Friday, December 2, 2016

Geert Wilders:”Islam is oorlog. Islam is geweld. Islam is sharia. Islam is jihad. Waarom importeren we dat?”...

Ik word zo moe van ISLAM. Alleen maar negativiteit. Komen nooit met iets positiefs. Geen toegevoegde waarde voor de NL samenleving. Laat staan voor de wereld. Met de Islam is NIETS te regelen, nu niet nooit niet, en dat ligt dus niet aan het vrije Westen. Er is dus niks mis mee om anti-islam te zijn, want de Islam is namelijk ook anti-westers. Islam ies vrede, zeggen ze. Nou, in de Islam wordt alles met grof geweld opgelost, dus het is de vrede van het kerkhof.De Islam schijnt een agressieve component te bevatten, die oorlogszuchtig is en uit op de wereldheerschappij.De meeste moslims, ook in de westerse landen, gaan naar de moskee en luisteren naar schokkende verzen uit de Koran en stuitende preken, zonder daartegen in opstand te komen....

De meeste mensen in Nederland denken dat de Islam een godsdienst is zoals elke andere met vooral een spirituele boodschap, die elke gelovige naar best vermogen probeert in te vullen. Niets is minder waar. Islam is een drievoudig systeem – een religieuze-politieke-culturele ideologie – met als doel om de wereld zelf te onderwerpen.In een islamitische maatschappij is volgens de regels van de sharia ook ruimte voor niet-moslims. Dat klopt natuurlijk, in een socialistische maatschappij is ook ruimte voor andersdenkenden, als ze ten minste hun plaats kennen en geen grote mond hebben.

De Islam is bezig de wereld te veroveren.We,in Europa, zitten midden in een oorlog.Het is een heel andere oorlog dan we tot nu toe gewend waren.Anders dan in de achtste en in de zeventiende eeuw, wil de islam Europa dit keer niet veroveren met het kromzwaard, maar via demografische groei, via bekering en missionering en via immigratie.De parallelle samenleving is er allang, als een direct gevolg van de massa-immigratie en de voortschrijdende islamisering van Europa.Onze steden zijn onze steden niet meer. De massa-immigratie die ver buiten Europa op gang kwam, verving op sommige plaatsen in Europa al meer dan 30% tot 50% van de oorspronkelijke stadsbevolking. In minder dan een halve eeuw veranderden complete volkswijken in islamitische of Afrikaanse getto’s.Parallelle samenlevingsinvulling draagt niet bij aan de integratie...

Als je een beetje om je heen kijkt in Europa, dan zie je dat in Stockholm alle kinderen halal moeten eten op school. Dat in het achttiende arrondisement in Parijs op vrijdag de straten worden afgesloten. Dat er in Frankrijk 718 zones zijn waar de politie niet of nauwelijks meer komt. Dat overal hulpdiensten worden aangevallen; dat het steeds ongezonder wordt om negatieve dingen over de islam te zeggen; dat je dat als opinieleider op je bordje kan krijgen; dat het in het Zuiderpark al een stuk moeilijker wordt om je hond uit te laten, want dat wekt de woede op van de mohammedanen.Overal in Europa fungeren de Politiek Correcte Elite's als beschermers van de islamideologie, die al veertien eeuwen uit is op onze vernietiging.De droom van deze dhimmis is, namelijk dat Europa voor 100% is geislamiseerd en wij worden bestuurd uit Mekka....

 Je mag hier in Nederland niks over de Islam zeggen, want dan worden onze linkse vriendjes boos, want dat is het overgrote deel van hun stemmers.DENK vormt een bedreiging voor de Nederlandse samenleving.Dat is een politieke partij, opgericht door twee Turken voor wie de PvdA nog niet erg genoeg was. Ze willen in Nederland de sharia invoeren en de Nederlandse cultuur afschaffen.Kuzu is bezig met een politieke jihad.Het Nederlandse belang interesseert hem geen ene moer.We leven steeds meer onder de druk van de Islam. Over enkele jaren, zitten wij in een totale wurggreep van de islam.Alle moslims hebben maar één missie, heel de wereld onderwijzen op de komst van een islamitische dictatuur.Moedeloos moeten we toezien hoe succesvol ze hun missie volbrengen....

Ondanks dat Islam zichzelf een religie noemt is het vooral een totalitair bestuurssysteem, waarin God slechts een bijrol speelt, omdat de belangrijkste inhoud van de islam niets anders is dan een rangschikking van staatszaken.De staat ingericht zoals Allah het wil.Volgens de islam is er geen menselijke wetgevende macht denkbaar en is er slechts één wet voor alle gelovigen: de sharia, de heilige wet van Allah, door openbaring verkregen en uitgewerkt door de schriftgeleerden in de verscheidene islamitische rechtsscholen. De staat is er ten behoeve van de verspreiding van de islam.Mohammed was zowel religieus, politiek als militair leider; hij was staatsman, wetgever, rechter en militair leider. Geen trias politica (scheiding der machten) en geen scheiding van kerk en staat, zoals zes eeuwen daarvoor uitgedrukt in de gevleugelde woorden van Jezus: "‘Geef wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort". (Marcus 12:17). 

Mensen die hun leven van geboorte tot dood en van opstaan tot naar bed gaan laten bepalen door wetten en regels van boven, volgen een ideologie en geen godsdienst.De handelstransacties, het huwelijkse leven, het samenleven van mensen met verschillende visies op het leven, et cetera. Dit, het ordenen van de levens van de mensen middels wetten gebaseerd op een bepaalde visie, is gewoonlijk wat onder “ideologie” wordt verstaan. Als de meest vooraanstaande imams, mullahs en sheiks uit alle windstreken van Dar ul Islam ZELF onderstrepen dat de islam VEEL MEER is dan een RELIGIE, met name een MANIER VAN LEVEN (lees ideologie), wie zijn wij dan om dat allemaal in twijfel te trekken?...

De jihad,de gewelddadige strijd om de islam op te leggen aan de samenleving,kun je niet los zien van de Islam.Het zaaien van dood en verderf ter meerdere eer en glorie van Allah is gerechtvaardigd.

