Saturday, January 2, 2016

The Danube Civilization: Oldest in the World!


 /////////////////////////////////////////////////////////////////////
Moslims zijn niet gelukkig in Gaza. Ze zijn niet gelukkig in Libië. Ze zijn niet gelukkig in Marokko, Tunesië, Jemen, Egypte. Ze zijn niet gelukkig in Irak, Afghanistan, Libanon en Syrië. Moslims zijn niet gelukkig in Iran, Pakistan, Bahrein ... en uit alle landen waar ze uit vluchten.Dus, waar zijn ze gelukkig?... Ze zijn gelukkig in Duitsland, Frankrijk, Engeland, Oostenrijk, Nederland, België, Spanje, Italië, Zweden, Noorwegen, Zwitserland, Verenigde Staten, Canada, Australië, en zelfs in Israël.Ze zijn gelukkig in alle landen, die niet islamitisch zijn.Maar, wie beschuldigen moslims voor hun ongeluk?  Islam niet. Niet hun regeringen in hun landen, van waaruit ze zijn gevlucht. Ze beschuldigen ook hun zelf niet. Ze beschuldigen de staten waarin ze zijn gelukkig en ze willen die staten veranderen zoals waar ze vandaan komen.Sorry, misschien ben ik een idioot, omdat ik dat niet begrijp....

Ware geloof is gebaseerd op liefde, geweldloosheid en mededogen voor alle mensen , ongeacht welke religie ze willen horen ...

De ramadan is vooral de tijd van het afslachten van “ongelovigen” (zie het zwaardvers in de koran/Soera 9: 5/dat dit gebiedt)....Tijdens de ramadan worden er door radicale moslims meer aanslagen gepleegd dan tijdens welke andere maand dan ook...
https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/17992015_844187655719517_5610914114451846897_n.png?oh=fe0ba63aa047638564ce4b1803f91424&oe=5987ADCFLinks en hun supporters zijn echt debiele eerste klas!... 

Dat de Islam geen minimumleeftijd kent voor het huwelijk is algemeen bekend. Het is de reden waarom er vandaag de dag nog steeds huwelijken plaatsvinden tussen volwassen mannen en jongedames die wij in onze maatschappij kinderen zouden noemen. Voor de Islam is een meisje namelijk volwassen vanaf het moment dat zij haar eerste menstruatiecyclus ondergaat....Hoofdstuk Al Ahzab (33) vers 49 van de Koran:“O jullie die geloven, wanneer jullie de gelovige vrouwen hebben gehuwd en daarna van hen scheiden, voordat jullie hen hebben aangeraakt, dan is er voor jullie geen plicht om hen een wachtperiode in acht te laten nemen. Geeft hun dan een geschenk en laat hen op een eervolle wijze gaan.”...Het vers laat zien dat de wachtperiode niet in acht hoeft te worden genomen als er nog geen seksueel contact is geweest....Bah...


 
https://i2.wp.com/images31.fotki.com/v1098/photos/1/1222605/5411528/pope-vi.jpg?resize=500%2C353Weet u wat Muammar al-Gaddafi, de voormalige dictator van Libië jaren geleden zei? Allah zal de Islam doen overwinnen in Europa; zonder zwaarden, zonder kanonnen, zonder strijd. We hebben geen terroristen nodig, geen menselijke bommen. De miljoenen moslims in Europa zullen het continent binnen enkele tientallen jaren islamitisch maken...

 Wie komen hier naar toe in West-Europa? Voornamelijk moslims! En waarom alleen moslims? Wat denkt u?.................................................................................................................................
Deze ideologie, die voortkomt uit de woestijn en alleen maar in woestijnen kan voortbrengen,omdat ze de mens geen vrijheid gunt. Het is een uiterst agressieve, onderdrukkende en terroriserende ideologie, zoals het communisme en het fascisme.Dat  is een ideologie van dood en verderf, niet voor niets was de groot moefti van Jeruzalem Hajj Amin al Hoesseini een vriend van Hitler.Op 1 maart 1944 deed deze groot moefti een dramatische oproep over de radio; "Arabieren! Sta op als één man en vecht voor jullie heilige rechten. Dood de Joden waar je ze ook maar vinden kunt...Wanneer Israël getroffen wordt door islamitische terreur, dan kijkt het gros van de wereld de andere kant op. En zodra Israël maatregelen neemt tegen het terrorisme, dan staan vooral in Europa meteen mensen op de straat om tegen Israël te demonstreren.En als er weer eens Joodse of Israëlische burgers bij de zoveelste terreuraanslag zijn vermoord, gaan de Palestijnen steevast massaal de straat op om feest te vieren, en snoepjes aan de kinderen uit te delen.Ik hoop dat de wereld nu eindelijk begrijpt waar Israël 24 uur per dag, en dat zeven dagen per week, mee te maken heeft. De kern van het Israëlisch Palestijns conflict is dat het een religieus conflict is. En over religie kan niet onderhandeld worden...Kijk eens naar Egypte of Turkije, daar worden de laatste kleine Christelijke gemeenschapjes bedreigd, getreiterd en er worden aanslagen op ze gepleegd. Dit omdat het volgens de moslimcultuur niet meer past in hun samenleving...Het christendom was dominant in Noord-Afrika,het Midden-Oosten,Turkije. Die gebieden zijn veroverd en geïslamiseerd, met alle gevolgen van dien. De christelijke beschavingen aldaar gingen ten onder. Er wordt ook nooit verteld dat veel Europeanen slaven werden van moslims... 

Het is de vraag wanneer het Westen wakker wordt en gaat beseffen dat Islam per definitie in oorlog is met de niet -islamieten...Wij hebben o.a, Trump, Poetin of Milos Zeman, hard nodig in Europa,niet Merkel,Rutte, Pechtold of Klavertje,die drijven ons richting Sharia!Europa moet blijfen gewoon een Westers continent, waar we varkens eten en honden als huisdier houden,waar je als vrouw met blote armen normaal kunt rondlopen...
..........................................................................................................................
Wij in West-Europa zitten in een totale wurggreep van de Islam.Als je een beetje om je heen kijkt in West-Europa, dan zie je dat in het achttiende arrondisement in Parijs op vrijdag de straten worden afgesloten. Dat er in Frankrijk 718 zones zijn waar de politie niet of nauwelijks meer komt. Overal hulpdiensten worden aangevallen, overal schieten de moskeeen als paddestoelen uit de grond.In Nederland zijn 500 moskeeën de laatste 40 jaar, het moet niet gekker worden.De segregatie gaat onverminderd door en de verhouding moslim/niet-moslim wordt steeds groter... Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd....

Politici van bijna alle gevestigde partijen bevorderen tegenwoordig de islamisering. Ze bejubelen iedere nieuwe islamschool,ieder nieuwe moskee, iedere islamitische bank en ieder nieuw islamitisch gerechtshof. Ze beschouwen de islam als gelijk aan onze eigen cultuur.Bah!...Links en hun supporters zijn echt debiele eerste klas!...

Volgens het onafhankelijke, internationale Pew Research Center waren er in 1990: 29,6 miljoen moslims in Europa. In 2014 waren dat er 44,1 miljoen. De verwachting is dat dit aantal binnen 15 jaar gegroeid zal zijn naar 60 miljoen. Dat is een verdubbeling in nog geen halve eeuw.De volgende cijfers tonen de prognoses m.b.t. het aantal moslims in procenten van het aantal inwoners over 13 jaar (2030): België 10,2%, Duitsland, 7,1%, Frankrijk 10,3%, Nederland 7,8%, Oostenrijk 9,3%, Verenigd Koninkrijk 8,2%, Zweden 9,9%, Zwitserland 8,1%. Men gaat ervan uit dat in 2030: 8,6% van de West Europese bevolking moslim zal zijn...Volgens het PEW Research Centre zal het aantal moslims in Nederland groeien van 1 miljoen in 2010 (6% van de bevolking) tot 1,6 miljoen in 2050 (9,4% van de bevolking). In dezelfde periode zal het aantal christenen in Nederland afnemen van 8,4 miljoen (50,6%) in 2010 tot 6,75 miljoen van de bevolking (39,6%) in 2050. Als die trend zich zo doorzet zal Nederland binnen niet al te lange tijd een islamitisch land zijn.Het is tijd om ons heel erg goed voor te bereiden op het allerergste....
...

https://2.bp.blogspot.com/-0NZJMWbCRsc/VAqNtESdycI/AAAAAAAAAZo/_dwJBvCTgSw/w530-h374-p/islamic-jihad-calender.jpgIslam wil geen vrede met Israël/Joden!

 Israël een staat, die vanaf zijn ontstaan al noodgedwongen geconfronteerd werd met de vraag hoe het recht op veiligheid van iedere burger gegarandeerd kan worden.Een staat ,die de dag na zijn onafhankelijkheid reeds werd aangevallen door zijn Arabische buren. Een staat, die al te dikwijls alleen staat in zijn strijd voor vrijheid en democratie.Israël een staat, die tot op de dag van vandaag het voornaamste doelwit vormt van allerlei islamitische terroristische organisaties. Een staat waarvan zowat iedere moslimfundamentalist de vernietiging nastreeft...

De Islam doet zich voor als een religie, maar ondertussen heeft het een ander doel; overheersing van de wereld.De Islam wil alle staten en regeringen van deze aarde vernietigen, die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de Islam, ongeacht het land of het volk waarover zij regeren. Het doel van de Islam is het opzetten van een staat op basis van haar eigen ideologie en programma... 

Steeds openlijker worden Joden gehaat; ze worden zelfs met nazi's vergeleken.BAH!...De wereld veroordeeld Israël en niet de PA/PLO-doodscultuur.Palestijnse schoolkinderen wordt systematisch geleerd om Joden te haten, de media zitten vol met jaren '30-stijl racistische nazi-propaganda; passages uit de Koran worden geciteerd als bewijs van de joodse trouweloosheid, de Holocaust wordt behandeld als een zionistische hoax, gericht op het chanteren van de Westen.Als een Jood een Arabier doodt, komt dat in alle kranten en regent het VN-resoluties en internationale veroordelingen op de hoofden van de Israëlische staat, als een Palestijn een andere Palestijn doodt, is het alsof het nooit is gebeurd.In Darfur verdrijven en vermoorden islamitische milities miljoenen mensen,niemand en niet een moslim doet zijn mond open.Als Palestijnen worden afgeslacht door Libanezen of Jordanezen, hoor je ze ook niet. Op YouTube zijn heel wat filmpjes te zien hoe Palestijnen hun kinderen misbruiken in de strijd tegen Israël.Ze worden gebruikt als menselijk schild en  als  zelfmoordterroristen.Waarom besteden de media daar nauwelijks aandacht aan?..

Hoe kan Israël ooit vrede sluiten met een vijand, die kinderen al van jongs af aan leert dat het vermoorden van Joden de garantie is om toegelaten te worden tot het paradijs?

De strijd in het Midden-Oosten is geen territoriale, maar een ideologische strijd.Het is een conflict tussen een mentaliteit die dateert uit de Middeleeuwen en een andere mentaliteit die behoort tot de 21ste eeuw. Het is een conflict tussen beschaving en onderontwikkeling, tussen de beschaafden en de primitieven, tussen barbarisme en rationaliteit. Het is een conflict tussen vrijheid en onderdrukking, tussen democratie en dictatuur.

De oorlog tegen Israël niets anders is en ook nooit iets anders geweest is, dan een klassieke Jihad.Islam houdt vrede in Israël tegen. Een aanslag in Jeruzalem, Parijs of Brussel - het gaat overal om religieuze fanatici.Dat heeft met de bezetting niks te maken........Na 1400 jaar, de mensheid heeft nog steeds grote problemen met de ISLAM, die streeft, met alle middelen, naar wereldheerschappij.Voor de Islam is de hele wereld wakf, gebied van Allah(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40)....De ISLAM ziet de wereld als eeuwig verdeeld in twee tegengestelde kampen: 1) Dar al-Harb (land van oorlog, geregeerd door de ongelovigen); 2) Dar al-Islam (land van vrede, geregeerd door moslims). Elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door moslims wordt beschouwd als een land van oorlog.Israël behoort tot de Dar al-Harb en moet worden onderworpen in Dar al-Islam,onderwerping aan de sharia(de harde islamitische wetgeving)....Volgens de Koran zal er alleen dan vrede in de wereld zijn, wanneer de Islam en Sharia in elk land regeert en dus heerst, anders nooit!...„Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”-Koran 9:29…„Bestrijdt hen tot er geen verzoeking meer is en de godsdienst aan God behoort” (Koran- 2:193). Dus,strijdt tot iedereen zich onderwerpt aan Allah, zoals de Islam dat voorschrijft en dan is er vrede op aarde, zo is de redenering.En daarom kan er geen echte vrede zijn met Joden, die zich niet aan de Islam onderworpen hebben(„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4)…Israël wordt niet alleen bedreigd door de Palestijnse Autoriteit (PA), maar ook door de hele islamitische wereld.Het enige wat voor de Palestijns-Arabische leiders aanvaardbaar is, is de stichting van een Palestijnse staat, die Gaza gebied en Israël omvat.Arabieren willen het hele Midden Oosten “Judenrein” maken...
 Gedurende de afgelopen 90 jaren en langer, voeren alle Arabieren en moslims, samen met de 56 islamitische staten in de OIC, een Jihad ter vernietiging van die ene en enige staat van de Joden.
In de zevende eeuw na Christus namen de Arabieren "Palestina" af van het christelijke Byzantijnse Rijk, en het werd een deel van het Arabische, het latere Ottomaanse Rijk.
  
Het begrip jihad kent vele betekenissen en interpretaties. Van de strijd tegen het kwaad in jezelf, het verspreiden van de islam via woord en geschrift tot het uitdragen van de Islam met het zwaard.
 De strijd voor een eigen staat is slechts een dekmantel om uiteindelijk de Holocaust van Adolf Hitler te kunnen afmaken...

Was al het land het persoonlijk eigendom van Palestijns/Arabische eigenaars?Van wie was braakliggend land, dat geen met naam genoemde eigenaar had? Hoeveel grond is door Joodse organisaties aangekocht? Hoeveel Joodse families waren al eeuwenlang in het gebied gevestigd – en hoeveel Arabische?... Joden (of liever: ‘de Israëlieten’) hebben het land duizenden jaren bewoond.......
 Waar past Jeruzalem in de geschiedenis van Islam? Moslims bidden niet in de richting van deze plaats, die overigens nooit bij naam wordt genoemd in gebeden, en de stad houdt geen verband met aardse gebeurtenissen in het leven van Mohammed. De stad is nooit de hoofdstad van een soevereine moslimstaat geweest, en nooit een centrum voor islamitische cultuur of geleerdheid.Deze de stad al eeuwenlang een Joodse meerderheid heeft.... Joden (of liever: ‘de Israëlieten’) hebben het land duizenden jaren bewoond....
 Er is nooit een land geweest die bekend staat als Palestina bestuurd door Palestijnen.Er bestaat niet zoiets als een Palestijns-Arabische natie.
Palestijnse strijders vechten vanuit posities midden tussen burgers en zijn niet van burgers te onderscheiden. De manier van vechten strookt niet met de Conventies van Genève.

Waar de Islam grenst aan andere religies, is de breukvlak van de Jihad.Zie Israël, Kasjmir, Kosovo,Bosnië, Nigeria, de Filippijnen, Zuid-Thailand, Darfur, Zuid Soedan,de Molukken, Armenie, Georgie, Tchechenie,enz...

Bijna alle terroristische aanslagen van Moslimbroederschap, Hamas, Hezbollah, Islamitische Jihad, Shabab, Boko Haram,Taliban, ISIS zijn gepaard gegaan met kreten "Allah Akhbar”...

De Jodenhaat eeuwenlang bestaat.Het grote verschil met vroeger is dat Joden zich toen niet of nauwelijks konden weren tegen vervolgingen en moordpartijen. Tegenwoordig ondervinden Arabische Jodenhaters enorme Joodse weerstand. Het is vooral sinds 1948, toen de Joodse staat werd opgericht, niet meer mogelijk om Joden ongestraft uit te moorden....
IS-terroristen en hun handlangers hebben vorig jaar 'veelvuldig' de grote vluchtelingenstroom gebruikt om Europa binnen te komen. Zo wisten ze uit handen van de autoriteiten te blijven. In enkele gevallen vroegen IS-terroristen ook asiel aan in Europese landen, waaronder mogelijk ook in Nederland. Dat is te lezen in het vandaag uitgegeven dreigingsbeeld van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).....

Terrorisme wordt veroorzaakt door de Islam,een term die westerse politici weigeren te gebruiken. Je kunt best tegen moslims zeggen dat ze keurige staatsburgers zijn, maar dat de islam een groot probleem is, waar ook de moslims zelf last van hebben. Dat zou de boodschap moeten zijn. Maar westerse politici durfen dat niet en wilen dat niet....Zonder de Islam geen radicalisering. Wie geen ongelovigen/niet-moslims wil doden, is zelf ongelovige. .Net als er geen gematigde nazi's zijn, is er geen gematigde Islam. Er zijn slechts leiders en meelopers.....De meeste terroristische acties in het Westen gepleegd door westerse moslims, of althans door in Westen wonende moslims.
  
Mensen met kritiek op de Islam zijn hun leven al heel lang niet meer zeker

Hoewel Europa en Israël geen grens delen, delen ze wel een geloof. Israël is ontstaan uit de as van Europa. En als Israël wordt teruggebracht tot as, zal het Europese kruitvat in ons gezicht ontploffen. ................................................................................................................................
Het wordt alleen maar erger in Europa met de Islam.Op iedere hoek in West-Europa staat een gewapende soldaat....Zolang moslims Europa willen bekeren, zal het islamterrorisme  blijven.
 .................................................................................................................................
Vraag ik me af, waardoor mensen terroristen worden. Ze worden niet als terrorist geboren, maar tot terrorist gemaakt.Mensen radicaliseren niet plotseling, de Islam radicaliseert ze, omdat de Islam zelf radicaal is.Degenen die de Koran en Hadiths leest en deze wil nastreven, kan alleen maar een terrorist zijn. Zij moeten de niet-moslims haten, hen vernederen en hen wantrouwen, hen bedriegen bij elke gelegenheid, en hen doden wanneer de situatie het nodig maakt. Dit is vastgelegd, en het is de centrale doctrine van de Islam. Een moslim die deze stelling van de Islam niet nastreeft, is helemaal geen moslim....IS,Hezbollah, Boko Haran,Moslim Broederschap,Hamas, al die organisaties komen voort uit de Islam.Alle leden zijn moslim. Zij volgen de Koran tot op de letter, ze roepen Allahu Akbar, voordat ze zichzelf opblazen, ze zijn bereid te sterven in naam van de Islam. Ze bidden vijf keer per dag, zoals een moslim hoort te doen.En ze doet netjes, wat er in de Koran wordt opgedragen.Alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van de Koran.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard:”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” (cf. Koran 4, vers 95)…Dus de moordenaar van zieken, oudjes en kinderen komt in de hemel, degene die een goed leven heeft geleid eindigt mogelijk in de hel...Dus,we zijn niet met terrorisme in oorlog,maar, de ISLAM is in oorlog met het Vrije Westen/Israël en dat al 1400 jaar.Terrorisme is een middel, niet de bron van de strijd. Terrorisme is een instrument van degenen die oorlog voeren...
 De leugen is het belangrijkste wapen in de strijd tegen Israel.En als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt, het wordt vanzelf “waarheid”...Na de smadelijke nederlaag van de Arabische legers in 1967, dat een zoveelste poging was Israël militair te vernietigen, veranderde men van tactiek. Het “Palestijnse volk”  werd uitgevonden.De creatie van een Palestijns volk is echter een meesterzet gebleken in de geschiedenis van Israël sinds 1948, of eigenlijk sinds 1967, want pas toen werd een nationaal Palestijns bewustzijn geraffineerd in de wereld gezet.Er zijn niet drie, niet twee, er is zelfs niet een Palestijnse leider te noemen van een onafhankelijke soevereine Palestijnse staat van voor 1967, of voor 1948, of wanneer dan ook in de geschiedenis.Door de Arabische inwoners  van Israël een nationale  identiteit te geven, werd het conflict op een ander niveau gebracht.Een strategische zeer goede zet, met desastreuze gevolgen tot op de dag van vandaag.De ware oorzaak is het feit dat het conflict ten diepste niet gaat over land, maar een geestelijk conflict betreft, tussen religies en culturen.
Duizenden jihadstrijders zijn onder het mom van vluchteling Europa binnengedrongen.De bommen vliegen ons inmiddels al om de oren, maar de hele kliek, inclusief alles wat zich links noemt blijft ontkennen dat het helemaal mis gaat....Vrede is volgens de moslims pas mogelijk, als wereldwijd alle volkeren zijn overwonnen en onderworpen aan de Islam, als de ‘Dar al Islam= Huis van de Islam’ heerst, waar de sharia is ingevoerd, en niet meer wordt rechtgesproken door ‘kafirs’ (ongelovigen/niet-moslims), maar door islamitische geestelijken. Dat betekent tegelijk afschaffing van alle wetten van het betreffende land.
VREDE (de 'Dar al Salam'/huis van vrede) zal pas zijn als de 'Dar al Islam' (huis/staat van de islam) op heel de aarde is gevestigd en alle volkeren zal zijn onderworpen aan de Islam.Zolang dat niet een feit is, is de Islam in de Dar al Harb (huis van de oorlog) met alle niet-moslim landen. ... ‘O jullie profeet, voer jihad (heilige oorlog) tegen de ongelovigen en de huichelaars (gematigde moslims) en wees hard tegen hen. En hun verblijfplaats zal de hel zijn en kwaad hun bestemming’(Koran 9: 73)... Hoeveel terroristen zijn christen?Van 1000 religieuze terroristen zijn er 999 moslim... 
Na elke terreuraanslag door islamitische terroristen, zoals in Parijs, Manchester en Londen, klinkt het voorspelbare refrein van opinieleiders en politici, dat deze “laffe” terreuraanslagen niets met de islam te maken hebben, dat de motieven van de terroristen “onbegrijpelijk” zijn, de islam “vrede” is en dergelijke . Het gewelddadige jihadisme is niet van vandaag. Het is eeuwenoud!

