Sunday, July 4, 2010

De Holocaust

                                                                                   De wereld zal niet vergaan door de slechten,
maar wel door de goeden die aan de kant staan en niets doen! Holocaust snapshots .Auschwitz-Birkenau:....http://www.ushmm.org/wlc/en/media_fi.php?MediaId=174                                                                                                                                                       Op 27 januari 2010 is herdacht dat op deze datum in 1945 het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau, door een eenheid van het Sovjetleger op de Duitsers is bevrijd. Wie denkt aan de Holocaust, denkt aan vernietigingskampen zoals Auschwitz, Treblinka, Belzec, Sobibor of Chelmo. Moordfabrieken waar Joden massaal werden omgebracht.De grote vraag is waarom de Amerikaanse en Britse regering niets deden om het uitroeien van de Joden tegen te gaan. De geallieerden wisten mogelijk eerder dan algemeen wordt aangenomen over de holocaust. Dit blijkt uit een openbaar gemaakt geheim document/20 Feb 2011/ van de Amerikaanse geheime dienst OSS. Al in maart 1942 wisten de tegenstanders van nazi-Duitsland van de moord op de Joden. Bekijk video.........Somige  zegen dat de holocaust niet bestaat!!De HOLOCAUST gaat niet over gaskamers maar over de vernietiging van de Joden in de tweede wereld oorlog. De statistieken over de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog verschillen nogal van elkaar. Zo worden er aantal van rond de 50 miljoen genoemd, maar ook van boven de 70 miljoen.Is dit niet het bewijs dat de Holocaust  toch gebeurd?Mensen die beweren dat de holocaust niet heeft plaatsgevonden, kun je vergelijken met mensen die beweren dat de aarde plat is. Ze verkopen pure onzin.  Echter als de nazi’s die mensen puur als arbeidskrachten werden gebruikt, wat hadden zij aan al die kinderen, baby’s nog en bejaarden?Werkkampen -werden concentratie kampen -werden vernietigingskampen!! Mensen massal aan ziekten en ondervoeding etc. dood laten gaan is toch ook een massamoord of Holocaust?Auschwitz is het symbool van de Holocaust, misschien zelfs van de hele Tweede Wereldoorlog. Toch is Auschwitz helemaal niet representatief voor de Holocaust.Maar veruit de meeste slachtoffers van de Jodenvernietiging, meer dan 70 procent, kwamen uit Oost-Europa.Het exacte aantal slachtoffers is niet bekend. Serieuze schattingen lopen uiteen van 4 tot 6 miljoen; meestal wordt het aantal van 6 miljoen aangehouden.Uit Duitse administratie blijkt het te gaan om 5 miljoen 291 duizend Joden. Hitler met zijn nazi's streefden twee belangrijke doelen na. In de eerste plaats was de aandacht gericht op heerschappij over het Europese continent en de nazificatie ervan. Daarnaast was het doel van de nazi's om ideologisch ongewenste personen zoals Joden, zigeuners, 'economisch onwaardigen', Polen, Slaven, enz. uit het beoogde leefgebied van het Germaanse ras te verwijderen. Dat was nodig om Lebensraum te scheppen voor het Germaanse ras en om het Germaanse ras bloedzuiver te houden. Reeds in Mein Kampf had Hitler deze doelstellingen genoemd en vanuit de rassentheorie onderbouwd. Deze verwijdering van inferieur geachte groeperingen werd de voedingsbodem voor de uiteindelijke poging tot daadwerkelijke vernietiging van alle Europese Joden.Van de circa 140.000 Joden in Nederland werden er tussen de 104.000 en 110.000 vermoord, ongeveer 75 procent in totaal.De Holocaust is een historisch feit en als men dat wil ontkennen, dan is dat hooguit dom.........Niet alleen de doden waren slachtoffers van de Holocaust, maar ook de overlevenden!!!        1]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HrombDUtOYY.......2]http://www.deathcamps.org/occupation/auschwitz.html.......3] http://yadvashem.org/ ......4] http://www.balkanpeace.org/index.php?index=article&articleid=13742 .................5]http://www.xoxol.org/dem/declaration.html                                                                                
