Saturday, January 2, 2016

The Danube Civilization: Oldest in the World!

/////////////////////////

De Ramadan maand is van oudsher een periode waarin de aanslagen en het geweld wereldwijd toenemen.Voor jihadisten/maar ook voor niet-jihadisten/ is de ramadan de maand van strijd en verovering.Een maand van strijd tegen de vijanden van de Islam, een maand van strijd tegen de ongelovigen/niet-moslims.Jihadisten onderbouwen hun gewelddadige opvattingen met betrekking tot de ramadan door te wijzen naar het islamitische verleden. De vroege moslims vochten, onder leiding van Mohammed, veldslagen uit tijdens de ramadan.Onder andere de slag bij Badr, de eerste veldslag tussen moslims en niet-moslims, werd uitgevochten tijdens de ramadan. Daarnaast veroverden de moslims onder leiding van Mohammed de stad Mekka gedurende de vastenmaand.Ook na de periode van de vroege islam vonden voor moslims belangrijke veldslagen plaats tijdens deze periode. Elk jaar, tijdens de Ramadan, worden er nog steeds mensen over de hele wereld vermoord... Islam heeft de westerse wereld de oorlog verklaard al 1400 jaar,maar "onze politici en media" zitten nog in de ontkenningsfase.......

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DAVOR DRAGIČEVIĆ koristi smrt svog sina Davida,za rušenje vlade u Banja Luci...Bah!...Simbol protesta nazvanih „Pravda za Davida” sa zloglasnom stegnutom pesnicom, je najprepoznatljiviji brend obojenih revolucija koji je nastao 90-ih godina u Beogradu i potom bio iskopiran od celog niza revolucionarnih pokreta širom sveta.Treba podsetiti da je u Srpskoj već jednom osujećen pokušaj obojene revolucije 2014. godine, kada se pobuna radnika u Tuzli preko noći pretvorila u nasilne demonstracije u velikom broju gradova širom zemlje. Zanimljivo da je i tada simbol protesta bila stegnuta pesnica.Građani RS su uglavnom prepoznali o čemu se radi i ostali mirni.Jedno od osnovnih obeležja obojenih revolucija jeste preotimanje i usmeravanje protesta pokrenutih nekim događajem koji je iskreno uznemirio javnost.U Republici Srpskoj krajnji ciljevi su jasni i neskriveni - destabilizacija Srpske i dovođenje na vlast u njoj probosanskih, prozapadnih, anacionalnih i `pro NATO` snaga!
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
De Koran bevat vele tegenstrijdige uitspraken. Wat op de ene plaats verboden is, wordt op een andere plaats nadrukkelijk verlangd – en omgekeerd.Want de soera’s in de Koran zijn namelijk niet chronologisch, maar op lengte gesorteerd – en de jongere soera’s (uit de gewelddadige late fase van Mohammed in Medina) doen de oudere uit de in vergelijking nog vreedzame periode in Mekka teniet.Over bijna ieder populair thema (vrouwen, christenen, Joden) vindt men positieve en negatieve, vreedzame en vernietigende uitspraken. Dit geheim wordt echter door islamitische geleerden als een graal beschermd – en alleen bij speciale gelegenheden geventileerd...Tegenover de eerstgenoemde positieve uitspraak ''Wie een mens doodt, heeft de hele wereld gedood!'' bestaan er talrijke volledig tegenovergestelde uitspraken, zoals de volgende: ''En doodt hen, waar je hen ook ontmoet…'' (soera 2, vers 191) of de uitspraak in soera 47, vers 4-5: ''Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bind hen dan vast…''....

In het begin van zijn missieactiviteit probeerde Mohammed nog op relatief vreedzame wijze de bewoners van Mekka voor zijn nieuwe monotheïstische religie te winnen. Hij verwachtte vooral, dat de Joden en de christenen zich zouden aansluiten bij zijn nieuwe religie. Maar hij werd teleurgesteld. Want noch de Joden noch de christenen dachten er aan om de leer van deze buitenstaander. Uit die tijd – ook wel de Mekkaanse fase genoemd – zijn dan ook de meeste van de vreedzame en tolerante soera’s van de Koran afkomstig. ....

In Medina werden Joden en christenen (en in hun gevolg alle ''ongelovigen'') in toenemende mate zwart gemaakt en voorgesteld als de ergste vijanden van de islam, die allemaal moeten worden gedood, opdat de islam zich kan uitbreiden.Uit die tijd – ook wel de Medinese fase genoemd – zijn dan ook de meeste van de intolerante en tot moord, oorlog en vernietiging van alle ''ongelovigen'' oproepende soera’s van de Koran afkomstig... Mohammed voerde vanaf 623 meerdere veldtochten! Hij was zodoende na zijn uittocht naar Medina niet alleen de profeet van de door hem gestichte religie, maar een veldheer, die in tientallen oorlogen en overvallen op karavanen duizenden mensen liet doden – en wiens moord- en wraakzucht zelfs de bewoners van Medina niet spaarde, dezelfde, die hem in zijn moeilijke periode met open armen hadden ontvangen.In zijn streven om Medina ''Jodenvrij'' te maken, organiseerde hij een ongelooflijke slachting onder de joodse stam van de Banu Qurayza: toen deze stam weigerde om op bevel van Mohammed in zijn geheel over te gaan tot de islam, liet hij in het jaar 527 na Chr. 700 joodse mannen (andere bronnen spreken van meer dan 1000 mannen) in een unieke slachting onthoofden en hun vrouwen en kinderen tot slaaf maken.Men mag Mohammed daarom gerust als een massamoordenaar van zijn tijd inschalen...

Terwijl de oorlogszuchtige soera’s uit de Medina-periode later kwamen dan de veeleer vreedzame soera’s uit de Mekkaanse periode van Mohammed, zijn hun inhouden wezenlijk belangrijker en meer bepalend voor de koers van de islam dan de vreedzame Mekkaanse soera’s. Dat is het antwoord op de vraag waarom de radicale vertegenwoordigers van de islam historisch altijd de boventoon voerden...Wie dit principe niet kent (en dat betreft de meeste moslims, vooral ook de meeste intellectuelen uit het Westen), staat zo goed als hulpeloos tegenover de elkaar tegensprekende inhouden van de Koran – en verwijst in zijn onwetendheid en wanhoop liever naar de vreedzame passages van de islam.Omdat in de islam het principe van opheffing geldt (het later gezegde is belangrijker dan het eerder gezegde) heffen de soera’s uit de intolerante en vredesvijandige late fase van de islam (Medina) de veeleer gematigde soera’s uit de Mekkaanse vroege fase van de islam quasi op.Met de relatief vreedzame en tolerante Koranverzen uit de Mekkaanse fase maakt de islam propaganda om nieuwe leden te werven.De gematigde islam bestaat daarom alleen maar in de hoofden van onwetende moslims en argeloze westerlingen.. ..'De naam ’gematigde islam’ is heel hatelijk, die is aanstootgevend en een belediging van onze religie. Er bestaat geen gematigde of niet-gematigde islam. Islam is islam en dat is het'' (Recep Tayyip Erdoğan. Bron: Milliyet, Turkije, 21 augustus 2007)....

Het doel van de Islam is het verkrijgen van wereldheerschappij (dar al-Islam) En op weg daar naartoe zijn alle middelen goed en geoorloofd – tot aan de vernietiging en uitroeiing van alle ''ongelovigen''/niet-moslims!...Lang voor het westerse imperialisme bestond het islamitische imperialisme, in de Noord- Afrikaanse staten (die overwegend christelijk en joods waren), in Spanje (Cordoba-islam), bij de verovering en het inpalmen van het oerjoods-christelijke Midden-Oosten of bij de overval op en de gedeeltelijke verovering van India, die miljoenen Hindoes het leven gekost en de vredelievende en zich niet tegen de moorddadige aanvallen van de Arabieren verzettende boeddhisten van India bijna uitgeroeid heeft. Ook het Ottomaanse rijk was islamitisch imperialisme, al lang voordat Spanjaarden, Portugezen en Engelsen vreemde volkeren koloniseerden. Maar politiek correct werd en wordt het imperialistische aspect van de islam door sociologen, politicologen, islamwetenschappers en historici tot op de dag van vandaag verzwegen of eenvoudigweg genegeerd...
......................................................................
De Koran beveelt moslims te vechten met niet-moslims, totdat ze alle andere religies uitroeien, zodat de Islam als enige echte "religie" in de wereld overblijft.Net zoals de nazi's alle andere rassen wilden vernietigen, denkt ook de Islam dat al wie een ander geloof heeft, bekeerd en desnoods uitgeroeid moet worden:„Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”/Koran- 2.193...„Strijdt tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen.”/Koran-9:14….„Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”/Koran 9:29…„Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!”/Koran -60.4...De Turkse premier Erdoğan de term ‘gematigde Islam’ zelfs een belediging vindt: “Er is geen gematigde Islam. Islam is Islam.”...
Natuurlijk zijn niet alle moslims geneigd tot geweld, maar het blijft nog altijd ijselijk stil van de kant van de veronderstelde meerderheid (??) van ‘gematigde’ moslims.En peilingen laten zelfs keer op keer zien, dat de extremisten ‘stiekem’ gesteund worden door 2/3 tot ¾ van deze ‘gematigde’ moslims.Een islamist met een pak aan en een das om, wil op termijn hetzelfde als een jihadist met een bomgordel. Natuurlijk, de methode is anders, het einddoel hetzelfde...En  “niet alle moslims zijn slecht!” irrelevant is.Want in nazi-Duitsland, in het Japan van de Tweede Wereldoorlog of in het communistische Sovjet-Rusland was de meerderheid van de mensen ook vredevol en toch heeft zich zoveel gruwel kunnen voltrekken in hun naam.De vredevolle meerderheid was irrelevant, omdat een kleine groep een grote groep kan domineren en betrekken in gruwelijke daden en daarom geen zin heeft om te claimen dat niet alle moslims slecht zijn.Feit is dat de fanatici op dit moment in de geschiedenis de Islam beheersen. Het zijn de fanatici die christenen en tribale groepen in Afrika systematisch afslachten en geleidelijk het hele continent in een islamitische golf overnemen. Het zijn de fanatici die bombarderen, onthoofden, moorden, of eerwraak plegen.Het is een hard meetbaar feit dat de vredelievende meerderheid, de ‘’zwijgende meerderheid’’ bang is en onbelangrijk….
http://devrijegedachte.nl/wp-content/uploads/niet-mijn-islam.jpgDe Islam en het Christendom verschillen als dag en nacht van elkaar! Het zijn twee totaal verschillende werelden.Mohammed een ideologie creëerde, die zijn rooftochten legitimeerde en daardoor roofzuchtige bedoeïenen aantrok voor een veroveringsoorlog, die geheel de toenmalige wereld overspoelde.Met het kromzwaard in de hand heeft hij het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was.De inhoudstafel van elke biografie van Mohammed is een opsomming van oorlogen, razzia’s, moordaanslagen van tegenstanders.Jezus Christus opdraagt zijn zwaard weg te doen.Hij leert de huidige christenen dat het woord van de ware God niet door geweld mag worden verspreid:“Wie het zwaard opneemt, zal erdoor vergaan,” zei Jezus.Geloof is een vrijwillige overgave, anders heeft het geen waarde…De Kruistochten waren geen agressieve oorlogen om het Midden-Oosten en Turkije te koloniseren.De Kruistochten(na ruim 4 eeuwen van nederlaag op nederlaag, eindelijk terugsloegen) waren verdedigingsoorlogen om te behouden wat van ons was.Ze begonnen echter pas na vijf eeuwen van islamitische Jihad, waarbij meer dan tweederde van wat voorheen de christelijke wereld was geweest, was veroverd, vernietigd of tot bekering gedwongen.En de Kruistochten er in ieder geval voor gezorgd hebben, dat de expansionistische en imperialistische ISLAM een gevoelige slag werd toegebracht en de opmars van de ISLAM richting Europa in ieder geval tijdelijk tot stilstand werd gebracht. Gaandeweg heroverden de christelijke ridders gebieden als Corsica, Sicilië, Malta, Cyprus en brachten deze opnieuw onder christelijke invloed tot op de dag van vandaag…….

De Christelijke erfenis in Europa te ontkennen, te vergeten of te verbergen is een belediging en een ernstige verarming waar we vroeger of later voor zullen moeten boeten.Christelijke waarden vormen de basis voor de Europese beschaving.Velen denken dat Griekenland en Rome model staan voor de antieke beschaving, die vernietigd is door christelijke barbaren, die de wereld in de donkere middeleeuwen stortten, en dat de beschaving gered is door de Renaissance, en pas de Verlichting ons de ogen opende voor de moderne wetenschap, het marktstelsel en de moderne democratie.Maar,het is simpelweg niet waar…..In het oude Griekenland en Rome had een mensenleven weinig waarde: zwakke kinderen werden ergens achtergelaten, kindermoord was niet ongewoon, pasgeboren dochters werden verdronken als men liever een zoon wilde, gladiators werden in de arena door wilde dieren verscheurd.Liefde speelde geen rol en Aristoteles meende dat vrouwen niet tot vriendschap in staat warenTegenover elk literair werk gewijd aan Socrates staan er duizend gewijd aan Christus of het christendom, tegenover elke afbeelding gewijd aan Socrates staan er tienduizend gewijd aan Christus, tegenover elk muziekwerk gewijd aan Socrates staan er honderdduizend gewijd aan Christus...De christelijke bijdrage aan onze wetgeving, economie, politiek, kunsten,recht, het gezinsleven, kalender en vakanties (holidays), aan onze morele en culturele prioriteiten is, dat we daarzonder een totaal andere maatschappij gehad zouden hebben.Het is vooral het christendom geweest dat vanaf het begin de gelijkwaardigheid van alle mensen, alle volken en alle rassen heeft gepredikt.De vrijheid en gelijkwaardigheid van alle mensen, oerchristelijke ideeën zijn!De mensenrechten (inclusief die van vrouwen en kinderen) hun wortels hebben in het Christendom.De vrouw werd in Jezus’ dagen als minderwaardig en zo’n beetje als een niet-persoon beschouwd tot zijn leer werd gehoord en gehoorzaamd.In de middeleeuwen werden kloosters in heel Europa centra van productiviteit, studie en kennis.De oudste universiteiten in Europa zijn begonnen als christelijke instelling.Bijna alles waar we trots op zijn in onze cultuur, heeft wortels in het Nieuwe Testament/Bijbel.De geschiedenis van het Christendom is feitelijk de geschiedenis van de Westerse beschaving….Het Christendom is niets anders, dan de grondslag van de vrijheid, het geweten, de mensenrechten en de democratie, criteria waaraan de westerse beschaving valt af te meten.Uit deze bron voeden wij ons nog altijd…DUIDELIJK?...LANG LEVE DE CHRISTELIJKE EUROPA!Als u niet openstaat met islamisering van Europa,bent u een islamofob,racist,fascist of nazi 

Het waren de Russen die Hitler versloegen!

