Thursday, July 21, 2011

Westen schuldig uiteenvallen Joegoslavië
De geschiedenis van de Joegoslavische burgeroorlog was geschreven door de agressors,de NAVO!                                                                                                        Lord Carrington:als men zich beperkt tot de oorsprong van de oorlog, dan zijn het de Kroaten die het vuur aan de lont gestoken hebben door een grondwet uit te vaardigen die geen rekening hield met het standpunt van de Serviërs uit Kroatië...Het is geen geheim dat Duitsland het initiatief heeft genomen om Joegoslavië op te blazen. Na de Duitse hereniging en de val van de Sovjet-Unie ging Berlijn weer de expansionistische toer op – zowel economisch als politiek - en wist het de beperkingen op zijn militaire macht, een gevolg van de nederlaag in de Tweede Wereldoorlog, op te heffen. De Balkan, die het ook een toegang tot de Adriatische Zee verschaft, behoort tot de traditionele Duitse invloedssfeer. En met Joegoslavië had Berlijn, ook omwille van de vernedering in de Tweede Wereldoorlog, nog een rekening te vereffenen.Fascistische organisaties die 45 jaar geen rol konden spelen, stonden plotseling vooraan in de rij om voor de, door het Westen zo begeerde, onafhankelijkheid te mogen vechten. De broedermoord kon beginnen.In Joegoslavië richtten Washington, Londen en Berlijn terroristische, separatistische en racistische bewegingen en legers op. Deze werden gefinancierd door mantel-organisaties en georganiseerde misdaad.Maar de aanvallers zijn de Kroatische fascisten (de Oestachi) van Tudjman, die al in 1988 in het geheim met kanselier Kohl afspraken heeft gemaakt over het toekomstige Kroatië. De verdedigers waren de wettig gekozen regeringen en het leger. Zij wilden Joegoslavië  redden.De schuld van het vele bloedvergieten dat volgde lag bij mensen als Bush-senior, Kohl, Genscher en Van den Broek, de moslimnationalist Izetbegovic in Bosnië-Herzegovina en de fascist Tudjman in Kroatië.Washington financierde en bewapende moslimgroepen sinds 1992 om Joegoslavië uiteen te doen vallen. Sinds 1992 vechten terroristen die banden hebben met Bin Laden in Bosnië om mee te helpen Joegoslavië uit elkaar te doen spatten.Hetzelfde gebeurt in Kosovo en Metohija .In Kosovo en Metohija bouwden Washington en Berlijn het terroristische UCK op met drugshandelaren, bandieten en racisten.Evenmin was het een geheim dat het UCK zich schuldig maakte aan allerlei maffiapraktijken. Ook daar werden de ogen voor gesloten. Tot in heel Europa toe. Daar werd in de aanloop naar de oorlog de handel in drugs en vrouwen, afpersing enz. door Albanezen de vingers gezien omdat de opbrengst zou dienen voor de strijd tegen Servië. Na de oorlog kwam daar weinig of geen verandering in: het UCK is immers een vriend. Een vriend die nog nuttig was om de strijd tegen het regime van Milosevic voort te zetten.Wat deden de NAVO-machten nadat ze de garantie gegeven hadden voor de territoriale integriteit van de Federale Republiek Joegoslavië, zoals neergelegd in resolutie 1244 van de Veiligheidsraad, en nadat ze hadden ingestemd met ontwapening en ontbinding van het terroristische UCK? Ze gingen door met het opleiden van de terroristen, ondersteunden hen en gaven hen de officiële status van 'Kosovo-beschermingsleger'. De NAVO steunde hen, toen ze 250.000 Serviërs en andere niet-Albanezen uit hun vaderland in Kosovo en Metohija verdreven,de grootste genocide in Europa sinds de WO2.Prachtig geformuleerde, huichelachtige argumenten als ‘de strijd voor democratie en mensenrechten’ passen perfect in de ‘duivelse leugendoctrine’ waarin de waarheid op zijn kop staat. Een pure aanvalsoorlog wordt dan een ‘vredestichtende maatregel’, volkerenmoord dient de ‘mensenrechten’ te waarborgen en het onrechtmatig arresteren of vermoorden van staatslieden van soevereine staten heet dan ‘democratisering’.Als we sterke economische relaties willen om onze produkten over de hele wereld te kunnen verkopen, dan neemt Europa daarbij een sleutelpositie in Daarover gaat dit 'Kosovo-ding''. Met deze uitspraak laat president Clinton er weinig twijfel over bestaan dat de oorlog tegen Joegoslavië een veroveringsoorlog is die weinig te maken heeft met humanitaire motieven.Waar is de arrestatie van  Bill Clinton, die verantwoordelijk is voor het bombarderen van Servie,etnische zuivering van 500000 Serviers uit Kroatie en etnische zuivering van 250000 Serviers uit Kosovo?Slobodan Milosovic in elk ander proces was hij allang op vrije voeten gesteld.Hij beschermt zijn land tegen het uiteenrukken.Toen er sprake was dat Bill Clinton moest komen om te getuigen lag Milosevich opeens dood in zijn cel terwijl onvermijdelijke vrijspraak voor hem aan de horizon lag! Het Joegoslavietribunaal is niet door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties opgericht, maar door de door de VS gedomineerde Veiligheidsraad, die daartoe niet bevoegd is.Dus,onwettig!! Dit tribunaal wordt dan ook niet door de Verenigde Naties betaald, maar door de VS. Het obstakel Joegoslavië was uit de weg geruimd en grens van de invloedssfeer van de Verenigde Staten en de Europese Unie verschoof naar de voormalige lidstaten van de Sovjet-Unie. http://michaelparenti.org/yugoslavia.html                                                                                                                                                                                                                                                                       http://www.afvn.nl/2007_4/afpag_3_17.htm                                                            http://globalresearch.ca/articles/DCH109A.html                                                             http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=8168                                            http://www.wsws.org/articles/1999/apr1999/kla-a10.shtm                                lKosovska Mitrovica........The Balkans Chronicles -archives-http://szrzlj3.blogspot.com/2012/05/balkans-chron.html