Saturday, January 2, 2016

The Danube Civilization: Oldest in the World!

http://devrijegedachte.nl/wp-content/uploads/niet-mijn-islam.jpgAls u niet openstaat met islamisering van Europa,bent u een islamofob,racist,fascist of nazi 

 Moslims en linkse kerk niet kunnen verdragen, dat de islam, de Koran, de profeet of de sharia bekritiseerd worden. Dat noem zij een belediging,islamofobie,racisme.Moslims en linkse kerk niet kunnen verdragen, dat de islam, de Koran, de profeet of de sharia bekritiseerd worden. Dat noem zij een belediging,islamofobie,racisme.Links maakt al decennia succesvol gebruik van het bestaande Holocaust-trauma om andersdenkenden aan het schrikken te maken met nazi-gerelateerde termen (fascist, racist).Het is niet het rechtse populisme van de jaren '30 dat terug is, het is het demoniseren van de jaren '30 dat terug is. Het demoniseren van Pim Fortuyn door links heeft het klimaat geschapen, waarin het legitiem leek om hem voorgoed het zwijgen op te leggen. En inderdaad: de kogel kwam in 2002 van links. Hoewel iedereen deze geschiedenis kent, is dezelfde linkse kerk (en dan hoeven we niet alleen aan de concentratiekamp-cartoon op de VARA-website Joop.nl te denken) wederom bezig met het scheppen van een klimaat, waarin het nu gelegitimeerd lijkt om Geert Wilders het zwijgen op te leggen....

 Heb je kritiek op het Christendom, dan is dat vanzelfsprekend voor ze, maar op de islam schijnt een embargo op te staan tegenwoordig(de term "islamofobie" is een holle frase, bedacht door islamisten en apologeten in het Westen,om iedere kritiek op de islam te kop in te drukken).In plaats van zijn recht op vrije meningsuiting te verdedigen, wordt Wilders gestraft vanwege het feit dat hij de strijd tussen de islamisering van het Westen en de noodzaak om de vrije wereld te beschermen bespreekbaar maakt. In plaats dat men het recht van Wilders op zijn voorkeur voor de ware liberale waarden verdedigt, tracht men hem het zwijgen op te leggen en wordt hij beschouwd als een racistische islamofoob(waarom is dan kritiek op het christendom geen christianofobie?)...Wilders een fascist of nazi noemen betekent: erop wijzen hoe gevaarlijk Wilders met zijn optreden is en wordt. Uit die waarschuwing vloeit dan een oproep voort om hem tegen te houden. Immers: ‘Dat Nooit Weer’. Precies dat waarschuwende van het woord, via de verwijzing naar een eerder fascisme, geeft het gebruik van het woord een extra lading, een extra scherpte...Dus,wie het niet eens is met de islamisering heet: extreem-rechts.Dus,wie het niet eens is met de islamisering heet: extreem-rechts.De PVV bestrijdt geen rassen/mensen, maar uitwassen van een ideologie/de islam/.Deze partij heeft een nette website, waarop de partij behalve het partijprogramma ook alle kamervragen en onderwerpen bespreekt, die de politiek bezighouden. Nergens wordt er haat gezaaid jegens allochtonen!...

De heer Wilders (PVV):,,Islam beveelt zijn volgelingen om een wereldwijde islamitische staat te stichten, waarin iedereen heeft te leven volgens de sharia, de barbaarse wet van de islam.Als ik de islam bekritiseerde, ben ik er door sommige mensen met valse bedoelingen vals beschuldigd van het haten van mensen. Om eventuele misverstanden te voorkomen, laat me duidelijk zeggen dat ik een ideologie, geen mensen, bekritiseer. Ik haat niet, noch wil ik een mens schaden. Ik verwerp volledig het gebruik van geweld. In feite is de belangrijkste reden waarom ik de islam verwerp zijn gewelddadige aard en het feit dat hij schadelijk is voor mensen, met inbegrip van zijn eigen aanhangers, met wie we medelijden moeten hebben in plaats van te haten en die wij moeten helpen om zich te bevrijden van het kwade monster dat de islam is.“...
  
De islam is meer dan een godsdienst. Het is een maatschappelijke ordening, een ideologie, die zich uitstrekt tot alle aspecten van het leven.Vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, democratie, gelijkheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat zijn waarden die volkomen vreemd zijn aan de islam.Deze ideologie is radicaal, fundamenteel, eenkennig, haatdragend,intolerant en ons als minderwaardig bestempelt. Dat zegt niets over 'de moslim', maar des te meer over het gevaar van de islam...Mohammed was vooral een krijgsheer die ontzettend veel tegenstanders genadeloos over de kling heeft gejaagd. Met het kromzwaard in de hand heeft hij het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was. Tot op de dag van vandaag gaat er geen week voorbij zonder dat islamitische fundamentalisten niet proberen om christenen, joden, hindoes en boeddhisten te doden, expliciet in de naam van Allah. Geen van deze religies zijn in oorlog met elkaar...Een "geloof" dat gebaseerd is op vrees, angst, terreur, dood en verderf alsmede het voortdurend bestrijden van ongelovigen/niet-moslims, is geen geloof van vrede en liefde...


De Nederlandse socioloog Ruud Koopmans zegt(op een andere manier) waar Geert Wilders al jaren voor waarschuwt(voor de sluipende islamisering van Nederland/Europa,die met name in de grote steden van Noord/West Europa is te zien):..,,Het westen moet zich beter weren tegen de islam. Je moet vaststellen dat van het miljard moslims bijna de helft een intolerante vorm van de islam aanhangt, waarbinnen haat jegens afvalligen en homoseksuelen en het schenden van vrouwenrechten normaal zijn.Dat zijn minstens 50 miljoen moslims. Dan weet je waar die 'eenzame wolven', die terreuraanslagen plegen, vandaan komen. Die zijn helemaal niet eenzaamWereldwijd zijn 50 miljoen moslims bereid geweld te gebruiken, terwijl nooit massale mobilisatie van moslims tegen alle terreur op gang komt. Je moet vaststellen dat van de miljard moslims bijna de helft een intolerante vorm van de islam aanhangt, waarbinnen haat jegens afvalligen en homo's en schenden van vrouwenrechten normaal zijn.Van de moslims van Turkse en Marokkaanse komaf in Nederland moet 45 procent als 'fundamentalistisch' worden beschouwd. Zij tolereren maar één interpretatie van de Koran en stellen die boven de Nederlandse wet.Linkse kranten als de Taz en Neues Deutschland noemden mij zonder wederhoor 'die racistische professor'.In de denkwereld van mijn tegenstanders ben je 'fout' als je kritisch kijkt naar de islam en naar de wenselijkheid van immigratie omdat je daarmee rechts-populisten als Wilders en in Duitsland de AfD in de kaart zou spelen. Er zit ook een klasse-aspect aan: als je niet meedoet aan die lofzang op de islam, op diversiteit en de multiculturele samenleving ben je een tokkie: kwaadwillend en dom,“ zei Ruud Koopmans in een interview met Algemeen Dagblad.Gelukkig zijn er nog mensen,net als professor Koopmans, die inzien dat het de verkeerde kant opgaat in Europa...

De massa immigratie van moslims naar Europa die deze laatste halve eeuw heeft plaats gevonden is niet alleen zorgwekkend voor de toekomst, het is regelrechte zelfmoord van onze cultuur!Mensen snappen niet waarom we zo veel mensen binnenlaten. Gelukszoekers(kost ons miljarden per jaar om ze te onderhouden) zijn geen vluchtelingen.Syriërs die naar Noord-Europa komen zijn gelukszoekers, geen vluchtelingen.Als je als Syriër voor de oorlog wilt vluchten dan kun je naar de buurlanden Turkije, Libanon en Jordanië gaan. Iets verderop heb je nog veel meer Arabische landen waar je heen kunt en waar vrede is. Vele Syriërs hebben dat ook gedaan en kunnen daarom met recht als ‘vluchteling’ bestempeld worden.Je hoeft dan ook helemaal niet naar Noord-Europa te gaan(3000 kilometer te reizen) om de oorlog te ontvluchten.
Als bij ons een burgeroorlog uitbreekt, vluchten we toch ook niet naar pakweg Estland of Kazachstan? Nee, we gaan dan naar België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk.
Waar je wel voor naar Noord-Europa moet gaan is voor het aanvragen van een riante uitkering of het krijgen van een goedbetaalde baan. Die hebben ze namelijk niet in Turkije, Libanon of Jordanië. Het is logisch dat migranten om die redenen hierheen willen komen, maar dan moeten we ophouden met hen vluchtelingen te noemen.Het wordt tijd om de emotionele chantage waarmee de migratiestroom wordt goedgepraat te stoppen...Voor de linkse partijen zijn de moslims nieuwe kiezers, die het verlies van hun traditioneel kiespubliek moeten vervangen...

Door het islamitische concept van de migratie – Al Hijra genaamd – staat Europa op het punt Eurabia te worden.In sommige wijken van onze grote steden zijn al getto’s gevormd waar de islamisering langzaam maar zeker oprukt.De islamisering gaat maar verder en verder en vormt inmiddels een ernstige bedreiging voor de West -Europese manier van leven. Het grootste gevaar zit hem in het ontstaan van een parallelle samenleving, omdat er alles aan wordt gedaan om NIET te integreren in landen. Er wordt bewust gekozen voor een groeiende schaduw samenleving die zich ver boven de Europese samenleving, zijn wetgeving, normen en waarden verheven acht(„Vermijd vriendschap met joden of christenen. Doet u dit toch, dan zal Allah u beschouwen als een van hen”/Koran- 5:51)...Er zijn eind '70 er jaren van de vorige eeuw bootladingen Vietnamezen opgevangen. Waar zijn ze? Totaal opgegaan in de maatschappij. Helemaal geintegreerd, je hoort of leest er nooit iets van. En zo hoort het.Maar,in de islam is geen plaats voor iets anders dan de islam/Sharia.Deze JIHAD ideologie heeft de nationale identiteit van de veroverde volkeren uitgeroeid. De Koptische identiteit van Egypte, de Indiase identiteit van Pakistan, de Assyrische identiteit van Irak, de Perzische identiteit van Iran, allemaal werden ze uitgewist, neergeslagen of gediscrimineerd tot op de dag van vandaag.Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie...Langzaamaan verspreidt de islam zijn macht, zij zal niet stoppen totdat geheel Europa islamitisch is.Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan.,,

Links fascisme is ook fascisme.Er zijn tegenwoordig twee soorten fascisten: fascisten en antifascisten.Als je extreem-rechts bent, dan ben je een gevaar voor de rechtsstaat, als je extreem-links bent alleen maar extreem-links. Terwijl de combinatie links en fascisme overbekend is.De grootste massamoordenaars aller tijden: Mao, Stalin,Pol Pot en Hitler waren allen socialisten.Mussolini had ook een links verleden: in 1912 was hij zelfs hoofdredacteur van het marxistisch blad Avanti! Maar wat kan het de gemiddelde Nederlander schelen? Zij zitten met een zak chips op de bank te kijken naar de linkse propagandakanalen 1, 2 en 3...Laat je dus niet van de wijs brengen door linkse onderzoekers, die een rechts politicus via het etiket ’extreem’ tot een duivel willen maken...Het is simpelweg onjuist om te beweren dat het fascisme en nationaal-socialisme rechtse ideologieën zouden zijn. Beide ideologieën voldoen aan geen enkele criteria om als rechts te kunnen worden bestempeld. Zowel het nationaal-socialisme en het fascisme zijn vormen van het socialisme, een ideologie die over het algemeen weer wel wordt beschouwd als links. Het staat zelfs in de naam van de ideologie vermeld: nationaal-SOCIALISME.Antifa kun je wel fascistisch noemen, terwijl ze zich als anti-fascisten presenteren.Churchill had voorspeld dat het fascisme zou terugkomen onder de vorm van het antifascisme.Vandaag, decennia later, krijgt de grote staatsman gelijk...Fascisme is terug. En het noemt zich Antifa.De dreiging die uitgaat van rechts-extremisten is ’nagenoeg verdwenen’(hun aantal ligt op minder dan driehonderd). Dit stelt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in een gepresenteerd rapport,paar jaren terug. Daarentegen komt de echte dreiging vanuit extreemlinkse organisaties, zoals de Anti-Fascistische Aktie (AFA) en het Kollektief Anti-Fascistisch en Kapitalistisch Archief (KAFKA), aldus de geheime dienst.Dus,extreem links blijkt gevaarlijker dan extreem rechts. Allebei is verfoeilijk, alleen extreem links wordt hier getolereerd en gezien als idealistisch.Links is progressief en staat open voor alle denkbeelden: rechts is intolerant, agressief en gevaarlijk.Dat is het beeld dat ons decennia voor is gehouden, voor is geschoteld.Maar,overal waar "antifascisten" en hun knokploegen opdagen zijn er rellen met materiële of fysieke schade. De ravage die links-extremisten aanrichtten in Hamburg, heeft ervoor gezorgd dat Duitse politici anders kijken naar de aanpak van ultralinkse demonstranten. Zij moeten op dezelfde manier worden behandeld als rechts-extremisten.De Duitse minister van Justitie Heiko Maas noemde hen "asociale zware criminelen", die onder meer "pogingen tot moord pleegden" in de straten van de stad.Als rechts dat zou doen is de wereld te klein...De mohammedaanse invloed in de Nederlandse antifa-beweging zo sterk, dat er nooit wordt geageerd tegen de tientallen islamitische moslimaanslagen in Europa. Al die doden in Berlijn, Londen, Manchester, Madrid, Barcelona, Denemarken, Zweden,Brussel,enz... interesseert ze geen lor...Geert Wilders en zijn partij PVV zijn extreem niks! Hun enige “misdaad” is dat zij het gevaar van de islamisering van Nederland en de rest van Europa aan de kaak stellen.En de linkse "elite" moet eens stoppen met het denigreren van andersdenkende Nederlanders en  niet constant wegzetten als boze blanke man, laagopgeleid en/of racist...STOP de islamisering van Nederland/Europa!  Links is progressief en staat open voor alle denkbeelden: rechts is intolerant, agressief en gevaarlijk.Dat is het beeld dat ons decennia voor is gehouden, voor is geschoteld....https://www.youtube.com/watch?time_continue=145&v=s9cmBB2vckA
/////////////////////////////////////////////////////////////// 


..........................
 
Er zijn eind '70 er jaren van de vorige eeuw bootladingen Vietnamezen opgevangen. Waar zijn ze? Totaal opgegaan in de maatschappij. Helemaal geintegreerd, je hoort of leest er nooit iets van. En zo hoort het.En hoe vaak komen Spanjaarden, Italianen, zelfs Chinezen negatief in het nieuws in NL? Bijna nooit! 
 Het was de bedoeling in de jaren 60 en 70 ,dat ze/mosims/ weer terug zouden keren, net als de Spanjaarden en Italianen destijds.Helaas vond de PVDA dat er "gezinshereniging" moest komen en kwam de hele familie hier wonen. En ze moesten natuurlijk wèl PVDA stemmen.
Het is nog steeds onbegrijpelijk dat van alle partijen de PVV de enige is die ons al jaren waarschuwt voor de gevaren van de islam.Het is spijtig dat een freak van een politicus dit probleem al jaren moet aankaarten, terwijl de rest van de politici zijn hoofd in het zand steekt.
  .. 

 De EU is ons ook grote probleem. Toen landen nog soeverein waren, werd er veel tijd en geld besteed aan veiligheid. Het was veel moeilijker om al die grenzen te passeren. Nu met open grenzen zie je dat het eenvoudig is om als gezochte terrorist naar Italië of Nederland te reizen.Dankzij de open grenzen kon die Berlijn-terrorist gewoon Nederland binnenwandelen...Italie krijgt alle immigranten uit Afrika binnen en wat zegt Rutte: "dat is hun probleem". Sorry hoor....Wat is er mis met grenscontroles en alleen economische samenwerking met andere EU landen zoals de vroegere EEG?...

Het is de schuld van de wegkijkers en de linkse kerk.Het grootste gevaar voor onze maatschappij is de politieke correctheid. Daardoor wordt alles weggepoetst, excessen niet benoemd, onder het tapijt geveegd, bang om iemand de waarheid aan te zeggen en vooral kiezers te verliezen.En de meeste media zwijgen als het graf. Er wordt vaak gesproken over 'politici, intellectuelen, journalisten' die de elite zouden vormen. Het woordje intellectuelen suggereert hier dat deze mensen intelligent zouden zijn. Het tegendeel blijkt waar te zijn, dus in dit verband is het beter om niet te spreken over intellectuelen. En dat gezeur over populisten moet ook eens ophouden...

Een deel van de Haagse Schilderswijk ontwikkelt zich tot een enclave van orthodoxe moslims. Er wonen meer orthodoxe moslims bijeen dan elders in de stad en zij willen hun regels ook op straat toepassen, aldus Trouw.Deze krant bericht dat niet-islamitische en gematigd islamitische bewoners er last van hebben: ze worden op straat aangesproken op zaken die de orthodoxe meerderheid niet bevallen, zoals roken op straat en de consumptie van alcohol en varkensvlees.Maar,in Transvaal, Crooswijk, Slotervaart, Kanaleneiland, Huizen, noem maar op is niks beter.De sharia-driehoek van Den Haag is een voorbeeld van hoe de sharia-enclaves zich in Europa kunnen verspreiden...

 En de linkse "elite" moet eens stoppen met het denigreren van andersdenkende Nederlanders en die niet constant wegzetten als boze blanke man, laagopgeleid en/of racist. 
Zodra onze vrijheid -waar in de eeuwen voor ons zo veel mensen hun leven hebben gegeven- in gevaar komt door een gevaarlijke ideologie, moet iedereen zich verweren en zijn mond open trekken. En zolang de waarheid door afkeer en groepsdruk, ook met onweerlegbare feiten niet kan worden benoemd, groeit in west Europa een probleem.. . 