Hitler was en linkse rakker, kijk maar naar zijn socialistisch programma waar hij de verkiezingen mee gewonnen heeft. NSDAP = Nationaal SOCIALISTISCHE Duitse ARBEIDERSPARTIJ. Behoorlijk links dus.Alle uitingen, cultureel als wel politiek en organisatorisch waren puur socialistisch.De ideologie van het socialisme en die van de nazi's evident dezelfde is.De ideologische wortels van zowel de nationaal-socialisten als van de fascisten liggen in het marxisme...Extreemrechtse etiket is een uitvinding van Stalin.Hitler en Stalin de volledige heerschappij in Europa ambieerden.Er was gewoon niet genoeg plaats voor alletwee. En dus beval Stalin in 1933 via de Komintern om de nazi's voortaan "fascisten" te dopen en ze als extreemrechts te bestempelen.En zo werd de fundamentalistische socialist Hitler opeens "rechts".En neo nazi’s dus ook......De strijd tussen de nazi’s en de sovjets was een oorlog tussen twee verwante ideologische systemen, tussen twee rivaliserende totalitaire socialistische broers. Net zoals de strijd tussen stalinisten en trotzkisten. Net zoals de oorlog tussen Viëtnam en Cambodja, of zoals een oorlog tussen de Sovjetunie en China zou zijn geweest....Adolf Hitler (nationaalSOCIALIST) Islam(de Arabische variant van socialisme) bewonderde en als veel geschiktere godsdienst zag voor zijn soldaten, dan het Christendom...Hitlers NSDAP was een linkse partij.Hij baseerde zich op het socialisme, wilde een sterke staat, collectiviteit ipv individu, geen vrije markt en toch, om een of andere redenen zijn ze Hitler " rechts" gaan noemen.De nazi’s hebben uit Rusland het éénpartijsysteem geïmporteerd en de bevoorrechte rol van de partij en haar leden in het openbare leven: de almachtige positie van de geheime politie, de oprichting van gelijkgezinde partijen in het buitenland [...] het gevangenzetten en executeren van politieke tegenstanders, concentratiekampen(de nazi’s zich voor hun concentratiekampsysteem hadden gebaseerd op de strafkampen zoals die in de jaren ’20 en ’30 in de Sovjetunie functioneerden).... De ideologie van het socialisme en die van de nazi's evident dezelfde is.De ideologische wortels van zowel de nationaal-socialisten als van de fascisten liggen in het marxisme.

Al in maart 1942 wisten de tegenstanders van nazi-Duitsland van de moord op de Joden.Dit blijkt uit een openbaar gemaakt geheim document/20 Feb 2011/ van de Amerikaanse geheime dienst OSS.Maar,waarom de Amerikaanse en Britse regering niets deden, om het uitroeien van de Joden tegen te gaan?...Toen Harry Truman nog een senator was, in de Senaat van de VS op 5 juni 1941 zei hij: "Als we zien dat Duitsland de oorlog wint moeten we Rusland helpen; en als Rusland aan de winnende hand is moeten we Duitsland helpen en op die manier laten we ze zoveel mogelijk aan het uitroeien gaan."

...............................................................................................................................
Geschiedenis is een verzameling leugens, die vanuit een bepaalde richting zijn verteld, cq opgeschreven en aangepast aan degene zijn zienswijze die het op papier zet zoals hij het graag zou willen dat het was, en niet hoe het was of is op dat moment.De hele geschiedenis, zoals wij die geleerd hebben, omtrent de tweede wereldoorlog is vervalst.We hebben onze vrijheid aan de Russen te danken. Zonder de opoffering van de Russen in de Tweede Wereldoorlog, zou Europa nu waarschijnlijk een groot concentratiekamp zijn geweest! Majoor Generaal Smedley Darlington Butler (1881-1940) ;"Oorlog is enkel een zwendel. Een zwendel is het beste te omschrijven, denk ik, als iets wat niet is wat er voor de meerderheid van de mensen op lijkt dat het is. Enkel een kleine binnenste groep weet waar het om draait. Het wordt geleidt ten voordele van zeer weinigen en ten koste van de massa’s." ...

Nazi-Duitsland werd niet verslagen op de stranden van Normandie, maar op de Russische vlaktes(daar had Duitsland al lang voor D-Day de strijd verloren).De Russen zorgden voor 85 % van alle Duitse verliezen(Duitsland verloor aan het oostfront vier miljoen soldaten, aan het westfront tweehonderdduizend).En wie veroverden de hoofdstad van de Nazi’s, Berlijn?Uh, de Russen,….die op 30 april 1945 de Reichskanzlerei in Berlijn bestormen en een eind maken aan Nazi Duitsland.De Britten en Amerikanen waren het grootste deel van de oorlog louter toeschouwers.Pas in juni 1944 vond de invasie in Normandie plaats, die in de westerse propaganda als beslissend wordt voorgesteld.Zo hoor je ook altijd over Amerikanen als bevrijders, en nooit hoor je dat het hen geen moer kon schelen, die oorlog in Europa. Totdat Pearl Harbour werd aangevallen en ze meegesleurd werden in Wereld Oorlog II.En hun oorlog ging niet om het bestrijden van het fascisme, maar om het veroveren van afzetmarkten.De Marshall-hulp bestond ook nog eens uit LENINGEN en werd vooral uit eigenbelang 'geschonken'. ..

Geallieerden waren al in maart 1942 van holocaust op de hoogte. Dit blijkt uit een openbaar gemaakt geheim document van de Amerikaanse geheime dienst OSS. Al in maart 1942 wisten de tegenstanders van nazi-Duitsland van de moord op de Joden. De grote vraag is natuurlijk waarom de Amerikaanse en Britse regering niets deden om het uitroeien van de Joden tegen te gaan.Het geheime document betreft een kopie van een telegram dat de Chileense consul in het bezette Tsjechoslowakije in november 1941 naar Santiago stuurde over de geplande Jodenmoord, aldus een verklaring van de Nationale Archieven van de VS.„Er is besloten om alle Joden te vermoorden, een deel naar Polen te sturen en anderen naar het Tsjechische concentratiekamp Theresienstadt (Terezin) te brengen terwijl uitgekeken wordt naar een meer afgelegen plaats”, schreef consul Gonzalo Montt Rivas, in een telegram dat werd onderschept door de Britse inlichtingendienst, die het in maart 1942 aan de Amerikanen gaf. Rivas kon vanuit Praag blijven werken omdat zijn land goede relaties onderhield met nazi-Duitsland. .. En ook via boodschappers en zakenlieden, vluchtelingen, deserteurs en vertegenwoordigers van het Rode Kruis,bereikten het Westen meer en meer berichten over de holocaust. Op 22 oktober 1942 ontvingen de regeringen in Londen en Washington een dossier met daarin documenten die de holocaust bewezen. Het dossier was samengesteld door de uit Duitsland naar Zwitserland gevluchte jurist Gerhart Riegner, en de vertegenwoordiger van het Joodse Wereldcongres in Genève, Richard Lichtheim. Van nu af aan konden de verantwoordelijken in de VS en Groot-Brittannië niet meer de ogen sluiten voor al het gruwelijke dat nazi-Duitsland uitrichtte.En in naam van de historische waarheid moet er worden gezegd, dat zowel Groot-Brittannië als Frankrijk ook een niet-aanvalspact hebben met nazi-Duitsland,waarbij de Britse premier Chamberlain Tsjecho-Slowakije aan Hitler-Duitsland uitleverde en ze in 1939 niets deden om Polen te helpen...Het Molotov-Ribbentrop pact is nooit een alliantie geweest tussen Sovjet-Rusland en het nazi-Duitsland.Al in 1926 kondigde Hitler aan dat hij het Sovjet-Rusland zou veroveren.Met dit pact kan Sovjet-Rusland een aantal toegevingen afdwingen om zich voor te bereiden op de toekomstige oorlog. En het land krijgt nog 21 maanden extra de tijd om het land militair en economisch uit te rusten...En ik kan niet anders concluderen, dat het anti-Joods sentiment niet alleen onder nazi's aanwezig was, maar ook onder de regering en militaire staf van de vleugellamme Roosevelt, om over de anti-semitische Eden in Engeland(het antisemitisme in Groot-Brittannië is al eeuwenoud) maar te zwijgen. Na de oorlog stond niemand te springen om de teruggekeerde Joden te ontvangen. Hun huizen waren veelal betrokken door niet-Joodse burgers, hun bezittingen waren afgenomen en verkocht...

En het antisemitisme van Sovjet-Russland is volledig uit de duim gezogen.Volgens Louise Levine President van Amerikaanse Joodse raad voor Russishe ondersteuning,die en na oorlogse rondreis maakte in de Sovjetunie en een verslag instuurde over de toestand van de Joden daar,werden de grootste aantallen geewacuerd in de oosten,nadat de Duitshe legers hun invasie begonnen waren.In Chicago verklaarde hij op 30 oktober 1946 dat:“al meteen bij het begin van de oorlog werden Joden onder de eersten die geewacuerd werden van de westelijke gebiden die bedriegd werden door de Hitleriaanse indringers,en verscheept naar het velige oosten van de Oeral.Twee miljoen Joden werden zodoende gered.”Dit grote aantal is bevestigt door Joodse jurnalist David Bergelson. Een andere dimensie van de hulp aan joden die over het algemeen te weinig aandacht krijgt, is de redding van vele Sovjet-joden tijdens WO II en de bijdrage van de voormalige Sovjet-Russland aan de vestiging van de Joodse staat.Na de oorlog had de staat Israël zijn bestaan voor een groot deel aan Sovjet-Russland te danken. Uit het 'gestaliniseerde' Tsjecho-Slowakije werden wapens geleverd aan de Haganah, waarmee de Engelsen met bondgenoten uit het gebied werden verjaagd en de staat Israël een feit werd.Zonder Sovjet-Russland zou Israel niet eens bestaan. Dit is een feit.Sovjet -Russland herkende de staat Israel 2 dagen na de oprichting, op 18 mei 1948 en Sovjet -Russland was eerste land waar Israel diplomatieke betrekkingen mee had.....
.................................................................................................................................................
En de nazi’s, na de Tweede Wereldoorlog, gewoon aan de macht konden blijven in Duitsland.Bij het Duitse ministerie van Justitie in Bonn werkten na de Tweede Wereldoorlog opvallend veel nazi’s. In 1957 was bijna 80 procent van de hoge justitiefunctionarissen eerder lid van Hitlers partij, de NSDAP.Eén van de hoge functionarissen van Hitlers ministerie van Justitie, Heinrich Ebersberg, kon na de oorlog gewoon opnieuw bij Justitie aan de slag.Nazi bankiers Herman Abs werd de belangrijkste man in de uitvoering van de Marshall hulp in Duitsland. In 1949 werd hij de persoonlijke adviseur van Konrad Adenauer.Veel oud nazi’s, nazi bankiers (Herman Abs: Deutsche Bank), industriëlen (Krupp, Flick, IG Farben, BMW, Siemens, Volkswagen, BASF, Bayer) en talrijke hoge nazi-ambtenaren kregen na de oorlog hun baantjes terug.Krupp werd na de oorlog een van de belangrijkste bedrijven in Duitsland...Het is bij velen ook bekend, dat de Amerikaanse regering, vlak na de Tweede Wereldoorlog, duizenden nazi’s naar de VS liet komen in Operatie Paperclip’.De CIA is een organisatie die na de Tweede Wereldoorlog is opgericht en toen vooral bestond uit voormalige geheim agenten van het nazi-regime, die op die manier hun straf ontliepen en werden ingezet voor de Amerikaanse federale staat... .

