Saturday, February 26, 2011

In Rusland verloor Hitler de Tweede Wereldoorlog

   http://berlijn-blog.nl/wp-content/uploads/2013/02/Reichstag-4.jpg                Er wordt nog steeds een hoop onzin over de Sovjet Unie, Stalin verteld.Hoog tijd om eens wat dingen op een rij te zetten.Het Duitse fascisme is aan de macht gebracht door grote kapitaalgroepen/Thyssen, Krupp, Siemens, enz/ en was er het instrument van.Oliegigant Shell heeft de opkomst van Hitler en de Nazi’s bewust gefinancierd in ruil voor Russische olievelden.De topman van Shell was destijds Sir Henry Deterding, een Nederlander die het kleine oliebedrijfje naar de wereldtop had geleid. Door de Russische revolutie kwam hij echter in de problemen omdat zijn olievelden aldaar werden afgenomen en genationaliseerd. Deterding was echter een keiharde zakenman die er niet voor terugdeinsde om bijvoorbeeld gewapende rebellen in Georgië te financieren.Die rebellen hadden te weinig slagkracht om de communisten ten val te brengen en de olievelden terug te bezorgen. Daarvoor had Deterding een ware oorlogsmachine nodig. En Hitler bouwde er een.In onze schoolboeken wordt al te vaak gezwegen over een historische waarheid: nazi-Duitsland werd niet verslagen op de stranden van Normandië, maar op de Russische vlaktes.Het Rode Leger zorgt voor 85 % van alle Duitse verliezen.En wie veroverden de hoofdstad van de Nazi's, Berlijn?Uh, de Russen....De Russen op 30 april 1945 de “Reichskanzlerei” in Berlijn bestormen en een eind maken aan Nazi Duitsland.De Britten en Amerikanen waren het grootste deel van de oorlog louter toeschouwers.Pas in juni 1944 vond de invasie in Normandië plaats, die in de westerse propaganda als beslissend wordt voorgesteld.Zo hoor je ook altijd over Amerikanen als bevrijders, en nooit hoor je dat het hen geen moer kon schelen, die oorlog in Europa. Totdat Pearl Harbour werd aangevallen en ze meegesleurd werden in Wereld Oorlog II.Tussen 22 juni 1941 en 9 mei 1945 stierven in totaal 25 tot 28 miljoen Sovjetburgers en -soldaten: 20.000 per dag, 1.418 dagen lang. Twee weken na de Duitse capitulatie in mei 1945 overwoog Winston Churchill, de toenmalige premier van Groot-Brittanië, een inval in de Sovjet-Unie. Toen nog een bondgenoot van de Amerikanen en Engelsen.In het plan, met de titel 'Operation Unthinkable', werd er van uitgegaan dat er niet alleen 500.000 Amerikanen en Engelsen tegen de Russen zouden meevechten, maar ook 10 divisies goed geoefende en in de strijd geharde Duitse soldaten van de Waffen-SS die nog in de krijgsgevangenkampen zaten.Deze 'Derde Wereldoorlog' had op 1 juli 1945 moeten beginnnen, maar het plan - dat tot in de hoogste kringen is behandeld - werd uiteindelijk verworpen.Er bestond nog te veel twijfel over het slagen van de operatie.In zijn memoires getuigt de Amerikaanse diplomaat Robert Murphy: "Generaal Patton droomde ervan twee divisies van de Waffen-SS te herbewapenen om ze in te lijven in het IIIde (Amerikaans) leger en ze te ‘richten tegen de Roden’. ‘Wat die schoften van bolsjewieken denken, daar heb ik lak aan’, zei Patton. ‘Vroeg of laat zullen we tegen hen moeten vechten. Waarom niet nu?’"Neem Churchill, hij heeft gedurende zijn lange politieke leven feitelijk meer doden op zijn geweten heeft dan de hoeveelheid die naar men zegt Stalin op zijn geweten heeft.In 1918 heeft hij vijf jaar lang met zijn troepen beestachtig huisgehouden op het grondgebied van de SU; in de boeren-oorlog heeft hij grootschalig genocide gepleegd in Zuid-Afrika,India,in Mansjoerije,China,de opiumoorlogen,Irak, Kenia en Griekenland.Allemaal: weloverwogen aanvalsoorlogen c.q. een aanval op de legitieme rechten van anderen hun eigen land te bevrijden...Niemand praat over het gebruik van gifgas door Churchil in ten minste 1 koloniale oorlog. In de Tweede Wereld-oorlog zijn de Britten met hun bommenwerpers enorm tegen de Duitse burgerbevolking te keer gegaan. Dat moet je eigenlijk nu dan ook genocide noemen.De tapijtbombardementen van 1943-45 zaaiden vernieling in steden als Hamburg, Bremen, Dresden en Berlijn. Daarbij werden meer dan 600.000 mensen getroffen, voornamelijk burgers. De ergste bombardementen vonden plaats in de laatste maanden van de oorlog, toen Duitsland reeds in een ruine was herschapen en de militaire machine van Hitler zwaar was aangetast.In plaats van gerichte aanvallen, wilden de lakeien van de Britse heersende klasse wraak nemen op Duitsland. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen het nazi-regime en de Duitse bevolking, ook al vormde die bevolking het eerste slachtoffer van de fascistische dictatuur van Hitler.EChurchill is nu held.Zullen we dan maar ook even een lijstje maken omtrent de slachtoffers die het kapitalisme en haar steuntroepen van fascisme tot op de dag van vandaag op hun geweten hebben?Alleen al in de eerste en tweede wereldoorlog samen verloren rond 60 miljoen mensen het leven.De dood van 10 miljoen communisten wordt nooit benadrukt. NOOIT.De Koude Oorlog is de meest gemene oorlog geweest die er is. Duizenden legale regeringen, bevrijdingsbewegingen en progressieve leiders zijn om zeep geholpen. Het ergste van deze oorlog is dat ze met ‘medeweten’ van de burgerij in West Europa en de Verenigde Staten wordt gevoerd. De burgerij wordt dag in dag uit misleid. Daarbij spelen de media bewust en soms onbewust een grote rol.Interessant is dan om een paar geschiedenisfeitjes binnen de discussie mee te nemen...