Het Westen heeft de slag verloren van de islam. Nog een generatie of 3 a 4 en het is klaar! Dan is Allah de grootste.
 .................................................................................................................................
https://brandpunt.kro-ncrv.nl/brandpunt/het-geheim-van-de-bosnische-heuvels/ 

Voor de linkse partijen zijn de moslims nieuwe kiezers, die het verlies van hun traditioneel kiespubliek moeten vervangen.De propaganda methodes die door Goebbels bedacht zijn, zijn later met succes overgenomen door de linkse partijen en linkse mensen...Alle ideeën, ideologieën, religie’s, opvattingen, maatschappij-vormen of politieke systemen, kunnen zonder beperking bekritiseerd worden...Moslims en linkse kerk niet kunnen verdragen, dat de islam, de Koran, de profeet of de sharia bekritiseerd worden. Dat noem zij een belediging,islamofobie,racisme....Islamofobie is een verzinsel van moslimextremisten en hun linkse medestanders om islamkritiek onmogelijk te maken. 

 Slechts één islam bestaat : De dictatoriale islam, met zero tolerantie voor haar gelovigen, en ,n gevaar voor andersdenkenden... 

 De Nederlandse socioloog Ruud Koopmans zegt(op een andere manier) waar Geert Wilders al jaren voor waarschuwt(voor de sluipende islamisering van Nederland/Europa,die met name in de grote steden van Noord/West Europa is te zien)....Integratie is volledig mislukt, tijd om perken te stellen....Europa hopeloos verloren is in de strijd tegen Islamisering. Het decennia lang ontkennen en 'pappen en nathouden' werpt momenteel haar vruchten af, en ze zijn niet zoet.Sharia/Sharia-enclaves-/ is al jaren bezig in EU en wij maar slapen...Als u niet openstaat om islamisering en sharia-wetgeving in Europa te accepteren, bent u een nazi,islamofob of racist!

Als je een tegenstander uit wilt schakelen, noem je hem een racist, succes verzekerd. Geert Wilders wordt regelmatig uitgemaakt voor extreem-rechts, voor racist, en zijn partij is vergeleken met de NSB.Hij haat geen moslims en Marokkanen(sinds wanneer zijn moslims of de islam een ras?).Hij en zijn partij PVV willen ze alleen niet in Nederland hebben, en daar is een lange lijst bijzonder goede redenen voor.... Wilders een fascist noemen betekent: erop wijzen hoe gevaarlijk Wilders met zijn optreden is en wordt. Uit die waarschuwing vloeit dan een oproep voort om hem tegen te houden. Immers: ‘Dat Nooit Weer’. Precies dat waarschuwende van het woord, via de verwijzing naar een eerder fascisme, geeft het gebruik van het woord een extra lading, een extra scherpte.....Extreem links blijkt gevaarlijker dan extreem rechts. Allebei is verfoeilijk, alleen extreem links wordt hier getolereerd en gezien als idealistisch...PVV stemmers zijn bezorgde mensen, die hun land naar de klote zien gaan. Daar NIETS verkeerd aan...

De islam heeft vele gezichten en het fundamentalisme is daar een van.Tot op de dag van vandaag gaat er geen week voorbij zonder dat islamitische fundamentalisten niet proberen om christenen, joden, hindoes en boeddhisten te doden, expliciet in de naam van Allah. Geen van deze religies zijn in oorlog met elkaar...

Als ik naar islamitische landen kijk, waar de sharia heerst, dan weet ik genoeg.De afgehakte koppen rollen over de pleinen, homo's bungelen aan hijskranen, handen en voeten worden afgehakt, overspelige vrouwen gestenigd en als je kritisch schrijft over de islam op Facebook, word je de gevangenis in gegooid en krijg je honderden zweepslagen...

 En de linkse "elite" moet eens stoppen met het denigreren van andersdenkende Nederlanders en die niet constant wegzetten als boze blanke man, laagopgeleid en/of racist. ..

 Mohammed heeft niet-moslims 1400 jaar terug de oorlog al verklaard.Zolang er niets gedaan wordt aan het uitbannen van het kwaad (islam) in Europa, hoef je geen profeet te zijn om te weten dat Europa nog meer terreuraanslagen te wachten staat.De islamitische leer ons als minderwaardig bestempelt en moslims opdraagt en aanspoort om niet-moslims te bestrijden, te onderwerpen, te doden...

Linkse kranten als de Taz en Neues Deutschland, noemden de Nederlandse socioloog Ruud Koopmans zonder wederhoor 'die racistische professor'.Als je niet meedoet aan die lofzang op de islam, op diversiteit en de multiculturele samenleving ben je een racist,kwaadwillend en dom.In de denkwereld van zijn tegenstanders ben je 'fout' als je kritisch kijkt naar de islam en naar de wenselijkheid van immigratie omdat je daarmee rechts-populisten als Wilders en in Duitsland de AfD in de kaart zou spelen...
 Volgens Ruud Koopmans,die werkt als hoogleraar sociologie en migratie-onderzoek in Berlijn:,,Wereldwijd zijn 50 miljoen moslims bereid geweld te gebruiken.Van de moslims van Turkse en Marokkaanse komaf in Nederland, moet 45 procent als 'fundamentalistisch' worden beschouwd. Zij tolereren maar één interpretatie van de Koran en stellen die boven de Nederlandse wet."... Gelukkig zijn er nog mensen,net als professor Koopmans, die inzien dat het de verkeerde kant opgaat in Europa ...
Gelukkig zijn er nog mensen die inzien dat het de verkeerde kant opgaat in Europa

Hoe zit het met de aanslagen uit naam van de profeet Allah?

Iedereen met onderbouwde kritiek op de multiculturele samenleving, werd in het pre-Fortuyn tijdperk al snel weggezet als een 'racist' door de simpele zielen uit het linkse kamp.
 De links-extremistische beweging Internationale Socialisten – solidair met extremisten als Lenin, Trotski, Hamas en Hezbollah – maakt Wilders uit voor een schadelijke extremist....
 De PVV is niet racistisch of nazistisch (de nazi’s loofden nota bene juist de islam) en als de PVV al rechts is dan is zij zeker niet extreem-rechts...De prefix ‘extreem-’ plegen we te gebruiken voor bewegingen, die de ‘vreedzame’ liberale, parlementaire democratie afwijzen ten gunste van terreur en geweld(de PVV wijst alle geweld af en gelooft geheel in de parlementaire democratie)...

Zij die Wilders als 'fascist' neerzetten als onderdeel van hun structurele demonisering, zijn vaak zelf de belichaming van het opkomende fascisme.

De ISLAM genereert als sinds zijn ontstaan geweld, en niet enkel de laatste decennia. Mohammed was een gewelddadige krijgsheer, Jezus was enkel een man van vrede. Dat is het fundamentele onderscheid tussen christendom en islam.Wilders heeft nooit gezegd "Marokkanen in de knieen schieten", maar "Marokkanse straatterroristen".


Een "geloof" dat is gebaseerd op vrees, angst, terreur, dood en verderf alsmede
het voortdurend bestrijden van ongelovigen/niet-moslims is geen geloof van vrede en liefde...Islam is geen geloof maar een gewelddoctrine die onze samenleving bedreigt, bedriegt en ondermijnt. Voor de Islam moet je bevreesd zijn als voor kwaadaardige kanker, het kan heel dodelijk zijn en je leven beheersen...

De PVV bestrijdt geen rassen, maar uitwassen van een ideologie/de islam/, dat door sommigen zeer extreem wordt geinterpreteerd.

Islamofobie is door islamisten en apologeten in het Westen de afgelopen decennia gebruikt, om iedere kritiek op de islam te kop in te drukken... 

De term "islamofobie" is een holle frase, bedacht door islamisten en apologeten in het Westen,om iedere kritiek op de islam te kop in te drukken...Waarom is kritiek op het christendom geen christianofobie ?...

In theorie en praktijk, in de eerste eeuwen van de islam en vandaag de dag, worden moslims als superieur aan ongelovigen gezien. Het spookbeeld van ongelovigheid is gedurende de veertien eeuwen van haar bestaan een van de belangrijkste motieven binnen de islam geweest. Vers na vers in soera na soera van de koran bevestigen dit.

Het probleem bij de 'Wilders is een fascist'-discussie is dat de definitie van fascisme niet gegeven wordt, maar alleen maar wordt gesuggereerd. Als je een vage definitie van fascisme hanteert, kun je iedereen van fascisme beschuldigen, zonder dat men zich daartegen kan verweren.


Geert Wilders spreekt klare taal over de gevaren van de islam. Zijn
tegenstanders vinden echter dat hij kroegtaal bezigt en met zijn
uitspraken tweedracht zaait in de Nederlandse samenleving. Maar is het
niet zo dat hij precies de vinger op de zere wond legt en juist de
mensen wil wijzen op de mogelijke gevolgen voor Nederland als de islam
een belangrijke invloed gaat spelen? Andere kamerleden zouden een
voorbeeld aan Wilders moeten nemen en zijn voortuitziende blik moeten
steunen.


Enkele duizenden Nederlandse moslims sympathiseren met terreurgroep ISIS, die een heilige oorlog voert in Irak en Syrië. Dat zegt Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), in gesprek met NRC Handelsblad. Hun aantal blijft groeien, zegt Schoof.
Wie islamkritiek bedrijft, is een racist. 

 Nederland is in handen van anti-nationale shariasocialisten...
 

 
Wie kritische bedenkingen uit over de islam wordt steevast van intolerantie en islamofobie beschuldigd. Beide termen zijn de pek en veren van deze tijd die een open debat haast onmogelijk maken.
Nog steeds is het moeilijk om sommige problematische aspecten van de islam (positie van de vrouw, geloofsafval, vervlechting geloof en recht) ter discussie te stellen.
In de Koran en de Hadith worden  duidelijk geweld tegen niet-moslims goedgekeurd. Mohammed en zijn volgelingen hebben de islam verspreid met geweld. Ongeveer 270 miljoen niet-moslims zijn de afgelopen 1400 jaar gedood in verband met Jihadistich geweld. Dit zijn geen dingen die ik nu verzin omdat ik zogenaamd moslims haat, dit is geschiedenis, wat niemand leert op school.
Door verscheidene organisaties, politici en opiniemakers, alsook op diverse internetfora wordt Wilders regelmatig uitgemaakt voor racist. 

Kritische standpunten over EU, Islam en migranten zijn legitiem. Het zijn politieke, inhoudelijk goed te verdedigen standpunten, niet perse onderbuikgevoelens, racisme, xenofobie of een simpel afzetten tegen een elite.

Het hele gedoe rond de partij PVV komt omdat ze in 1 keer een grote partij zijn geworden.De PVV (of beter gezegd Geert Wilders) is zeker geloofwaardig. Ze laten een transparantie zien waar de andere partijen nog wat van kunnen leren.

Wilders is een normale politicus die politiek bedrijft op de realiteit. die de anderen niet willen of durven benoemen.Ik zie Wilders als iemand die zich afzet tegen misbruik-criminaliteit-intolerantie vanwege allochtonen (niet alle allochtonen dus), en tegen de politieke islam. Daar is niks mis mee. Erger is het wegkijken van de overduidelijke problemen....
 Geert Wilders is een enorme doorzetter. Hij is zeer betrouwbaar en durft te zeggen wat het Nederlandse volk denkt.
 Wat nu in Europa gebeurt, zou ons niet moeten verrassen. De realiteit is, dat daar, waar de islam wortel schiet, de vrijheid van meningsuiting sterft. Er bestaat geen enkel islamitisch land in de wereld waarin de mensen vrij zijn om te zeggen wat ze denken.De vrijheid van meningsuiting is een vijand van de islam.
......................................................................................................................................

Wie de islam bekritiseert, is meteen een islamofoob,racist of nazi!
Overal waar de islam een voet aan de grond heeft gekregen, heeft hij enorm menselijk leed gebracht.Hoe meer islam in je eigen land, hoe meer gewelddadig en intolerant hij wordt en hoe minder vrijheid je krijgt...“In elk van onze steden”, schreef de Italiaanse journalist Oriana Fallaci kort voor haar dood in 2006, “is er een tweede stad, een staat in de staat, een regering binnen de regering. Een moslimstad, een stad die wordt beheerst door de koran.“...Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie. Of Hijra, zoals dat heet in de islam. In de islam is geen plaats voor iets anders dan de islam/Sharia.De islam heeft de nationale identiteit van de veroverde volkeren uitgeroeid. De Koptische identiteit van Egypte, de Indiase identiteit van Pakistan, de Assyrische identiteit van Irak, de Perzische identiteit van Iran, allemaal werden ze uitgewist, neergeslagen of gediscrimineerd tot op de dag van vandaag...We moeten het proces van islamisering stoppen...Maar, dames en heren, de islam is niet het enige probleem. Er bestaat een tweede probleem, een probleem, dat men cultuurrelativisme noemt. Onze complete westerse elite, of het nu gaat om politici, journalisten of rechters, zijn verdwaald. Hun realiteitszin is verdwenen. Deze cultuurrelativisten denken dat alle culturen gelijkwaardig zijn. Ze denken dat de islamitische cultuur overeenkomt met onze cultuur, die berust op het christendom, het Jodendom en het humanisme.“...We moeten af van het probleem dat islam heet.De import van islam is het grootste probleem dat we de afgelopen eeuw hebben gemaakt, in Nederland en in West-Europa. Als we dat geen halt toeroepen, als we die asielinstroom in die massa-immigratie blijven laten komen van mensen uit een cultuur, die levensgevaarlijk is voor ons en waarin iedereen die geen moslim is minderwaardig is, een cultuur die geweld predikt, zullen onze kinderen en kleinkinderen niet meer in een vrij land leven. Ik zal er tot mijn laatste snik voor vechten dat dat niet gebeurt, “zei Wilders. ..
 
 ........................................................................................................
De massa immigratie van moslims naar Europa die deze laatste halve eeuw heeft plaats gevonden is niet alleen zorgwekkend voor de toekomst, het is regelrechte zelfmoord van onze cultuur!Mensen snappen niet waarom we zo veel mensen binnenlaten. Gelukszoekers(kost ons miljarden per jaar om ze te onderhouden) zijn geen vluchtelingen.Syriërs die naar Noord-Europa komen zijn gelukszoekers, geen vluchtelingen.Als je als Syriër voor de oorlog wilt vluchten dan kun je naar de buurlanden Turkije, Libanon en Jordanië gaan. Iets verderop heb je nog veel meer Arabische landen waar je heen kunt en waar vrede is. Vele Syriërs hebben dat ook gedaan en kunnen daarom met recht als ‘vluchteling’ bestempeld worden.Je hoeft dan ook helemaal niet naar Noord-Europa te gaan(3000 kilometer te reizen) om de oorlog te ontvluchten.
Als bij ons een burgeroorlog uitbreekt, vluchten we toch ook niet naar pakweg Estland of Kazachstan? Nee, we gaan dan naar België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk.
Waar je wel voor naar Noord-Europa moet gaan is voor het aanvragen van een riante uitkering of het krijgen van een goedbetaalde baan. Die hebben ze namelijk niet in Turkije, Libanon of Jordanië. Het is logisch dat migranten om die redenen hierheen willen komen, maar dan moeten we ophouden met hen vluchtelingen te noemen.Het wordt tijd om de emotionele chantage waarmee de migratiestroom wordt goedgepraat te stoppen... 
Wat denk je dat er gaat gebeuren als die stromen uit met name Afrika echt op gang komen en dan niet met 50 of 100 duizend mensen. Nee een paar miljoen per jaar over Europa. Dat is dan het einde van Europa.