De kwalijke ideologie achter gewelddadig extremisme werd genegeerd.
De terroristen die bij de aanslagen het leven lieten, zijn in de ogen van moslims geen zelfmoordenaars(daarom zijn moslims altijd stil en soms komen ze met nep protesten:Soera 16: 106: onder bepaalde omstandigheden, kan of moet een moslim liegen).Zij hebben het hoogste offer gebracht dat denkbaar is, hun eigen leven, ten dienste van de goede zaak. Zelfmoord is verboden in de islam. Maar dit wás geen zelfmoord, dit was een strijden voor Gods zaak. Ze zijn te vergelijken met verzetsstrijders die hun leven voor de goede zaak gaven en zo stonden voor het vuurpeloton. Zij deden dat onbevreesd en uit volle overtuiging...Wie in de Islam martelaar is, komt net als de profeten rechtstreeks in het paradijs, in tegenstelling tot gewone moslims, die bij hun dood in het graf komen en moeten wachten tot de Laatste Dag, de Dag des Oordeels. Maar ook dan blijft het altijd onzeker of Allah hen werkelijk in het paradijs opneemt...Wat een sprookjes!Moordenaars gaat naar het paradijs?Maar,geen enkele andere godsdienst/of God/ zal het aanvallen van onschuldigen en het plegen van moorden goedkeuren. .....
  
Soera 40: 28: De moslim moet/mag zijn geloof ‘verbergen’, als hij in de minderheid is.

De terroristen die duizenden onschuldige slachtoffers de dood injoegen, komen als martelaren in het paradijs. De islam ziet hun daden niet als terreur- of zelfmoordactie, maar als het opofferen van het hoogste wat je hebt: je eigen leven.” ..............................................................................................................

Mohammed grijpt God aan als machtsinstrument, om zich tegen Joden en Christenen te keren."Onrechtdoeners" noemt hij hen.Centraal staat zijn aanbeveling in de Koran/soera 3, vers 118: "O gij die gelooft, sluit niet innige vriendschap buiten Uw kring."...Vanaf het moment dat Mohammed met zijn “missie” begon is er altijd “vervolging” geweest.Volgens de biografieën van Mohammed, de meeste oorlogen die hij gevoerd heeft, geen defensieve, maar offensieve oorlogen, vaak tegen argeloze burgers. Van Jezus, Boeddha of Ghandi zijn geen gelijkaardige agressies gerapporteerd....Wie zoekt naar een spoor van vrede of menslievendheid, komt die in de Koran niet tegen.In elke soera wordt opgeroepen tot strijd tegen de ongelovigen of een beloning gesteld op zogenoemde 'gelovigen' met dreigementen richting eenieder die niét gelooft. ..........................................................................................................................  

Wilders zegt heel terecht dat de Islam verboden moet worden...

 Duizenden jihadstrijders zijn onder het mom van vluchteling Europa binnengedrongen.. 


  ‘O jullie profeet, voer jihad (heilige oorlog) tegen de ongelovigen en de huichelaars (gematigde moslims) en wees hard tegen hen. En hun verblijfplaats zal de hel zijn en kwaad hun bestemming’.(Koran 9: 73)...

 Vrede in de Islam kan niet om als gelijken vreedzaam naast elkaar te leven.De 'Dar al Salam' (huis van vrede) zal pas zijn als de 'Dar al Islam' (huis/staat van de Islam) op heel de aarde is gevestigd en alle volkeren door o.a. jihad (heilige oorlog) zal zijn onderworpen aan de Islam.
Zolang dat niet een feit is, is de Islam in de Dar al Harb (huis van de oorlog) met alle niet-moslim landen.

 .
Er mogen alleen tijdelijke verdragen worden gesloten met de vijand uit strategische overwegingen; als de vijand te sterk is en de islamitische strijders een adempauze nodig hebben is het toegestaan. Deze periode van rust kan gebruikt worden om te hergroeperen en te herbewapenen....Israël is belediging van de Islam,maar ook Europa en elke niet-islamitische staat!...
 Joden hebben geen geschiedenis van meer dan 1000 jaren gewapende aanvallen op Europa, India, Afrika, Oost- en Centraal Azië.Moslims wel.Het Midden-Oosten was ooit overwegend Christelijk, maar onder invloed van de islamitische oproep tot JIHAD, veroverden de legers van Mohammed de hele regio....

Het Israëlisch-Arabisch conflict is in feite een gepolitiseerde versie van de eeuwenoude haat van de Islam tegenover het jodendom.Het gevecht om het bezit van de kleine landstrook, tussen de Jordaan en de Middellandse Zee, dat wij kennen als Israël, stamt van ver voor onze jaartelling. In de oudheid vochten Joden en Romeinen erom, daarna Byzantijnen en moslims, later kruisvaarders en Mameluken, daarna Turken en Britten en nu Palestijnen en Israël.Wie de geschiedenis een beetje kent, weet dat Jeruzalem al in 1004 v.Chr. door koning David werd gesticht als hoofdstad van Israël. Deze stad werd pas in 638 door Kalief Omar veroverd. In die tijd stonden er alleen kerkgebouwen in de stad en ook op de Tempelberg,die in Al-Aksa moskee veranderd(een bewijs van islamitische kolonisatie).

Het zaaien van dood en verderf ter meerdere eer en glorie van Allah is gerechtvaardigd.De basis van de Koran is de oproep tot Jihad.In diverse teksten wordt expliciet oproepen om alle niet-moslims te doden en Dar al-Islam uit te breiden.Wie zegt vreedzaam te zijn of te roepen “dit is niet mijn Islam”, zal consequent moeten zijn en afstand moeten nemen van wat Mohammed geleerd heeft. Afstand doen van het fundament van de Islam. Dat betekent: stoppen met moslim te zijn....

Vraag ik me altijd af of de ‘solidariteit’ van veel Nederlanders met de arme Palestijnen net zo groot en oprecht zou zijn als die Palestijnen in ‘het’ conflict tegenover een niet-joodse tegenstander stonden.Blijkbaar moeten de Joden eeuwig slachtoffer blijven.Hamasleiders knopen de bomgordels om zwangere buiken en kerven joelende moeders met slachtmessen in de schedels van hun als jihadist verklede peuter tot het bloed voor de camera vloeit. Dat is de ware tragiek van het Palestijnse volk: leiders die geen onderscheid maken tussen mens en bom, leven en dood, kind en soldaat, moskee en wapendepot, vriend en vijand.Leiders die voor terrorisme kiezen, voor het boycotten van vredesakkoorden en het uitroepen van de intifada juist op momenten van hoopvolle detente. Het gebruik van kinderen als soldaten wordt specifiek omschreven als het "schenden van de internationale wetten. Waarom komt er internationaal niks op gang voor die arme kinderen?...Hamas roept openlijk op de ander te vernietigen. De ideologie is gebaseerd op een doodscultus, op antisemitisme en op de superioriteit van moslims over niet-moslims en van mannen over vrouwen. Hoe kunnen mensen in Europa bij demonstraties zeggen: 'Wij zijn nu allemaal Hamas?' ...Bah!....

 De Jihad tegen Israël wordt geëffectueerd door conventionele oorlogsvoering, en ook door terrorisme, evenals door diplomatieke en economische druk, en uiteraard ook propaganda. De hele rataplan. Er kunnen verschillen zijn in timing en tactiek tussen de snelle jihadisten van Hamas en de langzame Jihadisten van Fatah, maar er is geen enkel verschil in het uiteindelijke doel: Israël moet ophouden te bestaan als plaats waar Joden, en dan niet als dhimmis, kunnen leven op land dat eens islamitisch bezit was.Als je leest wat Hamas en ook Fatah in hun ideologische geschriften zeggen, begrijp je dat die bewegingen de strijd tegen de Joden beschouwen als een fase in de Jihad.De Islam heeft een sterk territoriale traditie: eenmaal veroverd gebied, blijft ten eeuwigen dage islamitisch... De slachtoffers die zich tegen de brutaliteit van de Islam trachten te verdedigen, worden tot criminelen verklaard, met als gevolg dat elke bomaanslag, elke intifada, (een antisemitische moord- en plundertocht, in de naam van Allah) nu doodgewoon beschouwd wordt als een gerechtvaardigde reactie op het racisme en de onverdraagzaamheid van Israël en de westerlingen, en niet eens meer de vraag gesteld wordt of zo’n reacties wel moreel te rechtvaardigen zijn, zelfs als er sprake was van enige discriminatie....
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////...............................................................................................................................
Universele Jihad(bedrog, infiltratie, terreur, geweld, propaganda, psychologische oorlogsvoering,demografische verzadiging,...) is een oorlog die al gedurende 1400 jaar tegen de rest van de wereld gevoerd wordt. Het is geenszins beperkt tot gewelddadige conflicten of terrorisme, en demografische verovering is de meest permanente vorm van verovering. Zodra moslims de bevolking van een land voldoende in aantal vervangen hebben, zullen de niet-moslims hun natie, hun cultuur, erfgoed, hun beschaving, hun wetten, hun grond, en hun fundamentele rechten van de mens voor altijd verliezen.
In plaats van te assimileren in een samenleving, streeft de Islam ernaar om een staat-in-een-staat te stichten, om de sharia in het bestaande Rechtssysteem binnen te laten dringen en het uit te breiden met decreten totdat het het kan vernietigen. 

Jihad betekent je in te zetten voor Allah en diens weg. 

Zoals zij met andere culturen heeft gedaan, maakt de Islam gebruik van onze religieuze tolerantie – die is vastgelegd in de “free exercise clausule” van onze Grondwet, eerst om zichzelf binnen te dringen, daarna als een zichzelf beschermende cyste, terwijl het zich voedt door de gastheer en verder groeit en verspreidt.Er zijn meer dan genoeg voorbeelden uit de geschiedenis. Het Zoroastrische Perzië, het boeddhistische Afghanistan, het hindoeïstische Pakistan, het christelijke Egypte, allen lieten uitgebreide tolerantie voor de Islam zien. Allen zijn veranderd in Islamitische landen. Hun pre-Islamitisch verleden is totaal weggevaagd.De Hindoe beschaving van vandaag is de helft van wat het vroeger was. Na duizend jaar van leven in een onverdeeld India, wilden de moslims er hun eigen land van maken in 1947, en dus werd Pakistan geboren.Europa zal zeker hetzelfde lot ondergaan zoals deze verloren beschavingen, indien geen doeltreffende maatregelen worden genomen...

 De Islam is niet alleen een religie, maar meer een politieke ideologie, met als doel de wereld te onderwerpen. Er zijn nu 57 staten waarin deze politieke ideologie regeert.Het doel van zowel heel wat gematigde als radicale moslims is hetzelfde: de hele samenleving onderwerpen aan de islam en de sharia invoeren. Dat is ook de reden waarom de integratie van vele moslims misgegaan.De geschiedenis geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is! ..

De Islam is niet louter een persoonlijk geloof zoals het boeddhisme en het christendom. Het is ook een complete politieke ideologie en juridisch systeem, en dat is de Shari’a. Zij stelt de universele suprematie van het Islamitisch recht boven elke religie, elke natie en elk ander systeem van wet en overheid. Degenen die het niet eens zijn met deze ideologie worden afgedaan als ondergeschikten: “ongelovigen.”

Het doel van de Islam is om alle mensen te onderwerpen aan de islam, en alleen de islam, niet alleen geestelijk, maar ook politiek en wereldlijk, in elk aspect van de rechtsstaat en het leven.

 Het doel van de Islam, volgens hun eigen Geschriften, is het “vechten met de mensen(met alle middelen), totdat ze zeggen: ‘Niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah’.” Dat gevecht is sinds 1400 jaar nooit gestopt...

Het doel van de Islam is om alle mensen te onderwerpen aan de Islam, en alleen de Islam, niet alleen geestelijk, maar ook politiek en wereldlijk, in elk aspect van de rechtsstaat en het leven.
De ware vijand is niet IS,Al-Qaida of de Taliban.Ze zijn vrome soldaten van de letterlijke Islam en niet de “radicale” soldaten van de Islam.Islam, in zijn kern, is “extreem” in vergelijking met elke rationele ideologie in de wereld.Terrorisme is slechts een techniek, een methode, een instrument van de Islam voor het bevorderen van haar doel tot wereldheerschappij.
 Europa staat nu op een beslissend punt in de geschiedenis. Als zij een sterke islamitische immigratie accepteert, zal Europa binnen een of twee generaties, getransformeerd worden in een Islamitische samenlevingen.

Moslims, zelfs als ze in andere samenlevingen leven, zien zichzelf niet als minderheid die de religieuze en culturele waarden van hun landen van opname heeft te respecteren. Ze zien deze samenlevingen als deel van het “Huis van de Islam”.https://www.youtube.com/watch?v=igxJT3hPSdU#t=24

 Als moslims ergens in de minderheid zijn, houden ze zich rustig en werken aan de ‘stille jihad’, een langzaam en rustig werken naar de overheersing in een land.

Vluchtelingen welkom! Zolang het maar moslims zijn...http://torontocatholicwitness.blogspot.nl/2015/11/a-false-ecumenical-fantasy-is-stopping.htmlKapitalisten van beide landen hebben gretig zaken gedaan met Hitler, en zowel industriëlen en bankiers enerzijds als de nazi's anderzijds hebben daar enorme voordelen uit gehaald. Voor de industriëlen en bankiers was dat precies waar ze naar streefden: grote winsten. Hitlers nazisme, en het fascisme in het algemeen, waren goed geweest voor de Amerikaanse kapitalisten....In zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft aartsbisschop Dominque Mamberti gepleit voor de oprichting van een wereldregering. Het was bepaald niet voor het eerst dat het Vaticaan bij monde van een van zijn hoogste officials openlijk zegt te streven naar de vereniging van de hele mensheid onder één centraal politiek en religieus systeem....Aantal keren,de pausen riepen op om een 'Nieuwe Wereld Orde' te vormen, waarin alle landen van de wereld hun macht overdragen aan één centraal gezag.Hoe rijk de Rooms-katholieke kerk werkelijk is?Het Vaticaan heeft miljarden aan aandelen in de grootste en meest machtige bedrijven zoals Gulf Oil, Shell, General Motors, Bethlehem Steel, General Electric, IBM, TWA en etc.’ (…)...De Katholieke kerk is de grootste onafhankelijke financiële kracht in de wereld, een vergaarplaats van rijkdom en onroerend goed in het bestaan van de mensheid. Deze kerk is de grootste eigenaar van materiële rijkdom dan enig ander instituut, bedrijf, bank, samenwerkingsvorm, overheid of staat op de hele globe.De schat aan goudstaven van het Vaticaan wordt door het ‘United Nations World Magazine’ geschat op ‘enkele miljarden dollars’(dit is slechts een klein deel van het vermogen van het Vaticaan)...Verschillende pausen van het Vaticaan riepen op om een 'Nieuwe Wereld Orde' te vormen, waarin alle landen van de wereld hun macht overdragen aan één centraal gezag...Dat wij hebben ook gehoord van de Amerikaanse politieke/kapitalistische elite.Het Vaticaan heeft openlijk partij gekozen voor de Arabische moslims, en streeft samen met hen naar de verdwijning van de Joodse staat.Rome is volledig gecapituleerd en is een pro-islamitische koers ingeslagen waarbij de met name door moslims vervolgde christelijke minderheden in het Midden Oosten volkomen, waaronder de Kopten in Egypte, worden genegeerd en aan hun lot overgelaten, en de Joodse staat Israël de schuld van alle problemen in de regio krijgt.Het Vaticaan zegt nooit wat over de vervolging van Arabische christenen door het PLO-bewind.Het Vaticaan zweeg toen Hamas een regen van raketten afvuurde op Israëlische burgerdoelen met de bedoeling zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Een pure oorlogsmisdaad! Geen woord ook over hoe de propagandamachine van Hamas gefabriceerde beelden de wereld instuurde over burgerdoden. Maar toen Israël luchtaanvallen ging uitvoeren op stellingen van Hamas, kwam het Vaticaan onmiddellijk met commentaar. ..Het Vaticaan volgt gedwee de Amerikaanse geopolitieke belangen, net zoals de rest van de Eurolanden.. Heb jij mijn commentaar gelezen dat naar Theresa ging?....Egypte is het enige land in Noord-Afrika waar nog een grote minderheid aan christenen woont: de Kopten. Toch ontvluchten veel Kopten het land omdat ze vrijwel vogelvrij zijn verklaard en regelmatig het doelwit zijn van aanslagen. .In een speech voor het Europees Parlement geeft de paus aan dat Europa zijn poorten moeten openen voor illegale immigranten/van islamitische afkomst/ . Europa zou zwaar lijden onder de vergrijzing en daarom niet meer energiek en vruchtbaar zijn. Massa-immigratie zou dit probleem op kunnen lossen.


 Het idee dat onze leiders, onze autoriteiten, onze top managers, onze top journalisten en programmamakers, onze  leraren en docenten het beste met ons voorhebben is een absolute illusie.  Vrijwel al deze topmensen zijn in dienst van de superrijke machtelite, dienen hun agenda en verdienen hiermee een goed-belegde boterham....Elite heeft enorm veel geld, en daarom enorm veel invloed en macht; het is een ‘machtselite’, maar doorgaans mengen de leden ervan zich niet rechtstreeks in de politiek. Ze houden zich liever op de achtergrond en laten het politieke werk over aan betrouwbare leiders van betrouwbare partijen, aan “mensen” zoals Hitler,Mussolini,Franco,Clinton,Blair ,Merkel,Obama,enz,enz…,die niet onmiddellijk herkenbaar zijn als leden van de elite…

Midden in Europa ligt een ‘land’ dat aan alle eisen voldoet: het is een pure theocratie, een absolute dictatuur en de ‘regering’ doet niet anders dan misdaden plegen, verdoezelen en goedpraten. Ik heb het natuurlijk over Vaticaanstad, de kleinste onafhankelijk staat ter wereld. En één van de meest criminele...
Heb jij je ooit afgevraagd hoe rijk de Rooms-katholieke kerk werkelijk is.

Al jaren doen verhalen de ronde dat een elite van superrijken zich in spant om alle landen van de wereld en haar bewoners onder één wereldbestuur te brengen. Er wordt dan gerefereerd naar de New World Order (N.W.O.).
  
Oorlogje voeren is een manier van de financiële elite en corporatocracy om nog rijker te worden, ze maken op de korte termijn winst door oorlogstuig, wapens, munitie en aanverwante diensten en producten te verkopen die nodig zijn in de oorlog. 

Toen Amerika een imperium werd, deed dat winsthongerige 1 procent hetzelfde op internationaal vlak. Plunderen, de locale bevolking een extreme uitbuiting opleggen, discrimineren, verdelen om te heersen en elk verzet tegen zijn heerschappij met geweld de kop indrukken. Dit met behulp van een gigantische, superdure militaire machine, met basissen in meer dan 150 landen.

World War II de oorlog bleek een hoorn des overvloeds van kolossale winsten voor de grote bedrijven, de industriëlen en de bankiers in de VS. Daarom is Amerika na 1945 blijven oorlog voeren, en doet het dat nog altijd. Als er op aarde ooit vrede ontstaat, zou dat een catastrofe zijn voor Amerika’s big business....

Onder leiding van president Poetin is de orthodoxe kerk in Rusland aan een opmars bezig. Zelfs in de VS groeit de orthodoxe kerk. Blijkbaar zijn veel mensen klaar met de politiek correcte houding van het hedendaagse katholicisme evenals protestantisme. De orthodoxie biedt, in tegenstelling tot andere stromingen, toekomst....
Atheïsme is bloeddorstiger en moordzuchtiger dan alle godsdiensten bij elkaar.De kruistochten, de inquisitie en de heksenvervolgingen hebben misschien 200.000 mensen het leven gekost. In vijf eeuwen. Dat getal valt in het niet bij de meer dan honderd miljoen die de Drie Geliefde Grote Atheïsten in de twintigste eeuw in een paar decennia er door hebben gejaagd....
 .......................................................................................................................
Wordt wakker, de Derde Wereldoorlog is al begonnen.Deze oorlog is een oorlog tegen  alle mensen van de wereld. Tegen de mensheid. Het doel is: alle mensen te onderwerpen aan één centrale wereldmacht. Alle mensen te degraderen tot slaven, beheerst, gecontroleerd en bestuurd door enkele machthebbers. Letterlijk. Een totalitaire wereldstaat waarbij alle bestaande percepties van het begrip dictatuur zullen verbleken. Dat is het doel.