Child survivors of the Holocaust filmed during the liberation of Auschwitz concentration camp by the Red Army. January, 1945...http://www.theatlantic.com/infocus/2011/10/world-war-ii-the-holocaust/100170/. ..                                                               .... ‘Als ik aan de macht kom, is het uitroeien van joden mijn eerste en belangrijkste taak’, deelde Hitler al in 1919 mee aan journalist Josef Hell. Hitler verklaarden niet minder dan driemaal in het publiek dat hij voornemens was de Joden uit te roeien.De Führer gaf zijn bevelen altijd mondeling door, steeds aan maar een paar mensen, en daarom bestaan er geen door Hitler ondertekende orders op schrift.Himmler, Eichmann, Höss en anderen hebben gezegd dat het bevel voor de genocide rechtstreeks van Hitler kwam. Rudolf Höss, een commandant in Auschwitz, heeft in een getuigenis verklaard dat Himmler hem, kort voor de jodenvervolging begon, in Berlijn het volgende vertelde.Uit de memoires van Höss (Höss, Commandant of Auschwitz, 1959, p. 205):
In de zomer van 1941, de precieze datum kan ik mij niet herinneren, werd ik plotseling bij de Reichsfuhrer-SS [Himmler] ontboden, rechtstreeks door het kantoor van diens adjudant. In tegenstelling tot wat hij gewoon was te doen, ontving Himmler mij zonder zijn adjudant en hij zei:
“De Führer heeft bevel gegeven dat het Joodse vraagstuk eens en vooral moet worden opgelost en dat wij, de SS, dit bevel moeten uitvoeren.” .....En Eichmann verklaarde het volgende in zijn laatste toespraak tot het Hof, nadat hij ter dood was veroordeeld: Deze massamoorden zijn uitsluitend het resultaat van het beleid van de Führer.........Hoewel de nazi's aan het eind van de oorlog veel materiële bewijzen trachtten te vernietigen is er genoeg overgebleven, zoals persoonlijke spullen waaronder de honderdduizenden brillen, tassen en koffers, kledingstukken en schoenen die in opslagkamers bij de kampen werden aangetroffen. Zelfs grote balen mensenhaar werden aangetroffen dat alleen door tienduizenden personen geleverd kon zijn.... .http://video.google.com/videoplay?docid=-6076323184217355958 
.......Anders dan in vernietigingskampen werden Joden in Oekraïne bijeengedreven, neergeschoten en ter plekke begraven. De slachtingen voltrokken zich in bossen of op velden en weilanden. Soms ook onder het toeziend oog van de lokale bevolking op een pleintje bij een boerderij. De lichamen van de slachtoffers verdwenen in grote kuilen, geregeld door de Joden zelf gegraven. Vaak ook zetten de Duitsers de lokale bevolking in voor het graven van deze massagraven.Ten minste een miljoen joden werden in Oekraïne vanaf 1941 tot en met 1943 vermoord.Vanwege de opmars van het Rode Leger kon de vernietiging niet volledig worden uitgevoerd. http://historiek.net/woii/aantal-slachtoffers-holocaust-hoger-dan-gedacht-1900                                                                         .....Foto van een executie in Oekraïne Einsatzgruppen-de-laatste-jew-in-vinnitsa.jpg ....This famous picture, inscribed on the back of the photo as of the Last Jew in Vinnitsa, was taken by German Einsatzgruppen solider before he was shot by another Einsatzgruppe Dofficer. His haunting face and hollow, distracted eyes were as symbolic of the Holocaust as later Margaret Bourke-White images. Niet alleen SS’ers, maar ook gewone soldaten waren schuldig aan oorlogsmisdaden.                                                                                                            
This heap of ashes and bones is the debris from one day's killing of German prisoners by 88 troopers in the Buchenwald concentration camp near Weimar in Germany, shown on April 25, 1945.http://www.ushmm.org/museum/exhibit/focus/maps/images/encyclopedia.jpgBergen-Belsen, april 1945. Vrouwelijke SS-opzichters (Aufseherinnen) worden gedwongen om de lijken in een massagraf te dumpen......Bergen-Belsen, april 1945. Vrouwelijke SS-opzichters (Aufseherinnen) worden gedwongen om de lijken in een massagraf te dumpen   http://www.dailymotion.com/video/x3j9e6_liberation-of-dachau-in-color_people?start=55#from=embed                                        Bestand:KL Auschwitz I Crematorium I gaschamber.jpg Bestand:Auschwitz Crematorium.JPG                                                                                View of the Jasenovac concentration camp in Croatia. Jasenovac, Yugoslavia, 1941-1942....Foto:Duitse kamp in Joegoslavie,kamp Jasenovac…… De Holocaust in Kroatië:Voor elk schoolkind is Auschwitz een begrip. Maar niemand heeft ooit van Jasenovac gehoord. In deze plaats in Slavonië, vlakbij de Bosnische grens, werd tijdens de Tweede Wereldoorlog – zoals in het Duits-Poolse Auschwitz – een concentratiekamp opgericht en  honderdduizenden Serven{700000!!