Saturday, February 11, 2017

De demografische, culturele en militaire jihad moeten van Europa Eurabia maken!

https://ejbron.files.wordpress.com/2013/05/screenshot_386.png?w=643&h=455Heel de wereld moet onderworpen worden aan Allah. Dat is het kerndoel van deze ideologie(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40)...Alle landen en gebieden die nog niet door uitsluitend de Islam worden overheerst(Dar al-Islam), worden automatisch als oorlogsgebied beschouwd(Dar al-Harb), dat moet worden veroverd/onderworpen(’Allah duldt niemand in het delen van zijn heerschappij’-Koran:18:26)…Vrede met de Islam is onmogelijk totdat ofwel de hele wereld met JIHAD(harde en zachte) tot de Islam is bekeerd, ofwel de islamitische bedreiging volledig is weggevaagd.Geloven in de Islam, is het geloof te hebben dat de hele wereld veroverd en onderworpen moet worden. En om een echte moslim te zijn, moet men zich geroepen voelen om te helpen bij de wereldwijde verovering, of dat nu is door het verstrekken van geld en middelen aan de jihadisten of om zelf jihadist te zijn...

Twee maal trachtte de Islam Europa te veroveren.Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de Islam.Omdat dit met militaire middelen keer op keer mislukte, gooide de Islam het zo’n 50 jaar geleden over een andere boeg, namelijk door middel van miljoenen migranten de Westerse samenleving, stap voor stap van binnenuit te ondermijnen en uiteindelijk over te nemen.Wat ze met de wapens van het verleden niet konden, doen ze vandaag met de geboortegraad en immigratie.Media en politici blijven het maar over vluchtelingen hebben, terwijl het feitelijk over migranten gaat.Vluchtelingen die werkelijk alles hebben verloren, bereiken onze kusten überhaupt niet. Want vluchten kost van oudsher geld, veel geld.In de media worden vaak alle vreemdelingen op één hoop gegooid en wordt er geen onderscheid gemaakt tussen (illegale) migranten en vluchtelingen...Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in West-Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims en duizenden moskeeën! Nederland, dat in de jaren zestig slechts enkele duizenden moslims telde, heeft er thans meer dan een miljoen.De massa-immigratie/Al-Hijra/ altijd al een bewuste strategie van de Islam is geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad. Tientallen landen zijn zo veroverd!Dankzij migratie/Al-Hijra/, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd! Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie/Al-Hijra/.Indien een reusachtig land als Indonesië met meer dan 200 miljoen moslims – het grootste islamitische land in de wereld – relatief vreedzaam veroverd kan worden, waarom dan ook niet Europa?In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen. In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.De snelle toename van de moslimbevolking in de meeste Europese landen is niets meer of niets minder dan de derde islamitische verovering van Europa.De geschiedenis van de islamitische veroveringen vanaf de zevende eeuw vertoont grote gelijkenissen met de groeiende islamitische invloeden binnen het moderne Europa. Langzaamaan verspreidt de Islam zijn macht, zij zal niet stoppen totdat geheel Europa islamitisch is...

Door de massa immigratie,in West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben. “Vermijd vriendschap met joden of christenen. Doet u dit toch dan zal Allah u beschouwen als een van hen” (Koran 5:51)...“Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims”(Koran 4:101.)...“God/Allah/ is de vijand van iedereen die niet moslim is”(Koran2:98)...“Wie vrienden wordt met ongelovigen is God ongehoorzaam”(Koran 5:81.)...”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen! (Koran 60.4)”....Europese volkeren vluchten uit hun wijken en komen er nog meer straten en wijken onder moslim controle.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“.In deze steden, worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen worden bedreigd (en erger) die geen sluier dragen, en bezoeken van ambtenaren, zoals oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid die worden geïnterrumpeerd, “Hoe durf je komen naar een moslim gebied?”In Frankrijk bericht de regering op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones...In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd...

