Tuesday, January 3, 2017

OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!


....

 .............................................https://zlj13051967.files.wordpress.com/2013/09/zombie-apocalypse-is-possible-1.jpg?w=788&h=546Na het nazisme en communisme is de ISLAM de derde totalitaire ideologie die ons bedreigt.Voor de Islam(de meest intolerante cultuur op aarde) is de hele wereld wakf, gebied van Allah(’De heerschappij is alleen voor Allah.'-Koran:12:40).En alle landen en gebieden die nog niet door uitsluitend de Islam worden overheerst(Dar al-Islam), worden automatisch als oorlogsgebied beschouwd(Dar al-Harb), dat moet worden veroverd/onderworpen(’Allah duldt niemand in het delen van zijn heerschappij'-Koran:18:26)…Eerste 500 jaar, na het ontstaan van de Islam, een constante dreiging uitgegaan van deze nieuwe politieke religie/ideologie en gaandeweg alle christelijke, joodse en traditionele gemeenschappen van het Midden Oosten, Arabië en Noord Afrika(een belangrijk bolwerk van de Christenheid), door middel van islamitische Jihad veroverd is!In 711 staken de moslims de Straat van Gibraltar over. In 732 werd de uitbreiding in Europa gestopt door de nederlaag bij Poitiers. In Azië vonden in die jaren uitbreidingen plaats naar Turkestan en Noord-India.De historie van de Islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, verkrachting en plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers,in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de politieke Islam...

Het Christendom heeft in minder dan vier eeuwen het Romeinse rijk voor zich weten te winnen. Dat is van onder op gebeurd, zonder dwang of geweld, zonder overheidsingrijpen of -steun.De Kruistochten(waren niet in de geest van hun leider Jezus Christus) waren geen agressieve oorlogen om het Midden-Oosten en Turkije te koloniseren.De Kruistochten(na ruim 4 eeuwen van nederlaag op nederlaag, eindelijk terugsloegen) waren verdedigingsoorlogen om te behouden wat van ons was.De Islam en het Christendom verschillen als dag en nacht van elkaar! Het zijn twee totaal verschillende werelden.De verschillen tussen Jezus en Mohammed zijn zo groot, dat je ze onmogelijk beiden als ware profeet kunt zien.Mohammed beveelt zijn gelovigen om ongelovigen met een fysiek zwaard te doden, terwijl Jezus Petrus opdraagt zijn zwaard weg te doen. Dit leert de huidige christenen dat het woord van de ware God niet door geweld mag worden verspreid... De helft tot twee derde van de christenen in het Midden-Oosten zijn in de vorige eeuw gevlucht of vermoord. Minder dan vijf procent van de totale bevolking noemt zich vandaag de dag christen; de enige reden dat dit aantal niet nóg sneller daalt, is de grote groep koptische christenen in Egypte, die tot nu toe vastbesloten zijn hun land ondanks de vervolging niet te verlaten.Het Christendom in Irak dreigt te verdwijnen.Vanwege de onderdrukking vertrekken christenen massaal uit het land en uit Syrië ook.Vandaag is er maar één land in het Midden-Oosten waar het aantal christenen toeneemt: Israël. Deze staat is het enige land in het Midden-Oosten waar Joden en christenen vrij zijn om hun godsdienst uit te oefenen, zonder vermoord te worden.SHARIA verdrijft christenen niet alleen uit het Midden-Oosten, maar ook uit delen van Afrika en uit andere delen van de wereld. In Europa wordt iedereen die de opkomst van de politieke Islam verbindt aan de toenemende christenvervolging weggezet als racist...


ISLAM:Geloven in de Islam, is het geloof te hebben dat de hele wereld veroverd en onderworpen moet worden. En om een echte moslim te zijn, moet men zich geroepen voelen om te helpen bij de wereldwijde verovering, of dat nu is door het verstrekken van geld en middelen aan de jihadisten of om zelf jihadist te zijn....Islam is een religieuze-politieke-culturele ideologie/maatschappelijke orde, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Minstens 75% van de Sira (het leven van Mohammed) gaat over de Jihad. Ongeveer 67% van de Koran, geschreven in Mekka, gaat over de ongelovigen of de politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Ongeveer 20% van Bukhari’s Hadith gaat over de jihad en de politiek. De religie vormt het kleinste deel van de islamitische stichtingsteksten.En deze kleinste godsdienstige elementen in de Islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen...Als de meest vooraanstaande imams, mullahs en sheiks uit alle windstreken van Dar ul Islam ZELF onderstrepen dat de Islam VEEL MEER is dan een RELIGIE, met name een MANIER VAN LEVEN (lees ideologie), wie zijn wij dan om dat allemaal in twijfel te trekken?...De Islam en het Christendom verschillen als dag en nacht van elkaar!Het zijn twee totaal verschillende werelden.Het Christendom heeft in minder dan vier eeuwen het Romeinse rijk voor zich weten te winnen. Dat is van onder op gebeurd, zonder dwang of geweld, zonder overheidsingrijpen of -steun.De kruistochten waren geen agressieve oorlogen om het Midden-Oosten en Turkije te koloniseren. De kruistochten waren verdedigingsoorlogen om te behouden wat van ons was en was het niet de bedoeling om moslims te bekeren...