Een groot deel van de aandelen van ’s werelds grootste corporaties is in handen van een netwerk van wereldwijd opererende families.Deze families controleren de banken,de farmaceutische industrie, chemiereuzen, persbureaus en andere belangrijke sectoren....In de eerste 280 jaar van de Christelijke geschiedenis werd het Christendom door het Romeinse Rijk in de ban gedaan en werden de Christenen op een vreselijke manier vervolgd. Dit veranderde na de “bekering” van de Romeinse keizer Constantijn...Zelfs een vluchtige lezing van het Nieuwe Testament zal openbaren dat de Katholieke Kerk haar oorsprong niet heeft in de leer van Jezus of van Zijn apostelen. In het Nieuwe Testament wordt met geen woord gerept over het pausdom, de aanbidding / verering van Maria.............

Overal in het land werden snelwegen aangelegd. De werkloosheid daalde sterk...enz,enz...Miljoenen mensen kwamen door de Holocaust, armoede, honger en oorlogsgeweld om het leven. De droom van een Groot-Germaans Rijk/de Nieuwe Wereld Orde/ was veranderd in een nachtmerrie...

De EU portretteert zichzelf graag als een parlementaire democratie, waarin het EU parlement een beslissende rol speelt. Echter, alle top-besluiten die genomen worden en alle wetten die geschreven worden, worden uitgevoerd door de Europese Commissie en haar staf die bestaat uit meer dan 54,000 ambtenaren. Het 754-leden tellend EU parlement dat bestaat uit vertegenwoordigers van de 27 landen hebben geen enkele controle over dit leger van ambtenaren. Het EU parlement functioneert enkel als een etalage met het doel om de inwoners van Europa het gevoel te geven dat het een ‘parlementaire democratie’ is.Brussel(Bonn en Washington) regeert, Brussel dicteert, de burger gireert...

Hoewel de militaire en politieke sleutelfiguren van het nazi-Kartel gedurende WWII verantwoordelijk zijn gehouden voor dood en vernietiging die zij hebben veroorzaakt, hun economische meesters zijn amper tot verantwoording geroepen en kunnen daardoor ongehinderd doorgaan totdat zij hun ultieme doel bereikt hebben.Inmiddels is door hen  een nieuwe generatie sleutelfiguren gefinancierd en daardoor tot bewindsposities in de meest belangrijke landen gebracht...Helmut Kohl, een voormalig medewerker van BASF, werd bevorderd om uiteindelijk Duits Kanselier te worden, een positie die hij 16 jaar lang heeft weten te behouden. Gedurende die periode heeft hij miljarden aan belastinggelden uitgegeven om de constructie van de EU te financieren. Angela Merkel was zijn protegé en vervult nu deze functie. In Frankrijk werd Nicolas Sarkozy tot zijn machtspositie gepromoveerd. Deze Twee sleutelfiguren hebben nauw samengewerkt om de andere Europese staatshoofden te bewegen het Verdrag van Lissabon te tekenen...

En wie heeft er vandaag de dag het meeste belang bij Europa? Ja, Duitsland.

Wat zonder twijfel is, is dat de Yeshua (‘Jezus’) van Nazaret een historisch figuur was. Die leefde, een menigte volgelingen aan zich bond, en door de Romeinse autoriteiten door kruisiging geëxecuteerd werd, waarna zijn volgelingen zich zeer snel verspreiden. Zowel seculiere als christelijke bronnen van die tijd zijn het hierover eens.De primaire bronnen voor de geschiedenis van Jezus’ publieke leven zijn de evangeliën. Deze werden relatief kort na zijn dood geschreven. Binnen levende herinnering . En we hebben de indicatie dat deze bronnen als betrouwbaar in de eerste christelijke gemeenschap aanvaard werden, tijdens een periode waarin getuigenissen van Jezus’ leven uit eerste en tweede hand nog beschikbaar waren.....De volgelingen van Jezus noemden hem naderhand ‘Heer’ (Kurios), een titel die tot dan voor de ultieme leider (God) gereserveerd was. Voor hen was deze volledig onteerde Jezus de ultieme leider, die navolging verdiende. Door die keuze zetten zij zowel het beeld van God als het beeld van leiderschap volledig op zijn kop...........

De betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament wordt bevestigd door meer dan 36.000 buiten-Bijbelse christelijke documenten (geschriften en aanhalingen van kerkleiders in de eerste drie eeuwen), die zo vroeg teruggaan als 10 jaar na het schrijven van het laatste Nieuwtestamentische boek...Al met al zijn er minstens 17 geschreven bronnen van niet-Christelijke origine, die meer dan 50 details over het leven, de leer, de dood en de opstanding van Jezus vast hebben gelegd, met nog eens het nodige over de vroege kerk. Dit is verbazingwekkend, alleen al omdat we überhaupt zo weinig historische details hebben over deze periode. Jezus wordt door meer bronnen genoemd, dan de veroveringen van Caesar in deze zelfde periode. Het is nog verbazingwekkender als we bedenken dat deze bevestigingen van het Nieuwe Testament dateren van 20 tot 150 jaar na Christus,nogal vroeg in termen van de antieke historiografie....Bijbel-archeoloog William Albright concludeerde op basis van zijn onderzoek dat alle Nieuwtestamentische boeken geschreven zijn toen de meeste apostelen nog leefden.De brieven van Paulus,gedateerd tussen de jaren 51 en 58 na Christus, vormen een omvangrijk gedeelte van het Nieuwe Testament.Ze geven ongetwijfeld een beeld van de vroegste christelijke gemeenschappen.Van alle brieven die in het Nieuwe Testament zijn opgenomen wordt het merendeel toegeschreven aan Paulus.Andere zijn aan hem toegeschreven; Ze zijn pseudepigrafisch, zoals de geleerden dat noemen. Dat was in de Oudheid heel gebruikelijk....
.....................................................................................................................................
http://cultuurondervuur.nu/wp-content/uploads/2017/04/Moskee.jpgLANG LEVE DE JOODS-CHRISTELIJKE EUROPA!

Europa maakt zich zorgen over de groeiende Islam. Maar het kan zich beter zorgen maken over zijn eigen identiteit.In het verleden was de christelijke cultuur het cement dat het huis van Europa stevigheid verschafte.Maar die cultuur is weggevaagd.De grote meerderheid van de West-Europeanen heeft afscheid genomen van God,van het Christendom.Nederland(die door de christelijke identiteit in een eeuwenlang proces gevormd is) was nog tot aan het begin van de tweede helft van de vorige eeuw één van de meest christelijke landen van Europa. Nu behoort Nederland echter tot de meest geseculariseerde landen van de wereld.De Christelijke erfenis in Europa te ontkennen, te vergeten of te verbergen is een belediging en een ernstige verarming waar we vroeger of later voor zullen moeten boeten...

De EU is pure waanzin!Een Europa naar Amerikaans model is een illusie. Daarvoor is de Europese geschiedenis te complex, zijn de volkeren te divers, en ontbreekt het aan een gemeenschappelijke taal. Brexit en ook in Nederland het referendum over de Oekraïne-verdrag laten zien dat de EU grote fouten heeft gemaakt, vooral in het loslaten van sociale cohesie.De EU koerst op volle stoom door naar een Totalitaire Federale Overheid, waar het grootbedrijf volledig heilig is verklaard en de bevolking als slaaf uitgeperst moet worden.Extreem rijke mensen zijn een schande voor onze beschaving. Waarom? Het zijn mensen die meer en meer bezit hebben opgestapeld, terwijl te veel tijdgenoten mensonwaardig moeten leven...

Europa is de joods-christelijke mythe,vertellen linkse debielen en globalisten.Maar,christelijke waarden vormen de basis voor de Europese beschaving.Velen denken dat Griekenland en Rome model staan voor de antieke beschaving, die vernietigd is door christelijke barbaren, die de wereld in de donkere middeleeuwen stortten, en dat de beschaving gered is door de Renaissance, en pas de Verlichting ons de ogen opende voor de moderne wetenschap, het marktstelsel en de moderne democratie.Maar,het is simpelweg niet waar.Zijn de grote culturele waarden van de hedendaagse westerse beschaving, hoofdzakelijk uit de antieke beschaving voortgekomen?Heeft het aristotelisme niet juist eeuwenlang een rem betekend voor de ontwikkeling van de natuurwetenschap?De grote ontplooiing van de natuurwetenschap kon pas op gang komen, toen echt christelijke principes, zoals de betekenis van de wetsorde in de werkelijkheid, eindelijk hun kans kregen. Daarom waren de zestiende en zeventiende eeuwse pioniers van de moderne wetenschap (Nikolaus Copernicus, Galileo Galileï, Johannes Kepler, Isaac Newton, Robert Boyle enz.) ook allemaal christenen.En dan de democratie. Ongetwijfeld was het de Franse Revolutie die de grote stoot tot de ontwikkeling van de democratie heeft gegeven. Maar niet primair uit verzet tegen 'het christendom', maar tegen de absolute monarchie en de macht van de adel. Sterker nog: het is vooral het christendom geweest dat vanaf het begin de gelijkwaardigheid van alle mensen, alle volken en alle rassen heeft gepredikt. Het Christendom ontstond zelfs niet eens in de intellectuele bovenlaag, maar in de maatschappelijke onderlaag.De vrijheid en gelijkwaardigheid van alle mensen, oerchristelijke ideeën zijn... 

De mensenrechten (inclusief die van vrouwen en kinderen) hun wortels hebben in het Christendom.De vrouw werd in Jezus’ dagen als minderwaardig en zo’n beetje als een niet-persoon beschouwd tot zijn leer werd gehoord en gehoorzaamd.In de middeleeuwen werden kloosters in heel Europa centra van productiviteit, studie en kennis.De oudste universiteiten in Europa zijn begonnen als christelijke instelling.Tegenover elk literair werk gewijd aan Socrates staan er duizend gewijd aan Christus of het christendom, tegenover elke afbeelding gewijd aan Socrates staan er tienduizend gewijd aan Christus, tegenover elk muziekwerk gewijd aan Socrates staan er honderdduizend gewijd aan Christus...De invloed van christendom/Jezus deed zich versterkt gelden ook in de Nederlandse samenleving. Een goed voorbeeld is de ‘Plakkaat van Verlatinghe’, waarmee de Staten-Generaal der Nederlanden in 1581 koning Filips II afzette. De schrijvers grijpen uitdrukkelijk terug op de evangelische visie op leiderschap ten dienste van het welzijn van alle onderdanen. Dat Filips II op dat punt naar de mening van de Staten-Generaal in gebreke bleef was reden om hem af te zetten. Dezelfde denkwijze vinden we terug in het ‘Wilhelmus’. Wij hebben dus een volkslied waarin een een beroep op een bij uitstek democratische waarde, leiderschap als dienst aan allen, doorklinkt. Een goede reden lijkt mij om dit volkslied niet zomaar als ouderwets overboord te gooien...Het Christendom is niets anders, dan de grondslag van de vrijheid, het geweten, de mensenrechten en de democratie, criteria waaraan de westerse beschaving valt af te meten.Uit deze bron voeden wij ons nog altijd...
 

De aankomst van steeds meer islamitische "vluchtelingen" in Europa, kan een uitdaging worden voor de christelijke en democratische identiteit van het continent.De instroom van miljoenen en miljoenen islamitische immigranten is desastreus voor het karakter van onze cultuur...Om te kunnen blijven bestaan heeft een volk een gemiddelde groei door geboorte nodig van 2,1 kinderen per vrouw. Is die groei over langere tijd minder dan zal een volk, en de daarmee verbonden cultuur, afnemen en uiteindelijk uitsterven...Volgens het PEW Research Centre zal het aantal moslims in Nederland groeien van 1 miljoen in 2010 (6% van de bevolking) tot 1,6 miljoen in 2050 (9,4% van de bevolking). In dezelfde periode zal het aantal christenen in Nederland afnemen van 8,4 miljoen (50,6%) in 2010 tot 6,75 miljoen van de bevolking (39,6%) in 2050. Als die trend zich zo doorzet zal Nederland  binnen niet al te lange tijd een islamitisch land zijn.Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te beseffen dat de balans heel snel zal doorslaan naar een andere kant.Is dat de toekomst voor onze kleinkinderen?... 

Volgens de Koran,heel de wereld moet onderworpen worden aan Allah. Dat is het kerndoel van de Islam(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40...„Bestrijdt hen, tot er geen verzoeking meer is en de godsdienst aan God behoort”-Koran- 2:193...”De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”-Koran/soera 2, vers 216)…Vandaag de dag heeft de Islam met z’n universele Jihad,over meer dan 50 landen in de wereld de controle gekregen.De Jihad(strijd op Allah weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten het Westen op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.De massa-immigratie is altijd al een bewuste strategie van de Islam geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad.Tientallen landen zijn zo veroverd!Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd!In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie.Hij was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereld kunnen veroveren niet alleen met zwaard,maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine!…

Door de massa immigratie,in West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben.Moskeeën, hoofddoekjes en minaretten domineren in steeds meer wijken het straatbeeld.Wij de inwoners van Europa kijken lijdzaam toe, hoe inwoners van andere continenten onze straten en steden tot de hunne maken. Elk jaar wordt Nederland een beetje minder Nederland.Dezelfde ontwikkeling is er in heel West-Europa.In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald,die de staatskasen miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd.Om een eindeloze opeenvolging van de wreedste terreurdaden, een nieuwe holocaust  of burgeroorlogen te voorkomen, is het daarom noodzakelijk dat de multiculturele samenleving wordt afgebouwd...Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten.Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons in Europa zeker goed gaat uitpakken.Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen. In de feite, de Europese Islam is de negatie van alles waar de Islam werkelijk voor staat...En als u niet open staat om meer Jihad(een instrument voor zowel de wereldwijde verbreiding van de godsdienst en de oprichting van een keizerlijke wereld staat) en Sharia-wetgeving in Europa te accepteren, bent u een nazi of racist.Wie de vrijheid van meningsuiting, om welke reden dan ook, verbiedt of bestraft, houdt niet van de mensen en is een volgeling van de haat

Brussel en Kerk stuurt ons de donkere middeleeuwen in.De Kerk is, sinds de jaren zestig, tot een globaliserend wensdenken vervallen, dat haar uitgewogen leer over de natie heeft doen vergeten.De huidige paus, Franciscus, liet in een interview weten, dat Europa misschien wel christelijke wortels heeft, maar dat dit zeker niet iets is waar Europa zich op voor mag laten staan.Terwijl de gruwelijkheden van de radicale Islam haast dagelijks het nieuws halen, houdt Franciscus vol dat islamitisch terrorisme niet bestaat...Het hele establishment, de elite – universiteiten, vakbonden, de media, politici – zet onze zwaar bevochten vrijheden op het spel.Liever een minaret in de tuin, dan een kruisbeeld aan de keukenmuur is vandaag hun parool.De dhimmi-mentaliteit hebben zij al.Identiteit is in hun optiek een zonde.Met massa immigratie willen ze eigen cultuur vernietigen...Europeanen zouden zich hun christelijke wortels moeten herinneren en er naar terug moeten keren.We moeten opnieuw de Europese identiteit, waarden en normen en manier van leven centraal stellen.Men kan geen echt gemeenschappelijk Europees huis bouwen, door de eigen identiteit van de volkeren van ons continent te negeren.Mensen in Europa zijn meer dan kiezers en meer dan consumenten en meer dan sofi nummers.Zonder het Christendom zijn de Europese naties niet meer dan lichamen zonder ziel – zombies....http://joostniemoller.nl/wp-content/uploads/2017/01/1.pngIn dit EU document uit 2009 staat open en bloot, hoe de EU de migratiestroom op gang heeft gebracht om daarmee de oorspronkelijke bevolking te vervangen door een nieuwe bevolking, die afkomstig zal zijn uit Afrika en het Midden Oosten...http://cultuurondervuur.nu/wp-content/uploads/2017/03/Vluchtelingen_migranten_Europa_Wikimedia_Commons.jpg
 ...............................................................................................................................

Europa zal betalen voor het verzaken van haar geestelijke fundament. Dit is de laatste termijn en het zal niet decennialang blijven duren, indien er wellicht nog steeds een kans is om iets te doen.


Europa maakt zich zorgen over de groeiende Islam. Maar het kan zich beter zorgen maken over zijn eigen identiteit. Dat Europa die ontkent, en de plaats van het christendom daarin, is het echte probleem.Europeanen zouden zich hun christelijke wortels moeten herinneren en er naar terug moeten keren.Als je van je wortels afgesneden bent, raak je op drift.De terugkeer naar de christelijke wortels is nodig in een tijd van wijdverbreide zorg over de toekomst van Europa.

In het verleden was de christelijke cultuur het cement dat het huis van Europa stevigheid verschafte. Maar die cultuur is weggevaagd.Waar staat Europa voor?....Als je "vluchtelingen" in deze aantallen toelaat, overvraag je de eigen samenleving...

De waarden van de Europese Unie zijn de vrucht van een lange en complexe geschiedenis, waarin het christendom een fundamentele rol heeft gespeeld.

Zonder erkenning van de wezenlijke christelijke wortels kan Europa zijn eigen identiteit niet vinden. Vergeten wordt dat Europa de wereld ook veel goeds heeft geschonken: Europa bracht een cultuur voort die mede dankzij het christendom maatstaf is voor de hele mensheid.
Europa een eigen werelddeel is geworden doordat het christendom het bijeen heeft gebracht. Het christendom is dankzij de Torah, de Griekse wijsbegeerte en het Romeinse recht de catalysator geweest die Europa heeft voortgebracht.

Een geloof wordt vooral gekenmerkt door de geloofsbelijdenis. En als ik dan eens om mij heen kijk in de wereld, zie ik EEN religie die vooral opvalt door het gewelddadige karakter van veel van de gelovigen: de ISLAM. Overal ter wereld waar de Islam heerst of in opkomst is, vloeit het bloed van de bevolking.Nergens ter wereld is de Islam in staat gebleken een samenleving te creëren, waar de onderworpenen gelukkig zijn....

De grote meerderheid van de West-Europeanen heeft afscheid genomen van God...Zoals Christus opstond uit de doden, zo kan ook het christelijk geloof weer opstaan in onze samenleving....
 De huidige paus, Franciscus, liet in een interview weten, dat Europa misschien wel christelijke wortels heeft, maar dat dit zeker niet iets is waar Europa zich op voor mag laten staan.
Voor de Islam betekent 'vrede' dat uiteindelijk de hele wereld aan Allah is onderworpen....

De Islam is een religie van vrede. Dat is ook zo. Maar de Islam is pas voor vrede, als de hele wereld islamitisch is. „Bestrijdt hen tot er geen verzoeking meer is en de godsdienst aan God behoort” (Koran- 2:193). Dus,strijdt tot iedereen zich onderwerpt aan Allah, zoals de Islam dat voorschrijft en dan is er vrede op aarde, zo is de redenering. ...

De aankomst van steeds meer islamitische "vluchtelingen" in Europa, kan een uitdaging worden voor de christelijke en democratische identiteit van het continent.De opname van mensen in nood is weliswaar een christelijke plicht, maar Europa heeft ook het recht erop de eigen identiteit te behouden. ...De Europese cultuur is in belangrijke mate gevormd door Bijbel en christendom en in aansluiting daarop het (christelijk) humanisme.

Islam is politieke religie en staat.Westerlingen denken dat elk geloof een persoonlijke zaak is. Fout, de Islam is totalitair en wil de wereldheerschappij.Scheiding tussen de Islam en de staat is een ketterij. De Islam is aanwezig in elk facet van een mensenleven, het Kalifaat. De staat ingericht zoals Allah het wil.

De jihad komt nu door het ongeloof in Europa.Het afnemend christendom hier de ruimte schept voor andere visies.We moeten de christelijke wortels van onze samenleving daarom weer tot bloei laten komen.Laten we pal staan voor onze christelijke waarden....

 En wat te denken van Karel Martel, die in 732 bij Poitiers de Arabieren versloeg en daarmee menselijkerwijs gesproken ervoor gezorgd heeft dat Europa geen islamitisch werelddeel werd?
Hoe kunnen Europeanen van moslimimmigranten verlangen in de Europese samenleving te integreren en Europese waarden te eerbiedigen, als Europeanen zelf niet duidelijk is welke waarden het hart van de Europese identiteit uitmaken en waar die vandaan komen?

Immigratie vormt een grote bedreiging voor Europa. De instroom van miljoenen en miljoenen islamitische immigranten is desastreus voor het karakter van onze cultuur...Om te kunnen blijven bestaan heeft een volk een gemiddelde groei door geboorte nodig van 2,1 kinderen per vrouw. Is die groei over langere tijd minder dan zal een volk, en de daarmee verbonden cultuur, afnemen en uiteindelijk uitsterven...Volgens het PEW Research Centre zal het aantal moslims in Nederland groeien van 1 miljoen in 2010 (6% van de bevolking) tot 1,6 miljoen in 2050 (9,4% van de bevolking). In dezelfde periode zal het aantal christenen in Nederland afnemen van 8,4 miljoen (50,6%) in 2010 tot 6,75 miljoen van de bevolking (39,6%) in 2050. Als die trend zich zo doorzet zal Nederland binnen niet al te lange tijd een islamitisch land zijn.Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te beseffen dat de balans heel snel zal doorslaan naar een andere kant.Is dat de toekomst voor onze kleinkinderen?...

