Sunday, August 22, 2010

Een wereldregering is het doel

                                                                                                   
De New World Order, wat is het? New World Order ook wel De Nieuwe Wereldorde, is het streven van invloedrijke families en geheime genootschappen naar een wereldregering.De bekende bankier (van de Nazi-bankiersfamilie!), James Warburg, lid van de CFR en de Bilderberg groep, zei voor de Amerikaanse senaat op 17 februari 1953;"Wij zullen een wereldregering hebben, of we dat nu leuk vinden of niet, doormiddel van geweld of doormiddel van consensus.De EU is niets anders dan een dekmantel voor de vorming van een gecontroleerd en dictatoriaal wereldrijk, onder toezicht van een mondiaal kartel.De Europese Gemeenschap en de Euro is een gedeelte van de Nieuwe wereld orde, een groter plan om een wereld macht te bewerkstelligen. Het idee is om landen economish zwak te maken zodat ze de nieuwe regels moeten accepteren. Dit is dus waarom ze de Euro lanceerde.Volgens huidige Bilderberg-voorzitter Etienne Davignon werd de euro gecreëerd door de Bilderberg Groep in de jaren 90 van de vorige eeuw.In het boek: The Nazi roots of the ‘Brussels EU” wordt de aard geschetst van de ware bedoelingen van het Europese machtsblok.Het boek gaat uitvoerig in op de rol van de ex-nazi Walter Hallstein, een van de ondertekenaars van het Verdag van Rome (1957) en de eerste voorzitter van de EU commissie van 1958-1967. Hallstein was tijdens het Naziregime lid van juridische Nazi-organisaties, die de democratische rechtsorde wilden veranderen in fascistische wetgeving. In 1939 gaf Hallstein een lezing over de geplande verovering van Europa, de juridische structuur van het Groot-Duitsland en de afschaffing van de democratie.Ligt de toekomst niet in een groot en sterk Europa op de manier zoals Hitler wilde?Nu Europa later de wereld.De Britse leider van de Engelse Independence Party Nigel Farage, noemde in november 2009 de Europese Unie een autoritaire tirannie  die wordt geregeerd door niet verkozen bureaucraten daarmee onder meer doelend op Manuel Barosso en  Herman van Rompuy.  In een toespraak in Berlijn op 9 november 2010 verklaarde van Rompuy dat het tijdperk van onafhankelijke landen voorbij is  en noemde Eurosceptici een gevaar voor de vrede.Tijdens zijn optreden eind februari 2010, kreeg Van Rompuy harde kritiek te verduren van Nigel Farage.U hebt het charisma van een dweil en het uiterlijk van een bankbediende”. Wie geeft u verkozen? Wie bent u? Niemand had nooit van u gehoord, zo beet Farage hem toe.Hij noemde Van Rompuy “de sluipmoordenaar van de Europese democratie en de nationale staten.Al in januari 2009 voorspelde hij dat de situatie in Griekenland uit de hand zou gaan lopen en dat ook Italië, Spanje en Portugal een gevaar vormden.Steeds meer mensen komen er achter, dat de EU veel minder democratisch en sociaal is dan de burgers in Europa willen. Hoewel dat van begins af aan al zo was, komen velen er nu pas achter dat het Europese Parlement een schijnvertoning is en geen echt parlement met democratische macht. Ze komen er ook steeds meer achter, dat de Europese Commissie (EC) en de ECB alle macht naar zich toe trekken.De Europese landen zoals wij die thans kennen, hebben hun bestemming als naties verloren, en worden officieel niet meer "land" genoemd, maar "lidstaat" (op een wijze die sterk lijkt op die van de Verenigde Staten van Amerika). Onder de Europese wet zijn het de provincies en regio's die "landen" zullen genoemd worden. Op termijn is het doel hiervan nationale identiteiten doen verdwijnen en daarmee ook de capaciteit van een bevolking om op ideologische nationale basis solidair te zijn, alsook de capaciteit tot verzet die dat meebrengt. Volgens professor Schachtschneider van de universiteit van Nürnberg, Duitsland, is via een achterdeurtje de doodstraf opnieuw ingevoerd in de EU-landen die het Verdrag van Lissabon hebben ondertekend. In een kleine voetnoot van het Verdrag staat namelijk vermeld dat het Handvest van de EU, waarin staat dat er geen doodstraf in de EU is, zal worden nageleefd, behalve in het geval van oorlog, rellen en grote sociale onrust (lett: 'ontreddering' of 'omwenteling').Volgens Schachtschneider is het ronduit schandalig dat zo'n belangrijke uitzondering is vastgelegd in een voetnoot (van een voetnoot, notabene!). Alleen iemand die het Verdrag met een vergrootglas bestudeert, kan het ontdekken.Hoewel er op dit moment geen oorlog is in Europa, zou een handige politicus -in de voetsporen van George Bush- na bijvoorbeeld terroristische aanslagen, kunnen verklaren dat Europa in een 'oorlog tegen terreur' is verwikkeld. En wat relletjes en sociale onrust betreft: door de enorme economische problemen hebben we de afgelopen maanden al diverse gewelddadige rellen in bijvoorbeeld Griekenland (EU-lid) en een aantal oost-Europese landen gezien, en zelfs in Duitsland en Frankrijk. Wat zal er gebeuren als de economie echt kompleet instort, en protesten, rellen e.d. zich over Europa gaan verspreiden?Alles wat u nooit is verteld over de EU maar het werkelijke gezicht toont: de naziwortels, het bloedvergieten, de totaalmacht van de banken, de financiering van Hitler door Amerikaanse multinationals en Shell met als doel een gecentraliseerde, globalistische dictatuur met ultieme vrijheid voor de multinationals. De EU is er niet voor de burgers maar voor de (eigenaars van) de corporaties. Burgerrechten en privacy gaan op de schop.Wat kunnen we doen? Volwassen worden natuurlijk en ons ook zo gedragen.                                                                                                                              