Navo is opgericht op 04/04/1949...Warschaupact is opgericht op 14/05/1955 !   http://xside.org/JfzRDna8TGc&fs/Causes-of-World-War-2                                            Warschaupact is opgericht als tegenreactie en tegelijkertijd om de balans op de wereld weegschaal gelijk te trekken.De Koude Oorlog was een psychologische oorlog die om de hoofden van de mensen ging, niet om land.De Sovjets waren alleen een denkbeeldige tegenstander die de illusie schiep dat zij ons wilden aanvallen..Zij hebben het over de +/- 20 miljoen doden die Stalin op zijn geweten zou moeten hebben...... Dit is imperialistische propaganda dat zo vaak is herhaald zonder enig bewijs dat het nu opeens als feit wordt gezien.Lees het boek van Ludo Martens "Een Andere Kijk Op Stalin" en dan zal  zien dat de "terreur" van Stalin gewoon een historische leugen was. Het zogenaamde ‘communisme’ in Oost-Europa en de Sovjet-Unie was geen "perfecte systeem." Er werden fouten gemaakt, soms grote fouten. Soms gingen de leiders dictatoriaal te werk, maar dat is niet te vergelijken met het imperialisme. Jozef Stalin is ruim vijftig jaar na zijn dood nog altijd populair bij veel Russen. Vorig jaar eindigde hij als derde in de verkiezing van populairste Rus. Veel Russen waarderen Stalin nog altijd omdat onder zijn krachtdadige bewind de nazi's werden verslagen. Je kunt Stalin bepaalde verdiensten niet ontzeggen, maar die kun je wel enorm relativeren.Maar als een ander toen leider was geweest, zou die persoon ook hetzelfde gedaan hebben in 1937 door het Rode Leger te zuiveren, met het niet-aanvalsverdrag (met de nazi’s), de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog.Zonder de opoffering van het Rode Leger in de Tweede Wereldoorlog zou Europa nu waarschijnlijk een groot concentratiekamp zijn geweest.Elke Europeaan zou elke dag moeten bidden en de Sovjet bedanken voor het feit dat hij de nazi heeft vernietigd en hem heeft bevrijd. Anti-communisme net zo erg als anti-semitisme!        1/ http://www.marx.be/nl/content/boekbespreking-stalins-wars-world-war-cold-war-1939-1953.. .......2/http://www.youtube.com/playlist?list=PL24BA9449D29A5DF7             http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=18515

Hoofdstuk 1.-Mediamanipulatie:

Al 60 jaar weten mensen dat veel berichten in de media niet kloppen. Zelfs veel feiten kloppen niet; zijn onzorgvuldig opgeschreven en/of voor meerdere uitleg vatbaar.Slachtoffers over het aantal slachtoffers dat Stalin op zijn geweten heeft, is altijd druk gespeculeerd.Het klassieke getal is 20 miljoen. Er zijn nog hogere getallen genoemd, maar dat is onder wetenschappers nooit serieus genomen. Het getal van 20 miljoen was als volgt opgebouwd: 1 miljoen mensen kwamen om ten tijde van de Grote Terreur; onder de ’gewone’ bevolking stierven in 1933 5 à 6 miljoen mensen de hongerdood als gevolg van de gedwongen collectivisatie van de landbouw; 10 miljoen doden vielen in de concentratiekampen, en de rest bestond uit koelakken (rijke boeren) en slachtoffers van gedwongen deportaties van bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld uit de Kaukasus.Vooral het dodental in de concentratiekampen ligt veel lager dan tot dusver werd aangenomen. Het gaat eerder om 1 à 2 miljoen gevangenen [dieven, overvallers, verkrachters,moordenaars,politieke gevangenen,…] dan 10 à 12.De meesten van hen stierven  door gebrek aan voedsel en harde werkomstandigheden.……….Michael Parenti een Amerikaanse intellectueel,doctor in de politieke wetenschappen schreef een heel goed boek over de ineenstorting van het voormalig Oost-Blok.Een degelijk en genuanceerd boek dat geen enkele kritiek op het voormailg Oostblok uit de weg gat . Maar een boek dat ook het positieve dat er geweest is aanstreept . Michael vraagt zich in het boek terecht af waar al die miljoenen gevangenen dan wel waren na het ineenstorten van de Sovjet-Unie. Ze zouden met miljoenen moeten tevoorschijn gekomen zijn . Maar uiteindelijk bleek dat er niet meer of niet minder gevangenen waren dan bvb in de VS .Ik zeg niet dat er onder het communisme geen misdaden zijn begaan, maar welk land begaat die niet? Het anti-communisme (bij links) is voor mij net zo erg als anti-semitisme (bij rechts): steeds maar blijven reageren op vooroordelen en stereotiepen.Vandaag neemt de fascisering toe en het fascisme wordt gebanaliseerd in heel Europa onder de slagzin: “het Hitler-fascisme en het Stalin-communisme zijn tweelingbroers”. Sinds 1989 is deze slagzin een soort dogma dat, zo schijnt het, geen bewijs meer behoeft. Deze slogan is afkomstig van in 1945 verslagen nazi’s die in de westerse geheime diensten opgenomen werden om het gevecht voor de vernietiging van het communisme, door Hitler gestart in 1923, voort te zetten. Met de hulp en financiële steun van de CIA hebben deze nazi’s de wereld overspoeld met een zondvloed van leugens over de “holocausts” van Stalin. Deze leugens moesten dienen om de Hitler-holocaust eerst te relativeren en vervolgens te verantwoorden. Om hun misdaden goed te praten hadden de fascisten een overtreffende hoeveelheid doden nodig, slachtoffers van het bloeddorstige regime in de Sovjet-Unie! Vandaag vindt men in de media, schoolboeken en encyclopedieën alle leugens terug die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s over Stalin werden verspreid.De ergste onwetenschappelijke roddels en geruchten worden nu tot «basiswerken» gepromoveerd. Niemand moet nog iets bewijzen met feiten of documenten als het over Stalin gaat. De bewijskracht komt nu van: «het is toch algemeen geweten...» of «zoals op BBC te zien was...» of «uit geheime documenten blijkt...» [die dan wel nooit getoond worden].Media en speciaal opgeleide journalisten liegen het grote publiek massaal voor. Wat wit is, wordt zwart afgeschilderd en wat zwart is wit. De politici in het Pentagon creëren 'de waarheid', die de media dan moeten zien te verkopen. Het anticommunisme alleen al heeft de mensheid miljarden en miljarden euro's en dollars gekost. Ooit heeft er een president in het Witte Huis gezeten die deze waanzin wilde stoppen, in de periode 1943 - 1945, en samen met de Sovjet Unie de Verenigde Naties opzette (Roosevelt), maar daarna kwam er een die de zaak weer compleet verziekte (Truman)............Geschiedenis is een verzameling leugens, die vanuit een bepaalde richting zijn verteld, cq opgeschreven en aangepast aan degene zijn zienswijze die het op papier zet zoals hij het graag zou willen dat het was, en niet hoe het was of is op dat moment.Echt zielig als je sommige volwassen mensen hoort praten over geschiedenis.Je moet liegen, liegen en nog eens liegen, er blijft altijd wel iets van hangen,dat zei Goebbels..............................................De Majoor Generaal Smedley Darlington Butler (1881-1940) ;
"Oorlog is enkel een zwendel. Een zwendel is het beste te omschrijven, denk ik, als iets wat niet is wat er voor de meerderheid van de mensen op lijkt dat het is. Enkel een kleine binnenste groep weet waar het om draait. Het wordt geleidt ten voordele van zeer weinigen en ten koste van de massa’s."      