Weg met het ongeloof. En zeker voor de jihadistische Islam is geen plaats in onze samenleving. Wij hebben geen behoefte aan aanslagen op elke hoek...

Twee keer eerder rammelde de islam aan de poorten van Europa. In 732 wist Karel Martel de oprukkende Moren ternauwernood te stoppen bij het Franse Poitiers. In 1683 bereikten de Ottomanen Wenen voordat ze door christelijke legers werden verslagen.Opnieuw wordt Europa door een islamitische invasie bedreigd..

We moeten opnieuw de Europese identiteit, waarden en normen en manier van leven centraal stellen.

Zonder God is moraal uiteindelijk het recht van de sterkste....Nodig is dat de EU haar universele grondslag vindt in de Tien Geboden en dat deze een plaats krijgen in de Europese verdragen. Een verwijzing naar de joods-christelijke geschiedenis van Europa is echter een eerste stap op de weg naar het behoud, de revitalisatie en de overdracht van elementair Europees erfgoed.

In de tijd van monniken en ridders verspreidden missionarissen het christendom in heel Europa. Ze kregen steun van vorsten. Overal werden kerken en kloosters gebouwd.

Europa is getekend en doordrenkt van het christendom. Dat is een algemeen geldende waarheid.
De Joods-Christelijke traditie heeft in de ontstaansgeschiedenis van Europa een belangrijke rol gespeeld....
De christelijke waarden, die de ziel van het continent uitstralen moeten behouden worden in het Europa van het derde millenium, als het tenminste een voorbeeld wil blijven voor de rest van de wereld.

De geschiedenis van Europa en de geschiedenis van het christendom zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat moet terug te vinden zijn in de nieuwe grondwet.
....................................................................................................................................
In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald,die de staatskasen miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd...Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen. In de feite, de Europese Islam is de negatie van alles waar de Islam werkelijk voor staat....Jezus wijst andere weg naar vrede dan Islam. Opvallend is in West-Europa de laatste decennia de voorliefde voor islamieten in conflicthaarden en het stelselmatig negeren van de christenen.Vrede met de Islam is onmogelijk, totdat ofwel de hele wereld met geweld tot de Islam is bekeerd, ofwel de islamitische bedreiging volledig is weggevaagd....Islam is een dodelijke infectie, die de aarde al meer dan duizend en vierhonderd jaar bestrijdt.De Islam  heeft als doel, de wereld te onderwerpen,hetzij vreedzaam door middel van zending en migratie, hetzij met geweld door middel van de heilige oorlog of jihad(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40).En moslims zijn religieus gezien verplicht om het islamitische geloof te verspreiden over de hele wereld...De ISLAM ziet de wereld als eeuwig verdeeld in twee tegengestelde kampen: 1) Dar al-Harb (land van oorlog, geregeerd door de ongelovigen); 2) Dar al-Islam (land van vrede, geregeerd door moslims). Elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door moslims wordt beschouwd als een land van oorlog.Europa behoort tot de dar al-harb en moet worden onderworpen in dar al-Islam.En het is de plicht van IEDERE MOSLIM om dat doel te steunen. Wie dat niet doet is een afvallige.”De jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”(Koran soera 2, vers 216).Er is geen sprake van eigen keuze. …Islam is in een permanente staat van oorlog met niet-moslims, totdat het uiteindelijk over de gehele wereld zal heersen.Europa wordt vandaag voor de derde keer getroffen door islamisering,dit keer niet door de gewelddadige jihad,maar via ‘sluipende’ wijze.Wat ze niet konden doen met de wapens in het verleden, doen ze vandaag door het geboortecijfer en de immigratie...Door de massa immigratie,in West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben.Moskeeën, hoofddoekjes en minaretten domineren in steeds meer wijken het straatbeeld.Wij de inwoners van Europa kijken lijdzaam toe, hoe inwoners van andere continenten onze straten en steden tot de hunne maken. Elk jaar wordt Nederland een beetje minder Nederland.Dezelfde ontwikkeling is er in heel West-Europa. ...Decennia van miljarden pompen in de integratie van de moslims is een fiasco geworden......Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten.Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons in Europa zeker goed gaat uitpakken...De formele leer van de Islam is duidelijk. De Islam (dus moslims) kan zich alleen maar tijdelijk aan een andere dan islamitische omgeving aanpassen....Europa wordt vandaag voor de derde keer getroffen door islamisering,dit keer niet door de gewelddadige jihad,maar via ‘sluipende’ wijze....Het lijkt dat Europa net zoals het Midden Oosten binnenkort zal worden gedestabiliseerd...Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims en duizenden moskeeën! ...In alle steden van West-Europa er zijn islamitische enclaves ontstaan(parallel samenlevingen; een staat in een staat), waarover politie, overheid en justitie hun controle en autoriteit compleet kwijt zijn.Onze steden zijn onze steden niet meer. De massa-immigratie die ver buiten Europa op gang kwam, verving op sommige plaatsen in Europa al meer dan 30% tot 50% van de oorspronkelijke stadsbevolking. In minder dan een halve eeuw veranderden complete volkswijken in islamitische of Afrikaanse getto’s....De ‘vluchtelingenstroom’ is een goed georganiseerde tocht(door Saoedi Arabië,Qatar, Koeweit,Turkije en VS) om daarmee uiteindelijk slechts een doel te dienen:de islamisering van Europa!...Het is moeilijk een ander toekomst scenario voor te stellen voor West Europa dan een burgeroorlog of islamisatie...Eurofielen in Brussel vegen de vloer aan met onze identiteit, onze soevereiniteit en onze welvaart....Volgens de Koran niet is toegestaan zich met niet-moslims te verbroederen. Daarover lezen we: “Laat de gelovigen geen ongelovigen (d.i. niet-moslims) als vrienden verkiezen boven de gelovigen.”...”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen! (Koran 60.4)”…Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer.Zij mogen zich niet vermengen of vriendschappelijk omgaan met de omringende bevolking. Dan behoren zij tot de ongelovigen/niet-moslims....De ISLAM ziet de wereld als eeuwig verdeeld in twee tegengestelde kampen: 1) Dar al-Harb (land van oorlog, geregeerd door de ongelovigen); 2) Dar al-Islam (land van vrede, geregeerd door moslims). Elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door moslims wordt beschouwd als een land van oorlog.Wij, ongelovige kafirs, leven in het “Dar al-Harb” , het land van de oorlog, dat volgens de Koran dringend moet veranderd worden in het “Dar al-Islam”, het land van de Islam/Allah...Twee maal trachtte de Islam Europa te veroveren.Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de Islam...Tegen de globalisten in Vaticaan,Brussel (EU/NAVO), Washington (Witte Huis, Pentagon, IMF) en New York (VN)  dient gezegd te worden, dat Europa niet Amerika is en zal het op basis van zijn historische achtergrond gelukkig ook nooit worden.Stop de islamisering van Europa!....Sinds de komst van de Islam, is de Islam in oorlog met de mensheid.De lijst van enorme agressie en geweld is zeer lang........Mohammed was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereld kunnen veroveren niet alleen met zwaard,maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine! Hij gebood zijn volgelingen meerdere malen om te emigreren, te vechten en zoveel mogelijk kinderen te krijgen....In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven, dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald,die de staatskasen miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd....Voor de Islam is de democratie duivelachtig. Alleen Allah decreteert en niet het volk…

Ataturk heeft om een goede reden religie en staat gescheiden en nu is een Turkse president bezig religie en staat onder een dak te forceren, zoals men in Islamitische landen gewoon is. Dat leidt altijd naar repressie binnen zowel eigen religie, maar nog meer naar die van andersdenkenden. Er wordt al jaren voorspeld dat er spoedig geen Christen meer woont in het Midden Oosten. Dat zie je steeds meer voltrekken.


De westerse democraten moeten eindelijk eens ophouden te doen alsof de Islam een wereldreligie is zoals de andere. Het is de enige religie die te pas en te onpas met de dood dreigt, de menselijke vrijheden te grabbel gooit en andersdenkenden de dood injaagt. De Islam is een levensgevaarlijke organisatie, die echt niet verandert omdat sommigen menen dat het wel meevalt. Ze verandert ook niet door de hielenlikkerij van onze politici. Het is tijd de Islam als een potentiële tijdbom te beschouwen en te behandelen....

De dreiging van het islamitisch radicalisme was nooit groter dan vandaag.Bijna overal in onze wereld waar zich grote geweldsproblemen voordoen, is de Islam betrokken.Zo’n 70 procent van alle aanslagen wereldwijd wordt gepleegd door mensen met een religieuze en met name islamitische achtergrond...
In tijd van de Tweede Wereldoorlog,het waren ook overwegend  keurige nette en buitengewoon aardige mensen,net als ‘gematigde’ moslims,die deelden het gedachtegoed van Hitler niet, maar ze deden wel wat hij zei,en 50 miljoen mensen werden vermoord!…Communistisch Rusland bestond uit Russen die alleen maar in vrede wilden leven, toch waren de Russische communisten verantwoordelijk voor de moord op ongeveer 20 miljoen mensen. De vredelievende meerderheid was irrelevant. China’s gigantische bevolking was ook vredelievend, maar Chinese communisten slaagden erin om het duizelingwekkende aantal van 70 miljoen mensen te vermoorden.De vredelievende meerderheid was irrelevant.Vredelievende Duitsers, Chinezen, Russen en vele anderen zijn gedood, omdat de vredelievende meerderheid niets zei, totdat het te laat was...Een islamist met een pak aan en een das om, wil op termijn hetzelfde als een jihadist met een bomgordel. De methode is anders, het einddoel hetzelfde.De extremist en de gematigde moslim delen hetzelfde geloof. Het zijn geen andere soorten geloof. Ze hebben dezelfde leer en dezelfde heilige boeken en ze gaan naar dezelfde moskee.... Het zijn de fanatici die elk van de 50 gewapende conflicten wereldwijd uitlokken. Het zijn de fanatici die christenen en tribale groepen in Afrika systematisch afslachten en geleidelijk het hele continent in een islamitische golf overnemen. Het zijn de fanatici die bombarderen, onthoofden, moorden, of eerwraak plegen. Het zijn de fanatici die ijverig het stenigen en ophangen van verkrachtingsslachtoffers en homoseksuelen verspreiden. Het zijn de fanatici die hun jongeren leren om te doden en zelfmoordaanslagen te plegen. Het is een hard meetbaar feit dat de vredelievende meerderheid, de ‘’zwijgende meerderheid’’ bang is en onbelangrijk...Er is een dynamische relatie met de moslimmeerderheid, die zich niet één keer heeft uitgesproken tegen het islamitische geweld.Moslims die zich niet op een ondubbelzinnige manier tegen de jihad uitspreken,zijn passieve terroristen, ook als ze zelf niet actief aan de jihad deelnemen. Ze steunen de terroristen passief.Als je accepteert dat dit geweld bestaat en wordt aangeprezen, zelfs als je je er zelf niet aan schuldig maakt, dan draag je eraan bij dat dit geweld overal voorkomt.Dat is een concept dat ik passief terrorisme noem. Je steunt het geloof in geweld en wordt een zwijgende medeplichtige..

/////////////////////////////////////////

..........................................
Het Christendom is niets anders, dan de grondslag van de vrijheid, het geweten, de mensenrechten en de democratie, criteria waaraan de westerse beschaving valt af te meten.Uit deze bron voeden wij ons nog altijd.De geschiedenis van het Christendom is feitelijk de geschiedenis van de Westerse beschaving.De Christelijke erfenis in Europa te ontkennen, te vergeten of te verbergen is een belediging en een ernstige verarming waar we vroeger of later voor zullen moeten boeten...We missen het contact met God in ons leven. Keer terug op de weg die God wil dat u zult gaan.Keer je om naar Hem toe, keer je af van je egoïstische manier van leven, keer je af van alle slechtheid die deze wereld je aanbiedt en laat je reinigen door Jezus Christus……....

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Da vidimo ko je hapsio Jevreje - Nedić ili Nemci?...Da li je Milan Nedić/učesnik oba balkanska rata/, predsednik srpske vlade pod nemačkom okupacijom i u Drugom svetskom ratu, isto što Peten u Francuskoj, Vidkun Kvisling u Norveškoj ili Ante Pavelić u Hrvatsku?NIJE!....Nedić nije dobrovoljno i sa oduševljenjem prihvatio mesto predsednika vlade niti je sa cvećem sačekao Nemce kao oslobodioce, niti je bio peta kolona.On se tek posle Aprilskog rata i razaranja zemlje i velike opšte i lične tragedije u uslovima surovih nemačkih odmazdi i ucena prihvatio da sedne u "vruću" stolicu.... Nedić nije imao ingerenciju ni nad jednim jedinim logorom.Nedićeva vlast nije bila uperena protiv Jevreja i Roma, već u prvom redu protiv komunista i ravnogoraca/četnika, koje je smatrao uzrokom zločina koje su nemačke vlasti činile nad srpskim civilnim stanovništvom.Suočen sa stradanjima hiljada nedužnih Srba,Milan Nedić se prihvatio uloge da spase nedužne, usmeravaju talas odmazde na one, za koje je on verovao da su "krivi"/dakle,komunisti i ravnogorci!..Nedićeve i Ljotićeve snage su pored komunista progonile i pristalice Ravnogorskog pokreta otpora sve do pred kraj rata.... Dakle niti je Nedić odredio kvotu za represalije, niti je on naredio streljanja, niti je ikoga streljao.Posleratne vlasti sudile i osudile odgovorne za progon Jevreja, a Nedić se nije našao na tom spisku...Istina je da je gotovo šest stotina hiljada ljudi prešlo u Srbiju(koji bi najverovatnije skončali u logorima NDH,a od toga više od 80 hiljada dece!), strahujući od ustaškog terora i da je Milan Nedić ovim ljudima pomogao. Sve te jadne izbeglice našle su utočište u srpskim porodicama, koje su ih prihvatile i sa njima četiri godine delile dobro i zlo. Hleb i so. On je urgirao da se iz logora na Banjici deca razmeste po kućama Beograđana...Bez njega bi Srbija bila rasparčana na bugarski, šiptarski, mađarski i NDH deo posle čega Srba verovatno više ne bi bilo...Srpski vojnici se nisu borili na strani nemačke pod Staljingradom kao hrvati......................Na ulazu u svaku zemlju nastalu raspadom Jugoslavije slobodno se može staviti ova tabla!...https://zlj13051967.files.wordpress.com/2014/02/1656102_745450005489634_1643884209_n.jpg

http://static0.persgroep.net/volkskrant/image/20badf62-1935-49b4-883d-5808d7213ef4?width=664&height=374 

In de Tweede Wereldoorlog waren ook niet alle Duitsers verkeerd...maar zij hebben toch samen met de nazi's, 60 miljoen mensen vermoord! 
...........................

Jezus was geweldloos en vol liefde en zorg. Hij gebruikte slechts zijn woorden om mensen voor Zich te winnen. “Wie het zwaard opneemt, zal erdoor vergaan,” zei Jezus.Hij had geen leger en geen wereldlijke macht. “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.” Gedwongen bekeringen wilde Hij niet. Geloof is een vrijwillige overgave, anders heeft het geen waarde.De verschillen tussen Jezus en Mohammed zijn zo groot, dat je ze onmogelijk beiden als ware profeet kunt zien. ...


 60dd5-1

Police control access to the central train station after Tuesday''s bomb attacks in Brussels [REUTERS]
De Islam is een missionaire politieke religie/ideologie. Het doel is de wereld te veroveren(dus,Europa ook!) en aan de islam te onderwerpen, hetzij door middel van zending en migratie, hetzij met geweld door middel van de heilige oorlog of jihad.Koran: 8:39, ”bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah.”   
 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
60dd5-1 
Merendeels van de Duitsers waren vredig. Maar toch waren het de nazi’s die al het kwade deden. En als resultaat daarvan waren er 60 miljoen doden…!De vredige meerderheid hadden helemaal niks te zeggen....
Islam, islam, iedereen heeft het maar over islam, maar we moeten het natuurlijk wèl hebben over de ware islam. De ware islam is natuurlijk niet al-Qaida, he. Niet Bokoharam, niet Hesbollah, niet IS, niet Hamas. De ware Islam zou natuurlijk nooit met een vliegtuig een gebouew binnenvliegen, de ware Islam zou nooit vrouwen onderdrukken of homo's ophangen of kinderen tot sexslaaf maken. Of bommen leggen in bussen, of treinen of metro's. De ware echte islam zou naturlijk nooit journalisten onthoofden. Sterker nog, de echte, de ware islam houdt juist heel erg van cartoonisten, vindt ze harstikke lief. Houdt van satire en debat, en kan hártstikke goed tegen kritiek! De ware islam zou ook nooit je kop d'r afhakken, nee die vinden dat dat hoofd er gewoon op moet blijven zitten, want zo zijn ze ! De echte islam, de ware islam is liefde! Waarom zien mensen dat nou toch niet!!?....-Hans Teeuwen...

Veel Europeanen hebben nog niet in de gaten dat de islam een allesomvattende, bijna totalitaire levensorde is...In het Westen geniet de Islam als religie de nodige bescherming. Kritiek wordt al snel bestempeld als belediging van godsdienst, als racisme en discriminatie of als de uiting van onderbuikgevoelens. Merkwaardig is dat ‘links’ als kampioen van de strijd tegen totalitaire ideologieën het politiek correcte denken voedt en daarmee de Islam alle ruimte geeft. ....De spanningen tussen moslims en de Europese bevolking zal in de toekomst alleen maar blijven toenemen. De integratie wordt tegengewerkt door de islam, door de islander en door de sociale controle die moslims op het gewenste spoor houdt.https://www.youtube.com/watch?v=GDXm6p4G4ZQ

Stop de islamisering van Nederland!


Feit is en blijft dat de Islam een levensgevaarlijke doctrine is getuige de talloze jihad terreurgroeperingen, die overal ter wereld dood en verderf zaaien.De gruwelen die de IS pleegt grenzen aan het onvoorstelbare. Vrouwen en kinderen worden vermoord of op de markt per opbod verkocht voor (groeps)verkrachtingen. Zo’n 80 procent van alle aanslagen wereldwijd, wordt gepleegd door mensen van een islamitische achtergrond.De aanhangers van IS, Boka Haram, Al-Qa’ida,Hamas, de Taliban en dergelijke, de groeiende groep aanslagplegers en vele “stille” moslims, weten wat de nooit ingetrokken en dus nooit ophoudende opdracht is. Mohammed deelde ooit de wereld als volgt in: dar al-islam (het huis van de islam) tegenover dar al-kuffr (het huis van ongeloof). Daar is nooit iets aan veranderd en dus moet zomogelijk de hele wereld onderworpen worden!De historie van de Islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, verkrachting en plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.De islamitische verovering van India is waarschijnlijk de bloederigste in de geschiedenis van de mensheid.Conservatieve schattingen gaan uit van 80 miljoen dode Indiërs.Het aantal doden als gevolg van de islamitische verovering van de Balkan en Zuid-Italië is onbekend, maar de aantallen mogen er wel bij opgeteld worden, het zijn er zeker miljoenen gedurende de eeuwen. En vergeet niet de 1.5 miljoen Armeense christenen die door de Turken werden gedood tijdens WW-I (en de nasleep, Fub). We weten dat vijf eeuwen lang enorme aantallen christelijke jongetjes ontvoerd zijn om islamitische Janissaren te worden voor de Turken. Tel die er ook bij op.Maar daar eindigt het niet, voeg er ook de miljoenen aan toe die door moslims afgeslacht zijn in Soedan gedurende ons leven.Vrede met de Islam is onmogelijk, totdat ofwel de hele wereld met geweld tot de Islam is bekeerd, ofwel de islamitische bedreiging volledig is weggevaagd....

Volgens de ISLAM,moet de hele wereld onderworpen zijn aan Allah, de profeet, de Koran en de sharia....
Na 1400 jaar, de mensheid heeft nog steeds grote problemen met de ISLAM, die streeft, met alle middelen, naar wereldheerschappij.De ISLAM ziet de wereld als eeuwig verdeeld in twee tegengestelde kampen: 1) Dar al-Harb (land van oorlog, geregeerd door de ongelovigen); 2) Dar al-Islam (land van vrede, geregeerd door moslims). Elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door moslims wordt beschouwd als een land van oorlog.Europa behoort tot de dar al-harb en moet worden onderworpen in dar al-Islam....

Wat in vorige eeuwen door een leger van soldaten niet gelukt is, dreigt nu te gebeuren door een leger van moslimmigranten: de verovering van Europa door en voor de Islam.Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 40 miljoen moslims en duizenden moskeeën!...

De meeste mensen zijn gewoon niet van bewust dat de ISLAM niet zomaar een religie, maar een totalitaire politieke cult-achtige ideologie, die zijn volgelingen dwingt tot blinde gehoorzaamheid, leert intolerantie, brutaliteit en vergrendelt alle moslims en niet-moslims in een strijd die rechtstreeks voortvloeien uit de 7e eeuw nomadische, roofzuchtige, Bedoeïen culture.Deze politieke ideologie heeft als doel, de wereld te onderwerpen,hetzij vreedzaam door middel van zending en migratie, hetzij met geweld door middel van de heilige oorlog of jihad…

De ISLAM ziet de wereld als eeuwig verdeeld in twee tegengestelde kampen: 1) Dar al-Harb (land van oorlog, geregeerd door de ongelovigen); 2) Dar al-Islam (land van vrede, geregeerd door moslims). Elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door moslims wordt beschouwd als een land van oorlog...

