Friday, February 25, 2011

Kosovo: de NAVO en de gangsters

Here is some of the destruction in Kosovo winked at by the US/EU enablers of the UCK                  Ieder volk dat in een staat van zichzelf denkt een minderheid te zijn en zich met on-democratische methodes afscheidt, creëert in het gebied dat het opeist weer een nieuwe minderheid. (Zie Bosnie, zie Kosovo. Etc.) Zou die nieuwe minderheid dan daarna van deze afscheidingsbeweging ook het recht krijgen om zich af te scheiden?Ik denk het niet. Afscheiden betekent dus altijd nieuw onrecht. Daarom zijn afscheidingsbewegingen ondemocratisch en dus misdadig.
Voor de bloedige oorlog deed Clinton de uitspraak:wanneer de VS zaken wil doen in Europa is…….KOSOVO ons ding…!http://balkanblog.org/__oneclick_ of http://news.bbc.co.uk/2/ In 1999 werden de meest hallucinante verhalen over Kosovo en Metochia verspreid. Alle jonge mannen waren afgeslacht, het aantal slachtoffers kon wel oplopen tot 500.000 – de helft van de bevolking. Die verhalen kwamen van persbureaus en Amerikaanse tv-zenders en werden overgenomen door Britse, Duitse, Franse, Amerikaanse leiders. Wat blijkt na een aantal jaaren later: de massagraven van Kosovo en Metochia zijn bijna even onvindbaar als de massavernietigingswapens van Saddam Hoessein. Bijna, er zijn in Kosovo en Metochia minstens drieduizend doden gevallen. Een klein deel bestaat uit Servische politiemannen die werden afgemaakt door het UCK separatisten/fascisten.Een ander deel viel in afrekeningen onder Kosovaars-Albanese groepen.Een deel werd slachtoffer van Servische groepen, waaronder enkele uiterst-rechtse milities. Tot 1999, een paar maanden voor de bombardementen door de NAVO op Servie werden de militairen die daar allerlei aanvallen op Servische politie en burgers uitvoerden officieel aangemerkt als een terroristische organisatie (de UCK). Maar onder druk van geld (de Brooklyn relatiehttp://tegenlicht.vpro. ) en allerlei andere duistere machten werden het ineens vrijheidsstrijders.Dus na jaren van geweld (ook tegen andersdenkende Kosovaren!) begint de NATO de bombardementen om deze “vrijheidsstrijders” te helpen vanwege vermeende, maar nooit bewezen, genocide tegen de Alabanezen door de Serven. In een gedegen artikel beschrijft Lee Jay Walker hoe Islamitische landen met Saudi Arabië voorop proberen om de islaminvloed in de Balkanlanden te vergroten.http://serbianna.com/analysis/archives/762 Daarbij wordt hun niets in de weg gelegd door Europa of de Verenigde Staten. Die zien in die landen liever islamitische elites aan de macht.Dat dit ten koste gaat van de Orthodox-Christelijke gemeenschap schijnt hen niet te deren.De noodkreet van de in 2009 overleden Servische patriarch Pavle is aan hen voorbijgegaan: "Het is ontmoedigend dat er na twee millennia Christendom nog steeds kerken worden vernield, niet in oorlogstijd, maar in de door de internationale gemeenschap gegarandeerde vredestijd.Honderden Orthodox-christelijke kerken zijn beschadigd of vernield.Wij hopen dat de foto´s van de vernielde en gesloopte orthodoxe heiligdommen het geweten van hen die deze misdaden kunnen verhinderen zullen aanspreken. Wij hopen dat degenen die al eerder tegen onrecht en kwaad optraden niet passief blijven als er nog meer kwaad geschiedt in hun aanwezigheid". Serviërs zijn de beschermers van Christelijk Europa.Waar was Bin Laden in de jaren ’93 tot ’99,juist ja in Bosnie, Kosovo en Metochia en tegen wie vocht hij,juist ja tegen de door de Westen veroordelde Servische helden....http://www.balkanpeace.org/index. Het crimineel miniatuurstaatje stak de middelvinger op naar de internationale rechtsorde en hun Servische buren, en verklaarde zich eenzijdig onafhankelijk.De Sierra Leoonse rechter wijst er verder op dat er een bindende VN-resolutie is waarin staat dat er een „oplossing door onderhandelingen” moet komen en dus niet door een eenzijdige verklaring. Volgens rechter Mohamed Bennouna (Marokko) heeft de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring geen rechtsgeldigheid zolang de VN-Veiligheidsraad er niet mee heeft ingestemd. Volgens Peter Tomka (Slowakije), de vicepresident van het ICJ, hebben zijn collega-rechters „politieke ontwikkelingen en de huidige realiteiten in Kosovo” laten prevaleren boven strikt respect voor de regels van het VN-Handvest. De Russische rechter Leonid Skotnikov vindt de mening van de meerderheid van zijn collega's ’onhoudbaar’. Volgens hem heeft het Internationaal Gerechtshof gefaald voor wat betreft zijn verantwoordelijkheid bij het handhaven van vrede en veiligheid in de wereld..De Navo nu al vraagt Rusland om de erkenning van Zuid-Ossetië en Abchazië terug te draaien....,helaas, de doos van Pandora is geopend. Kunnen wij dit ook verwachten in de toekomst? Wij Europeanen zijn nu aan de beurt! Leve Servië! Kosovo is Servië! Weg met de NAVO! Steeds meer mensen in gestolen Servische Kosovo en Metochia sterven aan kanker. Dat zegt radioloog dr. Vlastimir Cvetkovic van het ziekenhuis in Zvecan in Noord-Kosovo en Metochia.Die toename heeft, zegt hij, te maken met het gebruik van verarmd uranium tijdens de Kosovo en Metochia-oorlog in 1999. Volgens de krant Ekspres in Pristina sterven in Kosovo en Metochia jaarlijks vijfduizend mensen aan kanker, driemaal zoveel als vóór 1999. http://rpc.senate.gov/releases/1999/fr033199.htm http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/features/2007/02/14/feature-03
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=7996 http://www.indymedia.org.uk/en/2008/02/390745.html http://www.freerepublic.com/focus/fr/561291/posts http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=331 http://www.hetknp.net/articles/viewarticle.php?id=414 Weapons and military preparedness are two of many signs that the area is a...
kosovo .                                                                                                  John McCain ondersteund gewapende bende in Kosovo : http://www.jihadwatch.org/
Albanian Mafia:http://www.youtube.com/watch?
Terroristen zijn Kosovo's beste exportproduct : Sami Osmakac}http://rt.com/usa/news/kosovo-america-osmakac-serbia-415/                                                               
Foto:de 21-jarige Kosovaar/Albanees,Arid Uka /  op de luchthaven van Frankfurt Amerikaanse militairen neerschoot uit 'islamitische motieven':http://www.mailonsunday.co.uk/news/article-1....................
 http://www.youtube.com/watch?v=OX17Br86bDk .......of http://www.nytimes.com/2007/05/09/nyregion/09suspects.html?_r=2&oref=slogin.........                                                                                  .......Biden, DioGuardi and indicted war criminal/terrorist Ramush Haradinaj http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2004-2005/de-brooklyn-connectie.html

