Wednesday, May 9, 2018

Massamigratie: de langzame zelfmoord van Europa!

kicer-1132x670


De meeste mensen weten het niet wat de Islam is, wat Sharia is, wat Koran is, wat zijn de moskeeën, wat islamisering is en hoe de Islam andere landen verovert(alle media zijn onder controle van de linkse communistische partijen/lanverades).En wanwege deze onwetendheid, hebben we nog steeds probleemen met linkse communistische partijen,islamitische terreur,geweld,ongecontroleerde migratie,parallelle samenleving en islamisering.In de laatste paar van mijn artikelen, probeer ik dat zo kort mogelijk alles uit te leggen en deze onwetende mensen te informeren,in de hoop een burgeroorlog te vorkomen.En het zou goed zijn,als dit artikel woordt vertaaldt naar verschillende talen en aan iedereen worden verspreid! Het grootste gevaar voor de Islam is de waarheid!...

ISLAM heeft 1400 jaar geleden de oorlog verklaard, aan alles wat niet-Islam is en wil alle staten en regeringen van deze aarde vernietigen, die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de Islam, ongeacht het land of het volk waarover zij regeren. Het doel van de Islam is het opzetten van een staat op basis van haar eigen ideologie en programma en dat is de Sharia(het eind van de ‘beschaving’).Kortom, de Islam wil dat alle naties Islamitische naties worden.Dat is precies wat Saudi-Arabië is: het hoogtepunt van de Islamitische samenlevingen. De Koran is de enige Grondwet. De Sharia is de enige wet. Islam is de enige aanvaardbare “godsdienst”. Dat is niet “Radicale Islam”, dat is de zuivere orthodoxie van de letterlijke Islam. Dat is wat de Islam af wil dwingen bij elk volk, elke cultuur in de wereld, met alle middelen, door een strategie, door een tactiek. De methoden voor deze gevechtstechnieken zijn bedrog, infiltratie, terreur, geweld, propaganda, psychologische oorlogsvoering, en demografische verzadiging.En het doel van zowel heel wat radicale als niet-radicale moslims is hetzelfde: de wereld moet onderworpen worden aan de Sharia!...

DE SHARIA is een eeuwenlang bijgeslepen systeem dat tot doel heeft de wereld aan de regels van de Islam te onderwerpen, zo nodig met harde hand. Doel van de Sharia is alle concurrerende systemen weg te vagen, zo mogelijk met overreding, zo nodig met list en bedrog, maar uiteindelijk ook met dreiging met geweld.In sharialanden, zoals Saudi-Arabië,Pakistan, Soedan en Iran, worden voeten, handen en hoofden van mensen afgehakt, homoseksuelen aan hijskranen opgehangen en overspelige vrouwen in het openbaar gestenigd.De Sharia discrimineert vrouwen: trouwen met een niet-moslim mag van de Sharia niet, scheiden mag niet, tenzij met toestemming van haar man. Van zijn kant mag de man, wanneer hij maar wil, de vrouw verstoten.Een verkrachte vrouw heeft 4 mannelijke getuigen nodig, om een zaak te kunnen spannen tegen de verkrachter.Volgens het shariarecht bezit niemand, die geen moslim is, onvervreemdbare rechten.De verboden en geboden van de Sharia zijn niet zoals vaak gedacht wordt, alleen van toepassing op moslims, ze zijn wel degelijk ook van toepassing op aanhangers van andere godsdiensten.Religieuze concurrentie is al even strikt verboden.En de sharia-wetgeving staat de scheiding van kerk en staat niet toe!...De Vlaamse professor Urbain Vermeulen, de voormalige president van de European Union of Arabists and Islamicists, benadrukt ook, dat ”de Islam in de eerste plaats veelmeer een rechtssysteem, een wet” is, dan een religie…

