Sunday, May 9, 2010

Jeruzalem is van Israël

Tempelberg Jeruzalem    Zowel de joden als de moslims als de christenen claimen een religieuze band met Jeruzalem te hebben, en deze stad vormt dan ook een belangrijk onderdeel en breekpunt in het Israëlisch-Palestijnse conflict. De discussie draait vooral om een heuvel in de stad: voor de joden de Tempelberg, voor de moslims Haram al-Sharif. Op dat stukje dierbare grond staan de ruïnes van de (voor de joden) heiligste tempel, waarbovenop twee (voor de moslims) erg belangrijke moskeeën gebouwd werden.Jeruzalem is voor Joden uitermate belangrijk. In 832 voor het jaar nul werd de eerste Israëlische Tempel in Jeruzalem gebouwd. In 422 voor het jaar nul verwoestte de Arabieren (Babyloniërs) deze Tempel. In 352 voor het jaar nul bouwde het volk Israël de Tweede Tempel op de fundamenten van de Eerste Tempel. In 68 na het jaar nul werd deze Tempel door de Europeanen (Romeinen) verwoest. Koning David maakte de stad destijds al tot hoofdstad van Israël.Gedurende deze periode regeerden niet minder dan 19 koningen in de bloedlijn van David vanuit Jeruzalem (2 Samuel, 1 and 2 Koningen, 1 and 2 Kronieken en de Psalmen). Dus Jeruzalem was de hoofdstad van de Joden vanaf het moment dat David zich in de stad vestigde tot de verwoesting door de Babyloniërs in 586 v.Chr.Jeruzalem heeft altijd een overgebleven Joodse bevolking gehad, maar in 1866 maakten Joden voor het eerst sinds 614 A.D. weer de meerderheid van de stad uit. Nooit heeft een ander bestuur over Palestina Jeruzalem tot hoofdstad gemaakt.Er zijn in de loop van de geschiedenis 69 oorlogen om Jeruzalem gevoerd waarbij de tempel een paar keer is verwoest of ontheiligd, de Tempelberg als vuilstortplaats werd gebruikt, het Joodse geestelijke leven werd onderdrukt, talloze huizen in Jeruzalem in brand werden gestoken en duizenden inwoners wreed zijn afgeslacht..Jeruzalem is niet de derde meest heilige plaats voor de islam. Dit is een eeuwenoude truc om de islamitische invloed uit te breiden in vreemde landen. Deze truc werd ook gebruikt in zowel Spanje en Zuid-Europa in de jaren 1400.De eschatologie van de moslims behelst een wereldomspannend islamitisch rijk, waarin alle 'ongelovigen' (dus ook Joden en christenen!) zullen omkomen of zich zullen onderwerpen aan Allah en de Koran (islam betekent 'onderwerping'). Om dit wereldrijk te bereiken zal nog heel wat grondgebied moeten worden veroverd.Waar past Jeruzalem in de geschiedenis van islam? Moslims bidden niet in de richting van deze plaats, die overigens nooit bij naam wordt genoemd in gebeden, en de stad houdt geen verband met aardse gebeurtenissen in het leven van Mohammed. De stad is nooit de hoofdstad van een soevereine moslimstaat geweest, en nooit een centrum voor islamitische cultuur of geleerdheid. Maar weinig moslimpolitiek werd hier geïnitieerd.Wat Jeruzalem voor joden is, is is Mekka voor moslims – een punt dat ook gemaakt wordt in de koran zelf. (2:145) Hier wordt erkend dat moslims éen qibla hebben en de "mensen van het boek' een andere. De parallel werd door middeleeuwse moslims opgemerkt; de aardrijkskundige Yaqut (1179-1229) schreef bijvoorbeeld dat "Mekka heilig [is] voor moslims en Jeruzalem voor joden." Sommige moderne geleerden zijn tot dezelfde conclusie gekomen: "Jeruzalem speelt voor het joodse volk dezelfde rol als Mekka voor moslims," schrijft Abdul Hadi Palazzi, directeur van het Cultureel Instituut van de Italiaanse Islamitische Gemeenschap.
   Cover van de Oktober 2009 editie. Het doel van de Palestijnen en hun Arabische bondgenoten is altijd geweest om het gehele gebied dat zij "bezet Palestina" noemen - heel Israël, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook - te bezitten en de Joden de zee in te drijven.Arabische leiders scheppen er voortdurend over op hoe ze gaan geheel Israël, en alle joden gaan verwijderen van de aarde. Ik laat u er een paar zien:
-De Arabische Liga zei in 1948:
“Dit wordt een oorlog van uitroeiing en een gedenkwaardige bloedbad ... zoals de Mongoolse bloedbaden zijn”
-President Gamal Abdel Nasser van Egypte zei voor de oorlog van 1967:
“Ik kondig van hieruit, namens de Verenigde Arabische Republiek, dat we deze keer Israël gaan uitroeien.” Maar de Arabieren beweren daarna dat de Joden hen hadden aangevallen.
-President Muammar Kadhafi van Libië zei na de oorlog van 1967:
“De strijd met Israël moet dusdanig zijn dat, Israël zal ophouden met te bestaan.”
-Bassam Abu Sharif, een top Arafat steun zei in 1986:
“De strijd tegen de zionistische vijand is niet een strijd over de grenzen van Israël, maar over het bestaan van Israël.”                                                                                                                      -President Hafez Assad van Syrië, de vader van de huidige Syrische president, zei na de Jom-Kippoeroorlog (1973): 'De Arabieren hebben vijf oorlogen tegen Israël verloren. Wij kunnen ons veroorloven 99 oorlogen te verliezen - we hebben alleen maar de honderdste nodig.' En: 'Wij Arabieren hebben tweehonderd jaar gewacht om de kruisvaarders uit het Heilige Land te schoppen. De Israëli's zijn hier pas vijftig jaar geweest - dus we kunnen nog wel honderdvijftig jaar wachten.' En: 'Ieder die een inch Arabisch land opgeeft (Jeruzalem), zal als verrader beschouwd worden, en we weten allemaal wat het lot van verraders in de Arabische wereld is.'.......... Artikel 15 van het PLO handvest stelt o.a.: ‘de eliminatie van de zionistische aanwezigheid in Palestina’. De eliminatie van de gehele staat Israel was dus al een doel van de PLO voor de Israëlische aanwezigheid in de Westbank en Gaza.                      ..De triomftocht van de Romeinen op de binnenzijde van de boog van Titus te Rome ... De joden weigeren voor de Romeinse goden te buigen. Ze geven de voorkeur aan hun eigen, Bijbelse god. Ze komen in opstand en moeten daar zwaar voor boeten. Op grote schaal worden ze vermoord en verjaagd. Ze raken verspreid over heel Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten.
     Reconstructie van de 2de Joodse Tempel zoals hij er vermoedelijk heeft uitgezien en precies op de plaats stond waar thans de islamitische Rotskoepel staat. Gebouwd in 516 v. Chr. werd hij door de Romeinen in 70 na Chr. vernietigd. De 1ste Tempel, ook gekend als de Tempel van koning Solomon en gebouwd in 960 v. Chr., werd vernietigd in 586 v. Chr. en werden de Joden toen voor 70 jaar lang in ballingschap verdreven naar Babylonië (Irak).http://www.360cities.net/image/standing-on-the-top-of-fortress-of-akko-sea-walls-in-sight-akko-acre-israel#562.17,-3.73,56.8


........The Balkans Chronicles -archives-http://szrzlj3.blogspot.com/2012/05/balkans-chron.html