.De Albanezen waren die in Kosovo kwamen wonen, daartoe aangemoedigd door het Turkse Rijk, vreemde ingezetenen. De Albanezen vormen nu inderdaad 90% van de bevolking. Tot twee generaties geleden waren de Serviërs nog in de meerderheid.De Albanese Kosovaren hadden in de tweede helft van vorige eeuw echter het hoogste geboortecijfer van Europa, terwijl ze in enkele gebieden de Serviërs massaal gingen pesten, zodat vanaf de jaren 1980 meer en meer Serviërs uit Kosovo wegtrokken – en het percentage van de Albanezen met het jaar steeg.Hoelang zal het duren eer in Kosovo wordt gesproken over een "Groot-Albanië"? Dat zou niet alleen bestaan uit Kosovo en Albanië, maar ook uit het westen van Macedonië waar een half miljoen Albanezen wonen, met de vallei van Presovo in Servië en met stukjes van Montenegro waar Albanezen in de meerderheid zijn.Er is al eerder een Groot-Albanië geweest: onder impuls van de Italiaanse fascistische leider Mussolini kwam er in 1941 een Groot-Albanië dat twee jaar bestond en nu weer.  ........The Balkans Chronicles -archives-http://szrzlj3.blogspot.com/2012/05/balkans-chron.html