Wednesday, May 9, 2018

Gematigde Islam-de Koran-Jihad-de moskeeën en moslims bestaan NIET!

kicer-1132x670

Islam is een totalitaire, gevaarlijke en gewelddadige ideologie, verkleed als een religie.En om de Islam niet te hoeven betichten van geweld en terreur, hebben niet-islamitische westerlingen en sommige verwesterde moslims de term ’gematigde’ bedacht. Hiermee bedoelen zij een politieke, oorlogszuchtige ideologie, die niets te maken zou hebben met de ware Islam. Voor hen zijn er twee Islams. De ene is verlicht, open, vredelievend, een godsdienst van liefde, tolerantie en vrede – en dit zou de godsdienst zijn zoals die door een overgrote meerderheid in alle rust wordt beleden.De tweede Islam is oorlogszuchtig en niet tolerant.Zij proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte Islam, die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is.Maar,hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn.FEIT:Een Europese,verlichte Islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht.Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient…

“Gematige Islam” en “extreme Islam” bestaan niet, zoals onder meer de Turkse premier Recep Tayyip Erdoğan ons bezworen heeft; er is alleen de Islam. De uitvinding van ’de twee islams’ is heel praktisch, omdat het de niet-islamitische westerling geruststelt over het karakter van de Islam. Maar het is ook een grote leugen omdat er maar één Islam is. Eén Islam die niet twee gezichten heeft, maar verschillende aspecten. Het mystieke aspect en de terreur zijn twee extremen. Hiertussen bevinden zich vele facetten die altijd naast elkaar hebben bestaan en die alle uit dezelfde bron komen: de Koran...De waarheid is dat er maar één Islam is,die niet “gekaapt” door radicale moslims.De historie van de Islam is er eentje van moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting! Miljoenen niet-moslims zijn door de eeuwen heen vermoord, vervolgd, of op de vlucht geslagen voor de Islam.Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de Islam! Mohammed zelf de wapens opnam om niet-moslims aan te vallen en hun met geweld de Islam op te leggen…

FEIT:Gematigde de Koran bestaat niet.Deze boek roept al 1400 jaar op tot moord, strijd en geweld tegen niet-moslims: „De heerschappij is alleen voor Allah”(Koran:12:40)…„God/Allah/ is de vijand van iedereen die niet moslim is”(Koran2:98)…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101)…„O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden.Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”(Koran 5: 54) …„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4)… „Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)… „Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”(Koran 9:29)…„Een Kafir/niet-moslim/ mag onthoofd worden” (Koran 47:4) …„Een Kafir mag geterroriseerd worden”(Koran: 8:12)…„En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)….„Bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah.”(Koran: 8:39)… „Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…Op zeker 23 plaatsen in de Koran worden de moslims opgeroepen om strijd te voeren tegen de ongelovigen/niet-moslims. Men moet zich niet laten bedriegen door de Koranverzen, die zogenaamd verdraagzaam zijn, want die zijn allemaal geannuleerd door het ‘Vers van het Zwaard’ (Koran 9.5).Maar,de Mekkaanse verzen van de Koran zijn ook niet vreedzaam, ze zijn slechts minder gewelddadig, maar nog steeds bijzonder vijandig...Alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van deze boek.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard(”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”-cf. Koran 4, vers 95).De inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu.https://www.youtube.com/watch?time_continue=323&v=7LhQCoF62m4

Gematigde de moskeeën bestan niet,omdat "minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten,"zei Recep Tayyip Erdoğan. Arabist Hans Jansen zei ooit:„Iemand die mij een moskee kan wijzen waar vanaf de kansel de gematigde Islam wordt gepredikt, waarmee ik dan vooral bedoel dat de plicht om deel te nemen aan de Jihad-oorlog tegen alles wat niet islamitisch is, volgens de predikant geen wettig onderdeel van de islam hoeft te zijn; of voor iemand die mij iets kan aanwijzen dat de Islamitische Staat in het Midden-Oosten heeft gedaan dat tegen de Sharia ingaat. Er staat duizend euro op het spel, die makkelijk te verdienen zouden moeten zijn als er ook maar iets van wat onze politieke en media-elite over de islam beweert, juist is.Het is een slecht bericht, maar de Sharia is het ware gezicht van de Islam. De Sharia leert nog steeds, tot op de dag van vandaag, dat het strijden tegen de ongelovigen een plicht is waarmee een moslim zich aanzien kan verwerven bij andere moslims, en, vooral: dat de vervulling van de plicht tot Jihad door God rijkelijk beloond zal worden. Vrede is alleen mogelijk in de vorm van een tijdelijke wapenstilstand: de plicht tot strijd blijft onverminderd bestaan. ” ...Bijna alle activiteiten in de moskeeën zijn gewijd aan het bestrijding van de “kafir’s”-niet/moslims.De Jihad is de meetlat voor het geloof van de moslim.De Jihad is de kern van de Islam. En de 'haatpredikers' ware moslims zijn, die Allahs verlangens goed onder woorden brengen.Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee dan een ideologie, die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds...

Gematigde moslim bestaan niet. Wat is een gematigde moslim? Het proeft een beetje als iemand die het maar matig doet in het "geloof", niet de juiste skills heeft en maar voor de helft mag meedoen. Want dat is matig toch?Islam vertelt ons ook niet dat wanneer je geloof in Allah vermindert, dat je dan voor een paar dagen een gematigde moslim bent. Ook wordt niet verteld wanneer je geloof toeneemt dat je dan opeens een extremist bent.Ik heb nog nooit van een 'gematigde christen' of 'gematigde nazi' gehoord..Hij mag zich van mij moslim noemen en kan weliswaar een gematigde man zijn, maar volgens de Koran is hij dan geen moslim meer.Er is maar één Islam en die geldt voor alle moslims. Wie gelooft in Allah is moslim en helaas voor de moslims die niet per se voorstander zijn van random onthoofdingen op straat of andere vormen van de jihad is daarin geen nuance mogelijk...

Islam is: wie niet voor ons is, is tegen ons en mag dus worden doodgemaakt.Mohammed was een militair, die een uiterst eenvoudige bekeermethode hanteerde: als je niet in Allah wenste te geloven, ging je kop eraf. “Alle appels in de mand van Islam zijn rot en er bestaan geen gematigde moslims,”volgens Ayaan Hirsi Ali....

Maar,Ik denk toch dat er wel gematigde moslims bestaan.Dat zijn namelijk Mohamed aanhangers, die nog niet genoeg macht hebben hier om hun ideologie in de praktijk te brengen.Zoals hun grote voorbeeld,

Mohamed zelf dat deed in Medina.Daar ging hij met een groepje aanhangers heel vredevol wonen tussen Joden en niet-moslim Arabieren.Op het moment dat hij genoeg aanhang had, de macht had, liet hij zijn ware aard zien.Met het kromzwaard in de hand heeft hij het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was.Hij liet krijgsgevangenen, die zich hadden overgegeven executeren. En dit gewelddadige optreden van Mohammed staat in al zijn levensbeschrijvingen vermeld en wordt in heel de islamitische wereld trots doorverteld…Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer.De moslim kan geen vaderland hebben, behalve dat waar de "religie" van Allah regeert.Je kunt bijvoorbeeld niet tegelijkertijd Nederlander én moslim zijn, omdat de Nederlandse regering geen islamitische regering is(„De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”-Koran 2, vers 216).... .https://www.youtube.com/watch?v=1M5Eu4iScEc....https://www.youtube.com/watch?v=t4AafcDhOvw