Dat je mensen uit oorlogs gebieden moet helpen en of opvangen spreekt voor zich.Maar,volgens deskundigen is zo'n 80% van de migranten die naar Europa komen, economische migrant, geen vluchteling.De echte vluchtelingen zitten in Turkije,Jordanie en Libanon.Ze betalen duizenden dollars(de bedragen oplopen tot 10.000 dollars per persoon) voor de overtocht om hier naartoe te komen,maar, hoe komen ze aan dat geld(voor die geld kunnen zij een huis kopen in hun land)?Van Saudi Arabie en de Golfstaten? Maakt dat deel uit van een strategie om Europa veroveren/islamisiring? De Tsjechische president Milos Zeman vindt de "vluchtelingenstroom" naar Europa “een georganiseerde invasie”. ..
...... 
Goed dat Wilders het lef heeft om met gevaar voor eigen leven de westerse wereld te waarschuwen, voor de realistische gevaren van dit vreselijke politieke religie/ideologie!Twee derde van de Nederlanders maakt zich zorgen over de Islam. Ik maak me zorgen over de één derde die zich geen zorgen maakt.Geert, je bent een held, die strijdt voor een beter Nederland!Wn hij is de enige die Nederland nog kan redden.Mensen, laat Geert onze verlosser worden! Het is vijf voor twaalf!...

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////\Op de weg naar Dar Al-Islam (het 'huis van de islam') kunnen moslims in een fase verkeren, waarin hun kracht of hun aantal onvoldoende is om het uiteindelijke doel te bereiken. In die fase heeft Allah hen toegestaan een tijdelijke rust in acht te nemen, een wapenstilstand in jihadistische termen. Dit de fase van de Dar Al-Hidna (Hidna is het Arabische woord voor 'wapenstilstand'). Dan zal de moslim zijn gedachten niet uiten en zal hij doen alsof hij een vriendschappelijke relatie wil opbouwen met een niet-islamitische meerderheid. ...

Zijn er twee islams, de een oorlogszuchtig en de ander tolerant en vredelievend? De subcategorieën “gematige Islam” en “extreme islam” bestaan namelijk niet, zoals onder meer de Turkse premier Recep Tayyip Erdoğan ons bezworen heeft; er is alleen “de” ISLAM.De waarheid is dat er maar één Islam is, en dat in die islam het beeld van de jood, de atheïst en de christen verbroedering tussen hen en moslims onmogelijk maakt. Maar wij luisteren liever naar de kalmerende woorden van onze struisvogels omdat we bang zijn voor wat we voorvoelen: als de islam gewelddadig is, moeten wij hem bestrijden, en daar hebben wij geen zin in.

Gematigde moslim? Wat is een gematigde moslim? Het proeft een beetje als een belediging, als iemand die het maar matig doet in het geloof, niet de juiste skills heeft en maar voor de helft mag meedoen. Want dat is matig toch? Althans, dat herinner ik me van school. Niet echt geleerd voor een tentamen, een 5.5 gehaald en een opmerking van de docent: ‘deze toets heb je maar matig gemaakt. Volgende keer beter’...Laten we het cijfertjesstelsel wegdenken en de naamkaartjes weggooien. Want de gematigde moslim bestaat niet. Een moslim is simpelweg een moslim....“Aan de naïeve Westerling de islam uitleggen”, zei arabist Hans Jansen ooit, “is net zoiets als aan een kleuter seksuele voorlichting geven....

Monday, November 28, 2016


geen enkele religie of ideologie in deze tijden meer agressie uitdraagt dan de islam
geen enkele religie of ideologie in deze tijden meer agressie uitdraagt dan de islam

http://editorial.jpress.co.uk/web/Upload/PET/TH0_12320092raf-mosque9DL0311521.jpgDe islamisering van Europa moet nu gestopt worden!

De Islam is er op uit om Europa te veroveren....STOP DE ISLAM VOOR HET TE LAAT IS

....................Hoezo, zou de ISLAM in Nederland wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereld nergens lukt ?


geen enkele religie of ideologie in deze tijden meer agressie uitdraagt dan de islam
geen enkele religie of ideologie in deze tijden meer agressie uitdraagt dan de islam
West Europa wacht burgeroorlog of islamisatie.... 

 De Islam is een religie van vrede, en slechts een klein groepje extremisten en terroristen verpesten het voor de rest. Dat is zo ongeveer de standaard reactie die Europese politici en media geven als een moslim weer eens een gruwelijke terreuraanslag heeft gepleegd.

Geert Wilders voelt zich als parlementariër verplicht om te strijden tegen een ideologie die de vrijheid van meningsuiting in Nederland en Europa bedreigt. De islam is zo'n ideologie, meent de voorman van de PVV.Hij vindt dat in Europa multiculturele elites een totale oorlog voeren tegen hun eigen bevolking, door de islam toe te laten in hun maatschappijen. „Europa wordt Eurabië”, aldus Wilders.... 

Op de weg naar Dar Al-Islam (het 'huis van de islam') kunnen moslims in een fase verkeren, waarin hun kracht of hun aantal onvoldoende is om het uiteindelijke doel te bereiken. In die fase heeft Allah hen toegestaan een tijdelijke rust in acht te nemen, een wapenstilstand in jihadistische termen. Dit de fase van de Dar Al-Hidna (Hidna is het Arabische woord voor 'wapenstilstand'). Dan zal de moslim zijn gedachten niet uiten en zal hij doen alsof hij een vriendschappelijke relatie wil opbouwen met een niet-islamitische meerderheid. Iedere moslim heeft de opdracht de islam helpen te verspreiden, totdat de oemma (wereldwijde islamitische gemeenschap) van Mohamed is volbracht....

Geen enkele religie of ideologie in deze tijden meer agressie uitdraagt, dan de ISLAM. Hoewel het om een klein percentage moslims gaat dat het jihadisme aanhangt, gaat van het jihadisme wel een mondiale dreiging uit. De gewapende strijd, waarin terroristische activiteiten de boventoon voeren, vormt immers de kern van die ideologie....
  
Hans Teeuwen:”Islam, islam,... iedereen heeft het maar over islam, maar we moeten het natuurlijk wèl hebben over de ware islam. De ware Islam is natuurlijk niet al-Qaida, he. Niet Bokoharam, niet Hesbollah, niet IS, niet Hamas. De ware Islam zou natuurlijk nooit met een vliegtuig een gebouew binnenvliegen, de ware Islam zou nooit vrouwen onderdrukken of homo's ophangen of kinderen tot sexslaaf maken. Of bommen leggen in bussen, of treinen of metro's. De ware echte islam zou naturlijk nooit journalisten onthoofden. Sterker nog, de echte, de ware islam houdt juist heel erg van cartoonisten, vindt ze harstikke lief. Houdt van satire en debat, en kan hártstikke goed tegen kritiek! De ware Islam zou ook nooit je kop d'r afhakken, nee die vinden dat dat hoofd er gewoon op moet blijven zitten, want zo zijn ze ! De echte Islam, de ware islam is liefde! Waarom zien mensen dat nou toch niet!!?.... 

