Saturday, February 17, 2018

Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de Sharia niet hoeft te worden toegepast!


kindjessorterenvoor.jpegNa 14 eeuwen durende vergeefse aanvalsoorlogen tegen Europa zien we nu de meest succesvolle aanval. Vandaag de dag wordt de jihad niet meer gevoerd door staten met legers. Dat zou ook niet kunnen. Zodra een islamitische overheid openlijk een oorlog tegen het Westen zou beginnen, zou zij door westerse legers worden vernietigd. De tactiek van de jihad is dan ook gewijzigd. Door het islamitische concept van de migratie – Al Hijra genaamd – staat Europa op het punt Eurabia te worden. Jihad kent vele facetten, waarvan “jihad door het zwaard” er slechts één is. En ‘Al–Hijra’(migratie of kolonisatie/de vestiging van de islamitische heerschappij) is er ook een.Mohammed was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereld kunnen veroveren niet alleen met zwaard,maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine!Hij zelf veroverde Medina door de methode van immigratie..Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd!In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.Islam is niet een ‘gewone’ religie die zich aanpast ,maar dominante ideologie(’De heerschappij is alleen voor Allah.’- Koran:12:40).En zolang er geen mondiale Sharia heerst, is de ISLAM in staat van oorlog met alle landen, die niet vallen onder Dar al-islam(ofwel huis van vrede). ‘Dar al islam’ (het huis van de vrede/de islam) is in feite het ‘Dar al harb’ (het huis van de oorlog).

De afgelopen decennia was het multiculturalisme het heersende geloof in West-Europa: de christelijke traditie is slecht, alle andere culturen zijn goed. In deze sfeer werden vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw op grote schaal moslimimmigranten binnengehaald.En onder het mom van de verdraagzaamheid, het antiracisme en de godsdienstvrijheid worden we opgezadeld met een politieke ideologie, de islam, die een omgekeerde kolonisatie bewerkstelligt.Maar,godsdienstvrijheid betekent niet dat men het recht heeft om op iedere hoek van de straat een moskee te bouwen; hier de regels van de Sharia in te voeren; vrouwen te discrimineren en het eigen volk weg te pesten uit de geïslamiseerde gettowijken in onze Europese grootsteden.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims in West Europa en hun aantal neemt nog steeds toe...

De moslimleiders erkennen OPENLIJK dat het hun strategie is om miljoenen moslims binnen te brengen in westerse landen, en zodra hun aantallen groot genoeg zijn de macht over te nemen en iedereen tot slaven te maken.Moskeeën worden gebruikt om de islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan (Koran/soera 5 vers 51: “O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”), want men is eerst moslim en dan burger, aldus luidt het credo.Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee, dan een ideologie, die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds.En omdat moslims volgens hun religieuze politiek zich niet mogen mengen met de westerse culturen, is integratie per definitie onmogelijk.De democratische rechtsstaat wordt als een afgodendienst gezien omdat mensen zich als wetgever opstellen, terwijl Allah in hun ogen de enige wetgever is.Het afwijzen van westerse normen en waarden centraal staat in de islam...


Moskeeën zijn ook locaties, waar men ook wordt onderwezen in de militaire regels van de Koran. Het is niet voor niks dat Erdoğan heeft geroepen dat de moskeeën de kazernes zijn van de moslims.Bijna alle activiteiten in de moskeeën zijn gewijd aan het bestrijding van de “kafir’s”-niet/moslims.In West Europa zijn nu duizenden moskeen en andere soort islamitische instellingen ,die hele dag propaganda verspreiden voor de Jihad(betekent oorlog tegen de kafirs/niet moslims en ongelovigen/ om de shariawetgeving van de islam te vestigen).Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast en de plicht om deel te nemen aan de Jihad-oorlog tegen alles wat niet islamitisch is. Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de Sharia en Jihad wordt afgewezen, dan horen we dat graag.In moskeeën wordt er ook onnodig onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Homoseksuelen zijn niet welkom en afvalligen worden verketterd.En op elke plaats waar nu een moskee staat, is dat grondgebied nu van de islam en dat krijg je nooit meer terug...

 Arabist Hans Jansen zei:„Iemand die mij een moskee kan wijzen waar vanaf de kansel de gematigde Islam wordt gepredikt, waarmee ik dan vooral bedoel dat de plicht om deel te nemen aan de Jihad-oorlog tegen alles wat niet islamitisch is, volgens de predikant geen wettig onderdeel van de islam hoeft te zijn; of voor iemand die mij iets kan aanwijzen dat de Islamitische Staat in het Midden-Oosten heeft gedaan dat tegen de sharia ingaat. Er staat duizend euro op het spel, die makkelijk te verdienen zouden moeten zijn als er ook maar iets van wat onze politieke en media-elite over de islam beweert, juist is.Het is een slecht bericht, maar de Sharia is het ware gezicht van de islam. De sharia leert nog steeds, tot op de dag van vandaag, dat het strijden tegen de ongelovigen een plicht is waarmee een moslim zich aanzien kan verwerven bij andere moslims, en, vooral: dat de vervulling van de plicht tot Jihad door God rijkelijk beloond zal worden. Vrede is alleen mogelijk in de vorm van een tijdelijke wapenstilstand: de plicht tot strijd blijft onverminderd bestaan. Jihad is, zoals u weet, een onderdeel van de sharia. Er is geen sharia-handboek dat de Jihad niet behandelt.En de Jihad, leert de islam, is een plicht van iedere moslim, net als het gebed of de bedevaart naar Mekka. ” …

