Monday, February 21, 2011

Media leugens over Joegoslavië

                                                                   De media hebben  een zeer misdadige rol gespeeld door hun zeer partijdige berichtgeving namelijk altijd aan de Serviërs de rol van zwarte piet toe te schrijven en de misdaden van de andere bevolkingsgroepen te verzwijgen en zelfs bedrieglijk misdaden van anderen in de schoenen van de Serviërs te schuiven. Jamie Shea zei  zelf over de Kosovo-oorlog: ‘De slag om de publieke opinie was even belangrijk als de luchtoorlog. De journalisten waren evenzeer soldaten, in die zin dat ze aan de publieke opinie moesten uitleggen waarom deze oorlog belangrijk was.Midden juli 1992 kwam de Amerikaanse journalist Gutman aan in Banja Luka, de hoofdstad van de Servische republiek in Bosnië, en vroeg de kampen te mogen bezoeken. Merlino, een integere en intelligente journalist van France 2 waar hij trouwens adjunct-hoofdredacteur is, beschrijft de ervaring van Gutman zeer goed: “het Servische leger was niet wantrouwig en bracht hem naar het kamp van Manjaca. Hij was de eerste journalist die er binnen raakte. Hij heeft alles bezocht en de gevangenen kunnen ondervragen. Hij noteerde dat ze over het voedsel klaagden, maar niet over marteling spraken. Bij het buitengaan liet hij weten overtuigd te zijn dat het Servische leger de conventies van Genève respecteerde.” Echter in zijn artikel van 19 juli 1992 in de New York Newsday gebruikte hij de term concentratiekamp en sprak hij over schandalen die sinds het Derde Rijk niet meer waren gezien. Twee weken later, op 2 augustus, schrijft hij over helse moorden in de kampen en zelfs over verbrandingsovens: “De lichamen werden verbrand in de ovens en dienden als veevoeder.” Gutman kreeg voor zijn werk de prestigieuze Pulitzer Prize in 1993. Collega’s die de desinformatie ontdekten, eisten dat de prijs hem zou worden afgenomen. Toch ging zijn artikel de wereld rond. Hoe kon desinformatie zich toch verspreiden? Een deel van het antwoord komt van Merlino.Hoe de VS en NATO de oorlog tegen Servië organiseerden en opstookten: Het interview:
J.M. = Jaques Merlino
J.H. = James Harff ..........................................................
"J.M.: Mister Harff, welke middelen stonden tot uw beschikking; van welke methoden bediende u zich?
J.H.: Dat is heel eenvoudig. Onze hulpmiddelen bestaan eigenlijk uit niets anders dan een kaartsysteem, een computer en een fax. In het kaartsysteem zijn de namen opgeslagen van honderden journalisten, politici, vertegenwoordigers van humanitaire organisaties en academici. Met de computer kunnen we deze databank koppelen aan aktuele thema's, om zo op effectieve wijze de juiste personen aan te spreken waar we op een bepaald moment informatie van willen krijgen….Zo kunnen we in een paar minuten alle personen waarvan we vermoeden dat ze reageren zullen van de precieze informatie voorzien. Ons werk bestaat hieruit diverse informatiebronnen te kanaliseren en daarna zo snel mogelijk te verspreidden, daarbij opvattingen die met het thema overeenkomen als eerste openbaar te maken. Snelheid is hier een eerste vereiste. Wanneer wij een informatiebron achten juist te zijn, is het voor ons de opgave deze mening in de wereldopinie als de gangbare mening te verankeren. Vanaf dat moment is het duidelijk dat alleen datgene telt wat in het begin als standpunt werd ingenomen. Opdat we niet vergeten.                                                                                                                       HET IS ONS GELUKT en wel tussen 2 en 5 augustus 1992 toen de New Yorkse krant "Newsday" met berichten kwam over Servische concentratiekampen. Trefwoorden hierbij waren "dodenkamp" "gulag" en "dodenkamp van de Serven" (deze berichten werden later door de Duitse journalist Thomas Deichmann ontmaskerd Anm. d. Hrsg.).
We stelden voor een aankondiging te plaatsen in "the New York Times" en bij de Verenigde Naties protest aan te tekenen. Dat werkte voortreffelijk, in een handomdraai konden we de Serviërs in de wereldopinie neerzetten naast de nazi's, opeens hebben we nu een eenvoudige geschiedenis van goeden (moslims) en kwaden (Serviërs).
Het appelleren aan emoties in de berichtgeving is zo sterk dat niemand het zich meer kan permiteren er een afwijkende mening op na te houden. Dat was echt een schot in de roos.
J.M. Maar u bent zich er toch wel van bewust dat u hierin een grote verantwoordelijkheid draagt?
J.H. We worden er niet voor betaald om te moraliseren. En zelfs wanneer het daarom zou gaan hebben we een zuiver geweten. Als u zou willen bewijzen dat de Serviers slachtoffer zijn, probeert u het dan, u zult merken dat u daarin dan helemaal alleen staat.De succesvolle demonisering van de Serviërs, waardoor ze grotendeels verantwoordelijk is voor de Joegoslavische oorlogen, en als uniek en genocidale moordenaars, was een van de grote propaganda triomfen van ons tijdperk.Sommige lezers zijn als schapen en geloven alles wat ze horen op de media.   http://whatreallyhappened.com/RANCHO/LIE/BOSNIA_PHOTO/bosnia.html#interview                                                http://www.groene.nl/1997/18/de-nieuwe-censor-als-deze-trend-doorzet-beleven-we-het-einde-van-de-journalistiek                                                                                                                                                                               http://www.archiefsolidair.org/solidair/n0499/kosovo.htm                                          http://landdestroyer.blogspot.com/2011/02/cia-coup-college.html          http://whatreallyhappened.com/RANCHO/LIE/BOSNIA_PHOTO/bosnia.html                                         ........The Balkans Chronicles -archives-http://szrzlj3.blogspot.com/2012/05/balkans-chron.html