Aan de naïeve Westerling de islam uitleggen”, zei arabist Hans Jansen ooit, “is net zoiets als aan een kleuter seksuele voorlichting geven.Na 1400 jaar, de mensheid heeft nog steeds grote problemen met de ISLAM, die streeft, met alle middelen, naar wereldheerschappij.Bijna overal in onze wereld waar zich grote geweldsproblemen voordoen, is de Islam betrokken.De Islam rukt op in Europa. De vraag is wanneer dit gaat leiden tot grotere conflicten. De historie van de islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, verkrachting en plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting....

Europa moet niet culturen importeren, die o.a. vrouwen onderdrukken, homo’s vermoorden, en sharia wetten willen invoeren. Uiteindelijk stevent de EU af op een burgeroorlog met maatschappelijke ineenstorting...
  
De parallelle samenleving is er allang, als een direct gevolg van de massa-immigratie en de voortschrijdende islamisering van Europa.Onze steden zijn onze steden niet meer. De massa-immigratie die ver buiten Europa op gang kwam, verving op sommige plaatsen in Europa al meer dan 30% tot 50% van de oorspronkelijke stadsbevolking. In minder dan een halve eeuw veranderden complete volkswijken in islamitische of Afrikaanse getto’s....

In Europa is alles aanwezig: shariatestamenten, shariahypotheken, shariascholen, shariabanken en in het Verenigd Koninkrijk bestaan zelfs 85 shariarechtbanken.....Sharia gaat over alle facetten van het islamitische leven, van kledingvoorschriften, voedselvoorschriften en uithuwelijking tot de oproep en uitvoering van jihad. Sharia is islam in uitvoering.


De stilte van de moslimleiders over van Gogh’s dood, spreekt boekdelen over de staat van de islam. 

 De ISLAM heeft in 1400 jaar nog nooit iets anders gedaan dan dood en verderf zaaien!De ISLAM is altijd gewelddadig geweest en vindt daarvoor voldoende motivatie in talloze teksten in de Koran.De opdracht voor moslims is te strijden totdat de wereld van Allah is.In het islamitische wereldbeeld is er oorlog,al 1400 jaar, omdat de niet-moslims nog steeds bestaan.Volgens de ISLAM,moet de hele wereld onderworpen zijn aan Allah, de profeet, de koran en de sharia.

Zijn er twee islams, de een oorlogszuchtig en de ander tolerant en vredelievend? De subcategorieën “gematige Islam” en “extreme islam” bestaan namelijk niet, zoals onder meer de Turkse premier Recep Tayyip Erdoğan ons bezworen heeft; er is alleen “de” ISLAM.De waarheid is dat er maar één Islam is, en dat in die islam het beeld van de jood, de atheïst en de christen verbroedering tussen hen en moslims onmogelijk maakt. Maar wij luisteren liever naar de kalmerende woorden van onze struisvogels omdat we bang zijn voor wat we voorvoelen: als de islam gewelddadig is, moeten wij hem bestrijden, en daar hebben wij geen zin in.
  
Gematigde moslim? Wat is een gematigde moslim? Het proeft een beetje als een belediging, als iemand die het maar matig doet in het geloof, niet de juiste skills heeft en maar voor de helft mag meedoen. Want dat is matig toch? Althans, dat herinner ik me van school. Niet echt geleerd voor een tentamen, een 5.5 gehaald en een opmerking van de docent: ‘deze toets heb je maar matig gemaakt. Volgende keer beter’...Laten we het cijfertjesstelsel wegdenken en de naamkaartjes weggooien. Want de gematigde moslim bestaat niet. Een moslim is simpelweg een moslim.

De Islam ziet eruit als een religie, maar het is een ideologie, een kwaadaardige, totalitaire ideologie, die je niet mag verlaten....De Islam is vooral een politieke ideologie; een totalitaire leer, gericht op dominantie, geweld en onderdrukking. Gericht ook op aardse macht, de invoering van een stelsel van wetten en de sharia .De sharia stelt ook onomwonden dat de gehele wereld aan de islam toebehoort en dat het de heilige plicht van moslims is om dit te bewerkstelligen....

De islamisering van Europa moet nu gestopt worden, anders dreigen we morgen wakker te worden in een Europa waarin van onze Europese vrijheden – democratie, vrijheid van meningsuiting, gelijkheid van man en vrouw – geen sprake meer zal zijn.

Als de meest vooraanstaande imams, mullahs en sheiks uit alle windstreken van Dar ul Islam ZELF onderstrepen dat de islam VEEL MEER is dan een RELIGIE, met name een MANIER VAN LEVEN (lees ideologie), wie zijn wij dan om dat allemaal in twijfel te trekken?

De stichter van het Christendom was principieel geweldloos. De stichter van de islam heeft geweld gebruikt. Het is een serieuze vraag aan de islamitische leiders in Nederland. Hoe denken zij daarover?....Jezus Christus verbood het gebruik van geweld en zei dat iemand die het zwaard hanteert, door het zwaard zal omkomen. Ook vandaag worden wereldwijd duizenden onschuldige mensen gruwelijk afgeslacht, omdat ze zich niet aan de islam onderwerpen....Christus roept ons juist ertoe op onze naaste lief te hebben (Matth 22:38-40), ja zelfs onze vijanden (Matth. 5:43-44)...

 De Islam is een veroveringspolitiekegodsdienst, die de democratie wil vernietigen en wil vervangen door een islamdictatum gebaseerd op de sharia....Door de gettovorming verdwijnen de laatste autochtonen uit de vreemdelingenwijken, waardoor de contacten met autochtonen op straat tot een minimum worden herleid..... Moslims zijn in het Westen om de Islam te verspreiden en om de westerse constitutie te vervangen door de islamitische sharia.De soevereiniteit van Allah middels de sharia wordt bovengeschikt geacht aan de soevereiniteit van de bevolking. Dit simpele gegeven maakt democratie en politieke islam onverenigbaar en reduceert regeringsvormen op basis van sharia per definitie tot dictatuur...
 EU lidstaten werkloosheid is 10,8%, dat zijn 60 miljoen mensen,maar Brussel importeert nog steeds   immigranten...

 De radicale ISLAM heeft ons de oorlog verklaard. Niet vandaag of gisteren maar ongeveer 1400 jaar geleden.
In verschillende soera's in de Koran,worden moslims opgeroepen joden, christenen, andersgelovigen en niet-gelovigen te onderdrukken, vervolgen of vermoorden, vrouwen te slaan en met geweld een wereldwijde islamitische staat te vestigen....
  