Hoofdstuk 2.-De kwestie Katyn:

 De 'massamoord in Katyn' is aantoonbaar gepleegd door de nazi's; niet door 'de Russen'.Het document dat tien jaar geleden gevonden is door Jeltsin, en dat moet ‘bewijzen’ dat de Duitsers de massamoord op tienduizenden Polen niet hebben gepleegd, is iets heel anders dan dat sommigen er steeds maar weer van maken. Dat document ‘’uit de kluizen van het Kremlin’’ maakt helemaal niet duidelijk dat er de moord op de in 1939 naar het oosten gevluchte Poolse officieren is verordineerd, zoals de Poolse regering doet voorkomen. Wat er wel in dat document staat, is dat ALS uit Polen gevluchte officieren tijdens hun werkzaamheden misdaden begaan, ze absoluut niet ‘’als groep’’, maar ALTIJD als ‘’individueel geval horen te worden berecht’’. Dat is het enige wat er in dat door Jeltsin gevonden document staat. De rest is fantasie………….In de discussie over de waarheid achter de moorden in Katyn [het gaat om 10.000 tot 12.000 lijken]  moet je als lezer een paar namen, als ankerpunten in de weerwar van feiten, meningen en personen, goed of slecht, goed in het oog houden. Dat zijn: De getuige Kalka, wiens verhaal zo prachtig is opgeschreven in het boek van Albert Haas. In het boek van ‘’Arts achter prikkeldraad’’ staan op blz 92 de volgende belangrijke zaken:
Dr Albert Haas: Kalka vroeg me wat ik gedaan had voor ik gearresteerd werd. Ik sprak tegen hem over Hongarije en Frankrijk. Daarna vertelde Kalka mij het verhaal achter zijn eigen gevangenneming. Hij beschreef zichzelf als de enige overlevende van de massamoord van Katyn bij Smolensk. De Duitsers beweerden dat deze schanddaad begaan werd door de  Russen, maar Kalka vertelde me een ander verhaal: Toen de Duitsers Polen aanvielen,werd het Poolse Leger met zijn wapens uit de Eerste Wereldoorlog gemakkelijk verslagen. Nadat het land onder de voet was gelopen werden de Intellectuelen en officieren naar quarantainekampen afgevoerd. Kalka en zijn medegevangenen werkten in een reparatiewerkplaats te velde en repareerden beschadigde Duitse tanks en andere voertuigen.In 1941, kort voor de Duitse verrassingsaanval op Rusland,vroeg de Gestapo Poolse vrijwilligers, voor een  anti-Bolsjewistisch Legioen. Kalka, evenals de meerderheid van de Polen.,weigerde aan de zijde van de  Duitse overwinnaars te vechten. De dag nadat  Duitsland Rusland had  aangevallen,arriveerden enkele grote door Wehrmacht-soldaten bewaakte vrachtauto’s, bij  Kalka"s Kamp. Alle gevangenen werden ingeladen en naar Katyn gebracht,op een dagreis afstand,waar zij de  Koude nacht midden op een leeg veld doorbrachten. Ze namen aan dat ze naar Katyn waren gebracht om daar een nieuwe reparatiewerkplaats op te zetten.Voor zonsopgang werden ze gewekt en aan het werk gezet om een greppel te graven. SS-bewakers hadden de Wehrmacht-soldaten vervangen.Is dit nou niet het eerste bewijs dat de Einsatzgruppen de Executies hebben uitgevoerd?. Er is in dit verhaal toch heel duidelijk te lezen: Dat de Wehrmachtsoldaten werden afgelost door de SS?. De moord op Poolse officieren is door de SS gepleegd. Dat staat vast.Ook de recent gevonden papieren in het Kremlin wijzen niet op massamoord op Polen. Wel op berechting van mensen in die streek die verraad hebben gepleegd. "Die moeten individueel worden berecht". Nergens staat 'standrechtelijk' en/of 'massaal' in dat stuk.Er zijn talrijke getuigenissen van de lokale bevolking in de Katyn-zaak en wat de Duitsers met de Polen en de Poolse lijken deden. Die getuigen die dingen gezien hebben, hebben toen ook echt getuigd en hun waarnemingen zijn later  goed gedocumenteerd; met naam, toenaam en datum, opgeschreven hebben, o.a. ook in dat rapport uit 1951 naar het Amerikaanse congres.Bij de slag om Anneberg - rond 1930 - hebben de Polen de Duitsers afgeslacht. Wellicht was dat een van de motieven voor/van de Duitsers om Polen net zo afschuwelijk af te slachten als dat ze de Sovjet bevolking en de Bolsjewieken in de eerste maanden van de Tweede Wereldoorlog afslachten?Er is tot op heden nog nooit enig motief ontdekt waarom de Sovjet Unie dit soort massamoorden op Polen die nota bene richting Sovjet Unie waren gevlucht, zouden willen plegen.We moeten ook niet vergeten dat tussen september 1939 en november 1941......,400.000 Poolse gevangenen of bannelingen door het Rode Leger waren bevrijd.En we moeten ook niet vergeten de slechte behandeling door de Polen van de Russische krijgsgevangenen van de Pools-Russische oorlog van 1920. Volgens de Russen kwamen hierdoor 32.000 krijgsgevangenen om het leven.
http://home.kpn.nl/r.min.001/Mails/Katyn3.htm                                           

