Wednesday, October 20, 2010

Ratko Mladic,de Servische Napoleon

 Ratko MladićMladic deelt drinken uit aan moslimvrouwen in Potocari/Srebrenica, op 13 juli 1995. Mladic verdient respect dat hij itt de moslim troepen de Bosnische vrouwen en kinderen spaarde,in vrijheid,terwijl de Servische  burgers,ook kinderen, vrouwen ;rond Srebrenica werden gedood/1300!!/ door monster Naser Oric en jihadstrijders.Raar,maar oorlogsmisdadigers doen  niet zulke dingen,toch?Voor meer dan duizend Servische dorpelingen kwam generaal Mladic te laat: Pas op, gruwelijke foto's: http://www.israpundit.com/2008/?p=232...........................................................................Het tribunaal in het leven is geroepen om de oorlogsmisdaden van de NAVO te verhullen. Ieder volk dat in een staat van zichzelf denkt een minderheid te zijn en zich met on-democratische methodes afscheidt, creëert in het gebied dat het opeist weer een nieuwe minderheid. (Zie Bosnie, zie Kosovo. Etc.) Zou die nieuwe minderheid dan daarna van deze afscheidingsbeweging ook het recht krijgen om zich af te scheiden?Ik denk het niet. Afscheiden betekent dus altijd nieuw onrecht. Daarom zijn afscheidingsbewegingen ondemocratisch en dus misdadig.                                                                                                                                  

ELKE OORLOG BEGINT MET EEN MEDIA-LEUGEN!

