Thursday, February 17, 2011

De Balkan leeft, leve de Balkan

emir kusturica tri prsta  Beroemde voormalig Bosnische regisseur Emir Kusturica met de Servische groet met drie vingers in Cannes/Frankrijk.Een man die is vervloekt en uitgespuugd door voormalige vrienden/moslims/ uit zijn geboortestad Sarajevo, maar die door duizenden fans in Europa en Japan op handen wordt gedragen als een exuberant genie. Een punkversie van Fellini.Kusturica is een kruising tussen Shakespeare en de Marx Brothers. http://www.mecavnik.info/wsw/index.php?p=197                               AFPJohnny Depp,de Hollywood-acteur kreeg een standbeeld op ware grootte in het Servische bergstadje Drvengrad. Depp is de grote ster van het filmfestival Kustendorf.Het standbeeld werd onthuld door de Servische filmregisseur Nemanja/Emir Kusturica. ......
Moslims in Bosnie zijn Serviers of Kroaten, maar voornamelijk Serviers, die eeuwen islam omgezet,geleden 600 jaar!Tvrtko Kotromanić/1338-1391] / was een belangrijke inheemse heerser van middeleeuwse Bosnie , die de land getransformeerd van een autonome banate in een onafhankelijk koninkrijk. Hij was de zoon van Vladislav Kotromanić en Jelena Subic/Serviers!!.De dynastie Kotromanic regeerde over verschillende gebieden in Bosnie en de omgeving vanaf de 13de eeuw tot tot de Osmaanse verovering van . Vanaf de 15e eeuw kwam daar door de expansie van het Ottomaanse rijk ook de Islam bij. De Ottomaanse sultans bestuurden de diverse Balkan provincies door gouverneurs Joden en Christenen werden ‘beschermd’ door de zgn. dhimmi-wetten; deze regels leidden tot systematische achterstelling en onderdrukking van deze groepen. Gedurende driehonderd jaar werd belastingsysteem gehanteerd waarbij iedere provincie jaarlijks een aantal christelijke kinderen diende te leveren aan de Turkse sultan, waardoor bij ieder dorp om de zoveel jaar deze ‘kinderbelasting’ (ook bloedbelasting genoemd) opgehaald werd. Deze kinderen werden geïslamiseerd en opgeleid tot Janitsar. De Janitsaren werden aanvankelijk uitsluitend gerekruteerd uit christelijke krijgsgevangenen of slaven, oorspronkelijk alleen uit de volwassen mannen bestaande. In 1438 werd bepaald dat iedere vier jaar een op de vijf jongens tussen de zes en negen jaar uit een christelijk gezin weggehaald moest worden.Janitsaren waren als een vorm van "belasting" [devschirme] ontvoerd uit de Balkanlanden.De Bosniakken worden  "Bosnische moslims" genoemd, maar dat is feitelijk onjuist; Bosniakken wonen niet alleen in Bosnië, maar bijvoorbeeld ook in Kroatië, Servië, Macedonië, Montenegro en Slovenië en lang niet alle Bosniakken zijn moslim. Daarnaast wonen er op de Balkan ook moslims die geen Bosniak zijn, zowel van Slavische- als niet-Slavische oorsprong. Ze spreken ook bijna allemaal dezelfde taal.De term moslim bij nationaliteit is gekozen omdat men van mening was dat de Slavische moslims los van de Serviërs en Kroaten een autochtoon volk vormden dat als natie een van de fundamenten van de deelstaten SR Bosnië en Herzegovina, SR Servië en SR Montenegro was. De term werd boven die van Bosniakken verkozen, om zo niet alleen op moslims uit de SR Bosnië en Herzegovina van toepassing te zijn. Tegenwoordig prefereert men vaak de term Bosniakken, hoewel niet alle Bosniakken islamitisch zijn. In sommige ex-Joegoslavische deelrepublieken wordt de term moslim bij nationaliteit nog wel gebruikt.Sinds 1968 werden Slavische moslims onder de term moslim bij nationaliteit als een natie beschouwd.Ex dictator TITO in Joegoslavie erkent moslims volk!Een van de bekende hedendaagse Bosniakken is Emir Kusturica/beroemde filmregisseur/…..::Ik ben eigenlijk op vele manieren nog steeds een Joegoslaaf oude stijl. Ik behoor tot een gemengde Balkancultuur, heb mijn wortels in allerlei etnische culturen, steden en talen. Ik heb het nagezocht in bibliotheken en archieven: mijn Servische familie in Bosnië heeft zich twee eeuwen geleden tot de islam bekeerd om te overleven. Bosnie werd in die tijd geregeerd door de Ottomanen.Emir Kusturica is een wandelend vat vol tegenstrijdigheden, een moslim uit Sarajevo die zich ten tijde van de oorlog vestigde in Belgrado en zich in 2005 heeft laten bekeren tot het orthodoxe geloof.Ik heb mijn stad Sarajevo verloren door de oorlog. Het zijn de moslims van het regime van Izetbegovic die mij hebben verketterd. Het Westen moet maar eens ophouden te doen alsof de Bosnische moslims enkel charmante pacifisten waren die een multi-etnisch regime voor ogen hadden.Een fanatieke, clericale moslim”, noemt Kusturica  Alija Izetbegovic.De fouten van Izetbegovic vormen geen excuus voor Karadzic’ streven om zoveel mogelijk moslims naar de andere wereld te helpen. Als ik politicus was geweest, had ik geprobeerd de oorlog te vermijden, tot elke prijs. Niemand, ook Izetbegovic niet, is opgekomen voor een ‘civiel’ Bosnië, waarin burgers niet aan de hand van hun nationale identiteit worden omschreven. Als Izetbegovic dan zo zeker wist dat Karadzic een soort Hitler was, waarom heeft het SDA de strijd dan niet opgegeven en gezorgd dat de moslims althans konden overleven?Izetbegovic is er medeschuldig aan dat de moslims op grote schaal zijn afgeslacht. Aan het begin van de oorlog, reisde mijn vader naar Montenegro. En een maand na het uitbreken van het conflict, drongen soldaten van Izetbegovic ons huis binnen. Ze beweerden dat ze daar bommen, kalachnikovs en granaten aantroffen. Waarop ze mijn vader – die verdomme nog als partizaan gevochten heeft aan de zijde van Tito tegen de Nazi’s – ervan beschuldigden te heulen met de Serven. Mijn vader kreeg een hartinfarct van alle ellende, en stierf. Ik zal nooit meer naar Sarajevo terugkeren. Ik ben een van de 250.000 Joegoslaven die gedwongen werden de stad te verlaten, om plaats te maken voor 250.000 moslims van het platteland. Ik ben van een stad en land die niet meer bestaan. Kusturica is bezorgd naar de toestand in België,Nederland,. Zijn de seperatisten daar ook al aan zet? Hij waarschuwt: “De grootste schreeuwers winnen in zulke situaties altijd het pleit. Bij ons op de Balkan is er een gezegde: je hebt maar één steen nodig, om duizend scherven te maken. Als het te laat is, dan schudt iedereen zijn hoofd vol ongeloof. Ik ook, toen de oorlog bij ons in Joegoslavië uitbrak.Het Romeinse rijk is niet ten onder gegaan aan bedreiging van buiten, maar door verrotting van binnenuit, toen het op het toppunt van zijn macht leek.  
                                    ........The Balkans Chronicles -archives-http://szrzlj3.blogspot.com/2012/05/balkans-chron.html