Hoofdstuk 3.-Molotov- Ribbentroppact :

Vlak voor de Duitse inval in Polen, en daarmee het begin van de Tweede Wereldoorlog  , sloten Hitler   en Stalin   een niet-aanvalsverdrag, het Molotov-Ribbentrop pact.Het moet nog eens onderstreept worden, dat het een pakt was en geen bondgenootschap, dat er geen sprake was van wederzijdse bijstand, het ging alleen over het elkaar niet aanvallen. In het geheim werd daarbij ook besloten Polen te verdelen tussen Duitsland en de Sovjet-Unie, en Finland, Estland en Letland onder Russische invloedssfeer te brengen.Zo konden de Russen hun Oostpoolse gebieden herwinnen die ze tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden verloren.De geheime protocollen van het pact voorzagen ook erin dat de Sovjets hun grenzen op sommige plaatsen wel 300 kilometer naar het Westen konden verschuiven. Dit was van bijzonder belang voor a. de creatie van een extra territoriale buffer tegen de komende nazi-agressie (heeft zijn dienst bewezen in ´41) en b. het innemen van vooruitgeschoven posities ten dienste van een toekomstige sovjetaanval op Duitsland zelf. Leninggrad was immers vanuit het noorden praktisch niet te verdedigen zonder een strook Fins land.Stalin sluit het pact af in de overtuiging dat een oorlog met nazi-Duitsland vroeg of laat onvermijdelijk is.Al in 1926 kondigde Hitler aan dat hij het communistische Rusland zou veroveren. Maar met dit pact kan hij een aantal toegevingen afdwingen om zich voor te bereiden op de toekomstige oorlog. Hij krijgt nog 21 maanden extra de tijd om het land militair en economisch uit te rusten.Toen Hitler besloot Polen aan te vallen, wilde hij niet dat Stalin het land hielp. Hij riskeerde al oorlog met Groot-Brittannië en Frankrijk, die de Polen zelfstandigheid hadden beloofd, en het Duitse leger kon niet tegelijk in het oosten en westen vechten. Een van de redenen van de nederlaag in de Eerste Wereldoorlog was namelijk dat de oorlog aan twee fronten woedde.Dat pact is nooit een alliantie geweest maar een wijze voorzorg, te wijten aan het gedrag van de twee bondgenoten waarnaar de Sovjet-Unie sinds 1933 tevergeefs op zoek was: Parijs en Londen.Een voorzorg ook die de Russen van toen af hadden voorzien, voor het geval dat er van die averechtse alliantie niets in huis zou komen.Ook kregen de Russen het gevoel dat De Britten vijandiger stonden tegenover communistisch Rusland dan nazi-Duitsland. De besprekingen liepen daarom op niets uit.In naam van de historische waarheid moet er worden gezegd dat de afwezigheid van een pact tussen de Sovjet-Unie, Frankrijk en Groot-Brittannië in 1939 te wijten is aan de weigering van Polen, de Sovjettroepen op hun grondgebied toe te laten in het geval van een Duitse aanval. Het is eveneens nuttig voor ogen te houden dat zowel Groot-Brittannië als Frankrijk een niet-aanvalspact hebben met nazi-Duitsland,waarbij de Britse premier Chamberlain Tsjecho-Slowakije aan Hitler-Duitsland uitleverde en ze in 1939 niets deden om Polen te helpen. Hoewel Hitler verklaard had dat hij, afgezien van het Sudetengebied, geen verdere territoriale aanspraken meer zou maken, bleek op 24 oktober 1938 dat deze belofte niets voorstelde. Tijdens een onderhoud tussen de Duitse minister van buitenlandse zaken, Joachim von Ribbentrop, en de Poolse ambassadeur in Berlijn, Josef Lipski, maakte eerstgenoemde de wens kenbaar dat Danzig, de vrije stadsstaat die gecreëerd was door het Verdrag van Versailles, aan Duitsland zou worden teruggegeven.De overgrote meerderheid van de bevolking van Danzig, dat door het Verdrag van Versailles van Duitsland was afgesneden, bestond uit Duitsers die oprecht hoopten op hereniging met hun historische vaderland.Hij stelde ook de aanleg voor van een exterritoriale weg en spoorlijn door de zogenaamde Poolse corridor (het deel van West-Pruisen dat tot 1919 bij Duitsland hoorde), om zo Oost-Pruisen met de rest van Duitsland te verbinden.In ruil daarvoor deed hij een vaag aanbod om een alliantie met Polen te sluiten. Het doel hiervan was duidelijk: met Poolse hulp konden de Duitsers makkelijker de USSR binnenvallen/naar het gebied dat nu Kaliningrad heet/, als de tijd rijp was om met het bolsjewisme af te rekenen.In maart 1939 liquideerde Hitler de Tsjechische staat: Hongarije en Polen kregen een deel van de buit; Slowakije werd een Duitse vazalstaat; de rest werd het Duitse 'Protectoraat Bohemen en Moravië'. Gezien de Duitse afkeer van Polen, was de Duits-Poolse samenwerking sinds 1934 een precaire zaak. Na 'München' bleek dat Hitler die samenwerking op eigen voorwaarden wilde voortzetten: hij eiste de 'vrije stad' Dantzig (Gdansk) op en een auto- en spoorwegverbinding door de Poolse Corridor (zie detailkaart links) naar Oost-Pruisen. Tevens wilde Hitler de voormalige Duitse stad Danzig terug hebben, waar overigens de overgrote meerderheid van de bevolking uit Duitsers bestond die al sinds 1919 oprecht hoopten op hereniging met hun historische vaderland.(Polen kreeg na de Eerste Wereldoorlog bij het Verdrag van Versailles deze -oorspronkelijk Duitse- toegang tot de Oostzee in bezit.).De Duitse voorstellen werden echter door Polen verworpen.En toen later dat jaar de Duitse Danziger regeringscommissie met de Polen onderhandelde over een douanekwestie brak de Poolse delegatie in augustus 1939 plots alle onderhandelingen eenzijdig af.Aangemoedigd door een geheim pact, dat inhield dat Groot-Brittannië en Frankrijk Polen zouden bijstaan bij een eventuele Duitse aanval, werden de anti-Duitse, pro-oorlogssentimenten in Polen steeds meer aangewakkerd. Maarschalk Smigly-Rydz, het hoofd van het Poolse leger, ging zelfs zo ver door in een felle rede te dreigen met een regelrechte oorlog tegen Duitsland.Na de felle toespraak van maarschalk Smigly-Rydz brak er een golf van geweld uit tegen de Duitse burgers, waarbij duizenden op de vlucht sloegen.(Op 6 augustus 1939 stond er in de Daily Mail een interview met maarschalk Smigly-Rydz. Citaat:  'Poland wants war with Germany and Germany will not be able to avoid it even if she wants to'. Hij dreigde Duitsland in 3 dagen te overrompelen.).Op 24 augustus 1939 werd in Polen de mobilisatie afgekondigd.Maar,op 1 september 1939  trok het Duitse leger op 1 september 1939 Polen binnen.Het is trouwens bekend, dat de datum van de aanval van Duitsland op Polen (“niet later dan 1 september”) al voor 3 april 1939 was vastgesteld, dat wil zeggen, ver voor de sluiting van het pakt tussen de Sovjet-Unie en Duitsland.….
 Door dit niet-aanvalsverdraghet /Molotov-Ribbentrop pact/ kon de tweede wereldoorlog uiteindelijk gewonnen worden...........                                                                                                                                                       Nieuw vrijgegeven documenten is gebleken dat Stalin had Engeland en Frankrijk aangeboden om Duitsland binnen te vallen en vroegtijdig komaf te maken met de maffe dictatuur van Hitler. Zijn plan zou de nutteloze dood van vele tientallen miljoenen mensen en de Holocaust en Shoah voorkomen:http://rt.com/news/prime-time/stalins-plan-to-stop