DE KORAN: In talloze passages lijkt de Koran eerder op het reglement voor de krijgstucht van een oorlogvoerende natie, dan op een religieus boek. De talloze letterlijke oproepen in de Koran tot intolerantie of geweld tegen de ongelovigen/niet-moslims/, zijn niet plaats- en tijdsgebonden maar onbegrensd in ruimte en tijd, universeel.Een Koranvers zoals ‘doodt hen waar ge ze ook maar kunt vinden’ (Koran 2:191, 4:89 en 4:91) is typerend...”Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)… ”Het vechten is voor u voorgeschreven.” (Koran 2:216)…”En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)…”Voor oorlog tegen hen, totdat er geen verzoeking meer is en de godsdienst geheel aan Allah toebehoort.”(Koran 8, 39)...”O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden.Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”(Koran 5: 54)....”God heeft van joden apen, zwijnen en duivelsdienaren gemaakt.”(Koran 5:60.) ...”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn doof, stom en blind.”(Koran 2:171.) ...”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101.) ..”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…”De erfenis van een vrouw is de helft van die van een man.” (Koran 4, 176).... ”De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid.” (Koran 4, 34).... Overspel wordt volgens de Sharia op veel plaatsen gestraft met steniging...En afvallige moslims moeten gedood worden....BRRRRR!!!....

Wanneer we een eenvoudige blik werpen op deze passages uit de Koran, wordt duidelijk hoe gemakkelijk het is voor veel moslims om haat en vijandigheid te voelen jegens joden, christenen en andere niet-moslims....Voor moslims is de autoriteit van de Koran absoluut. Het wordt gezien als het Woord van God.... Beroemde Syrisch-Amerikaanse ex-moslima, schrijft in haar recente boek/ -‘A God Who Hates’-:'Vertel mij nu eens wat de Islam ons leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de Islam gelooft, moet gedood worden. Van jongs af aan worden we (de moslims, red.) gehersenspoeld over onze missie op aarde: vechten voor de Islam. Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden. Ik vind dus niet dat de Islam een geloof is. Het moet ook niet als een geloof behandeld worden, het is een politieke ideologie, die haat verkondigt.De mensheid wordt op dit moment geconfronteerd met een probleem, eigenlijk een crisis: de Islam. En niet met het judaïsme of christendom.'....In vergelijking met de Koran wordt vaak tegengeworpen dat ook de Bijbel intolerant is en met een zekere regelmaat terreur beschrijft. Maar dan verwijst men altijd naar het Oude Testament. We moeten hierbij opmerken dat dit woord van God dateert uit de periode voor Jezus Christus.En de Bijbel is niet het letterlijke woord van God,volgens moslims de Koran wel...
 
ISLAMITISCHE TERROR:”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” (Koran 4:76, 60:4)....Feit is en blijft dat de Islam een levensgevaarlijke doctrine is getuige de talloze jihad terreurgroeperingen, die overal ter wereld dood en verderf zaaien.ISIS-jihadisten ware moslims zijn die de voorschriften van de islam nauwgezet volgen en dat de 'haatpredikers' ware moslims zijn die Allahs verlangens goed onder woorden brengen.Uit de Koran blijkt het volgende: ISIS is volledig islamitisch.De Jihad is een plicht en door Allah zijn verschillende manieren aangewezen om in de Jihad te doden en te martelen: kruisigen, met zwaarden houwen op de nekken, onthoofden, afhakken van vingers en ledematen.De Jihad is heilig voor gelovigen en strijders. De Jihad is de kern van de Islam.De profeet heeft gezegd dat gelovigen Jihad voeren met de tong en het zwaard. Maar van de verschillende vormen van Jihad is die met het zwaard de beste, want dan wordt de Islam het best verspreid en kan een islamitische staat worden gecreëerd. De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard. Ook hier volgt IS het geloof op de voet.Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning (cf. Koran 4, vers 95)...IS=Boko Haram=Hezbollah=Hamas= Al Shabab=Taliban=Islam!...Zo’n 80 procent van alle aanslagen wereldwijd, wordt gepleegd door mensen van een islamitische achtergrond...