Veel mensen de term islamisering niet helemaal begrijpen.Met islamisering wordt niet alleen de toename van de moslimpopulatie bedoeld.Islamisering is een proces waarbij de religie sluipenderwijs alle aspecten van het leven gaat domineren, waarbij de evolutie steeds meer facetten aan geeft van onze samenleving of cultuur worden beïnvloed en gedomineerd door de wetten en gebruiken van de Islam.In Europa is alles aanwezig: shariatestamenten, shariahypotheken, shariascholen, shariabanken, in het Verenigd Koninkrijk bestaan zelfs 85 shariarechtbanken.Het investeren in gebedshuizen en islamitische onderwijsinstellingen heeft ook te maken met de veroveringsstrategie. Moskeeën zijn er tegenwoordig overal in Nederland/Europa. Vroeger waren zij zeldzaam.Deze gebouwen/ kazernes(zei Erdoğan) worden gebruikt om de Islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan, want men is eerst moslim en dan burger, aldus luidt het credo. In moskeeën het handhaven van de sharia wordt gepromoot.Er bestaat nergens ter wereld een moskee,waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast.Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de sharia wordt afgewezen, dan horen we dat graag. Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee, dan een ideologie, die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds. De moslimbevolking in Europa wordt ook vanuit islamitische staten gestimuleerd om op partijen te stemmen, die de Islam zoveel mogelijk ruimte geven.Het gescheiden zwemmen van mannen en vrouwen, de gescheiden loketten bij gemeentelijke diensten en het halal voedsel voor gedetineerden zijn ook voorbeelden van die islamisering.Vergelijk West-Europa in de jaren 70 met nu.Dan zie je de toegenomen invloed van de Islam overal.En hoe de Schilderswijk er 35 jaar geleden uitzag? Zagen we daar veroveringssymbolen zoals moskeeën, hoofddoekjes, minaretten, islamitische slagerijen, burqa's, islamitische scholen en djellaba's? Neen. En nu?...Het verloopt allemaal volgens islamitisch plan, en iedereen die daar wat van vind en het een gevaar voor Nederland vind moet zijn muil houden en is een racist...

Het grootste probleem in Europa is de islamisering.Je kunt een economische crisis hebben, maar die herstelt wel weer. Het probleem met de islamisering herstelt niet.Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier binnen te halen! Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte Islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Een Europese, verlichte Islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht. Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!...“Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”(Koran 2:85)...Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient.En “een afvallige zal branden in de hel”(Koran2:217)...Als explosieve en noodlottige cocktail van islamisering, massa-immigratie en geweld/aanslagen niet kan gestopt worden, dreigt in Europa een burgeroorlog.De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk.Alle ingrediënten voor een opkomend conflict in Europa zijn aanwezig. Helaas leven wij in een maatschappij waarin we eerst wachten tot het huis goed in brand staat, en dan pas gaan blussen...

De islamisering van de Nederlandse samenleving denken aan de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog.Ook toen waarschuwden mensen voor het gevaar, maar ze werden niet gehoord.Men spreekt over een kleine minderheid (fundamentalisten, wahabisten, salafisten…) maar het is altijd een minderheid die de toon bepaalt. Lenin en de Leninisten waren ook een minderheid. Dat had je ook in nazi-Duitsland. In tijd van de Tweede Wereldoorlog,het waren ook overwegend keurige nette en buitengewoon aardige mensen,net als ‘gematigde’ moslims,die deelden het gedachtegoed van Hitler niet, maar ze deden wel wat hij zei,en 50 miljoen mensen werden vermoord!De meerderheid leunde achterover en liet het allemaal gebeuren.Het is een hard meetbaar feit dat de vredelievende meerderheid, de ‘’zwijgende meerderheid’’ bang is en onbelangrijk.Communistisch Rusland bestond uit Russen die alleen maar in vrede wilden leven, toch waren de Russische communisten verantwoordelijk voor de moord op ongeveer 20 miljoen mensen.De vredelievende meerderheid was irrelevant.China’s gigantische bevolking was ook vredelievend, maar Chinese communisten slaagden erin om het duizelingwekkende aantal van 70 miljoen mensen te vermoorden... 