We denken dat we de Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen, maar we hebben verloren en leven nu allemaal in het Vierde Rijk.Die hele oorlog is nooit gestopt! Alleen verplaatst en andere strategie.De zelfde mensen (families) trekken nog steeds aan de touwtjes en de zelfde leiden er nog elke dag onder.Een flink aantal figuren binnen de nazi-economie werden de belangrijkste promotors van de Europese Unie.Slechts weinig politici weten waar het concept van het verenigde Europa oorspronkelijk vandaan kwam.Onlangs is er een nazi document opgedoken: het zg. Red House report. Dit heeft de Daily Mail Online onlangs onthuld. Het document is al die jaren in bezit geweest van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst.Rapport EW-Pa 128, ook bekend als “The Red House Report”, beschrijft een geheime samenkomst op 10 augustus 1944 van hoge nazi’s die plaatsvond in het Maison Rouge Hotel in Straatsburg.De Duitsers, die inzagen dat ze militair verslagen waren, smeedden plannen om een soort Vierde rijk, een economisch imperium, in het leven te roepen. In Straatsburg werden de blauwdrukken besproken voor een pan-Europees gemeenschappelijke markt, steunend op een Europese gemeenschappelijke economie.In het Straatsburgse hotel gaven hoge nazi’s bevel aan een leidende groep industriëlen om enerzijds plannen te ontwikkelen om nazi geld en andere bezittingen in het neutrale buitenland (Zwitserland) in veiligheid te brengen. Anderzijds plannen voor een terugkeer naar de macht in het geval Duitsland de oorlog zou verliezen. Hoofdrolspelers: SS chef Heinrich Himmler en Max Faust, een van de directeuren van I.G. Farben...
.............................................................................................................................................
Vandaag neemt de fascisering toe en het fascisme wordt gebanaliseerd in heel Europa onder de slagzin: “het Hitler-fascisme en het Stalin-communisme zijn tweelingbroers”. Sinds 1989 is deze slagzin een soort dogma dat, zo schijnt het, geen bewijs meer behoeft. Deze slogan is afkomstig van in 1945 verslagen nazi’s die in de westerse geheime diensten opgenomen werden om het gevecht voor de vernietiging van het communisme, door Hitler gestart in 1923, voort te zetten. Met de hulp en financiële steun van de CIA hebben deze nazi’s de wereld overspoeld met een zondvloed van leugens over de “holocausts” van Stalin. Deze leugens moesten dienen om de Hitler-holocaust eerst te relativeren en vervolgens te verantwoorden. Om hun misdaden goed te praten hadden de fascisten een overtreffende hoeveelheid doden nodig, slachtoffers van het bloeddorstige regime in de Sovjet-Unie! ...Michael Parenti een Amerikaanse intellectueel,doctor in de politieke wetenschappen schreef een heel goed boek over de ineenstorting van het voormalig Oost-Blok.En in het deze boek,Michael vraagt zich terecht af, waar al die miljoenen gevangenen dan wel waren na het ineenstorten van de Sovjet-Unie. Ze zouden met miljoenen moeten tevoorschijn gekomen zijn . Maar uiteindelijk bleek dat er niet meer of niet minder gevangenen waren dan bvb in de VS .Ik zeg niet dat er onder het communisme geen misdaden zijn begaan, maar welk land begaat die niet?” ... Een enkeling van de kopstukken van nazi's krijgen de doodstraf in Neurenberg(militaire rechtbank),omdat ze de Tweede Wereldoorlog verloren hebben!...“Geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars”, beweerde Winston Churchill ooit. Hij bedoelde hier mee dat machthebbers bepalen welk verhaal over de geschiedenis verteld wordt... 
In april 1939 stelde Moskou voor een Engels-Frans-Russisch verdrag te sluiten om in een geval van agressie door Hitler, elkaar onmiddellijk militaire te hulp te schieten.En de besprekingen hierover werden echter afgebroken. Toen geen overeenstemming kon worden bereikt met Engeland en Frankrijk is de Sovjet-Rusland met Duitsland gaan praten over een niet-aanvalsverdrag.

Geschiedenis is een verzameling leugens, die vanuit een bepaalde richting zijn verteld, cq opgeschreven en aangepast aan degene zijn zienswijze die het op papier zet zoals hij het graag zou willen dat het was, en niet hoe het was of is op dat moment.Echt zielig als je sommige volwassen mensen hoort praten over geschiedenis....

Het Duitse fascisme is aan de macht gebracht door grote kapitaalgroepen/Thyssen, Krupp, Siemens, enz/ en was er het instrument van.De familie Bush speelde een centrale rol in het financieren en bewapenen van Adolf Hitler voor zijn machtsovername in Duitsland. Ze hielpen de kanonnenfabrikanten de nazi-oorlogsmachine op te bouwen...

Twee weken na de Duitse capitulatie in mei 1945 overwoog Winston Churchill, de toenmalige premier van Groot-Brittanië, een inval in de Sovjet-Unie. Toen nog een bondgenoot van de Amerikanen en Engelsen.In het plan, met de titel 'Operation Unthinkable', werd er van uitgegaan dat er niet alleen 500.000 Amerikanen en Engelsen tegen de Russen zouden meevechten, maar ook 10 divisies goed geoefende en in de strijd geharde Duitse soldaten van de Waffen-SS die nog in de krijgsgevangenkampen zaten.Deze 'Derde Wereldoorlog' had op 1 juli 1945 moeten beginnnen, maar het plan - dat tot in de hoogste kringen is behandeld - werd uiteindelijk verworpen.Er bestond nog te veel twijfel over het slagen van de operatie....Elke Europeaan zou elke dag moeten bidden en de Russen bedanken voor het feit, dat zij de nazi hebben vernietigd en hem heeft bevrijd....

Weinig mensen weten dat Jozef Stalin het geloof inzette als een nationaal bindmiddel tegen nazi-Duitsland in de jaren ’40. De Russische Orthodoxe kerk heeft een opvallende rol in deze oorlog gespeeld. Ze riep iedereen op om zich in te zetten voor het vaderland.De Russisch Orthodoxe kerk heeft ook de regring van de Sovjet-Russland met tientallen miljoenen roebels gesteund...Stalin vervolgt de Russisch-orthodoxe kerk weliswaar eerst meedogenloos, maar richt haar na de inval van Hitler in 1941 weer op. Hij maakt gebruik van de populariteit ervan bij het Russische volk. De kerk, op haar beurt, probeert zich te handhaven en vereenzelvigt zich met Rusland. De term 'Grote Vaderlandse Oorlog' waarmee Rusland vecht tegen de nazi's, komt niet van Stalin, maar is bedacht door de metropoliet van Moskou.Zonder de inzet van de Russische Orthodoxe kerk,had Sovjet-Russland nooit van Hitler gewonnen!...

 kicer
.////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
In vergelijking met de Koran wordt vaak tegengeworpen dat ook de bijbel intolerant is en met een zekere regelmaat terreur beschrijft. Maar dan verwijst men altijd naar het Oude Testament. We moeten hierbij opmerken dat dit woord van God dateert uit de periode voor Christus. Met de komst van Christus werd de leer op essentiële punten aangevuld of gewijzigd in het Nieuwe Testament,die het leven en de leer van Jezus beschrijven. In de nieuwe aanvullende leer stelt God de liefde, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid centraal...Jezus:"Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld, niet van hier" (Joh.18:36). ...Met andere woorden: al de koninkrijken en centra van politieke macht die mensen kunnen oprichten halen hun gezag uit de realiteiten van deze wereld. Niet Jezus. Zijn koninkrijk, zijn gezag om te heersen, is ‘niet van hier’ – en lezers van dit evangelie weten dat dit betekent van de hemel, van God zelf...Jezus bereikt mensen door Zijn liefde,niet door mensen te onthoofden.Hij opdraagt zijn zwaard weg te doen. Dit leert de huidige christenen dat het woord van de ware God niet door geweld mag worden verspreid:Die het zwaard opnemen, zullen door het zwaard vergaan. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke machten van de duisternis,” heeft Jezus Christus gezegd.....

Jezus en zijn vroege kerk keerden de wereld ondersteboven met hun boodschap en vreedzame verspreidingsmethode.Dit toont aan dat de ware God achter de goddelijke messias en zijn boodschap stond....De weg van Jezus leidt tot leven. De weg van Mohammed leidde tot de dood. Mohammed legde de fundering van de islam, en was direct en indirect betrokken bij vierenzeventig overvallen, expedities of volledige oorlogen...

Jezus had nooit een leger, zelfs niet een groepje soldaten, om ongelovige en dwarsliggende mensen aan te vallen... Constantijn en de middeleeuwse kruisvaarders zijn niet de grondvesters van het christendom, zij bepalen dus niet de grondbeginselen....

Islamitische radicalen noemen westerlingen graag ‘kruisvaarders’, waarmee zij willen herinneren aan de donkere Middeleeuwen toen duizenden christenen onder het teken van het kruis dood en verderf zaaiden.Historische feiten vertellen dat de islam, inclusief Mohammed, haar eigen kruistochten voerde tegen het christendom, lang voor de Europese kruistochten.De jihad had vanaf de zevende eeuw tot dan meer dan de helft veroverd en geïslamiseerd wat van het christendom was geweest. ...

Miljoenen niet-moslims zijn door de eeuwen heen vermoord, vervolgd, of op de vlucht geslagen voor de ISLAM.Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de ISLAM!...Het aantal christenen dat vermoord werd tijdens de jihad ligt op ongeveer 60 miljoen, waarvan alleen al 50 miljoen in de 20e eeuw in Afrika. In Somalië werden de afgelopen jaren 1,5 miljoen christenen afgeslacht door moslimbendes.In India moesten 80 miljoen hindoes het met de dood bekopen sinds moslims het land binnenvielen, waardoor het land uiteindelijke halveerde in omvang.Begin vorige eeuw pleegden de Turken op circa 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs genocide en werden bijna een miljoen Grieken uitgemoord... ..

De halve wereld staat in brand door die achterlijke ideologie...Zolang de Islam de wereld verdeelt in moslims en niet-moslims, en moslims superieur verklaart - dan is de vergelijking van islam en nazi's heel toepassselijk....986815_islamska-drzava-is-islamisti_ls-s

'Het laatste waar ons land behoefte aan heeft, is dat Unia zelf zijn draagvlak onderuit haalt' 
De boerkini is geen achterpoortje om meer vrouwen naar het zwembad of het strand te krijgen, maar een sterk signaal van de verspreiding van het extreme islamisme in onze maatschappij. Het is merkwaardig, dat de vrouwen die hier in de jaren 60 succesvol tegen de katholieke kerk gestreden hebben voor seksuele en vestimentaire vrijheid, nu de genderapartheid, de seksuele onderdanigheid en de schaamtecultuur van de islam verdedigen...Er is geen vrije keuze voor hen die geklemd zitten tussen de hamer van een goddelijke dwingeland, die blijkbaar beschaamd is voor de helft van zijn schepping, en het aambeeld van een archaïsche discriminerende cultuur. Vrije keuze is inherent aan gelijkwaardigheid. In een religie waarin de vrouwen gereduceerd zijn tot zoontjesfabriek en aanstootgevend lustobject, is gendergelijkheid nog een vloek.Merkwaardig genoeg zijn sommige onderdrukte vrouwen nog de hardste verdedigers van de waarden die hen onderdrukken. Alsof een gevangene het recht opeist om opgesloten te mogen blijven..........
https://images1.persgroep.net/rcs/BiJJIIlWe6BpsFDNeMTVV95kcDA/diocontent/70311695/_crop/0/51/1593/900/_fitwidth/763?appId=e9b4e2a1869038ffcaf318a6d1463b0bExact 27jaar geleden schrapte de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit van de lijst van geestesziekten. ....Jarenlang werd homoseksualiteit in de medische wereld gezien als een ziekte. Het werd gezien als een seksuele afwijking.In de jaren ’50 werd homoseksueel gedrag officieel erkend als zijnde een psychiatrische ziekte. Door hevige protesten en ophef vanuit de Amerikaanse politiek in 1973 werd homoseksualiteit echter niet langer gezien als ziekte en sindsdien wordt homoseksualiteit binnen de psychiatrie genegeerd....Dus,door hevige protesten en ophef vanuit de Amerikaanse politiekdat is niet meer?...

Ga naar de dokter, homoseksualiteit is gewoon te genezen!Wat te doen wanneer een erkende arts je vertelt dat de homoseksuele gevoelens die je voelt en het gedrag dat daarmee gepaard gaat een ziekte is?...Tijdens het jaarcongres van de Amerikaanse Vereniging voor de Psychiatrie (APA), in New Orleans, meldde psychiater Robert Spitzer dat sommige homo’s er met veel inspanning in slagen weer heteroseksueel te worden.De algemene consensus is dat seksuele oriëntatie onveranderlijk is,’ citeerde de New York Times Spitzer, werkzaam aan Columbia University in New York. `Maar het blijkt dat sommige mensen hun voorkeur wel degelijk kunnen veranderen.’...In zijn onderzoek interviewde Spitzer, via telefoongesprekken van ongeveer drie kwartier, tweehonderd ‘voormalige’ homoseksuelen — 147 mannen en 53 vrouwen. Zij waren geselecteerd nadat zij hadden verklaard meer dan vijf jaar geleden hun voorkeur met succes te hebben afgezworen. Met vragenlijsten probeerde de psychiater te controleren of homo-erotische gedachten, gevoelens of fantasieën waren achtergebleven.Negentig procent van de proefpersonen meldde ‘geen of nauwelijks’ last meer te ondervinden van zulke gevoelens. Bijna twintig procent — vooral vrouwen — zei zelfs geen enkele aandrang of fantasie meer te kennen. Zestig procent had, volgens de definitie van Spitzer, een ‘goed functionerend’ hetero-leven: een vaste relatie, ten minste een 7 voor de emotionele band met de partner, ten minste maandelijks bevredigende seks en tijdens die seks ‘zelden of nooit’ homo-erotische bijgedachten. `Deze zelfrapportages lijken grotendeels valide te zijn en niet het product van overdrijving, hersenspoeling of wishful thinking,’ meende Spitzer......


/////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

De islamitische verovering van India is waarschijnlijk het bloedigste verhaal in de geschiedenis der mensheid.In deze land alleen al zijn tussen de zestig en tachtig miljoen hindoes ter dood gebracht gedurende de eeuwen van invasies door islamitische legers.De grootste genocide tijdens mijn leven was waarschijnlijk die in Oost-Pakistan (1971, officieel 3 miljoen doden), een Jihad, die vooral de hindoe-minderheid viseerde.De lange lijst van doden, vervolgden, bannelingen en onder dwang bekeerde Joden en christenen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, loopt ook in de miljoenen.En vergeet niet de 1.5 miljoen Armeense christenen, die door de Turken werden gedood tijdens WW-I.…Volgens Bill Warner(directeur van het Center for the Study of Political Islam -CSPI) en een groep wetenschappers,in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de politieke Islam(”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4)…

En als sommigen zeggen dat het christendom ook oorlogen heeft gevoerd in de vorm van de kruistochten, dan is het hoog tijd dat je dit weet: de enige motivatie van de kruistochten was de bloeddorst en gruwel van de Islam stoppen!.De kruistochten(na ruim 4 eeuwen van nederlaag op nederlaag, eindelijk terugsloegen) waren verdedigingsoorlogen om te behouden wat van ons was.En zonder de kruistochten was heel het westen al eeuwenlang islamitisch....Jezus bereikt mensen door Zijn liefde,niet door mensen te onthoofden.Hij opdraagt zijn zwaard weg te doen. Dit leert de huidige christenen dat het woord van de ware God niet door geweld mag worden verspreid.Mohammed was vooral een krijgsheer, die ontzettend veel tegenstanders genadeloos over de kling heeft gejaagd.Volgens de biografieën van Mohammed, de meeste oorlogen die hij gevoerd heeft, geen defensieve, maar offensieve oorlogen, vaak tegen argeloze burgers...Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de Islam.Wat ze met de wapens van het verleden niet konden, doen ze vandaag met de geboortegraad en immigratie....De Islam en het Christendom verschillen als dag en nacht van elkaar!Het zijn twee totaal verschillende werelden...
Islamisering is allang aan de gang!
 ..............................................................................................................................
Links en hun supporters zijn echt debiele eerste klas!...