 .........................................................................................................................................
Islam beveelt zijn volgelingen om een wereldwijde islamitische staat te stichten, waarin iedereen heeft te leven volgens de sharia, de barbaarse wet van de islam.West-Europa staat voor een ”verdekte Jihad”, een islamitische poging om ”de sharia stuk voor stuk in te voeren”....Ik strijd tegen de islamisering van onze maatschappij en de bescherming van de rechten van de vrouwen, van de homoseksuelen, van de christenen, van de joden, niet-moslims.Ik zou deze slachtoffers graag voor de sharia willen beschermen...Het ontstaan van de islam, betekent ook, de opkomst van de sharia in onze maatschappij.In Europa is alles aanwezig: shariatestamenten, shariahypotheken, shariascholen, shariabanken.In het Verenigd Koninkrijk bestaan zelfs 85 shariarechtbanken.Moskeeën en islamitische scholen als paddenstoelen uit de grond schieten. Middeleeuwse fenomenen zoals boerka’s, eermoorden en verminking van de geslachtsdelen van vrouwen komen steeds vaker voor.Die hoofddoekjes zijn een teken van onderdrukking van de vrouw, van onderwerping/de islam betekent;onderwerping!/, van verovering. Het is een symbool van een ideologie die er op uit is om ons te koloniseren...De islam is een politieke, totalitaire ideologie met wereldwijde ambities, net zoals het fascisme en het communisme...Joden vluchten in grote aantallen West-Europa uit, op de vlucht voor de ergste golf van antisemitisme sinds de Tweede Wereldoorlog....Donner zei: ”Sharia moet kunnen.”Hij nam zijn woorden daarover niet terug. En dat is onaanvaardbaar.Sharia is barbaars. Een andere betiteling is niet mogelijk. Sharia gaat over het afhakken van hoofden en handen, over stenigen van vrouwen en over ophangen van homoseksuelen. Veelal zijn vrouwen het slachtoffer. Of andere mensen die niet passen in de islamitische cultuur. We hebben allemaal de foto’s en de beelden gezien van terechtstellingen.In de islam is geen plaats voor iets anders dan de islam/Sharia...... .Wie zich crimineel gedraagt moet van de straat. Dat geldt voor iedereen. Voor de Nederlandse en Antilliaanse crimineel en zeker ook voor de Marokkaanse straatterrorist die vele straten en wijken in dorpen en steden in ons land onveilig maken. Om een halvering van de criminaliteit te bereiken moeten we hoge minimumstraffen invoeren en af van slappe taakstraffen of onzinnige vervroegde invrijheidsstelling van veroordeelde criminelen. We moeten Marokkaanse straatterroristen die steeds opnieuw crimineel gedrag vertonen ook het land uit durven te zetten, desnoods na denaturalisatie.Immigranten die in de eerste tien jaar van hun verblijf hier een misdrijf plegen moeten het land uit....We moeten de massa-immigratie uit islamitische landen stoppen. Want meer islam betekent minder vrijheid.Er is nu islam genoeg in Nederland....Het gaat bergafwaarts met Nederland. De Nederlandse politici zijn laf en gemakzuchtig. ..De Koran geen oud stoffig boek is maar nog steeds in grote delen van de wereld, waaronder Europa en Nederland, de aanleiding en inspiratiebron is voor intolerantie, moord en terreur.In verschillende soera’s worden moslims opgeroepen joden, christenen, andersgelovigen en niet-gelovigen te onderdrukken, vervolgen of vermoorden, vrouwen te slaan en met geweld een wereldwijde islamitische staat te vestigen...Die multiculturele samenleving is een dure grap. Dankzij een studie van het CPB van een aantal jaren geleden weten we dat een gemiddeld niet-Westers allochtoon gezin de Nederlandse belastingbetaler 230.000 euro kost. Dat is meer dan honderd miljard euro in totaal. Honderd miljard euro! Zoveel zijn we kwijt aan hun multiculturele project. Honderd miljard euro.En wie betaalt die honderd miljard? Dat zijn de mensen die Nederland hebben opgebouwd, de mensen die hard werken, de mensen die keurig sparen en netjes hun belasting betalen...

 De grootste dictators en schreeuwers zaten en zitten allemaal op LINKS. Hitler was een SOCIALIST.Verder hadden we ook Lenin,Stalin,Fidel, Mao,Pol Pot,verantwoordelijk voor de allergrootste moordpartij ooit(na de islam:bijna 300 miljoen doden in 1400 jaar!) in de wereldgeschiedenis opgetekend....

In het jaar 1974 nam niemand de Algerijnse president Boumedienne al te serieus, toen hij voor de Algemene Vergadering van de VN zei: ”Op zekere dag zullen miljoenen mensen het zuidelijk halfrond van de planeet verlaten om te vertrekken naar het noorden. Maar niet als vrienden. Want ze vertrekken om te veroveren en ze zullen het veroveren door hun aantal kinderen. Wij zullen zegevieren door het vruchtbare lichaam van onze vrouwen.” Einde van het citaat. En de Libische dictator Gaddafi zei: ”Er zijn tientallen miljoenen moslims op het Europese continent en hun aantal neemt toe. Dit is het duidelijke bewijs dat het Europese continent zich tot de islam zal bekeren. Europa zal op zekere dag een islamitisch continent zijn.” Einde van het citaat....Inderdaad spreekt de Algerijnse president Boumedienne  en Gaddafi hier de waarheid. Door het islamitische concept van de migratie – Al Hijra genaamd – staat Europa op het punt Eurabia te worden.

 Gelukszoekers(kost ons miljarden per jaar om ze te onderhouden) zijn geen vluchtelingen.Als je als Syriër voor de oorlog wilt vluchten dan kun je naar de buurlanden Turkije, Libanon en Jordanië gaan. Iets verderop heb je nog veel meer Arabische landen waar je heen kunt en waar vrede is. Vele Syriërs hebben dat ook gedaan en kunnen daarom met recht als ‘vluchteling’ bestempeld worden.Je hoeft dan ook helemaal niet naar Noord-Europa te gaan/3000 kilometer te reizen/ om de oorlog te ontvluchten.Waar je wel voor naar Noord-Europa moet gaan is voor het aanvragen van een riante uitkering of het krijgen van een goedbetaalde baan. Die hebben ze namelijk niet in Turkije, Libanon of Jordanië. Het is logisch dat migranten om die redenen hierheen willen komen, maar dan moeten we ophouden met hen vluchtelingen te noemen. Syriërs die naar Noord-Europa komen zijn gelukszoekers, geen vluchtelingen.Het wordt tijd om de emotionele chantage waarmee de migratiestroom wordt goedgepraat te stoppen. Syriërs die naar Noord-Europa komen zijn gelukszoekers, geen vluchtelingen. Onthoud dat goed.En dank je wel linkse rakkers...
  De PVV kan op geen greintje sympathie rekenen bij het politiek-journalistieke complex, dat vanuit Den Haag en Hilversum de gangbare meningen van 'weldenkend Nederland' uitdraagt.
 De tegenstanders van Wilders halen bij voortduring de Tweede Wereldoorlog van stal. Ze denken daarmee de aanhangers van de PVV te behoeden van een gevaarlijke misstap.

Het is niet het rechtse populisme van de jaren '30 dat terug is, het is het demoniseren van de jaren '30 dat terug is. Het demoniseren van Pim Fortuyn door links heeft het klimaat geschapen waarin het legitiem leek om hem voorgoed het zwijgen op te leggen. En inderdaad: de kogel kwam in 2002 van links. Hoewel iedereen deze geschiedenis kent, is dezelfde linkse kerk (en dan hoeven we niet alleen aan de concentratiekamp-cartoon op de VARA-website Joop.nl te denken) wederom bezig met het scheppen van een klimaat, waarin het nu gelegitimeerd lijkt om Geert Wilders het zwijgen op te leggen.

Het fascisme was een utopistische ideologie, een derde weg voor communisme en kapitalisme, met een sterk leiderschapsbeginsel, racistisch, en gericht op omverwerping van de rechtsstaat, en verdelging, uitroeiing van alles en iedereen wat de realisering van de ideologie in de weg staat. Je kunt van alles over Wilders zeggen, maar op essentiële punten deugt de vergelijking niet. Sinds het fascisme gelijkgesteld is aan Het Kwaad al helemaal niet.Anders dan fascisten verwerpt Wilders de democratie niet. Sterker nog: hij wil juist méér democratie, in de vorm van referendums en de rechtstreekse verkiezing van bijvoorbeeld burgemeesters.Wilders bedrijft alleen verbale agressie.De PVV heeft geen knokploegen. Fascisme zonder fysiek geweld is ondenkbaar.Hoewel Wilders nogal eens nationalistische taal uitslaat, zul je hem nooit een woord als ‘ras’ horen gebruiken.
Wilders is geen racist en ook geen fascist....Partijen als GroenLinks,PvdA,D66 en dome mensen, Wilders en zijn partij, maar ook zijn kiezers, afdoen als 'xenofoob' en 'racistisch'...De islam en de Koran laten daar geen misverstand over bestaan: er is geen plek voor iets anders dan de islam. ....De Nederlandse feesten worden aangepakt — Zwarte Piet mag niet meer en er mag geen christelijk kruis meer op de mijter — maar de iftar wordt van staatswege gevierd.... Er vallen ieder jaar opnieuw, in alle steden van de wereld en steeds meer ook in Europa, onschuldige doden. Mensen worden vermoord, en dat komt door de islamisering die wij hier hebben toegelaten. ..Het is de grote meerderheid die het gedoogt, die het laat gebeuren. Dat was zo onder het stalinistische communisme, toen mensen zijn vermoord in de Goelag door een kleine minderheid, maar de meerderheid het toeliet. Dat was zo onder het fascisme, toen mensen door nazi-Duitsland zijn vermoord, maar een meerderheid dat liet gebeuren. Dat gebeurt nu ook. Natuurlijk is het aantal terroristen een minderheid van de moslims, maar de meerderheid gedoogt. ..We hebben in Nederland 1 miljoen moslims, en dan komt de heer Kuzu aan met een demonstratie van 200 man. In Amsterdam waren het er 80. Maar waar zijn die tuinduizenden moslims die opstaan en die over de straten paraderen? Ze zijn er niet. Ze zijn er niet omdat ze er op een of andere manier geen afstand van willen nemen. ...landen als Saudi-Arabië en de Golfstaten, die barsten van het geld, niets doen voor hun eigen mensen, zodat die allemaal hier naartoe komen....Dat mensen binnen de PVV afstand nemen van de uitspraken van Wilders en zelfs uit de partij stappen gebeurt omdat mensen bang zijn voor hun maatschappelijke carrière:Mensen bezwijken onder de druk van de media en hun omgeving....Het demoniseren is op zich niets nieuws.De leugens over de PVV vliegen je in de media om de oren.

Geert Wilders en De PVV vinden dat de Nederlanders bedreigd worden,zowel van binnenuit door de linkse kerk, de oprukkende islam en de multiculturele "elite" als van buiten, door de toenemende invloed van de Brusselse bureaucratie.Dit klopt dus....kicerIn het islamitische wereldbeeld is er meer dan 1400 jaar oorlog, omdat de niet-moslims nog steeds bestaan.In de wereldbeschouwing van de islam bestaat de wereld uit twee delen: 1) Dar al-Harb (land van oorlog, geregeerd door de ongelovigen); 2) Dar al-Islam (land van vrede, geregeerd door moslims). Elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door moslims wordt beschouwd als een land van oorlog.Wij, ongelovige kafirs, leven in het “Dar al-Harb” , het land van de oorlog, dat volgens de Koran dringend moet veranderd worden in het “Dar al-islam”, het land van de islam.Maak je geen enkele illusie! Nederland behoort net als andere Europese landen tot de dar al-harb en moet worden onderworpen!...

Twee keer eerder rammelde de islam aan de poorten van Europa.Twee keer ging het net goed.De islam is, vooral in de laatste decennia, langzaam de afkalvende christelijke landen van West- en Noord-Europa binnengetreden. Op weg naar Eurabië.Wat ze met de wapens van het verleden niet konden, doen ze vandaag met de geboortegraad en immigratie. De verovering van het Westen van binnenuit krijgt steeds meer vorm.De Jihad(strijd op Allah weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten niet-moslims landen(Dar al-Harb), op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad en vervolgens de staat...De massa-immigratie altijd al een bewuste strategie van de islam is geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd! Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie.In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen. In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen...

Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte Islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Een Europese, verlichte Islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht.Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient...Wie islam zaait, zal Sharia en Jihad oogsten....
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Weet u wat Muammar al-Gaddafi, de voormalige dictator van Libië jaren geleden hierover zei? ...Allah zal de Islam doen overwinnen in Europa; zonder zwaarden, zonder kanonnen, zonder strijd. We hebben geen terroristen nodig, geen menselijke bommen. De miljoenen moslims in Europa zullen het continent binnen enkele tientallen jaren islamitisch maken.”...Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in West-Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims en duizenden moskeeën!Vergelijk West-Europa in de jaren 70 met nu.Dan zie je de toegenomen invloed van de Islam overal....Door de massa immigratie,in West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben.In Frankrijk bericht de regering op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“.In deze steden, worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen worden bedreigd (en erger) die geen sluier dragen, en bezoeken van ambtenaren, zoals oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid die worden geïnterrumpeerd, “Hoe durf je komen naar een moslim gebied?”...

Veel mensen zijn nog steeds niet bewust van het feit, dat de wereld de facto in oorlog is met de islam,al 1400 jaar: „De heerschappij is alleen voor Allah.”(Koran:12:40)...:„Ongelovigen/niet-moslims zijn onbetrouwbaar, huichelaars, onrein, onwetend, hoogmoedig, kwaaddoeners, zondaars, verleiders en willen ze de gelovige van het rechte pad afleiden. Het zijn de slechtsten der schepselen (Koran- 98:6)...„Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)…„Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!” (Koran 2.193)…„Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.” (Koran- 8:12)… “Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.” (Koran 8:13)… „Doodt de afgodendienaren/niet-moslims waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag”(Koran- 9:5)...„Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard” (Koran 9:29)...„Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is.”(Koran2:98)… „Een Kafir (niet-moslim) mag onthoofd worden” (Koran 47:4)… „Een Kafir mag geterroriseerd worden” (Koran: 8:12)… „Vermijd vriendschap met joden of christenen. Doet u dit toch, dan zal Allah u beschouwen als een van hen” (Koran 5:51)....„De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” (Koran 4:76, 60:4)…„Strijdt tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen.”(Koran-9:14)...enz,enz...Het probleem is, dat de bepalingen in de Koran niet aan plaats en tijd zijn gebonden. Veelmeer gelden ze voor alle moslims en altijd.

De islam heeft altijd geprobeerd Europa te veroveren. Spanje viel in de 8e eeuw. Constantinopel viel in de 15e eeuw. Wenen en Polen werden bedreigd en nu, in de 21e eeuw, zal de islam het opnieuw proberen. Deze keer niet militair, maar d.m.v. migratie en demografie.

Miljoenen niet-moslims zijn door de eeuwen heen vermoord, vervolgd, of op de vlucht geslagen voor de ISLAM.Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de ISLAM!.. ..Vrede er zal zijn, wanneer iedereen wordt gedwongen om binnen de beperkingen van de islam te leven...De Syrisch-Amerikaanse Wafa Sultan/ex moslima zei:"Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de islam ons leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden. Van jongs af aan worden we [de moslims, red.] gehersenspoeld over onze missie op aarde: vechten voor de islam. Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden."....

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Rapper Ismo wordt vrijgesproken wegens de uitspraak de Joden meer te haten dan de nazi,s.
Rapper Ismo wordt vrijgesproken wegens de uitspraak de Joden meer te haten dan de nazi,s.Nu GEERT WILDERS de vraag stelt of we (criminele) Marokkanen het land uit willen hebben, staat ineens iedereen op z'n achterse benen en roept "DISCRIMINATIE"...De islam is gericht op het veroveren van de wereld en de ongelovige heeft de keuze: bekering, boete betalen of de dood. Dat verordonneert de Sharia. Overal zie je hetzelfde patroon.Willens en wetens sluit het Westen hiervoor de ogen. Het is de macht van oliedollar!...De ENIGE persoon, die over islamisering van Nederland/Europa en gevaar van de islam spreekt, is PVV-leider Geert Wilders.Zijn enige “misdaad” is dat hij het gevaar van de islam/isering van Nederland en de rest van Europa aan de kaak stelt.....De PVV-leider Wilders had en heeft nog steeds gelijk!...
 
 ...........................................................................................................................................
..................................................................................................................... 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
VIDEO:"Christenen die in ons islamitische kalifaat willen leven, geven we de kans om zich tot de islam te bekeren. Wanneer zij dat niet accepteren kunnen ze een speciale belasting betalen, zoals de Koran oproept. Wie ook hiermee niet akkoord gaat, zal gedood moeten worden," aldus Abu Abdula vanuit de shariarechtbank in het gebied waarin de terroristen van de Islamitische Staat (IS) heersen....https://www.youtube.com/watch?time_continue=181&v=cGQwTOsh__0
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
De meeste mensen denken dat de Islam een godsdienst is zoals elke andere, met vooral een spirituele boodschap, die elke gelovige naar best vermogen probeert in te vullen. Niets is minder waar.Islam is een gewelddadige religieuze-politieke-culturele ideologie, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Ongeveer 67% van de Koran die geschreven werd in Mekka gaat over de ongelovigen of politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Rond 20% van Bukhari’s Hadith gaat over jihad en politiek. Religie is dus het kleinste deel van de Islamitische grondteksten.Deze kleinste godsdienstige elementen in de islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen...Een ideologie betekent dat het leven van iemand, zoals beschreven in handvesten, boeken en manuscripten, van geboorte tot overlijden en van opstaan tot de volgende morgen weer opstaan, wordt bepaald door allerlei gedragingen en dat de wetten van boven worden opgelegd. Dat is heel simpel. Dat zie je in het communisme, dat zag je in het nazisme en dat zie je ook bij de islam met bijvoorbeeld de sharia. Je ziet het ook in de handboeken. Daarin staat bijvoorbeeld dat mensen het leven van Mohammed moeten naleven. Dan ben je far beyond godsdienst; dan ben je gewoon een ideologie. ..

Is de islam een "religie" van vrede? De moslims beantwoorden dit bevestigend, maar dat moet ons Westerse mensen niet geruststellen, totdat wij weten wat zij hiermee bedoelen...Het Westen ziet vrede als het naast elkaar leven met moslims. Maar,moslims zien vrede als het einde van het Westen.Wanneer moslims van vrede spreken, bedoelen ze deze vrede: de praktische onderwerping van alle mensen aan de sharia en de islam.De islamitische vrede komt niet voort uit het aanvaarden van het bestaan van andere naties, religies en volkeren, maar uit eenheid door de ISLAM en het elimineren van zoveel mogelijk verschillen.Het islamitische idee van vrede, is feitelijk een bevel om oorlog te voeren. Vrede er zal zijn, wanneer iedereen wordt gedwongen om binnen de beperkingen van de islam te leven...