De moslimwereld bestaat uit twee groepen. 1) De extremisten 2) De zwijgende meerderheid. De zwijgende moslim meerderheid zijn degenen, die in veel opzichten het geweld mogelijk maken.Stilte is een vorm van goedkeuring. Zogenaamde ‘gematigde’ (lees: zwijgende moslims) ‘meerderheid’ dezelfde religieuze ambities en dromen over een wereldwijd kalifaat koesteren, als de zogenaamde ‘radicale’ varianten. En in dat licht zullen zij zich nooit verzetten tegen de zogenaamde ‘extremisten’ als deze de kafirs (niet-moslims) ‘een lesje buigen voor de enige ware religie’, ofwel in hun ogen de Islam, geven en u wel fysiek onderwerpen aan de islamitische regels en wetten.De boodschap van de Koran is duidelijk: met alle middelen proberen om de hele wereldbevolking het islamitisch geloof op te dringen!En zolang er Islam-terrorisme is, zal het Islam-vrees zijn....De enige manier om als gewoon burger nog iets te doen aan de ondergang van Nederland, en om de toekomst van je kinderen te redden, is het stemmen op de PVV…VIDEO:PVV-leider Geert Wilders vindt dat de ISLAM erger is dan het nazisme.....De Islam heeft 1400 jaar geleden, de oorlog verklaard aan alles wat niet-islam is(”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4)!...En ”bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah.”(Koran: 8:39)... De dreiging van het islamitisch radicalisme was nooit groter dan vandaag.Bijna overal in onze wereld waar zich grote geweldsproblemen voordoen, is de Islam betrokken.Zo’n 70 procent van alle aanslagen wereldwijd wordt gepleegd door mensen met een religieuze en met name islamitische achtergrond...Europa is al heel lang in oorlog met het jihadisme. En die strijd gaat zeker escaleren omdat de islamistische koorts nu overal is uitgebroken. Het betreft niet meer slechts één gebied of land. Jihadi’s zijn overal: op straat, in restaurants, vliegvelden en in de metro.Er bestaat ook nog de serieuze mogelijkheid dat de jihadistische groepen chemische, biologische of nucleaire aanslagen plegen. Zie daarvoor de rapporten van de inlichtingendiensten....

We zijn in oorlog met het ‘terrorisme’, hoor ik overal zeggen. Neen, we zijn in oorlog met de Islam. Of beter nog: de Islam is in oorlog met het Vrije Westen en dat al 1400 jaar.Terrorisme is een middel, niet de bron van de strijd. Het terrorisme is de modus operandus, de jihad de strategie en de Islam de ideologie.De Koran beveelt daarin moslims te vechten met niet-moslims, totdat ze alle andere religies uitroeien, zodat de Islam als enige echte religie in de wereld overblijft; ”Bestrijd iedereen op de weg van Allah en doodt degenen die niet in Allah geloven.” Terroristen die anderen aanvallen, de ware Islam toepassen, die al werd gepraktiseerd door Mohammed:”Wij hebben de opdracht gekregen van Allah om de mensheid te bevrijden uit ongeloof, uit slavernij – slavernij van je begeerte, van een ander mens, van een afgodsbeeld”-zei jihadist Shabir Burhani.De tienduizenden mensen zijn het afgelopen jaaren afgeslacht door Boko Haram, Al Shabaab, ISIS, Al Quaida,Hezbollah,Hamas, Al Nusra en tientallen andere bewegingen, die islamitisch heten.Hun hoofddoel is, wereldheerschappij en dat zullen ze met alle middelen proberen te bereiken.Jihad en doden zijn het hoofd van de Islam. Neem ze weg, dan neem je het hoofd van de Islam weg...https://i1.wp.com/www.star.gr/publishingimages/2015/12/301215104151_1369.jpgDankzij de politieke elite, Europa word steeds vaker door aanslagen getroffen en overal zijn aanwezig gewapende soldaten,omdat de Islam weer in oorlog is met het Vrije Westen...

Tuesday, January 3, 2017

OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!


....