http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1743.htm                                                                                                                          http://www.dailymail.co.uk/news/article-1179902/Revealed-The-secret-report-shows-Nazis-planned-Fourth-Reich--EU.html                                                                                                                                                                               THE NWO KILLS EVERY DAY THE HUMANITY WITH VIRUS,WARS,CRYSIS ECONOMIC AND WITH MANY OTHER WAYS THAT MOST OF US WE DON'T UNDERSTAND! http://revlu.com/camps.htm                                                                                                      Politiestaat 002b paspoort met rfid en vingerafdrukUw nieuwe biometrisch paspoort dat de overheid per 21 september verplicht stelt (was 28 juni), is qua inhoud en motivering identiek aan het Nazi-persoonsbewijs uit 1941.De machthebbers in Brussel hebben hun zinnen gezet op 'Project Indect', een toezicht- en controlesysteem dat de overheden niet alleen in staat stelt om voortdurend websites.In onze westerse samenleving hoor je regelmatig statements als “we leven in een vrij land” en “je bent een vrij mens omdat je kunt kiezen hoe je je leven inricht.” In eerste instantie lijken dit soort statements behoorlijk valide maar dat geldt slechts zolang je niet dieper de materie induikt. Dan blijkt vrijheid namelijk een gefabriceerde illusie met als enig doel een verhoging van de productiviteit van een individu:www.anarchiel.com                                                                                                               Het Institute of International Finance (IFF), een groep die 420 van 's werelds grootste banken en financiële instellingen vertegenwoordigt, heeft opnieuw een oproep gedaan om een een-wereld munteenheid in te voeren...........................WASHINGTON – Het aantal arme mensen in de Verenigde Staten is met bijna 4 miljoen gestegen tot 43,7 miljoen. Dat is het hoogste aantal sinds het Amerikaanse bureau voor statistiek 51 jaar geleden begon met gegevens over armoede.Een op de zeven mensen in de VS (14,3 procent) leefde in 2009 onder de armoedegrens in ‘s werelds rijkste natie. Zij verdienen jaarlijks minder dan 22.000 dollar (15.000 euro) voor een gezin van vier leden. Het percentage van 14,3 is het hoogste sinds 1994, meldde het statistisch bureau donderdag. Het aantal mensen zonder zorgverzekering bereikte ook een triest record. In 2009 leefden bijna 51 miljoen Amerikanen zonder zo’n verzekering, tegen 46,3 miljoen in het voorgaande jaar. Het bureau stelt dat de toename komt door de tegenvallende economie en de stijgende werkloosheid.De armoede treft zwarte en Spaanstalige Amerikanen tweemaal zo hard als blanke en Aziatische landgenoten.                                                                                              Er zijn meer dan 600 kampen gevangenis in de Verenigde Staten, alle volledig operationeel en klaar om gevangenen te ontvangen. Ze zijn allemaal bezet en zelfs omgeven door full-time bewakers, maar ze zijn allemaal leeg. Deze kampen worden geëxploiteerd door FEMA (Federal Emergency Management Agency) moet Martial Law moeten worden uitgevoerd in de Verenigde Staten.Verschillende bronnen melden dat de "Elite" hier de vijanden van de staat wil opsluiten. Het zou gaan om islamitische terroristen en in een later stadium ook om de tegenstanders van de Nieuwe Wereld Orde die weigeren in het gareel van Illuminatie te lopen. In een publicatie onder de titel "Camps for Citizens" verteld de auteur Jonathan Turley dat de Amerikaanse minister van Justitie John Ashcroft een plan heeft opgesteld dat hem de mogelijkheid biedt, toekomstige tegenstanders van de staat zonder vorm van proces op te sluiten en hen hun burgerrechten te ontnemen.Je wordt geboren en je wilt enthousiast deelnemen aan het leven maar alles blijkt al te zijn voor-geprogrammeerd. Er is geen uiterlijke vrijheid. Aan alles wat je zou willen gaan doen worden allerlei, meestal absurde, eisen gesteld en tijdens je levensloop word je scherp in de gaten gehouden: Video-bewaking, slimme energiemeters, identiteitsbewijs mee als je de straat op gaat, prikklokken, rekeningrijden, enz. En door de technische ontwikkelingen neemt de controle op het individu hand over hand toe zodat het er naar uitziet dat het niet meer lang duurt of overheden weten alles van iedereen: Wat men koopt en verkoopt, hoe men reist, waar men is en met wie, en wat men doet. En zelfs over wat we willen eten en drinken hebben we steeds minder te zeggen. Het is alsof de overheid je aan een stropdas uit de baarmoeder trekt om je er tenslotte, na een verplichte rondleiding, aan op te knopen (als je tenminste een jongetje was maar voor meisjes is het niet beter). Het aantal arme Amerikanen is in 2010 tot een recordniveau van 49 miljoen gestegen ofwel 16 procent van de totale bevolking.  http://www.apfn.org/apfn/camps.htm                                                                                                  
........................The Balkans Chronicles -archives-http://szrzlj3.blogspot.com/2012/05/balkans-chron.html