HOE DE ISLAM VEROVERT GEBIEDEN: Abdul Ala Maududi, de meest invloedrijke Pakistaanse denker van de 20e eeuw, schreef;”De Islam is niet alleen een religieuze overtuiging, maar een revolutionaire ideologie en de Jihad beroept zich op deze revolutionaire strijd,om overal ter wereld de staten en regeringen te vernietigen, die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de Islam.”…In de wereldbeschouwing van de Islam bestaat de wereld uit twee delen: Dar al-Islam en Dar al-Harb. De Dar al-Islam, het ‘huis van de Islam’ is het deel van de wereld waar het gezag van de Islam geldt, de Dar al-Harb, het ‘huis van de oorlog’ is het deel van de wereld wat nog aan de Islam onderworpen moet worden.En Europa behoort tot de Dar al-Harb en moet worden onderworpen/veroverd.Twee maal trachtte de Islam Europa te veroveren.Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de Islam.Anders dan in de 8e en in de 17e eeuw, wil de Islam Europa dit keer niet veroveren met het kromzwaard, maar via demografische groei,via bekering en immigratie.De Jihad(strijd op Allah weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten niet-moslims landen(Dar al-Harb), op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad en vervolgens de staat.Wie de geschiedenis van de expansie van de Islam bekijkt, stelt vast dat sommige regio’s militair en met geweld werden onderworpen aan de Islam, maar dat er bij de verovering van nogal wat andere gebieden nauwelijks wapens aan te pas kwamen.Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie, bekering en missionering werden geïslamiseerd.In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen...

Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in West-Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims en duizenden moskeeën!...En door de massa immigratie van de afgelopen 40 jaar,in alle grote steden van West-Europa zijn islamitische enclaves ontstaan waarover politie, overheid en justitie hun controle en autoriteit compleet kwijt zijn.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“.In Frankrijk de regering staat op de officiële website van de regering een lijst 751 “gevoelige urbane zones”, te beschouwen als islamitische enclaves, No-Go-Zones.In een rapport beschrijft de Zweedse politie 23 van deze wijken als “luchtbellen in de samenleving”, waar drugsbendes de macht hebben overgenomen, negenjarigen met wapens rondlopen en moslimjongeren radicaliseren.Ook andere West-Europese landen kennen zulke getto’s.De grote steden zijn al reddeloos verloren en je ziet het afvoerputje nu overlopen naar de dorpen er om heen.Het is nog slechts een kwestie van tijd dat Europa Islamitisch wordtDe moslimleiders erkennen OPENLIJK dat het hun strategie is om miljoenen moslims binnen te brengen in westerse landen, en zodra hun aantallen groot genoeg zijn de macht over te nemen en iedereen tot slaven te maken...“Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen.Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen,”zei Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland)…Weet u wat Muammar al-Gaddafi, de voormalige dictator van Libië jaren geleden zei?„Allah zal de Islam doen overwinnen in Europa; zonder zwaarden, zonder kanonnen, zonder strijd.De miljoenen moslims in Europa zullen het continent binnen enkele tientallen jaren islamitisch maken.”...

INTEGRATIE:De nationaliteit van de moslim is zijn geloof en zijn vaderland is het land van de Islam en degene die beveelt is Allah en het wetboek van het land is de Koran.Het Westen snapt de mindset van de moslims niet.Je kunt bijvoorbeeld niet tegelijkertijd Nederlander én moslim zijn, omdat de Nederlandse regering geen islamitische regering is.De moslim kan geen vaderland hebben, behalve dat waar de religie van Allah regeert.Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer.Volgens de Islamitische leer is het de plicht van ELKE MOSLIM om dit voorbeeld van Mohammed te volgen:’Strijd op de weg van Allah is een plicht voor elke moslim’/Koran- soera 2, vers 216…Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.En in bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven, dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald,die de staatskasen miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd.

De academicus Jan van de Beek doet al jaren onderzoek naar de kosten van immigratie. En hij vertelt dat:“Nederland en Europa moet stoppen met iedereen toe te laten. Het gevoerde migratie en gedoogbeleid kost tientallen miljarden Euro’s per jaar.Asielzoekers zitten zo ontzettend vaak een leven lang in de bijstand en betalen zo weinig belasting, die kosten over hun leven gemiddeld drie ton. Dus als je 100.000 asielzoekers binnenlaat, zoals onder Rutte is gebeurd, dan kom je voor de eerste twee generaties uit op zo’n 70 miljard euro aan kosten:dit omvat niet alleen uitkeringen WW, WAO, BIJSTAND, AOW, kinderbijslag plus de sociale lasten, plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, IND, COA etc etc. Dat was en blijft de voornaamste reden voor onbeheersbare begrotingstekorten, de nationale schuld en het geldgebrek in onderwijs en gezondheidszorg en steeds hogere belastingen.Autochtonen financieren dus een werkloze allochtone onderklasse,”zei Jan van de Beek.Het weekblad Elsevier berekende onlangs dat de immigratie ons de afgelopen veertig jaar meer dan 200 miljard euro heeft gekost!…