 .............................................https://zlj13051967.files.wordpress.com/2013/09/zombie-apocalypse-is-possible-1.jpg?w=788&h=546Na het nazisme en communisme is de ISLAM de derde totalitaire ideologie die ons bedreigt.Voor de Islam(de meest intolerante cultuur op aarde) is de hele wereld wakf, gebied van Allah(’De heerschappij is alleen voor Allah.'-Koran:12:40).En alle landen en gebieden die nog niet door uitsluitend de Islam worden overheerst(Dar al-Islam), worden automatisch als oorlogsgebied beschouwd(Dar al-Harb), dat moet worden veroverd/onderworpen(’Allah duldt niemand in het delen van zijn heerschappij'-Koran:18:26)…Eerste 500 jaar, na het ontstaan van de Islam, een constante dreiging uitgegaan van deze nieuwe politieke religie/ideologie en gaandeweg alle christelijke, joodse en traditionele gemeenschappen van het Midden Oosten, Arabië en Noord Afrika(een belangrijk bolwerk van de Christenheid), door middel van islamitische Jihad veroverd is!In 711 staken de moslims de Straat van Gibraltar over. In 732 werd de uitbreiding in Europa gestopt door de nederlaag bij Poitiers. In Azië vonden in die jaren uitbreidingen plaats naar Turkestan en Noord-India.De historie van de Islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, verkrachting en plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers,in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de politieke Islam...

Het Christendom heeft in minder dan vier eeuwen het Romeinse rijk voor zich weten te winnen. Dat is van onder op gebeurd, zonder dwang of geweld, zonder overheidsingrijpen of -steun.De Kruistochten(waren niet in de geest van hun leider Jezus Christus) waren geen agressieve oorlogen om het Midden-Oosten en Turkije te koloniseren.De Kruistochten(na ruim 4 eeuwen van nederlaag op nederlaag, eindelijk terugsloegen) waren verdedigingsoorlogen om te behouden wat van ons was.De Islam en het Christendom verschillen als dag en nacht van elkaar! Het zijn twee totaal verschillende werelden.De verschillen tussen Jezus en Mohammed zijn zo groot, dat je ze onmogelijk beiden als ware profeet kunt zien.Mohammed beveelt zijn gelovigen om ongelovigen met een fysiek zwaard te doden, terwijl Jezus Petrus opdraagt zijn zwaard weg te doen. Dit leert de huidige christenen dat het woord van de ware God niet door geweld mag worden verspreid... De helft tot twee derde van de christenen in het Midden-Oosten zijn in de vorige eeuw gevlucht of vermoord. Minder dan vijf procent van de totale bevolking noemt zich vandaag de dag christen; de enige reden dat dit aantal niet nóg sneller daalt, is de grote groep koptische christenen in Egypte, die tot nu toe vastbesloten zijn hun land ondanks de vervolging niet te verlaten.Het Christendom in Irak dreigt te verdwijnen.Vanwege de onderdrukking vertrekken christenen massaal uit het land en uit Syrië ook.Vandaag is er maar één land in het Midden-Oosten waar het aantal christenen toeneemt: Israël. Deze staat is het enige land in het Midden-Oosten waar Joden en christenen vrij zijn om hun godsdienst uit te oefenen, zonder vermoord te worden.SHARIA verdrijft christenen niet alleen uit het Midden-Oosten, maar ook uit delen van Afrika en uit andere delen van de wereld. In Europa wordt iedereen die de opkomst van de politieke Islam verbindt aan de toenemende christenvervolging weggezet als racist...


ISLAM:Geloven in de Islam, is het geloof te hebben dat de hele wereld veroverd en onderworpen moet worden. En om een echte moslim te zijn, moet men zich geroepen voelen om te helpen bij de wereldwijde verovering, of dat nu is door het verstrekken van geld en middelen aan de jihadisten of om zelf jihadist te zijn....Islam is een religieuze-politieke-culturele ideologie/maatschappelijke orde, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Minstens 75% van de Sira (het leven van Mohammed) gaat over de Jihad. Ongeveer 67% van de Koran, geschreven in Mekka, gaat over de ongelovigen of de politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Ongeveer 20% van Bukhari’s Hadith gaat over de jihad en de politiek. De religie vormt het kleinste deel van de islamitische stichtingsteksten.En deze kleinste godsdienstige elementen in de Islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen...Als de meest vooraanstaande imams, mullahs en sheiks uit alle windstreken van Dar ul Islam ZELF onderstrepen dat de Islam VEEL MEER is dan een RELIGIE, met name een MANIER VAN LEVEN (lees ideologie), wie zijn wij dan om dat allemaal in twijfel te trekken?...De Islam en het Christendom verschillen als dag en nacht van elkaar!Het zijn twee totaal verschillende werelden.Het Christendom heeft in minder dan vier eeuwen het Romeinse rijk voor zich weten te winnen. Dat is van onder op gebeurd, zonder dwang of geweld, zonder overheidsingrijpen of -steun.De kruistochten waren geen agressieve oorlogen om het Midden-Oosten en Turkije te koloniseren. De kruistochten waren verdedigingsoorlogen om te behouden wat van ons was en was het niet de bedoeling om moslims te bekeren...