Zijn alle moslims terroristen?Het antwoord is neen.De meeste Duitsers deelden het gedachtegoed van Hitler niet, maar ze deden wel wat hij zei,en 60 miljoen mensen werden vermoord! ...

https://i2.wp.com/www.barenakedislam.com/wp-content/uploads/2017/01/uk-jihadis_1.jpg


Atheïsme is bloeddorstiger en moordzuchtiger dan alle godsdiensten bij elkaar.De kruistochten, de inquisitie en de heksenvervolgingen hebben misschien 200.000 mensen het leven gekost. In vijf eeuwen. Dat getal valt in het niet bij de meer dan honderd miljoen die de Drie Geliefde Grote Atheïsten in de twintigste eeuw in een paar decennia er door hebben gejaagd....
 .......................................................................................................................  
Sve Vlade od dolaska DOS-a na vlast su bile samo veliki skupovi gramzivih ulicnih politicara koji sa svakim mogu uci u Vladu jer im programi stranaka ne predstavljaju ništa što se ne može pogaziti - ako je dobra pljacka na vidiku. Pljackanje države i naroda je prvi i fakticki jedini posao naših politicara, bilo da su opoziciji ili na vlasti...

 Srpska pseudo elita ćuti jer učestvuje u pljački i uništavanju Srbije. Neko je član stranke, neko je konsultant tajkuna, neko smatra da pobuna ne donosi nikakve koristi, neko se plaši da ga otkriju u korupciji, nekome je dobro i ne želi nikakve promene. Svako ima neke svoje interese. ..Za sve što nam se dešava nisu krivi ni Vatikan, ni CIA, ni zavera velikih sila, nisu krivi ni Slovenci, ni Hrvati, ni muslimani, niti šiptari, za sve što nam se dešava krivi smo mi sami. Krivi smo što smo podržavali i birali sopstvene djelate. Krivi smo što smo ćutali i pristajali da nas vode barabe, skotovi, politički ološ, prevaranti i neznalice posle 5 oktobra, kojima smo neizmerno verovali...Pljačku i uništavanju Srbije ovi sada na vlasti su samo nastavili...
 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Islam je imperijalistička ideologija upakovana u religiju
 
Islam nije religija mira. Islam je religija pokornosti.Islam znači pokornost,potčinjavanje,predaja...... 

Veliki islamski vođa Khomeini(govor 1981. na godišnjicu rođenja Muhameda): Kuran kaže: ubij, utamniči! Zašto se držite samo onih dijelova koji govore o milosti?“...Šta piše u Kuranu, napravih kraći izbor:...“Oni koji ne veruju/u Islam i proroka/, oni su najgora stvorenja”(Kuran -98: 6)Mržnja i neprijateljstvo će vladati među nama sve dok nebudemo verovali u jednog Allaha(Kuran-60:4)...Nevernici/nemuslimani su drvo za potpalu u paklu “-Kuran 72:15...Muhamed je Allahov poslanik, njegovi sljedbenici su strogi prema nevernicima/nemuslimanima, samilosni među sobom.(Kuran-48, 29)..."O vjernici, borite se protiv nevjernika koji su u blizini vašoj i neka oni osjete vašu strogost! I znajte da je Allah na strani čestitih."(Kuran- 9, 123)...Borite se protiv onih kojima je data Knjiga, a koji ne vjeruju ni u Allaha ni u onaj svijet, ne smatraju zabranjenim ono što Allah i Njegov Poslanik zabranjuju i ne ispovijedaju istinsku vjeru - sve dok ne daju glavarinu poslušno i smjerno.(Kuran-9, 29)... Kada prođu sveti mjeseci, ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakome prolazu dočekujte! Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, jer Allah zaista prašta i samilostan je.(Kuran- 9, 5)...Pitaju te o svetom mjesecu, o ratovanju u njemu. Reci: "Ratovanje u njemu je veliki grijeh; ali je nevjerovanje u Allaha i odvraćanje od Njegova puta i časnih mjesta i izgonjenje stanovnika njegovih iz njih još veći grijeh kod Allaha.(Kuran-2, 217)...Propisuje vam se borba, mada vam nije po volji.(Kuran-2, 216)...Ako ne budete u boj išli, On će vas na nesnosne muke staviti i drugim će vas narodom zamijeniti, a vi Mu nećete nimalo nauditi. A Allah sve može.(Kuran-9, 39) ...Vjernici koji se ne bore – osim onih koji su za borbu nesposobni – nisu jednaki onima koji se na Allahovu putu bore imecima svojim i životima svojim. One koji se budu borili ulažući imetke svoje i živote svoje, Allah će odlikovati čitavim stepenom nad onima koji se ne budu borili, i On svima obećava lijepu nagradu. Allah će borcima, a ne onima koji se ne bore, dati veliku nagradu.(Kuran-4. 95.) ...Kazna za one koji protiv Allaha i Poslanika Njegova vojuju i koji nered na Zemlji čine jeste: da budu ubijeni, ili razapeti, ili da im se unakrst ruke i noge odsijeku ili da se iz zemlje prognaju . To im je ponizenje na ovom svijetu, a na onom svijetu čeka ih patnja velika.(Kuran- 5. 33)... Muževi imaju prednost pred ženama za jedan stepen.(Kuran-2. 228.)...Žene vaše su njive vaše, i vi njivama vašim prilazite kako hoćete.(Kuran- 2,223)...Ko god bi se odrekao svoga verovanja (Islama), javno ili tajno, nađite ga i ubijte ga, gde god da ga nađete, kao i svakog drugog nevernika“(Kuran- 4: 88) ...Dame i gospodo:pa šta je sve ovo?Jesu li ovi citati Božja volja?KAKVA JE TO RELIGIJA, KOJA PRISILJAVA MUSLIMANE DA UBIJAJU I  MRZE LJUDE,SAMO ZATO ŠTO NISU MUSLIMANI?. ..LUDILO!...

Isus kaže da se pravi Božiji prorok poznaje po svojim djelima.Logično da je tako, jer svako može slagati i obmanuti, ali djela govore o svemu.Isus je istinski prorok jer su ga pratila dobra djela.Muhamedov život je protkan nasiljem, ubijanjem, pljaćkanjem, kažnjavanjem, ratovanjem, robovlasništvom, mnogoženstvom.Ovo se sve može naći u Islamskim vjerskim tekstovima.Mnogi muslimani ne mogu da shvate, da se vjera ne svodi na klanjanje pet puta dnevno, niti se svodi na mržnju,borbu i ubijanje onih koji vjeruju drugačije. Istinska vjera se temelji na ljubavi,nenasilju i saosječanju sa svim ljudima, bez obzira kojoj vjeri žele da pripadaju.....
"Nemam nikakvih problema sa Muhamedom i Kuranom dok oni ostaju u sedmom veku, problem je međutim da oni ne ostaju u sedmom veku, već ih različite islamističke grupacije stalno dovode sveže i pune energije u 21. vek", izjavljuje egipatsko-nemački politikolog Hamed Abdel-Samad.......U Londonu je skrivena kamera u džamiji uočila sledeće: 1.) Šta se radi sa nevernicima? "Ubijemo ih" 2.) Šta se radi sa onima sto su izdali islam i presli u drugu veru "Ubijemo ih!" 3.) Šta radimo sa onima koji ne veruju u nijednog boga? "Ubijemo ih" 4.) Kako se ponašamo prema ostalima u zemljama gde islam nije još u većini? "Pravimo se da smo ljubazni, dok ne dodje islamska država u kojoj ih nateramo da prihvate islam ili ih šta? ... UBIJEMO!"...

 Za rat u BiH je kriv Alija Izetbegović. Svi su 1992. potpisali Kutiljerov plan, ali Izetbegović je po povratku u Sarajevo odbio sporazum. Mesec dana kasnije rat je buktao širom zemlje.Prve žrtve u BiH su bili Srbi, koje su ubili muslimani,sada bošnjaci, što je među Srbima jačalo uverenje o nužnosti organizovanja.Muslimanska i hrvatska strana zalagala se za izdvajanje iz Jugoslavije na neustavan način, a srpska strana za poštovanje Ustava i iznalaženje kompromisa. Za odluku o izlasku BiH iz Jugoslavije bila je potrebna dvotrećinska parlamentarna većina, koju zagovornici suverene BiH nisu imali zbog protivljenja Srba.Bivši visoki funkcioner Stranke demokratske akcije Muhamed Čengić tvrdi da je referendum o nezavisnosti, koji je održan 1. marta 1992. godine, odveo BiH u rat...Alija Izetbegović je radio na sprovođenju svoje Islamske deklaracije, u kojoj je pisao o tome da muslimani tamo gde su većina, trebaju uvesti svoju vlast i šerijatsko pravo, a biti mirni dok ne postanu većina.U Izetbegovićevoj Islamskoj deklaraciji jasno stoji, da muslimani ne mogu da žive zajedno sa nemuslimanima u istoj političkoj zajednici, tj. državi – drugim rečima, u muslimanskoj državi nema mesta za nemuslimane,a to Kuran ne dozvoljava(”Mi vas odbacujemo,neprijateljstvo i mržnja među nama je nastanjena, sem ako ne verujete jedino u Alaha “-Kuran 60: 5...„Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike/nemuslimane/ kad ima vjernika; a onoga ko to čini – Alah neće štititi.“-Kuran 3:28)...Islam nije samo versko učenje, već sveobuhvatno uputstvo za život i odbacuje demokratske principe odvajanja države i religije, narodnog suvereniteta, verskog i seksualnog samoodređenja, rodne jednakosti i fundamentalnog prava na fizički integritet.Nevernike(nemuslimane) zovu Kafiri,a to je izrazito diskriminatorski termin, jer po islamskoj ideologiji oni mogu biti samo građani drugog reda u političkoj i svakoj drugoj potčinjenosti islamu.Oni koji drže duge govore o tome kako islam pridaje pažnju ženama su također važan dio problema kada ne žele priznati neistinitost nekih takozvanih hadisa, koji iznose navode poput onih da su “žene nepotpuna bića,” ili: “radite suprotno od onog što žene rade,” ili: “najveći dio džehennema je ispunjen ženama.” …"Žene vaše su njive vaše, i vi njivama vašim prilazite kako hoćete."(Kuran- 2,223)… 

Nedajte da vas lažu:Islam nije religija mira,nego nasilja!Milioni muškaraca, žena i djece, ubijeni su za 1400 godina pod krvavom zastavom ISLAMA i još uvek se ubijaju.Za muslimane mir dolazi tek kroz podčinjenost ISLAMU. Kada oni govore o miru, misle na podčinjenost njihovoj religiji/ideologiji.Dakle,tek kad celi svet bude podčinjen ISLAMU,onda tek nastaje trajni mir/ustvari pakao!...Znaju li oni,da se vjera ne svodi na mržnju,borbu i ubijanje onih koji vjeruju drugaćije(“Oni koji ne veruju/u Islam i proroka/, oni su najgora stvorenja”-Kuran 98: 6....Nevernici/nemuslimani su drvo za potpalu u paklu “-Kuran 72:15)...Istinska vera se zasniva na ljubavi, nenasilju i saosećanju sa svim ljudima, bez obzira kojoj veri žele da pripadaju, kao što čitamo u Svetome Pismu/Bibliji...Alija je nekada bio i aktivan u muslimanskim "humanitarnim" udruženjima kao član panislamističke organizacije "Mladi muslimani" i to pronacističke frakcije koja je podržavala SS-ovu Handžar-diviziju i ustašku NDH, zbog čega 1946. biva osuđen na tri godine robije.Alija nikad nije krio svoje korene i u nekim njegovim ličnim dokumentima, koje je svojeručno popunjvao, stoji da je “Srbin muhamedanske veroispovesti”....Danas Bakir Izetbegović/kao i muslimani/bošnjaci/ želi da realizuje šerijatsku državu, što je zagovarao i njegov otac Alija(“Ko god bi se odrekao svoga verovanja (Islama), javno ili tajno, nađite ga i ubijte ga, gde god da ga nađete, kao i svakog drugog nevernika”-Kuran 4: 88) .Zašto su muslimani, a sada Bošnjaci izabrali baš ime Bošnjaci, nije teško pogoditi, a nije teško ni u nazivu jezika koji su odabrali (bosanski, koji nikada nije postojao!) prepoznati njihovu težnju ka unitarnoj BiH….. 

