Tuesday, August 24, 2010

Stille Helden in WOII

                                             In januari 1933 komt de nazipartij aan de macht in een coalitie met centrumrechtse partijen. Hitler wordt door Hindenburg benoemd tot rijkskanselier.Wanneer op 2 augustus 1933 Hindenburg overlijdt, roept Hitler zichzelf uit tot president van het rijk.Een van Hitlers eerste beleidsdaden is dus het openen van concentratiekampen voor zijn politieke tegenstanders: vooreerst de Duitse Communistische Partij, vervolgens de vakbondsleiders en de Socialistische Partij en tenslotte al wie zich tegen hem verzet.In 1935 legaliseert Hitler de jodenhaat door de Rassenwetten van Nürenberg in de Duitse wet op te nemen. Deze wetten verbieden onder andere huwelijken en relaties tussen joden en burgers met Duits bloed. Joden moeten hun spaargeld afgeven. Joodse mannen moeten nu officieel ‘Israël’ heten, joodse vrouwen ‘Sara’. In hun paspoort wordt een ‘J’ gestempeld. Tegelijk worden zeer regelmatig synagogen en joodse begraafplaatsen geschonden. Het leven wordt onhoudbaar voor de joden in Duitsland.In de nacht van 9 op 10 november 1938 culmineert het antisemitisme in wat men deKristallnacht is gaan noemen.Tijdens de Kristallnacht worden 7500 winkels geplunderd, 196 synagogen in brand gestoken en ongeveer 25.000 joodse mannen, waaronder talrijke oud-strijders uit WO I, aangehouden. 91 joodse mensen worden vermoord. De volgende dag liggen de straten bezaaid met glasscherven, stukgeslagen meubelen, vernielde koopwaar en aan flarden gescheurde kledingstukken. De aangehouden joden vervoegen nu de politiek gevangen in Dachau, Buchenwald en Sachsenhausen.  BERLIJN 2010 - De eerste expositie over Duitsers die joden hielpen uit handen van de nazi's te blijven tijdens de Tweede Wereldoorlog, is  in Berlijn geopend. De tentoonstelling 'Stille Helden' in het district Mitte bestaat uit foto's, brieven en andere documenten van 20.000 niet-joden in Duitsland, die joden eten, onderdak of werk gaven tussen 1938 en 1945. Zo wordt onder meer Otto Weidt geëerd. Hij wist blinde en dove joden uit handen van de nazi's te houden door ze onderdak en werk in een verfkwastenfabriek in Berlijn te geven. Ook Oskar Schindler, die ongeveer 1200 joden van de dood redde onder het mom dat hij ze als werkkrachten nodig had, komt aan bod. Zijn verhaal is verfilmd als 'Schindler's List'. Al vroeg sloot Oskar Schindler  zich daar aan bij de Duitsgezinde partij, zoals de meeste Sudeten-Duitse mannen, om te vermijden voor sociaaldemocraat of communist te worden aangezien. Oscar Schindler is een ijdele en hebberige Duitse zakenman die echter tijdens het Nazi-regime zeer menselijke trekjes begint te vertonen wanneer hij besluit om zijn fabriek te gaan gebruiken als vluchtplaats voor joden. Zo heeft Schindler ongeveer 1200 Joden van de gaskamers van Auschwitz weten te redden en riskeerde meerdere malen zijn leven om de levens van ‘zijn’ joden te redden van de concentratiekampen.In het heldenpark van Tel Aviv heeft men in 1963 een standbeeld geplaatst waarop staat dat hij het leven van 1200 Joden gered heeft.Knut Magne Haugland (Tinn, 23 september 1917 - Oslo, 25 december 2009) was een Noorse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog – een van de zogenaamde "helden van Telemark" die in 1943 een zwaar-waterfabriek opbliezen.De vergeten strijders van Oranje.Meer dan 130.000 Marokkanen hebben in de Tweede Wereldoorlog meegevochten tegen de nazi's. Er zijn er 35.000 gesneuveld.In 1943 kwam het verzet tot volle ontplooiing, tegen de verdrukking in. Het beruchte 'Oranje Hotel', bijnaam van de gevangenis in Scheveningen, zat vol verzetsmensen. Begin 1943 was het concentratiekamp Vught in gebruik genomen, een door de SS ingericht kamp, dat officieel 'Polizeiliches Durchgangslager Herzogenbusch' heette.Talrijke verzetsmensen werden er vastgezet, waaronder veel communisten. Bij de processen tegen verzetsmensen vielen voortdurend doodvonnissen. Lijsten met de namen van de geëxecuteerden werden in de dagbladen gepubliceerd. In oktober 1943 bijvoorbeeld brachten de kranten een bericht over 'Negentien doodvonnissen te Amsterdam'. Het betrof leden van de verzetsgroep CS-6.De in 1943 uitgeschakelde verzetsgroep CS-6 was voornamelijk samengesteld uit jongeren, studenten. Haar basis was het huis van de Amsterdamse familie Boissevain, Corellistraat 6 (CS-6). De groep, die bindingen had met de illegale CPN, hield zich onder meer bezig met sabotage, gewapend verzet en het redden van joden.In Amsterdam, dichtbij de Amstel, staat een monument voor de joodse verzetsstrijders die in de jaren 1940-1945 zijn gevallen in de strijd tegen de Duitse bezetters. Bij veel mensen, vooral toeristen, die het monument zien staan, roept het vragen op. “Joods verzet? Was dat er dan?” De mythe, dat de joodse gemeenschappen in Europa zich zonder slag of stoot hebben laten afslachten, leeft nog steeds.Veel mensen kunnen zich juist door deze mythe niet voorstellen dat duizenden joodse mannen en vrouwen actief verzet hebben gepleegd tegen de nazi’s, vaak met het wapen in de hand.Maar ook in de individuele daden van joodse mensen die zich in heel Europa, waaronder Nederland, aansloten bij verzetsgroepen en partizanenbewegingen. Zelfs na de oorlog ontstond er een joodse organisatie, die zich “De Wrekers” noemde en actief probeerde om de ergste nazi-beulen op te sporen en uit te schakelen. Het monument aan de Amstel voor de joodse verzetsstrijders is een eerbetoon aan al deze helden en een waarschuwing voor de toekomst.   Tussen 1933 en 1941, de Chinese stad van Shanghai toegelaten onvoorwaardelijk meer dan 30.000 Joodse vluchtelingen die aan de Holocaust in Europa ontsnappen.   http://members.home.nl/keesdebrouwer/wereldoorlog_II/04_de_joden.htm