Hoofdstuk 4.-Hongersnood Oekraïne was niet gepland:

  Tussen 1945 en 1960 heeft de Amerikaanse anticommunistische propaganda niet alleen de thema's, de argumenten en de ‘bewijzen’ van de nazi's overgenomen, maar ook een groot deel van het fascistisch personeel, gespecialiseerd in de politieke oorlogsvoering tegen het communisme.Met de komst van een president uit de extreem-rechtse Amerikaanse hoek, Ronald Reagan, maakte deze oriëntatie een machtige come-back. Bij de vijftigste verjaardag van de "hongersnood-genocide" in Oekraïne in 1984 gaf de Harvard-universiteit het boek van de nazi Ewald Ammende opnieuw uit onder de titel Human life in Russia. Hetzelfde jaar kwam in Amerika een film uit over hetzelfde onderwerp: Harvest of Despair. Heel wat getuigen in die film zijn geïdentificeerde oud-nazi's en al het documentair materiaal is vals........In 1928 introduceerde partijleider Stalin het eerste vijfjarenplan voor de Sovjet-Unie: geforceerde industrialisatie op basis van collectivisatie van de landbouw.Boeren werden onteigend en in staatsbedrijven samengedreven: kolchozen en sovchozen. Zo zou voldoende arbeidskracht en voedsel vrij komen voor industrialisatie, was de theorie en Stalin.Het idee van de kolchozen was dat alle boeren een klein stukje eigen land kregen voor eigen gebruik, en verder moest er een bepaald quotum gratis voor de staat worden geproduceerd.Wat er boven het quotum geproduceerd werd mochten de boeren op de markt verkopen. Dit stuitte op groot verzet van de boeren vooral die in Oekraïne, in gebieden waar etnische Oekraïeners woonden.Ze verborgen hun graan en slachtten hun vee liever dan dat ze het leverden aan de staatsboerderijen.Deze sabotage moest de kop worden ingedrukt en de verplichte graanleveranties werden verhoogd.Geen wonder dat veel inwoners tijdens de Operatie Barbarossa de nazi’s als ‘bevrijders’ verwelkomden en tal van Oekraïners vrijwillig deelnamen aan de massale moordpartijen op de Joden en de Russische commissarissen.Oekraïne was net als Roemenië en Finland voor de Tweede Wereldoorlog, een fascistisch land.De grote hongersnood in de Sovjet-Unie in de jaren dertig werd veroorzaakt door een samenloop van omstandigheden. Dat is de conclusie van het recente onderzoek van de Australische historicus Stephen Wheatcroft.Wheatcroft presenteerde zijn onderzoek in een lezing op vrijdag 3 oktober jongstleden, in het Centrum voor Holocaust- en Genocidestudies in Amsterdam. Zijn onderzoek spitst zich toe op de grote hongersnood van ’32 en ’33 in de Oekraïne. ‘Er was rond 1930 sprake van serieuze economische problemen, waar geen eenvoudige oplossingen voor waren,’ aldus Wheatcroft. Wheatcroft keert zich hiermee tegen het intentionalisme, dat stelt dat de hongersnood een vorm van genocide was. ‘De oorzaken van de grote hongersnood zijn buitengewoon complex. Ik weet dat ik me met mijn versie van het verhaal niet populair maak, het is voor veel mensen makkelijker het stalinistische regime verantwoordelijk te houden voor de problemen.’De kern van het probleem lag volgens Wheatcroft in de slechte Oekraïense oogsten van 1928 en 1929. Het regime van Stalin probeerde dit te compenseren door extra voedsel uit de Oeral en Siberië te halen, maar kon niet voorkomen dat er ernstige tekorten ontstonden. De oogst van 1930 was een goede, waardoor er enige verlichting in de situatie kwam.In datzelfde jaar kwam de massale collectivisatie op gang, waardoor men dacht op de juiste weg te zijn. Toen de oogsten in 1931 en 1932 opnieuw  mislukten leidde dit in combinatie met de gedwongen collectivisatie tot een ramp.Klimatologische omstandigheden - de droogte van 1931, de extreme regenval van 1932 - vormden een belangrijke oorzaak van de hongersnood.De Oekraïense hongersnood, bekend als Holodomor (hongerplaag), kostte volgens academische schattingen aan tussen 2,6 en 3,5 miljoen mensen het leven.Dit cijfer wordt ook geaccepteerd door Oekraïense demografen en historici.De gerespecteerde Oekraïense historicus Stanislav Koeltjitski denkt dat het werkelijke aantal doden dichter bij de 3,5 miljoen ligt.Ook miljoenen Russen kwamen in Oekraïne erbij om door hongersnood en ruim 3 miljoen Russische krijgsgevangenen stierven wel de hongerdood in Duitse kampen. Maar wat belangrijker is: de hongersnood was geen doelbewuste aanval op de Oekraïense boeren. Zij was het gevolg van een groot aantal factoren, waarvan falend Sovjetbeleid er een was. De leiders van de Sovjetunie waren schuldig aan criminele verwaarlozing van hun bevolking, aldus Wheatcroft, maar niet aan een opzettelijk toegebrachte genocide.De oorzaken van de grote hongersnood zijn buitengewoon complex.Maria Falina, historica in Duitsland:“De dood van Oekraïners was niet het uiteindelijke doel van de sovjets, zoals dat wel was voor de joden en de nazi's.”Volgens Georgii Kasianov, hoogleraar Eigentijdse Geschiedenis aan de universiteit van Kiev,van kwade opzet was echter geen sprake.Historici “vergeten” erbij te vermelden dat de grenzen in de Oekraïne in 1926 niet dezelfde waren als in 1932 waardoor 3 miljoen mensen die in 1926 tot de Oekraïne behoorden in 1932 bij Rusland hoorden.Weg genocideclaims. Hongersnood in Oekraïne is volgens alle objectieve historici te wijten aan niet alleen de grote droogte en de tyfusepidemie die in die tijd met name het gebied van Oekraïne troffen, maar vooral aan de sabotage van de rijke boeren, de koelakken, die in hun verzet tegen de jonge Sovjetmacht en de collectivisatie van de grond een burgeroorlog veroorzaakten, vervolgens de machines kapot maakten, de dieren doodden, de bezittingen van de kolchoz in brand staken en meer algemeen het inzaaien en binnenhalen van de oogst op elke manier saboteerden.De pijl van de hongersnood in Oekraïne wordt uit de pijlkoker van het anticommunisme gehaald om aan bepaalde behoeften van de anticommunistische campagne te voldoen en aldus de historische realiteit te veranderen, de communistische ideologie te criminaliseren en de activiteiten van communisten te verbieden.De westerse wereld maakt per jaar meer mensen dood dan er aan Stalin in zijn hele leven zijn toegewezen.