ISLAM TERROR:De veilige manier van leven die wij in Europa decennia lang hebben gekend, bestaat niet meer:Heel Europa lijdt onder de Islam en het wordt steeds erger!Ons continent is een slagveld, een oorlogsgebied geworden: aanslag na aanslag, bijna iedere week inmiddels, doden, gewonden, onschuldige mensen die worden vermoord, opgeblazen met spijkerbommen, platgereden door vrachtwagens, kalasjnikovs. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Het is verschrikkelijk!Deze anslagen zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog, die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt.Terrorisme is slechts een modus operandi, een actiemiddel om in functie van een ideologie een doel te bereiken, die openlijk wordt gerechtvaardigd door de Jihad, de kernideologie van de Islam...Het Saoedische parlementslid Ibrahim Al-Buleihi zei:“We zijn doordrenkt van geweld, omdat wij doordrenkt zijn van haat tegen anderen.Wij geloven dat wij altijd gelijk hebben en dat de ander per definitie ongelijk heeft.Daardoor haten wij iedereen die het niet eens is met onze manier van denken en onze manier van leven.”…„Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun politieke godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de Islam hun leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de Islam gelooft, moet gedood worden,”zei ex moslima Wafa Sultan(een Amerikaanse psychiater van Syrische afkomst)

Wereldwijd lijden zowel moslims als niet-moslims onder de Islam, en telkens zijn vrouwen de grootste slachtoffers:kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, anti-vrouwengeweld, opsluiting en afscherming van de buitenwereld, eergerelateerd geweld, polygamie, gedwongen seks en genitale verminking:grote groepen islamitische vrouwen krijgen ermee te maken.„ De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid”(Koran – 4:34)...„De erfenis van een vrouw is de helft van die van een man” (Koran – 4:176)…“De getuigenis van een man is dat van twee vrouwen waard”(Koran – 3: 282)...„Moslimvrouwen mogen nooit met niet-moslims trouwen ”(Koran – 2:221)… Dat is een van de discriminerende regels(„De meerderheid van de helbewoners zijn vrouwen”/Bukhari-7 62 126.)…Vanaf het begin werd opgelegd om de vrouwen te tonen, dat zij tweederangs burgers zijn, dat zij geen vrijheid hebben, dat ze zijn gemaakt door Allah alleen om hun mannen te behagen, die ze alleen hun de hoofddoek of hijab in de slaapkamer kunnen afleggen, dat ze alleen een sex-object voor hun echtgenoot zijn, dat het hen niet is toegestaan om te communiceren met andere mensen, dat ze beperkt zijn, dat ze afgesneden zijn van de rest van de wereld, enz., enz…Moslima (ook moslimmannen) bevrijd uzelf en verlaat de Islam! Deze ideologie is niets om trots op te zijn; 1400 jaar lang heeft het niets dan ellende en moord gebracht.De historie van de Islam is;moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting!Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de Islam! … 