Ondanks dat Islam zichzelf een religie noemt is het vooral een totalitair bestuurssysteem, waarin God slechts een bijrol speelt, omdat de belangrijkste inhoud van de islam niets anders is dan een rangschikking van staatszaken.De staat ingericht zoals Allah het wil..

Het gewelddadige jihadisme is niet van vandaag.De meeste moslims zijn geen terroristen, ook al zijn de cijfers van enquêtes over de actiebereidheid van moslims soms moeilijk te interpreteren. Maar niemand kan er omheen dat wel degelijk terroristen bestaan die moslim zijn en die de islam aanvoeren als verklaring voor hun moorddadige handelingen... Terreurorganisaties zoals Al Qaida, Al Nusra, Boko Haram en IS zijn slechts de gewapende voorhoede van een fundamentalistische islam die simpelweg en zonder omwegen wereldheerschappij nastreeft. Zij vinden hun inspiratie en grote gelijk in de Koran (2:191/4:89/4:91). 

De moordenaars van IS of  Boko Haram citeren precies dezelfde religieuze teksten, die iedere andere moslim in de wereld als heilig beschouwt. Terrorisme is gewoon een tactiek, die in werking gesteld is door de jihadisten voor hun agenda, om de wereld te veroveren onder het afdwingen van de islamitische wetten. 
  
  Het zijn altijd de fundamentalisten die de invloed van de islam actief uitbreiden en de grenzen verder oprekken door ze --- desnoods eeuwenlang --- te bevechten.

Het religieuze en door Mohammed-goedgekeurde geweld in de vroegste brondocumenten – de Koran, de hadith, de biografieën en de geschiedenissen – functioneren als een soort drug op het geweten van de gewelddadige radicalen. Zij lezen deze bronnen en beredeneren dat Allah geweld goedkeurt.En waarom zouden zij zich dan schuldig voelen voor geweld als zij hun geweten tot rust gebracht hebben door het voorbeeld van Mohammed? Jezus vermoordde niemand, noch keurde hij moorden goed ter bevordering van het ware koninkrijk van God....

 Laat u niets wijs maken. Er bestaat geen gematigde islam. Zoals de Turkse premier Erdogan onlangs letterlijk zei: “Er is geen gematigde of radicale islam. De islam is de islam en dat is het”.

Moslims geloven dat expansie door oorlog geen agressie is, maar de vervulling van het bevel in de Koran om de Islam te verspreiden, als de weg om vrede te bereiken....De meeste moslims en westerlingen willen vrede. Maar wat voor westerlingen vrede betekent, is het naast elkaar leven. Voor moslims betekent vrede het einde van uw bestaan.Islamitische vrede komt niet met een diversiteit, in het aanvaarden van het bestaan van andere landen, religies en volkeren, maar van eenheid door middel van islam en het elimineren van zoveel mogelijk verschillen als maar mogelijk. Het westerse idee van vrede is geheel vreemd aan de islam.Wie de Koran en hadith’s er op na slaat treft daarin geen vredige Islam aan. De opdracht voor moslims is te strijden totdat de wereld van Allah is. Er is ‘vrede’ zodra de wereld van Allah is. De vrede van de overgave.


Het verband tussen de slachtingen in Parijs of Brussel en de bron waaruit die voortkomen, valt echter niet te ontkennen: de jihad is onderdeel van de islam.En tegen iedereen die zich afvraagt of zo'n jihadistische aanval ook in Nederland kan gebeuren, zeg ik: die heeft al plaatsgevonden, al tien jaar geleden. Theo van Gogh werd in Amsterdam afgeslacht door een jihadist.

De Koran roept alle moslims op om mee te strijden voor de uitbreiding van de Dar al-Islam/het ‘huis van de islam’....De Koran is het woord rechtstreeks van Allah zelf en kan niet anders worden vervangen dan door een later woord van Allah zelf. Anders is het geldig voor eeuwig en kan het niet worden veranderd. Een gematigde moslim moet als hij dat standpunt niet wil volhouden zijn geloof verwerpen, hij mag geen wijziging of andere gedachte er over hebben als hij moslim wil blijven. Afwijzing van welke tekst dan ook plaats hem buiten de Islam....

De Koran bestaat uit twee delen, het eerste deel komt uit de tijd dat Mohammed in Mekka verbleef. Uit die periode stammen de meeste vrede teksten toen hij daar leefde met Joden en Christenen samen. Hij had slechts een handvol volgelingen, geen macht en slechts vijanden. Hij moest dus vredelievend overkomen.Wanner hij zijn theocratische staat vestigt in Medina veranderd dat, dan wordt hij krijgsheer met een totalitaire staat. Dan worden de vreedzame verzen overruled door andere...Sura 2:106; zegt Allah: Welk teken Wij ook opheffen of doen vergeten, daarvoor brengen Wij betere of daaraan gelijke. Weet gij niet, dat Allah macht heeft over alle dingen? Dat is de vervangingsdoctrine. Bij tegengestelde verzen gelden de laatst geopenbaarde,de vreedzame teksten worden buiten werking gesteld. Het allerlaatste vers wat is geopenbaard is het “Zwaardvers.”.In alle scholen en universiteiten wordt het “Zwaardvers” duidelijk boven alles gesteld en is geen beeldspraak....

In diverse teksten wordt expliciet oproepen om alle niet-moslims te doden (bijvoorbeeld soera 2:191, 4:89 en 4:91)....

De Islam is bezig de wereld te veroveren.We,in Europa, zitten midden in een oorlog.Het is een heel andere oorlog dan we tot nu toe gewend waren.We zien geen divisies.

De vrijheid van godsdienst is een groot goed, maar is niet absoluut. Het is niet voor niets dat dit grondwetsartikel zelf rept van 'behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet'. Dit voorbehoud wordt op schandalige wijze genegeerd wanneer de bedreiging die de islam voor onze rechtsstaat vormt, wordt genegeerd of goedgepraat.

Veel Europeanen hebben nog niet in de gaten dat de islam een allesomvattende, bijna totalitaire levensorde is. Terecht definieerde de Islamraad voor Europa in 1980 deze religie als volgt: „De Islam is een geloof, een levenswijze en een beweging die zich richt op de oprichting van de islamitische wereldorde.” Daarin wordt duidelijk dat greep van de islam naar Europa niet alleen religieus maar ook politiek van aard is...

