuwe fascisme?

Charlie ChaplinDe bekende bankier (van de Nazi-bankiersfamilie!), James Warburg, lid van de CFR en de Bilderberg groep, zei voor de Amerikaanse senaat op 17 februari 1953;"Wij zullen een wereldregering hebben, of we dat nu leuk vinden of niet, doormiddel van geweld of doormiddel van consensus.Een groot aantal bedrijven, regeringen, overheidsorganen, organisaties, koningshuizen en families werkt op dit moment samen als wegbereiders voor de Nieuwe Wereld Orde, die ook wel de Illuminatie, One World Order, New World Order of schaduwregering genoemd wordt. Er werd een Nieuwe Wereld Orde in het leven geroepen, waarbij de nationale soevereiniteit en de burgerrechten werden vernietigd. In de laatste fase van de samenzwering zou de wereldregering bestaan uit een centrale dictator, de Illuminatiegroep  van de Verenigde Staten, een paar miljardairs,wetenschappers die hun trouw hadden aangetoond.Wie niet sterft in bewust gecreëerde oorlogen, hongersnoden of epidemieën, wordt een slaaf van de elite in een grote gecontroleerde gevangenis. Velen vragen zich af: “Waar gaat deze wereld naar toe?Jaarlijks sterven 15 miljoen kinderen van honger!? 3 miljard mensen in de wereld vechten om te overleven met $2/dag.De tegoeden van de wereld drie rijkste mannen zijn meer dan het gecombineerde BNP van alle minst ontwikkelde landen ter wereld samen.90% van het vermogen is in het bezit van 10% van de wereldbevolking.Parasieten zijn het, die misbruik maken van armoede en oorlog.Het verdwijnen van de Sovjet-Unie maakte bij de imperialistische kringen in Washington alle remmen los.. "US must reign supreme" (de VS moeten alleenheerser zijn) luidde de titel waarmee de International Herald Tribune begin jaren 90 documenten bekendmaakte van het Pentagon voor de "nieuwe wereldorde".Sinds het einde van de Koude Oorlog koestert de NAVO/de gewapende arm van de multinationals/ mondiale ambities vooral in die regio's waar de 'energieveiligheid' in het geding is. Henry Kissinger zei tijdens een interview: “Wie de olie controleert, controleert de naties.”“Wie de olievoorraden in het Midden-Oosten controleert heeft de economie van de hele wereld in een houdgreep”, verklaarde ooit Dick Cheney de vroeger vicepresident van George W. Bush. De wereldolie-industrie wordt gedomineerd door vijf maatschappijen:Exxon-Mobil (Amerikaans,machtigst binnen de oliesector), Royal Dutch/Shell (Brits-Nederlands), British Petroleum-Amoco (Brits), Chevron-Texaco (Amerikaans) en TotalFinaElf (Frans-Italiaans).Kortom, overal in de wereld waar er olie of gas gevonden wordt, beslissen de VS dat die van hen zijn.Wie een beetje gezond verstand bezit vraagt zich op den duur af: hebben de VS al die olie dan echt nodig om hun fabrieken draaiende en hun auto's rijdende te houden?Maar neen, de VS hebben al die olie niet nodig. De olievelden in de VS zelf zijn drie- tot vijfmaal groter dan die van Centraal-Azië. De gasbellen zelfs tienmaal groter.Volgende, al even logische vraag: is de olie het uiteindelijke doel van de VS? Neen, olie is zelfs geen doel op zich. Olie is een wapen, een middel tot chantage. Wie de wereld wil overheersen moet de olie in handen hebben, alle olie, waar die ook zit.De VS heeft 1000 militaire basissen op de wereldbol staan.Belangrijke elementen van de strategie die moeten leiden tot een door de VS gedomineerde wereld zijn:-De controle van de wereldeconomie en de financiële markten............-Het beschikken over alle natuurlijke rijkdommen (grondstoffen en energievoorraden). Dit is de hoeksteen van de Amerikaanse macht en het wordt vormgegeven door de activiteiten van de multinationale bedrijven.Merkt u ook hoe het systeem ons manipuleert?De hersenspoeling is zo gigantisch en effectief dat de mensen zelf het idee hebben dat er niets aan de hand is. Omdat het overgrote deel van alle media wereldwijd als verlengstuk van de Nieuwe Wereld Orde wordt gebruikt, krijgen we vrijwel uitsluitend propaganda te zien.De meeste mensen zijn te druk om te zien wat er aan de hand is, ze worden afgeleid met het heledaagse, evenementen, sport, televisie en hun carriere met klein beetje tijd voor andere dingen. Ook zijn er veel mensen