De erkenning leidde tot de oorlog in Bosnie.Lord Carrington, toenmalig Europees bemiddelaar: ‘de politiek van de erkenning was een tragische vergissing.’/september 1992/. Begin 1992 verklaart Izetbegovic zelfs openlijk dat  hij de vrede zal opofferen voor een soeverein Bosnië.De provincie Bosnië verklaarde zich, met steun uit het Westen, onafhankelijk na een referendum dat door het Servische bevolkingsdeel werd geboycot. Door dit laatste feit was de uitslag wettig ongeldig: over fundamentele grondwetswijzigingen (dus bij uitstek over een onafhankelijkheidsverklaring) moest er een meerderheid zijn in elk van de etnische groepen. De VN-lidstaat Joegoslavië zat toen met een situatie zoals Spanje in Baskenland, Indonesië in Aceh, India in Kasjmir, enz. In een interview met De Standaard in 1995 verklaarde Karadjic:Ik ben helemaal niet zo gek op politiek. Ik was een erg gelukkig man voor ik in de politiek kwam. Het waren mijn vrienden die mij in de politiek duwden. Voor de oorlog was ik nooit lid van een politieke organisatie. Tot een maand voor de oorlog was ik gewoon arts. Ik verdiende goed. Hoe kunnen ze mij als een oorlogsmisdadiger etiketteren? Voor welke misdaad? Voor het beschermen van mijn volk? Wat is daar fout aan?Wanneer is het doden van gewapende soldaten in een oorlog "genocide"? Ik vocht tegen de islamitische fanatici en niet tegen de moslims volk.In elke oorlog vallen onschuldige slachtoffers. Maar als we daarvan moeten uitgaan, dan kan een land zichzelf nimmer meer verdedigen.In Bosnie vocht iedereen tegen en met elkaar, de Serviers tegen de moslims en Kroaten, en met Kroaten tegen moslims en met moslim tegen Kroaten, en omgekeerd geldt dit ook voor de Kroaten en de moslims. En de moslims vochten ook nog eens tegen elkaar (Cazinska-Krajina versus Sarajevo).Heeft de iemand ooit de Islam-declaratie van Izetbegovic gelezen? Hierin pleitte hij voor de vestiging van een fundamentalistische moslimstaat in Bosnië.Het uitroepen van de onafhankelijkheid van Bosnië op 5 april 1992, door moslimpresident Alia Izetbegovic is volgens Karadjic het startschot voor de jihad. En dus het startschot voor de Servische 'verdediging'.Zowel in Bosnië als in Kroatië hebben de Serviërs alle redenen om een herhaling van de geschiedenis te vrezen. Vijftig jaar eerder had Hitler Bosnië aan het fascistische Kroatië ‘geschonken’. Bosnische moslimbataljons zouden de 13e Waffen SS Division Handchar gaan vormen en uitmunten door hun monsterlijke wreedheid jegens de Servische bevolking. Betekenisvol symbool: het huidige Izetbegovic-regime gaf dezelfde naam ‘Handchar’ (betekent mes om de keel over te snijden) aan een van zijn moslimbrigades, opgeleid door Amerikaanse en Iraanse instructeurs. Izetbegovic bewapende zich al zes maanden vóór de oorlog...Een van de eerste wapenleveringen aan de autoriteiten van Sarajevo zou plaats gehad hebben op 7 oktober 1991, een half jaar voor de oorlog dus.Een DC-9 uit Oostenrijk ontscheepte er een grote hoeveelheid automatische geweren van het type Heckler die bestemd waren voor het ministerie van Binnenlandse Zaken. In de zomer van 1992 werd meer dan driehonderdduizend dollar gestort bij een Duits bankfiliaal in Frankfort: voor wapenbestellingen.In 1992 is er sprake van verschillende wapenleveringen, met Iraanse Boeings 747 via Slovenië, Kroatië of rechtstreeks naar Sarajevo.’De stad Sarajevo was veeleer een verdeelde stad, zoals de Libanese hoofdstad Beiroet en de Serviërs waren ook omsingeld.Sarajevo was nooit helemaal bezet: eenheden (van de moslimstrijdkrachten, red.) konden komen en gaan zoals ze wilden en humanitaire hulp werd niet tegengehouden.Islamitische autoriteiten geblokkeerd altijd poging van de VN om duizenden islamitische vluchtelingen te evacueren uit de belegerde stad.Weinigen vroegen en vragen zich af hoe het toch kon zijn dat er een tunnel was van de stad naar moslimgebied daarbuiten maar dat de vrouwen, kinderen en bejaarden van de stad niet werden geevacueerd en de regering Izetbegovic alle resterende bewoners verbood om de stad Sarajevo te verlaten.En waarom wordt dit allemaal jarenlang angstvallig doodgezwegen?Ouderen, zieken