Omdat de Koran een onveranderbare leidraad zou zijn voor het gedrag van moslims met een absoluut waarheidsmonopolie op elk gebied – dus ook op dat van de politiek – kunnen religie en staat niet van elkaar gescheiden worden in de islam.Waar de christelijke traditie kerk en staat weliswaar niet scheidt maar wel onderscheidt, is de islam veel meer uit op een eenheid van de geestelijke en de wereldlijke orde. In de praktijk betekent dat óf de islamisering van een staat, óf het creëren van een islamitische parallelstaat binnen een seculiere staat, waarbij het doel is een langzame uitbreiding van het islamitische machtsbereik..
    
Moslims zich alleen aan de moderne tijd of de westerse cultuur kunnen aanpassen, wanneer ze delen van de Koran afschaffen of herschrijven...De problemen bij of het mislukken van hun integratie wordt geheel op het conto van de islam geschreven.
  
Sinds de Franse tijd kennen wij godsdienstvrijheid. Iedereen kreeg de vrijheid om zijn geloof openlijk te belijden, met restricties voor zover het de openbare ruimte betreft. Tweehonderd jaar geleden was vrijwel elke inwoner van ons land óf jood óf christen. De tien geboden werden algemeen aanvaard: doodslag, verkrachting, diefstal en meineed zijn als strafbare misdaden in de wet opgenomen. Iedereen werd voor de wet gelijk.Het sprak vanzelf dat godsdienstvrijheid ook ging gelden voor de islam, die hier vanaf 1970 steeds meer aanhang kreeg. Maar dat de leer van de islam haaks staat op onze joods-christelijke waarden, daarvan had men geen idee. Als moslims zich sterk genoeg zullen voelen, zullen zij de godsdienstvrijheid overboord gooien en het islamitische recht invoeren.

De Islam is geen geïnstitutionaliseerde religie, zoals het christendom, maar een allesomvattend sociaal-politiek systeem/een politieke orde,die samengevat is in de 1400 jaar oude vreselijke sharia, voor moslims de onveranderlijke en eeuwig geldende wet van Allah.Onder de sharia is een gelijkgerechtigd samenleven van mensen met een verschillende religie onmogelijk.De Islam eist de principiële en volledige onderwerping van alle moslims en bovendien van alle niet-moslims onder Allah en diens in de koran verkondigde boodschappen aan zijn onderdanen....

 Het christendom plaatst zich als kerk tegenover de staat, terwijl de islam met de staat wil samenvallen.De tegenstellingen tussen islam en christendom zijn enorm groot... 

De Islam is een contractmaatschappij, waarin steeds weer een andere despoot opduikt, die de macht heeft het contract eenzijdig te ontbinden.
 

 Veel Europese politici hopen dat de Islam op dat punt wat water bij de wijn zal doen. Ze dromen van een humanistische ”euro-islam”.

Het is duidelijk dat een militaire verovering van Europa geen optie is. Toch ziet de islam genoeg andere mogelijkheden om hetzelfde te bereiken.

Helaas, de Islamitische religieuze teksten, met inbegrip van de Koran en de Hadith, bevatten veel passages waarin wordt opgeroepen tot overheersing door de Islam en het aanzetten tot geweld tegen niet-moslims: “Doodt de afgodendienaars/niet-moslim, overal waar je hen vindt; neem hen gevangen, beleger hen, leg hinderlagen tegen hen aan...” (Koran 9: 5) .... “Bestrijd hen tot er geen misleiding meer is...”(Koran 8: 39.) (Dat betekent: Totdat ze niet meer bestaan...)...Bijvoorbeeld in soera 47, vers 4 gezegd: ”En wanneer jullie de ongelovigen/niet -moslim ontmoeten, sla hun koppen af, totdat jullie een slachting onder hen hebben aangericht.”.....of ....”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!(Koran 60.4)”…Wat is dat allemaal?......

In de feite de Europese islam is de negatie van alles waar de islam werkelijk voor staat.

Wie zegt vreedzaam te zijn of te roepen:dit is niet mijn Islam, zal consequent moeten zijn en afstand moeten nemen van wat Mohammed geleerd heeft. Afstand doen van het fundament van de Islam. Dat betekent: stoppen met moslim te zijn.En een openlijk afvallige moslim is in de regel zijn leven niet zeker. De Islam houdt niet van overlopers.Je kunt makkelijk tot de islam toetreden, maar het is ontzettend gevaarlijk of ongemakkelijk om er uit te treden....
   
Ook moet opnieuw grenscontroles instellen. Dat kan ook, op grond van de Schengen-grens-code. Tot slot willen wij een streng immigratiebeleid, naar Australisch model.Ook moet opnieuw grenscontroles instellen.Dat kan ook, op grond van de Schengen-grens-code. ...De islamisering is een levensgroot gevaar. Al decennialang brengt de massa-immigratie miljoenen mensen van een wezensvreemde cultuur Europa binnen.....De islam brengt overal waar hij komt haat en geweld.....Allemaal roepen ze "allahoe akbar" als ze een hoofd afsnijden. Allemaal baseren ze zich op de profeet als ze een journalist een kogel door het hoofd jagen. Allemaal gebruiken ze de Koran en wreken ze in hun ogen de profeet wanneer ze zoiets doen. Allemaal! In New York, in Mumbai, bij Theo van Gogh in Amsterdam,in Parijs,Nice, Brussel,.... Overal. 

Immigratie brengt onvermijdelijk groepen met een wezenlijk andere kijk op de wereld met elkaar in conflict.Men vergeet dat de regels in een samenleving worden bepaald door de demografisch sterkste groep.
 Partijen als de PVV groeien in heel Europa.In Duitsland zijn er op één avond 40.000 mensen op de been om te demonstreren tegen de islamisering. Mensen hebben er genoeg van, genoeg van die islamisering, genoeg van die wegkijkers van de politieke elite.

Wie betoogt dat de islam als zodanig een probleem en een uitdaging vormt, zeker in relatie tot de demografische ontwikkelingen in Nederland en Europa, wordt meteen in de extremistische hoek gemanoeuvreerd.
Onderdrukking van de vrijheid van menings­uiting is het wapen van de jihad in Europa. En Geert Wilders is bewijsstuk.Het wordt tijd dat we onze elite een schop onder de kont geven en na gaan denken over een nieuwe inrichting van de democratie en eens gaan kijken hoe we de media op nieuw vorm kunnen geven zodat wij minder afhankelijk worden van overheidspropaganda en een meer divers geluid te horen krijgen, zodat wij beter geïnformeerd worden.