die tot aan hun nek in de schulden zitten en dus daar hun hele leven omdraait. En veel willen het eenvoudig niet weten.John Swainton, gedurende vele jaren uitgever van de New York Times, zei tijdens zijn afscheidsrede aan zijn medewerkers, “Er bestaat niet zoiets als een vrije pers. Niemand durft het aan zijn eigen mening eerlijk weer te geven. Wij zijn allemaal instrumenten en horigen in dienst van de financiële machthebbers achter de schermen. Wij zijn niets anders dan marionetten die dansen en springen wanneer er aan de touwtjes getrokken wordt.”De derde wereldoorlog moest begonnen worden door agenten van de Illuminatie die moesten stoken tussen Israël en de moslims. Deze oorlog zou op een zodanige manier gedirigeerd moeten worden dat de gehele Islam en het politieke Israël met elkaar in strijd raken. Er zou dan wederzijdse vernietiging op moeten treden en de overige landen zullen gedwongen worden met elkaar te strijden. Totale uitputting op fysiek, mentaal, spiritueel en economisch gebied zou het gevolg moeten zijn. Deze fase zou de ideale achtergrond vormen voor het tot stand roepen van een wereldregering.Alleen een gigantische catastrofe of het wakker worden van de massa kan ze nog stoppen. Ik geloof heilig in dat laatste.Maar,wat kunnen we doen? Volwassen worden natuurlijk en ons ook zo gedragen.                                                                                                                                     http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=25302                                                 http://www.infowars.com/the-move-to-depopulate-the-planet/   http://www.unitynet.nl/achter%20de%20schermen/miljarden_voor_de_bankiers.htm                                                                                                                                    New World Order .........                                                                                                                                                                                                          Zoals Hitler poogde alle Joden uit te roeien zal die komende wereld-dictator dat ook pogen te doen, maar veel subtieler: hij zal een systeem invoeren waardoor iedereen verplicht zal worden om gemerkt te worden, zoals een barcode op een product met een microchip in het lichaam.In vrijwel alle landen zijn er alleen om het volk een idee te geven dat ze kan kiezen.In Engeland en Amerika zijn de eerste dieren, kinderen en volwassenen al geïmplanteerd met een RFID chip (Radio Frequency Identification) . Dit is een chip met een unieke code zodat ieder individueel object altijd en overal gevolgd kan worden. In Nederland wordt deze techniek veelvuldig gebruikt, o.a. in onze paspoorten en bibliotheekboeken. In Engeland worden kentekenplaten nu van RFID chips voorzien, die handig zijn voor permanente snelheidscontrole en bij een discotheek in Rotterdam kun je een chip laten implanteren dat als betaalmiddel dient. Het is de bedoeling van de Nieuwe Wereld Orde dat het leven zonder chip in de nabije toekomst letterlijk onmogelijk wordt.De Britse premier Brown verklaarde in 2009 openlijk: '... Vandaag hebben de grootste landen ter wereld overeenstemming bereikt over een wereldwijd herstel- en hervormingsplan. Ik denk dat dit de opkomst is van een Nieuwe Wereld Orde, gefundeerd op een nieuw tijdperk van vooruitgang en internationale samenwerking...                                                                                                                              http://video.google.com/videoplay?docid=3891535120990840079&q=who+controls+the+world             http://revlu.com/camps.htm                                                                                                  http://www.apfn.org/apfn/camps.htm
   Jacques Cousteau UNESCO Courier 1991:"Om de planeet te redden zou het nodig zijn om 350.000 mensen per dag te doden." De film "Endgame"  van Alex Jones (Dutch Subtitles) 
http://www.ditrianum.org/nederlands/Artikelen/Maatschappij/0002.htm                      ........The Balkans Chronicles -archives-http://szrzlj3.blogspot.com/2012/05/balkans-chron.html