Jezus predikte vrede voor de hele wereld, Mohammed zocht de heerschappij door oorlog en verwoesting.Mohammed liet talloze niet-moslims vermoorden (soms door sluipmoord) en liet ook krijgsgevangenen die zich hadden overgegeven executeren.Hij  roeide drie Joodse stammen uit in wat nu Saudi-Arabië is, door verdrijving of onthoofding. Dit gewelddadige optreden van Mohammed staat in al zijn levensbeschrijvingen vermeld en wordt in heel de islamitische wereld trots doorverteld.De strijd waartoe wordt opgeroepen in de Bijbel(Ef. 6: 10-20) is een geestelijke strijd, met geestelijke wapens.Gods Koninkrijk kan niet worden gerealiseerd met menselijk wapengeweld.“Wie het zwaard opneemt, zal erdoor
vergaan,” zei Jezus.Hij en zijn vroege kerk keerden de wereld ondersteboven met hun boodschap en vreedzame verspreidingsmethode.Het Christendom heeft van ons Europese barbaren beschaafde mensen gemaakt.Het Christendom heeft in Europa enorme invloed op de samenleving als geheel, kunst, taal, politiek, recht, het gezinsleven, onze tijdsrekening, muziek, en zelfs de manier waarop we denken. Dit alles is gekleurd door de christelijke invloed van bijna twee millennia...In de kloosters werden scholen opgericht, die een enorm belangrijke rol hebben gespeeld.Het Concilie van Nicea van 325 n.Chr. was de eerste internationale kerkelijke vergadering en daar werd besloten dat elke stad met een kerk ook een ziekenhuis moest hebben. In de middeleeuwen vind je inderdaad overal in Europa ziekenhuizen, vaak verbonden aan kloosters.Kloosters in heel Europa,werden ook centra van productiviteit, studie en kennis.De oudste universiteiten in Europa zijn begonnen als christelijke instelling.Slavernij is in de Christelijke wereld als eerste afgeschaft onder invloed van de Christelijke moraal.De mensenrechten (inclusief die van vrouwen en kinderen) hun wortels hebben in het Christendom.De vrouw werd in Jezus’ dagen als minderwaardig en zo’n beetje als een niet-persoon beschouwd tot zijn leer werd gehoord en gehoorzaamd.Vrijwel alle Verlichtingsdenkers waren vrome Christenen.De geschiedenis van het Christendom is feitelijk de geschiedenis van de Westerse beschaving…LANG LEVE CHRISTELIJKE EUROPA!… 

Veel westerlingen zijn vreemdelingen in hun eigen cultuur.Voor hun is het christendom een onbekend fenomeen geworden.Velen denken dat Griekenland en Rome model staan voor de antieke beschaving, die vernietigd is door christelijke barbaren, die de wereld in de donkere middeleeuwen stortten, en dat de beschaving gered is door de Renaissance, en pas de Verlichting ons de ogen opende voor de moderne wetenschap, het marktstelsel en de moderne democratie.Maar,het is simpelweg niet waar.In het oude Griekenland en Rome had een mensenleven weinig waarde.Drie eeuwen lang werden de christenen vanwege hun geloof door de Romeinen wreed vervolgd.Keizer Nero begon de vervolging van christenen en velen volgden zijn voorbeeld. Christenen werden onder meer ter vermaak afgeslacht.Gekruisigd, levend verbrand of verslonden door wilde dieren.In de arena werden ze verscheurd en verslonden door leeuwen en tijgers in het voorprogramma van de echte voorstelling, de gladiatorengevechten.Ondanks de nietsontziende vervolging, verspreidde het christendom zich in Rome razendsnel... 

De Orthodoxe Kerk(bijv. de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Russisch-Orthodoxe kerk) pretendeert de enige ware kerk van Christus te zijn en tracht haar oorsprong te herleiden naar de oorspronkelijke apostelen middels een onafgebroken aaneenschakeling van apostolische opvolging(de Griekse naam orthodox betekent letterlijk “rechtgelovig”, het ware geloof behoudend)...Tot 1054 was de christelijke kerk één kerk. In dat jaar echter kwam er een splitsing tussen de oosterse en de westerse kerk. De Orthodoxe kerk vind je vooral in het Midden-Oosten, Oost-Europa en Rusland.Constantinopel/het huidige Istanboel/ is de hoofdstad van de oosters-orthodoxe kerk.Rome is de hoofdstad van de Rooms-katholieke kerk (met de paus als hoogste leider)…De Katholieke Kerk is een bolwerk van macht en geld en heeft 2000 jaar christendom verkwanselt.Wie de geschiedenis van de Katholieke kerk doorspit, treft een geschiedenis van list en bedrog, van moord en verminking aan. Dit allemaal in en uit naam van de paus…

Islamitische radicalen noemen westerlingen graag ‘kruisvaarders’, waarmee zij willen herinneren aan de donkere Middeleeuwen toen duizenden christenen onder het teken van het kruis dood en verderf zaaiden.Historische feiten vertellen dat de islam, inclusief Mohammed, haar eigen kruistochten voerde tegen het christendom, lang voor de Europese kruistochten.De jihad had vanaf de zevende eeuw tot dan meer dan de helft veroverd en geïslamiseerd wat van het christendom was geweest.Lang voor het westerse kruistochten bestond het islamitische imperialisme, in de Noord- Afrikaanse staten (die overwegend christelijk en joods waren), in Spanje (Cordoba-islam), bij de verovering en het inpalmen van het oerjoods-christelijke Midden-Oosten of bij de overval op en de gedeeltelijke verovering van India, die miljoenen Hindoes het leven gekost en de vredelievende en zich niet tegen de moorddadige aanvallen van de Arabieren verzettende boeddhisten van India bijna uitgeroeid heeft. Ook het Ottomaanse rijk was islamitische kruistochten, al lang,voor de Europese kruistochten begonnen.Maar politiek correct werd en wordt het imperialistische aspect van de islam door sociologen, politicologen, islamwetenschappers en historici tot op de dag van vandaag verzwegen of eenvoudigweg genegeerd...

Jihad zorgde dat de islam in de eerste honderd jaar van zijn bestaan een gebied veroverde van Marokko tot Pakistan.Islamitische legers veroverden Perzië, het christelijke Byzantijnse Rijk, Noord-Afrika en het Midden-Oosten, Spanje, Griekenland, Hongarije, Servië en de Balkan en vrijwel geheel Oost-Europa. De islamitische legers waren een constante bedreiging, totdat de plunderende Ottomaanse troepen in 1683 eindelijk werden teruggedreven bij de poorten van Wenen.Miljoenen niet-moslims zijn door de eeuwen heen vermoord, vervolgd, of op de vlucht geslagen voor de ISLAM.Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de ISLAM!...Het aantal christenen dat vermoord werd tijdens de jihad ligt op ongeveer 60 miljoen, waarvan alleen al 50 miljoen in de 20e eeuw in Afrika. In Somalië werden de afgelopen jaren 1,5 miljoen christenen afgeslacht door moslimbendes.In India moesten 80 miljoen hindoes het met de dood bekopen sinds moslims het land binnenvielen, waardoor het land uiteindelijke halveerde in omvang.Begin vorige eeuw pleegden de Turken op circa 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs genocide en werden bijna een miljoen Grieken uitgemoord...

De islamitische ideologie is een ideologie van oorlog en haat. Ze roept de mensen op tot geweld. Ze roept de mensen ertoe op terroristen te zijn. De Koran(oorlogsboek) laat daarover geen twijfel bestaan:„De heerschappij is alleen voor Allah.”(Koran:12:40)...„Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims.” (Koran 4:101.) …. „Ongelovigen/niet-moslims zijn onbetrouwbaar, huichelaars, onrein, onwetend, hoogmoedig, kwaaddoeners, zondaars, verleiders en willen ze de gelovige van het rechte pad afleiden. Het zijn de slechtsten der schepselen" (Koran- 98:6)...„Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)…„Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!” (Koran 2.193)…„Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.” (Koran- 8:12)… “Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.” (Koran 8:13)… „Doodt de afgodendienaren/niet-moslims waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag”(Koran- 9:5)...„Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard” (Koran 9:29)...„Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is.”(Koran2:98)… „Een Kafir (niet-moslim) mag onthoofd worden” (Koran 47:4)… „Een Kafir mag geterroriseerd worden” (Koran: 8:12)… „Vermijd vriendschap met joden of christenen. Doet u dit toch, dan zal Allah u beschouwen als een van hen” (Koran 5:51)....„De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” (Koran 4:76, 60:4)…„Strijdt tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen.”(Koran-9:14)...enz,enz...VERSCHRIKKELIJK!…


Voor moslims is de Koran het eeuwige en onveranderlijke woord van Allah.En alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van deze boek(„Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”/Koran -4, vers 95)…Dus,het probleem voor het westen is niet het islamitische fundamentalisme, het is de ISLAM/de KORAN!...
Een van de argumenten in de discussie is, dat de extremisten slechts een minderheid zijn en dat we ons daar geen zorgen over moeten maken.Maar als we naar de geschiedenis kijken zijn grootschalige oorlogen steeds gestart door extremistische minderheden, en speelde de meerderheid geen rol.Het grote merendeel van de Duitsers steunde de Nazi - ideologie niet!...

„Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitisch beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek. Wat de islam ons leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden. Van jongs af aan worden we (de moslims, red.) gehersenspoeld over onze missie op aarde: vechten voor de islam. Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden”, zei de Syrisch-Amerikaanse ex-moslima Wafa Sultan...Dames en Heren,de religie van vrede is in oorlog met ons, al 1400 jaar!En zolang er geen mondiale sharia heerst, is de islam in staat van oorlog met alle landen, die niet vallen onder Dar al-Islam/Huis van vrede!...Europa, word wakker. Voordat het te laat is...Jarenlang hebben de Nederlandse mainstream media haat en laster tegen Wilders verspreid, omdat hij zich inspande om het Nederlandse volk en Europa te waarschuwen voor gevaar van de islam/islamisering....
.////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
In vergelijking met de Koran wordt vaak tegengeworpen dat ook de bijbel intolerant is en met een zekere regelmaat terreur beschrijft. Maar dan verwijst men altijd naar het Oude Testament. We moeten hierbij opmerken dat dit woord van God dateert uit de periode voor Christus. Met de komst van Christus werd de leer op essentiële punten aangevuld of gewijzigd in het Nieuwe Testament,die het leven en de leer van Jezus beschrijven. In de nieuwe aanvullende leer stelt God de liefde, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid centraal...Jezus:"Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld, niet van hier" (Joh.18:36). ...Met andere woorden: al de koninkrijken en centra van politieke macht die mensen kunnen oprichten halen hun gezag uit de realiteiten van deze wereld. Niet Jezus. Zijn koninkrijk, zijn gezag om te heersen, is ‘niet van hier’ – en lezers van dit evangelie weten dat dit betekent van de hemel, van God zelf...Jezus bereikt mensen door Zijn liefde,niet door mensen te onthoofden.Hij opdraagt zijn zwaard weg te doen. Dit leert de huidige christenen dat het woord van de ware God niet door geweld mag worden verspreid:Die het zwaard opnemen, zullen door het zwaard vergaan. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke machten van de duisternis,” heeft Jezus Christus gezegd.....

Jezus en zijn vroege kerk keerden de wereld ondersteboven met hun boodschap en vreedzame verspreidingsmethode.Dit toont aan dat de ware God achter de goddelijke messias en zijn boodschap stond....De weg van Jezus leidt tot leven. De weg van Mohammed leidde tot de dood. Mohammed legde de fundering van de islam, en was direct en indirect betrokken bij vierenzeventig overvallen, expedities of volledige oorlogen...

Jezus had nooit een leger, zelfs niet een groepje soldaten, om ongelovige en dwarsliggende mensen aan te vallen... Constantijn en de middeleeuwse kruisvaarders zijn niet de grondvesters van het christendom, zij bepalen dus niet de grondbeginselen....

Islamitische radicalen noemen westerlingen graag ‘kruisvaarders’, waarmee zij willen herinneren aan de donkere Middeleeuwen toen duizenden christenen onder het teken van het kruis dood en verderf zaaiden.Historische feiten vertellen dat de islam, inclusief Mohammed, haar eigen kruistochten voerde tegen het christendom, lang voor de Europese kruistochten.De jihad had vanaf de zevende eeuw tot dan meer dan de helft veroverd en geïslamiseerd wat van het christendom was geweest. ...

Miljoenen niet-moslims zijn door de eeuwen heen vermoord, vervolgd, of op de vlucht geslagen voor de ISLAM.Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de ISLAM!...Het aantal christenen dat vermoord werd tijdens de jihad ligt op ongeveer 60 miljoen, waarvan alleen al 50 miljoen in de 20e eeuw in Afrika. In Somalië werden de afgelopen jaren 1,5 miljoen christenen afgeslacht door moslimbendes.In India moesten 80 miljoen hindoes het met de dood bekopen sinds moslims het land binnenvielen, waardoor het land uiteindelijke halveerde in omvang.Begin vorige eeuw pleegden de Turken op circa 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs genocide en werden bijna een miljoen Grieken uitgemoord... ..

De halve wereld staat in brand door die achterlijke ideologie...Zolang de Islam de wereld verdeelt in moslims en niet-moslims, en moslims superieur verklaart - dan is de vergelijking van islam en nazi's heel toepassselijk....986815_islamska-drzava-is-islamisti_ls-s

'Het laatste waar ons land behoefte aan heeft, is dat Unia zelf zijn draagvlak onderuit haalt' 
De boerkini is geen achterpoortje om meer vrouwen naar het zwembad of het strand te krijgen, maar een sterk signaal van de verspreiding van het extreme islamisme in onze maatschappij. Het is merkwaardig, dat de vrouwen die hier in de jaren 60 succesvol tegen de katholieke kerk gestreden hebben voor seksuele en vestimentaire vrijheid, nu de genderapartheid, de seksuele onderdanigheid en de schaamtecultuur van de islam verdedigen...Er is geen vrije keuze voor hen die geklemd zitten tussen de hamer van een goddelijke dwingeland, die blijkbaar beschaamd is voor de helft van zijn schepping, en het aambeeld van een archaïsche discriminerende cultuur. Vrije keuze is inherent aan gelijkwaardigheid. In een religie waarin de vrouwen gereduceerd zijn tot zoontjesfabriek en aanstootgevend lustobject, is gendergelijkheid nog een vloek.Merkwaardig genoeg zijn sommige onderdrukte vrouwen nog de hardste verdedigers van de waarden die hen onderdrukken. Alsof een gevangene het recht opeist om opgesloten te mogen blijven..........
https://images1.persgroep.net/rcs/BiJJIIlWe6BpsFDNeMTVV95kcDA/diocontent/70311695/_crop/0/51/1593/900/_fitwidth/763?appId=e9b4e2a1869038ffcaf318a6d1463b0bJarenlang werd homoseksualiteit in de medische wereld gezien als een ziekte. Het werd gezien als een seksuele afwijking.In de jaren ’50 werd homoseksueel gedrag officieel erkend als zijnde een psychiatrische ziekte. Door hevige protesten en ophef vanuit de Amerikaanse politiek in 1973 werd homoseksualiteit echter niet langer gezien als ziekte en sindsdien wordt homoseksualiteit binnen de psychiatrie genegeerd....Dus,door hevige protesten en ophef vanuit de Amerikaanse politiekdat is niet meer?...Maar,homoseksualiteit kan worden genezen.Tijdens het jaarcongres van de Amerikaanse Vereniging voor de Psychiatrie (APA), in New Orleans, meldde psychiater Robert Spitzer dat sommige homo’s er met veel inspanning in slagen weer heteroseksueel te worden.De algemene consensus is dat seksuele oriëntatie onveranderlijk is,’ citeerde de New York Times Spitzer, werkzaam aan Columbia University in New York. `Maar het blijkt dat sommige mensen hun voorkeur wel degelijk kunnen veranderen.’...In zijn onderzoek interviewde Spitzer, via telefoongesprekken van ongeveer drie kwartier, tweehonderd ‘voormalige’ homoseksuelen — 147 mannen en 53 vrouwen. Zij waren geselecteerd nadat zij hadden verklaard meer dan vijf jaar geleden hun voorkeur met succes te hebben afgezworen. Met vragenlijsten probeerde de psychiater te controleren of homo-erotische gedachten, gevoelens of fantasieën waren achtergebleven.Negentig procent van de proefpersonen meldde ‘geen of nauwelijks’ last meer te ondervinden van zulke gevoelens. Bijna twintig procent — vooral vrouwen — zei zelfs geen enkele aandrang of fantasie meer te kennen. Zestig procent had, volgens de definitie van Spitzer, een ‘goed functionerend’ hetero-leven: een vaste relatie, ten minste een 7 voor de emotionele band met de partner, ten minste maandelijks bevredigende seks en tijdens die seks ‘zelden of nooit’ homo-erotische bijgedachten. `Deze zelfrapportages lijken grotendeels valide te zijn en niet het product van overdrijving, hersenspoeling of wishful thinking,’ meende Spitzer......

