Saturday, May 8, 2010

Wie won de Tweede Wereldoorlog?

                                                                                                                     Bijna exact 6 maanden na het einde van de WO2 werd in Nürnberg het internationaal militair tribunaal geopend.Wie zijn de rechters? Het zijn zelf oorlogstokers! ........In de 3 westelijke bezettingszones, zijn 13.7 miljoen Duitsers onderzocht op hun oorlogsverleden, en zijn 3.5 miljoen personen aangeklaagd.Daarvan waren er 1.667 hoofdschuldig, 23.060 belastend schuldig, en 150.425 als minder belastend schuldig.806 personen werden tot de doodstraf veroordeeld, waarvan er 486 daadwerkelijk uitgevoerd zijn. Wel mag men zich afvragen of deze aantallen juist zijn, want de NSDAP partij had in mei 1945, 6.5 miljoen leden in zijn bestand staan, maar velen waren verplicht lid.De meeste nazi’s, die zich op een of andere manier hadden schuldig gemaakt aan de moord op miljoenen Sovjetburgers en joden, zigeuners en andere groepen die de nazi’s als minderwaardig beschouwden, werden niet gestraft. Tienduizenden waren gevlucht naar het buitenland, velen (zoals Gehleni) met hulp van de Amerikaanse geheime dienst (OSS) en het Vaticaan.Duizenden fascistische oorlogsmisdadigers in de jaren 1944-1953 aangeworven werden door de VS voor de strijd tegen de Sovjet-Unie.Onder hen ook de grootste oorlogsmisdadigers zoals Klaus Barbie, Alois Brunner die verantwoordelijk wordt geacht voor de dood van 130.000 mensen, Otto von Bolschwig, de adjunct van Eichmann.Niet alleen Amerika maakte zich schuldig aan het in dienst nemen van voormalige SS-ers voor spionageactiviteiten, ook Engeland nam regelmatig oorlogsmisdadigers in dienst. Zo diende Burchardt, een van de grootste massamoordenaars bij de Engelse inlichtingendienst en later bij de Amerikanen.Duizenden soldaten van de SS, een elitekorps van de nazi’s, meldden zich bij het Franse vreemdelingenlegioen en werden naar Vietnam gestuurd om het Franse koloniale bewind overeind te houden.De Waffen SS, zeker de buitenlandse divisies zijn nooit opgevallen in die context, en ik weet van geen enkele Waffen-SS-er die tot zware gevangenisstraf is veroordeeld,maar ook de Gestapo, de reguliere SS.De rol van de Katholieke kerk tijdens de oorlog is ook onbesproken gebleven in de Neurenberg processen, en onder de ogen van de Amerikanen konden daardoor onder leiding van bisschop Alois Hudal duizenden misdadigers naar Zuid Amerika ontkomen, waaronder prominenten zoals Joseph Mengele en Adof Eichmann.De Amerikaanse bezettingsmacht in West-Duitsland nam na de Tweede Wereldoorlog het initiatief tot de opbouw van een West-Duitse geheime dienst.De nieuwe West-Duitse geheime dienst, eerst Organisation Gehlen en later Bundesnachrichtendienst (BND) geheten, recruteerde tal van voormalige leden van naziorganisaties als NSDAP, SS, SD en Gestapo.Gehlen werd eerste chef van de inlichtingendienst van de Bondsrepubliek Duitsland en ging gewoon door met zijn anticommunistische/nazi/ activiteiten die hij vroeger in opdracht van Hitler uitvoerde maar nu onder de leiding van de VS.We kennen allemaal het proces van Neurenberg, maar veel minder bekend zijn de processen die al tijdens de oorlog door de Sovjets gevoerd werden tegen nazioorlogsmisdadigers die betrokken waren bij de Holocaust.In de Russische Oost bezettingszone veel harder werd opgetreden dan in de overige 3 zones.De Russen veroordeelden 520.000 van de 800.000 ondervraagde nazi’s, militairen en oorlogsmisdadigers voor hun eigen militaire tribunalen.De geschiedenis van het kapitalisme toont aan dat de grote zakenlui best tevreden zijn met een democratisch politiek systeem, tenminste indien er hoge winsten gemaakt kunnen worden binnen het kader van die democratische staat. Maar indien ze ervan overtuigd geraken dat grote winsten slechts verwezenlijkt kunnen worden wanneer de staat geleid wordt door een 'sterke man', met andere woorden binnen het kader van een dictatuur, dan zijn ze bereid om een dictator aan de macht te helpen brengen.Invloedrijke Amerikanen waaronder John D. Rockefeller, van 1929 tot 1932 voor een bedrag van 32 miljoen dollar Hitlers revolutie financieren [in 2006 ongeveer 1,29 miljard Euro]. Het motief is om Duitsland te bevrijden van de financiële wurggreep neergelegd in het Verdrag van Versailles.De grote zakenlui van Duitsland en van de VS deden goede zaken met de nazi's, en tezelfdertijd deden ze goede zaken met elkaar, en ook daarbij boekten ze grote winsten.Tijdens de oorlog, zelfs na Pearl Harbor, bleef Amerika's big businessverder grote zaken doen met nazi-Duitsland, en werden er reusachtige winsten gemaakt mede door de inzet van dwangarbeiders, inclusief die uit concentratiekampen. Een goed voorbeeld daarvan is Ford, het familiebedrijf van Henry Ford, overigens een al even vurige antisemiet als Hitler zelf. Ford verdiende grof geld door aan nazi- Duitsland vrachtwagens en allerlei ander oorlogsmaterieel te leveren, gedeeltelijk door export vanuit de VS maar overwegend geproduceerd in zijn filiaal in Keulen, Ford-Werke. De winsten die dat Duitse filiaal van Ford - ook nog na Pearl Harbor - maakte, werden nog opgeschroefd door de inzet van slavenarbeiders. Als er op aarde ooit vrede ontstaat, zou dat een catastrofe zijn voor Amerika'sbig business.                                                                                                                                                                              http://www.afvn.nl/2006_4/afpag6_9.htm                                                     http://fpmedia.club.officelive.com/Nazimisdaden.aspx                                              http://www.openbaring.org/lucid.html                                                                     http://www.archives.gov/iwg/research-papers/eichmann.html                                  Een Duitse politiebevelhebber schiet een Joodse vrouw dood die nog leefde na de massa executie van Joden uit het Mizocz ghetto, in Polen, 14 oktober 1942.Een warenhuis van Auschwitz vol met schoenen en kleding die van gevangenen is afgenomen. Deze gevangenen werden direct na aankomst in Auschwitz vermoord.