Tuesday, April 20, 2010

Er was nooit een Palestijnse staat

 Het conflict in het Midden-Oosten staat bekend om zijn vele mythen. Daarom is goede voorlichting van belang. Een van de mythe is dat velen menen dat Palestijnen een eigen staat hadden die door de Joden is ingepikt.De Joden vestigden zich in 1300 voor het begin van de gewone jaartelling in het Land Israel.De eerste koning was Saul. Deze werd later opgevolgd door koning David en vervolgens diens zoon koning Salomo. Na koning Salomo werd de natie opgesplitst in het noordelijke koninkrijk Israel, dat bleef bestaan tot 722 voor het begin van de gewone jaartelling, en het zuidelijk koninkrijk Judea, dat bleef bestaan tot 586 voor het begin van de gewone jaartelling. Daarna waren er nog korte perioden van Joodse soevereiniteit tot het jaar 135 van de gewone jaartelling.Dit impliceert dat Joodse onafhankelijkheid langer dan 400 jaar duurde. Als er geen buitenlandse overheersing was dan zou Israël 3000 jaar bestaan.  Een Palestijns volk heeft nooit bestaan.Degenen die zich nu 'Palestijnen' noemen, zijn altijd gewoon Islamitische Arabieren geweest die de Bijbelse Joods/Israëlische geschiedenis en Gods landbloften aan hen, hebben willen uitwissen. Daarom staan nu op de (tafelberg) -tempelberg die 2 afschuwelijke, afgodische moslim tempels; de gouden Rotskoepel en de El-Aqsa moskee, waar oorspronkelijk de Joodse tempel van koning Salamo en de tempel ten tijde van koning Herodes hebben gestaan. Ook dit wordt door de moslims ontkend!De naam Palestina betekent letterlijk 'het land der Filistijnen.' De Oude Grieken duidden de naam Palestina als kuststreek aan, waar de Filistijnen in de Bijbelse dagen woonden.……………………… De hele regio- door de Britten het mandaadgebied Palestina genoemd- bestond eeuwenlang uit niets anders dan woestijn en uitgestrekte moerasgebieden,maar dat betekent echter niet dat er niet altijd een sterke joodse aanwezigheid was in dit gebied. In de stad Jeruzalem was in het jaar 1854 2/3 van de bevolking joods. In 1906 telde Jeruzalem ca 60.000 inwoners, waaronder 7000 moslims, 13.000 christenen en 40.000 Joden.Jeruzalem was nooit de hoofdstad van een andere staat dan Israel en al helemaal niet van een staat/Palestina/ die nooit heeft bestaan. 'Palestina' was oorspronkelijk een buiten-lands koloniaal concept, uitgevonden door de Romeinen die het Joodse volk afslachtten, verbanden en in slavernij voerden. 'Palestina' is daarom geen authentieke Arabische identiteit.'Hoe was de situatie voor de Israelische 'bezetting'? Was er toen geen sprake van Jordaans (op de Westoever) en Egyptisch (in Gaza) bestuur? En daarvoor? Waren toen niet de Britten die het Mandaat over Palestina gebied hadden? En voor de komst van de Britten? Was er toen niet het Ottomaanse Rijk? En zo kunnen we verder teruggaan in de tijd waarin Palestina gebied constant door vreemde overheersers werd bestuurd. Nergens blijkt dat wat we nu de 'Palestijnen' noemen, deze ooit een zelfstandige staat hebben gehad.Toen Jordanie en Israel nog Transjordanie [Palestina] genoemd werd omstreeks 1920, hadden de Joden die er al in grote getalen woonde, een krant die de 'Palestina Post' heette. De Joden die er woonden werden dan ook Palestijnen genoemd. Afgezien van de seculiere Israelieten en Arabieren, is een Jood altijd Joods gelovig, en een Arabier is altijd Islamitisch/moslim, tenzij hij van geloof veranderd en zich aanpast aan deze of gene levensstijl en/of cultuur.De term ‘het Palestijnse volk’ duikt voor het eerst op in 1964.De advocaat Ahmed Sjoekeiri, voormalig ambassadeur van Saoedi-Arabië bij de Verenigde Naties, werd de eerste leider van de PLO. Vanaf dat moment was er voor het eerst sprake van een soort ‘Palestijnse’ Nationale Identiteit. Daarvoor was er geen serieuze beweging geweest die streefde naar een ‘Palestijns’ thuisland.Toen was er geen enkele Joodse ‘nederzetting’ in deze gebieden, noch was er sprake van enige Joodse ‘bezetting’. Gedurende de 19 jaar dat Samaria en Judea, inclusief Jeruzalem door Jordanië was bezet en Gaza door Egypte, sprak niemand over een Palestijnse staat, noch de Arabische wereld, noch de Verenigde Naties. Niemand vroeg aan Jordanië en Egypte de gebieden aan de ‘Palestijnen’ over te dragen. Niemand had toentertijd ooit van een Palestijns volk gehoord. Dat bestond gewoonweg niet!De meeste leiders van de PLO waren afkomstig uit de regio; Arafat was bijvoorbeeld een Egyptenaar, Faizal Husseini (rechterhand van Arafat) kwam uit Irak. De grootste fout is daarom geweest dat deze mensen erkend werden als de vertegenwoordigers van de lokale Arabische bevolking.Allemaal import dus, afgezien van de paar moslims, die daar als rondzwervende bedoeienen aanwezig waren.Mahmud Al-Zahar, een van de leiders van de terreurgroep Hamas heeft openlijk toegegeven dat het idee van een historische ‘Palestijnse natie’ slechts een propagandastunt is van allen die tegen de wedergeboorte van Israel zijn. Dat zei hij in een interview met het tijdschrift ‘The Economist’.Het Palestijnse volk bestaat niet. De oprichting van een Palestijnse staat is slechts een middel ter voortzetting van onze strijd tegen de staat Israël voor onze Arabische eenheid. In werkelijkheid is er heden geen verschil tussen Jordaniërs, Palestijnen, Syriërs en Libanezen. Alleen om politieke en tactische redenen spreken we heden over htr bestaan van een Palestijns volk, daar de nationale Arabische belangen vereisen dat we het bestaan poneren van een afzonderlijk "Palestijns volk" om het Zionisme tegen te gaan.Sheikh professor Adbul Hadi Palazzi is de leider van de Italiaanse Moslimgemeenschap en verklaarde tijdens zijn bezoek aan Jeruzalem dat de Joden recht hebben op heel Israel, en de Palestijnen er niet alleen niets te zoeken hebben, maar als volk zelfs niet eens bestaan.Joseph Farah, een Amerikaan van Arabische afkomst en Midden-Oosten deskundige, op 25 april 2002 in een interview:Er bestaat niet zoiets als een Palestijns volk.. Er heeft in de hele geschiedenis nooit een Palestijns volk bestaan. Er is een entiteit gecreeerd, die helemaal niet bestond. Er bestaat geen Palestijnse taal, geen Palestijnse cultuur en er is nooit sprake geweest van een land dat bestuurd werd door Palestijnen. Wat men heden ten dage het Palestijnse volk noemt is niets anders dan een verzameling Arabieren uit verschillende Arabische landen. Ze spreken net als de 300 miljoen andere Arabieren dezelfde taal en prevelen allemaal vijf keer per dag: “Allahu akbar”- Allah is groter dan de God van Israel. Zij noemden zich nooit ‘Palestijnen’. Er is niets dat hen doet verschillen van de Arabische bevolking in bijvoorbeeld Jordanie, Egypte, Irak of een ander Arabisch land".Dit conflict NIET over territorium gaat, maar over redeloze jodenhaat.Hoe kan Israel ooit vrede sluiten met een vijand, die kinderen al van jongs af aan leert dat het vermoorden van Joden de garantie is om toegelaten te worden tot het paradijs?Golda Meir zei: Vrede zal er pas komen wanneer de Arabieren meer van hun kinderen gaan houden dan zij de onze haten.   http://www.franklinterhorst.nl/Palestijnse                                               http://media0.terrorismawareness.org/files/What-Really-Happened.swf                                              Er is al sinds 1946 een onafhankelijke Palestijnse staat, en dat is het koninkrijk Jordanie en de Arabieren hebben dat herhaaldelijk zelf gezegd: “Wij zijn de regering van Palestina, het leger van Palestina en de vluchtelingen van Palestina.” Minister President van Jordanie, Hazza’ al-Majali, 23 augusus 1959 “Palestina en Transjordanie zij een.” Koning Abdullah, bijeenkomst Arabische Liga in Cairo, 12 april 1948 “Jordanië is niet zomaar een Arabische staat met betrekking tot Palestina, maar eerder is Jordanië Palestina en Palestina is Jordanië in termen van het grondgebied, nationale identiteit, lijden, hoop en aspiraties.” Minister van Landbouw van Jordaanië, 24 september 1980 “De waarheid is dat Jordanie Palestina is en Palestina Jordanie.” Koning Hoessein, 1981 Pas nadat Jordanie duizenden Palestijnen had vermoord / “Zwarte September”/ ,werd Israel opeens het enige historische thuisland van de Palestijnen.