/////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

De islamitische verovering van India is waarschijnlijk het bloedigste verhaal in de geschiedenis der mensheid.In deze land alleen al zijn tussen de zestig en tachtig miljoen hindoes ter dood gebracht gedurende de eeuwen van invasies door islamitische legers.De grootste genocide tijdens mijn leven was waarschijnlijk die in Oost-Pakistan (1971, officieel 3 miljoen doden), een Jihad, die vooral de hindoe-minderheid viseerde.De lange lijst van doden, vervolgden, bannelingen en onder dwang bekeerde Joden en christenen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, loopt ook in de miljoenen.En vergeet niet de 1.5 miljoen Armeense christenen, die door de Turken werden gedood tijdens WW-I.…Volgens Bill Warner(directeur van het Center for the Study of Political Islam -CSPI) en een groep wetenschappers,in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de politieke Islam(”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4)…

En als sommigen zeggen dat het christendom ook oorlogen heeft gevoerd in de vorm van de kruistochten, dan is het hoog tijd dat je dit weet: de enige motivatie van de kruistochten was de bloeddorst en gruwel van de Islam stoppen!.De kruistochten(na ruim 4 eeuwen van nederlaag op nederlaag, eindelijk terugsloegen) waren verdedigingsoorlogen om te behouden wat van ons was.En zonder de kruistochten was heel het westen al eeuwenlang islamitisch....Jezus bereikt mensen door Zijn liefde,niet door mensen te onthoofden.Hij opdraagt zijn zwaard weg te doen. Dit leert de huidige christenen dat het woord van de ware God niet door geweld mag worden verspreid.Mohammed was vooral een krijgsheer, die ontzettend veel tegenstanders genadeloos over de kling heeft gejaagd.Volgens de biografieën van Mohammed, de meeste oorlogen die hij gevoerd heeft, geen defensieve, maar offensieve oorlogen, vaak tegen argeloze burgers...Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de Islam.Wat ze met de wapens van het verleden niet konden, doen ze vandaag met de geboortegraad en immigratie....De Islam en het Christendom verschillen als dag en nacht van elkaar!Het zijn twee totaal verschillende werelden...
Islamisering is allang aan de gang!
 ..............................................................................................................................
Links en hun supporters zijn echt debiele eerste klas!...

Zijn alle moslims terroristen?Het antwoord is neen.De meeste Duitsers deelden het gedachtegoed van Hitler niet, maar ze deden wel wat hij zei,en 60 miljoen mensen werden vermoord! ...

https://i2.wp.com/www.barenakedislam.com/wp-content/uploads/2017/01/uk-jihadis_1.jpg


Atheïsme is bloeddorstiger en moordzuchtiger dan alle godsdiensten bij elkaar.De kruistochten, de inquisitie en de heksenvervolgingen hebben misschien 200.000 mensen het leven gekost. In vijf eeuwen. Dat getal valt in het niet bij de meer dan honderd miljoen die de Drie Geliefde Grote Atheïsten in de twintigste eeuw in een paar decennia er door hebben gejaagd....
 .......................................................................................................................  
Sve Vlade od dolaska DOS-a na vlast su bile samo veliki skupovi gramzivih ulicnih politicara koji sa svakim mogu uci u Vladu jer im programi stranaka ne predstavljaju ništa što se ne može pogaziti - ako je dobra pljacka na vidiku. Pljackanje države i naroda je prvi i fakticki jedini posao naših politicara, bilo da su opoziciji ili na vlasti...

 Srpska pseudo elita ćuti jer učestvuje u pljački i uništavanju Srbije. Neko je član stranke, neko je konsultant tajkuna, neko smatra da pobuna ne donosi nikakve koristi, neko se plaši da ga otkriju u korupciji, nekome je dobro i ne želi nikakve promene. Svako ima neke svoje interese. ..Za sve što nam se dešava nisu krivi ni Vatikan, ni CIA, ni zavera velikih sila, nisu krivi ni Slovenci, ni Hrvati, ni muslimani, niti šiptari, za sve što nam se dešava krivi smo mi sami. Krivi smo što smo podržavali i birali sopstvene djelate. Krivi smo što smo ćutali i pristajali da nas vode barabe, skotovi, politički ološ, prevaranti i neznalice posle 5 oktobra, kojima smo neizmerno verovali...Pljačku i uništavanju Srbije ovi sada na vlasti su samo nastavili...
 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Islam je imperijalistička ideologija upakovana u religiju
 
Islam nije religija mira. Islam je religija pokornosti.Islam znači pokornost,potčinjavanje,predaja...... 

Veliki islamski vođa Khomeini(govor 1981. na godišnjicu rođenja Muhameda): Kuran kaže: ubij, utamniči! Zašto se držite samo onih dijelova koji govore o milosti?“...Šta piše u Kuranu, napravih kraći izbor:...“Oni koji ne veruju/u Islam i proroka/, oni su najgora stvorenja”(Kuran -98: 6)Mržnja i neprijateljstvo će vladati među nama sve dok nebudemo verovali u jednog Allaha(Kuran-60:4)...Nevernici/nemuslimani su drvo za potpalu u paklu “-Kuran 72:15...Muhamed je Allahov poslanik, njegovi sljedbenici su strogi prema nevernicima/nemuslimanima, samilosni među sobom.(Kuran-48, 29)..."O vjernici, borite se protiv nevjernika koji su u blizini vašoj i neka oni osjete vašu strogost! I znajte da je Allah na strani čestitih."(Kuran- 9, 123)...Borite se protiv onih kojima je data Knjiga, a koji ne vjeruju ni u Allaha ni u onaj svijet, ne smatraju zabranjenim ono što Allah i Njegov Poslanik zabranjuju i ne ispovijedaju istinsku vjeru - sve dok ne daju glavarinu poslušno i smjerno.(Kuran-9, 29)... Kada prođu sveti mjeseci, ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakome prolazu dočekujte! Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, jer Allah zaista prašta i samilostan je.(Kuran- 9, 5)...Pitaju te o svetom mjesecu, o ratovanju u njemu. Reci: "Ratovanje u njemu je veliki grijeh; ali je nevjerovanje u Allaha i odvraćanje od Njegova puta i časnih mjesta i izgonjenje stanovnika njegovih iz njih još veći grijeh kod Allaha.(Kuran-2, 217)...Propisuje vam se borba, mada vam nije po volji.(Kuran-2, 216)...Ako ne budete u boj išli, On će vas na nesnosne muke staviti i drugim će vas narodom zamijeniti, a vi Mu nećete nimalo nauditi. A Allah sve može.(Kuran-9, 39) ...Vjernici koji se ne bore – osim onih koji su za borbu nesposobni – nisu jednaki onima koji se na Allahovu putu bore imecima svojim i životima svojim. One koji se budu borili ulažući imetke svoje i živote svoje, Allah će odlikovati čitavim stepenom nad onima koji se ne budu borili, i On svima obećava lijepu nagradu. Allah će borcima, a ne onima koji se ne bore, dati veliku nagradu.(Kuran-4. 95.) ...Kazna za one koji protiv Allaha i Poslanika Njegova vojuju i koji nered na Zemlji čine jeste: da budu ubijeni, ili razapeti, ili da im se unakrst ruke i noge odsijeku ili da se iz zemlje prognaju . To im je ponizenje na ovom svijetu, a na onom svijetu čeka ih patnja velika.(Kuran- 5. 33)... Muževi imaju prednost pred ženama za jedan stepen.(Kuran-2. 228.)...Žene vaše su njive vaše, i vi njivama vašim prilazite kako hoćete.(Kuran- 2,223)...Ko god bi se odrekao svoga verovanja (Islama), javno ili tajno, nađite ga i ubijte ga, gde god da ga nađete, kao i svakog drugog nevernika“(Kuran- 4: 88) ...Dame i gospodo:pa šta je sve ovo?Jesu li ovi citati Božja volja?KAKVA JE TO RELIGIJA, KOJA PRISILJAVA MUSLIMANE DA UBIJAJU I  MRZE LJUDE,SAMO ZATO ŠTO NISU MUSLIMANI?. ..LUDILO!...

Isus kaže da se pravi Božiji prorok poznaje po svojim djelima.Logično da je tako, jer svako može slagati i obmanuti, ali djela govore o svemu.Isus je istinski prorok jer su ga pratila dobra djela.Muhamedov život je protkan nasiljem, ubijanjem, pljaćkanjem, kažnjavanjem, ratovanjem, robovlasništvom, mnogoženstvom.Ovo se sve može naći u Islamskim vjerskim tekstovima.Mnogi muslimani ne mogu da shvate, da se vjera ne svodi na klanjanje pet puta dnevno, niti se svodi na mržnju,borbu i ubijanje onih koji vjeruju drugačije. Istinska vjera se temelji na ljubavi,nenasilju i saosječanju sa svim ljudima, bez obzira kojoj vjeri žele da pripadaju.....
"Nemam nikakvih problema sa Muhamedom i Kuranom dok oni ostaju u sedmom veku, problem je međutim da oni ne ostaju u sedmom veku, već ih različite islamističke grupacije stalno dovode sveže i pune energije u 21. vek", izjavljuje egipatsko-nemački politikolog Hamed Abdel-Samad.......U Londonu je skrivena kamera u džamiji uočila sledeće: 1.) Šta se radi sa nevernicima? "Ubijemo ih" 2.) Šta se radi sa onima sto su izdali islam i presli u drugu veru "Ubijemo ih!" 3.) Šta radimo sa onima koji ne veruju u nijednog boga? "Ubijemo ih" 4.) Kako se ponašamo prema ostalima u zemljama gde islam nije još u većini? "Pravimo se da smo ljubazni, dok ne dodje islamska država u kojoj ih nateramo da prihvate islam ili ih šta? ... UBIJEMO!"...

 Za rat u BiH je kriv Alija Izetbegović. Svi su 1992. potpisali Kutiljerov plan, ali Izetbegović je po povratku u Sarajevo odbio sporazum. Mesec dana kasnije rat je buktao širom zemlje.Prve žrtve u BiH su bili Srbi, koje su ubili muslimani,sada bošnjaci, što je među Srbima jačalo uverenje o nužnosti organizovanja.Muslimanska i hrvatska strana zalagala se za izdvajanje iz Jugoslavije na neustavan način, a srpska strana za poštovanje Ustava i iznalaženje kompromisa. Za odluku o izlasku BiH iz Jugoslavije bila je potrebna dvotrećinska parlamentarna većina, koju zagovornici suverene BiH nisu imali zbog protivljenja Srba.Bivši visoki funkcioner Stranke demokratske akcije Muhamed Čengić tvrdi da je referendum o nezavisnosti, koji je održan 1. marta 1992. godine, odveo BiH u rat...Alija Izetbegović je radio na sprovođenju svoje Islamske deklaracije, u kojoj je pisao o tome da muslimani tamo gde su većina, trebaju uvesti svoju vlast i šerijatsko pravo, a biti mirni dok ne postanu većina.U Izetbegovićevoj Islamskoj deklaraciji jasno stoji, da muslimani ne mogu da žive zajedno sa nemuslimanima u istoj političkoj zajednici, tj. državi – drugim rečima, u muslimanskoj državi nema mesta za nemuslimane,a to Kuran ne dozvoljava(”Mi vas odbacujemo,neprijateljstvo i mržnja među nama je nastanjena, sem ako ne verujete jedino u Alaha “-Kuran 60: 5...„Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike/nemuslimane/ kad ima vjernika; a onoga ko to čini – Alah neće štititi.“-Kuran 3:28)...Islam nije samo versko učenje, već sveobuhvatno uputstvo za život i odbacuje demokratske principe odvajanja države i religije, narodnog suvereniteta, verskog i seksualnog samoodređenja, rodne jednakosti i fundamentalnog prava na fizički integritet.Nevernike(nemuslimane) zovu Kafiri,a to je izrazito diskriminatorski termin, jer po islamskoj ideologiji oni mogu biti samo građani drugog reda u političkoj i svakoj drugoj potčinjenosti islamu.Oni koji drže duge govore o tome kako islam pridaje pažnju ženama su također važan dio problema kada ne žele priznati neistinitost nekih takozvanih hadisa, koji iznose navode poput onih da su “žene nepotpuna bića,” ili: “radite suprotno od onog što žene rade,” ili: “najveći dio džehennema je ispunjen ženama.” …"Žene vaše su njive vaše, i vi njivama vašim prilazite kako hoćete."(Kuran- 2,223)… 

Nedajte da vas lažu:Islam nije religija mira,nego nasilja!Milioni muškaraca, žena i djece, ubijeni su za 1400 godina pod krvavom zastavom ISLAMA i još uvek se ubijaju.Za muslimane mir dolazi tek kroz podčinjenost ISLAMU. Kada oni govore o miru, misle na podčinjenost njihovoj religiji/ideologiji.Dakle,tek kad celi svet bude podčinjen ISLAMU,onda tek nastaje trajni mir/ustvari pakao!...Znaju li oni,da se vjera ne svodi na mržnju,borbu i ubijanje onih koji vjeruju drugaćije(“Oni koji ne veruju/u Islam i proroka/, oni su najgora stvorenja”-Kuran 98: 6....Nevernici/nemuslimani su drvo za potpalu u paklu “-Kuran 72:15)...Istinska vera se zasniva na ljubavi, nenasilju i saosećanju sa svim ljudima, bez obzira kojoj veri žele da pripadaju, kao što čitamo u Svetome Pismu/Bibliji...Alija je nekada bio i aktivan u muslimanskim "humanitarnim" udruženjima kao član panislamističke organizacije "Mladi muslimani" i to pronacističke frakcije koja je podržavala SS-ovu Handžar-diviziju i ustašku NDH, zbog čega 1946. biva osuđen na tri godine robije.Alija nikad nije krio svoje korene i u nekim njegovim ličnim dokumentima, koje je svojeručno popunjvao, stoji da je “Srbin muhamedanske veroispovesti”....Danas Bakir Izetbegović/kao i muslimani/bošnjaci/ želi da realizuje šerijatsku državu, što je zagovarao i njegov otac Alija(“Ko god bi se odrekao svoga verovanja (Islama), javno ili tajno, nađite ga i ubijte ga, gde god da ga nađete, kao i svakog drugog nevernika”-Kuran 4: 88) .Zašto su muslimani, a sada Bošnjaci izabrali baš ime Bošnjaci, nije teško pogoditi, a nije teško ni u nazivu jezika koji su odabrali (bosanski, koji nikada nije postojao!) prepoznati njihovu težnju ka unitarnoj BiH….. 

Islam(više ideologija,nego religija) svet deli na dve sfere: dar el salam – kuću mira, i dar el harb –kuću rata. Kuća mira uključuje nacije i teritorije koje su pod kontrolom muslimana i na kojima vlada šerijat, islamsko zakonodavstvo. Kuća rata podrazumeva sve nacije i teritorije koje nisu pod kontrolom muslimana i koje su van domašaja šerijata.Sukob između dve „kuće” biće konstantan i vremenski neograničen sve dok se kuća rata ne pretvori u kuću mira, dok Alah ne ovlada svim ljudima i zemljama, dok se ne uspostavi jedinstvena islamska država, poznata kao kalifat. Islamski kalifat je obaveza koja se izvodi iz Kurana i ne ostvaruje se izborima već borbom.Evropa se nalazi u kući rata-dar el harbu i treba brzo da bude priključena u dar el salam.Ne zaboravimo da je ISLAM već dva puta u prošlosti,pokušao osvojiti Europu.Zahvaljujuci krstaškim ratovima,Evropa se dva puta uspela odbraniti od najezde ISLAMA!..Islam je uvek u ratu(već 1400 godina!), čak i onda kad prikazuje nasmijano lice.Cilj njegovog ratovanja je istrebljenje hrišćanstva i drugih religija.To je borba do smrti! …Sigurno je kako mnogi muslimani žele mir(koji ne čitaju Kuran), no ne možemo čitati Kuran i praviti se kako je riječ o knjizi usmjerenoj miru. Ista je stvar i sa Sunom, zbirkom Muhamedovih govora i djela...https://www.youtube.com/watch?v=04d8mzfQmyc#t=33Napad u NiciLjudi nastavljaju živjeti i putovati nakon terorističkih napadaLondon
 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 Bez NATO država ne bi postojao Međunarodni sud pravde, niti bi postojao Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju. NATO zemlje su na čelu zemalja koje su osnovale ovaj tribunal,a ne UN kao što se misli.Rokfeler,Soroš i islamske zemlje finansiraju ovaj tribunal.A ko plaća trubače, naravno, bira muziku....////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Da vidimo ko je hapsio Jevreje - Nedić ili Nemci?...Da li je Milan Nedić/učesnik oba balkanska rata/, predsednik srpske vlade pod nemačkom okupacijom i u Drugom svetskom ratu, isto što Peten u Francuskoj, Vidkun Kvisling u Norveškoj ili Ante Pavelić u Hrvatsku?NIJE!....Nedić nije dobrovoljno i sa oduševljenjem prihvatio mesto predsednika vlade niti je sa cvećem sačekao Nemce kao oslobodioce, niti je bio peta kolona.On se tek posle Aprilskog rata i razaranja zemlje i velike opšte i lične tragedije u uslovima surovih nemačkih odmazdi i ucena prihvatio da sedne u "vruću" stolicu.... Nedić nije imao ingerenciju ni nad jednim jedinim logorom.Nedićeva vlast nije bila uperena protiv Jevreja i Roma, već u prvom redu protiv komunista i ravnogoraca/četnika, koje je smatrao uzrokom zločina koje su nemačke vlasti činile nad srpskim civilnim stanovništvom.Suočen sa stradanjima hiljada nedužnih Srba,Milan Nedić se prihvatio uloge da spase nedužne, usmeravaju talas odmazde na one, za koje je on verovao da su "krivi"/dakle,komunisti i ravnogorci!..Nedićeve i Ljotićeve snage su pored komunista progonile i pristalice Ravnogorskog pokreta otpora sve do pred kraj rata.... Dakle niti je Nedić odredio kvotu za represalije, niti je on naredio streljanja, niti je ikoga streljao.Posleratne vlasti sudile i osudile odgovorne za progon Jevreja, a Nedić se nije našao na tom spisku...Istina je da je gotovo šest stotina hiljada ljudi prešlo u Srbiju(koji bi najverovatnije skončali u logorima NDH,a od toga više od 80 hiljada dece!), strahujući od ustaškog terora i da je Milan Nedić ovim ljudima pomogao. Sve te jadne izbeglice našle su utočište u srpskim porodicama, koje su ih prihvatile i sa njima četiri godine delile dobro i zlo. Hleb i so. On je urgirao da se iz logora na Banjici deca razmeste po kućama Beograđana...Bez njega bi Srbija bila rasparčana na bugarski, šiptarski, mađarski i NDH deo posle čega Srba verovatno više ne bi bilo...Srpski vojnici se nisu borili na strani nemačke pod Staljingradom kao hrvati........
 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////............Happy Sunday ! / Ostrog monastery, Montenegro | by Frans.Sellies

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Tuđman sebe još 1989. je  opisao ovako: "Ja sam hrvatski čovjek, marksist, revolucionar i povjesničar". Do svog kraja je bio protivnik uklanjanja naziva Trga maršala Tita iz centra Zagreba,govorio je da je njegova politika bila bliska onima koji su u Drugom svetskom ratu ginuli s parolom: "Živjela sovjetska Hrvatska"....
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Srpska pravoslavna crkva sistemski je postavljena na principima održanja vere. To je dominantno u pravoslavlju. Katoličanstvo je pre svega sistem državne i poslovne delatnosti, to je najveća, najuticajnija i najbogatija firma na svetu. Vera je u katoličanstvu nije nukleus postojanja, srce svega, već sredstvo za manipulaciju. Katolička crkva ima sistem osvajanja prostora drugih religijskih zajednica, misonarska područja u koja ubacuje ljude i ogromna sredstva. Toga u pravoslavlju nema....Ne zaboravimo da je Fanjo Tuđman/komunistički general,koji je na Blajburgu ubijao hrvate ko pse/ odbio 1991. apele zapovjednika obrane Vukovara Mile Dedakovića Jastreba, da omogući evakuaciju civilnih stanovnika, uključujući i veliki broj djece/2000!/....Toliko o domovinskom ratu......
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Davno su pametniji od mene rekli da Bosna nije moguća kao država, posebno kao jedinstvena, centralizovana država. To je duboko podeljena zemlja, rasečena verskim mačevima.Sredinom 15. veka, tačnije 1463. godine, u Bosnu i Hercegovinu provaljuje silna vojska Osmanlija, donosi nove adete i novu veru. Nalet i osvajanje kratko su trajali, sve je okončano smaknućem vladara Bosne, despota srpskog Stefana Tomaševića....