DE KORAN: In talloze passages lijkt de Koran eerder op het reglement voor de krijgstucht van een oorlogvoerende natie, dan op een religieus boek. De talloze letterlijke oproepen in de Koran tot intolerantie of geweld tegen de ongelovigen/niet-moslims/, zijn niet plaats- en tijdsgebonden maar onbegrensd in ruimte en tijd, universeel.Een Koranvers zoals ‘doodt hen waar ge ze ook maar kunt vinden’ (Koran 2:191, 4:89 en 4:91) is typerend...”Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)… ”Het vechten is voor u voorgeschreven.” (Koran 2:216)…”En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)…”Voor oorlog tegen hen, totdat er geen verzoeking meer is en de godsdienst geheel aan Allah toebehoort.”(Koran 8, 39)...”O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden.Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”(Koran 5: 54)....”God heeft van joden apen, zwijnen en duivelsdienaren gemaakt.”(Koran 5:60.) ...”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn doof, stom en blind.”(Koran 2:171.) ...”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101.) ..”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…”De erfenis van een vrouw is de helft van die van een man.” (Koran 4, 176).... ”De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid.” (Koran 4, 34).... Overspel wordt volgens de Sharia op veel plaatsen gestraft met steniging...En afvallige moslims moeten gedood worden....BRRRRR!!!....

Wanneer we een eenvoudige blik werpen op deze passages uit de Koran, wordt duidelijk hoe gemakkelijk het is voor veel moslims om haat en vijandigheid te voelen jegens joden, christenen en andere niet-moslims....Voor moslims is de autoriteit van de Koran absoluut. Het wordt gezien als het Woord van God.... Beroemde Syrisch-Amerikaanse ex-moslima, schrijft in haar recente boek/ -‘A God Who Hates’-:'Vertel mij nu eens wat de Islam ons leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de Islam gelooft, moet gedood worden. Van jongs af aan worden we (de moslims, red.) gehersenspoeld over onze missie op aarde: vechten voor de Islam. Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden. Ik vind dus niet dat de Islam een geloof is. Het moet ook niet als een geloof behandeld worden, het is een politieke ideologie, die haat verkondigt.De mensheid wordt op dit moment geconfronteerd met een probleem, eigenlijk een crisis: de Islam. En niet met het judaïsme of christendom.'....In vergelijking met de Koran wordt vaak tegengeworpen dat ook de Bijbel intolerant is en met een zekere regelmaat terreur beschrijft. Maar dan verwijst men altijd naar het Oude Testament. We moeten hierbij opmerken dat dit woord van God dateert uit de periode voor Jezus Christus.En de Bijbel is niet het letterlijke woord van God,volgens moslims de Koran wel...
 
ISLAMITISCHE TERROR:”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” (Koran 4:76, 60:4)....Feit is en blijft dat de Islam een levensgevaarlijke doctrine is getuige de talloze jihad terreurgroeperingen, die overal ter wereld dood en verderf zaaien.ISIS-jihadisten ware moslims zijn die de voorschriften van de islam nauwgezet volgen en dat de 'haatpredikers' ware moslims zijn die Allahs verlangens goed onder woorden brengen.Uit de Koran blijkt het volgende: ISIS is volledig islamitisch.De Jihad is een plicht en door Allah zijn verschillende manieren aangewezen om in de Jihad te doden en te martelen: kruisigen, met zwaarden houwen op de nekken, onthoofden, afhakken van vingers en ledematen.De Jihad is heilig voor gelovigen en strijders. De Jihad is de kern van de Islam.De profeet heeft gezegd dat gelovigen Jihad voeren met de tong en het zwaard. Maar van de verschillende vormen van Jihad is die met het zwaard de beste, want dan wordt de Islam het best verspreid en kan een islamitische staat worden gecreëerd. De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard. Ook hier volgt IS het geloof op de voet.Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning (cf. Koran 4, vers 95)...IS=Boko Haram=Hezbollah=Hamas= Al Shabab=Taliban=Islam!...Zo’n 80 procent van alle aanslagen wereldwijd, wordt gepleegd door mensen van een islamitische achtergrond...