Islam(više ideologija,nego religija) svet deli na dve sfere: dar el salam – kuću mira, i dar el harb –kuću rata. Kuća mira uključuje nacije i teritorije koje su pod kontrolom muslimana i na kojima vlada šerijat, islamsko zakonodavstvo. Kuća rata podrazumeva sve nacije i teritorije koje nisu pod kontrolom muslimana i koje su van domašaja šerijata.Sukob između dve „kuće” biće konstantan i vremenski neograničen sve dok se kuća rata ne pretvori u kuću mira, dok Alah ne ovlada svim ljudima i zemljama, dok se ne uspostavi jedinstvena islamska država, poznata kao kalifat. Islamski kalifat je obaveza koja se izvodi iz Kurana i ne ostvaruje se izborima već borbom.Evropa se nalazi u kući rata-dar el harbu i treba brzo da bude priključena u dar el salam.Ne zaboravimo da je ISLAM već dva puta u prošlosti,pokušao osvojiti Europu.Zahvaljujuci krstaškim ratovima,Evropa se dva puta uspela odbraniti od najezde ISLAMA!..Islam je uvek u ratu(već 1400 godina!), čak i onda kad prikazuje nasmijano lice.Cilj njegovog ratovanja je istrebljenje hrišćanstva i drugih religija.To je borba do smrti! …Sigurno je kako mnogi muslimani žele mir(koji ne čitaju Kuran), no ne možemo čitati Kuran i praviti se kako je riječ o knjizi usmjerenoj miru. Ista je stvar i sa Sunom, zbirkom Muhamedovih govora i djela...https://www.youtube.com/watch?v=04d8mzfQmyc#t=33Napad u NiciLjudi nastavljaju živjeti i putovati nakon terorističkih napadaLondon
 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 Bez NATO država ne bi postojao Međunarodni sud pravde, niti bi postojao Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju. NATO zemlje su na čelu zemalja koje su osnovale ovaj tribunal,a ne UN kao što se misli.Rokfeler,Soroš i islamske zemlje finansiraju ovaj tribunal.A ko plaća trubače, naravno, bira muziku....////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Da vidimo ko je hapsio Jevreje - Nedić ili Nemci?...Da li je Milan Nedić/učesnik oba balkanska rata/, predsednik srpske vlade pod nemačkom okupacijom i u Drugom svetskom ratu, isto što Peten u Francuskoj, Vidkun Kvisling u Norveškoj ili Ante Pavelić u Hrvatsku?NIJE!....Nedić nije dobrovoljno i sa oduševljenjem prihvatio mesto predsednika vlade niti je sa cvećem sačekao Nemce kao oslobodioce, niti je bio peta kolona.On se tek posle Aprilskog rata i razaranja zemlje i velike opšte i lične tragedije u uslovima surovih nemačkih odmazdi i ucena prihvatio da sedne u "vruću" stolicu.... Nedić nije imao ingerenciju ni nad jednim jedinim logorom.Nedićeva vlast nije bila uperena protiv Jevreja i Roma, već u prvom redu protiv komunista i ravnogoraca/četnika, koje je smatrao uzrokom zločina koje su nemačke vlasti činile nad srpskim civilnim stanovništvom.Suočen sa stradanjima hiljada nedužnih Srba,Milan Nedić se prihvatio uloge da spase nedužne, usmeravaju talas odmazde na one, za koje je on verovao da su "krivi"/dakle,komunisti i ravnogorci!..Nedićeve i Ljotićeve snage su pored komunista progonile i pristalice Ravnogorskog pokreta otpora sve do pred kraj rata.... Dakle niti je Nedić odredio kvotu za represalije, niti je on naredio streljanja, niti je ikoga streljao.Posleratne vlasti sudile i osudile odgovorne za progon Jevreja, a Nedić se nije našao na tom spisku...Istina je da je gotovo šest stotina hiljada ljudi prešlo u Srbiju(koji bi najverovatnije skončali u logorima NDH,a od toga više od 80 hiljada dece!), strahujući od ustaškog terora i da je Milan Nedić ovim ljudima pomogao. Sve te jadne izbeglice našle su utočište u srpskim porodicama, koje su ih prihvatile i sa njima četiri godine delile dobro i zlo. Hleb i so. On je urgirao da se iz logora na Banjici deca razmeste po kućama Beograđana...Bez njega bi Srbija bila rasparčana na bugarski, šiptarski, mađarski i NDH deo posle čega Srba verovatno više ne bi bilo...Srpski vojnici se nisu borili na strani nemačke pod Staljingradom kao hrvati........
 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////............Happy Sunday ! / Ostrog monastery, Montenegro | by Frans.Sellies

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Tuđman sebe još 1989. je  opisao ovako: "Ja sam hrvatski čovjek, marksist, revolucionar i povjesničar". Do svog kraja je bio protivnik uklanjanja naziva Trga maršala Tita iz centra Zagreba,govorio je da je njegova politika bila bliska onima koji su u Drugom svetskom ratu ginuli s parolom: "Živjela sovjetska Hrvatska"....
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Srpska pravoslavna crkva sistemski je postavljena na principima održanja vere. To je dominantno u pravoslavlju. Katoličanstvo je pre svega sistem državne i poslovne delatnosti, to je najveća, najuticajnija i najbogatija firma na svetu. Vera je u katoličanstvu nije nukleus postojanja, srce svega, već sredstvo za manipulaciju. Katolička crkva ima sistem osvajanja prostora drugih religijskih zajednica, misonarska područja u koja ubacuje ljude i ogromna sredstva. Toga u pravoslavlju nema....Ne zaboravimo da je Fanjo Tuđman/komunistički general,koji je na Blajburgu ubijao hrvate ko pse/ odbio 1991. apele zapovjednika obrane Vukovara Mile Dedakovića Jastreba, da omogući evakuaciju civilnih stanovnika, uključujući i veliki broj djece/2000!/....Toliko o domovinskom ratu......
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Davno su pametniji od mene rekli da Bosna nije moguća kao država, posebno kao jedinstvena, centralizovana država. To je duboko podeljena zemlja, rasečena verskim mačevima.Sredinom 15. veka, tačnije 1463. godine, u Bosnu i Hercegovinu provaljuje silna vojska Osmanlija, donosi nove adete i novu veru. Nalet i osvajanje kratko su trajali, sve je okončano smaknućem vladara Bosne, despota srpskog Stefana Tomaševića....

Novi muslimani, u ogromnoj većini verski preobraćeni Srbi, u datim okolnostima, traže i nalaze bolji život, okićen povlasticama, ali i strašnom unutrašnjom mukom da se novim svetovnim i verskim poglavarima stalno i otvoreno dokazuju netrpeljivošću, mržnjom i na kraju zločinom nad do juče najbližom rodbinom, kumovima, komšijama. Te godine pretvaraju se u vekove u kojima nastaje i do danas živi nešto što bismo mogli da nazovemo begovski pogled. To je ono nekada samo cinično, češće potpuno otvoreno, neprikriveno omalovažavanje kaura, raje... Srba. Posmatranje istih kao niže vrste, manje vrednog dela društva.Tako se nova svest, nastala dolaskom nove vere, ugnezdila kod starih a tuđih ognjišta, isterujući otuda domaćina, zauzimajući njegovo mesto i dajući mu do znanja da to više nije ni njegovo ognjište ni njegova zemlja. Iz te i takve svesti, evo već više od stotinu godina, intenzivno poslednje tri decenije, Srbi u Bosni i Hercegovini svakoga dana dobijaju poruke, opomene i pretnje da se primire, ćute i žive imajući na umu da je Bosna zemlja muslimana, a da su Srbi, pravoslavci, kauri, tu samo gosti.....

U Skupštini BiH, Hrvati i muslimani donose memorandum u kome jasno kažu da će Bosnu otcepiti od SFRJ i da će sa sobom povesti Srbe kao nacionalnu manjinu i time objavljuju Srbima rat......BIH i nije država nego,,ZAJEDNICA DVA ENTITETA,,bez bilo koga federativnog dijela,,entiteta,,ona automatski prestaje da postoji kao zajednica.Trenutno je na silu održava medjunarodna zajednica........Oni koji se stalno pozivaju na “međunarodno priznatu državu BiH” žele da prikriju da ta država u stvari nema unutrašnje priznanje od strane njenih sopstvenih građana i da opstaje samo zahvaljujući pritisku spoljnog faktora.Ovakvu BiH, kakva jeste, održava isključivo Zapad i njegova volja....Već duže vreme se na račun Republike Srpske čuju optužbe da je ona „genocidna tvorevina“. Te optužbe dolaze kako od pojedinaca i grupa unutar federacije Bosne i Hercegovine (prvenstveno bošnjačkih), tako i nekih unutar Srbije. One se uglavnom tiču tvrdnji da je RS nastala na „srebreničkom genocidu“, kao i da je rezultat građanskog rata, etničkog čišćenja i „velikosrpske agresije“. Naravno, onda bi moglo da se postavi pitanje kako su nastale savremena republika Hrvatska, pa i moderna država Turska, koju bošnjačka strana uzima kao svog zaštitnika. „Genocidna“ logika koja se primenjuje na RS sasvim lepo se može primeniti na federaciju BiH.Već duže vreme, kad god se spomene rat u BiH, spominju se kao ključni događaji opsada Sarajeva i Srebrenički masakr. Zašto se ne spominje opsada i razaranje Mostara ili masakr u Lašvanskoj dolini (za razliku od Srebrenice, ovde su likvidirane žene i deca)?U Cazinskoj Krajini najviše zločina počinio nad Bošnjacima iz Abdićeve autonomije Atif Dudaković, tj. nad sopstvenim narodom i postoje snimci u kojima lično naređuje zločine. Naravno, ni o ovom nema reči.Zašto ove događaje ne spominje bošnjačka strana, kad su i u njima stradali Bošnjaci u ogromnoj količini? Ti događaji, po svojoj destruktivnosti i surovosti, svakako mogu da stanu rame uz rame sa onima opisanim gore. Kako to da su razaranje Mostara, Travnički masakr, masakr u Ahmićima i sl. pali u zaborav kod Bošnjaka, a opsada Sarajeva i Srebrenica nisu? Možda zato što u tim događajima nisu učestvovali Srbi?Takođe ne treba zaboraviti, da su u centralnoj Bosni vodili međusobni rat i Hrvati. Naime, u ratnom sukobu su bili neo-nacistička hrvatska ustaška paravojska HOS, koja je sarađivala sa vlastima u Sarajevu i HVO,koji je ratovao sa istim. Uprkos tome što su vodile prilično krvav međusobni sukob, bošnjačka i hrvatska strana se mire 1994, pod pritiskom SAD, kada se stvara današnja federacija BiH.Očigledno da je taj „savez“ imao za cilj okretanje protiv bosanskih i krajiških Srba, radi njihovog pokoravanja ili uništenja.Jasno je da na srpskoj strani nije postojala genocidna namera prema Bošnjacima kao grupi. To se vidi i iz vojne saradnje bosanskih Srba sa umerenijim bošnjačkim vođama, kao i iz samog Srebreničkog slučaja, gde su snage VRS omogućile evakuaciju bošnjačkih žena i dece, koji su deo naroda koje oni navodno pokušavaju da istrebe.Sa obzirom da je federacija BiH podjednako rezultat rata, ubijanja i etničkog čišćenja, kao i Republika Srpska, onda ista logika koju vlasti federacije primenjuju na RS može da se primeni i na nju samu. Treba uzeti u obzir činjenicu, da u samoj federaciji postoji velika segragacija između etničkih grupa, da u Mostaru (na primer) postoji aparthejd između Hrvata i Bošnjaka, dok su se iz „multietničkog“ Sarajeva iselili Srbi. Takođe, treba uzeti u obzir da je ovde reč o gradovima, koji su po definiciji mesta veće tolerancije. Dakle, ako je takva situacija u velikim gradovima, kakva je tek u unutrašnjosti?

U Siriji i Iraku trenutno je na obuci 80 tinejdžera iz Bosne 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Između Bagdada, Damaska,Tel Aviva, Mogadišua, Bruxellesa, Nice, Pariza i Orlanda proteže se zajednička kobna nit koju odbijamo prepoznati i imenovati. Nazvati to apstraktnim terminom kao što je terorizam, bez definiranja ideologije koja ga inspirira, ne znači apsolutno ništa.


 Republika Srpska, samim svojim postojanjem u BiH, predstavlja neislamski i samim tim „kaurski“ entitet, koji nije pod potpunom kontrolom muslimana. Stoga bošnjačkoj strani smeta bilo kakva autonomija, koja nije pod njihovom potpunom kontrolom, jer kao što je rekao Izetbegović: ne može biti mira između islamskih i neislamskih institucija”.Danas Bakir Izetbegović nastavlja fašističku politiku svog oca i želi da stvori unitarnu Bosnu, Bosnu bez Srba i Hrvata....Muslimani/Bošnjaci prema svojim vjersko-civilizacijskim imperativima su dužni, tamo gdje čine većinsku populaciju, stvoriti takvu državnu organizaciju, koja je bazirana na islamu i koja ne tolerira nijednu drugu vjersku i političku opciju....Zašto su muslimani,a sada Bošnjaci izabrali baš ime Bošnjaci, nije teško pogoditi, a nije teško ni u nazivu jezika koji su odabrali (bosanski,koji nikada nije postojao!) prepoznati njihovu težnju ka unitarnoj BiH....

Povlačenjem svog potpisa sa Lisabonskog sporazuma (na nagovor Amerikanaca), 1992. god, Izetbegović uzrokuje građanski rat u BiH....Tokom rata Srbi su bili u savezu sa Bošnjacima i bošnjačkom autonomijom okupljenom oko Fikreta Abdića, koja je postojala kao posebna strana u ratu. Ta ista strana je bila prijateljska i sa Hrvatima. Sa druge strane, Bošnjaci okupljeni oko Alije Izetbegovića su vodili rat kako protiv bosanskih Srba, tako i protiv bosanskih Hrvata, ali i protiv Bošnjaka iz zapadne Bosne. Sama činjenica da je Izetbegovićev režim, pored etničkog sukoba sa Srbima i Hrvatima, takođe ratovao sa sopstvenim narodom ukazuje na to o kakvom se režimu radilo.......

....Bivši državni sekretar SAD Henri Kisindžer rekao je da BiH kao veštačku tvorevinu treba podeliti na tri nezavisne države,u kojoj su tri naroda primorana da žive zajedno.Bosna je administrativna jedinica koja se sastoji od Srba, Hrvata i Bošnjaka, veštački stvorena u bivšoj Jugoslaviji, koju su zapadne sile glupo priznale kao državu” – rekao je Kisindžer. “......

Turci su potcenjivali i ismejavali muslimane nazivajući ih Bošnjacima, što u doslovnom prevodu znači praznoglav, glup, tvrdoglav...

Budući da svi naučni dokazi upućuju na činjenicu da je svemir imao početak ( 'veliki prasak'), a sve što ima početak mora imati uzrok i prema tome, svemir je imao uzrok i nije večan. Budući da su jedina dva izvora večnosti večni svemir i večni Stvoritelj, jedini je logični zaključak da Bog postoji.

..
 ....MASNO PLAĆENI Darko Babalj, Slavko Vučurević, Mladen Bosić, Dragan Čavić, Obren Petrović ... 