foto..............                                    Toen de staat Israël werd opgericht oefenden het Pentagon en de CIA zware druk uit op Israëls eerste premier David Ben Gurion om geen onafhankelijke staat uit te roepen, maar om ‘Palestina’ onder het mandaat van de VN te brengen. Amerika heeft Israël toen op geen enkele manier geholpen om zichzelf te kunnen verdedigen. Het land stelde zelfs op 5 december 1947 een wapenembargo in tegen Israël die twintig jaar zou duren. 
 Een Israëlische militair plaatste gisteren een vlaggetje op het graf van een Joodse soldaat die sneuvelde tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog van 1948. Trots en zorg bij viering 60 jaar Israël..................................................                                                                                                               Israël kan trots zijn. Het doet het relatief goed op het gebied van wetenschap, technologie, democratie, migratiepolitiek, ondernemerschap, de beurs, het leger etc. Op sommige gebieden staat ze aan de top van de wereld. En dat voor een klein land, met maar weinig inwoners.
-Israël heeft de hoogste aantal afgestudeerden per hoofd van de bevolking in de wereld.
-Israël is de enige liberale democratie in het Midden Oosten.
-Golda Meir was in 1969 's werelds eerste gekozen vrouwelijk premier in de moderne tijd.
-Israël heeft meer musea per hoofd van de bevolking dan enig ander land.
-Israël heeft het grootste aantal wetenschappers en technici op de arbeidsmarkt, met 145 per 10.000 inwoners, vergeleken met de VS 85, Japan 70, en Duitsland minder dan 60,enz..............In geen enkel Arabisch land hebben Palestijnen het beter dan de Palestijnen in Israel.                                                   Israel van een stukje woestijn dat niemand wilde hebben in een modern, welvarend land is veranderd:

Welkom op Israël - Video
Miniatuur08:26Waarom de Palestijnen deze video wilen verwijderen