}, Roma{duizenden!!} en Joden{40000!!} hebben omgebracht in het beruchte kamp Jasenovac(met inbegrip van babys, kinderen, vrouwen en oude mannen) .Het kamp was het werk van de fascistische Ustasa die in 1941 de ‘Onafhankelijke Staat Kroatië’ uitriepen, in werkelijkheid een marionettenstaat van de nazi’s. Met messen, hamers, bijlen en vleeshaken richtte men enorme bloedbaden aan.Vooral bekend zijn de praktijken waarbij de kampbewaarders wedstrijden hielden wie in een bepaalde tijd de meeste gevangenen kon ombrengen.De sadistische bewakers sneden soms voor de lol oren en tongen af en veel kampbewoners werden levend verbrand.Volgens bronnen uit concentratiekampen vielen zelfs de monden van de SS-ers open van de wreedheid van dit Ustasharegime.Maar opmerkelijker is wellicht de rol van de katholieke kerk in dit geheel.De katholieke geestelijkheid in Kroatië was niet alleen op de hoogte van de genocide op de Serviërs en de bijna totale uitroeiing van joden en zigeuners, maar speelde zelfs een vooraanstaande rol bij de wreedheden.De katholieke kerk in Kroatië ondersteunde de Ustasa en individuele priesters gaven soms zelf aanwijzingen hoe Serviërs vermoord moesten worden. Franciscanen liepen gewapend rond en moordden enthousiast mee.Katholieke priesters zoals bijvoorbeeld de franciscaan Miroslav Filipovic die tegelijk priester en kapitein was van de Ustasa en later commandant werd in het concentratiekamp Jasenovac,slachte met zijn eigen handen taloze Serviers in Jasenovac. Die maniak werd zelfs door zijn Ustasha’s gevreesd. Zij noemden hem Fra Sotona. Zo zijn er talloze gevallen te noemen waarbij de geestelijkheid actief deelnam aan het terreurregime.En na de oorlog hielp het Vaticaan heel wat oorlogsmisdadigers te ontsnappen en vergeet niet dat Mussolini en Hitler katholieken waren.Waarom is Jasenovac in geen enkel schoolboek terug te vinden? Het is een van de sprekende voorbeelden hoe onze recente zwarte historie soms wat eenzijdig belicht wordt. ......http://www.chuckbaldwinlive.com/massacre.html                                                                                                Afbeelding....Alleen in Kroatië had men een aparte vernietigingskamp speciaal ingericht voor het uitmoorden van kinderen.Stara Gradiška was een sub-kamp van het beruchte concentratie- en vernietigingskamp Jasenovac. Het kamp was gehuisvest in een oude gevangenis en speciaal bedoeld voor kinderen en vrouwen van Joden, Serviërs en  zigeuners.Vernietigingskamp Stara Gradiška werd in 1941 opgericht en in april 1945 bevrijd door het Rode Leger. Naar schatting zijn er 75.000 vrouwen en kinderen in het kamp vermoord.       File:Bundesarchiv Bild 183-N0827-318, KZ Auschwitz, Ankunft ungarischer Juden.jpgTerrible overwinning: Sovjet soldaten hijsen de rode hamer en sikkel vlag over Reichstag in Berlijn op 2 mei 1945 na uiteindelijk het verslaan van de nazi's .. Sovjet soldaten hijsen de rode hamer en sikkel vlag over Reichstag in Berlijn op 2 mei 1945 na uiteindelijk het verslaan van de nazi's............Zonder de opoffering van het Rode Leger in de Tweede Wereldoorlog zou Europa nu waarschijnlijk een groot concentratiekamp zijn geweest. Zou het weer kunnen gebeuren?Natuurlijk zou het weer kunnen gebeuren. Er hoeft alleen maar een een of andere gek rond te lopen die net zulke rare ideeën heeft als Adolf Hitler. De kampen staan er tenslotte nog. Je hoeft dan alleen maar te zorgen dat veel mensen voor je stemmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Auschwitz en Birkenau in Polen vormden samen het grootste Duitse vernietigingskamp. Meer dan 1 miljoen Joden werden er vermoord. http://brainz.org/10-nazi-war-criminals-brought-justice/............Victory Day (9 May),Russia Celebrates Victory Over Nazi Germany:
........................The Balkans Chronicles -archives-http://szrzlj3.blogspot.com/2012/05/balkans-chron.html.