Friday, October 8, 2010

Hamas, doodscultuur in Gaza

Hamas executeert zes 'collaborateurs' in Gaza en sleept lijken door straten  In het centrum van Gaza werden  zes  Palestijnen op barbaarse wijze geëxecuteerd.Hamas heeft de gruweldaden al opgeëist....                                                                                                                                                                                                           Mensenlevens geen enkele waarde hadden/hebben in de PA-doodscultuur.Het gaat om een cultuur die is doordrenkt van haat, racisme en moordzucht.Wie de uitingen van Hamas volgt weet echter dat deze terreurbewging helemaal niet een redelijke club is maar een islamitische doodscultuur die vindt dat niet alleen Joden maar ook christenen dienen te worden uitgeroeid.Artikel 13 van het handvest van Hamas stelt dat de enige oplossing is de Jihad (heilige oorlog).Zo hield een parlementslid van Hamas op 11 mei 2011 op Hamas-TV een toespraak met als titel:"Palestijnen komt de eer toe om de Joden uit te roeien." Gaza is inmiddels al Judenrein verklaard en de hele wereld lijkt daar vrede mee te hebben. Veel mensen hebben zelfs nog begrip voor Hamas die niet genoegen neemt met een Judenrein Gaza maar die heel Palestina Judenrein wil maken.De wereld wil vrede ZONDER Joden............Kijk nu maar naar de situatie in Gaza.Ondanks dat Israël daar is vertrokken, wordt het land toch aangevallen. Wanneer Israël moslimterrorisme bestrijdt, wordt dat mondiaal veroordeeld. Wanneer islamitische terreurbewegingen  raketten op Israël afvuren, is er begrip en sympathie. De ellende die deze beschietingen in Israël hebben aangericht hebben nauwelijks enige aandacht gekregen.Geen enkel land in de wereld zal tolereren dat het bestookt wordt met raketten. Ieder land zal z’n leger inzetten om deze terreur met militaire middelen te bestrijden.De wereld moet niet denken dat ze na 2000 jaar vermoorden van Joden nog langer ongestraft kan doorgaan.  Het beleid van het bewind in Ram-allah heeft niet alleen de Israëlische bevolking niets dan ellende gebracht, maar ook de eigen bevolking. De Palestijnse anti-Israëlische journaliste en activiste Salam Kawther noemde in januari 2007 het Palestijnse bewind“een bende criminelen die de mensenrechten van vrouwen en kinderen met voeten treden. Al jaren is Hamas bezig Palestijnse kinderen op te voeden in het leren haten van Joden, anders gelovigen en afvalligen van de islam.Kan een leven waarde hebben voor een Natie die haar kinderen opvoed dat zij moeten doden of gedood worden om naar de hemel te gaan.Op YouTube zijn heel wat filmpjes te zien hoe Palestijnen hun kinderen misbruiken in de strijd tegen Israël. Ook worden kinderen gebruikt als menselijk schild.Internationale mensenrechten organisaties en ‘Wereldleiders’ bekommeren zich niet om het lot van deze kinderen. In Gaza is een oosters tapijt meer waard dan een vrouw. Ieder jaar worden er in het Midden-Oosten honderden vrouwen en meisjes vermoord door leden van de eigen familie. In de  Palestijnse gebieden bestaan geen wetten die verbieden vrouwen te vervolgen en te vermoorden. De huidige wetten die in Gaza gelden dateren nog uit de tijd van de Egyptische bezetting tussen 1948 en 1967. Deze wetten komen er in het kort op neer dat ze de moordenaars van vrouwen beschermen.Hoewel het tragisch is dat veel Palestijnen lijden als gevolg van de acties van hun leiders, is het belangrijk te erkennen dat alle Palestijnen enige verantwoordelijkheid dragen. Zij kozen immers voor Hamas waarvan ze wisten dat het opriep tot de vernietiging van de Staat Israël en dat het terrorisme gebruikt om haar doel te bereiken.De Palestijnen hebben niets ondernomen om Hamas te stoppen. Net zoals destijds de Duitsers mede verantwoordelijk waren voor de daden van de Nazi's, zo zijn de Palestijnen nu medeverantwoordelijk voor Hamas.P.S. Wie Hamas steunt is anti-Joods c.q. een antisemiet.Dat kan gewoon niet ontkend worden. In het handvest van Hamas staat duidelijk dat Hamas niets van Joden moet hebben. Van 2000 jaar Jodenhaat heeft de wereld niets geleerd. Zowel Groot Brittannië als Frankrijk en de Verenigde Staten, zijn in staat de Joodse natie volledig in de handen te leggen van hun vijanden in het kader van wat men ‘vrede’ noemt net zoals Chamberlain het voormalige Tsjecho-Slowakije aan de nazi’s verpatste..... Overal in het Midden-Oosten wankelen dictators als dronkenmannen en rukken moslimfundamentalisten aan grondvesten van de samenleving. Tussen al die gillende en moordende massa’s die om het hardst hun god aanroepen, bestaat er een eiland van stabiliteit- de enige echte democratische staat in die regio en dat is Israël.http://video.google.com/videoplay?docid=-1127653652241016730#................ http://www.youtube.com/watch?