In landen waar moslims met oorlogsvoering de sharia niet dwingend kan opleggen, daar wordt gebruik/misbruik gemaakt van migratie.Migratie is slechts een verkapte verovering en het zal pas eindigen wanneer de hele wereld is veroverd.Er zijn nu 57 staten waarin de Islam regeert...

Islamisering ziet Wilders momenteel als het grootste probleem in Nederland.Overal in Europa fungeren de elite's als beschermers van een ideologie die al veertien eeuwen uit is op onze vernietiging. Door heel Europa, niet alleen in Nederland, maar in heel Europa vechten de multiculturalistische elites een totale oorlog uit tegen hun bevolkingen. Met als inzet de voortzetting van de massa-immigratie en de islamisering, uiteindelijk resulterend in een islamitisch Europa – een Europa zonder vrijheid: Eurabië.Overal in Europa de elites fungeren als beschermers van een ideologie, die al veertien eeuwen uit is op onze vernietiging’,zei Geert Wilders.En wie niet wil vechten, zal op zijn knieën verder mogen leven... 

We leven in oorlogstijd, een oorlog met de Islam, en de dreiging is zo intens dat het hoofd van onze terrorismebestrijders zei dat we onze toon moeten matigen, ongeveer zoals je langs besneeuwde bergflanken niet moet schreeuwen om geen lawines te veroorzaken....
De formele leer van de islam is duidelijk. De islam (dus moslims) kan zich alleen maar tijdelijk aan een andere dan islamitische omgeving aanpassen.  

In het islamitische wereldbeeld is er meer dan 1400 jaar oorlog, omdat de niet-moslims nog steeds bestaan.“Je beledigt de islam al als je geen moslim wordt,”-zei de arabist Hans Jansen…

Het is een feit dat de integratie is mislukt, en het is nu tijd voor een andere aanpak.Integratie betekent niet dat je cultuur en gebouwen uit eigen land meeneemt, maar dat men zich aanpast in en aan het land waarin men zich gaat vestigen. .
  
 Jihad, strijd voor de verbreiding van de islam; Dawa, bekeringsijver en het uitdragen van de islam; en Sharia, de rechtspraak van de islam, passen niet in de Europese cultuur.Volgens de islamitische leer pas vrede bestaat ‘als de wereld van de Islam is’.

Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten.Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons in Europa zeker goed gaat uitpakken.

In grote steden van Europa zijn al wijken waar de sharia, het islamitische recht, wordt gehanteerd en waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen.

Met een paar moslims in Nederland vormt dat geen enkel probleem. Maar de groep die een religie aanhangt die haaks staat op de normen en waarden van een pluriforme democratie, is tegenwoordig wel heel erg groot.
Decennia van miljarden pompen in de integratie van de moslims is een fiasco geworden. 
  
Nederland/ook Europa islamiseert in rap tempo. Moskeeën, hoofddoekjes en minaretten domineren in steeds meer wijken het straatbeeld. Velen voelen zich hierdoor beperkt in hun vrijheid en een vreemdeling in eigen land.....Het vrije West-Europa zal een verlengstuk worden van het Midden-Oosten.In wijken van allerlei grote steden in Europa, waar veel moslims wonen, klinkt al de roep om de invoering van de sharia, wetgeving en rechtspraak op basis van de Koran.De politie deze wijken kan niet betreden, zonder te worden blootgesteld aan confrontaties, projectielen of zelfs beschietingen
  
 Europa wordt vandaag voor de derde keer getroffen door islamisering,dit keer niet door de gewelddadige jihad,maar via ‘sluipende’ wijze.

Islam betekent onderwerping en bekering van niet-moslims.Dit is een politieke religie en staat.De staat ingericht zoals Allah het wil.Westerlingen denken dat elk geloof een persoonlijke zaak is. Fout, de Islam is totalitair en wil de wereldheerschappij.Moslims zijn religieus gezien verplicht om het islamitische geloof te verspreiden over de hele wereld....

 De historie van de islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, verkrachting en plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting....
In de Koran staan talrijke oproepen tot een gewelddadige jihad.
Moslims geloven dat expansie door oorlog geen agressie is, maar de vervulling van het bevel in de Koran om de Islam te verspreiden, als de weg om vrede te bereiken....Slechts wanneer moslims niet voldoende krachtig zijn, is een tijdelijke ‘wapenstilstand’ (hudna) toegestaan...

De Islam rukt op. Allah Akbar klinkt overal, ook in de westerse landen en dat er maar één God is waarvan Mohammed de Profeet is ....Over de wet van Allah hou je geen verkiezingen je gehoorzaamt eenvoudigweg daar is geen discussie over mogelijk zoals je wel met Christenen in discussie kunt gaan over hun manier van leven en dat afwijzen zonder consequenties. Vrede is er zolang de moslim de zwakkere partij is “hudna”. Wij bevinden ons in een dergelijk hudna.

De wereldwijde jihad is al aan de gang zonder aanmerkelijke onderbreking sinds de 7e eeuw.Islam is in een permanente staat van oorlog met niet-moslims, totdat het uiteindelijk over de gehele wereld zal heersen.
FEIT:Sinds 1400 jaar zijn moslims nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd!

Twijfel er niet aan: de islam is er op uit om Europa te veroveren....Onze Europese beschavingscultuur eindigt waar multicultuur begint!

Indien een reusachtig land als Indonesië met meer dan 200 miljoen moslims – het grootste islamitische land in de wereld – relatief vreedzaam veroverd kan worden, waarom dan ook niet Europa?
 De linkse “elite” is nu net zo blind voor de Islam, als ze destijds voor het communisme was...

De ISLAM is al 14 eeuwen in oorlog met Europa en het vrije Westen.... Al bijna 14 eeuwen verzet Europa zich tegen de islamisering van het continent. De eerste islamitische invasie van Europa werd in 732 bij Poitiers gestuit en de tweede werd in 1683 bij Wenen gestopt. Het komt er nu op aan om de derde islamitische invasie die momenteel volop aan de gang is.....De hele Islam is gebaseerd op de jihad, de strijd tegen de kuffar/niet-moslim en de verovering van de Dar al-harb, met het doel de uitbreiding van de Dar al-Islam.

“Bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)…”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen! (Koran 60.4)”…De meest verwoestende genocide uit de wereldgeschiedenis was de aanval van Turkmeense en Arabische islamlegers op India in de 10e eeuw. Als gevolg daarvan werden in India meer dan 80 miljoen Hindoes afgeslacht en werd het boeddhisme uitgeroeid, omdat deze laatste zich niet verdedigde tegen een uitroeiing vanwege een algemeen religieus verbod op geweld....

Laat u niets wijs maken. Er bestaat geen gematigde islam. Zoals de Turkse premier Erdogan onlangs letterlijk zei: “Er is geen gematigde of radicale islam. De islam is de islam en dat is het”.Hoezo, zou de Islam in Nederland wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereld nergens lukt?Als dit in 57 landen niet gelukt is – geen enkele is een democratie naar Europese normen – waarom dan ineens in Europa wel?Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd!...Voor de moslim van gisteren en die van vandaag, is er maar een Koran zoals er ook maar een Profeet is.Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen. ..Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen.Wie de islam wil moderniseren speelt met zijn leven. In de feite de Europese islam is de negatie van alles waar de islam werkelijk voor staat.
 ....... 
Volgens de Koran zal er alleen dan vrede in de wereld zijn, wanneer de Islam en sharia in elk land regeert en dus heerst, anders nooit.
..... 
 In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald,die de staatskasen miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd…
  
De niet-islamitische wereld is per definitie een onreine en moslim-vijandige wereld.Dit is ook de reden waarom veruit de meeste islamitische kinderen en jongeren geen enkele compassie en geen enkele vorm van respect betonen jegens niet-moslims.
 Als je de nationale identiteiten van de lidstaten wil uithollen, dan is er niks makkelijkers dan miljoenen migranten met een compleet andere cultuur binnen te laten.

Stem voor de PvdA,SP, Groenlinks,CDA en D66 is stem voor Sharia,voor de burka’s, hoofddoekjes, moskeeën,gescheiden zwemmen, gescheiden klassen en ga maar door…

 Het links-islamitische bondgenootschap is al 40 jaar bezig de westerse cultuur en beschaving te vernietigen....Aan de naïeve Westerling de islam uitleggen”, zei arabist Hans Jansen ooit, “is net zoiets als aan een kleuter seksuele voorlichting geven....

Als de Islam meer voet aan de grond krijgt in West-Europa, is er geen vrijheid meer en valt er niks meer te kiezen...
 Het lijkt dat Europa net zoals het Midden Oosten binnenkort zal worden gedestabiliseerd. 

Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 50 miljoen moslims en duizenden moskeeën!Nog meer moslims binnen halen is georganiseerd moordaanslag op de staat en volk....

In alle steden van West-Europa er zijn islamitische enclaves ontstaan(parallel samenlevingen; een staat in een staat), waarover politie, overheid en justitie hun controle en autoriteit compleet kwijt zijn.

Feit is en blijft dat de islam een levensgevaarlijke doctrine is getuige de talloze jihad terreurgroeperingen, die overal ter wereld dood en verderf zaaien.We spreken van terrorisme in plaats van jihad.
 En omdat de ISLAM DE WERELD WIL OVERNEMEN, verdient de ISLAM de vrijheid van religie niet!
De oorzaak van het islamitisch terrorisme niet gelegd kan worden bij de armoede en de uitzichtloze situatie van massa’s jongeren. Er zijn veel gebieden in de wereld waar de miserie even erg is, maar die geen brandhaarden zijn voor geweld en terreur.Fundamentalistisch terrorisme is een gevolg van het geloof zelf, dat geen kritiek toelaat en die de niet-moslims ziet als mensen die moeten worden onderdrukt of gedood totdat de islam de hele wereld heeft veroverd….

Weg met de godsdienstvrijheid.Respect hebben voor het recht op vrije godsdienstbeleving staat niet gelijk met het toelaten en organiseren van de islamisering van onze land/Europa.Godsdienstvrijheid betekent niet dat men het recht heeft om op iedere hoek van de straat een moskee te bouwen; hier de regels van de sharia in te voeren; vrouwen te discrimineren en het eigen volk weg te pesten uit de geïslamiseerde gettowijken in onze Europese grootsteden.En vrijheid van godsdienst houdt natuurlijk in, dat je anderen ook hun vrijheid gunt en en als moslim ook respect voor niet-moslims hebt.Tolerantie is een misdaad, indien men tolerant is ten opzichte van intolerantie!….
.... 
 De Islamisering van Europa zal uitmonden in burgeroorlog!Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier binnen te halen.

Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de Islam.Europa wordt nu geteisterd door de zachte jihad.Omdat dit met militaire middelen keer op keer mislukte, gooide de islam het zo’n 40 jaar geleden over een andere boeg, namelijk door middel van miljoenen migranten de Westerse samenleving, stap voor stap van binnenuit, te ondermijnen en uiteindelijk over te nemen.De ‘vluchtelingenstroom’ is een goed georganiseerde tocht(door Saoedi Arabië,Qatar, Koeweit,Turkije en VS) om daarmee uiteindelijk slechts een doel te dienen:de islamisering van Europa!
 .........  
In de Islam zijn leven en religie onafscheidelijk...

Aan de naïeve Westerling de islam uitleggen”, zei arabist Hans Jansen ooit, “is net zoiets als aan een kleuter seksuele voorlichting geven.Spreken of schrijven over de Islam is al jaren klompendansen op een tafel vol met eieren. Door de multiculti ‘s word je al vlug als islamofoob(een term in het leven geroepen om een islamitische slachtofferrol te claimen die niet bestaat), racist – of erger nog- als extreemrechts gestigmatiseerd....

Het is moeilijk een ander toekomst scenario voor te stellen voor West Europa dan een burgeroorlog of islamisatie.
  De Islam baseert zich op de soevereiniteit van Allah.

Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone”: Hardcore-islamieten leggen er in sommige buurten hun wetten op.In deze stedensharia-gecontroleerde zones, worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen worden bedreigd (en erger) die geen sluier dragen en bezoeken van ambtenaren, zoals oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid die worden geïnterrumpeerd, “Hoe durf je komen naar een moslim gebied?”…

 De islamisering van Europa moet nu gestopt worden, anders dreigen we morgen wakker te worden in een Europa waarin van onze Europese vrijheden – democratie, vrijheid van meningsuiting, gelijkheid van man en vrouw – geen sprake meer zal zijn.

Het dragen van de hoofddoek of hijab is in het westen gewoon een statement een afwijzing van onze moderne samenleving,afwijzing van het idee dat mensen gelijk zijn.De boodschap met het dragen van een boerka,hoofddoek of nikab wordt afgegeven is: ‘Ik wil niet meedoen aan het maatschappelijk verkeer tussen mensen. Ik wil niet op gelijkwaardig niveau communiceren met de medemens. Ik sta buiten jullie samenleving. Het is jullie samenleving, niet de mijne.’…Een vrouw die beweert dat zij, bij een temperatuur van 30°C er zelf voor gekozen heeft om een boerkini of nikab te dragen, moet dringend opgenomen worden in de psychiatrie.
 ......
 De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over de deplorabele veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk!...De wereld zal niet vergaan door de slechten, maar wel door de goeden, die aan de kant staan en niets doen!...

Door de gettovorming verdwijnen de laatste autochtonen uit de vreemdelingenwijken, waardoor de contacten met autochtonen op straat tot een minimum worden herleid.v

In Amerika zie je hetzelfde als in Nederland gebeurt. Dat de hardwerkende mensen, wat ze hier the blue collar workers noemen, zich niet meer vertegenwoordigd voelen door de politieke elite. Dat mensen dat beleid van open grenzen, immigratie en islamisering helemaal niet willen...Trump verklaarde dat hij een deal met Rusland zal sluiten. ....Waar Obama en Poetin elkaar de tent uitvechtten, wil Trump die relatie juist sterk gaan verbeteren. ...Over de strijd tegen Islamitische Staat (IS) in Syrië en Irak is Trump heel duidelijk. IS zal verdwijnen als hij president wordt. „Ik zal ze kapot bombarderen”, beloofde hij in ondiplomatieke taal....Wilders en Trump presenteren zich allebei als de 'politicus van de gewone mensen'. Ze zijn tegen de gevestigde orde.Beide politici zijn liever wat minder bezig met het buitenland, en meer met het eigen land. Ook heeft Trump niet zo veel met samenwerkingsverbanden zoals de NAVO.Trump en Wilders kunnen elkaar ook vinden in hun anti-islamstandpunten.Trump wil een 'totale en complete stop' op het toelaten van moslims tot de VS. ‘Ik denk dat de islam ons haat.We kunnen niet toelaten dat mensen met dit soort haat tegen de Verenigde Staten naar dit land komen,’ zei hij.Hillary Clinton en Obama hebben IS samen gecreëerd,” zei Trump.Hij heeft de regering-Obama herhaaldelijk opgeroepen de olie-infrastructuur van de terreurgroep in de door militanten gecontroleerde gebieden te bestoken. Nederland 'de-islamiseren' is het eerste punt uit het verkiezingsprogramma van de PVV. Zo zouden alle moskeeën en islamistische scholenvolgens Wilders moeten sluiten."We zullen Nederland moeten bevrijden van de islam, als we dat niet doen bestaan we dadelijk niet meer.In plaats van het financieren van de hele wereld en mensen die we hier niet willen, geven we het geld uit aan de gewone Nederlander,"zei Wilders....Heerlijk dat de elite haar macht verliest over het gewone volk....De (politieke) elite en (Hollywood)-sterren in Amerika zijn te kijk gezet…. HIHI!....'De Britten hebben hun land teruggenomen en dat is fantastisch', zei Trump....

'De Britten hebben hun land teruggenomen en dat is fantastisch', zei
'De Britten hebben hun land teruggenomen en dat is fantastisch', zei
'De Britten hebben hun land teruggenomen en dat is fantastisch', zei
Wilders zal in maart 2017 de winnaar zijn. De wereld is het pluralisme, grenzeloze kapitalisme en socialisme zat....
'De Britten hebben hun land teruggenomen en dat is fantastisch', zei

Met Trump krijgt Amerika eindelijk een niet-politicus aan de leiding, iemand die niet gekocht kan worden, zich niet aan allerlei speciale belangengroepen heeft laten binden, zoals in het geval van Hillary Clinton haar door WikiLeaks bewezen nauwe banden met Wall Street, Saudi Arabië en andere islamistische en globalistische organisaties.In de e-mail van Hillary Clinton staat letterlijk dat de overheid van Saoedi-Arabië en de overheid van Qatar IS financieren.Diezelfde overheden gaven ook geld aan de Clinton Foundation toen Hillary minister van Buitenlandse Zaken was...

Yusuf al-Qaradawi, de geestelijk leider van de Moslimbroeders:“de islam Europa zal veroveren, zonder haar toevlucht te nemen tot het zwaard of oorlog.De islam heeft twee maal voet op Europese bodem gezet en heeft haar twee maal weer verlaten… Misschien zal de volgende verovering, zo Allah het wil, door middel van verkondiging en ideologie plaats vinden… Misschien zullen we deze landen veroveren zonder legers.”.... 
  
De gulden was een sterke munt. Eeuwenlang heeft de gulden Nederland voortreffelijk gediend.Vandaag hebben we de euro. De euro is geen geld; de euro kost geld.Geef de munt terug aan de Nederlanders. Laat de Nederlanders beslissen....

Onze steden zijn onze steden niet meer. De massa-immigratie die ver buiten Europa op gang kwam, verving op sommige plaatsen in Europa al meer dan 30% tot 50% van de oorspronkelijke stadsbevolking. In minder dan een halve eeuw veranderden complete volkswijken in islamitische of Afrikaanse getto’s.Onder het mom van ‘gematigdheid’ rukt de islam stap voor stap op steeds meer terreinen op, van ‘halal’ voedsel in (school)kantines, steeds meer nieuwe moskeeën en het toestaan van Sharia rechtbanken.... 

De Saudi’s financieren in Europa de bouw van moskeeën en zetten daar haatpredikers neer, die openlijk stellen dat niet-moslims ‘lager zijn dan dieren’. Desondanks wordt in Europa niet de islam aangepakt, maar juist politici en partijen die zich tegen de religieuze ideologie van Allah en Mohammed verzetten....We laten ons door Erdogan chanteren met als keuze ófwel tachtig miljoen Turken die vrij naar Europa kunnen reizen, ófwel een Europa dat met oorlogsschepen asielzoekers gaat keren. ....

"De Verenigde Staten zou zich moeten schamen vanwege het in de steek laten van christenen in het Midden-Oosten," zei Donald Trump tijdens een speech..... Trump zegt wat heel veel Europeanen ook in zichzelf denken, maar niet durven zeggen, uit angst om verlies van sociale erkenning en angst om als extreem-rechts bestempeld te worden....

Eurofielen in Brussel vegen de vloer aan met onze identiteit, onze soevereiniteit en onze welvaart. Dit Europa heeft niks democratisch.De EU en Schengen kraken aan alle kanten. Hoe eerder ze instorten, hoe beter....  

ISIS is slechts een instrument in de handen van de Westerse-Turkse-Arabische coalitie....

De parallelle samenleving is er allang, als een direct gevolg van de massa-immigratie en de voortschrijdende islamisering van Nederland.

Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie.En hier begint het succesverhaal van de Islam.Ondertussen zijn ze in Oost- en West-Europa samen al met zo’n 50 miljoen,die zullen Europa binnen een paar decennia in een islamitisch continent veranderen.

In Europa is alles aanwezig: shariatestamenten, shariahypotheken, shariascholen, shariabanken en in het Verenigd Koninkrijk bestaan zelfs 85 shariarechtbanken.

Ankara heeft voorgesteld om vluchtelingen die zich al in Griekenland bevinden terug op te nemen in ruil voor bijkomende fondsen en één versnelling van de onderhandelingen om toe te treden tot de Europese Unie. Moet de EU zo’n voorstel accepteren?De uitbreiding van de moslim- en boven alles de Turkse gemeenschap in Europa is een van de langetermijndoelstellingen van het islamitische bewind in Ankara. Het visa-vrij reizen binnen de EU van Turkse onderdanen is daarbij een zeer effectief middel. ...Erdogan heeft de inwoners van vele Arabische landen toegelaten zonder visum Turkije te bezoeken. Op die manier heeft het land zijn grenzen geopend en is het diepgeworteld geraakt in de Midden-Oosterse samenleving.Het openen van de EU-grenzen voor 80 miljoen Turken betekent niets meer of niets minder dan de éénmaking van Europa het Midden-Oosten tot één groot grondgebied zonder grenzen.... Overal klinkt de stem van het volk. En steeds luider.
De stem die zegt: Wij pikken het niet langer! Wij zwijgen niet langer!
Dit is ons land en dat laten we ons niet afpakken!Genoeg is genoeg!...Nederland heeft genoeg van de islam.Stop Islamisering, geen sharia in Nederland!...
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ne zaboravimo da je Fanjo Tuđman/komunistički general,koji je na Blajburgu ubijao hrvate ko pse/ odbio 1991. apele zapovjednika obrane Vukovara Mile Dedakovića Jastreba, da omogući evakuaciju civilnih stanovnika, uključujući i veliki broj djece/2000!/....Toliko o domovinskom ratu... 
http://cdn.images.express.co.uk/img/dynamic/1/590x/secondary/anjem-choudary-219533.jpghttp://i61.tinypic.com/nw0do8.jpghttp://i61.tinypic.com/nw0do8.jpg.................

