Saturday, August 21, 2010

De islam en Amerika... vrienden of vijanden?

                                                                                       George W. Bush hand in hand met Abdullah ....................Wanaf 1938 werd olie gebruikt om de wereld  te controleren.Wat de economische belangen in het Midden-Oosten betreft, wilden de Amerikanen echter niet dat de olie beperkt zou blijven tot Groot-Brittannië alleen. Amerikaanse oliemultinationals hadden daarom al in de jaren 1930 relaties aangeknoopt met Saoedi-Arabië.Om zijn economische belangen te verdedigen negeert de VS al jaren de misdaden van de Saoedische monarchie, de schending van de mensenrechten, het autocratische bewind en de enorme repressie.Het Saoedische koningshuis heeft naar schatting twee miljard dollar geïnvesteerd in bedrijven van de familie Bush. De voormalige VS-minister James Baker: "We moeten het fundamentalisme slechts bestrijden in de mate dat dit onze belangen dient." Europa en Amerika zijn enorm afhankelijk van de olie uit het Midden-Oosten en het geeft de regimes een beslissend machtsmiddel dat dus ook gebruikt kan worden door islamisten (en dat gebeurt in prominente landen als Saoedi-Arabië en Iran). Bovendien is men in diverse Europese landen bang dat confrontaties met de islamisten hun invloed in het Midden-Oosten kunnen schaden.Saudi-Arabië gebruikt de inkomsten van de olie export voor de verbreiding van zijn versie van de politieke islam.President Roosevelt verklaarde dat de verdediging van Saoedi-Arabië van vitaal belang was voor de verdediging van de Verenigde Staten.                                                                                              .Bill Clinton at Srebrenica Memorial                                                                                                             Bill Clinton gebruikte islamitische fanatici  in Bosnië en Kosovo tegen Serviërs.Olie is één reden voor de Amerikaanse agressie.Veel van de zogenaamd 'onbegrijpelijke' oorlogen zijn in feite oorlogen om olie.De Amerikaanse oliemultinationals en hun regering hopen de controle te verwerven over alle routes waarlangs de olie en het gas van de enorme reserves in Azië worden aangevoerd. De kaarten in dat boek toonden de landen die de pech hebben op de routes naar het Westen te liggen: Tsjetsjenië, Georgië, Koerdistan en ook Joegoslavië en Macedonië. Allemaal landen waarmee de VS zich bemoeien, soms oorlog voeren.
 http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/features/2007/02/14/feature-03                                                                                                                                                                                                   Ronald Reagan was gastheer van de Taliban in het Witte Huis in de jaren '80. ...http://www.youtube.com/watch?v=kYvO3qAlyTg&feature=player_embedded ......................Vandaag is het openlijk geweten dat het Amerikaanse imperialisme en zijn oliemagnaten de Taliban altijd hebben gesteund. De Amerikaanse oliegigant Unocal betaalde hen 30 miljoen dollar voor de militaire bezetting van Kaboel. Een rechtse Amerikaanse intellectueel schreef in een essay (Time Magazine, 28 maart 1999):Omdat de VS een wereldmacht is, moeten we geen schrik hebben om activiteiten te ondernemen om globalisering te implementeren. De onzichtbare hand van de vrije markt kan immers niet werken zonder de onzichtbare vuist. MacDonalds is er niet zonder MacDonald Douglas (een groot wapenbedrijf dat o.a. de F-15 maakt). Het rotte departement dat de technologie van Silicon Valley veiligstelt is het Amerikaanse leger, de luchtmacht en de mariniers.De laatste vijftig jaar  zitten vol met voorbeelden waarbij het Amerikaanse imperialisme gebruik maakte van islamitisch fundamentalisme.Al Qaida wordt wel vaker ingehuurd om een klus op te knappen/Afghanistan / Sovjet-Unie,Bosnie,Kosovo,Tsjetsjenië,…..en nu Libië.De leider van de opstandelingen, Abdel-Hakim al-Hasidi, heeft in een interview met de Italiaanse krant Il Sole 24 Ore toegegeven dat er zo'n 25 Al Qaida strijders meevechten aan zijn kant.Ook de rebellenleider al-Hasidi gaf in het interview toe dat hij aan de kant van de Taliban heeft gevochten in Afghanistan.       