  Mosab Yousef, zoon van oprichter Hamas: Islam is geen vreedzame religie 'Moslims zijn goede mensen, maar hun god is volkomen slecht'.....GEEN plaats is voor een Joodse staat in de islamitische wereld.Klik  hier voor een overzicht terreuraanslagen Hamas.
  Bestand:Beersheva kindergarten after rocket attack from Gaza 2.jpgSchade aan peuterspeelzaal inBeersheva na een raketaanval vanuit Gaza.......Hun Kassam-raketten zijn gericht op steden in plaats van militaire bases. Hamas schiet raketten af vanuit dichtbevolkte gebieden waarbij ze bewust het risico nemen dat Palestijnen gedood worden wanneer raketten verkeerd worden afgeschoten of wanneer Israël terugschiet. Deze tactiek wordt gebruikt omdat ze weten dat de internationale gemeenschap Israël zal veroordelen wanneer er burgerslachtoffers vallen.De acties van Israël zijn niet opzettelijk op de bevolking gericht. Dat dient ook geen enkel doel.In een oorlog vallen altijd onschuldige slachtoffers. Hoe hard treedt Turkije op tegen de Koerden? Komen daar geen kinderen om?Dacht je dat de Navo in Afghanistan,Irak,Joegoslavie,…. geen onschuldige burgers doodt? Helaas komt de oorlog van Israël veel explicieter in beeld dan andere oorlogen.                       De Palestijnse moeder met zeven maanden oude Odai Al-Kafarna..... Terwijl de Palestijnse leiders hun kinderen opofferen, zijn Israëlische hartchirurgen druk doende juist de levens van Palestijnse kinderen te redden. Het gaat om  het ‘Save A Child’s Heart project’ (SACH). Dit is een Israëlische humanitaire organisatie die haar thuisbasis heeft in het Edith Wolfson Medisch Centrum ten zuiden van Tel-Aviv. De organisatie voorziet in open hart behandelingen voor kinderen over de hele wereld. Zeventig Israëlische artsen werken naast hun reguliere banen vrijwillig voor Save A Child’s Heart. Hartchirurgen aangesloten bij SACH hebben sinds 1994 ruim 2200 operaties uitgevoerd. Daaronder kinderen uit Irak, Jordanië, Somalië, Rwanda, Vietnam, Zanzibar en vele andere landen. Maar ruim 1000 van de operaties zijn uitgevoerd op Palestijnse kinderen. In totaal zijn in 2009 maar liefst 180.000 Arabieren uit de Palestijnse gebieden in Israëlische ziekenhuizen behandeld/ TheWorld.org.   ....    Vertaling tekst: Iemand die er op uit is om iemand anders kalm te houden, is als iemand die een krokodil voert. Hij hoopt dat 'de krokodil'  hem als laatste zal eten...  Washington en Brussel behoren al jaren tot de belangrijkste donoren van de Palestijnen. Het gaat om miljarden dollars van de Amerikaanse en Europese belastingbetalers! Palestijnse kinderen die opgroeien in de Palestijnse gebieden worden echter al jaren geïndoctrineerd met haat en dat niet alleen tegen Israel maar ook tegen de gulle donoren in Washington. Gingen ze niet met duizenden juichend de straten op toen de vliegtuigen de Twin Towers binnenvlogen...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ........The Balkans Chronicles -archives-http://szrzlj3.blogspot.com/2012/05/balkans-chron.html