Srbija treba da okrene leđa Zapadu, i da se posveti Bogu, jedino nas on voli!......Hvatamo mrvice sa nemačkog i američkog stola. A oni nam se smeju. Jedino nas Bog voli, a mi to ne vidimo.
...http://www.barenakedislam.com/wp-content/uploads/2015/07/Sharia-For-The-Netherlands-e1436211123744.jpghttp://3.bp.blogspot.com/-XaWuJIdugm0/Vew5SIJj3KI/AAAAAAAADB4/bb58FMrnlYQ/s1600/Migrant%2Binvasion%2Bof%2BEurope.jpg

Francuski istoričar Edmond Paris je napisao u svojoj knjizi Genocid u satelitskoj Hrvatskoj da »najveći genocid u Drugom svetskom ratu, proporcionalno veličini populacije, nije načinjen u nacističkoj Nemačkoj, već u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, koju su nacisti stvorili. Tamo je, od 1941. do 1945. godine, 750.000 Srba, 60.000 Jevreja i 26.000 Cigana – ljudi, žena i dece – pobijeno u gigantskom Holokaustu. Još milion ljudi, uglavnom Srba, pobijeno je u drugim delovima Jugoslavije u Drugom svetskom ratu«…


Predsednik SAD, Teodor F. Ruzvelt je 1944. g., dakle još pre završetka rata izjavio, da su Hrvati divlje životinje i da nemaju pravo da nakon rata žive u bilo kakvoj svojoj nacionalnoj državi, već u rezervatima i to pod prismotrom međunarodne zajednice.Engleski publicista Bertrand Rasel napisao je knjigu "Jasenovački zločini" u kojoj je rekao da su se u njemu dešavali "najsvirepiji zločini koje ikada čovečanstvo zabeležilo". ...

...........................oluja, sremska raca 1 jpgČuvenom koljaču Žilu Frkoviću, klonule su ruke posle susreta sa Vukašinom iz Klepaca. U krvavom takmičenju Pero Brzića zaklao 1.350 ljudi za nekoliko sati....Vedrana Rudan:"Hrvati su bića koja su se u svojoj istoriji uvek najprijatnije osećala u moćnoj tuđoj guzici. Austrijskoj, italijanskoj, mađarskoj, nemačkoj, američkoj a posebno u EU guzičetini. Bar tako govore.".......Franjo Josip I .: Hrvati su bića koja su se u svojoj istoriji uvek najprijatnije osećala u moćnoj tuđoj guzici. Austrijskoj, italijanskoj, mađarskoj, nemačkoj, američkoj a posebno u EU guzičetini. Bar tako govoreHrvati nikada u istoriji nisu imali vladara koji je govorio njihovim jezikom."

Franjo Josip I .: "Hrvati, to su dronjci."

Adolf Hitler: "Hrvati su izmet ljudskog roda."

Karl Marks: "Od svih naroda na Zemlji, Hrvati su najgrozniji."

Theodore Roosevelt: "Hrvate treba staviti pod starateljstvo."....
Nijedna životinja, čak i one krvoločne, ne mogu se uporediti sa pripadnicima lјudskog roda koji postanu krvoloci. Životinje uglavnom ubijaju da bi se hranile ili odbranile, dok pripadnici lјudskog roda vekovima izmišlјaju nova zastrašujuća sredstva i nove surove načine ubijanja, istreblјivanja dojučerašnjih sunarodnika, komšija....Evropa je još u prvoj polovini 17.-og stoleća skovala krilaticu-prokletnicu koja glasi: „Sačuvaj nas Bože kuge, gladi i Hrvata!” Ovaj sramni beleg za čitavu jednu naciju isplivao je na evropsku površinu za vreme Tridesetogodišnjeg rata 1618.-1648. godine.Evropsko zgražavanje na Hrvate i njihova nedela ostao je i u dokumentovano-pisanoj formi na katedrali u istočnonemačkog gradu Magdeburgu koji je za vreme Tridesetogodišnjeg rata bio prvi evropski grad koji je osetio na svojoj koži i ulicama sadističko biće Hrvata koje će doći do punog izražaja u Jasenovcu i ostalim stratištima za vreme Drugog svetskog rata.Ostalo je zabeleženo i jedno svedočanstvo o hrvatskim zverstvima iz vremena Tridesetogodišnjeg rata u kome su Hrvati/konjušari/ služili svoje bečke katoličke gospodare i to od strane jednog švedskog generala koji je zabeležio da su Šveđani našli u hrvatskom vojnom logoru glave beba nabijene na kočeve. Ovu tradiciju su Hrvati nastavili sve do danas... . .Hrvatska je bila i ostala jedina zemlja na svetu koja je izmislila i organizovala koncentracione logore za istrebljenje dece. Način na koji su ustaše mučile i ubijale Srbe ljudski um ne može ni da zamisli .Hrvati su bili jedini narod na svetu koji je svoje žrtve prvo životinjski mučio – teško i dugo, bez hrane i vode, vadeći im oči i odsecajući delove tela, pa ih usmrćivali prebijanjem, klanjem, udaranjem maljem u lobanju, bacanjem živih u grotlo peći, kuvanjem sapuna od žrtava, zatrpavanjem živih u nasipe i grobove, vađenjem nerođene dece iz utrobe majki ( slučaj Mileve Božinović iz Stabanđe )…i na druge svirepe načine.Nemački oficir Glez Von Horstenau je 14. juna 1941. godine zapisao: “Na životinjski način oni su ubijali čak i nerođenu decu… mnoge žene i deca ležali su na kamenju… goli skeleti… komandant logora Jasenovac je divlja životinja…”.....Karl Barc, je u svom delu „Četiri druga“ napisao: „Hrvati nemaju ama baš ni jednu vojničku i ljudsku vrlinu. Oni su samo razbojnici, pljačkaši i ubice, dok fizički predstavljaju nečista i smrdljiva lica“. Tada je došlo do izreke „Sačuvaj nas Bože kuge i Hrvata“....U Londonu je 1638.godine štampana brošura "Žal za Nemačkom"(The lamentations or Germany by Philip Vincent,1638) koja je opisala užase "tridesetogodišnjeg" verskog rata izmedju katolika i protestanata u Severnoj Evropi 1618-1648. godine.U brošuri je sadržana ilustracija "Hrvati kolju decu" i od tada postoji izreka : "Bože,spasi nas kolere,gladi i Hrvata"..

///////////////// 
Birajte Srbi, život ili smrt, čast ili sramotu, svetlost ili tamu, pravdu ili nepravdu, Boga ili đavola birajte! Od tog izbora zavisila vam je sva vaša prošlost, od toga zavisiće i sva vaša budućnost.
 /////////////////////////
Srbijo najdraža, i zvanično su te dovukli do dna. Nisi ti mogla sama pasti bez naše pomoći. Ako je iko pomogao u padu Srbije, pomogli smo mi - Srbi.Odoše ti ljudi Srbijo! Odoše ti deca! Ko će ostati, Srbijo? Ostaće ti pantljičare, kvazidemokrate, izdajnici, mutivode, satrapi i tuđi poslušnici! Nijedan čovek ti neće ostati, Srbijo!.............................................Procjenjuje se da je za Srebrenicu u poslijeratnim godinama bilo namjenjeno gotovo dvije milijarde KM, ali najmanje koristi od tog novca su imali "obični" Srebreničani, bilo da su Bošnjaci ili Srbi.većina tog novca završila u privatnim džepovima i to uglavnom bošnjačkih političara, pa otuda i pojedine ocjene da je i to jedan od razloga zašto Bošnjacima ne odgovara Srbin za načelnika opštine.Gotovo je javna tajna da je taj novac završio u Sarajevu, Tuzli i Vogošći i da nije došao do bošnjačkog naroda u Srebrenici. ......
https://i1.wp.com/www.star.gr/publishingimages/2015/12/301215104151_1369.jpg

 
Jedan od najvećih svetskih naučnika na polju teorijske fizike, doktor Mičio Kaku, nedavno je izjavio da su teorijske čestice zapravo dokaz da je univerzum kreirala viša inteligencija.Nakon što je analizirao ponašanje subatomskih čestica koje se kreću brzinom većom od brzine svetlosti i koje imaju sposobnost da “odlepe” prostor i materiju, Kaku je zaključio da univerzumom upravljaju zakoni i principi koje je jedino moglo da kreira neko inteligentno biće....
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
U vreme kralja Milutina ( 1282 do 1321. ) na srpskom dvoru jelo se zlatnim viljuškama i kašikama , a u Evropi je viljuška prvi put uvedena u : XVI veku , u vreme Henrika III i to je doživljeno kao izuzetan događaj .....

 .........https://www.youtube.com/watch?v=u_NHcuMfi30http://cdn2.img.sputniknews.com/images/102631/64/1026316403.jpg../////////////
 HAG:
Glavni cilj Haškog tribunala jeste da okrivi suprotnu stranu, tj. onu protiv koje je NATO ratovao i protiv koje su se borili Zapadni političari: Klinton i ostala gamad.Nakon što Međunarodni sud optuži Srbe, po Međunarodnom pravu više nikada u budućnosti niko neće moći da pokrene sudski proces protiv Amerike i NATO-a, u cilju traženja ratne odštete ili bar moralne satisfakcije.Po međunarodnom pravu, ako se za jednu stranu dokaže a je kriva, druga se automatski oslobađa i ne može joj se suditi. Naravno, ovdje se nije radilo samo o "ljubavi prema muslimanima", nego i o vlastitoj koži jer da je kojim slučajem haški sud proglasio muslimane za krivce rata u Bosni, onda bi i Amerikanci automatski bili krivi - ako ništa, ono bar moralno. ...Jedan od sudija u haškom tribunalu, Frederik Harhof, napisao je pismo u kome se obratio svojim kolegama rečima: “haški sud ne deli pravdu, već provodi političke odluke.U svom dramatičnom pismu danski sudija ističe da su haške sudije prisiljene da svesno puštaju ratne zločince na slobodu.Monstrum Naser Orić nije mogao biti osuđen od Haškog tribunala, jer bi javnom mnjenju u svetu bilo jasno da je zločin nad muslimanima,a sada Bošnjacima, u julu 1995. godine predstavljao osvetu zbog prethodnih zlodela Orićevih snaga nad srpskim civilima.Sav taj haški cirkus ima samo jedan cilj - da pokaže svijetu i bjelosvjetskim političarima, da ako ne budu radili onako kao što im to Bijela kuća zapovjeda, onda će završiti poput srpskih političara.…  

Da nije bilo zločina nad Srbima oko Srebrenice, danas ne bi bilo ni groblja u Potočarima...Srebrenica je najveća politička prevara u prošlom vijeku. U njoj je pobijeno između 900 i 1500 muslimana, uglavnom krvnika i ratnih zločinaca koje su stanovnici okolnih sela Srebrenice prepoznali kao ubice i zločince...Ne zaboravimo,kako tvrdi Ibran Mustafić, da je između 500 i 1.000 muslimana/Bošnjaka iz Srebrenice ubijeno od strane Nasera Orića i svojih sunarodnika tokom proboja ka Tuzli, jula 1995....Srebrenica je najveća politička prevara u prošlom vijeku. U njoj je pobijeno između 900 i 1500 muslimana, uglavnom krvnika i ratnih zločinaca koje su stanovnici okolnih sela prepoznali kao ubice i zločince..... 
 SREBRENICA:
Stvarni genocid u Srebrenici bio je brutalno masovno ubistvo Srba, uz korišćenje sekira, noževa, bodeža, kovačkih čekića, gvozdenih šipki, bacača plamena,eksploziva i nabijanje na kolac – ostatak uspomene na otomansku okupaciju. UBIJANO JE SVE ODREDA!Od 1992. do 1995, dakle – pre masakra u Srebrenici, više od hiljadu srpskih civila pobijeno je na ZVERSKI način od strane Nasera Orića i njegovih koljača.Smrt dečaka Slobodana Stojanovića (11 ) u Srebrenici pokazala je koliko se mrzelo sve srpsko.On je pronađen sa šest izbijenih zuba gornje vilice i sa razrezanim trbuhom u obliku krsta, a ruke su mu do lakata bile odsečene.On se vratio u selo da uzme svog psa kojeg je zaboravio, kad su bežali od koljaća Nasera Orića.Vidoje Lazić je razapet na krst, Dimitrić Mileva isečena na komade, Rade Kukolj, ispečen na ražnju.Najmlađa žrtva Orićevih zlotvora je Vladimir Gajić,koji je imao  samo četiri godine, Novica Bogićević četrnaest,a među žrtvama su i stariji: Risto Popović 73 godine,Vladimir Stojanović od 78, a najstarija žrtva Mara Božić imala je 84 godine.Drago Mitrović iz Podravanja kod Srebrenice kao dečak je čudom preživeo ustaško klanje. Pola veka kasnije, duž starih ožiljaka na vratu, potomak krvnika mu je odrubio glavu: ”Preživeo si 1941, sada sigurno nećeš!”...Da nije bilo zločina nad Srbima oko Srebrenice, danas ne bi bilo ni groblja u Potočarima!.…...   