Europa is regelmatig opgeschrikt door terreuraanslagen. Denk bijvoorbeeld aan de bomaanslagen in Madrid (2004), in Londen (2005) en de aanslag op een Joods museum in Brussel (2014). In 2015 volgden meerdere aanslagen in Parijs. Eerst was er een aanslag op het satirische blad Charlie Hebdo. In hetzelfde jaar volgde een reeks aanslagen in een tijdsbestek van enkele uren middels bomgordels, gijzeling en het gebruik van automatische wapens.Brussel is ook onlangs opgeschrikt door meerdere bomaanslagen op de luchthaven en in de metro. Daarbij zijn zeker 34 mensen om het leven gekomen en 230 gewond geraakt.Hierbij leek het doel van de terroristen zoveel mogelijk burgers te doden en verwonden, en angst te zaaien.In Duitsland zijn er 9 aanslagen in 12 dagen gepleegd, maar Europese politiek blijft islamitische terreurgolf ontkennen.De aanslag in Berlijn doet denken aan de aanslag op de boulevard van Nice op 14 juli. Toen reed een een Tunesiër met een Franse verblijfsvergunning met een vrachtwagen door een menigte heen, die naar vuurwerk aan het kijken was. Hierbij vielen 86 doden...De tactiek is de niet-islamitische meerderheid van de bevolking zo sterk onder druk te zetten en angst in hun harten te zaaien, opdat alle eisen worden ingewilligd...

DE OVERNAME VAN EUROPA, maakt deel uit van de globale strijd(Jihad) van de Islam, om de wereldheerschappij te bereiken.Europa wordt vandaag getroffen door islamisering via een niet-gewelddadige en ‘sluipende’ Jihad(kent vele facetten, waarbij “jihad door het zwaard” er slechts één is en ‘Al–Hijra’/migratie of kolonisatie/ ook een).Anders dan in de achtste en in de zeventiende eeuw wil de Islam Europa dit keer niet veroveren met het kromzwaard, maar deze keer radicale moslims gebruiken het voorbeeld van Al-Hijra – de emigratie van Mohammed en zijn volgelingen naar de stad Medina – als het model voor de vestiging van de islamitische heerschappij over Europa.Koran-4:100:..‘En wie van u emigreert voor de zaak van Allah zal op de wereld veel plaatsen en overvloed vinden. En wie van u als emigrant zijn huis verlaat voor Allah en zijn boodschapper (Mohammed) en hij vindt daarbij de dood, dan ligt zijn beloning al klaar bij Allah.’…Door de massa immigratie, in alle steden van West-Europa er zijn islamitische enclaves ontstaan waarover politie, overheid en justitie hun controle en autoriteit compleet kwijt zijn.De democratische rechtsorde wordt er vervangen door een islamitische rechtsorde, gebaseerd op de sharia.Islamisering(‘stealth jihad’) is een sluipenderwijs proces,waarbij steeds meer facetten van onze samenleving of cultuur worden beïnvloed en gedomineerd door de wetten en gebruiken van de Islam.In Europa hebben we al sharia testamenten, sharia scholen, sharia banken,sharia rechtbanken en sharia wijken.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing: “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone”!Straat voor straat, wijk voor wijk is er een etnische zuivering aan de gang. In Frankrijk bericht de regering nu op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones. Deze moslimenclaves worden door de moslimradicalen beschouwd als de bruggenhoofden voor de verdere islamisering van de stad of een land.De Koran verbiedt alle moslims om zich in niet-islamitische samenlevingen te integreren:soera 5, vers 51:O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, God leidt het overtredende volk niet....Voor Erdogan is“integratie een misdaad tegen de mensheid.”...
Als een reusachtig land als Indonesië, met meer dan 200 miljoen moslims, relatief vreedzaam is veroverd,waarom dan ook niet Europa? Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier in Europa binnen te halen!Kritische stemmen betreffende het multiculturalisme en de Islam worden zoveel mogelijk gesmoord. Elke kritiek ten aanzien van de Islam wordt beschouwd als een uiting van islamofobie, waarbij islamofobie dan geheel ten onrechte wordt gelijkgesteld met racisme(moslims/Islam geen ras zijn)... Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten.Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons in Europa zeker goed gaat uitpakken.Hoezo, zou de Islam in Europa wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereld nergens lukt?Als dit in 57 landen niet gelukt is – geen enkele is een democratie naar Europese normen – waarom dan ineens in Europa wel? Maar,alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.Het is moeilijk een ander toekomst scenario voor te stellen voor West Europa, dan een burgeroorlog of islamisatie...