Islam betekent onderwerping en bekering van niet-moslims.Dit is een politieke religie en staat.De staat ingericht zoals Allah het wil.Westerlingen denken dat elk geloof een persoonlijke zaak is. Fout, de Islam is totalitair en wil de wereldheerschappij...De historie van de islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, verkrachting en plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.Sinds de komst van de Islam, is de Islam in oorlog met de mensheid. Volkeren zijn afgeslacht, bibliotheken vol met kennis zijn afgebrand. Vredige religies van het Midden-Oosten zoals zoroastrisme en Manisme van de Koerden en Perzen zijn vernietigd.De lijst van enorme agressie en geweld is zeer lang....De basis van de Koran is de oproep tot Jihad.In diverse teksten wordt expliciet oproepen om alle niet-moslims te doden en Dar al-Islam uit te breiden.Zo’n 80 procent van alle aanslagen wereldwijd wordt gepleegd door mensen van een islamitische achtergrond.Wie zegt vreedzaam te zijn of te roepen “dit is niet mijn islam”, zal consequent moeten zijn en afstand moeten nemen van wat Mohammed geleerd heeft. Afstand doen van het fundament van de islam. Dat betekent: stoppen met moslim te zijn. Moorden, terechtstellingen, onthoofden, massamoord en het verheerlijken van de doden ‘om de harten van de gelovigen te verheugen’werden allemaal in praktijk gebracht door Mohammed, werden door hem onderwezen en opgevolgd door moslims de hele geschiedenis door. Moslims geloven dat expansie door oorlog geen agressie is, maar de vervulling van het bevel in de Koran om de Islam te verspreiden, als de weg om vrede te bereiken.... 
  


Twee keer stond de islam voor de deur van het christelijke West-Europa. Twee keer ging het net goed.De derde golf van de aanval op het christendom en Europa is begonnen. De verovering van het Westen van binnenuit krijgt steeds meer vorm.Eerst onopvallend, en later steeds meer open is de islam ingetreden in het leven van de tolerante Westerling.Waar het uiteindelijk toe moet leiden is al vanaf de verordeningen van Mohammed duidelijk: héél de wereld moet onderworpen zijn aan Allah, de profeet, de koran, de hadieth en de sjaria (islamitische wetgeving). Gaat het niet goedschiks, dan moet het maar kwaadschiks (jihad) , maar het zal gebeuren zoals de profeet gezegd heeft! De aanhangers van IS, Boka Haram, Al-Qa’ida, de Taliban en dergelijke, de groeiende groep aanslagplegers en vele “stille” moslims, weten wat de nooit ingetrokken en dus nooit ophoudende opdracht is. Mohammed deelde ooit de wereld als volgt in: dar al-islam (het huis van de islam) tegenover dar al-kuffr (het huis van ongeloof). Daar is nooit iets aan veranderd en dus moet zomogelijk de hele wereld onderworpen worden!  

 Steeds meer wijken en gebieden worden van Nederlanders gezuiverd.Waarom integreren moslims niet in de maatschappij? Omdat het Volgens de Koran niet is toegestaan zich met niet-moslims te verbroederen. Daarover lezen we: “Laat de gelovigen geen ongelovigen (d.i. niet-moslims) als vrienden verkiezen boven de gelovigen...” (3: 28) Dramatisch kwam dit verzet tegen integratie aan het licht tijdens een toespraak van de Turkse premier in Keulen (10-02-’08). Hij riep de Duitse Turken op om alles in het werk te stellen om vooral niet te integreren. Hij noemde integratie zelfs een ‘misdaad tegen de menselijkheid.’ ...

Er is geen islamitisch land met een democratisch bestuur.... 

De Islam is volgens moslims de oerreligie en Jodendom en christendom zijn slechts tweederangs aftakkingen.

Sharia gaat over alle facetten van het islamitische leven, van kledingvoorschriften, voedselvoorschriften en uithuwelijking tot de oproep en uitvoering van jihad. Sharia is islam in uitvoering.
  
Het plegen van geweld (oorlog en aanslagen in naam van de religie) is de enige manier om zekerheid te krijgen voor de eeuwigheid.Dus de moordenaar van zieken, oudjes en kinderen komt in de hemel, degene die een goed leven heeft geleid eindigt mogelijk in de hel.... Salafisme, Wahhabisme, Moslim Broederschap (=Hamas) etc., staan voor stromingen, die het gedrag en de mening van honderden miljoenen aansturen....De bewering dat moslims en christenen dezelfde God aanbidden, maakt deel uit van de islamitische strategie om christenen te bekeren. 

Ondanks dat Islam zichzelf een religie noemt is het vooral een totalitair bestuurssysteem, waarin God slechts een bijrol speelt, omdat de belangrijkste inhoud van de islam niets anders is dan een rangschikking van staatszaken.De staat ingericht zoals Allah het wil....De formele leer van de islam is duidelijk. De islam (dus moslims) kan zich alleen maar tijdelijk aan een andere dan islamitische omgeving aanpassen...Moslims beschouwen zich in de eerste plaats als moslims en niet als burgers van het land waar ze wonen, ook al hebben ze het staatsburgerschap van dat land. Dat onderstreept waar hun ware loyaliteit ligt, namelijk bij de islam.Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer....De Islam is echter niet alleen een godsdienst, zoals velen in West-Europa nog abusievelijk denken. Het is een allesomvattend politiek systeem, verpakt in een religieus kleed, dat alle aspecten van het menselijk leven tot in detail bepaalt....We moeten het bestaan van de islam verklaren tot een misdaad die de menselijke natuur, vrijheid en in het bijzonder de menselijke waardigheid tegenspreekt. Want dat is precies wat islam is, namelijk een systeem dat de menselijke natuur, vrijheid en waardigheid tegenspreekt. Islam is hetzelfde als wat nazisme, fascisme en communisme vroeger waren. Het heeft deze kenmerken ondanks dat het zich achter een masker van religie verschuilt. We moeten de islam bestrijden, haar verslaan en haar verdere verspreiding voor eens en voor altijd voorkomen, net als in het geval van eerdere monstreuze ideologieën.Islam is een dodelijke infectie, die de aarde al meer dan duizend en vierhonderd jaar bestrijdt....Christenen die niet waarschuwen tegen het gevaar van de islam zijn regelrechte landverraders.


https://i1.wp.com/www.radiozamaneh.com/u/wp-content/uploads/2015/06/Netherland-islam.jpg
Zonder München zou geen Molotov- Ribbentroppact komen. Was het niet Tsjecho-Slowakije die als eerste werd verdeeld? En deden bijv. Polen en Hongarije niet vrolijk daar aan mee door delen van Tsjecho-Slowakije te bezetten? En waren dat niet Fransen en Engelsen die zelf meteen niet aanvalsverdragen met Hitler sloten. Deze landen zijn de ware aanstichters van de WOII. Diezelfde landen hadden Poland net zo aan Hitler opgeofferd in 1939. Stalin had meerdere malen voorgesteld een alliantie met Engeland en Frankrijk maar die werd geweigerd. Tsja, dan maar met Hitler praten.En dankzij dit pact, de USSR de mogelijkheid had om haar wapenindustrie naar de Oeral te verplaatsen. ..De Tweede Wereld Oorlog heeft de Stalin niet gewonen! Het heeft gewonen de RUSSISCHE VOLK!...Op 27 januari 1945 wordt vernietigingskamp Auschwitz bevrijd door het Russische leger,dus niet door Amerikaanse leger......

De meeste mensen geloven dat Amerika in de Tweede Wereldoorlog de hoofdrol speelde en Duitsland overwon. Dat is onjuist.De oorlog tegen Duitsland werd gewonnen door RUSSISCHE VOLK(NIET door Stalin), ten koste van onvoorstelbaar zware offers.Aan het oostfront versloeg het Russische leger bij de 'Slag om Stalingrad' een groot Duits leger. Dit was een keerpunt in de oorlog. Na deze slag konden de Russen de Duitsers langzaam maar zeker terugdringen. Ze rukten op richting Duitland.In de zomer van 1944 hadden de Russen de grens van het Duitse Rijk bereikt. Van daaruit stootten ze verder door, tot ze op 2 mei 1945 het Rijksdaggebouw innamen....
Happy Sunday ! / Ostrog monastery, Montenegro | by Frans.Sellies
Muslimani/Bošnjaci su u punoj meri učestvovali u vojnim i policijskim snagama ustaškog režima u NDH, što ih je činilo saučesnicima u genocidu nad SRBIMA.Teritorija BiH prepuna je srpskih stratišta iz Drugog svetskog rata za koja, sve do unazad dvije decenije, gotovo niko nije ni znao, izuzev retkih preživelih i rodbine nesrećnika, koji su tamo skončali od ustaške ruke!Samo na teritoriji BiH u Drugom svetskom ratu postojalo je skoro 200 kraških jama i bezdana, u koje su bošnjačke i hrvatske ustaše pobacale oko 40.000 Srba! Prema nezavisnim britanskim izvorima, u Garavicama je za samo tri meseca ubijeno oko 12.000 Srba iz bihaćkog kraja!Hrvat Tito/koji je sarađivao sa ustašama za vreme rata/ je brzo naredio da se jame cementiraju, betoniraju, da niko živi ne zna šta se u njima nalazi!Ne treba zaboraviti ni ustaške zločine u banjalučkim mjesnim zajednicama Drakulić, Šargovac, Motike i u rudniku Rakovac,ustaše su, pod komandom Ante Pavelića, uz pomoć banjalučkih ustaša, pobile najmanje 2.300 nevinih Srba bez ijednog ispaljenog metka,… sjekirama, noževima, krampovima i „srbomlatom“. Među žrtvama je bilo i 551 dete!Nikada i nigde na svetu, otkada postoje religije i narodi, veću zločinačku nakazu svet nije ugledao, kao što je bio katolički fratar Tomislav Filipović,zvani SOTONA! Pavelićeve ustaše su bili najmonstruoznija i najužasnija koljačka falanga u istoriji sveta!Sva ta zverstva koja su činjena u NDH ljudski um nije zabeležio.Nemački oficir Glez Von Horstenau je 14. juna 1941. godine zapisao: “Na životinjski način oni su ubijali čak i nerođenu decu… mnoge žene i deca ležali su na kamenju… goli skeleti… komandant logora Jasenovac je divlja životinja…”....Zverstva Ustaša, Crne Legije, te SS-divizija Princ Eugen, Handžar, Kama i Skenderbeg nisu se desila zato što su Srbi nečim isprovocirali svoje dželate, već zato što su postojali.….. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Tuđman sebe još 1989. je  opisao ovako: "Ja sam hrvatski čovjek, marksist, revolucionar i povjesničar". Do svog kraja je bio protivnik uklanjanja naziva Trga maršala Tita iz centra Zagreba,govorio je da je njegova politika bila bliska onima koji su u Drugom svetskom ratu ginuli s parolom: "Živjela sovjetska Hrvatska"....
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Srpska pravoslavna crkva sistemski je postavljena na principima održanja vere. To je dominantno u pravoslavlju. Katoličanstvo je pre svega sistem državne i poslovne delatnosti, to je najveća, najuticajnija i najbogatija firma na svetu. Vera je u katoličanstvu nije nukleus postojanja, srce svega, već sredstvo za manipulaciju. Katolička crkva ima sistem osvajanja prostora drugih religijskih zajednica, misonarska područja u koja ubacuje ljude i ogromna sredstva. Toga u pravoslavlju nema.

 O konvertitima imamo sjajne misli velikog Meše Selimovića, u onoj metafori o potoku koji se odvojio od matice i zaustavio; nazad ne može a za napred je nejak, slabašan. Čovek koji promeni veru, a potom i naciju,izbrisao je sve što je bilo do tada. On više ne može da govori o svojoj porodici, precima, svom rodu. On je neko ko počinje od nule, ništak, čovek bez biografije, mladica tek zasađena na ledini.Takav čovek je svestan svega a naročito prezira svoje okoline, rodbine, prijatelja, kumova, svojih dojučerašnjih sunarodnika i u njemu se rađa mržnja. Ponižen je, ćuti kad se u društvu priča o istoriji, porodičnoj tradiciji, dalekim rođacima… I onda dolaze ratovi. Takav čovek postaje zver i kreće da ubija sve one koji su živi svedoci njegove prevere, sramote, njegove izdaje predaka i svog naroda. On sumanuto počinje da ubija sve koji znaju njegovu slabost, njegov istorijat, verujući da će tako sa lica zemlje ukloniti one koji mogu da svedoče o njegovoj sramoti. ....

Davno su pametniji od mene rekli da Bosna nije moguća kao država, posebno kao jedinstvena, centralizovana država. To je duboko podeljena zemlja, rasečena verskim mačevima.Sredinom 15. veka, tačnije 1463. godine, u Bosnu i Hercegovinu provaljuje silna vojska Osmanlija, donosi nove adete i novu veru. Nalet i osvajanje kratko su trajali, sve je okončano smaknućem vladara Bosne, despota srpskog Stefana Tomaševića....

Novi muslimani, u ogromnoj većini verski preobraćeni Srbi, u datim okolnostima, traže i nalaze bolji život, okićen povlasticama, ali i strašnom unutrašnjom mukom da se novim svetovnim i verskim poglavarima stalno i otvoreno dokazuju netrpeljivošću, mržnjom i na kraju zločinom nad do juče najbližom rodbinom, kumovima, komšijama. Te godine pretvaraju se u vekove u kojima nastaje i do danas živi nešto što bismo mogli da nazovemo begovski pogled. To je ono nekada samo cinično, češće potpuno otvoreno, neprikriveno omalovažavanje kaura, raje... Srba. Posmatranje istih kao niže vrste, manje vrednog dela društva.Tako se nova svest, nastala dolaskom nove vere, ugnezdila kod starih a tuđih ognjišta, isterujući otuda domaćina, zauzimajući njegovo mesto i dajući mu do znanja da to više nije ni njegovo ognjište ni njegova zemlja. Iz te i takve svesti, evo već više od stotinu godina, intenzivno poslednje tri decenije, Srbi u Bosni i Hercegovini svakoga dana dobijaju poruke, opomene i pretnje da se primire, ćute i žive imajući na umu da je Bosna zemlja muslimana, a da su Srbi, pravoslavci, kauri, tu samo gosti.....Muslimani, Bošnjaci ne odstupaju od stava da je Bosna izvorno njihova i zemlja i država, u kojoj drugi mogu da žive, ali ravnopravni onoliko koliko im bude dato i dozvoljeno iz Sarajeva....

Bivši visoki funkcioner Stranke demokratske akcije Muhamed Čengić tvrdi da je referendum o nezavisnosti, koji je održan 1. marta 1992. godine, odveo BiH u rat.U Skupštini BiH, Hrvati i muslimani donose memorandum u kome jasno kažu da će Bosnu otcepiti od SFRJ i da će sa sobom povesti Srbe kao nacionalnu manjinu i time objavljuju Srbima rat......BIH i nije država nego,,ZAJEDNICA DVA ENTITETA,,bez bilo koga federativnog dijela,,entiteta,,ona automatski prestaje da postoji kao zajednica.Trenutno je na silu održava medjunarodna zajednica........Oni koji se stalno pozivaju na “međunarodno priznatu državu BiH” žele da prikriju da ta država u stvari nema unutrašnje priznanje od strane njenih sopstvenih građana i da opstaje samo zahvaljujući pritisku spoljnog faktora.Ovakvu BiH, kakva jeste, održava isključivo Zapad i njegova volja....Već duže vreme se na račun Republike Srpske čuju optužbe da je ona „genocidna tvorevina“. Te optužbe dolaze kako od pojedinaca i grupa unutar federacije Bosne i Hercegovine (prvenstveno bošnjačkih), tako i nekih unutar Srbije. One se uglavnom tiču tvrdnji da je RS nastala na „srebreničkom genocidu“, kao i da je rezultat građanskog rata, etničkog čišćenja i „velikosrpske agresije“. Naravno, onda bi moglo da se postavi pitanje kako su nastale savremena republika Hrvatska, pa i moderna država Turska, koju bošnjačka strana uzima kao svog zaštitnika. „Genocidna“ logika koja se primenjuje na RS sasvim lepo se može primeniti na federaciju BiH.Već duže vreme, kad god se spomene rat u BiH, spominju se kao ključni događaji opsada Sarajeva i Srebrenički masakr. Zašto se ne spominje opsada i razaranje Mostara ili masakr u Lašvanskoj dolini (za razliku od Srebrenice, ovde su likvidirane žene i deca)?U Cazinskoj Krajini najviše zločina počinio nad Bošnjacima iz Abdićeve autonomije Atif Dudaković, tj. nad sopstvenim narodom i postoje snimci u kojima lično naređuje zločine. Naravno, ni o ovom nema reči.Zašto ove događaje ne spominje bošnjačka strana, kad su i u njima stradali Bošnjaci u ogromnoj količini? Ti događaji, po svojoj destruktivnosti i surovosti, svakako mogu da stanu rame uz rame sa onima opisanim gore. Kako to da su razaranje Mostara, Travnički masakr, masakr u Ahmićima i sl. pali u zaborav kod Bošnjaka, a opsada Sarajeva i Srebrenica nisu? Možda zato što u tim događajima nisu učestvovali Srbi?Takođe ne treba zaboraviti, da su u centralnoj Bosni vodili međusobni rat i Hrvati. Naime, u ratnom sukobu su bili neo-nacistička hrvatska ustaška paravojska HOS, koja je sarađivala sa vlastima u Sarajevu i HVO,koji je ratovao sa istim. Uprkos tome što su vodile prilično krvav međusobni sukob, bošnjačka i hrvatska strana se mire 1994, pod pritiskom SAD, kada se stvara današnja federacija BiH.Očigledno da je taj „savez“ imao za cilj okretanje protiv bosanskih i krajiških Srba, radi njihovog pokoravanja ili uništenja.Jasno je da na srpskoj strani nije postojala genocidna namera prema Bošnjacima kao grupi. To se vidi i iz vojne saradnje bosanskih Srba sa umerenijim bošnjačkim vođama, kao i iz samog Srebreničkog slučaja, gde su snage VRS omogućile evakuaciju bošnjačkih žena i dece, koji su deo naroda koje oni navodno pokušavaju da istrebe.Sa obzirom da je federacija BiH podjednako rezultat rata, ubijanja i etničkog čišćenja, kao i Republika Srpska, onda ista logika koju vlasti federacije primenjuju na RS može da se primeni i na nju samu. Treba uzeti u obzir činjenicu, da u samoj federaciji postoji velika segragacija između etničkih grupa, da u Mostaru (na primer) postoji aparthejd između Hrvata i Bošnjaka, dok su se iz „multietničkog“ Sarajeva iselili Srbi. Takođe, treba uzeti u obzir da je ovde reč o gradovima, koji su po definiciji mesta veće tolerancije. Dakle, ako je takva situacija u velikim gradovima, kakva je tek u unutrašnjosti?...

U Siriji i Iraku trenutno je na obuci 80 tinejdžera iz Bosne 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Između Bagdada, Damaska,Tel Aviva, Mogadišua, Bruxellesa, Nice, Pariza i Orlanda proteže se zajednička kobna nit koju odbijamo prepoznati i imenovati. Nazvati to apstraktnim terminom kao što je terorizam, bez definiranja ideologije koja ga inspirira, ne znači apsolutno ništa.


 Republika Srpska, samim svojim postojanjem u BiH, predstavlja neislamski i samim tim „kaurski“ entitet, koji nije pod potpunom kontrolom muslimana. Stoga bošnjačkoj strani smeta bilo kakva autonomija, koja nije pod njihovom potpunom kontrolom, jer kao što je rekao Izetbegović: ne može biti mira između islamskih i neislamskih institucija”.Danas Bakir Izetbegović nastavlja fašističku politiku svog oca i želi da stvori unitarnu Bosnu, Bosnu bez Srba i Hrvata....Muslimani/Bošnjaci prema svojim vjersko-civilizacijskim imperativima su dužni, tamo gdje čine većinsku populaciju, stvoriti takvu državnu organizaciju, koja je bazirana na islamu i koja ne tolerira nijednu drugu vjersku i političku opciju....Zašto su muslimani,a sada Bošnjaci izabrali baš ime Bošnjaci, nije teško pogoditi, a nije teško ni u nazivu jezika koji su odabrali (bosanski,koji nikada nije postojao!) prepoznati njihovu težnju ka unitarnoj BiH....

Povlačenjem svog potpisa sa Lisabonskog sporazuma (na nagovor Amerikanaca), 1992. god, Izetbegović uzrokuje građanski rat u BiH....Tokom rata Srbi su bili u savezu sa Bošnjacima i bošnjačkom autonomijom okupljenom oko Fikreta Abdića, koja je postojala kao posebna strana u ratu. Ta ista strana je bila prijateljska i sa Hrvatima. Sa druge strane, Bošnjaci okupljeni oko Alije Izetbegovića su vodili rat kako protiv bosanskih Srba, tako i protiv bosanskih Hrvata, ali i protiv Bošnjaka iz zapadne Bosne. Sama činjenica da je Izetbegovićev režim, pored etničkog sukoba sa Srbima i Hrvatima, takođe ratovao sa sopstvenim narodom ukazuje na to o kakvom se režimu radilo.......

