Friday, May 14, 2010

De dood van Joegoslavië

  image........                                                                                            De $ 1.3 miljard Trans Balkan AMBO pipeline is een van de belangrijkste pijpen. Het pompt olie van de tankers die de olie over de Zwarte Zee naar de ‘Bulgarian oil terminus’ in Burgas brengen, los door Macedonië naar de Albanese Adriatische haven van Vlore. Van daaruit wordt het gepompt in reusachtige 300.000 ton tankers en gestuurd naar Europa en de Verenigde Staten, waarbij het door de smalle Bosporus Straat (Turkije) moet omdat dit de enige weg is waar tankers van meer dan 150.000 ton door mogen…............  http://michaelparenti.org/yugoslavia.html                                                                                             ALS NAVO-LEIDERS OVER VREDE SPREKEN, WEET DAN DAT DE OORLOG NABIJ IS.De oorlog tegen Joegoslavië heeft duidelijk gemaakt dat het uiterst misleidend is om een onderscheid te maken tussen 'humanitaire' en een 'politiek-diplomatiek-militaire' interventie. Die NAVO-aanval was niet meer dan een imperialistische daad, gehuld in een 'humanitair' jasje, die gepaard ging met grove misdaden tegen de Joegoslavische bevolking. De resultaten van die agressie maken dat duidelijk: duizenden doden en gewonden, ruim 700.000 vluchtelingen, een miljoen mensen zonder werk, enorme materiële en milieuschade en miljarden die besteed zijn aan de oorlogsvoering.De imperialisten wisten heel goed dat zij geen kans maakten als ze een directe confrontatie zouden zijn aangegaan, daarom kozen zij ervoor Joegoslavië in stukken te hakken. Die miljarden, die uiteindelijk zullen moeten worden betaald door de werkende bevolking in de oorlogsvoerende landen, zouden genoeg zijn om voor een jaar de extreme armoede in Afrika of Latijns Amerika te bestrijden. ..................Bill Clinton: «Als we stevige economische betrekkingen willen, zodat we in de hele wereld kunnen verkopen, dan is Europa daar de sleutel toe.Daarover gaat het hele Kosovo-ding.» http://www.globalresearch.ca/articles/DCH109A.html De oorlog tegen Joegoslavië niets te maken heeft met humanitaire redenen, maar alleen met economie en strategie.De weg naar olie en gas loopt via de Balkan. Dan gaat het om pijpleidingen en transportroutes.De eerste Kfor-commandant, generaal Michael Jackson, zei aan het begin van deluchtoorlog tegen Joegoslavië dat de Navo-troepen in Macedonië daar waren om deveiligheid te garanderen van de energiecorridors die over het land lopen. Officieel zaten die troepen daar voor een ‹waarnemingsmissie›. Maar niemand op straat weet van die energiecorridors en de uitspraak van Jackson, want de media weigeren het te melden. De corridors maken deel uit van een Europese Unie-project uit het begin van de jaren negentig dat tot doel heeft Oost-Europa te integreren in de Europese markt. Ze vormen een geheel van communicatiekanalen, snelwegen, spoorwegen, lucht- en zeehavens en talloze olie- en gasleidingen. De meest intrigerende is de Trans-Balkan Pipe Line, die nog moet worden aangelegd maar verkeert in een vergevorderd stadium van planning, en die dwars door Macedonië zal lopen: 750.000 vaten olie per dag, van het Bulgaarse Burgas aan de Zwarte Zee naar het Albanese Dürres aan de Adriatische Zee.Daarvandaan nemen tankers het transport over. Twee minuten surfen op het internet levert talloze onverdachte vermeldingen op van de Trans-Balkan Pipe Line.Bijna alle strategische corridors in Oost-Europa en op de Balkan zijn verbonden met Duitsland. En dat is niet alleen omdat Duitsland nu eenmaal in het hart van de Europese Unie ligt. Het concept Mitteleuropa is weer uit de kast gehaald: Oost-Europa en de Balkan, Duitslands achtertuin, moeten politiek, militair en economisch worden geïntegreerd in de Duitse invloedssfeer. Duitsland wil Europa overheersen.Tegen alle waarschuwingen in heeft Duitsland Slovenië en Kroatië erkend. Ze wisten dat dat op een bloedbad zou uitlopen.Het Westen steunde extreem nationalisme en etnicisme om Joegoslavië kapot te maken. De BND heeft al in 1979 banden aangeknoopt met de Kroaten, en er zijn Duitse wapenleveranties geweest. Het tv-programma Monitor toonde bovendien dat de militaire inlichtingendienst actief was in Kosovo. Ze zijn doelbewust bezig Joegoslavië op te splitsen in ministaatjes.Duitsland wil een grootmacht worden en moet daarvoor haar macht vestigen op de Balkan, de strategische poort naar de olie.Onder het motto ‹inmengingsrecht› plegen zij militaire agressies. Dat de oorlog er zo lang voortsleepte was het gevolg van de machtsstrijd tussen de Duitsland en Verenigde Staten. De VS laten hun wereldhegemonie niet aantasten en doen er alles aan om vooral Duitsland en Japan eronder te houden. Duitse plannen om Europa te overheersen, worden gedwarsboomd door het militaire machtsinstrument van de VS,de Navo...........Oorlogen beginnen niet met bommen, maar met (media)leugens.Alle oorlogen, ook de toekomstige, makendeel uit van een wereldwijd strategisch plan. Medialeugens zorgden ervoor dat de Bosnische Serven werden beticht van devreselijkste misdaden die ze herhaaldelijk niet of niet zelf hadden gepleegd, terwijl de moslims en de Bosnische Kroaten tezelfdertijd wegkwamen met slachtingen, gevangenkampen en