Hoofdstuk 5.-antisemitisme te beschuldigen:

Het is een fabeltje dat communisten religieuze mensen zouden willen vervolgen. Zelfs onder Stalin gebeurde dat niet.Wat wel gebeurde: de Russische Orthodoxe kerk was de allergrootste grootgrondbezitter in Rusland. In de Russische kloosters en kerken lagen onmetelijke schatten opgeslagen, schatten waarvoor de arme boerenbevolking zich uit de naad had moeten werken.Het land ging naar de boeren, de rijkdommen werden benut om de positie van de paupers te verbeteren.En dat was natuurlijk tegen het zere been van de stinkend rijke kerkelijke elite. Vandaar de propagandapraatjes waarin werd voorgesteld dat Stalin de gelovigen vervolgde.De kerk heeft een opvallende rol in de oorlog gespeeld. Ze riep iedereen op om zich in te zetten voor het vaderland.De Russisch Orthodoxe kerk heeft de regring van de Sovjet-Unie in de Tweede Wereldoorlog met tientallen miljoenen roebels gesteund. Hoezo vervolging christenen?In artikel 52 van de Grondwet van de Sovjet-Unie werd "het recht elke of geen enkele godsdienst te belijden en religieuze erediensten te houden of antigodsdienstige propaganda te maken" uitdrukkelijk gegarandeerd. Artikel 39 Grondwet van de DDR: "Iedere burger van de DDR heeft het recht, een religieus geloof aan te hangen en religieuze handelingen te verrichten.Artikel 4 lid b Statuten van de Communistische Partij van Nederland: "Godsdienstige overtuiging of lidmaatschap van een kerk zijn geen beletsel voor het lidmaatschap van de partij"...........Ook het antisemitisme van Stalin is volledig uit de duim gezogen. Dat blijkt alleen al uit het feit dat Stalin met joden de grootste conflicten had (bv met Trotski) en met andere joden in goede verstandhouding samenwerkte.Met Kaganovitsj was hij zelfs vanaf zijn jonge jaren bevriend.Isaac Deutscher (1968) schrijft het volgende: Het was Stalin die persoonlijk de evacuatie beval van twee en een half miljoen joden vanuit de door de nazi's bezette gebieden naar dieper in het binnenland, o.a. naar Kazachstan. Op die manier werd het leven van 2.5 miljoen joden gered!Een andere dimensie van de hulp aan joden die over het algemeen te weinig aandacht krijgt, is de redding van vele Sovjet-joden tijdens WO II en de bijdrage van de voormalige Sovjet-Unie aan de vestiging van de Joodse staat.Na de oorlog had de staat Israël zijn bestaan voor een groot deel aan Stalin te danken. Uit het 'gestaliniseerde' Tsjecho-Slowakije werden wapens geleverd aan de Haganah, waarmee de Engelsen met bondgenoten uit het gebied werden verjaagd en de staat Israël een feit werd, aldus Deutscher.Zonder Stalin zou Israel niet eens bestaan. Dit is een feit. Sovjet Unie herkende de jure ! de staat Israel 2 dagen na de oprichting, op 18 mei 1948 en Sovjet Unie was eerste land waar Israel diplomatieke betrekkingen mee had. Volgens Louise Levine President van Amerikaanse Joodse raad voor Russishe ondersteuning,die en na oorlogse rondreis maakte in de Sovjetunie en een verslag instuurde over de toestand van de Joden daar,werden de grootste aantallen geewacuerd in de oosten,nadat de Duitshe legers hun invasie begonnen waren.In Chicago verklaarde hij op 30 oktober 1946 dat:“al meteen bij het begin van de oorlog werden Joden onder de eersten die geewacuerd werden van de westelijke gebiden die bedriegd werden door de Hitleriaanse indringers,en verscheept naar het velige oosten van de Oeral.Twee miljoen Joden werden zodoende gered.”Dit grote aantal is bevestigt door Joodse jurnalist David Bergelson.Volgens Yuri Slezkine ( joods, Russisch, en nu professor in Amerika) in zijn boek  'The Jewish Century' ( dat is bekroond met de Jewish book Award 2005) had van alle groeperingen in Rusland de joodse groep het minst te lijden onder de zuiveringen.Stalin associeerde Joden met het kapitalisme, de doodsvijand van het marxisme.Stalin stond altijd zeer wantrouwig tegenover volken in de Sovjet-Unie die een eigen staat buiten het land hadden. Het sovjetpatriottisme was een extreme vorm van nationalisme van Stalin? Van welk nationalisme dan?Stalin was geen Rus maar een Georgiër.