http://www.ncpn.nl/archief/grond/afghaan.htm  http://images110.fotki.com/v570/photos/5/1222605/8339508/c60bf53ef011570bd1273970b500wi-vi.jpg .....Zoals de verborgen (Illuminati) elite revoluties ontketenen en oorlogen voeren voor globale uitbreiding, zo is natuurlijk één van de sleutels voor de uitbreiding en het behoud van die macht de grote motor achter de economie; het zwarte goud (Olie).Zoals we goed hebben kunnen zien is er ook een constante samenwerking binnen de Olie-sector (en strijd). Wie de controle bezit over de Olie en het gas in de wereld, heeft een enorme slag op voor om simpelweg ‘te winnen’. De fundamentele documenten van de Amerikaanse machtscentra stellen het duidelijk: men moet verhinderen dat Europa, dat door Duitsland wordt gedomineerd en Japan supermachten worden die in staat zijn te rivaliseren met de VS. Zo schrijft het Pentagon dat men "de geavanceerde industrienaties moet ontmoedigen als zij het Amerikaanse leiderschap willen uitdagen". "Wij moeten optreden om te vermijden dat er een exclusief Europees veiligheidssysteem ontstaat dat de Navo zou destabiliseren." De val van de Muur en van het socialisme in Oost-Europa luidde niet het einde van de geschiedenis in, maar het begin van een nieuwe openlijker strijd voor de herverdeling van de wereld. Dat heeft in het verleden al twee keer tot een wereldoorlog geleid.Duitse imperialisme vindt terug aansluiting bij een historisch expansionisme. "Mittel-Europa" controleren, van de Baltische Zee tot de Middellandse Zee, is een middel om het centrum van Europa te worden, een middel ook om een toegangsweg te veroveren tot het Midden-Oosten en zijn petroleum. Op deze weg moest het eengemaakte Joegoslavië gebroken worden en met name Servië, dat in het verleden al twee keer Duitslands toegang tot de Middellandse Zee heeft verhinderd. Zwakke en van Berlijn afhankelijke staten creëren was het onmiddellijke doel. Dat werd bereikt met de Sloveense, Kroatische en daarna ook Bosnische afscheiding.Maar hoewel Washington en Berlijn beide het nazi-regime van Tudjman en het integristische regime van Izetbegovic steunen, hoewel zij veel middelen inzetten om hen militaire successen te bezorgen, is de rivaliteit nooit verdwenen: elk tracht de beste posities te verkrijgen in Zagreb, Sarajevo en ook in Belgrado.Door de val van de Berlijnse Muur bestond echter de hoop op een hereniging van het gehele Oude Continent,maar Europa wordt misbruikt door de Amerika.Onze toekomst echter ligt in samenwerking met Rusland, wat alleen al geografisch gezien voor de hand ligt.Liever nu als Europa Rusland de hand reiken, dan voor de krakende handkar van USA te worden gespannen…. Maar de internationale bankiers beslisten er anders over : er moet opnieuw een Muur komen, een Gordijn van Yzer en Bloed, om de twee Europese blokken van elkaar weg te houden.De Amerikaanse strategen willen ten allen prijze verhinderen dat Europa een wordt, dat de twee /longen/ van Europa , de westerse en de orthodoxe goede maatjes worden met elkaar.Welk instrument gebruiken de VS om dat strategisch plan te realiseren in de EU/Europa? Moslimextremisten,islam.Indien we naar de conflicten kijken in  voormalig Joegoslavië, Tsjetsjenië en andere ex-Sovjet-Republieken zoals Nagorno-Karabach, dan zien we steeds een conflict tussen de Slavisch-orthodoxe wereld en het islamo-Turks imperialisme.Amerika houdt halsstarrig vast aan haar proislamistische koers in Europa, daarom willen de VS ons verzwakken door Turkije binnen de Europese Unie te sleuren en door Rusland van ons weg te duwen. Door de zijde te kiezen van Turkije, Saoedi-Arabië, de islamitische republieken van de voormalige Sovjetunie tegen Rusland en daardoor ook tegen West-Europa, en door zich systematisch aan de zijde te scharen van weinig leuke islamistische regimes zoals Saoedi-Arabië,Turkije,Afghanistan, Koeweit, Bosnië, Kosovo, Albanië  hebben de VS elke vorm van solidariteit met Europa verbroken en verraden.In zijn schandelijke rede in Cairo in juni 2009 maakte president Obama duidelijk, dat hij de islamisering van de westerse wereld actief zou ondersteunen en zou optreden tegen al diegenen die zich tegen zijn politiek zouden verzetten. http://szrzlj3.blogspot.com/2012/03/post-image-for-effects-of-western.html                               ........The Balkans Chronicles -archives-http://szrzlj3.blogspot.com/2012/05/balkans-chron.html