/////////////////////////////////////////////////////////////////

Svi lingvisti tvrde, da su bosanski i sprski jezik različiti samo po imenu! Da bi dva jezika bili posebni jezici, oni moraju biti različiti po lingvističkim kriterijumima.To nije slučaj sa "bosanskim jezikom" kada se posmatra u odnosu na srpski, jer i svi bošnjački lingvisti tvrde da su "bosanski" i srpski jezik različiti samo po imenu, ali da je prema lingvističkim kriterijumima riječ o istom jeziku......U pojedinim pokrajinama Nemačke jezik se toliko razlikuje, a da pritom nikome ne pada na pamet da lokalne dijalekte proglašava posebnim jezicima. Čak ni Austrijanci za svoj jezik ne kažu da je austrijski, već nemački, bez obzira na evidentne razlike....Da bi "bosanski" zaista bio lingvistički poseban, a ne samo preimenovani srpski jezik, on bi se, između ostalog, bar 20 odsto morao razlikovati od srpskog. To znači da bi morala da postoji komunikativna prepreka u sporazumevanju sa govornicima srpskog jezika. Naučno gledano, "bosanski" je zaista jezik kome su više podobni kriterijumi vica, humora, pa čak i sarkazma, nego kriterijumi lingvistike kao ozbiljne nauke.... Da takozvani bosanski jezik nikako nije jezik različit od srpskog, možda najbolje pokazuje najveći muslimanski lingvista Midhat Riđanović u svojoj najnovijoj knjizi. U poglavlju "Kako nas je Fata obrukala u susednoj državi" analizira, kako sam kaže, "bezočan slučaj plagijata" Fatime Pelesić Muminović, koja je pod imenom "bosanskog jezika" objavila doslovce prepisan jedan beogradski udžbenik srpskog jezika za strance, a to recenzijom odobrio najznačajniji ideolog "bosanskog jezika" profesor Senahid Halilović?! Zar to nije najbolja praktična potvrda da je "bosanski" samo preimenovani srpski jezik!/ha,ha.....Da je svest o pripadnosti muslimana srpskom stablu bilo među narodnim prvacima odnegovano pre stvaranja Jugoslavije, pokazuje muslimnsko-pravoslavni ugovor o uređenju Bosne i Hercegovine od 1902. godine, kojim je pokušano sprečavanje austrijske namere da sve došljake u Bosnu i Hercegovinu (strance) predstavi za Hrvate i da srpski jezik proglasi ''zemaljskim'', ili ''bošnjačkim''. Zato su Gligorije Jeftanović, Vojislav Šola, Alibeg Firdus i Bakirbeg Tuzlić uneli Član 11: ''Narodni i službeni jezik je srpski, a pismo ćirilica. Ne priznaje se pravo zavičajnosti nikome – ko je došao s okupacijom ili posle nje, pa ni njihovim potomcima, makar da su u Bosni rođeni''.Muslimani nikada nisu usvojili nijedan strani jezik pa ni turski i pored petovekovne vladavine Osmanlija. LJubomorno i uporno su čuvali svoj maternji jezik kojim su govorila i njihova dojučerašnja braća pravoslavci.....Jezik kojim govore muslimani/Bošnjaci može da se zove bošnjački, po narodu, a nikako bosanski, po državi..... Vuk Karadžić je napravio Gramatiku srpskog jezika, koju danas koriste i Hrvati i muslimani, pa zbog toga nema govora da su njihovi "jezici" ustvari nekakav novi jezik. ........Jezik je jako interesantna stvar, možeš da ga mijenjaš, siluješ, razgrađuješ, ali ipak, ni nakon 13 vjekova ne možeš da pobjegneš od gorke istine da smo svi mi, slovenski narodi, ustvari - jedan te isti narod. .... Dvojno pismo je srpska tradicija, a takvih slučajeva ima dosta:. Ustvari, postoji još dosta zemalja koje imaju dva zvanična pisma: Kinezi, Kanađani, Ukrajinci, Bjelorusi, Kazahstanaci i mnogih drugih! Opšte je poznato da je Vuk živeo i radio u Beču. Nekada su jezik kojim govorimo zvali "srpsko-hrvatski" ili "hrvatsko-srpski". To ne znači da su postojala dva jezika nego da su dva naroda govorila istim jezikom.Sa cijepanjem Jugoslavije, političari su pocijepali i jezik.... Bosanski jezik postoji samo u glavi idiota i ludih političara! A da je to tako dokazuje i činjenica da Evropska Unija nije voljna da obezbjedi prevodioce za srpski, hrvatski ili ne daj Bože "bosanski" jezik. .....Muslimani su postali "narodnost" političkom odlukom "druga Tita". Ovo je i jedinstven slučaj u istoriji da se jednoga jutra milion stanovnika jedne zemlje probudi i sa radija sazna da više nisu narod (Srbi muslimanske vjeroispovjesti) već narodnost.Na njihovu nesreću, ime za tu narodnost je izabrano vrlo tragično jer riječ "muslimani" ništa ne znači. Dvadeset godina kasnije su na "popravnom ispitu" dobili nešto bolje ime - "Bošnjaci". .....Strani lingvisti sa podsmjehom govore o jeziku Bošnjaka koji se na engleski prevodi kao "Bosnian" tj. podrazumjeva se da je zajednički jezik sva tri naroda....I Andrić i Meša Selimović ostavili su više pismenih dokaza da pišu srpskim jezikom i da pripadaju srpskoj književnosti....Upotreba pisma nije nacionalna diferencijalna crta – pa je latinica sastavni deo srpske kulture....Naziv bošnjački jezik odgovara nazivu bošnjački narod, dok bi bosanski jezik odgovarao terminu bosanskog naroda, a takav narod ne postoji....


///////// Dvojno pismo je srpska tradicija, a takvih slučajeva ima i u Svijetu. Ustvari, postoji još dosta zemalja koje imaju dva zvanična pisma: Kinezi, Kanađani, Ukrajinci, Bjelorusi, Kazahstanaci i mnogih drugih! ...Zbog naše nemarnosti, Hrvati su nam sem jezika, pisma i gramatike, prisvojili i - književnost. Primjera radi, mnogi srpski pisci koji su svoja djela štampali na latinici, danas se po bibliotekama širom svijeta klasifikuju kao - hrvatski pisci!
///////////////
Fašizacija takozvane bošnjačke "elite" je počela 1993., a danas je dostigla svoj vrhunac.
Laž je postala smisao svakodnevnog života, a istina proglašena "islamofobijom".
Svako tko drugačije misli i govori im je islamofob....ha,ha...
///////////////////Kako je srpski jezik postao i hrvatski

 Nauci je takođe dobro poznato da su čakavski i kajkavski dijalekti nastali na tlu Hrvatske i da oni predstavljaju izvorni hrvatski jezik. Hrvati su se svoga čakavskog i kajkavskog jezika odrekli u prvoj polovini 19. veka i prihvatili su Vukov, srpski, štokavski govor. Tako je srpski jezik postao i hrvatski, zajednički, srpski i hrvatski, srpski ili hrvatski, srpskohrvatski i hrvatskosrpski. Težnja za zajedništvom i zajedničkom državom Srba i Hrvata išla je naruku stvaranju jednog, zajedničkog srpskog i hrvatskog jezika. To se ispoljilo posle 1918. godine, za vreme kraljevine Jugoslavije, i naročito posle 1945. godine, za vreme druge, Titove Jugoslavije, u kojoj je svako bratstvo i svako jedinstvo, pa i ono u jeziku, bilo nešto u što se nije smelo dirati....

 Sada, posle toliko godina, nauka konačno ima pravo na svoju reč, bez uplitanja politike. Mogu se od jedne države stvarati dve i više država, ali se od jednog jezika ne mogu stvarati dva i više jezika jer je jezik nedeljiv. Od srpskog jezika ne može se stvarati hrvatski, pa bosanski, pa crnogorski, pa ko zna koji još jezik. On je uvek bio srpski i uvek ostaje srpski, ma ko govorio njime i ma gde se govorilo njime, u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni, Crnoj Gori ili na bilo kojem kraju sveta...

 Da nije bilo Srba, ne bi bilo ni današnje Hrvatske ....Vodeći hrvatski istoričar, dr Tvrtko Jakovina priznao da su Srbi 1918. spasili Hrvate i da Hrvatska nije ušla u prvu Jugoslaviju da danas ne bi postojala.Jakovina kaže da je 1915. Srbima bilo ponuđeno da uzmu Slavoniju, BiH, Liku i deo Dalmacije i stvore srpsku državu. Istra i drugi deo Dalmacije bio je obećan Italiji. Ono malo Hrvatske, tzv. regija Hrvatska (Zagorje i oko Zagreba) trebala je ostati u sklopu Mađarske.Da je Srbija tada pristala, danas bi tzv. Hrvati iz Zagreba i Zagorja bili Mađarska provincija i relikt prošlosti, a ostatak katoličkog stanovništva iz Dalmacije, Slavonije, Like i BiH bi bio ono što u stvari i jesu – Srbi katolici rekao je Jakovina ....Posle Prvog svetskog rata, preveli su ih iz poraženih, na stranu pobednika, posle Drugog svetskog rata, preveli su ih takođe iz poraženih na stranu pobednika.A za zločine, najveće zločine u istoriji Evrope (i Hrvatska je jedina država u kojoj su postojali dečji logori!), malo je ko odgovarao...  
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Preimenovanje srpskog u hrvatski jezik, uvijek je vršeno samovoljno i nasilno – čineći to nožem; zvanično i prvi put, Rješenjem Ante Pavelića i njegove ustaške klike 1941. godine. Drugi put, na sličan način, nasilno i samovoljno, jezik je mijenjan odlukom Tuđmanove vlasti 1993. godine, bez ikakve naučne osnove i naučnog obrazloženja. 

Zbog naše nemarnosti, Hrvati su nam sem jezika, pisma i gramatike, prisvojili i - književnost. Primjera radi, mnogi srpski pisci koji su svoja djela štampali na latinici, danas se po bibliotekama širom svijeta klasifikuju kao - hrvatski pisci!


Ono što danas imamo u gradu ispod Srđa, u Konavlima, hrvatstvo zasnovano na mržnji prema Srbima, delo je bečkog dvora i Katoličke crkve.U kalendaru "Dubrovnik" za prostu 1898. godinu, štampanom u dubrovačkoj Štampariji A. Pasarića, nalazimo, uz ostalo, i podatak kojim jezikom se u to vreme govori u Dubrovniku i to, stoji u kalendaru, "govor u kući". Od 11.177 stanovnika Dubrovnika njih 9.713 izjasnilo se da govori srpskim jezikom. Italijanski je koristilo 716, nemački 285, mađarski 384 stanovnika grada. Neki su se izjasnili da govore češki, slovenski, poljski i ruski, ali niko, ni jedan jedini stanovnik Dubrovnika, nije rekao da govori hrvatskim jezikom.Dubrovčanin Natko Nodilo, istaknuta ličnost javnog života Dubrovnika, osamdesetih godina 19. veka, pisao je: "U Dubrovniku, ako ne i od prvog početka, od pamtivjeka, govorilo se srpski, govorilo kako od pučana, tako i od vlastele, kako kod kuće, tako i u javnom životu".Dum Ivan Stojanović, jedan od najuglednijih Dubrovčana druge polovine 19. veka, bio je katolički sveštenik, ali sa duboko usađenim osećanjem srpstva. U knjizi "Dubrovačka književnost" napisanoj pred smrt, 1900. godine, Stojanović ističe da su Dubrovčani po veri uglavnom katolici, ali po poreklu i jeziku Srbi.Hrvatska istorija satkana je od laži i falsifikata. Na tome se radi pedantno, strasno, sa velikom upornošću, na početku uz podsmehe drugih, ali na kraju se smeju falsifikatori i lažovi.....Kako su Austrija i Katolička crkva, za neverovatno kratko vreme, manje od jednog veka, gradu Dubrovniku promenili istorijske predznake, izbrisali skoro sve srpske tragove, a u hrvatsku istoriju, kulturu i nauku upisali imena koja nemaju ni najmanje veze sa Hrvatima........Srpski jezik i pismo pretrpeli su najjači udarac na kraju pretprošlog veka kada je uspostavljen hrvatski jezik. Drugi udar usledio je 1945. godine uspostavljanjem makedonskog jezika, njegovim odvajanjem od srpskog bića....Hrvatski jezik ne postoji, jer se temelji na Vukovom rečniku....Dokument od 14. maja 1945. godine svedoči o naredbi komunista,po kojoj svi katolici u Hrvatskoj moraju biti Hrvati, bez obzira na to kako se lično izjašnjavaju....Na Velikom katoličkom kongresu u Zagrebu 1900. godine, Vatikan je odlučio da granice pravoslavlja pomeri prema istoku, 30 kilometara ispod Zagreba ili šest kilometara ispod Karlovca. To je početak nastanka hrvatske nacije....Postojanje srpskog jezika u Hrvatskoj je nepobitna istorijska činjenica. Zna se tačno kada je, gde je i ko se odrekao hrvatskog jezika i preuzeo srpski jezik u Hrvatskoj.Kada? Tačno 28. marta 1850.
Gde? U Beču.Ko? Odrekli se hrvatskog, primili srpski i potpisali svojom rukom: Ivan Kukuljević, Dimitrije Demetar, Ivan Mažuranić, Vinko Pacel, Stjepan Pejaković, Franjo Miklošić. Predali su im srpski jezik na upotrebu i potpisali svojom rukom: Vuk Stefanović Karadžić i Đuro Daničić.Preimenovanje srpskog jezika u hrvatski uvek je vršeno samovoljno i nasilno, najpre rešenjem Ante Pavelića i ustaške vlasti 1941. godine. Tada je novi hrvatski jezik pravljen nožem. Drugi put, na isti način, takođe samovoljno, pravljen je odlukom Tuđmanove vlasti 1993. godine, bez ikakve naučne jezičke osnove i naučnog obrazloženja.Čak ni u Deklaraciji o položaju hrvatskog jezika iz 1967. godine nije naveden nijedan naučni jezički razlog za proglašenje hrvatskog jezika.Stvarane su veštačke razlike kako bi se hrvatski jezik prikazao kao zaseban jezik, drukčiji od srpskog.Srpski jezik u Hrvatskoj ostao je u suštini isti, čist i blistav, kakvoga je Vuk predao Hrvatima u Beču 1850. godine. Hrvati se prave kao da su zaboravili da su se svoga jezika/čakavskog i kajkavskog/ sami odrekli i javno ga odbacili, a prihvatili i prigrlili srpski....Ne može se srpski jezik rezati nožem i deliti na komade, po plemenskim, verskim i državnim granicama. Tako se ne radi nigde u svetu.Svuda u svetu i u Evropi je drukčije nego u Hrvatskoj. Bosanski jezik ustanovio je u Bosni Benjamin Kalaj u vreme aneksije i okupacije Bosne od Austro-Ugarske.To isto desilo se i u Prvom svetskom ratu, posle austrijske okupacije Srbije, kada je i u Beogradu zabranjena ćirilica. U Drugom Svetskom ratu 1941. godine opet je zabranjen srpski jezik u Bosni. Učinili su to Nemci, ustaše i muslimani koji su ih podržavali.....Kada su Hrvati prihvatili i "prigrlili" srpski jezik, kako je rekao Ljudevit Gaj, tada nije postojalo pismo, osim ćirilice, na kojem bi se srpski jezik mogao pisati i čitati. Hrvati su zajedno sa svojim hrvatskim jezikom odbacili i svoju latinicu, na kojoj je pisan kajkavski hrvatski jezik. Hrvatska latinica nije odgovarala glasovnim potrebama srpskog jezika pa je odbačena zajedno sa hrvatskim kajkavskim jezikom....U Vukovo vreme nije bilo zamislivo da se srpski jezik piše i čita ćirilicom van Srbije. To u 19. veku nije dopuštala Austro-Ugarska država i katolička crkvaLatinično pismo stvorio je Vuk Karadžić i dopunio Đuro Daničić, oba Srbina. To su činjenice koje ukazuju da je latinica takođe srpsko pismo, kao i ćirilica. Ona nije ni hrvatska ni katolička, nije vatikanska ni ustaška, nego po svome poreklu, svojoj ulozi i svojim tvorcima u svemu srpsko pismo srpskog jezika. To što još i danas mnogi smatraju da je srpski jezik hrvatski jezik, a latinica hrvatsko pismo, stvar je velikih vekovnih obmana i zabluda, ali i loše obaveštenosti, pa i neznanja....
Ljudevit Gaj u svojoj "Danici hrvatskoj,slavonskoj i dalmatinskoj" u broju 31. za 1846. godinu, između ostalog, napisao je da: ‘… sav sviet zna i priznaje, da smo mi književnost ilirsku podigli; nama nije ni izdaleka na um palo ikada tvrditi, da to nije srpski ,već ilirski jezik; ponosimo se i hvalimo Bogu velikomu, što mi Hrvati s braćom Srbima sada jedan književni jezik imamo'“ (D.Ruvarac, 1997, DžIV). I Josip Juraj Štrosmajer to priznaje....
Da Hrvati dugo vremena nisu bili svesni koji im je jezik, vidi se po tome što su tokom devetnaestoga veka upotrebljavali ĉitavo mnoštvo naziva, traţeći kako da njima obuhvate i oznaĉe svoj nacionalni idiom......Kada engleski pisci i lingvisti prihvate da engleski jezik u Americi, Kanadi i Australiji nije engleski, nego američki, kanadski i australijski, tada i srpski pisci i lingvisti mogu prihvatiti da srpski jezik u Hrvatskoj, Bosni i Crnoj Gori nije srpski, nego hrvatski, bosanski i crnogorski.....Moćna katoliĉka crkva, koja je i dala Hrvatima osnovnu odrednicu, pokatoliĉavanjem je pretvorila u Hrvate sve one izdanke drugih naroda, koji su dospeli pod njenu moćnu ruku. Tako se u Hrvate pretapaju ne samo Sloveni, već i drugi evropski narodi, bilo koje vere da su prethodno bili.............Dodajmo još ovome samo jednu napomenu Vikentija Makuševa, koji se bavio stanovništvom Dalmacije. On je na osnovu zvaničnih dokumenata Dalmatinskog sabora izveo podatke o broju Srba:„Smatram korisnim da saopštim pouzdanije statističke podatke o Dalmaciji na osnovu knjige koju je objavio Dalmatinski sabor 1863. godine.Stanovništvo Dalmacije sastojalo se u 1860. godini (na 232 km2) od 427.600 stanovnika, od kojih je bilo 20.000 Talijana, 1.000 Šiptara (kod Zadra), oko 400 Jevreja i 406.200 Srba. Mnoštvo stanovništva pripada katoličkoj veri (333.800 stanovnika 1857. godine); pravoslavnih je bilo 77.144, unijata 341..."...Da na Balkanu, posle VIII veka, nije bilo nikakve jeresi, pa ni bogulske, to nam pokazuje i istorija borbe koja se vodila između Istočne i Zapadne crkve i dovela do crkvenog rascepa 1054. godine. Za sve to vreme vodila se borba samo između te dve crkve, a ni jedna ni druga nisu se borile protiv neke treće crkve ili jeresi.//////////