Overal klinkt de stem van het volk. En steeds luider.De stem die zegt: Wij pikken het niet langer! Wij zwijgen niet langer!Dit is ons land en dat laten we ons niet afpakken!Genoeg is genoeg!...

Friday, November 25, 2016

http://lovethat.nl/wp-content/uploads/guldens.jpgGeert Wilders:'Het volk wil het land terugwinnen van de elite'............  https://www.youtube.com/watch?v=Gsy7cKbsnoY

Burgers in Amerika en Europa beginnen eindelijk op te staan tegen de extreemlinkse globalistische Nieuwe Wereld Orde elite, die onze grenzen, culturen en welvaart met islamitische massa immigratie wil uitwissen.Een opstand van het volk, of minstens verzet en protest van het volk: zo worden algemeen zowel de zegepraal van Donald Trump, de Brexit, als de uitslag van het Oekraïnereferendum geduid. Opstand waartegen? Tegen de elite, de wegkijkende, neerbuigende en nooit luisterende bovenlaag van politiek en media....

De overwinning van Donald Trump maakte niet alleen duidelijk dat peilingen altijd met een bepaalde onzekerheidsmarge omgeven zijn, maar ook dat er bij brede lagen van de bevolking grote aversie bestaat tegen de heersende elite. Die zou vervreemd zijn van het gewone volk en geen oog hebben voor hun noden en zorgen. Ook in Europa zijn veel van dergelijke signalen op te merken.Steeds meer raken de regeringsleiders af van eigen volk en buigen nederig voor het instituut Brussel....

Regeringen hebben te veel ruimte gekregen en in plaats van de samenleving verbeterd hebben zij de mensheid eerder benadeeld, daardoor is een kleine elite onnoemelijk rijk en de overgrote meerderheid van de wereldbevolking ontzettend arm geworden.

 Het gaat niet goed met Nederland: een instortende economie, massa-immigratie, islamisering, onveiligheid, overlast, slechte zorg, hoge belastingen en zo kan ik nog wel even doorgaan.We zien het door nationale regeringen overdragen van de macht aan Brussel een werkelijkheid. Het democratische gat wordt nu steeds groter. Door afstaan van de macht aan Brussel verliest Nederland steeds meer eigen bevoegdheden en nationale soevereiniteit. 

De Tweede Kamer erkent alleen de EU als de soeverein in plaats van het Nederlandse volk.Burgers hebben geen band meer met de Haagse politici.Miljardairs betalen geen eurocent belasting, terwijl steeds meer Nederlanders onder de drempel van de armoede zakken. Grote bedrijven hangen aan de subsidiekraan terwijl gezinnen en alleenstaanden steeds meer moeite hebben om rond te komen.Politici bevriezen de lonen en leggen ingrijpende bezuinigingsmaatregelen op.Voor hun bewezen diensten krijgen ze een dikbetaalde baan bij een bank of multinational....... 

Boze burgers zijn met name ontevreden over de politiek, blijkt uit het SCP-kwartaalonderzoek. Net als de lageropgeleiden, voelt ook de middenklasse zich niet gehoord. Driekwart vindt dat mensen zoals ikm geen enkele invloed hebben op wat de regering doet.Pal daartegenover staat de hoogopgeleide elite, die meent dat de schreeuwlelijkerds hier de lakens uitdelen. De elite gruwt van ongastvrij Nederland. Geweld loont, kijk maar naar de antie-AZC-protesten en de burgemeesters die moeten inbinden....

Massa-immigratie, bemoeienis vanuit Brussel, bureaucratie, islamisering, criminaliteit: allemaal jammerlijke feiten, die Nederland bedreigen.Maar,het grootste probleem in Nederland(en ook in de rest van Europa) is de islamisering. Dat is een existentieel probleem. Je kunt een economische crisis hebben, maar die herstelt wel weer. Het probleem met de islamisering herstelt niet. 

De integratie van moslims in Europese landen overal is mislukt.In wijken van allerlei grote steden in Europa, waar veel moslims wonen, klinkt al de roep om de invoering van de sharia, wetgeving en rechtspraak op basis van de Koran...
  
De elite heeft wel de lusten, maar niet de lasten van de multiculturele samenleving.Ze wonen in veilige villawijken, gated comunities waar geen allochtonen komen, behalve als zwart betaalde klussers...
  Nog nooit is er in de geschiedenis een volk geweest die zich zo lieten vernederen door een kleine groep elite dan de West-Europeanen.

De spelers op het hoogste politieke toneel hebben er een zooitje van gemaakt en Brexit is de reactie van het volk.

Er zijn mensen die profiteren van de globalisering en er zijn mensen die niet profiteren van de globalisering. En de laatsten laten zich steeds duidelijker horen. Niet alleen over de economie, maar bijvoorbeeld ook over ‘vluchtelingen’ of de islamisering; kwesties die de samenleving op dit moment nog wel meer verdelen..

 Een opstand van de armen tegenover de rijken in het nieuwe Romeinse rijk, dat de Europese Unie is, precies zoals twee millennia geleden.Het volk pikt het niet langer om voor de gek te worden gehouden, door de media en manipulerende politici.Het volk wil weer zeggenschap hebben, wil geen oorlogen, wil geen eindeloze corruptieschandalen, geen dictatuur vanuit Brussel en wil niet 24 uur per dag door het regime bespioneerd worden.Wat het volk wil is “baas in eigen huis” zijn en gehoord worden....  

Politici vinden dat ze boven de gewone man staan, dat de burger dom is, zijn mond moet houden en dat democratie hun egogedrag rechtvaardigt; de burger is voor politici alleen stemvee, dat voorgelogen mag worden om zijn stem binnen te halen....
 

Zullen de mensen nu eindelijk wakker zijn, na het Oekraïne-referendum, de Brexit en de verkiezing van Trump tot president van de VS?

Wat Nederland nu nodig heeft is een kabinet met de Partij voor de Vrijheid.'Vier jaar geleden won Mark Rutte de verkiezingen met een campagne gebaseerd op valse beloftes. Met leugens en bedrog. Geen geld naar de Grieken, 1.000 euro voor alle Nederlanders, een strenger immigratiebeleid.En mijn vraag aan u is: wilt u nog eens vier jaar zo’n premier?..U leeft nu in het land van Mark Rutte. En dat is voor velen geen fraai land meer. Stapt u maar even de voordeur uit en kijk om u heen. De kans is groot dat er voor de ingang van de buurtwinkel tuig staat. Dat u daar wordt bespuugd en bestolen. Dat uw dochters, uw vrouw en ouders worden lastig gevallen en ’s avonds niet meer naar buiten durven. Verworden tot een vreemde in uw eigen land. Dat moet veranderen.Ik zal ons mooie land beschermen als ik het voor het zeggen krijg. En dat kan alleen als we het de-islamiseren,'zei Wilders........