Novi muslimani, u ogromnoj većini verski preobraćeni Srbi, u datim okolnostima, traže i nalaze bolji život, okićen povlasticama, ali i strašnom unutrašnjom mukom da se novim svetovnim i verskim poglavarima stalno i otvoreno dokazuju netrpeljivošću, mržnjom i na kraju zločinom nad do juče najbližom rodbinom, kumovima, komšijama. Te godine pretvaraju se u vekove u kojima nastaje i do danas živi nešto što bismo mogli da nazovemo begovski pogled. To je ono nekada samo cinično, češće potpuno otvoreno, neprikriveno omalovažavanje kaura, raje... Srba. Posmatranje istih kao niže vrste, manje vrednog dela društva.Tako se nova svest, nastala dolaskom nove vere, ugnezdila kod starih a tuđih ognjišta, isterujući otuda domaćina, zauzimajući njegovo mesto i dajući mu do znanja da to više nije ni njegovo ognjište ni njegova zemlja. Iz te i takve svesti, evo već više od stotinu godina, intenzivno poslednje tri decenije, Srbi u Bosni i Hercegovini svakoga dana dobijaju poruke, opomene i pretnje da se primire, ćute i žive imajući na umu da je Bosna zemlja muslimana, a da su Srbi, pravoslavci, kauri, tu samo gosti.....

U Skupštini BiH, Hrvati i muslimani donose memorandum u kome jasno kažu da će Bosnu otcepiti od SFRJ i da će sa sobom povesti Srbe kao nacionalnu manjinu i time objavljuju Srbima rat......BIH i nije država nego,,ZAJEDNICA DVA ENTITETA,,bez bilo koga federativnog dijela,,entiteta,,ona automatski prestaje da postoji kao zajednica.Trenutno je na silu održava medjunarodna zajednica........Oni koji se stalno pozivaju na “međunarodno priznatu državu BiH” žele da prikriju da ta država u stvari nema unutrašnje priznanje od strane njenih sopstvenih građana i da opstaje samo zahvaljujući pritisku spoljnog faktora.Ovakvu BiH, kakva jeste, održava isključivo Zapad i njegova volja....Već duže vreme se na račun Republike Srpske čuju optužbe da je ona „genocidna tvorevina“. Te optužbe dolaze kako od pojedinaca i grupa unutar federacije Bosne i Hercegovine (prvenstveno bošnjačkih), tako i nekih unutar Srbije. One se uglavnom tiču tvrdnji da je RS nastala na „srebreničkom genocidu“, kao i da je rezultat građanskog rata, etničkog čišćenja i „velikosrpske agresije“. Naravno, onda bi moglo da se postavi pitanje kako su nastale savremena republika Hrvatska, pa i moderna država Turska, koju bošnjačka strana uzima kao svog zaštitnika. „Genocidna“ logika koja se primenjuje na RS sasvim lepo se može primeniti na federaciju BiH.Već duže vreme, kad god se spomene rat u BiH, spominju se kao ključni događaji opsada Sarajeva i Srebrenički masakr. Zašto se ne spominje opsada i razaranje Mostara ili masakr u Lašvanskoj dolini (za razliku od Srebrenice, ovde su likvidirane žene i deca)?U Cazinskoj Krajini najviše zločina počinio nad Bošnjacima iz Abdićeve autonomije Atif Dudaković, tj. nad sopstvenim narodom i postoje snimci u kojima lično naređuje zločine. Naravno, ni o ovom nema reči.Zašto ove događaje ne spominje bošnjačka strana, kad su i u njima stradali Bošnjaci u ogromnoj količini? Ti događaji, po svojoj destruktivnosti i surovosti, svakako mogu da stanu rame uz rame sa onima opisanim gore. Kako to da su razaranje Mostara, Travnički masakr, masakr u Ahmićima i sl. pali u zaborav kod Bošnjaka, a opsada Sarajeva i Srebrenica nisu? Možda zato što u tim događajima nisu učestvovali Srbi?Takođe ne treba zaboraviti, da su u centralnoj Bosni vodili međusobni rat i Hrvati. Naime, u ratnom sukobu su bili neo-nacistička hrvatska ustaška paravojska HOS, koja je sarađivala sa vlastima u Sarajevu i HVO,koji je ratovao sa istim. Uprkos tome što su vodile prilično krvav međusobni sukob, bošnjačka i hrvatska strana se mire 1994, pod pritiskom SAD, kada se stvara današnja federacija BiH.Očigledno da je taj „savez“ imao za cilj okretanje protiv bosanskih i krajiških Srba, radi njihovog pokoravanja ili uništenja.Jasno je da na srpskoj strani nije postojala genocidna namera prema Bošnjacima kao grupi. To se vidi i iz vojne saradnje bosanskih Srba sa umerenijim bošnjačkim vođama, kao i iz samog Srebreničkog slučaja, gde su snage VRS omogućile evakuaciju bošnjačkih žena i dece, koji su deo naroda koje oni navodno pokušavaju da istrebe.Sa obzirom da je federacija BiH podjednako rezultat rata, ubijanja i etničkog čišćenja, kao i Republika Srpska, onda ista logika koju vlasti federacije primenjuju na RS može da se primeni i na nju samu. Treba uzeti u obzir činjenicu, da u samoj federaciji postoji velika segragacija između etničkih grupa, da u Mostaru (na primer) postoji aparthejd između Hrvata i Bošnjaka, dok su se iz „multietničkog“ Sarajeva iselili Srbi. Takođe, treba uzeti u obzir da je ovde reč o gradovima, koji su po definiciji mesta veće tolerancije. Dakle, ako je takva situacija u velikim gradovima, kakva je tek u unutrašnjosti?

U Siriji i Iraku trenutno je na obuci 80 tinejdžera iz Bosne 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Između Bagdada, Damaska,Tel Aviva, Mogadišua, Bruxellesa, Nice, Pariza i Orlanda proteže se zajednička kobna nit koju odbijamo prepoznati i imenovati. Nazvati to apstraktnim terminom kao što je terorizam, bez definiranja ideologije koja ga inspirira, ne znači apsolutno ništa.


 Republika Srpska, samim svojim postojanjem u BiH, predstavlja neislamski i samim tim „kaurski“ entitet, koji nije pod potpunom kontrolom muslimana. Stoga bošnjačkoj strani smeta bilo kakva autonomija, koja nije pod njihovom potpunom kontrolom, jer kao što je rekao Izetbegović: ne može biti mira između islamskih i neislamskih institucija”.Danas Bakir Izetbegović nastavlja fašističku politiku svog oca i želi da stvori unitarnu Bosnu, Bosnu bez Srba i Hrvata....Muslimani/Bošnjaci prema svojim vjersko-civilizacijskim imperativima su dužni, tamo gdje čine većinsku populaciju, stvoriti takvu državnu organizaciju, koja je bazirana na islamu i koja ne tolerira nijednu drugu vjersku i političku opciju....Zašto su muslimani,a sada Bošnjaci izabrali baš ime Bošnjaci, nije teško pogoditi, a nije teško ni u nazivu jezika koji su odabrali (bosanski,koji nikada nije postojao!) prepoznati njihovu težnju ka unitarnoj BiH....

Povlačenjem svog potpisa sa Lisabonskog sporazuma (na nagovor Amerikanaca), 1992. god, Izetbegović uzrokuje građanski rat u BiH....Tokom rata Srbi su bili u savezu sa Bošnjacima i bošnjačkom autonomijom okupljenom oko Fikreta Abdića, koja je postojala kao posebna strana u ratu. Ta ista strana je bila prijateljska i sa Hrvatima. Sa druge strane, Bošnjaci okupljeni oko Alije Izetbegovića su vodili rat kako protiv bosanskih Srba, tako i protiv bosanskih Hrvata, ali i protiv Bošnjaka iz zapadne Bosne. Sama činjenica da je Izetbegovićev režim, pored etničkog sukoba sa Srbima i Hrvatima, takođe ratovao sa sopstvenim narodom ukazuje na to o kakvom se režimu radilo.......

....Bivši državni sekretar SAD Henri Kisindžer rekao je da BiH kao veštačku tvorevinu treba podeliti na tri nezavisne države,u kojoj su tri naroda primorana da žive zajedno.Bosna je administrativna jedinica koja se sastoji od Srba, Hrvata i Bošnjaka, veštački stvorena u bivšoj Jugoslaviji, koju su zapadne sile glupo priznale kao državu” – rekao je Kisindžer. “......

Turci su potcenjivali i ismejavali muslimane nazivajući ih Bošnjacima, što u doslovnom prevodu znači praznoglav, glup, tvrdoglav...

Budući da svi naučni dokazi upućuju na činjenicu da je svemir imao početak ( 'veliki prasak'), a sve što ima početak mora imati uzrok i prema tome, svemir je imao uzrok i nije večan. Budući da su jedina dva izvora večnosti večni svemir i večni Stvoritelj, jedini je logični zaključak da Bog postoji.

..
 ....MASNO PLAĆENI Darko Babalj, Slavko Vučurević, Mladen Bosić, Dragan Čavić, Obren Petrović ... 

Srbija treba da okrene leđa Zapadu, i da se posveti Bogu, jedino nas on voli!......Hvatamo mrvice sa nemačkog i američkog stola. A oni nam se smeju. Jedino nas Bog voli, a mi to ne vidimo.
...http://www.barenakedislam.com/wp-content/uploads/2015/07/Sharia-For-The-Netherlands-e1436211123744.jpghttp://3.bp.blogspot.com/-XaWuJIdugm0/Vew5SIJj3KI/AAAAAAAADB4/bb58FMrnlYQ/s1600/Migrant%2Binvasion%2Bof%2BEurope.jpg

Francuski istoričar Edmond Paris je napisao u svojoj knjizi Genocid u satelitskoj Hrvatskoj da »najveći genocid u Drugom svetskom ratu, proporcionalno veličini populacije, nije načinjen u nacističkoj Nemačkoj, već u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, koju su nacisti stvorili. Tamo je, od 1941. do 1945. godine, 750.000 Srba, 60.000 Jevreja i 26.000 Cigana – ljudi, žena i dece – pobijeno u gigantskom Holokaustu. Još milion ljudi, uglavnom Srba, pobijeno je u drugim delovima Jugoslavije u Drugom svetskom ratu«…


Predsednik SAD, Teodor F. Ruzvelt je 1944. g., dakle još pre završetka rata izjavio, da su Hrvati divlje životinje i da nemaju pravo da nakon rata žive u bilo kakvoj svojoj nacionalnoj državi, već u rezervatima i to pod prismotrom međunarodne zajednice.Engleski publicista Bertrand Rasel napisao je knjigu "Jasenovački zločini" u kojoj je rekao da su se u njemu dešavali "najsvirepiji zločini koje ikada čovečanstvo zabeležilo". ...

...........................oluja, sremska raca 1 jpgČuvenom koljaču Žilu Frkoviću, klonule su ruke posle susreta sa Vukašinom iz Klepaca. U krvavom takmičenju Pero Brzića zaklao 1.350 ljudi za nekoliko sati....Vedrana Rudan:"Hrvati su bića koja su se u svojoj istoriji uvek najprijatnije osećala u moćnoj tuđoj guzici. Austrijskoj, italijanskoj, mađarskoj, nemačkoj, američkoj a posebno u EU guzičetini. Bar tako govore.".......Franjo Josip I .: Hrvati su bića koja su se u svojoj istoriji uvek najprijatnije osećala u moćnoj tuđoj guzici. Austrijskoj, italijanskoj, mađarskoj, nemačkoj, američkoj a posebno u EU guzičetini. Bar tako govoreHrvati nikada u istoriji nisu imali vladara koji je govorio njihovim jezikom."

Franjo Josip I .: "Hrvati, to su dronjci."

Adolf Hitler: "Hrvati su izmet ljudskog roda."

Karl Marks: "Od svih naroda na Zemlji, Hrvati su najgrozniji."

Theodore Roosevelt: "Hrvate treba staviti pod starateljstvo."....
Nijedna životinja, čak i one krvoločne, ne mogu se uporediti sa pripadnicima lјudskog roda koji postanu krvoloci. Životinje uglavnom ubijaju da bi se hranile ili odbranile, dok pripadnici lјudskog roda vekovima izmišlјaju nova zastrašujuća sredstva i nove surove načine ubijanja, istreblјivanja dojučerašnjih sunarodnika, komšija....Evropa je još u prvoj polovini 17.-og stoleća skovala krilaticu-prokletnicu koja glasi: „Sačuvaj nas Bože kuge, gladi i Hrvata!” Ovaj sramni beleg za čitavu jednu naciju isplivao je na evropsku površinu za vreme Tridesetogodišnjeg rata 1618.-1648. godine.Evropsko zgražavanje na Hrvate i njihova nedela ostao je i u dokumentovano-pisanoj formi na katedrali u istočnonemačkog gradu Magdeburgu koji je za vreme Tridesetogodišnjeg rata bio prvi evropski grad koji je osetio na svojoj koži i ulicama sadističko biće Hrvata koje će doći do punog izražaja u Jasenovcu i ostalim stratištima za vreme Drugog svetskog rata.Ostalo je zabeleženo i jedno svedočanstvo o hrvatskim zverstvima iz vremena Tridesetogodišnjeg rata u kome su Hrvati/konjušari/ služili svoje bečke katoličke gospodare i to od strane jednog švedskog generala koji je zabeležio da su Šveđani našli u hrvatskom vojnom logoru glave beba nabijene na kočeve. Ovu tradiciju su Hrvati nastavili sve do danas... . .Hrvatska je bila i ostala jedina zemlja na svetu koja je izmislila i organizovala koncentracione logore za istrebljenje dece. Način na koji su ustaše mučile i ubijale Srbe ljudski um ne može ni da zamisli .Hrvati su bili jedini narod na svetu koji je svoje žrtve prvo životinjski mučio – teško i dugo, bez hrane i vode, vadeći im oči i odsecajući delove tela, pa ih usmrćivali prebijanjem, klanjem, udaranjem maljem u lobanju, bacanjem živih u grotlo peći, kuvanjem sapuna od žrtava, zatrpavanjem živih u nasipe i grobove, vađenjem nerođene dece iz utrobe majki ( slučaj Mileve Božinović iz Stabanđe )…i na druge svirepe načine.Nemački oficir Glez Von Horstenau je 14. juna 1941. godine zapisao: “Na životinjski način oni su ubijali čak i nerođenu decu… mnoge žene i deca ležali su na kamenju… goli skeleti… komandant logora Jasenovac je divlja životinja…”.....Karl Barc, je u svom delu „Četiri druga“ napisao: „Hrvati nemaju ama baš ni jednu vojničku i ljudsku vrlinu. Oni su samo razbojnici, pljačkaši i ubice, dok fizički predstavljaju nečista i smrdljiva lica“. Tada je došlo do izreke „Sačuvaj nas Bože kuge i Hrvata“....U Londonu je 1638.godine štampana brošura "Žal za Nemačkom"(The lamentations or Germany by Philip Vincent,1638) koja je opisala užase "tridesetogodišnjeg" verskog rata izmedju katolika i protestanata u Severnoj Evropi 1618-1648. godine.U brošuri je sadržana ilustracija "Hrvati kolju decu" i od tada postoji izreka : "Bože,spasi nas kolere,gladi i Hrvata"..