....Bivši državni sekretar SAD Henri Kisindžer rekao je da BiH kao veštačku tvorevinu treba podeliti na tri nezavisne države,u kojoj su tri naroda primorana da žive zajedno.Bosna je administrativna jedinica koja se sastoji od Srba, Hrvata i Bošnjaka, veštački stvorena u bivšoj Jugoslaviji, koju su zapadne sile glupo priznale kao državu” – rekao je Kisindžer. “......

Turci su potcenjivali i ismejavali muslimane nazivajući ih Bošnjacima, što u doslovnom prevodu znači praznoglav, glup, tvrdoglav...

Budući da svi naučni dokazi upućuju na činjenicu da je svemir imao početak ( 'veliki prasak'), a sve što ima početak mora imati uzrok i prema tome, svemir je imao uzrok i nije večan. Budući da su jedina dva izvora večnosti večni svemir i večni Stvoritelj, jedini je logični zaključak da Bog postoji.

..
 ....MASNO PLAĆENI Darko Babalj, Slavko Vučurević, Mladen Bosić, Dragan Čavić, Obren Petrović ... 

Srbija treba da okrene leđa Zapadu, i da se posveti Bogu, jedino nas on voli!......Hvatamo mrvice sa nemačkog i američkog stola. A oni nam se smeju. Jedino nas Bog voli, a mi to ne vidimo.
...http://www.barenakedislam.com/wp-content/uploads/2015/07/Sharia-For-The-Netherlands-e1436211123744.jpghttp://3.bp.blogspot.com/-XaWuJIdugm0/Vew5SIJj3KI/AAAAAAAADB4/bb58FMrnlYQ/s1600/Migrant%2Binvasion%2Bof%2BEurope.jpghttp://orig10.deviantart.net/68db/f/2014/265/7/5/islam_stop_islamization_quran_muslim_by_elvis4-d804j1d.jpg

Francuski istoričar Edmond Paris je napisao u svojoj knjizi Genocid u satelitskoj Hrvatskoj da »najveći genocid u Drugom svetskom ratu, proporcionalno veličini populacije, nije načinjen u nacističkoj Nemačkoj, već u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, koju su nacisti stvorili. Tamo je, od 1941. do 1945. godine, 750.000 Srba, 60.000 Jevreja i 26.000 Cigana – ljudi, žena i dece – pobijeno u gigantskom Holokaustu. Još milion ljudi, uglavnom Srba, pobijeno je u drugim delovima Jugoslavije u Drugom svetskom ratu«…


Predsednik SAD, Teodor F. Ruzvelt je 1944. g., dakle još pre završetka rata izjavio, da su Hrvati divlje životinje i da nemaju pravo da nakon rata žive u bilo kakvoj svojoj nacionalnoj državi, već u rezervatima i to pod prismotrom međunarodne zajednice.Engleski publicista Bertrand Rasel napisao je knjigu "Jasenovački zločini" u kojoj je rekao da su se u njemu dešavali "najsvirepiji zločini koje ikada čovečanstvo zabeležilo". ...

...........................oluja, sremska raca 1 jpgČuvenom koljaču Žilu Frkoviću, klonule su ruke posle susreta sa Vukašinom iz Klepaca. U krvavom takmičenju Pero Brzića zaklao 1.350 ljudi za nekoliko sati....Vedrana Rudan:"Hrvati su bića koja su se u svojoj istoriji uvek najprijatnije osećala u moćnoj tuđoj guzici. Austrijskoj, italijanskoj, mađarskoj, nemačkoj, američkoj a posebno u EU guzičetini. Bar tako govore.".......Franjo Josip I .: Hrvati su bića koja su se u svojoj istoriji uvek najprijatnije osećala u moćnoj tuđoj guzici. Austrijskoj, italijanskoj, mađarskoj, nemačkoj, američkoj a posebno u EU guzičetini. Bar tako govoreHrvati nikada u istoriji nisu imali vladara koji je govorio njihovim jezikom."

Franjo Josip I .: "Hrvati, to su dronjci."

Adolf Hitler: "Hrvati su izmet ljudskog roda."

Karl Marks: "Od svih naroda na Zemlji, Hrvati su najgrozniji."

Theodore Roosevelt: "Hrvate treba staviti pod starateljstvo."....
Nijedna životinja, čak i one krvoločne, ne mogu se uporediti sa pripadnicima lјudskog roda koji postanu krvoloci. Životinje uglavnom ubijaju da bi se hranile ili odbranile, dok pripadnici lјudskog roda vekovima izmišlјaju nova zastrašujuća sredstva i nove surove načine ubijanja, istreblјivanja dojučerašnjih sunarodnika, komšija....Evropa je još u prvoj polovini 17.-og stoleća skovala krilaticu-prokletnicu koja glasi: „Sačuvaj nas Bože kuge, gladi i Hrvata!” Ovaj sramni beleg za čitavu jednu naciju isplivao je na evropsku površinu za vreme Tridesetogodišnjeg rata 1618.-1648. godine.Evropsko zgražavanje na Hrvate i njihova nedela ostao je i u dokumentovano-pisanoj formi na katedrali u istočnonemačkog gradu Magdeburgu koji je za vreme Tridesetogodišnjeg rata bio prvi evropski grad koji je osetio na svojoj koži i ulicama sadističko biće Hrvata koje će doći do punog izražaja u Jasenovcu i ostalim stratištima za vreme Drugog svetskog rata.Ostalo je zabeleženo i jedno svedočanstvo o hrvatskim zverstvima iz vremena Tridesetogodišnjeg rata u kome su Hrvati/konjušari/ služili svoje bečke katoličke gospodare i to od strane jednog švedskog generala koji je zabeležio da su Šveđani našli u hrvatskom vojnom logoru glave beba nabijene na kočeve. Ovu tradiciju su Hrvati nastavili sve do danas... . .Hrvatska je bila i ostala jedina zemlja na svetu koja je izmislila i organizovala koncentracione logore za istrebljenje dece. Način na koji su ustaše mučile i ubijale Srbe ljudski um ne može ni da zamisli .Hrvati su bili jedini narod na svetu koji je svoje žrtve prvo životinjski mučio – teško i dugo, bez hrane i vode, vadeći im oči i odsecajući delove tela, pa ih usmrćivali prebijanjem, klanjem, udaranjem maljem u lobanju, bacanjem živih u grotlo peći, kuvanjem sapuna od žrtava, zatrpavanjem živih u nasipe i grobove, vađenjem nerođene dece iz utrobe majki ( slučaj Mileve Božinović iz Stabanđe )…i na druge svirepe načine.Nemački oficir Glez Von Horstenau je 14. juna 1941. godine zapisao: “Na životinjski način oni su ubijali čak i nerođenu decu… mnoge žene i deca ležali su na kamenju… goli skeleti… komandant logora Jasenovac je divlja životinja…”.....Karl Barc, je u svom delu „Četiri druga“ napisao: „Hrvati nemaju ama baš ni jednu vojničku i ljudsku vrlinu. Oni su samo razbojnici, pljačkaši i ubice, dok fizički predstavljaju nečista i smrdljiva lica“. Tada je došlo do izreke „Sačuvaj nas Bože kuge i Hrvata“....U Londonu je 1638.godine štampana brošura "Žal za Nemačkom"(The lamentations or Germany by Philip Vincent,1638) koja je opisala užase "tridesetogodišnjeg" verskog rata izmedju katolika i protestanata u Severnoj Evropi 1618-1648. godine.U brošuri je sadržana ilustracija "Hrvati kolju decu" i od tada postoji izreka : "Bože,spasi nas kolere,gladi i Hrvata"..

///////////////// 
Birajte Srbi, život ili smrt, čast ili sramotu, svetlost ili tamu, pravdu ili nepravdu, Boga ili đavola birajte! Od tog izbora zavisila vam je sva vaša prošlost, od toga zavisiće i sva vaša budućnost.
 /////////////////////////
Srbijo najdraža, i zvanično su te dovukli do dna. Nisi ti mogla sama pasti bez naše pomoći. Ako je iko pomogao u padu Srbije, pomogli smo mi - Srbi.Odoše ti ljudi Srbijo! Odoše ti deca! Ko će ostati, Srbijo? Ostaće ti pantljičare, kvazidemokrate, izdajnici, mutivode, satrapi i tuđi poslušnici! Nijedan čovek ti neće ostati, Srbijo!.............................................Procjenjuje se da je za Srebrenicu u poslijeratnim godinama bilo namjenjeno gotovo dvije milijarde KM, ali najmanje koristi od tog novca su imali "obični" Srebreničani, bilo da su Bošnjaci ili Srbi.većina tog novca završila u privatnim džepovima i to uglavnom bošnjačkih političara, pa otuda i pojedine ocjene da je i to jedan od razloga zašto Bošnjacima ne odgovara Srbin za načelnika opštine.Gotovo je javna tajna da je taj novac završio u Sarajevu, Tuzli i Vogošći i da nije došao do bošnjačkog naroda u Srebrenici. ......
https://i1.wp.com/www.star.gr/publishingimages/2015/12/301215104151_1369.jpg

 
Jedan od najvećih svetskih naučnika na polju teorijske fizike, doktor Mičio Kaku, nedavno je izjavio da su teorijske čestice zapravo dokaz da je univerzum kreirala viša inteligencija.Nakon što je analizirao ponašanje subatomskih čestica koje se kreću brzinom većom od brzine svetlosti i koje imaju sposobnost da “odlepe” prostor i materiju, Kaku je zaključio da univerzumom upravljaju zakoni i principi koje je jedino moglo da kreira neko inteligentno biće....
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
U vreme kralja Milutina ( 1282 do 1321. ) na srpskom dvoru jelo se zlatnim viljuškama i kašikama , a u Evropi je viljuška prvi put uvedena u : XVI veku , u vreme Henrika III i to je doživljeno kao izuzetan događaj .....

 .........https://www.youtube.com/watch?v=u_NHcuMfi30http://cdn2.img.sputniknews.com/images/102631/64/1026316403.jpg../////////////
 HAG:
Glavni cilj Haškog tribunala jeste da okrivi suprotnu stranu, tj. onu protiv koje je NATO ratovao i protiv koje su se borili Zapadni političari: Klinton i ostala gamad.Nakon što Međunarodni sud optuži Srbe, po Međunarodnom pravu više nikada u budućnosti niko neće moći da pokrene sudski proces protiv Amerike i NATO-a, u cilju traženja ratne odštete ili bar moralne satisfakcije.Po međunarodnom pravu, ako se za jednu stranu dokaže a je kriva, druga se automatski oslobađa i ne može joj se suditi. Naravno, ovdje se nije radilo samo o "ljubavi prema muslimanima", nego i o vlastitoj koži jer da je kojim slučajem haški sud proglasio muslimane za krivce rata u Bosni, onda bi i Amerikanci automatski bili krivi - ako ništa, ono bar moralno. ...Jedan od sudija u haškom tribunalu, Frederik Harhof, napisao je pismo u kome se obratio svojim kolegama rečima: “haški sud ne deli pravdu, već provodi političke odluke.U svom dramatičnom pismu danski sudija ističe da su haške sudije prisiljene da svesno puštaju ratne zločince na slobodu.Monstrum Naser Orić nije mogao biti osuđen od Haškog tribunala, jer bi javnom mnjenju u svetu bilo jasno da je zločin nad muslimanima,a sada Bošnjacima, u julu 1995. godine predstavljao osvetu zbog prethodnih zlodela Orićevih snaga nad srpskim civilima.Sav taj haški cirkus ima samo jedan cilj - da pokaže svijetu i bjelosvjetskim političarima, da ako ne budu radili onako kao što im to Bijela kuća zapovjeda, onda će završiti poput srpskih političara.…  

Da nije bilo zločina nad Srbima oko Srebrenice, danas ne bi bilo ni groblja u Potočarima...Srebrenica je najveća politička prevara u prošlom vijeku. U njoj je pobijeno između 900 i 1500 muslimana, uglavnom krvnika i ratnih zločinaca koje su stanovnici okolnih sela Srebrenice prepoznali kao ubice i zločince...Ne zaboravimo,kako tvrdi Ibran Mustafić, da je između 500 i 1.000 muslimana/Bošnjaka iz Srebrenice ubijeno od strane Nasera Orića i svojih sunarodnika tokom proboja ka Tuzli, jula 1995....Srebrenica je najveća politička prevara u prošlom vijeku. U njoj je pobijeno između 900 i 1500 muslimana, uglavnom krvnika i ratnih zločinaca koje su stanovnici okolnih sela prepoznali kao ubice i zločince..... 
 SREBRENICA:
Stvarni genocid u Srebrenici bio je brutalno masovno ubistvo Srba, uz korišćenje sekira, noževa, bodeža, kovačkih čekića, gvozdenih šipki, bacača plamena,eksploziva i nabijanje na kolac – ostatak uspomene na otomansku okupaciju. UBIJANO JE SVE ODREDA!Od 1992. do 1995, dakle – pre masakra u Srebrenici, više od hiljadu srpskih civila pobijeno je na ZVERSKI način od strane Nasera Orića i njegovih koljača.Smrt dečaka Slobodana Stojanovića (11 ) u Srebrenici pokazala je koliko se mrzelo sve srpsko.On je pronađen sa šest izbijenih zuba gornje vilice i sa razrezanim trbuhom u obliku krsta, a ruke su mu do lakata bile odsečene.On se vratio u selo da uzme svog psa kojeg je zaboravio, kad su bežali od koljaća Nasera Orića.Vidoje Lazić je razapet na krst, Dimitrić Mileva isečena na komade, Rade Kukolj, ispečen na ražnju.Najmlađa žrtva Orićevih zlotvora je Vladimir Gajić,koji je imao  samo četiri godine, Novica Bogićević četrnaest,a među žrtvama su i stariji: Risto Popović 73 godine,Vladimir Stojanović od 78, a najstarija žrtva Mara Božić imala je 84 godine.Drago Mitrović iz Podravanja kod Srebrenice kao dečak je čudom preživeo ustaško klanje. Pola veka kasnije, duž starih ožiljaka na vratu, potomak krvnika mu je odrubio glavu: ”Preživeo si 1941, sada sigurno nećeš!”...Da nije bilo zločina nad Srbima oko Srebrenice, danas ne bi bilo ni groblja u Potočarima!.…...   

/////////////////////////////////////////////////////////////////

Svi lingvisti tvrde, da su bosanski i sprski jezik različiti samo po imenu! Da bi dva jezika bili posebni jezici, oni moraju biti različiti po lingvističkim kriterijumima.To nije slučaj sa "bosanskim jezikom" kada se posmatra u odnosu na srpski, jer i svi bošnjački lingvisti tvrde da su "bosanski" i srpski jezik različiti samo po imenu, ali da je prema lingvističkim kriterijumima riječ o istom jeziku......U pojedinim pokrajinama Nemačke jezik se toliko razlikuje, a da pritom nikome ne pada na pamet da lokalne dijalekte proglašava posebnim jezicima. Čak ni Austrijanci za svoj jezik ne kažu da je austrijski, već nemački, bez obzira na evidentne razlike....Da bi "bosanski" zaista bio lingvistički poseban, a ne samo preimenovani srpski jezik, on bi se, između ostalog, bar 20 odsto morao razlikovati od srpskog. To znači da bi morala da postoji komunikativna prepreka u sporazumevanju sa govornicima srpskog jezika. Naučno gledano, "bosanski" je zaista jezik kome su više podobni kriterijumi vica, humora, pa čak i sarkazma, nego kriterijumi lingvistike kao ozbiljne nauke.... Da takozvani bosanski jezik nikako nije jezik različit od srpskog, možda najbolje pokazuje najveći muslimanski lingvista Midhat Riđanović u svojoj najnovijoj knjizi. U poglavlju "Kako nas je Fata obrukala u susednoj državi" analizira, kako sam kaže, "bezočan slučaj plagijata" Fatime Pelesić Muminović, koja je pod imenom "bosanskog jezika" objavila doslovce prepisan jedan beogradski udžbenik srpskog jezika za strance, a to recenzijom odobrio najznačajniji ideolog "bosanskog jezika" profesor Senahid Halilović?! Zar to nije najbolja praktična potvrda da je "bosanski" samo preimenovani srpski jezik!/ha,ha.....Da je svest o pripadnosti muslimana srpskom stablu bilo među narodnim prvacima odnegovano pre stvaranja Jugoslavije, pokazuje muslimnsko-pravoslavni ugovor o uređenju Bosne i Hercegovine od 1902. godine, kojim je pokušano sprečavanje austrijske namere da sve došljake u Bosnu i Hercegovinu (strance) predstavi za Hrvate i da srpski jezik proglasi ''zemaljskim'', ili ''bošnjačkim''. Zato su Gligorije Jeftanović, Vojislav Šola, Alibeg Firdus i Bakirbeg Tuzlić uneli Član 11: ''Narodni i službeni jezik je srpski, a pismo ćirilica. Ne priznaje se pravo zavičajnosti nikome – ko je došao s okupacijom ili posle nje, pa ni njihovim potomcima, makar da su u Bosni rođeni''.Muslimani nikada nisu usvojili nijedan strani jezik pa ni turski i pored petovekovne vladavine Osmanlija. LJubomorno i uporno su čuvali svoj maternji jezik kojim su govorila i njihova dojučerašnja braća pravoslavci.....Jezik kojim govore muslimani/Bošnjaci može da se zove bošnjački, po narodu, a nikako bosanski, po državi..... Vuk Karadžić je napravio Gramatiku srpskog jezika, koju danas koriste i Hrvati i muslimani, pa zbog toga nema govora da su njihovi "jezici" ustvari nekakav novi jezik. ........Jezik je jako interesantna stvar, možeš da ga mijenjaš, siluješ, razgrađuješ, ali ipak, ni nakon 13 vjekova ne možeš da pobjegneš od gorke istine da smo svi mi, slovenski narodi, ustvari - jedan te isti narod. .... Dvojno pismo je srpska tradicija, a takvih slučajeva ima dosta:. Ustvari, postoji još dosta zemalja koje imaju dva zvanična pisma: Kinezi, Kanađani, Ukrajinci, Bjelorusi, Kazahstanaci i mnogih drugih! Opšte je poznato da je Vuk živeo i radio u Beču. Nekada su jezik kojim govorimo zvali "srpsko-hrvatski" ili "hrvatsko-srpski". To ne znači da su postojala dva jezika nego da su dva naroda govorila istim jezikom.Sa cijepanjem Jugoslavije, političari su pocijepali i jezik.... Bosanski jezik postoji samo u glavi idiota i ludih političara! A da je to tako dokazuje i činjenica da Evropska Unija nije voljna da obezbjedi prevodioce za srpski, hrvatski ili ne daj Bože "bosanski" jezik. .....Muslimani su postali "narodnost" političkom odlukom "druga Tita". Ovo je i jedinstven slučaj u istoriji da se jednoga jutra milion stanovnika jedne zemlje probudi i sa radija sazna da više nisu narod (Srbi muslimanske vjeroispovjesti) već narodnost.Na njihovu nesreću, ime za tu narodnost je izabrano vrlo tragično jer riječ "muslimani" ništa ne znači. Dvadeset godina kasnije su na "popravnom ispitu" dobili nešto bolje ime - "Bošnjaci". .....Strani lingvisti sa podsmjehom govore o jeziku Bošnjaka koji se na engleski prevodi kao "Bosnian" tj. podrazumjeva se da je zajednički jezik sva tri naroda....I Andrić i Meša Selimović ostavili su više pismenih dokaza da pišu srpskim jezikom i da pripadaju srpskoj književnosti....Upotreba pisma nije nacionalna diferencijalna crta – pa je latinica sastavni deo srpske kulture....Naziv bošnjački jezik odgovara nazivu bošnjački narod, dok bi bosanski jezik odgovarao terminu bosanskog naroda, a takav narod ne postoji....


///////// Dvojno pismo je srpska tradicija, a takvih slučajeva ima i u Svijetu. Ustvari, postoji još dosta zemalja koje imaju dva zvanična pisma: Kinezi, Kanađani, Ukrajinci, Bjelorusi, Kazahstanaci i mnogih drugih! ...Zbog naše nemarnosti, Hrvati su nam sem jezika, pisma i gramatike, prisvojili i - književnost. Primjera radi, mnogi srpski pisci koji su svoja djela štampali na latinici, danas se po bibliotekama širom svijeta klasifikuju kao - hrvatski pisci!
///////////////
Fašizacija takozvane bošnjačke "elite" je počela 1993., a danas je dostigla svoj vrhunac.
Laž je postala smisao svakodnevnog života, a istina proglašena "islamofobijom".
Svako tko drugačije misli i govori im je islamofob....ha,ha...
///////////////////Kako je srpski jezik postao i hrvatski

 Nauci je takođe dobro poznato da su čakavski i kajkavski dijalekti nastali na tlu Hrvatske i da oni predstavljaju izvorni hrvatski jezik. Hrvati su se svoga čakavskog i kajkavskog jezika odrekli u prvoj polovini 19. veka i prihvatili su Vukov, srpski, štokavski govor. Tako je srpski jezik postao i hrvatski, zajednički, srpski i hrvatski, srpski ili hrvatski, srpskohrvatski i hrvatskosrpski. Težnja za zajedništvom i zajedničkom državom Srba i Hrvata išla je naruku stvaranju jednog, zajedničkog srpskog i hrvatskog jezika. To se ispoljilo posle 1918. godine, za vreme kraljevine Jugoslavije, i naročito posle 1945. godine, za vreme druge, Titove Jugoslavije, u kojoj je svako bratstvo i svako jedinstvo, pa i ono u jeziku, bilo nešto u što se nije smelo dirati....