We moeten terug naar soevereine landen, zonder de vlag van de EU erboven.Politici en pro-europese economen proberen ons wijs te maken dat het uiteenvallen van de eurozone catastrofale gevolgen zou hebben voor ons land en voor heel Europa. In feite willen ze ons angst aanjagen.Toen de Sovjet-Unie in 1992 hield op te bestaan, was het socialistische systeem in feite bankroet en de gevolgen waren pijnlijk. Maar de gevolgen zijn slechts tijdelijk. Nu is Rusland weer een economische macht geworden....Als Nederland uit de eurozone zou stappen en de gulden herinvoert, is dat helemaal GEEN ramp! Zeker géén ramp voor het Nederlandse volk. Ook niet voor u! Maar wel een ramp voor eurofielen en de almachtige bureaucratie van Brussel!Vergeten wordt dat Nederland in het verleden heel veel eigen productie had en dat leverde veel arbeidsplaatsen.... De opstand tegen de corrupte politiek is begonnen en niet meer te stoppen. Ik kijk uit naar 15 maart 2017!...WAKKER WORDEN NEDERLAND!
////////////////////////////////////////// https://www.groene.nl/system/uploads/assets/000/012/697/original/Groene_commentaar_geurloze-ongelijkheid.jpg?1399390267 


De Nederlandse samenleving kent veel voorbeelden van geslaagde integratie: Portugese joden, Franse Hugenoten, Chinezen, Molukkers, Surinamers enz. Maar met mensen afkomstig uit moslimlanden die de wetten van de islam blijven volgen, blijkt de integratie onmogelijk.Voorbeelden hiervan zijn de sterke controle van naties als Turkije en Marokko, de dubbele nationaliteit (met zelfs de mogelijkheid om in vreemde krijgsdienst te moeten treden), het zoeken van een partner in het land van herkomst, de positie van de vrouw, de eerwraak en andere daden die in de Westerse cultuur als ‘crimineel gedrag’ worden beschouwd. ..."Moslims veranderen niet, assimileren niet, integreren niet. Nee, ze verbouwen op onze kosten Nederland tot hun eigen huis, met al die moskeeën,"zei PVV-Kamerlid De Graaf....

De vroege Islam verspreidde zich voornamelijk door middel van geweld; de radicale moslims van de 21e eeuw wensen een terugkeer naar dat gouden tijdperk.Het Christendom heeft in minder dan vier eeuwen het Romeinse rijk voor zich weten te winnen. Dat is van onder op gebeurd, zonder dwang of geweld, zonder overheidsingrijpen of -steun.

Na 1400 jaar, de mensheid heeft nog steeds grote problemen met de islam die streeft, met alle middelen, naar wereldheerschappij.Twee keer stond de islam voor de deur van het christelijke West-Europa. Twee keer ging het net goed.De derde golf van de aanval op het christendom en Europa is begonnen,met terreur en migratie.Miljoenen moslims overspoelen al meer dan veertig jaar lang Europa.Ondertussen zijn ze in Oost- en West-Europa samen al met zo’n 50 miljoen.Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie werden geïslamiseerd.De Europese hoofdstad Brussel is over een generatie een tweede Constantinopel -excuseer- Istambul zal zijn geworden. Steden zoals Amsterdam,Roterdam,Marseille en Rijsel in Frankrijk, Bradford en Birmingham in Groot-Brittanië, Stuttgart en Frankfurt in Duitland,enz,enz... ,dreigen overwegend islamitische steden te worden.Over dertig à veertig jaar zal de streek van Noord-Frankrijk Lille-Roubaix-Tourcoing tot Amsterdam één islamitische enclave zijn.Tot pakweg zestig jaar geleden woonden in West-Europa nauwelijks mensen die zich islamitisch noemden.Neder­land kreeg een kleine zestig jaar geleden pas zijn eerste moskee.Er waren in 1970 in de BRD slechts drie moskeeën. Tegenwoordig is het aantal moskeeën en gebedszalen bijna 2.500. ....

De verovering van het Westen van binnenuit krijgt steeds meer vorm. Waar het uiteindelijk toe moet leiden is al vanaf de verordeningen van Mohammed duidelijk: héél de wereld moet onderworpen zijn aan Allah, de profeet, de koran, de hadieth en de sjaria (islamitische wetgeving).Overal zien we de afwijzing van de Europese cultuur en identiteit.In alle steden van West-Europa er zijn islamitische enclaves ontstaan waarover politie, overheid en justitie hun controle en autoriteit compleet kwijt zijn.Zulke wijken laten een buitenproportioneel hoog aantal werkelozen en ontvangers van uitkeringen, van armoede en voortijdige schoolverlaters zien met buitenproportioneel hoge misdaadcijfers en geweldsdelicten.De volgende stap wordt de strijd voor de invoering van de sharia (islamitische wet) ter vervanging van de burgerlijke wetten. In de Westerse democratie, de overheid zich richt naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah. De Koran en de Soenna zijn de enigste bronnen voor de grondwet, wetgeving en verordening die de structuur bepalen van de systemen waarmee het leven in de samenleving van Dar al Islam wordt geordend.Mensen die zich weigeren tot de Islam te bekeren of zich te onderwerpen aan de moslimverovering,worden beschouwd als agressors tegen de Islam. Zij zijn legitieme doelwitten van Jihad als zij de Islamitische praktijk en groei proberen tegen te gaan...“Je beledigt de islam al als je geen moslim wordt”, zei de arabist Hans Jansen....

 Wat de typische niet-moslim beschouwt als militaire agressie, vooral zoals die tot uiting kwam in de vroege veroveringen in de geschiedenis van de Islam, wordt door moslims gezien als een defensieve actie tegen de mensen die de Islam in de weg staan....
 

Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan......”Sluit met de joden en christenen geen overeenkomst, want wanneer je dat doet, word je een van hen.”(Koran 3: 28))….”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…. “Bestrijd hen/niet-moslim/ tot er geen misleiding meer is...”(De Koran 8: 39.).Dat betekent: Totdat ze niet meer bestaan.... “Doodt de afgodendienaars, overal waar je hen vindt; neem hen gevangen, beleger hen, leg hinderlagen tegen hen aan...”(De Koran 9: 5.)...