Europa is regelmatig opgeschrikt door terreuraanslagen. Denk bijvoorbeeld aan de bomaanslagen in Madrid (2004), in Londen (2005) en de aanslag op een Joods museum in Brussel (2014). In 2015 volgden meerdere aanslagen in Parijs. Eerst was er een aanslag op het satirische blad Charlie Hebdo. In hetzelfde jaar volgde een reeks aanslagen in een tijdsbestek van enkele uren middels bomgordels, gijzeling en het gebruik van automatische wapens.Brussel is ook onlangs opgeschrikt door meerdere bomaanslagen op de luchthaven en in de metro. Daarbij zijn zeker 34 mensen om het leven gekomen en 230 gewond geraakt.Hierbij leek het doel van de terroristen zoveel mogelijk burgers te doden en verwonden, en angst te zaaien.In Duitsland zijn er 9 aanslagen in 12 dagen gepleegd, maar Europese politiek blijft islamitische terreurgolf ontkennen.De aanslag in Berlijn doet denken aan de aanslag op de boulevard van Nice op 14 juli. Toen reed een een Tunesiër met een Franse verblijfsvergunning met een vrachtwagen door een menigte heen, die naar vuurwerk aan het kijken was. Hierbij vielen 86 doden...De tactiek is de niet-islamitische meerderheid van de bevolking zo sterk onder druk te zetten en angst in hun harten te zaaien, opdat alle eisen worden ingewilligd...

DE OVERNAME VAN EUROPA, maakt deel uit van de globale strijd(Jihad) van de Islam, om de wereldheerschappij te bereiken.Europa wordt vandaag getroffen door islamisering via een niet-gewelddadige en ‘sluipende’ Jihad(kent vele facetten, waarbij “jihad door het zwaard” er slechts één is en ‘Al–Hijra’/migratie of kolonisatie/ ook een).Anders dan in de achtste en in de zeventiende eeuw wil de Islam Europa dit keer niet veroveren met het kromzwaard, maar deze keer radicale moslims gebruiken het voorbeeld van Al-Hijra – de emigratie van Mohammed en zijn volgelingen naar de stad Medina – als het model voor de vestiging van de islamitische heerschappij over Europa.Koran-4:100:..‘En wie van u emigreert voor de zaak van Allah zal op de wereld veel plaatsen en overvloed vinden. En wie van u als emigrant zijn huis verlaat voor Allah en zijn boodschapper (Mohammed) en hij vindt daarbij de dood, dan ligt zijn beloning al klaar bij Allah.’…Door de massa immigratie, in alle steden van West-Europa er zijn islamitische enclaves ontstaan waarover politie, overheid en justitie hun controle en autoriteit compleet kwijt zijn.De democratische rechtsorde wordt er vervangen door een islamitische rechtsorde, gebaseerd op de sharia.Islamisering(‘stealth jihad’) is een sluipenderwijs proces,waarbij steeds meer facetten van onze samenleving of cultuur worden beïnvloed en gedomineerd door de wetten en gebruiken van de Islam.In Europa hebben we al sharia testamenten, sharia scholen, sharia banken,sharia rechtbanken en sharia wijken.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing: “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone”!Straat voor straat, wijk voor wijk is er een etnische zuivering aan de gang. In Frankrijk bericht de regering nu op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones. Deze moslimenclaves worden door de moslimradicalen beschouwd als de bruggenhoofden voor de verdere islamisering van de stad of een land.De Koran verbiedt alle moslims om zich in niet-islamitische samenlevingen te integreren:soera 5, vers 51:O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, God leidt het overtredende volk niet....Voor Erdogan is“integratie een misdaad tegen de mensheid.”...
Als een reusachtig land als Indonesië, met meer dan 200 miljoen moslims, relatief vreedzaam is veroverd,waarom dan ook niet Europa? Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier in Europa binnen te halen!Kritische stemmen betreffende het multiculturalisme en de Islam worden zoveel mogelijk gesmoord. Elke kritiek ten aanzien van de Islam wordt beschouwd als een uiting van islamofobie, waarbij islamofobie dan geheel ten onrechte wordt gelijkgesteld met racisme(moslims/Islam geen ras zijn)... Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten.Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons in Europa zeker goed gaat uitpakken.Hoezo, zou de Islam in Europa wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereld nergens lukt?Als dit in 57 landen niet gelukt is – geen enkele is een democratie naar Europese normen – waarom dan ineens in Europa wel? Maar,alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.Het is moeilijk een ander toekomst scenario voor te stellen voor West Europa, dan een burgeroorlog of islamisatie...

 ...