Oostenrijk neemt krachtige maatregelen tegen de “vreedzame” ideologie islam en sluit 300 moskeeën,verbiedt preken uit de koran in het Arabisch.En binnenkort zal het ook in andere landen in Europa zo ver zijn.Moskeeën en kerken op dezelfde hoop vegen is als het weggooien van gif en tegengif in dezelfde prullenbak...Diepe schande dat openbare basisschoolen haar kinderen liet knielen en buigen in moskoskeeën.Openbare Basisschool Op Koers in Varsseveld laat groep 5 naar de moskee gaan.En wie denkt dat het ‘bidden’ in de Turkse moskee een geïsoleerd geval is, komt bedrogen uit. Een school uit Dongen, ging ook naar een Turkse moskee. Daar kregen de leerlingen vele malen ‘Allah akhbar’ over zich heen,de strijdkreet waarmee terroristen dagelijks hun bloedige misdaden plegen.Leidse moskee traint ook kinderen voor Cito-toets:..https://www.youtube.com/watch?v=hOBYr_hFEKU  Dat scholen aan deze islamiseringspraktijken meedoen, is een schandaal. Wie dit bedacht heeft en goed hebben gevonden is werkelijk ziek in zijn/haar hoofd.Moskeebezoek draagt niet bij aan integratie, maar aan de ondergang van Nederland....En ik wacht op de eerste beelden van een hele groep moslimkinderen die gaan knielen voor het altaar in een katholieke kerk.Maar daar gaan hun ouders natuurlijk nooit mee akkoord ,want dat is een gebedshuis van kuffars, waar hun kinderen zich niet mogen vertonen. Fijn he dat integratie altijd eenrichtingsverkeer blijkt te zijn bij deze bevolkingsgroep...

Terwijl de elite de viool van het multiculturalisme bespeelt, staan de buitenwijken al in brand.In grote steden als Marseille, Lyon, Parijs, Lille, Brussel, Antwerpen, Londen, Rotterdam, Amsterdam, Bremen of Hamburg zijn al wijken waar de Sharia, het islamitisch recht, wordt gehanteerd en waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen.Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.Zonder actieve ondersteuning door linkse (neo-Marxisten) westerse intellectuelen, politici, kunstenaars, opiniemakers, schrijvers en journalisten zou een islamisering van Europa nooit hebben plaatsgevonden. Zij zijn er de uitvoerende verantwoordelijken voor dat er in alle Europese landen islamitische parallelsamenlevingen ontstaan...Islam is voor niemand goed. Zelfs voor moslims niet, welk moslimland heeft het goed? Geen enkele, ja een paar olielanden, maar de bewoners ervan zeker niet.En een Europese,verlichte islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht.Er komt geen Europese versie van islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient.....

In Turkije en omtrent Midden-Oosten zijn de afgelopen eeuw wellicht miljoenen christenen vermoord of gedeporteerd. Al die tijd deed de wereld de oogjes dicht. Men mocht hier niets over zeggen.De oorspronkelijke bewoners van huidige Turkije en veel Arabische landen hebben tot op heden geen rechten, terwijl dwaze EU politicus moslims helpen met de bouw van grote moskeen en creatie van Turkse – Arabische enclaves binnen Europa(eerste stap naar Eurabië).Moet jij eens een christelijke kerk in Iran,Turkije of Marokko willen bouwen, hakken ze je kop eraf!...De elites in politiek en elders zwijgen bij voorkeur over de ideologische inhoud van de islam. Zij wenden zich af van het probleem onder het mom van ‘religie’ en laten de ideologische component onbesproken.En de enige politicus die zich wel een mening vormde en zich er vrijelijk over uitsprak, wordt al 12,5 jaar beveiligd.Zijn naam is Geert Wilders!...De islamisering van de West-Europese samenleving denken aan de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog.Ook toen waarschuwden mensen voor het gevaar, maar ze werden niet gehoord.Zoals vroeger ook niemand de moeite nam de woorden van Hitler serieus te nemen. Zo strompelen we vandaag achterwaarts ons zelf gegraven graf in...De spanningen in de samenleving stijgen, en een burgeroorlog lijkt steeds realistischer.De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk!..BEDANKT:landveraders,de elite, universiteiten, kerken, vakbonden, de media, politici en wegkijkers.De toekomst van jullie kinderen is leven onder fascistische Sharia,of jaren in een burgeroorlog zijn!...
.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

. ...https://www.youtube.com/watch?v=GLuQNCokYi8
.....https://www.youtube.com/watch?v=ZBa7pJo-yPg