Hoofdstuk 6.-Wat is er dan misgelopen met de Sovjet-Unie?

Voor de wederopbouw van Europa wordt het Marshall Plan geïntroduceerd,maar,voor de Sovjet-Unie niet.Na de val van het fascisme, in de euforie van de overwinning, waarschuwden mensen binnen de leiding van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie: "Waar de controle van het volk op de activiteiten van de organisaties is verzwakt, verschijnen bureaucratie en verrotting." In 1953 vroeg Malenkov maatregelen om kaders die zich verrijkten of die versteend waren af te zetten. Precies die groep werd later in bescherming genomen door Chroestsjov die beweerde dat "de klassenstrijd onder het socialisme afgelopen is" en dat het mogelijk is op gelijke voet met het imperialisme samen te leven. In 1956 bevestigde Chroesjtsjov dat zelfs het kleinste gevaar voor een kapitalistische restauratie niet meer bestond en dat de dictatuur van het proletariaat bijgevolg haar bestaansreden verloren had. Hij beloofde zo'n snelle economische en intellectuele vooruitgang dat de Sovjet-Unie reeds in... 1980 het stadium van het communisme zou bereiken! Al die antimarxistische beweringen werden belachelijk gemaakt door de echte evolutie van de Sovjet-Unie. In 1990, als de Sovjet-Unie dus volop in het communisme had moeten zitten, zonder enig klassenonderscheid, werd het wildste kapitalisme hersteld en stond de Sovjet-Unie op het punt volledig uiteen te spatten.Maar hoe wilt u  het socialisme opbouwen in een land dat direct na de revolutie te maken kreeg met een millitaire interventie van 14 landen wat een geweldige hongersnood tot gevolg had. En een dictatoriale regeerperiode van Stalin ( Stalin was een dictator maar de "collectivisatie genocide" en de "grote terreur" zijn historische leugens). En daarna een quasi-socialistische periode van Chroestjov waarin het kapitalisme werd binnengesmokeld.Natuurlijk, er waren ook andere factoren die de economieën van het vroegere Oostblok deden instorten. Maar de top van het hulpsysteem - dat een handje kwam helpen om economische rampen te voorkomen - draagt daarvoor een zware verantwoordelijkheid.Jeffrey Sachs, een vooraanstaand econoom die als verantwoordelijke adviseur precies wist wat er gebeurde, erkende in 2003 tegenover de BBC dat het allerbelangrijkste doel van Washington in die tijd was om de oude communistische economieën af te breken.Zo bezien kunnen hulp en hulpinstellingen niet alleen worden ingezet voor ontwikkeling maar ook voor sloop.Het Sovjet ‘Communisme’  (net als vele andere soorten van ‘Communisme’ van vandaag de dag) was een ‘apparaat’ in handen van de grootkapitalisten, de Maffia en de Internationale (prive) bankiers.In zo een land kan er geen socialisme worden opgebouwd, maar de vraag blijft hoe de Sovjet-Unie zich zou hebben ontwikkeld als er geen millitaire interventie was en als Lenin niet zo vroegtijdig was gestorven.                                                                                                   

Hoofdstuk 7.-De Goelag onder Stalin:

