Thursday, March 29, 2012

Ik ken geen gematigde moslims. Jij wel?

  ....Het vrije woord heeft voor ons een belangrijke functie. Dankzij de vrije meningsuiting kunnen spanningen ontladen, maatschappelijke knelpunten worden blootgelegd, kunnen we de confrontatie met problemen aangaan en is verandering mogelijk.Veranderingen hoeven niet per se verbeteringen te zijn. Maar ze maken het wel mogelijk onze opvattingen aan te passen aan nieuwe gebruiken, zodat ze ons niet tot last worden. Zo wordt escalatie van frustraties voorkomen.Verbale kritiek is een manier om te voorkomen dat situaties escaleren. Maar in de islam lijkt het gelijk te staan aan geweld en agressie. Wie in een islamitisch land kritiek op de religie uitoefent, wordt ter dood gebracht of vermoord.                                                                                                                                                              Ex-moslim Wafa Sultan/een 59-jarige Amerikaanse psychiater, geboren en getogen in Syrië:‘Ik vind dat de islam niet als geloof moet worden behandeld’….‘Vertel mij nu eens wat de islam ons leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden. Van jongs af aan worden we [de moslims, red.] gehersenspoeld over onze missie op aarde: vechten voor de islam. Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden. Ik vind dus niet dat de islam een geloof is. Het moet ook niet als een geloof behandeld worden, het is een politieke ideologie die haat verkondigt.De islam is het probleem en niet de manier waarop mensen de islam interpreteren. In de Koran staat: ‘Ik zal angst in de harten van de ongelovigen slaan, en hun harten en hun vingertoppen zal ik vernietigen’. Als je je volgelingen vraagt om hoofden af te kappen, hoe kun je dat aan je kinderen op een vredelievende manier uitleggen?’Ik ben ervan overtuigd dat elk geloof een slechte kant kent.Maar,de mensheid wordt op dit moment geconfronteerd met een probleem, eigenlijk een crisis: de islam. En niet met het judaïsme of christendom. De wereld heeft geen problemen met de joden, waarom zouden we ons daar druk over maken? Joden zijn maar met vijftien miljoen mensen op deze wereld. Maar als slechts twee procent van de moslims radicaliseert, zal de hele wereld een crisis beleven’ Zij schreef het boek ‘A God Who Hates’ en droeg deze aan haar nicht op. Haar nicht werd op elfjarige leeftijd aan een veertigjarige man uitgehuwd, die haar mishandelde en misbruikte, waardoor zij telkens naar haar vader vluchtte. Steeds wees hij zijn dochter er fijntjes op, dat zij zich aan haar echtgenoot diende te onderwerpen. Op achtentwintigjarige leeftijd pleegde zij zelfmoord om zo haar hel op aarde te ontvluchten.http://www.youtube.com/.....http://www.brusselsjournal.com/node/4385Gematigde moslims: wie zijn dat?Laten we eerst naar het woord ‘gematigd’ kijken. Dit woord stamt van het woord ‘matig’. Matig betekent ‘niet tot uitersten vervallend’. Hier word ik niet echt wijzer van. Dan ga ik heel even naar de schoolbanken. Zodra je op school matig scoort, dan scoor je een 6-, wat in mijn ogen niet echt denderend is.Wat is dan een gematigde moslim? Dat is een persoon die de islam als godsdienst aanhangt en een 6- krijgt voor het praktiseren van zijn religie. Lekker dan.Hoe wordt je dan genoemd als je een 1 scoort op de schaal van ‘gematigde moslims’? Een kaffer? Of als je een 10 scoort? Een extremist of een moordenaar? Ik hoop van niet, anders komen veel mensen in aanmerking voor een 1 of een 10. Mag ik dan stellen dat gematigde moslims niet bestaan? Trouwens, de Trouw is al eerder tot deze conclusie gekomen: (19-08-2006, De gematigde islam bestaat niet.).http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/ In de Islam wordt de term ‘gematigde moslim’ niet genoemd. Vanwaar deze term dan? Want de Islam vertelt ons ook niet dat wanneer je geloof in Allah vermindert, dat je dan voor een paar dagen een gematigde moslim bent. Ook wordt niet verteld wanneer je geloof toeneemt dat je dan opeens een extremist bent. Nee. Je bent moslim of moslim. En je geloof kan verminderen of toenemen. Dat is het. Ik heb nog nooit van een 'gematigde christen' gehoord.Hij mag zich van mij moslim noemen en kan weliswaar een gematigde man zijn, maar volgens de Koran is hij dan geen moslim meer.De islam bestaat in een dergelijk geval slechts vreedzaam en rustig tot het in een positie verkeerd van kracht om de omstandigheden te veranderen en te overwinnen: de controle over de gastheer over te nemen. De islam streeft er altijd naar om, waar het zich ook maar vastgrijpt, een staat-in-een-staat te worden, met het uiteindelijke doel van volledige vervanging van de wet en beschaving van een land door de Shari’a, en met de Koran als de enige aanvaardbare Grondwet.Islam is niet een op zichzelf staande religie maar een  militair systeem dat een religie van de angst toepast om een kadaverdiscipline af te dwingen. Het belangrijkste doel van de islam zou de onderwerping van alle ongelovigen en uiteindelijk de oprichting van een islamitische wereldheerschappij zijn, de globale ‘dar-al-islam’. In 164 verzen (bijvoorbeeld soera 8:65) leert hij dat de wereld moet worden veroverd (jihad) totdat er niemand meer is die niet in Allah gelooft..........Herhaaldelijk heeft de islam geprobeerd Europa te veroveren. De eerste keer werden de Arabische islamitische legers teruggeslagen bij Poitiers in Frankrijk. Dat was in 732, een eeuw na de dood van Mohammed. Later probeerden de Turken het vanuit het Oosten. In 1453 veroverden zij Constantinopol, wat zij omdoopten tot Istanbul. Nog geen eeuw later hadden zij de hele Balkan onderworpen en stonden zij voor de poorten van Wenen. In 1529 werden zij hier verslagen, maar ze kwamen terug en in 1683 stonden zij weer voor Wenen......In het ND van 19 en 21 april 2011 luidden koppen: ‘Moslims Maleisië voor jihad tegen christenen’, ‘Moslims in Pakistan vallen opnieuw christenen aan’ en ‘Geweld tegen christenen in Noord-Nigeria’,……Slaap lekker verder Europa!                                                                                                                                                                                                           . “Will the islam dominate the world?!”
Is dit een vraag of een statement? Is dit xenofobie of een feit?  Het doel van de Islam, volgens hun eigen Geschriften, is het “vechten met de mensen totdat ze zeggen: ‘Niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah’.” Dat gevecht is sinds 1400 jaar nooit gestopt. Dus de enige echte “radicalen” in relatie tot de islam zijn zij die schreeuwen en beweren dat de islam vreedzaam en gelijkwaardig kan bestaan naast andere religies, en kan assimileren binnen andere politieke ideologieën en systemen die niet gecontroleerd worden door de islamitische Shari’a. Dat is een radicale desinformatie. Het is volledig in tegenspraak met de meest fundamentele en krachtige leerstellingen van de islamitische geschriften.  ........The Balkans Chronicles -archives-http://szrzlj3.blogspot.com/2012/05/balkans-chron.html