///////////////// 
Birajte Srbi, život ili smrt, čast ili sramotu, svetlost ili tamu, pravdu ili nepravdu, Boga ili đavola birajte! Od tog izbora zavisila vam je sva vaša prošlost, od toga zavisiće i sva vaša budućnost.
 /////////////////////////
Srbijo najdraža, i zvanično su te dovukli do dna. Nisi ti mogla sama pasti bez naše pomoći. Ako je iko pomogao u padu Srbije, pomogli smo mi - Srbi.Odoše ti ljudi Srbijo! Odoše ti deca! Ko će ostati, Srbijo? Ostaće ti pantljičare, kvazidemokrate, izdajnici, mutivode, satrapi i tuđi poslušnici! Nijedan čovek ti neće ostati, Srbijo!.............................................Procjenjuje se da je za Srebrenicu u poslijeratnim godinama bilo namjenjeno gotovo dvije milijarde KM, ali najmanje koristi od tog novca su imali "obični" Srebreničani, bilo da su Bošnjaci ili Srbi.većina tog novca završila u privatnim džepovima i to uglavnom bošnjačkih političara, pa otuda i pojedine ocjene da je i to jedan od razloga zašto Bošnjacima ne odgovara Srbin za načelnika opštine.Gotovo je javna tajna da je taj novac završio u Sarajevu, Tuzli i Vogošći i da nije došao do bošnjačkog naroda u Srebrenici. ......
https://i1.wp.com/www.star.gr/publishingimages/2015/12/301215104151_1369.jpg

 
Jedan od najvećih svetskih naučnika na polju teorijske fizike, doktor Mičio Kaku, nedavno je izjavio da su teorijske čestice zapravo dokaz da je univerzum kreirala viša inteligencija.Nakon što je analizirao ponašanje subatomskih čestica koje se kreću brzinom većom od brzine svetlosti i koje imaju sposobnost da “odlepe” prostor i materiju, Kaku je zaključio da univerzumom upravljaju zakoni i principi koje je jedino moglo da kreira neko inteligentno biće....
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
U vreme kralja Milutina ( 1282 do 1321. ) na srpskom dvoru jelo se zlatnim viljuškama i kašikama , a u Evropi je viljuška prvi put uvedena u : XVI veku , u vreme Henrika III i to je doživljeno kao izuzetan događaj .....

 .........https://www.youtube.com/watch?v=u_NHcuMfi30http://cdn2.img.sputniknews.com/images/102631/64/1026316403.jpg../////////////
 HAG:
Glavni cilj Haškog tribunala jeste da okrivi suprotnu stranu, tj. onu protiv koje je NATO ratovao i protiv koje su se borili Zapadni političari: Klinton i ostala gamad.Nakon što Međunarodni sud optuži Srbe, po Međunarodnom pravu više nikada u budućnosti niko neće moći da pokrene sudski proces protiv Amerike i NATO-a, u cilju traženja ratne odštete ili bar moralne satisfakcije.Po međunarodnom pravu, ako se za jednu stranu dokaže a je kriva, druga se automatski oslobađa i ne može joj se suditi. Naravno, ovdje se nije radilo samo o "ljubavi prema muslimanima", nego i o vlastitoj koži jer da je kojim slučajem haški sud proglasio muslimane za krivce rata u Bosni, onda bi i Amerikanci automatski bili krivi - ako ništa, ono bar moralno. ...Jedan od sudija u haškom tribunalu, Frederik Harhof, napisao je pismo u kome se obratio svojim kolegama rečima: “haški sud ne deli pravdu, već provodi političke odluke.U svom dramatičnom pismu danski sudija ističe da su haške sudije prisiljene da svesno puštaju ratne zločince na slobodu.Monstrum Naser Orić nije mogao biti osuđen od Haškog tribunala, jer bi javnom mnjenju u svetu bilo jasno da je zločin nad muslimanima,a sada Bošnjacima, u julu 1995. godine predstavljao osvetu zbog prethodnih zlodela Orićevih snaga nad srpskim civilima.Sav taj haški cirkus ima samo jedan cilj - da pokaže svijetu i bjelosvjetskim političarima, da ako ne budu radili onako kao što im to Bijela kuća zapovjeda, onda će završiti poput srpskih političara.…  

Da nije bilo zločina nad Srbima oko Srebrenice, danas ne bi bilo ni groblja u Potočarima...Srebrenica je najveća politička prevara u prošlom vijeku. U njoj je pobijeno između 900 i 1500 muslimana, uglavnom krvnika i ratnih zločinaca koje su stanovnici okolnih sela Srebrenice prepoznali kao ubice i zločince...Ne zaboravimo,kako tvrdi Ibran Mustafić, da je između 500 i 1.000 muslimana/Bošnjaka iz Srebrenice ubijeno od strane Nasera Orića i svojih sunarodnika tokom proboja ka Tuzli, jula 1995....Srebrenica je najveća politička prevara u prošlom vijeku. U njoj je pobijeno između 900 i 1500 muslimana, uglavnom krvnika i ratnih zločinaca koje su stanovnici okolnih sela prepoznali kao ubice i zločince..... 
 SREBRENICA:
Stvarni genocid u Srebrenici bio je brutalno masovno ubistvo Srba, uz korišćenje sekira, noževa, bodeža, kovačkih čekića, gvozdenih šipki, bacača plamena,eksploziva i nabijanje na kolac – ostatak uspomene na otomansku okupaciju. UBIJANO JE SVE ODREDA!Od 1992. do 1995, dakle – pre masakra u Srebrenici, više od hiljadu srpskih civila pobijeno je na ZVERSKI način od strane Nasera Orića i njegovih koljača.Smrt dečaka Slobodana Stojanovića (11 ) u Srebrenici pokazala je koliko se mrzelo sve srpsko.On je pronađen sa šest izbijenih zuba gornje vilice i sa razrezanim trbuhom u obliku krsta, a ruke su mu do lakata bile odsečene.On se vratio u selo da uzme svog psa kojeg je zaboravio, kad su bežali od koljaća Nasera Orića.Vidoje Lazić je razapet na krst, Dimitrić Mileva isečena na komade, Rade Kukolj, ispečen na ražnju.Najmlađa žrtva Orićevih zlotvora je Vladimir Gajić,koji je imao  samo četiri godine, Novica Bogićević četrnaest,a među žrtvama su i stariji: Risto Popović 73 godine,Vladimir Stojanović od 78, a najstarija žrtva Mara Božić imala je 84 godine.Drago Mitrović iz Podravanja kod Srebrenice kao dečak je čudom preživeo ustaško klanje. Pola veka kasnije, duž starih ožiljaka na vratu, potomak krvnika mu je odrubio glavu: ”Preživeo si 1941, sada sigurno nećeš!”...Da nije bilo zločina nad Srbima oko Srebrenice, danas ne bi bilo ni groblja u Potočarima!.…...   

/////////////////////////////////////////////////////////////////

Svi lingvisti tvrde, da su bosanski i sprski jezik različiti samo po imenu! Da bi dva jezika bili posebni jezici, oni moraju biti različiti po lingvističkim kriterijumima.To nije slučaj sa "bosanskim jezikom" kada se posmatra u odnosu na srpski, jer i svi bošnjački lingvisti tvrde da su "bosanski" i srpski jezik različiti samo po imenu, ali da je prema lingvističkim kriterijumima riječ o istom jeziku......U pojedinim pokrajinama Nemačke jezik se toliko razlikuje, a da pritom nikome ne pada na pamet da lokalne dijalekte proglašava posebnim jezicima. Čak ni Austrijanci za svoj jezik ne kažu da je austrijski, već nemački, bez obzira na evidentne razlike....Da bi "bosanski" zaista bio lingvistički poseban, a ne samo preimenovani srpski jezik, on bi se, između ostalog, bar 20 odsto morao razlikovati od srpskog. To znači da bi morala da postoji komunikativna prepreka u sporazumevanju sa govornicima srpskog jezika. Naučno gledano, "bosanski" je zaista jezik kome su više podobni kriterijumi vica, humora, pa čak i sarkazma, nego kriterijumi lingvistike kao ozbiljne nauke.... Da takozvani bosanski jezik nikako nije jezik različit od srpskog, možda najbolje pokazuje najveći muslimanski lingvista Midhat Riđanović u svojoj najnovijoj knjizi. U poglavlju "Kako nas je Fata obrukala u susednoj državi" analizira, kako sam kaže, "bezočan slučaj plagijata" Fatime Pelesić Muminović, koja je pod imenom "bosanskog jezika" objavila doslovce prepisan jedan beogradski udžbenik srpskog jezika za strance, a to recenzijom odobrio najznačajniji ideolog "bosanskog jezika" profesor Senahid Halilović?! Zar to nije najbolja praktična potvrda da je "bosanski" samo preimenovani srpski jezik!/ha,ha.....Da je svest o pripadnosti muslimana srpskom stablu bilo među narodnim prvacima odnegovano pre stvaranja Jugoslavije, pokazuje muslimnsko-pravoslavni ugovor o uređenju Bosne i Hercegovine od 1902. godine, kojim je pokušano sprečavanje austrijske namere da sve došljake u Bosnu i Hercegovinu (strance) predstavi za Hrvate i da srpski jezik proglasi ''zemaljskim'', ili ''bošnjačkim''. Zato su Gligorije Jeftanović, Vojislav Šola, Alibeg Firdus i Bakirbeg Tuzlić uneli Član 11: ''Narodni i službeni jezik je srpski, a pismo ćirilica. Ne priznaje se pravo zavičajnosti nikome – ko je došao s okupacijom ili posle nje, pa ni njihovim potomcima, makar da su u Bosni rođeni''.Muslimani nikada nisu usvojili nijedan strani jezik pa ni turski i pored petovekovne vladavine Osmanlija. LJubomorno i uporno su čuvali svoj maternji jezik kojim su govorila i njihova dojučerašnja braća pravoslavci.....Jezik kojim govore muslimani/Bošnjaci može da se zove bošnjački, po narodu, a nikako bosanski, po državi..... Vuk Karadžić je napravio Gramatiku srpskog jezika, koju danas koriste i Hrvati i muslimani, pa zbog toga nema govora da su njihovi "jezici" ustvari nekakav novi jezik. ........Jezik je jako interesantna stvar, možeš da ga mijenjaš, siluješ, razgrađuješ, ali ipak, ni nakon 13 vjekova ne možeš da pobjegneš od gorke istine da smo svi mi, slovenski narodi, ustvari - jedan te isti narod. .... Dvojno pismo je srpska tradicija, a takvih slučajeva ima dosta:. Ustvari, postoji još dosta zemalja koje imaju dva zvanična pisma: Kinezi, Kanađani, Ukrajinci, Bjelorusi, Kazahstanaci i mnogih drugih! Opšte je poznato da je Vuk živeo i radio u Beču. Nekada su jezik kojim govorimo zvali "srpsko-hrvatski" ili "hrvatsko-srpski". To ne znači da su postojala dva jezika nego da su dva naroda govorila istim jezikom.Sa cijepanjem Jugoslavije, političari su pocijepali i jezik.... Bosanski jezik postoji samo u glavi idiota i ludih političara! A da je to tako dokazuje i činjenica da Evropska Unija nije voljna da obezbjedi prevodioce za srpski, hrvatski ili ne daj Bože "bosanski" jezik. .....Muslimani su postali "narodnost" političkom odlukom "druga Tita". Ovo je i jedinstven slučaj u istoriji da se jednoga jutra milion stanovnika jedne zemlje probudi i sa radija sazna da više nisu narod (Srbi muslimanske vjeroispovjesti) već narodnost.Na njihovu nesreću, ime za tu narodnost je izabrano vrlo tragično jer riječ "muslimani" ništa ne znači. Dvadeset godina kasnije su na "popravnom ispitu" dobili nešto bolje ime - "Bošnjaci". .....Strani lingvisti sa podsmjehom govore o jeziku Bošnjaka koji se na engleski prevodi kao "Bosnian" tj. podrazumjeva se da je zajednički jezik sva tri naroda....I Andrić i Meša Selimović ostavili su više pismenih dokaza da pišu srpskim jezikom i da pripadaju srpskoj književnosti....Upotreba pisma nije nacionalna diferencijalna crta – pa je latinica sastavni deo srpske kulture....Naziv bošnjački jezik odgovara nazivu bošnjački narod, dok bi bosanski jezik odgovarao terminu bosanskog naroda, a takav narod ne postoji....


///////// Dvojno pismo je srpska tradicija, a takvih slučajeva ima i u Svijetu. Ustvari, postoji još dosta zemalja koje imaju dva zvanična pisma: Kinezi, Kanađani, Ukrajinci, Bjelorusi, Kazahstanaci i mnogih drugih! ...Zbog naše nemarnosti, Hrvati su nam sem jezika, pisma i gramatike, prisvojili i - književnost. Primjera radi, mnogi srpski pisci koji su svoja djela štampali na latinici, danas se po bibliotekama širom svijeta klasifikuju kao - hrvatski pisci!
///////////////
Fašizacija takozvane bošnjačke "elite" je počela 1993., a danas je dostigla svoj vrhunac.
Laž je postala smisao svakodnevnog života, a istina proglašena "islamofobijom".
Svako tko drugačije misli i govori im je islamofob....ha,ha...
///////////////////Kako je srpski jezik postao i hrvatski

 Nauci je takođe dobro poznato da su čakavski i kajkavski dijalekti nastali na tlu Hrvatske i da oni predstavljaju izvorni hrvatski jezik. Hrvati su se svoga čakavskog i kajkavskog jezika odrekli u prvoj polovini 19. veka i prihvatili su Vukov, srpski, štokavski govor. Tako je srpski jezik postao i hrvatski, zajednički, srpski i hrvatski, srpski ili hrvatski, srpskohrvatski i hrvatskosrpski. Težnja za zajedništvom i zajedničkom državom Srba i Hrvata išla je naruku stvaranju jednog, zajedničkog srpskog i hrvatskog jezika. To se ispoljilo posle 1918. godine, za vreme kraljevine Jugoslavije, i naročito posle 1945. godine, za vreme druge, Titove Jugoslavije, u kojoj je svako bratstvo i svako jedinstvo, pa i ono u jeziku, bilo nešto u što se nije smelo dirati....

 Sada, posle toliko godina, nauka konačno ima pravo na svoju reč, bez uplitanja politike. Mogu se od jedne države stvarati dve i više država, ali se od jednog jezika ne mogu stvarati dva i više jezika jer je jezik nedeljiv. Od srpskog jezika ne može se stvarati hrvatski, pa bosanski, pa crnogorski, pa ko zna koji još jezik. On je uvek bio srpski i uvek ostaje srpski, ma ko govorio njime i ma gde se govorilo njime, u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni, Crnoj Gori ili na bilo kojem kraju sveta...

 Da nije bilo Srba, ne bi bilo ni današnje Hrvatske ....Vodeći hrvatski istoričar, dr Tvrtko Jakovina priznao da su Srbi 1918. spasili Hrvate i da Hrvatska nije ušla u prvu Jugoslaviju da danas ne bi postojala.Jakovina kaže da je 1915. Srbima bilo ponuđeno da uzmu Slavoniju, BiH, Liku i deo Dalmacije i stvore srpsku državu. Istra i drugi deo Dalmacije bio je obećan Italiji. Ono malo Hrvatske, tzv. regija Hrvatska (Zagorje i oko Zagreba) trebala je ostati u sklopu Mađarske.Da je Srbija tada pristala, danas bi tzv. Hrvati iz Zagreba i Zagorja bili Mađarska provincija i relikt prošlosti, a ostatak katoličkog stanovništva iz Dalmacije, Slavonije, Like i BiH bi bio ono što u stvari i jesu – Srbi katolici rekao je Jakovina ....Posle Prvog svetskog rata, preveli su ih iz poraženih, na stranu pobednika, posle Drugog svetskog rata, preveli su ih takođe iz poraženih na stranu pobednika.A za zločine, najveće zločine u istoriji Evrope (i Hrvatska je jedina država u kojoj su postojali dečji logori!), malo je ko odgovarao...  
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Preimenovanje srpskog u hrvatski jezik, uvijek je vršeno samovoljno i nasilno – čineći to nožem; zvanično i prvi put, Rješenjem Ante Pavelića i njegove ustaške klike 1941. godine. Drugi put, na sličan način, nasilno i samovoljno, jezik je mijenjan odlukom Tuđmanove vlasti 1993. godine, bez ikakve naučne osnove i naučnog obrazloženja. 

Zbog naše nemarnosti, Hrvati su nam sem jezika, pisma i gramatike, prisvojili i - književnost. Primjera radi, mnogi srpski pisci koji su svoja djela štampali na latinici, danas se po bibliotekama širom svijeta klasifikuju kao - hrvatski pisci!