MOSKEEEN:Bij de opmars van de Islam speelt de moskee een centrale rol.In moskeeën een parallelle islamitische samenleving en het handhaven van de Sharia,Jihad wordt gepromoot.Er bestaat nergens ter wereld een moskee,waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de Sharia niet hoeft te worden toegepast, waar niet gepredikt wordt dat de Jihad een islamitische plicht is.Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee dan een ideologie, die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds…Arabist Hans Jansen zei ooit:„Iemand die mij een moskee kan wijzen waar vanaf de kansel de gematigde Islam wordt gepredikt, waarmee ik dan vooral bedoel dat de plicht om deel te nemen aan de Jihad-oorlog tegen alles wat niet islamitisch is, volgens de predikant geen wettig onderdeel van de islam hoeft te zijn; of voor iemand die mij iets kan aanwijzen dat de Islamitische Staat in het Midden-Oosten heeft gedaan dat tegen de Sharia ingaat. Er staat duizend euro op het spel, die makkelijk te verdienen zouden moeten zijn als er ook maar iets van wat onze politieke en media-elite over de islam beweert, juist is.Het is een slecht bericht, maar de Sharia is het ware gezicht van de Islam. De Sharia leert nog steeds, tot op de dag van vandaag, dat het strijden tegen de ongelovigen een plicht is waarmee een moslim zich aanzien kan verwerven bij andere moslims, en, vooral: dat de vervulling van de plicht tot Jihad door God rijkelijk beloond zal worden. Vrede is alleen mogelijk in de vorm van een tijdelijke wapenstilstand: de plicht tot strijd blijft onverminderd bestaan. ” ….

DE KORAN beveelt moslims te vechten met niet-moslims, totdat ze alle andere religies uitroeien, zodat de Islam als enige echte "religie" in de wereld overblijft:...„De heerschappij is alleen voor Allah.”/Koran:12:40…„Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims.” (Koran 4:101.) …„Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!” (Koran 2.193)…„Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)…„Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is.”(Koran2:98)…„Wie vrienden wordt met ongelovigen/niet-moslims is Allah ongehoorzaam” (Koran 5:81.)… „Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard” (Koran 9:29)…„Een Kafir (niet-moslim) mag onthoofd worden” (Koran 47:4)… „Een Kafir mag geterroriseerd worden” (Koran: 8:12)…„De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4....enz,enz…VERSCHRIKKELIJK!…En alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van deze boek.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard(”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”-cf. Koran 4, vers 95).Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, is geen echte moslim, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient (“Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”/Koran 2:85)…Men moet zich niet laten bedriegen door de Koranverzen, die zogenaamd verdraagzaam zijn, want die zijn allemaal geannuleerd door het ‘Vers van het Zwaard’ (Koran 9.5).Maar,de Mekkaanse verzen van de Koran zijn ook niet vreedzaam, ze zijn slechts minder gewelddadig, maar nog steeds bijzonder vijandig...De inhoud van de Koran is zo geformuleerd dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan de moslims van nu(„De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”-Koran 2, vers 216.)...

ISLAM IS TOTALITAIR:De Islam past niet in onze westerse democratie, ze is intolerant en totalitair.Vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, democratie, gelijkheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat zijn waarden die volkomen vreemd zijn aan de Islam.Voor de Islam is de democratie “taghout” anders gezegd duivelachtig.In de Westerse democratie is de overheid zich gericht naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah.Het is Allah en niet de mens die bepaald.Allah heeft voorrang boven de verlangens van de mensen.Mohammed regeerde op basis van Allah’s autoriteit en legde zijn beslissingen nooit voor aan het volk…Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte Islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Een Europese, verlichte Islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht.Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient…

Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier in West-Europa binnen te halen.Zonder actieve ondersteuning door linkse partijen/socialisten en liberalen/, zou een islamisering van Europa nooit hebben plaatsgevonden.Zij zijn er de uitvoerende verantwoordelijken voor dat er in alle Europese landen terreur en islamitische parallelsamenlevingen(een staat in een staat) ontstaan,waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben.Decennialang hebben ze de immigratie uit de islamitische wereld toegestaan en zelfs gestimuleerd(de huidige migrantenstroom bestaat voor 90% uit niet-vluchtelingen en nu wordt vrijwel iedereen tot ‘ vluchteling’ gepromoveerd)...Weg met de godsdienstvrijheid.Respect hebben voor het recht op vrije godsdienstbeleving staat niet gelijk met het toelaten en organiseren van de islamisering van Europa.En godsdienstvrijheid betekent niet dat men het recht heeft om op iedere hoek van de straat een moskee te bouwen; hier de regels van de Sharia in te voeren; vrouwen te discrimineren en het eigen volk weg te pesten uit de geïslamiseerde gettowijken in onze Europese grootsteden....Stem voor deze partijen is stem voor Sharia,voor de burka’s, hoofddoekjes, moskeeën,gescheiden zwemmen, gescheiden klassen,terror en de totale vernietiging van de vrije Westerse samenleving!Stop islamisering van Europa!... EN OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!