Verdiep je eigen eerst eens in de feiten voordat je begint te bléren want je lult als een kip zonder kop .
Vrijheid van Godsdienst houdt in dat de staat neutraal staat tegenover religie en dat is met de islam onmogelijk omdat de Islam een theocratie bij uitstek is. Zodra de islam zich politiek gaat manifesteren zal zij alle denkbare facetten van het leven gaan overheersen. Zij verwerpt de democratie en de democratische wetten en plaatst er de sharia voor in de plaats. Verdiep je eens in wat de islam werkelijk inhoudt, er is literatuur genoeg. ( Afshin Ellian, Hans Jansen, Oriana Fallaci, Carel Brendel, Joost Niemöller, Martin Bosma, etc...) 
Zit je nou een beetje te trollen of meen je dit serieus?
Lachwekkende onzin wat je verkondigt.
Jammer dat je reageert op een onderwerp waar je geen kaas van hebt gegeten.
Laat ik even duidelijk maken dat ik in eerste instantie niks tegen moslims HAD, maar de laatste jaren is mn mening door alles aardig veranderd kan ik melden.
En er zijn heus wel goede moslims. Maar het valt me de laatste tijd op dat als bijvoorbeeld: een groepsverkrachting is...meestal moslims....roofoverval..moslims, zelfmoordterrorist..moslims, aanslag...moslims en ga zo maar ff door.

Laat je eens nakijken...
 Ik heb geen tijd meer om op je racistische commentaren te reageren!
Heb jij bovenstaand artikel echt gelezen?
 ..Lees de koran beter, er staan heel wat oproepen in tot het doden van ongelovigen, de ISIS strijders en metgezellen die zich vol overgave als bom laten gebruiken, zijn geen criminelen, maar gehoorzamen de dagelijkse oproepen van de Imams in de Moskeeën, die ook niets anders vertolken dan wat hun geleerd is.
Ik moest lachen :) Dank je!
Jij stelt jezelf voor met die woorden...
 je hersens zijn toch al naar de kloten ha ha ha...
 Ik ga op zoveel stupidity geen eens antwoord geven...
 Ga een hobby zoeken, want in discussieren faal je tragisch en schiet je oma maar in een baan om de aardeeeeeeeeeee....
Ik moest lachen :) Dank je!
Ik vind je opmerking erg dom ....Zelden zoveel onzin bij elkaar gezien. ....Even verder kijken dan je neus lang is....
De reactie van sommige mensen hier is totaal nergens op gebaseerd en lijken oorzaak en gevolg niet uit te begrijpen....
Ik moest lachen :) Dank je!
Jij hebt echt wel een paardenbril op, hé!...
 Zelden zoveel onzin in een paar zinnen tekst gelezen.
Probeer eens op de door mij geleverde argumenten in te gaan in plaats van ze systematisch te ontkennen.Alle door mij geleverde argumenten zijn voorzien van bronnen en door u controleerbaar......Dit noemen ze propagenda. Puur haatzaaien....jij als een klein kind gelooft alles wat je ziet op het internet....ha,ha....Wordt eindelijk een keer volwassen...Man ga wat hersencellen kweken....Wat jij doet is stomweg de media volgen en niet verder kijken dan jou neus lang is!.....Verdiep je eens in de materie, voor je roeptoetert, sneuneus...Nog meer van die belachelijke reacties?Meschien kun je beter met voetballen bezighouden en geen lulverhalen vertellen  ....Flikker toch eens op met je lullige getrol...Wil je naar de huis komen? Je moeder heeft jouw brood gebracht! ....achterlijke geitenneuker!.... Ik heb meer respect voor varkens, dan voor jouw soort genetisch afval....Rot op stuk kamelenstront, wees dankbaar dat je in dit land de mogelijkheid hebt gekregen te leren schrijven en lezen. Ondankbare geitenneuker...Dus jij wilt ons neuken, zodat je geit even rust heeft?...ha,ha...Meen je deze reactie nu echt?....Je hebt domme mensen en domme vragen, ...jij blinkt uit in beide.....Heb je die van jou IQ wel eens getest?Dat je jezelf hiermee voor lul zet merk je blijkbaar niet.Ik laat mij niet de mond snoeren door een sukkel die niet weet waar hij over praat.Argumenten die jij hier aandraagt complete larie en apenkool zijn en dat je de waarheid niet onder ogen wil zien. ....Wat jij doet is trollen, geen argumenten meer dus maar treiteren. ...Ga toch zitten.Je lult zonder kennis van zaken...Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil....Waar haal jij die onzin vandaan? Ben je nu hier weer bezig met je mentale ontlasting?...Kom met argumenten.Feiten wil ik en niet die uitgekauwde onderbuikprietpraat van je!... Eens even wat meer in de feiten verdiepen voordat je zo'n uitspraak doet.....Ga je eens iets meer verdiepen in de islam,ipv onzin uit te kramen....WAT? Ga je nu klinkklare leugens vertellen uit een ongenuanceerde wanhoop?he,he.Maak jezelf niet belachelijk....Dit zijn de feiten.... Nou verder verspil ik geen tijd meer aan uw onzin.....Wat een onzin, leuk om te zien hoe je, jezelf voorstelt. ......Ik maak jou niet belachelijk. Dat doe je zelf....Gelooft je in eigen leugen?.... Laat me niet lachen...Als iemand kritiek heeft op het beleid ten aanzien van de multiculturele samenleving/vraagstuk, wordt ie gelijk in de extreem rechtse of racistische hoek geplaatst....Waar haal je die onzin nu dan weer vandaan?... .Leuk verhaaltjes, alleen het slaat nergens op.Komt dat verhaaltjes uit je linker of rechter duim gezogen?....blijf nu niet almaar als een kip zonder kop doorkakelen.Argumenten die jij hier aandraagt complete larie en apenkool zijn en dat je de waarheid niet onder ogen wil zien.....Het volgende zegt ook genoeg:..Dat zijn gewoon de feiten hoor: ..Ga lekker terug naar dat baardapenland van je...achterlijke geitenneuker!..Ik zie niet in waarom ik mijn kostbare tijd zoe verdoen aan een discussie met iemand waarvan de hersens niet groter zijn dan een pinda....Tijd voor je (p)illetje?..Misschien moet jij maar een keer je luier verschonen. Je kan doorgaan met negatieve reacties op mijn schrijven te geven, probeer dan met de FEITEN!!! ....Kom met argumenten.Feiten wil ik en niet die uitgekauwde onderbuikprietpraat van je!...Waar haal jij die onzin vandaan? Komt dat stukje rechtsstreeks uit je propagandafolder?....Stop de islamisering van Europa!.Als je iets beweert, moet je zorgen dat de feiten aan jouw kant zijn. Dat is in deze situatie zeker niet geval. Ik ben blij dat je dat allemaal goed weet, en dat je geen "aluminimum hoedje" draagt. Nee, je hebt duidelijk iets anders op het hoofd...gewoon blijven lachen dat doe ik ook. Hou toch op zeg! Leuke fantasie heb jij.Vertel dan eens over "wat je weet en kent" en zo niet, beklaag je dan niet...Ik weet dat je niet veel kennis hebt over dit onderwerp vandaar dat je snel propaganda als waarheid ziet.Dit neem ik jou niet kwalijk, want het is mij bekend dat als leugens vaak worden herhaald dat deze dan als waarheid worden beschouwd....Welke paddo heb je geslikt?Dat je jezelf hiermee voor lul zet merk je blijkbaar niet....... ..Het Christendom heeft in de eerste 3 eeuwen van haar bestaan op een vreedzame wijze het Christendom verspreid.De Kruistochten waren NIET een gevolg van een agressieve en imperialistisch Christendom.De kruistochten vonden plaats van circa 1095 tot 1230 na Christus en hadden tot doel de heilige plaatsen van het Christendom te heroveren op de moslims, die er kort na de dood van Mohammed binnengevallen waren….Het is van belang te weten dat nergens in de bijbel oorlogen voorkomen om het geloof in God te verbreiden…….Heb jij wel meegekregen dat christelijke, katholieke en niet gelovige Nederlanders ook homo's in elkaar slaan, bespugen, bespotten enz? Of mogen die dat wel? Doe niet net alsof het niet overal voorkomt.....
De profeet Mohammed het perfecte voorbeeld voor de moslim. Zeggen alle moslims.Volgens de hadith zijn onder Mohammeds leiding honderden gevangenen onthoofd, de keel afgesneden terwijl ze ongewapend waren, weerloos dus. Qurayza heetten die gevangenen en, o ja… ze waren geloof ik joden… De mannen van IS doen dingen die die daad kopiëren, onderwijl zeggen ze woorden die Mohammed overleverde via de Koran....

Aboutaleb is wolf in schaapskleren,een man die zich voordoet als een liberale moslim, maar in zijn prive leven het religieus conservatisme omarmt.Deze Aboutaleb zou volgens zijn zeggen alleen een huwelijk met een moslim toestaan voor zijn dochter.En waar de loyaliteit van de moslim ligt? En die ligt tot nu toe niet bij de gastcultuur!Dus,Aboutaleb is meer Marokkaan en moslim, dan Nederlander......

We moeten zij aan zij met Israel staan. Het is het bolwerk van onze beschaving in het Midden-Oosten. Het is het licht in een zeer duistere omgeving. Israel vecht onze strijd.

Muhammad  Ali was meer dan een bokser. De man was een uitgesproken racist, was voor rassensegregatie, geloofde dat het mengen van blank en zwart bloed een grote fout was. Hij was ook een uitgesproken homohater, en een antisemiet. Ook mocht hij graag passages uit de koran citeren waaruit bleek dat de vrouw een ondergeschikte rol aan de man had…Boxen is een tamelijk domme “sport “... Hij was lid van de Nation of Islam….Nation of Islam is een Amerikaanse organisatie van donkere moslims, die vooral in de jaren 60 bekend was. Het was een religieuze en politieke beweging, die suprematie van het zwarte ras predikte,die haat tegen blanken en Joden predicte. . ...