Tuesday, October 5, 2010

Izetbegovic en het Westen schuldig aan Bosnische oorlog

                                                                                         De erkenning leidde tot de oorlog in Bosnie.Lord Carrington, toenmalig Europees bemiddelaar: ‘de politiek van de erkenning was een tragische vergissing.’/september 1992/. Het steunen van de Kroatische, Sloveense en Bosnische afscheidingsbewegingen in Joegoslavie vanaf het allereerste begin, is een misdaad tegen de menselijkheid geweest en op zijn minst een van de grootste politieke domheden van de afgelopen 50 jaar en nog voortkomend uit koude oorlogsreflexen. Door het Duitse succes inzake separatistische Kroatie,Slovenie, verschenen in 1992 ook de Amerikanen op het Balkantoneel,uit rivaliteit.De logistieke (wapens) en andersoortige ondersteuning van de strijders door de CIA en de financiële (3,5 miljard dollar) steun door allerlei Islamistische (vooral Wahabi georiënteerde) fondsen en NGO's.http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,451729,00.html De oorlog escaleerde in Bosnië in 1992 nadat de Bosnische democratisch gekozen president, Fikret Abdic [gematigde moslim], die in 1990 door de inwoners van het federale Bosnië en Herzegovina tot president gekozen werd, onregulier vervangen werd door de separatistische leider, Alija Izetbegovic. Fikret Abdic werd benoemt tot president van Bosnië in 1990, maar hij belande in een circuit van separatisten. Abdic zag dat hij zijn beleid niet kon uitvoeren in dit circuit, omdat hij werd tegengewerkt. In tegenstelling tot de separatisten en secessionisten was Abdic loyaal aan Joegoslavië en hij was van mening dat het agressieve separatisme dramatische gevolgen kon voortbrengen. Door de druk van de separatisten in het parlement moest de democratisch gekozen president Fikret Abdic aftreden want als hij zijn beleid zou proberen uit te voeren dan zou hij in conflict komen met de separatisten en dat kon hem z’n leven kosten. Zo werd Bosnisch moslimse anti-separatist Fikret Abdic [vocht later samen met Karadjic tegen de regeringstroepen van Alija Izetbegovic] vervangen door extremist en separatist Alija Izetbegovic. Hierna escaleerde snel de burgeroorlog in Bosnië.Heeft de iemand ooit de Islam-declaratie van Izetbegovic gelezen? Hierin pleitte hij voor de vestiging van een fundamentalistische moslimstaat in Bosnië.De provincie Bosnie verklaarde zich, met steun uit het Westen, onafhankelijk na een referendum dat door het Servische bevolkingsdeel werd geboycot. Door dit laatste feit was de uitslag wettig ongeldig:Als men het bekijkt vanuit het internationaal recht, dan is het uitroepen van de Bosnische onafhankelijkheid op een volledig illegale manier gebeurd. Enerzijds voorziet de Joegoslavische Grondwet dat afsplitsingen voorafgegaan moeten worden door een raadpleging in de verschillende republieken. Anderzijds voorzien de Bosnische wetten zelf dat er een akkoord moet zijn van alle nationaliteiten - Moslims, Serviërs en Kroaten - om tot een afsplitsing over te gaan. Maar Bonn eist dat de 41% Bosnische Moslims het recht moeten hebben zich af te scheuren en een nieuwe staat te leiden. Het lapt daarbij zowel het internationaal als het Joegoslavisch recht aan zijn laars. Anderzijds verbiedt het de 31% Serviërs die nieuwe staat te weigeren die gedomineerd wordt door de Islamitische SDA!Begin 1992 verklaart Izetbegovic zelfs openlijk dat ‘hij de vrede zal opofferen voor een soeverein Bosnië.Het uitroepen van de onafhankelijkheid van Bosnië op 5 april 1992, door moslimpresident Alia Izetbegovic is volgens Karadjic het startschot voor de jihad. En dus het startschot voor de Servische 'verdediging'.Als Izetbegovic de Republiek Bosnie niet had uigeroepen, dan hadden we nooit gehoord van Karadzic. Karadzic :hoe kunnen ze mij als een oorlogsmisdadiger etiketteren? Voor welke misdaad? Voor het beschermen van mijn volk?Wat is daar fout aan?In elke oorlog vallen onschuldige slachtoffers. Maar