........................................................................................................................................................

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Veel mensen weten niet wat de Islam is, wat Sharia is, wat Koran is, wat zijn de moskeeën, wat islamisering is en hoe de Islam andere landen verovert(alle media zijn onder controle van de linkse communistische partijen/lanverades).En wanwege deze onwetendheid,we hebben nog steeds probleemen met linkse communistische partijen,islamisering,islamitische terreur,geweld,miljoenen migranten /niet-vluchtelingen/,parallelle samenleving en vernietigen van onze beschaving.In de laatste paar van mijn artikelen, probeer ik dat zo kort mogelijk alles uit te leggen en deze onwetende mensen te informeren,in de hoop een burgeroorlog te vorkomen...

Islam is een totalitaire, gevaarlijke en gewelddadige ideologie, verkleed als een religie.En om de Islam niet te hoeven betichten van geweld en terreur, hebben niet-islamitische westerlingen en sommige verwesterde moslims de term ’gematigde’ bedacht. Hiermee bedoelen zij een politieke, oorlogszuchtige ideologie, die niets te maken zou hebben met de ware Islam. Voor hen zijn er twee Islams. De ene is verlicht, open, vredelievend, een godsdienst van liefde, tolerantie en vrede – en dit zou de godsdienst zijn zoals die door een overgrote meerderheid in alle rust wordt beleden.De tweede Islam is oorlogszuchtig en niet tolerant.Zij proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte Islam, die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is.Maar,hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn.FEIT:Een Europese,verlichte Islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht.Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient…

“Gematige Islam” en “extreme Islam” bestaan niet, zoals onder meer de Turkse premier Recep Tayyip Erdoğan ons bezworen heeft; er is alleen de Islam. De uitvinding van ’de twee islams’ is heel praktisch, omdat het de niet-islamitische westerling geruststelt over het karakter van de Islam. Maar het is ook een grote leugen omdat er maar één Islam is. Eén Islam die niet twee gezichten heeft, maar verschillende aspecten. Het mystieke aspect en de terreur zijn twee extremen. Hiertussen bevinden zich vele facetten die altijd naast elkaar hebben bestaan en die alle uit dezelfde bron komen: de Koran...De waarheid is dat er maar één Islam is,die niet “gekaapt” door radicale moslims.De historie van de Islam is er eentje van moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting! Miljoenen niet-moslims zijn door de eeuwen heen vermoord, vervolgd, of op de vlucht geslagen voor de Islam.Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de Islam! Mohammed zelf de wapens opnam om niet-moslims aan te vallen en hun met geweld de Islam op te leggen…

FEIT:Gematigde de Koran bestaat niet.Deze boek roept al 1400 jaar op tot moord, strijd en geweld tegen niet-moslims: „De heerschappij is alleen voor Allah”(Koran:12:40)…„God/Allah/ is de vijand van iedereen die niet moslim is”(Koran2:98)…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101)…„O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden.Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”(Koran 5: 54) …„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4)… „Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)… „Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”(Koran 9:29)…„Een Kafir/niet-moslim/ mag onthoofd worden” (Koran 47:4) …„Een Kafir mag geterroriseerd worden”(Koran: 8:12)…„En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)….„Bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah.”(Koran: 8:39)… „Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…Op zeker 23 plaatsen in de Koran worden de moslims opgeroepen om strijd te voeren tegen de ongelovigen/niet-moslims. Men moet zich niet laten bedriegen door de Koranverzen, die zogenaamd verdraagzaam zijn, want die zijn allemaal geannuleerd door het ‘Vers van het Zwaard’ (Koran 9.5).Maar,de Mekkaanse verzen van de Koran zijn ook niet vreedzaam, ze zijn slechts minder gewelddadig, maar nog steeds bijzonder vijandig...Alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van deze boek.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard(”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”-cf. Koran 4, vers 95).De inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu.https://www.youtube.com/watch?time_continue=323&v=7LhQCoF62m4