zuiveringen. Wie oorlog wil, moet een vijand hebben, en dat moesten dus de anti-westerse Serven zijn. http://www.daanspeak.com/Balkan02.html Heel die Joegoslavie toestand kan je gewoon omkeren, de misdadigers zaten in Brussel, Washington,Bon,Istambul,enz…. NIET in Belgrado.Het Tribunaal in Den Haag is geen rechtbank, het is slechts een instrument van het Amerikaanse buitenlands beleid. Hun spel is niet de rechter, maar slechts te vernederen de Serviërs te vertellen wie er de baas.In de statuten staat dat de kosten zullen worden gedragen door het reguliere budget van de VN.Maar, Navo-lidstaten als Nederland (gastland en belangrijk financieel sponsor), de Verenigde Staten en Italië maken vrijwel elk jaar meer dan twee miljoen dollar over op rekening van het tribunaal.Milosevic IS GEEN Hitler. En de Serven zijn niet te vergelijken met de nazi's zoals Wim Kok recent in Polen aan de pers vertelde. De Serven zijn onverzettelijk; dat wel. Iemand heeft jaren geleden al eens gezegd "Elke andere leider van Joegoslavie zou ongeveer het zelfde gedaan hebben als Milosovic... " Recent heeft de geschiedkundige, Raymond Detrez, dat ook weer eens gezegd.Was er meer aandacht geweest voor andere rechtszaken dan alleen die tegen Milosevic, dan was er van een «circus» of een «show» geen sprake geweest.Zijn de bombardementen van de NAVO-leiders geen misdaden tegen de mensheid?Zijn Clinton,Genscher, Blair en Kok eigenlijk ook geen oorlogsmisdadigers volgens het Neurenberg-tribunaal? Het Internationaal Strafhof dient er voor om misdrijven door westerse regeringen te negeren en burgers uit politiek minder sterke landen te intimideren en te vervolgen .http://www.freerepublic.com/focus/f-news/2715133/posts                                UCK, UN and NATO leaders...KLA becomes TMK - Nothing changed except the name Hashim Thaci, UCK leader; Bernard Kouchner UN Administrator of Kosovo Gen. Sir Mike Jackson KFOR Commander, Agim Ceku, commander of UCKGen. Wesley Clarck, NATO commander, October 1999.........                                                                                                                Een samenvatting per eigen vertaling van de brief van Bush aan de nieuwbakken Kosovaarse `president’, zeg maar US-Rijkscommissaris - ‘marionet’ voldoet ook - Fatmir Sejdin:
“Namens de Amerikaanse mensen, erken ik hierbij Kosovo als een onafhankelijke en soevereine staat. Ik wens u en de burgers van Kosovo geluk met deze belangrijke maatregel in uw democratische en nationale ontwikkeling. Bij deze historische gebeurtenis neem ik nota van de diepe en oprechte banden van vriendschap die onze mensen verenigen. Deze vriendschap, die tijdens de donkerste tragische uren van Kosovo van tragedie werd gesmeed, is gegroeid in de 9 jaar nadat de oorlog in Kosovo is beëindigd. Kosovo heeft sindsdien gewerkt om haar door de oorlog vernietigde maatschappij te herbouwen, democratische instellingen op te richten, succesvolle verkiezingen voor een nieuwe overheid te houden en welvaart te bevorderen.
Als onafhankelijke staat is Kosovo nu verantwoordelijk voor haar lot. Zoals in het verleden, zullen de Verenigde Staten uw partner en uw vriend zijn. (!) In uw verzoek om diplomatieke relaties met de Verenigde Staten te scheppen, drukte u de wens van Kosovo uit om de hoogste niveaus van democratie en vrijheid na te streven. Ik stem in volledig met dit gevoel. Ik ben overtuigd dat de volledige en snelle goedkeuring van de maatregelen die door de Speciale Gezant Ahtisaari worden voorgesteld van de V.N. Kosovo toenadering zal brengen in het vervullen van uw Euro-Atlantische aspiraties. Op basis van verschafte verzekeringen van de Regering van Kosovo, heb ik het genoegen om uw verzoek dat onze twee landen diplomatieke relaties gaan onderhouden, goed te keuren. De Verenigde Staten zullen met plannen van Kosovo voor diplomatieke vertegenwoordiging in de Verenigde Staten instemmen en eveneens in Kosovo een ambassade openen. Aangezien Kosovo een nieuw hoofdstuk in haar geschiedenis als onafhankelijke staat opent, verheug ik me op de verdieping en het versterken van onze speciale vriendschap. Oprecht, George W. Bush ”.........The Guardian : “Op 9 december 1998 (voor de oorlog dus, nvdr.) zei de president van Albanië op een bijeenkomst in Sofia: volgens mij kan geen enkele oplossing die binnen de Servische grenzen blijft, voor duurzame vrede zorgen. Met andere woorden: als u wil dat de Albanezen akkoord gaan met de Trans-Balkan Pipeline, dan moet u Kosovo van de Serviërs afpakken.http://www.kosovo.net/kla2.html.......... http://www.fas.org/irp/world/para/docs/fr033199.htm..........http://www.wsws.org/articles/1999/apr1999/kla-a10.shtml                                                                                                                                                         200px-Camp_bondsteel_kosovo ...... ‘Camp Bondsteel in Kosovo’ - De grootste buitenlandse VS militaire basis sedert de Vietnam oorlog ligt in gestolen Servische Kosovo. http://www.currentconcerns.ch/archive/20010907.php ............http://www.mediamonitors.net/mosaddeq8.html#2                                                                           
 ........The Balkans Chronicles -archives-http://szrzlj3.blogspot.com/2012/05/balkans-chron.html