als we daarvan moeten uitgaan, dan kan een land zichzelf nimmer meer verdedigen.Karadzic, Milosevich hebben het Vance-Owen accoord voor vrede in Bosnie getekend,maar Alija Izetbegovic niet! Daarna kwam het Owen/Stoltenberg/plan. Dit plan leek sterk op het eerder door de moslims verworpen plan van Carrington. Het kreeg de steun van de Bosnische Kroaten en de Bosnische Serviers, maar werd, om dezelfde redenen als het Plan Carrington, in september 1993 verworpen door het Bosnische parlement,moslims. Zowel in Bosnië als in Kroatië hebben de Serviërs alle redenen om een herhaling van de geschiedenis te vrezen. Vijftig jaar eerder had Hitler Bosnië aan het fascistische Kroatië ‘geschonken’. Bosnische moslimbataljons zouden de 13e Waffen SS Division Handchar gaan vormen en uitmunten door hun monsterlijke wreedheid jegens de Servische bevolking. Betekenisvol symbool: het huidige Izetbegovic-regime gaf dezelfde naam ‘Handchar’ (betekent mes om de keel over te snijden) aan een van zijn moslimbrigades, opgeleid door Amerikaanse en Iraanse instructeurs.’De gedachte achter politiek van Clinton was dat het succes van Islamistische strijders in de strijd tegen de SovjetUnie in Afghanistan in Europa gewoon herhaald kon worden.Niet alleen wapens uit Turkije en Iran arriveerden, maar ook geld (onder andere uit Saoedi/Arabie, Brunei, Maleisie) en moedjaheddien strijders. De eerste massamoorden in Bosnie waren tegen Bosnische Serviers.Op 26 maart 1992, werden hele Servische families afgeslacht in het noorden van Bosnie in de buurt Bosanski Brod in het dorp Sijekovac,afgeslacht 56 Serviers.Op 4 april 1992, gewapende Bosnische moslims uit Korace gedood 117 Serviers, oude mannen, vrouwen en kinderen, die waren Servische vluchtelingen uit Barice en Kostres. Honderden Serviers werden gedood voor de oorlog / conflict in Bosnie zelfs begonnen.Wat was in Sarajevo: http://szrzlj3.blogspot.com/ De leugens over Bosnie beginnen zich langzaam te ontrafelen, wellicht komt ooit de waarheid nog wel eens naar boven, hoe het Westen Al-Qa’ida heeft gebruikt om Bosnie te destabiliseren.Eind 1999 raakte ook bekend dat de Bosnische regering in 1993 een paspoort uitgaf op naam van Bin Laden Het werd op de ambassade in Wenen opgehaald door een hoge medewerker van hem.http://www.scribd.com/doc/55478951/Osama-Bin-Laden-secretly-in-Austria  Wellicht is Mladic de eerste generaal geweest die in het moderne Europa heeft moeten strijden tegen het islamoterrorisme. Sarajevo was Jeruzalem, nu een stad vol minaretten.Dr.Karadzic is reeds veroordeeld door het wereld publiek op basis van manipulaties, leugens, intriges ZONDER enige vorm van proces.Niemand ontkent dat er individuele misdaden op de Servische zijde. Toch kan niemand geloofwaardig beweren dat deze misdaden waren een gevolg van de Servische leiders het beleid.De Serviers zijn beschilderd als agressors (in hun eigen land?).We hebben hier duizenden keren gehoord over moslims of albaneze vluchtelingen maar de cijfers tonen dat meeste vluchtelingen Serviers zijn (meer dan 1 mil.)Vijftigduizend moslimvluchtelingen werden in Servie geregistreerd maar hier wordt alles op zijn kop gezet, met leugens en onwaarheden.De slag om de publieke opinie was even belangrijk als de luchtoorlog. De journalisten waren evenzeer soldaten, in die zin dat ze aan de publieke opinie moesten uitleggen waarom deze oorlog belangrijk was. James Harff directeur van het ‘Ruder Finn Global Public Affairs’ geeft onomwonden toe dat zijn bureau verantwoordelijk is voor vele misleidingen en glasharde leugens/Balkan oorlog/ om de publieke opinie te manipuleren, En daar is ie nog hartstikke trots op ook!James Harff :als u zou willen bewijzen dat de Serviers slachtoffer zijn, probeert u het dan, u zult merken dat u daarin dan helemaal alleen staat.Wie is volgende volk?http://www.israpundit.com/2008/?p=232                                                                                      Concentratiekamp of opvangkamp….     