Ono što danas imamo u gradu ispod Srđa, u Konavlima, hrvatstvo zasnovano na mržnji prema Srbima, delo je bečkog dvora i Katoličke crkve.U kalendaru "Dubrovnik" za prostu 1898. godinu, štampanom u dubrovačkoj Štampariji A. Pasarića, nalazimo, uz ostalo, i podatak kojim jezikom se u to vreme govori u Dubrovniku i to, stoji u kalendaru, "govor u kući". Od 11.177 stanovnika Dubrovnika njih 9.713 izjasnilo se da govori srpskim jezikom. Italijanski je koristilo 716, nemački 285, mađarski 384 stanovnika grada. Neki su se izjasnili da govore češki, slovenski, poljski i ruski, ali niko, ni jedan jedini stanovnik Dubrovnika, nije rekao da govori hrvatskim jezikom.Dubrovčanin Natko Nodilo, istaknuta ličnost javnog života Dubrovnika, osamdesetih godina 19. veka, pisao je: "U Dubrovniku, ako ne i od prvog početka, od pamtivjeka, govorilo se srpski, govorilo kako od pučana, tako i od vlastele, kako kod kuće, tako i u javnom životu".Dum Ivan Stojanović, jedan od najuglednijih Dubrovčana druge polovine 19. veka, bio je katolički sveštenik, ali sa duboko usađenim osećanjem srpstva. U knjizi "Dubrovačka književnost" napisanoj pred smrt, 1900. godine, Stojanović ističe da su Dubrovčani po veri uglavnom katolici, ali po poreklu i jeziku Srbi.Hrvatska istorija satkana je od laži i falsifikata. Na tome se radi pedantno, strasno, sa velikom upornošću, na početku uz podsmehe drugih, ali na kraju se smeju falsifikatori i lažovi.....Kako su Austrija i Katolička crkva, za neverovatno kratko vreme, manje od jednog veka, gradu Dubrovniku promenili istorijske predznake, izbrisali skoro sve srpske tragove, a u hrvatsku istoriju, kulturu i nauku upisali imena koja nemaju ni najmanje veze sa Hrvatima........Srpski jezik i pismo pretrpeli su najjači udarac na kraju pretprošlog veka kada je uspostavljen hrvatski jezik. Drugi udar usledio je 1945. godine uspostavljanjem makedonskog jezika, njegovim odvajanjem od srpskog bića....Hrvatski jezik ne postoji, jer se temelji na Vukovom rečniku....Dokument od 14. maja 1945. godine svedoči o naredbi komunista,po kojoj svi katolici u Hrvatskoj moraju biti Hrvati, bez obzira na to kako se lično izjašnjavaju....Na Velikom katoličkom kongresu u Zagrebu 1900. godine, Vatikan je odlučio da granice pravoslavlja pomeri prema istoku, 30 kilometara ispod Zagreba ili šest kilometara ispod Karlovca. To je početak nastanka hrvatske nacije....Postojanje srpskog jezika u Hrvatskoj je nepobitna istorijska činjenica. Zna se tačno kada je, gde je i ko se odrekao hrvatskog jezika i preuzeo srpski jezik u Hrvatskoj.Kada? Tačno 28. marta 1850.
Gde? U Beču.Ko? Odrekli se hrvatskog, primili srpski i potpisali svojom rukom: Ivan Kukuljević, Dimitrije Demetar, Ivan Mažuranić, Vinko Pacel, Stjepan Pejaković, Franjo Miklošić. Predali su im srpski jezik na upotrebu i potpisali svojom rukom: Vuk Stefanović Karadžić i Đuro Daničić.Preimenovanje srpskog jezika u hrvatski uvek je vršeno samovoljno i nasilno, najpre rešenjem Ante Pavelića i ustaške vlasti 1941. godine. Tada je novi hrvatski jezik pravljen nožem. Drugi put, na isti način, takođe samovoljno, pravljen je odlukom Tuđmanove vlasti 1993. godine, bez ikakve naučne jezičke osnove i naučnog obrazloženja.Čak ni u Deklaraciji o položaju hrvatskog jezika iz 1967. godine nije naveden nijedan naučni jezički razlog za proglašenje hrvatskog jezika.Stvarane su veštačke razlike kako bi se hrvatski jezik prikazao kao zaseban jezik, drukčiji od srpskog.Srpski jezik u Hrvatskoj ostao je u suštini isti, čist i blistav, kakvoga je Vuk predao Hrvatima u Beču 1850. godine. Hrvati se prave kao da su zaboravili da su se svoga jezika/čakavskog i kajkavskog/ sami odrekli i javno ga odbacili, a prihvatili i prigrlili srpski....Ne može se srpski jezik rezati nožem i deliti na komade, po plemenskim, verskim i državnim granicama. Tako se ne radi nigde u svetu.Svuda u svetu i u Evropi je drukčije nego u Hrvatskoj. Bosanski jezik ustanovio je u Bosni Benjamin Kalaj u vreme aneksije i okupacije Bosne od Austro-Ugarske.To isto desilo se i u Prvom svetskom ratu, posle austrijske okupacije Srbije, kada je i u Beogradu zabranjena ćirilica. U Drugom Svetskom ratu 1941. godine opet je zabranjen srpski jezik u Bosni. Učinili su to Nemci, ustaše i muslimani koji su ih podržavali.....Kada su Hrvati prihvatili i "prigrlili" srpski jezik, kako je rekao Ljudevit Gaj, tada nije postojalo pismo, osim ćirilice, na kojem bi se srpski jezik mogao pisati i čitati. Hrvati su zajedno sa svojim hrvatskim jezikom odbacili i svoju latinicu, na kojoj je pisan kajkavski hrvatski jezik. Hrvatska latinica nije odgovarala glasovnim potrebama srpskog jezika pa je odbačena zajedno sa hrvatskim kajkavskim jezikom....U Vukovo vreme nije bilo zamislivo da se srpski jezik piše i čita ćirilicom van Srbije. To u 19. veku nije dopuštala Austro-Ugarska država i katolička crkvaLatinično pismo stvorio je Vuk Karadžić i dopunio Đuro Daničić, oba Srbina. To su činjenice koje ukazuju da je latinica takođe srpsko pismo, kao i ćirilica. Ona nije ni hrvatska ni katolička, nije vatikanska ni ustaška, nego po svome poreklu, svojoj ulozi i svojim tvorcima u svemu srpsko pismo srpskog jezika. To što još i danas mnogi smatraju da je srpski jezik hrvatski jezik, a latinica hrvatsko pismo, stvar je velikih vekovnih obmana i zabluda, ali i loše obaveštenosti, pa i neznanja....
Ljudevit Gaj u svojoj "Danici hrvatskoj,slavonskoj i dalmatinskoj" u broju 31. za 1846. godinu, između ostalog, napisao je da: ‘… sav sviet zna i priznaje, da smo mi književnost ilirsku podigli; nama nije ni izdaleka na um palo ikada tvrditi, da to nije srpski ,već ilirski jezik; ponosimo se i hvalimo Bogu velikomu, što mi Hrvati s braćom Srbima sada jedan književni jezik imamo'“ (D.Ruvarac, 1997, DžIV). I Josip Juraj Štrosmajer to priznaje....
Da Hrvati dugo vremena nisu bili svesni koji im je jezik, vidi se po tome što su tokom devetnaestoga veka upotrebljavali ĉitavo mnoštvo naziva, traţeći kako da njima obuhvate i oznaĉe svoj nacionalni idiom......Kada engleski pisci i lingvisti prihvate da engleski jezik u Americi, Kanadi i Australiji nije engleski, nego američki, kanadski i australijski, tada i srpski pisci i lingvisti mogu prihvatiti da srpski jezik u Hrvatskoj, Bosni i Crnoj Gori nije srpski, nego hrvatski, bosanski i crnogorski.....Moćna katoliĉka crkva, koja je i dala Hrvatima osnovnu odrednicu, pokatoliĉavanjem je pretvorila u Hrvate sve one izdanke drugih naroda, koji su dospeli pod njenu moćnu ruku. Tako se u Hrvate pretapaju ne samo Sloveni, već i drugi evropski narodi, bilo koje vere da su prethodno bili.............Dodajmo još ovome samo jednu napomenu Vikentija Makuševa, koji se bavio stanovništvom Dalmacije. On je na osnovu zvaničnih dokumenata Dalmatinskog sabora izveo podatke o broju Srba:„Smatram korisnim da saopštim pouzdanije statističke podatke o Dalmaciji na osnovu knjige koju je objavio Dalmatinski sabor 1863. godine.Stanovništvo Dalmacije sastojalo se u 1860. godini (na 232 km2) od 427.600 stanovnika, od kojih je bilo 20.000 Talijana, 1.000 Šiptara (kod Zadra), oko 400 Jevreja i 406.200 Srba. Mnoštvo stanovništva pripada katoličkoj veri (333.800 stanovnika 1857. godine); pravoslavnih je bilo 77.144, unijata 341..."...Da na Balkanu, posle VIII veka, nije bilo nikakve jeresi, pa ni bogulske, to nam pokazuje i istorija borbe koja se vodila između Istočne i Zapadne crkve i dovela do crkvenog rascepa 1054. godine. Za sve to vreme vodila se borba samo između te dve crkve, a ni jedna ni druga nisu se borile protiv neke treće crkve ili jeresi.//////////


Vrijheid van Godsdienst houdt in dat de staat neutraal staat tegenover religie en dat is met de islam onmogelijk omdat de Islam een theocratie bij uitstek is. Zodra de islam zich politiek gaat manifesteren zal zij alle denkbare facetten van het leven gaan overheersen. Zij verwerpt de democratie en de democratische wetten en plaatst er de sharia voor in de plaats. Verdiep je eens in wat de islam werkelijk inhoudt, er is literatuur genoeg. ( Afshin Ellian, Hans Jansen, Oriana Fallaci, Carel Brendel, Joost Niemöller, Martin Bosma, etc...) 
Zit je nou een beetje te trollen of meen je dit serieus?
Lachwekkende onzin wat je verkondigt.
Jammer dat je reageert op een onderwerp waar je geen kaas van hebt gegeten.
Laat ik even duidelijk maken dat ik in eerste instantie niks tegen moslims HAD, maar de laatste jaren is mn mening door alles aardig veranderd kan ik melden.
En er zijn heus wel goede moslims. Maar het valt me de laatste tijd op dat als bijvoorbeeld: een groepsverkrachting is...meestal moslims....roofoverval..moslims, zelfmoordterrorist..moslims, aanslag...moslims en ga zo maar ff door.

Laat je eens nakijken...
 Ik heb geen tijd meer om op je racistische commentaren te reageren!
Heb jij bovenstaand artikel echt gelezen?
 ..Lees de koran beter, er staan heel wat oproepen in tot het doden van ongelovigen, de ISIS strijders en metgezellen die zich vol overgave als bom laten gebruiken, zijn geen criminelen, maar gehoorzamen de dagelijkse oproepen van de Imams in de Moskeeën, die ook niets anders vertolken dan wat hun geleerd is.
Ik moest lachen :) Dank je!
Jij stelt jezelf voor met die woorden...
 je hersens zijn toch al naar de kloten ha ha ha...
 Ik ga op zoveel stupidity geen eens antwoord geven...
 Ga een hobby zoeken, want in discussieren faal je tragisch en schiet je oma maar in een baan om de aardeeeeeeeeeee....
Ik moest lachen :) Dank je!
Ik vind je opmerking erg dom ....Zelden zoveel onzin bij elkaar gezien. ....Even verder kijken dan je neus lang is....
De reactie van sommige mensen hier is totaal nergens op gebaseerd en lijken oorzaak en gevolg niet uit te begrijpen....
Ik moest lachen :) Dank je!
Jij hebt echt wel een paardenbril op, hé!...
 Zelden zoveel onzin in een paar zinnen tekst gelezen.
Probeer eens op de door mij geleverde argumenten in te gaan in plaats van ze systematisch te ontkennen.Alle door mij geleverde argumenten zijn voorzien van bronnen en door u controleerbaar......Dit noemen ze propagenda. Puur haatzaaien....jij als een klein kind gelooft alles wat je ziet op het internet....ha,ha....Wordt eindelijk een keer volwassen...Man ga wat hersencellen kweken....Wat jij doet is stomweg de media volgen en niet verder kijken dan jou neus lang is!.....Verdiep je eens in de materie, voor je roeptoetert, sneuneus...Nog meer van die belachelijke reacties?Meschien kun je beter met voetballen bezighouden en geen lulverhalen vertellen  ....Flikker toch eens op met je lullige getrol...Wil je naar de huis komen? Je moeder heeft jouw brood gebracht! ....achterlijke geitenneuker!.... Ik heb meer respect voor varkens, dan voor jouw soort genetisch afval....Rot op stuk kamelenstront, wees dankbaar dat je in dit land de mogelijkheid hebt gekregen te leren schrijven en lezen. Ondankbare geitenneuker...Dus jij wilt ons neuken, zodat je geit even rust heeft?...ha,ha...Meen je deze reactie nu echt?....Je hebt domme mensen en domme vragen, ...jij blinkt uit in beide.....Heb je die van jou IQ wel eens getest?Dat je jezelf hiermee voor lul zet merk je blijkbaar niet.Ik laat mij niet de mond snoeren door een sukkel die niet weet waar hij over praat.Argumenten die jij hier aandraagt complete larie en apenkool zijn en dat je de waarheid niet onder ogen wil zien. ....Wat jij doet is trollen, geen argumenten meer dus maar treiteren. ...Ga toch zitten.Je lult zonder kennis van zaken...Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil....Waar haal jij die onzin vandaan? Ben je nu hier weer bezig met je mentale ontlasting?...Kom met argumenten.Feiten wil ik en niet die uitgekauwde onderbuikprietpraat van je!... Eens even wat meer in de feiten verdiepen voordat je zo'n uitspraak doet.....Ga je eens iets meer verdiepen in de islam,ipv onzin uit te kramen....WAT? Ga je nu klinkklare leugens vertellen uit een ongenuanceerde wanhoop?he,he.Maak jezelf niet belachelijk....Dit zijn de feiten.... Nou verder verspil ik geen tijd meer aan uw onzin.....Wat een onzin, leuk om te zien hoe je, jezelf voorstelt. ......Ik maak jou niet belachelijk. Dat doe je zelf....Gelooft je in eigen leugen?.... Laat me niet lachen...Als iemand kritiek heeft op het beleid ten aanzien van de multiculturele samenleving/vraagstuk, wordt ie gelijk in de extreem rechtse of racistische hoek geplaatst....Waar haal je die onzin nu dan weer vandaan?... .Leuk verhaaltjes, alleen het slaat nergens op.Komt dat verhaaltjes uit je linker of rechter duim gezogen?....blijf nu niet almaar als een kip zonder kop doorkakelen.Argumenten die jij hier aandraagt complete larie en apenkool zijn en dat je de waarheid niet onder ogen wil zien.....Het volgende zegt ook genoeg:..Dat zijn gewoon de feiten hoor: ..Ga lekker terug naar dat baardapenland van je...achterlijke geitenneuker!..Ik zie niet in waarom ik mijn kostbare tijd zoe verdoen aan een discussie met iemand waarvan de hersens niet groter zijn dan een pinda....Tijd voor je (p)illetje?..Misschien moet jij maar een keer je luier verschonen. Je kan doorgaan met negatieve reacties op mijn schrijven te geven, probeer dan met de FEITEN!!! ....Kom met argumenten.Feiten wil ik en niet die uitgekauwde onderbuikprietpraat van je!...Waar haal jij die onzin vandaan? Komt dat stukje rechtsstreeks uit je propagandafolder?....Stop de islamisering van Europa!.Als je iets beweert, moet je zorgen dat de feiten aan jouw kant zijn. Dat is in deze situatie zeker niet geval. Ik ben blij dat je dat allemaal goed weet, en dat je geen "aluminimum hoedje" draagt. Nee, je hebt duidelijk iets anders op het hoofd...gewoon blijven lachen dat doe ik ook. Hou toch op zeg! Leuke fantasie heb jij.Vertel dan eens over "wat je weet en kent" en zo niet, beklaag je dan niet...Ik weet dat je niet veel kennis hebt over dit onderwerp vandaar dat je snel propaganda als waarheid ziet.Dit neem ik jou niet kwalijk, want het is mij bekend dat als leugens vaak worden herhaald dat deze dan als waarheid worden beschouwd....Welke paddo heb je geslikt?Dat je jezelf hiermee voor lul zet merk je blijkbaar niet....... ..Het Christendom heeft in de eerste 3 eeuwen van haar bestaan op een vreedzame wijze het Christendom verspreid.De Kruistochten waren NIET een gevolg van een agressieve en imperialistisch Christendom.De kruistochten vonden plaats van circa 1095 tot 1230 na Christus en hadden tot doel de heilige plaatsen van het Christendom te heroveren op de moslims, die er kort na de dood van Mohammed binnengevallen waren….Het is van belang te weten dat nergens in de bijbel oorlogen voorkomen om het geloof in God te verbreiden…….Heb jij wel meegekregen dat christelijke, katholieke en niet gelovige Nederlanders ook homo's in elkaar slaan, bespugen, bespotten enz? Of mogen die dat wel? Doe niet net alsof het niet overal voorkomt.....
De profeet Mohammed het perfecte voorbeeld voor de moslim. Zeggen alle moslims.Volgens de hadith zijn onder Mohammeds leiding honderden gevangenen onthoofd, de keel afgesneden terwijl ze ongewapend waren, weerloos dus. Qurayza heetten die gevangenen en, o ja… ze waren geloof ik joden… De mannen van IS doen dingen die die daad kopiëren, onderwijl zeggen ze woorden die Mohammed overleverde via de Koran....

Aboutaleb is wolf in schaapskleren,een man die zich voordoet als een liberale moslim, maar in zijn prive leven het religieus conservatisme omarmt.Deze Aboutaleb zou volgens zijn zeggen alleen een huwelijk met een moslim toestaan voor zijn dochter.En waar de loyaliteit van de moslim ligt? En die ligt tot nu toe niet bij de gastcultuur!Dus,Aboutaleb is meer Marokkaan en moslim, dan Nederlander......

We moeten zij aan zij met Israel staan. Het is het bolwerk van onze beschaving in het Midden-Oosten. Het is het licht in een zeer duistere omgeving. Israel vecht onze strijd.

Muhammad  Ali was meer dan een bokser. De man was een uitgesproken racist, was voor rassensegregatie, geloofde dat het mengen van blank en zwart bloed een grote fout was. Hij was ook een uitgesproken homohater, en een antisemiet. Ook mocht hij graag passages uit de koran citeren waaruit bleek dat de vrouw een ondergeschikte rol aan de man had…Boxen is een tamelijk domme “sport “... Hij was lid van de Nation of Islam….Nation of Islam is een Amerikaanse organisatie van donkere moslims, die vooral in de jaren 60 bekend was. Het was een religieuze en politieke beweging, die suprematie van het zwarte ras predikte,die haat tegen blanken en Joden predicte. . ...