 Sada, posle toliko godina, nauka konačno ima pravo na svoju reč, bez uplitanja politike. Mogu se od jedne države stvarati dve i više država, ali se od jednog jezika ne mogu stvarati dva i više jezika jer je jezik nedeljiv. Od srpskog jezika ne može se stvarati hrvatski, pa bosanski, pa crnogorski, pa ko zna koji još jezik. On je uvek bio srpski i uvek ostaje srpski, ma ko govorio njime i ma gde se govorilo njime, u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni, Crnoj Gori ili na bilo kojem kraju sveta...

 Da nije bilo Srba, ne bi bilo ni današnje Hrvatske ....Vodeći hrvatski istoričar, dr Tvrtko Jakovina priznao da su Srbi 1918. spasili Hrvate i da Hrvatska nije ušla u prvu Jugoslaviju da danas ne bi postojala.Jakovina kaže da je 1915. Srbima bilo ponuđeno da uzmu Slavoniju, BiH, Liku i deo Dalmacije i stvore srpsku državu. Istra i drugi deo Dalmacije bio je obećan Italiji. Ono malo Hrvatske, tzv. regija Hrvatska (Zagorje i oko Zagreba) trebala je ostati u sklopu Mađarske.Da je Srbija tada pristala, danas bi tzv. Hrvati iz Zagreba i Zagorja bili Mađarska provincija i relikt prošlosti, a ostatak katoličkog stanovništva iz Dalmacije, Slavonije, Like i BiH bi bio ono što u stvari i jesu – Srbi katolici rekao je Jakovina ....Posle Prvog svetskog rata, preveli su ih iz poraženih, na stranu pobednika, posle Drugog svetskog rata, preveli su ih takođe iz poraženih na stranu pobednika.A za zločine, najveće zločine u istoriji Evrope (i Hrvatska je jedina država u kojoj su postojali dečji logori!), malo je ko odgovarao...  
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Preimenovanje srpskog u hrvatski jezik, uvijek je vršeno samovoljno i nasilno – čineći to nožem; zvanično i prvi put, Rješenjem Ante Pavelića i njegove ustaške klike 1941. godine. Drugi put, na sličan način, nasilno i samovoljno, jezik je mijenjan odlukom Tuđmanove vlasti 1993. godine, bez ikakve naučne osnove i naučnog obrazloženja. 

Zbog naše nemarnosti, Hrvati su nam sem jezika, pisma i gramatike, prisvojili i - književnost. Primjera radi, mnogi srpski pisci koji su svoja djela štampali na latinici, danas se po bibliotekama širom svijeta klasifikuju kao - hrvatski pisci!


Ono što danas imamo u gradu ispod Srđa, u Konavlima, hrvatstvo zasnovano na mržnji prema Srbima, delo je bečkog dvora i Katoličke crkve.U kalendaru "Dubrovnik" za prostu 1898. godinu, štampanom u dubrovačkoj Štampariji A. Pasarića, nalazimo, uz ostalo, i podatak kojim jezikom se u to vreme govori u Dubrovniku i to, stoji u kalendaru, "govor u kući". Od 11.177 stanovnika Dubrovnika njih 9.713 izjasnilo se da govori srpskim jezikom. Italijanski je koristilo 716, nemački 285, mađarski 384 stanovnika grada. Neki su se izjasnili da govore češki, slovenski, poljski i ruski, ali niko, ni jedan jedini stanovnik Dubrovnika, nije rekao da govori hrvatskim jezikom.Dubrovčanin Natko Nodilo, istaknuta ličnost javnog života Dubrovnika, osamdesetih godina 19. veka, pisao je: "U Dubrovniku, ako ne i od prvog početka, od pamtivjeka, govorilo se srpski, govorilo kako od pučana, tako i od vlastele, kako kod kuće, tako i u javnom životu".Dum Ivan Stojanović, jedan od najuglednijih Dubrovčana druge polovine 19. veka, bio je katolički sveštenik, ali sa duboko usađenim osećanjem srpstva. U knjizi "Dubrovačka književnost" napisanoj pred smrt, 1900. godine, Stojanović ističe da su Dubrovčani po veri uglavnom katolici, ali po poreklu i jeziku Srbi.Hrvatska istorija satkana je od laži i falsifikata. Na tome se radi pedantno, strasno, sa velikom upornošću, na početku uz podsmehe drugih, ali na kraju se smeju falsifikatori i lažovi.....Kako su Austrija i Katolička crkva, za neverovatno kratko vreme, manje od jednog veka, gradu Dubrovniku promenili istorijske predznake, izbrisali skoro sve srpske tragove, a u hrvatsku istoriju, kulturu i nauku upisali imena koja nemaju ni najmanje veze sa Hrvatima........Srpski jezik i pismo pretrpeli su najjači udarac na kraju pretprošlog veka kada je uspostavljen hrvatski jezik. Drugi udar usledio je 1945. godine uspostavljanjem makedonskog jezika, njegovim odvajanjem od srpskog bića....Hrvatski jezik ne postoji, jer se temelji na Vukovom rečniku....Dokument od 14. maja 1945. godine svedoči o naredbi komunista,po kojoj svi katolici u Hrvatskoj moraju biti Hrvati, bez obzira na to kako se lično izjašnjavaju....Na Velikom katoličkom kongresu u Zagrebu 1900. godine, Vatikan je odlučio da granice pravoslavlja pomeri prema istoku, 30 kilometara ispod Zagreba ili šest kilometara ispod Karlovca. To je početak nastanka hrvatske nacije....Postojanje srpskog jezika u Hrvatskoj je nepobitna istorijska činjenica. Zna se tačno kada je, gde je i ko se odrekao hrvatskog jezika i preuzeo srpski jezik u Hrvatskoj.Kada? Tačno 28. marta 1850.
Gde? U Beču.Ko? Odrekli se hrvatskog, primili srpski i potpisali svojom rukom: Ivan Kukuljević, Dimitrije Demetar, Ivan Mažuranić, Vinko Pacel, Stjepan Pejaković, Franjo Miklošić. Predali su im srpski jezik na upotrebu i potpisali svojom rukom: Vuk Stefanović Karadžić i Đuro Daničić.Preimenovanje srpskog jezika u hrvatski uvek je vršeno samovoljno i nasilno, najpre rešenjem Ante Pavelića i ustaške vlasti 1941. godine. Tada je novi hrvatski jezik pravljen nožem. Drugi put, na isti način, takođe samovoljno, pravljen je odlukom Tuđmanove vlasti 1993. godine, bez ikakve naučne jezičke osnove i naučnog obrazloženja.Čak ni u Deklaraciji o položaju hrvatskog jezika iz 1967. godine nije naveden nijedan naučni jezički razlog za proglašenje hrvatskog jezika.Stvarane su veštačke razlike kako bi se hrvatski jezik prikazao kao zaseban jezik, drukčiji od srpskog.Srpski jezik u Hrvatskoj ostao je u suštini isti, čist i blistav, kakvoga je Vuk predao Hrvatima u Beču 1850. godine. Hrvati se prave kao da su zaboravili da su se svoga jezika/čakavskog i kajkavskog/ sami odrekli i javno ga odbacili, a prihvatili i prigrlili srpski....Ne može se srpski jezik rezati nožem i deliti na komade, po plemenskim, verskim i državnim granicama. Tako se ne radi nigde u svetu.Svuda u svetu i u Evropi je drukčije nego u Hrvatskoj. Bosanski jezik ustanovio je u Bosni Benjamin Kalaj u vreme aneksije i okupacije Bosne od Austro-Ugarske.To isto desilo se i u Prvom svetskom ratu, posle austrijske okupacije Srbije, kada je i u Beogradu zabranjena ćirilica. U Drugom Svetskom ratu 1941. godine opet je zabranjen srpski jezik u Bosni. Učinili su to Nemci, ustaše i muslimani koji su ih podržavali.....Kada su Hrvati prihvatili i "prigrlili" srpski jezik, kako je rekao Ljudevit Gaj, tada nije postojalo pismo, osim ćirilice, na kojem bi se srpski jezik mogao pisati i čitati. Hrvati su zajedno sa svojim hrvatskim jezikom odbacili i svoju latinicu, na kojoj je pisan kajkavski hrvatski jezik. Hrvatska latinica nije odgovarala glasovnim potrebama srpskog jezika pa je odbačena zajedno sa hrvatskim kajkavskim jezikom....U Vukovo vreme nije bilo zamislivo da se srpski jezik piše i čita ćirilicom van Srbije. To u 19. veku nije dopuštala Austro-Ugarska država i katolička crkvaLatinično pismo stvorio je Vuk Karadžić i dopunio Đuro Daničić, oba Srbina. To su činjenice koje ukazuju da je latinica takođe srpsko pismo, kao i ćirilica. Ona nije ni hrvatska ni katolička, nije vatikanska ni ustaška, nego po svome poreklu, svojoj ulozi i svojim tvorcima u svemu srpsko pismo srpskog jezika. To što još i danas mnogi smatraju da je srpski jezik hrvatski jezik, a latinica hrvatsko pismo, stvar je velikih vekovnih obmana i zabluda, ali i loše obaveštenosti, pa i neznanja....
Ljudevit Gaj u svojoj "Danici hrvatskoj,slavonskoj i dalmatinskoj" u broju 31. za 1846. godinu, između ostalog, napisao je da: ‘… sav sviet zna i priznaje, da smo mi književnost ilirsku podigli; nama nije ni izdaleka na um palo ikada tvrditi, da to nije srpski ,već ilirski jezik; ponosimo se i hvalimo Bogu velikomu, što mi Hrvati s braćom Srbima sada jedan književni jezik imamo'“ (D.Ruvarac, 1997, DžIV). I Josip Juraj Štrosmajer to priznaje....
Da Hrvati dugo vremena nisu bili svesni koji im je jezik, vidi se po tome što su tokom devetnaestoga veka upotrebljavali ĉitavo mnoštvo naziva, traţeći kako da njima obuhvate i oznaĉe svoj nacionalni idiom......Kada engleski pisci i lingvisti prihvate da engleski jezik u Americi, Kanadi i Australiji nije engleski, nego američki, kanadski i australijski, tada i srpski pisci i lingvisti mogu prihvatiti da srpski jezik u Hrvatskoj, Bosni i Crnoj Gori nije srpski, nego hrvatski, bosanski i crnogorski.....Moćna katoliĉka crkva, koja je i dala Hrvatima osnovnu odrednicu, pokatoliĉavanjem je pretvorila u Hrvate sve one izdanke drugih naroda, koji su dospeli pod njenu moćnu ruku. Tako se u Hrvate pretapaju ne samo Sloveni, već i drugi evropski narodi, bilo koje vere da su prethodno bili.............Dodajmo još ovome samo jednu napomenu Vikentija Makuševa, koji se bavio stanovništvom Dalmacije. On je na osnovu zvaničnih dokumenata Dalmatinskog sabora izveo podatke o broju Srba:„Smatram korisnim da saopštim pouzdanije statističke podatke o Dalmaciji na osnovu knjige koju je objavio Dalmatinski sabor 1863. godine.Stanovništvo Dalmacije sastojalo se u 1860. godini (na 232 km2) od 427.600 stanovnika, od kojih je bilo 20.000 Talijana, 1.000 Šiptara (kod Zadra), oko 400 Jevreja i 406.200 Srba. Mnoštvo stanovništva pripada katoličkoj veri (333.800 stanovnika 1857. godine); pravoslavnih je bilo 77.144, unijata 341..."...Da na Balkanu, posle VIII veka, nije bilo nikakve jeresi, pa ni bogulske, to nam pokazuje i istorija borbe koja se vodila između Istočne i Zapadne crkve i dovela do crkvenog rascepa 1054. godine. Za sve to vreme vodila se borba samo između te dve crkve, a ni jedna ni druga nisu se borile protiv neke treće crkve ili jeresi.//////////


Laat ik even duidelijk maken dat ik in eerste instantie niks tegen moslims HAD, maar de laatste jaren is mn mening door alles aardig veranderd kan ik melden.
En er zijn heus wel goede moslims. Maar het valt me de laatste tijd op dat als bijvoorbeeld: een groepsverkrachting is...meestal moslims....roofoverval..moslims, zelfmoordterrorist..moslims, aanslag...moslims en ga zo maar ff door.


 Ik heb geen tijd meer om op je racistische commentaren te reageren!

 ..Lees de koran beter, er staan heel wat oproepen in tot het doden van ongelovigen, de ISIS strijders en metgezellen die zich vol overgave als bom laten gebruiken, zijn geen criminelen, maar gehoorzamen de dagelijkse oproepen van de Imams in de Moskeeën, die ook niets anders vertolken dan wat hun geleerd is.
Ik moest lachen :) Dank je!
Jij stelt jezelf voor met die woorden...
 je hersens zijn toch al naar de kloten ha ha ha...
 Ik ga op zoveel stupidity geen eens antwoord geven...
 Ga een hobby zoeken, want in discussieren faal je tragisch en schiet je oma maar in een baan om de aardeeeeeeeeeee....
Ik moest lachen :) Dank je!
Ik vind je opmerking erg dom ....Zelden zoveel onzin bij elkaar gezien. ....Even verder kijken dan je neus lang is....
De reactie van sommige mensen hier is totaal nergens op gebaseerd en lijken oorzaak en gevolg niet uit te begrijpen....
Ik moest lachen :) Dank je!
Jij hebt echt wel een paardenbril op, hé!...
 Zelden zoveel onzin in een paar zinnen tekst gelezen.
Probeer eens op de door mij geleverde argumenten in te gaan in plaats van ze systematisch te ontkennen.Alle door mij geleverde argumenten zijn voorzien van bronnen en door u controleerbaar......Dit noemen ze propagenda. Puur haatzaaien....jij als een klein kind gelooft alles wat je ziet op het internet....ha,ha....Wordt eindelijk een keer volwassen...Man ga wat hersencellen kweken....Wat jij doet is stomweg de media volgen en niet verder kijken dan jou neus lang is!.....Verdiep je eens in de materie, voor je roeptoetert, sneuneus...Nog meer van die belachelijke reacties?Meschien kun je beter met voetballen bezighouden en geen lulverhalen vertellen  ....Flikker toch eens op met je lullige getrol...Wil je naar de huis komen? Je moeder heeft jouw brood gebracht! ....achterlijke geitenneuker!.... Ik heb meer respect voor varkens, dan voor jouw soort genetisch afval....Rot op stuk kamelenstront, wees dankbaar dat je in dit land de mogelijkheid hebt gekregen te leren schrijven en lezen. Ondankbare geitenneuker...Dus jij wilt ons neuken, zodat je geit even rust heeft?...ha,ha...Meen je deze reactie nu echt?....Je hebt domme mensen en domme vragen, ...jij blinkt uit in beide.....Heb je die van jou IQ wel eens getest?Dat je jezelf hiermee voor lul zet merk je blijkbaar niet.Ik laat mij niet de mond snoeren door een sukkel die niet weet waar hij over praat.Argumenten die jij hier aandraagt complete larie en apenkool zijn en dat je de waarheid niet onder ogen wil zien. ....Wat jij doet is trollen, geen argumenten meer dus maar treiteren. ...Ga toch zitten.Je lult zonder kennis van zaken...Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil....Waar haal jij die onzin vandaan? Ben je nu hier weer bezig met je mentale ontlasting?...Kom met argumenten.Feiten wil ik en niet die uitgekauwde onderbuikprietpraat van je!... Eens even wat meer in de feiten verdiepen voordat je zo'n uitspraak doet.....Ga je eens iets meer verdiepen in de islam,ipv onzin uit te kramen....WAT? Ga je nu klinkklare leugens vertellen uit een ongenuanceerde wanhoop?he,he.Maak jezelf niet belachelijk....Dit zijn de feiten.... Nou verder verspil ik geen tijd meer aan uw onzin.....Wat een onzin, leuk om te zien hoe je, jezelf voorstelt. ......Ik maak jou niet belachelijk. Dat doe je zelf....Gelooft je in eigen leugen?.... Laat me niet lachen...Als iemand kritiek heeft op het beleid ten aanzien van de multiculturele samenleving/vraagstuk, wordt ie gelijk in de extreem rechtse of racistische hoek geplaatst....Waar haal je die onzin nu dan weer vandaan?... .Leuk verhaaltjes, alleen het slaat nergens op.Komt dat verhaaltjes uit je linker of rechter duim gezogen?....blijf nu niet almaar als een kip zonder kop doorkakelen.Argumenten die jij hier aandraagt complete larie en apenkool zijn en dat je de waarheid niet onder ogen wil zien.....Het volgende zegt ook genoeg:..Dat zijn gewoon de feiten hoor: ..Ga lekker terug naar dat baardapenland van je...achterlijke geitenneuker!..Ik zie niet in waarom ik mijn kostbare tijd zoe verdoen aan een discussie met iemand waarvan de hersens niet groter zijn dan een pinda....Tijd voor je (p)illetje?..Misschien moet jij maar een keer je luier verschonen. Je kan doorgaan met negatieve reacties op mijn schrijven te geven, probeer dan met de FEITEN!!! ....Kom met argumenten.Feiten wil ik en niet die uitgekauwde onderbuikprietpraat van je!...Waar haal jij die onzin vandaan? Komt dat stukje rechtsstreeks uit je propagandafolder?....Stop de islamisering van Europa!.Als je iets beweert, moet je zorgen dat de feiten aan jouw kant zijn. Dat is in deze situatie zeker niet geval. Ik ben blij dat je dat allemaal goed weet, en dat je geen "aluminimum hoedje" draagt. Nee, je hebt duidelijk iets anders op het hoofd...gewoon blijven lachen dat doe ik ook. Hou toch op zeg! Leuke fantasie heb jij.Vertel dan eens over "wat je weet en kent" en zo niet, beklaag je dan niet...Ik weet dat je niet veel kennis hebt over dit onderwerp vandaar dat je snel propaganda als waarheid ziet.Dit neem ik jou niet kwalijk, want het is mij bekend dat als leugens vaak worden herhaald dat deze dan als waarheid worden beschouwd....Welke paddo heb je geslikt?Dat je jezelf hiermee voor lul zet merk je blijkbaar niet....... ..Het Christendom heeft in de eerste 3 eeuwen van haar bestaan op een vreedzame wijze het Christendom verspreid.De Kruistochten waren NIET een gevolg van een agressieve en imperialistisch Christendom.De kruistochten vonden plaats van circa 1095 tot 1230 na Christus en hadden tot doel de heilige plaatsen van het Christendom te heroveren op de moslims, die er kort na de dood van Mohammed binnengevallen waren….Het is van belang te weten dat nergens in de bijbel oorlogen voorkomen om het geloof in God te verbreiden…….Heb jij wel meegekregen dat christelijke, katholieke en niet gelovige Nederlanders ook homo's in elkaar slaan, bespugen, bespotten enz? Of mogen die dat wel? Doe niet net alsof het niet overal voorkomt.....
De profeet Mohammed het perfecte voorbeeld voor de moslim. Zeggen alle moslims.Volgens de hadith zijn onder Mohammeds leiding honderden gevangenen onthoofd, de keel afgesneden terwijl ze ongewapend waren, weerloos dus. Qurayza heetten die gevangenen en, o ja… ze waren geloof ik joden… De mannen van IS doen dingen die die daad kopiëren, onderwijl zeggen ze woorden die Mohammed overleverde via de Koran....

Aboutaleb is wolf in schaapskleren,een man die zich voordoet als een liberale moslim, maar in zijn prive leven het religieus conservatisme omarmt.Deze Aboutaleb zou volgens zijn zeggen alleen een huwelijk met een moslim toestaan voor zijn dochter.En waar de loyaliteit van de moslim ligt? En die ligt tot nu toe niet bij de gastcultuur!Dus,Aboutaleb is meer Marokkaan en moslim, dan Nederlander......

We moeten zij aan zij met Israel staan. Het is het bolwerk van onze beschaving in het Midden-Oosten. Het is het licht in een zeer duistere omgeving. Israel vecht onze strijd.

Muhammad  Ali was meer dan een bokser. De man was een uitgesproken racist, was voor rassensegregatie, geloofde dat het mengen van blank en zwart bloed een grote fout was. Hij was ook een uitgesproken homohater, en een antisemiet. Ook mocht hij graag passages uit de koran citeren waaruit bleek dat de vrouw een ondergeschikte rol aan de man had…Boxen is een tamelijk domme “sport “... Hij was lid van de Nation of Islam….Nation of Islam is een Amerikaanse organisatie van donkere moslims, die vooral in de jaren 60 bekend was. Het was een religieuze en politieke beweging, die suprematie van het zwarte ras predikte,die haat tegen blanken en Joden predicte. . ...