De VS en Europa hadden 'slachtoffers' nodig om hun oorlog te voeren!                                                                                               Bernard Kouchner is vandaag Frans minister van Buitenlandse Zaken maar was van 1999 tot 2001 missiehoofd en Speciaal Gezant van de Secretaris-Generaal van de VN in Kosovo. In zijn boek verhaalt hij over zijn bezoek van 2 december 2003 samen met Richard Holbrooke, de Amerikaanse diplomaat, aan het sterfbed van Alija Izetbegovic, de president van Bosnië.“Het was een moment van genade”, zo vertelt Kouchner. “Wij hadden het geluk ons te mogen onderhouden met de grootste vertegenwoordiger van de verlichte islam.Zij bespraken ook de oorlog in Bosnië en vroegen hem: “Was het niet nodig humanitaire hulp te bieden aan Sarajevo? U hebt zelf een aantal dagen de brug gestopt. Dacht u dat deze hulp een steun was voor de Serviërs en een blanco cheque voor hun bombardementen?” “Nee”, antwoordde de president. “Ik heb mij vergist. Je moet altijd proberen mensen te helpen maar de geallieerden waren niet bereid op dat ogenblik tussen te komen. Ik heb dan ook getracht het Westen hiertoe te dwingen.” “Herinnert u zich het bezoek van president Mitterrand?” vroeg Kouchner hem. “Tijdens een onderhoud met hem hebt u over uitroeiingkampen gesproken in Bosnië. U hebt het ook voor de journalisten herhaald. Dit maakte grote emoties in de wereld los. François Mitterrand zond mij naar Omarska en andere gevangenissen. Het waren verschrikkelijke plaatsen maar niemand werd er uitgeroeid. Wist u dat?” “Ja”, antwoordde de president, “maar ik dacht dat mijn verklaringen en onthullingen de bombardementen op de Serviërs zou versnellen. Ik heb de reactie van onder andere de Fransen gezien en ik heb mij vergist.” Holbrooke vroeg hem of hij in Helsinki niet had begrepen dat president Bush senior niet zou reageren. “Ja”, antwoordde de president, “maar alle beweringen waren onjuist. Er waren geen uitroeiingkampen, hoe sinister deze gevangenissen ook waren.De memoires van Kouchner zijn enorm belangrijk. Izetbegovic geeft zonder meer toe dat hij heeft gelogen hoewel hij de tragische gevolgen van zijn leugens kende. Hij geeft toe dat hij de luchtbrug heeft opgeschort, hoewel die noodzakelijk was voor het overleven van de inwoners van Sarajevo, en dat hij uiteindelijk de bevolking heeft uitgehongerd. De reden waarom is al even erg, namelijk om het Westen tot interventie te dwingen. Zijn tweede bekentenis gaat over de Servische uitroeiingkampen. Door de Serviërs hiervan te beschuldigen, hoopte hij dat het Westen zou interveniëren en de Serviërs bombarderen.http://www.groene.nl/1997/18/de-nieuwe-censor-als-deze-trend-doorzet-beleven-we-het-einde-van-de-journalistiek
                                                                                                                                                                                                                                                      http://www.afvn.nl/2007_4/afpag_3_17.htm                                                                                                  http://globalresearch.ca/articles/DCH109A.html                                                                   http://www.youtube.com/watch?v=8E81K71d00U&eurl=                                                   http://www.srebrenica-project.com/ http://www.vho.org/tr/2004/2/Copley217f.html                                                   http://www.balkanstudies.org/articles/imperial-democracy-balkans

Al-Qaida's Bosnian war move

Izetbegovic sitting with El Mujahid members
http://www.isn.ethz.ch/isn/Current-Affairs/Security-Watch/Detail/?lng=en&id=92320                      
Wartime Bosnian president Izetbegovic (right) sitting with El Mujahid members (far left, translator Aiman Awad, to his right, Commander Abu el-Ma'ali).........The Balkans Chronicles -archives-http://szrzlj3.blogspot.com/2012/05/balkans-chron.html