Mislukte integratie allochtonen leidt tot groeiend fundamentalisme en radicalisme.Het is niettemin uitermate naïef te veronderstellen, dat tienduizenden sterk geradicaliseerde in Europa woonachtige jongeren, die een duidelijk doel voor ogen hebben, zullen stilzitten.

De Islam is meer dan een godsdienst. Het is een maatschappelijke ordening, een ideologie, die zich uitstrekt tot alle aspecten van het leven. Vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, democratie, gelijkheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat zijn waarden die volkomen vreemd zijn aan de islam.Voor de Islam is de democratie “taghout” anders gezegd duivelachtig. Alleen Allah decreteert en niet het volk. Het volk moet zich onderwerpen aan de islam....De geloofsleer van de Islam is rond het jaar 1000 vastgelegd. Wie die oude leer zou willen veranderen, verzachten of anders interpreteren verdient de gevangenis of de dood in vrijwel alle islamitische landen....

 Als we de massa-immigratie aanpakken, dan kunnen we de komende decennia miljarden en miljarden besparen. Vele miljarden die we kunnen gebruiken om weer uit de economische crisis te komen.
De Islam kan niet hervormd worden. Om de doodeenvoudige reden dat we de islam niet van de koran kunnen scheiden, net zomin als we Mohammed van de islam kunnen scheiden...... 

Laat mij besluiten met een citaat van de Oostenrijkse bisschop Krenn die enkele jaren geleden in een kranteninterview het volgende zei: “Karel Martel heeft in 732 nabij Poitiers de Islam teruggedreven, Prinz Eugeen von Savoie heeft in 1683 nabij Wenen de Islam teruggedreven en desnoods moeten we de Islam een derde keer – hopelijk vreedzaam – terugdrijven naar de plaats waar ze thuishoort, aan de andere kant van de Middellandse Zee!”............................Het is een grote schande dat al die barbaarse dictators in Nederland rechters, advocaten, ambtenaren kunnen mobiliseren…Ze hebben zoveel macht dat ze openlijk Nederlandse politicus met de dood kunnen bedreigen en journalisten, schrijvers, docenten van de universiteiten in het openbaar kunnen bedreigen. Rechtbank tegen Wilders is onderdeel van deze campagne.

Tuesday, October 18, 2016

Welcome to Budva-Montenegro

Montenegro’s history is inversely proportionate to its size; measuring just under 14,000km2, the small Balkan country has a long and rich backstory evident in its ancient monuments, churches and monasteries.Budva is the metropolis of Montenegrin tourism thanks to the great number of beaches and hotels that make this a most desirable tourist destination. Apart from its natural beauty, its bay islands and beaches for example, Budva is rich in historic monuments.Budva is 2,500 years old, which makes it one of the oldest settlements on the Adriatic coast.....
Click on the image for higher resolution....Klikni na sliku/fotografiju za veću rezoluciju......
The Old town Budva is the heart of Budva.... https://3.bp.blogspot.com/-VUZAk7aU0ic/WAcTdaKrVUI/AAAAAAAAIVk/yEyXiOELFUAqCayfbE58HCTvbTpSuhwhwCLcB/s1600/DSC01433%2B%25281%2529.JPG
Big boats, small boats, boats of any and every size. Budva is a definitely a mecca for boats sailing in the Adriatic...
Island St. Nicholas-This is the largest island of south area of the Adriatic. It is inevitable part of Budva.......

One of the largest waterparks on the Adriatic coast has opened in Budva, Montenegro. Featuring more than 50 attractions including a range of waterslides and pools, the waterpark supplied by Aquaterra Solutions also offers dry options, including a restaurant, three bars, a children’s café, retail outlets and a photo booth. ...


.

This is Mogren beach,the best place in Budva,from where you can do some cliff jumping,if you think you can handle it!!! The smallest cliff is about 3 metters high and la highest is 21 meters,totally worth it........ Jaz Beach is one of the several Budva Riviera beaches. It is about 1.6 miles from Budva, another coastline property in Montenegro. This is a pebble/sandy beach, a protected natural heritage site, with a campground of about 2000 lots, surrounded by dense Mediterranean flora, and is one of the 3 larger beaches on the Montenegrin Coast.Some things available to the tourist include getting a massage, relaxing on a sunlounger, and enjoying the annual Sea Dance Festival in summer. And, of course, camping.....
Holiday Resort Slovenska plaza is located on the long sand/pebble beach of Budva, surrounded by lavish vegetation, only 10 minutes walk from marvelous, vibrant Old town Budva with numerous restaurants and amusement possibilities.....Podmaine monastery5This monastery was built in the 15th century and looks like a fortress... .

Approximately 2km from the charming city of Budva, Becici is a modern, touristy town with a selection of good quality hotels and a spectacular shingly beach where water sport vendors tempt you out on the gentle waves in canoes or pedaloes. Colourful shops hover expectantly at the far end of the Becici promenade. Rummage around for the little curios they sell, before relaxing at a pavement cafe with some chilled, golden wine and a plateful of ham and goat's cheese drizzled in olive oil. When you fancy some historic charm, stroll along the seafront to Budva....http://www.panacomp.net/splendid-hotel-conferencespa-resort-becici/

TOP HILL" IS ONE OF TODAY'S MOST ATTRACTIVE CLUBS THANKS TO ITS CONTENTS, INTERIOR AND CAPACITY. IT IS LOCATED ON THE TOP OF "TOPLIS HILL" ABOVE BUDVA CITY - ONE OF THE BIGGEST AND MOST VISITED TOURIST TOWNS OF THE MEDITERRANEAN.....BEST NIGHT CLUB GLOBAL 2012
BY MONACO INTERNATIONAL CLUBBING...Jaz Beach, Budva, Montenegro Monday July 9, 2007-....The fact that Budva is visited by many celebrity and world wide famous people, like Claudia Schiffer, Jeremy Irons, Rolling Stones, Madonna, Lenny Kravitz, only proves that Budva is a real Metropole of Montenegrin tourism.Even that Budva is considered as one of te oldest Towns in Adriatic, Budva now days represents an very attractive and modern holiday destination. ....On one of Europe’s most beautiful beaches, Jaz beach in Montenegro, Sea Dance was voted Best European Medium-Sized Festival at this years/2015/ Festival Awards in Amsterdam.... https://www.youtube.com/watch?time_continue=120&v=g-lboFQWfHI

A must do when being in Budva is to visit Sveti Stefan which is located 9 km south of Budva, and as you can see in the photo below it just looks fantastic.Its guests were Sophia Loren, Sylvester Stallone......
SVETI STEFAN...