en kinderen bleven in de stad als 'propagandawapen', om 'het medelijden van de wereld op te wekken, om de Verenigde Staten en NAVO de oorlog in te trekken'. Het aantal Serviers in Sarajevo vermoord tijdens de oorlog door moslim leger, politie en criminelen, ten minste in de vele honderden en waarschijnlijk in de lage duizenden.'Srebrenica' was volledig de schuld van haar inwoners, die plunderend en moordend de dorpen in de omgeving afgingen tot de Serviers het zat waren en wraak namen. En wraak in Joegoslavie is altijd meedogenloos. Een helaas onderbelicht gedeelte van de gebeurtenissen aldaar.De beschuldiging van een genocide in Srebrenica werd gebruikt door de regering Clinton om later militair ingrijpen te rechtvaardigen/bombardementen op Servië/,en om de aandacht afleiden van de activiteiten in de Kroatische Krajina regio [ de grootste etnische zuivering /genocide/ in Europa na WO2], georganiseerd door VS.http://sz2604-max.blogspot.com/2011/06/srebrenica-mythe.htmlNiemand ontkent dat er individuele misdaden op de Servische zijde. Toch kan niemand geloofwaardig beweren dat deze misdaden waren een gevolg van de Servische leiders het beleid.Slobodan Milosovic is niet voor niets vermoord! Er viel niets te bewijzen!Zijn de bombardementen op Belgrado door de NAVO geen misdrijf?De berichtgeving over de oorlog is zodanig gemanipuleerd dat in het Westen niet anders dan haat jegens de Serviërs kon ontstaan.James Harff directeur van het ‘Ruder Finn Global Public Affairs’ geeft onomwonden toe dat zijn bureau verantwoordelijk is voor vele misleidingen en glasharde leugens[Balkan oorlog] om de publieke opinie te manipuleren, En daar is ie nog hartstikke trots op ook!James Harff :als u zou willen bewijzen dat de Serviers slachtoffer zijn, probeert u het dan, u zult merken dat u daarin dan helemaal alleen staat. Ook al werd de propaganda later tegengesproken, het beeld dat de meest efficiënte propagandadiensten ophingen, bleef tot vandaag hangen.http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=13130Voor  Servische volk is Mladic een oorlogsheld die het Servische volk beschermde tijdens de Bosnië-oorlog (1992-1995).Mladic heeft zich verzet tegen de islamtische wandaden in zijn land. Helaas stonden westerse politici aan de kant van de oprukkende islam (Arabisch oliegeld begint steeds zwaarder door te wegen) en is Servische gestolen Kosovo inmiddels veroverd door de imperialistische islam en gezuiverd van ongelovigen."Hij had natuurlijk geen compleet overzicht van individuen en losse militiegroepen in een chaotisch Bosnie die misdaden pleegden.Hij disclipineerde persoonlijk soldaten die huizen plunderden.Serviers die misdaden pleegden werden door hem gestraft. Duizenden  aanhangers reisden met bussen naar Kalinovik, in de omgeving waarvan Mladic opgroeide.Boven de hoofdstraat van het stadje hing een groot spandoek met de tekst 'Welkom in Mladic-stad'."Jullie hebben de adelaar weggenomen, maar het nest blijft", luidde de tekst op een spandoek. Mladic  wordt nu beschouwd als oorlogsmisdadiger. Terwijl Churchill/de bombardementen op Dresden,vol vluchtelingen zat/minstens 60000 / wordt gezien als grootste Brit aller tijden. Maar ja, de winnaars schrijven nu eenmaal de geschiedenis.“Servische gestolen Kosovo is inmiddels geïslamiseerd en ontdaan van ongelovigen, met steun van het Westen.” Whose next? http://www.balkanstudies.org/articles/dna-testing-and-srebrenica-lobby ..............................................................................................                                                                                                                                           Een Franse UN officier (KDZ185) getuigde ten gunste van Radovan Karadzic. Hij stemde in met de verklaring van Karadzic, dat de aanslag op een markt in Sarajevo (Markale) in elkaar gezet was door de Bosnische moslims. Die aanslag werd vervolgens in de schoenen van de Serviërs gelegd. Naar aanleiding daarvan werden de Bosnische Serviërs door de NAVO gebombardeerd.
Republican Policy Comittee of US Senate give good description about these self-inflicted atrocities as follows:


Almost since the beginning of the Bosnian war in the spring of 1992, there have been persistent reports -- readily found in the European media but little reported in the United States -- that civilian deaths in Muslim-held Sarajevo attributed to the Bosnian Serb Army were in some cases actually inflicted by operatives of the Izetbegovic regime in an (ultimately successful) effort to secure American intervention on Sarajevo's behalf. These allegations include instances of sniping at civilians as well as three major explosions, attributed to Serbian mortar fire, that claimed the lives of dozens of people and, in each case, resulted in the international community's taking measures against the Muslims' Serb enemies. (The three explosions were: (1) the May 27, 1992, "breadline massacre," which was reported to have killed 16 people and which resulted in economic sanctions on the Bosnian Serbs and rump Yugoslavia; (2) the February 5, 1994, Markale "market massacre," killing 68 and resulting in selective NATO air strikes and an ultimatum to the Serbs to withdraw their heavy weapons from the area near Sarajevo; and (3) the August 28, 1995 "second market massacre," killing 37 and resulting in large-scale NATO air strikes, eventually leading to the Dayton agreement and the deployment of IFOR.)                            .........................................................................................

De VS en Europa hadden 'slachtoffers' nodig om hun oorlog te voeren! 
http://www.groene.nl/1997/18/de-nieuwe-censor-als-deze-trend-doorzet-beleven-we-het-einde-van-de-journalistiek
Bernard Kouchner is vandaag Frans minister van Buitenlandse Zaken maar was van 1999 tot 2001 missiehoofd en Speciaal Gezant van de Secretaris-Generaal van de VN in Kosovo. In zijn boek verhaalt hij over zijn bezoek van 2 december 2003 samen met Richard Holbrooke, de Amerikaanse diplomaat, aan het sterfbed van Alija Izetbegovic, de president van Bosnië.“Het was een moment van genade”, zo vertelt Kouchner. “Wij hadden het geluk ons te mogen onderhouden met de grootste vertegenwoordiger van de verlichte islam.Zij bespraken ook de oorlog in Bosnië en vroegen hem: “Was het niet nodig humanitaire hulp te bieden aan Sarajevo? U hebt zelf een aantal dagen de brug gestopt. Dacht u dat deze hulp een steun was voor de Serviërs en een blanco cheque voor hun bombardementen?” “Nee”, antwoordde de president. “Ik heb mij vergist. Je moet altijd proberen mensen te helpen maar de geallieerden waren niet bereid op dat ogenblik tussen te komen. Ik heb dan ook getracht het Westen hiertoe te dwingen.” “Herinnert u zich het bezoek van president Mitterrand?” vroeg Kouchner hem. “Tijdens een onderhoud met hem hebt u over uitroeiingkampen gesproken in Bosnië. U hebt het ook voor de journalisten herhaald. Dit maakte grote emoties in de wereld los. François Mitterrand zond mij naar Omarska en andere gevangenissen. Het waren verschrikkelijke plaatsen maar niemand werd er uitgeroeid. Wist u dat?” “Ja”, antwoordde de president, “maar ik dacht dat mijn verklaringen en onthullingen de bombardementen op de Serviërs zou versnellen. Ik heb de reactie van onder andere de Fransen gezien en ik heb mij vergist.” Holbrooke vroeg hem of hij in Helsinki niet had begrepen dat president Bush senior niet zou reageren. “Ja”, antwoordde de president, “maar alle beweringen waren onjuist. Er waren geen uitroeiingkampen, hoe sinister deze gevangenissen ook waren.De memoires van Kouchner zijn enorm belangrijk. Izetbegovic geeft zonder meer toe dat hij heeft gelogen hoewel hij de tragische gevolgen van zijn leugens kende. Hij geeft toe dat hij de luchtbrug heeft opgeschort, hoewel die noodzakelijk was voor het overleven van de inwoners van Sarajevo, en dat hij uiteindelijk de bevolking heeft uitgehongerd. De reden waarom is al even erg, namelijk om het Westen tot interventie te dwingen. Zijn tweede bekentenis gaat over de Servische uitroeiingkampen. Door de Serviërs hiervan te beschuldigen, hoopte hij dat het Westen zou interveniëren en de Serviërs bombarderen.
 
Cocentratiekamp of opvangkamp……                                                                                                                                                                                               
IS DIT EEN OORLOGSMISDADIGER?                                                                                                                                                                                                      http://www.globalresearch.ca/articles/CHO110A.htmlEind 1999 raakte ook bekend dat de Bosnische regering in 1993 een paspoort uitgaf op naam van Bin Laden Het werd op de ambassade in Wenen opgehaald door een hoge medewerker van hem.http://www.scribd.com/doc/55478951/Osama-Bin-Laden-secretly-in-Austria                                                                                             http://www.afvn.nl/2007_4/afpag_3_17.htm                                                                                                                     http://www.parstimes.com/history/iran_bosnia.html                                                                            http://www.balkanstudies.org/articles/jihadist-green-corridor-balkans                                                                                                 http://www.historycommons.org/timeline.jsp?complete_911_timeline_al_qaeda_by_region=balkans&timeline=complete_911_timeline                                                                   http://www.zcommunications.org/the-politics-of-the-srebrenica-massacre-by-edward-herman         http://www.vho.org/tr/2004/2/Copley217f.html                                                           http://www.freerepublic.com/focus/f-news/986581/posts  ........The Balkans Chronicles -archives-http://szrzlj3.blogspot.com/2012/05/balkans-chron.html


                                                                      

.  Protesten in Servië tegen de arrestatie van Mladic,maar ook in Bosnië,dorp Pale,bij Sarajevo:http://www.youtube.com/watch?v=VT8qk...eature=relatedSERBIA-WARCRIMES-BOSNIA-MLADIC-PROTESTSupporters of the Serbian Radical Party wave their flags during a protest against the arrest of Bosnian Serb wartime general Ratko Mladic in Belgrade May 29.