Gematigde de moskeeën bestan niet,omdat "minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten,"zei Recep Tayyip Erdoğan. Arabist Hans Jansen zei ooit:„Iemand die mij een moskee kan wijzen waar vanaf de kansel de gematigde Islam wordt gepredikt, waarmee ik dan vooral bedoel dat de plicht om deel te nemen aan de Jihad-oorlog tegen alles wat niet islamitisch is, volgens de predikant geen wettig onderdeel van de islam hoeft te zijn; of voor iemand die mij iets kan aanwijzen dat de Islamitische Staat in het Midden-Oosten heeft gedaan dat tegen de Sharia ingaat. Er staat duizend euro op het spel, die makkelijk te verdienen zouden moeten zijn als er ook maar iets van wat onze politieke en media-elite over de islam beweert, juist is.Het is een slecht bericht, maar de Sharia is het ware gezicht van de Islam. De Sharia leert nog steeds, tot op de dag van vandaag, dat het strijden tegen de ongelovigen een plicht is waarmee een moslim zich aanzien kan verwerven bij andere moslims, en, vooral: dat de vervulling van de plicht tot Jihad door God rijkelijk beloond zal worden. Vrede is alleen mogelijk in de vorm van een tijdelijke wapenstilstand: de plicht tot strijd blijft onverminderd bestaan. ” ...Bijna alle activiteiten in de moskeeën zijn gewijd aan het bestrijding van de “kafir’s”-niet/moslims.De Jihad is de meetlat voor het geloof van de moslim.De Jihad is de kern van de Islam. En de 'haatpredikers' ware moslims zijn, die Allahs verlangens goed onder woorden brengen.Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee dan een ideologie, die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds...

Gematigde moslim bestaan niet. Wat is een gematigde moslim? Het proeft een beetje als iemand die het maar matig doet in het "geloof", niet de juiste skills heeft en maar voor de helft mag meedoen. Want dat is matig toch?Islam vertelt ons ook niet dat wanneer je geloof in Allah vermindert, dat je dan voor een paar dagen een gematigde moslim bent. Ook wordt niet verteld wanneer je geloof toeneemt dat je dan opeens een extremist bent.Ik heb nog nooit van een 'gematigde christen' of 'gematigde nazi' gehoord..Hij mag zich van mij moslim noemen en kan weliswaar een gematigde man zijn, maar volgens de Koran is hij dan geen moslim meer.Er is maar één Islam en die geldt voor alle moslims. Wie gelooft in Allah is moslim en helaas voor de moslims die niet per se voorstander zijn van random onthoofdingen op straat of andere vormen van de jihad is daarin geen nuance mogelijk...

Islam is: wie niet voor ons is, is tegen ons en mag dus worden doodgemaakt.Mohammed was een militair, die een uiterst eenvoudige bekeermethode hanteerde: als je niet in Allah wenste te geloven, ging je kop eraf. “Alle appels in de mand van Islam zijn rot en er bestaan geen gematigde moslims,”volgens Ayaan Hirsi Ali....

Maar,Ik denk toch dat er wel gematigde moslims bestaan.Dat zijn namelijk Mohamed aanhangers, die nog niet genoeg macht hebben hier om hun ideologie in de praktijk te brengen.Zoals hun grote voorbeeld,

Mohamed zelf dat deed in Medina.Daar ging hij met een groepje aanhangers heel vredevol wonen tussen Joden en niet-moslim Arabieren.Op het moment dat hij genoeg aanhang had, de macht had, liet hij zijn ware aard zien.Met het kromzwaard in de hand heeft hij het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was.Hij liet krijgsgevangenen, die zich hadden overgegeven executeren. En dit gewelddadige optreden van Mohammed staat in al zijn levensbeschrijvingen vermeld en wordt in heel de islamitische wereld trots doorverteld…Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer.De moslim kan geen vaderland hebben, behalve dat waar de "religie" van Allah regeert.Je kunt bijvoorbeeld niet tegelijkertijd Nederlander én moslim zijn, omdat de Nederlandse regering geen islamitische regering is(„De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”-Koran 2, vers 216).... .https://www.youtube.com/watch?v=1M5Eu4iScEc....https://www.youtube.com/watch?v=t4AafcDhOvw