Vanaf de jaren twintig ontstond een netwerk van strafkampen in de Sovjet-Unie.Enige malen zat Stalin gevangen, en werd ook verbannen naar Novaja Oeda in Siberië, maar weet daar te ontsnappen. In 1912 werd hijweer gearresteerd en wederom naar Siberië verbannen naar Narym dit keer, maar ontsnapt ook daar, en weer opgepakt op 23 februari 1913,gaat de reis dit keer naar via Krasnojarsk om vervolgens in september naar Kostino in Siberië, waar hij onder strenge bewaking komt. In maart 1914 wordt hij naar Koerekaja overgeplaatst boven de poolcirkel, en onder nog zwaardere politiebewaking geplaatst. Nog later komt overplaatsing naar Toeroechansk, waar hij bij de februaristaking van 1917 vrijkomt. Tijdens Lenin ging het om politieke tegenstanders, Stalin wilde de Goelag economisch uitbuiten.Het Goelagsysteem bestond uit verschillende kampen, van de gevaarlijke goudmijnen in Kolyma tot meer luxueuze geheime instellingen rond Moskou waar geleerden in gevangenschap wapens ontwierpen voor het Rode Leger.Delen van beroemd Metro van Moskou en De Universiteit van de Staat van Moskou de nieuwe campus werd gebouwd door gedwongen arbeid,zelfs volledige steden werden gebouwd door gevangenen.De Goelag kende verschillende types van gevangenen. De werkkampen fungeerden als de motor van het Sovjet strafsysteem: dieven, overvallers, verkrachters,moordenaars,politieke gevangenen zaten hun straf niet uit in een gevangenis, maar in een Goelag-werkkamp. In bepaalde Sovjetkampen en in bepaalde periodes waren diegenen die geselecteerd werden voor het kappen van bomen of om te werken in de ergste goudmijnen van Guantanamo…o sory, Kolyma, zeker dat ze zouden sterven.Gevangenen werden opgesloten in strafcellen tot ze stierven aan kou of ondervoeding, of werden ze ziek en zonder behandeling achtergelaten in onverwarmde ziekenhuizen.De kampen in Kolyma, hoog in het ijzige noorden, waren bijvoorbeeld berucht.Tijdens verplaatsingen, die soms weken duurden, kregen de gevangenen weinig voedsel en vooral weinig water wat bij aankomst soms tot grote verliezen bleek te leiden. De Sovjetkampen waren niet bedoeld als vernietigingskampen/3.000.000 Sovjetgevangenen kwamen om in de nazikampen!!!/. Ze waren, volgens geheime politiedocumenten, vooral gebouwd als middel om de industrialisatie van de Sovjetunie te versnellen.Een andere belangrijke reden voor de Goelags was, zoals uitgedrukt in een intern Goelag document, "de kolonisatie en industriële exploitatie van verafgelegen gebieden van de staat", namelijk daar waar normale arbeiders niet wilden wonen en werken vanwege de afgelegen ligging, het ontbreken van normale voorzieningen en het barre klimaat.De “historicus” Conquest “ dat er 3,5 miljoen Goelagen werden “uitgeroeid” in de werkkampen terwijl er niet meer dan 1.317.022 mensen in de werkkampen gezeten heeft! Tussen 1932 en 1935 waren er 299.889 meer vertrekkende dan bijkomende Goelagen in de werkkampen. Van 1932 tot 1940 was het exacte aantal doden 389.521 personen, waarvan de meeste door natuurlijke omstandigheden. Het Rode Leger maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog zo’n 4 miljoen krijgsgevangenen. Voor het overgrote deel waren dit Duitse militairen die aan het oostfront hadden gestreden..........Die Duitsers werden daarna in Siberie 10 jaar vastgehouden omdat het westen - West-Duitsland voorop - geen wiedergutmachung wilde betalen.Anderhalf miljoen Sovjet-burgers die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitse krijgsgevangenschap zaten, zijn na terugkomst in de Sovjet-Unie direct doorgestuurd naar werkkampen op de steppen en in Siberië....Tijdens de Tweede Wereldoorlog had Josef Stalin al zijn burgers de opdracht gegeven zich nooit levend aan de nazi's over te geven. Wie dat toch deed, werd als een verrader van het vaderland beschouwd.Meer dan de helft van alle goelagdoden uit de periode 1934-1953 viel tijdens de oorlogsjaren,door gebrek aan voedsel en harde werkomstandigheden. De meeste gevangenen van de Goelag kwamen terug vrij en werden gereintegreerd in de maatschappij, onder wie ook vele Duitse krijgsgevangenen.Vergelijking van Stalin's terreur bewind met de Holocaust houdt geen steek en is zelfs ongepast. Stalin en Hitler proberen te vergelijken is imho iets voor pubers met een te eenzijdige kijk op de wereld, een pervers spelletje kwartetten met aantallen lijken en percentages menselijke ellende…..Stalin was een dictator maar de “collectivisatie genocide” en de “grote terreur” zijn historische leugens.Maar welk land begaat misdaden niet?Heeft Nederland geen misdaden begaan?Moet je daarover eens in Indonesië gaan praten.HET TOTAAL AANTAL EXECUTIES ONDER STALIN TUSSEN 1921 EN 1953, INCLUSIEF TERECHTSTELLINGEN VOOR GEWONE MISDADIGERS EN COLLABORATEURS GEDURENDE DE TWEEDE WERELDOORLOG, WAS VOLGENS EEN ONDERZOEK: 799.455. ONDERZOEK VAN: J. ARCH GETY, GABOR RITTERSPORN, EN VICTOR ZEMSKOV, “VICTIMS OF THE SOVIET PENAL SYSTEM IN THE PRE-WAR YEARS:WAAR ZIJN AL DIE 40 MILJOENEN TOCH GEBLEVEN?Je moet liegen, liegen en nog eens liegen, er blijft altijd wel iets van hangen,dat zei Goebbels. De enige echte Goelag is het Afrikaanse continent, tot de dag van vandaag sterven daar miljoenen mensen met dank aan het imperialisme van de westerse mogendheden.  Bij het einde van de Tweede Wereldoorlog kwamen er volgens officiële instanties alleen in Duitsland al zo'n 13,2 miljoen mensen in aanmerking voor onmiddellijke arrestatie omdat ze onderdeel uitmaakten van het Nazi-apparaat. Maar minder dan 3,5 miljoen onder hen werden beschuldigd en van die groep werden er 2,5 miljoen vrijgelaten zonder enige vorm van proces. Dat betekende dat uiteindelijk amper 1 miljoen mensen werden vervolgd. Het merendeel kwam er vanaf met een boete, een tijdelijk verbod op werk of een openbare functie en sommigen zagen de eigendommen die ze tijdens de oorlog van Joden hadden gestolen in beslag genomen. In 1949, vier jaar na het einde van de oorlog, zaten minder dan 300 van die 13,2 miljoen in een gevangenis.....Wie zijn de rechters? Het zijn zelf oorlogstokers!                                      
  Foto:van links naar rechts: Chamberlain, Daladier, Hitler, Mussolini en Ciano........

 The Holocaust:Bestand:Rows of bodies of dead inmates fill the yard of Lager Nordhausen, a Gestapo concentration camp.jpgHolocaustslachtoffers in Mittelbau-Dora Bestand:Buchenwald Slave Laborers Liberation.jpg021.jpg                         Twee weken na de Duitse capitulatie in mei 1945 overwoog Winston Churchill, de toenmalige premier van Groot-Brittanië, een inval in de Sovjet-Unie. Toen nog een bondgenoot van de Amerikanen en Engelsen.In het plan, met de titel 'Operation Unthinkable', werd er van uitgegaan dat er niet alleen 500.000 Amerikanen en Engelsen tegen de Russen zouden meevechten, maar ook 10 divisies goed geoefende en in de strijd geharde Duitse soldaten van de Waffen-SS die nog in de krijgsgevangenkampen zaten.Deze 'Derde Wereldoorlog' had op 1 juli 1945 moeten beginnnen, maar het plan - dat tot in de hoogste kringen is behandeld - werd uiteindelijk verworpen.Er bestond nog te veel twijfel over het slagen van de operatie.
........................................................... 002.jpg                                                                         stoppen nazi1457639970_c5943b0c3c1.jpg

(9 Mei) Rusland viert overwinning op nazi-Duitsland:


........The Balkans Chronicles -archives-http://szrzlj3.blogspot.com/2012/05/balkans-chron.html