 ...
 

Sunday, December 11, 2016

WELCOME TO BANJA LUKA -REPUBLIC OF SRPSKA

Republika Srpska is a region in Bosnia and Herzegovina and is one of the two semi-autonomous entities that make up the country. It covers 49% of the country’s territory and has approximately 1.5 million inhabitants. The Serbs, Christian Orthodox by religion, had lived for centuries in what is known as Bosnia and Herzegovina.Upon the declaration of Bosnian-Herzegovinian independence and establishment of Republika Srpska, Banja Luka became the de facto center of the entity’s politics. It is the administrative capital and the largest city of Republika Srpska…Click on ALL PHOTOS photos for higher resolution!....
In 1929 Banja Luka was designated the capital of one of the nine banovinas (administrative regions) of the Kingdom of Yugoslavia-Vrbaska Banovina. In that period the town experienced its heyday. The first ban-governor of the Vrbas Banovina, Svetislav Tisa Milosavljević (1929-1934), commissioned many buildings in the city during his reign. The most significant are: the Ban’s Court and the Ban’s Government, National Theatre, Hotel Palace, Sokolski Dom, City Park, Ethnographic Museum, schools, hospitals, etc…
Gospodska Ulica (Stately Street) is main pedestrian zone in Banja Luka. In the part from the main shopping mall to City Hall, there is lot of shops with very special things. From the City Hall to National Theater of Republic of Srpska you can not count coffee bars, full of young people.....http://www.virtuelklub.com/node/100
Gospodska street-Banja Luka....Click on ALL PHOTOS photos for higher resolution!...
Beautiful Gospodska street of Banja Luka....

The building of the Assembly of the City of Banja Luka...
Cultural Centre in Banja Luka.Today, Banski Dvor is the cultural centre of Banja Luka or as some locals call it the Temple of Culture. This is the place where concerts, exbitions, theatrical plays and other international cultural artistic manifestations take place...Click on ALL PHOTOS photos for higher resolution!......
Palace of the Republic of Serbian in Banja Luka....

Administrative center of the Government of RS, Banja Luka....http://www.enterijer-jankovic.co.rs/portfolio/vlada-republike-srpske/

..
The construction of Christ the Saviour Cathedral Church, on the foundations of the demolished Cathedral Church of the Holy Trinity, bombed and destroyed in 1941 has finally fulfilled the eternal desire of the Banja Luka Serbs to have a monumental Orthodox Church at the most beautiful place, in the heart of the town...Click on ALL PHOTOS photos for higher resolution!..
Serbian Orthodox Church of the holy Trinity in Banja Luka ....
Click on ALL PHOTOS photos for higher resolution!...
.
.
.
Hotel Bosna-Situated in the centre of Banja Luka, just 100 metres from the main square, Hotel Bosna AD is set in a renovated building. It features 2 restaurants with a terrace, 2 cafes, a night club and several kiosks and boutiques...Click on ALL PHOTOS photos for higher resolution!...
“Palas” Hotel in Banja Luka has been built in 1933, which marked the prosperous period of the town, connected with Ban Svetislav Tisa Milosavljevic and the Vrbas Assembly. By its appearance, style, location in the very heart of the city, as well as by its comfort of the urban hotel, Palas Hotel used to be and today also represents one of the most recognizable hotels of Banja Luka – the town on Vrbas River...
Pizzeria San Remo-Banja Luka...
K4 The Pub-Banja Luka...
Novak/Djokovic/ Cafe Restaurant- Banja Luka....

Banja Luka's history dates back to ancient times. Although Banja Luka was first mentioned somewhere in the 15th century, there is substantial evidence of a Roman presence in the region during the first few centuries AD. This evidence includes an old fortress (Kastel) in the centre of the city. The area of Banja Luka was wholly in the Roman province of Illyricum, lying on important Roman roads between Dalmatia and Pannonia....VrbasRiver is one of the most beautiful rivers in Bosnia and Herzegovina and in Europe thanks to the canyon, the rapids and cascades. Every year Banja Luka and the river Vrbas, host numerous competitions kayak, canoe and rafting. Rafting on the Vrbas is possible during the whole year and the best period is the spring and the summer. Banja Luka is the only city in Europe which offers night rafting! …Click on ALL PHOTOS photos for higher resolution!...
Fortress Kastel is the oldest historical monument in the City of Banja Luka. The oldest traces of settlements on the territory of Banja Luka are the remnants of Neolithic settlement that were exactly found on the territory of the city fortress Kastel. It is found in the central part of the city, which dominates over the left bank of the river Vrbas. In the past Kastel was a strong army fortification and it protected the basin of the river Vrbas from enemy rush. The fortress is surrounded by thick stone walls on all sides, and in its inner part, apart from the summer stage, playground for children and national restaurant, there is the Institute for protection of cultural and natural heritage of the Republic of Srpska that works from 1976.Today Kastel is a monument of the first class and a place where you can experience the spirit of the past time....

 Click on ALL PHOTOS photos for higher resolution!....
 Vrbas boat is called “Dayak”, a specific boat for the Vrbas river and the city of Banja Luka, as well as the gondola to Venice.Dayak boat is seven meters long and, to make it as easy as possible, is made of the high quality quercus oakdeal and regular rings. The most impressive details are the rudder and tip, which are made of one piece of wood.... ...
Click on ALL PHOTOS photos for higher resolution!....

Park Mladen Stojanovic-BANJA LUKA- This is the largest park in the downtown area of Banja Luka and consists of plenty to keep the locals busy, including a number of tennis courts, a cafe and a restaurant. Banja Luka carries the title of green city because of large number of parks and alleys, and it is also called city of youth, sports....
Banjaluka Challenger-Serbian tennis player Viktor Troicki/tenth in the world rankings/ in Banja Luka....
The Equestrian Club “Paddock” is situated in Barlovci, not so far from Banja Luka, on a private estate of 6000 m2 in size, in a peaceful and natural ambiance. We are dedicated to the promotion and enhancement of horse-riding sport, human relationship with animals, coexistence with nature and the preservation of natural environment.As part of the club, there are a stable with 9 stalls, horse tack room, dressing room with a shower and a toilette, sand manege (fenced area for training and coaching), the Club premises where you can get refreshment and relax after the training, exchange experience with other riders or simply spend some time far from city crowds as well as inevitable pets of the club...Click on ALL PHOTOS photos for higher resolution!....http://www.kk-paddock.com/eng/index.html
And now the movies:...
Olympic pool in Banja Luka....https://vimeo.com/127001666
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Rafting on Vrbas River, on same track used for World Rafting Championship in 2009. Special atraction is night rafting, unique in this part of world....
......................................................................
Cathedral of Christ the Saviour is Serbian Orthodox Cathedral located in Banja Luka, Bosnia and Herzegovina. The church itself is amazing, especially the drawings and decorations inside. The square where the church is located is full of remains of original church and short explanations on the history of building and place. Church rooftop is covered with real gold..........
Banj brdo is best known Banja Luka resort, rich in forest, paths for walking and hiking, water springs etc....................................................................................

Restoran & Lounge bar "Integra", Banja Luka...............................................